PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : 1 [2]

 1. Enzimlerin Özellikleri Nedir?
 2. Boyun Üçgenleri Nelerdir?
 3. ATP Nasıl Elde Edilir?
 4. Prokaryot ve Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar
 5. Sinir Sisteminin Gelişimi Nasıldır?
 6. Sinir Sisteminin Görevleri
 7. Ribozomun Yapısı ve RNA
 8. Canlılarda Beslenme Nasıldır?
 9. Canlılarda İskelet, Kas ve Endokrin Sistemi Nedir?
 10. Canlıların Çeşitliliği Nedir?
 11. Alkol Fermantasyonu Nedir?
 12. Hücrenin Kısımları ve Görevleri
 13. Hücre Bölünmesinin Nedeni Nedir?
 14. Kök Nedir - Kökün Kısımları ve Görevleri Nelerdir?
 15. Karın Boşluğunda Bulunan Organlar Nelerdir?
 16. Fotosenteze Etki Eden Çevresel Faktörler
 17. Eşeysiz Üreme Nedir?
 18. Solunum Sisteminin Amacı Nedir?
 19. Kapalı Tohumlular Hakkında Bilgi
 20. Tek Çenekliler Hakkında Bilgi
 21. Çiçeğin Bölümleri Nelerdir?
 22. Çiçeksiz Bitkiler Nasıl Çoğalır?
 23. DNA Testi Nedir?
 24. Evo Devo Nedir?
 25. Karbon Döngüsü Nedir?
 26. Sporla Üreme Nedir?
 27. Eşeyli Üreme Hakkında Bilgi
 28. Klorofil Nedir?
 29. Mantarların Sınıflandırılması Nedir?
 30. Doğal ve Yapay Seleksiyon Hakkında Bilgi
 31. Tek Zincirli RNA Modeli Nasıldır?
 32. Hücre iskeleti nedir?
 33. İlkbaharda Hayvanlarda Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir?
 34. Tohumsuz Bitkiler Nasil Cogaltilir?
 35. Bitkilerde Destek Doku Nedir?
 36. Vücudumuza Yararlı Bakteriler Nelerdir?
 37. Homeostasis Nedir?
 38. Besinler ve Kimyasal Enerji Nedir?
 39. Karbonhidrat Nedir ve Özellikleri
 40. Yağlar ve Özellikleri Nelerdir?
 41. Protein Nedir ve Özellikleri
 42. Vitaminler ve özellikleri Nelerdir?
 43. Minarel Nedir?
 44. İnsanda Dolaşım Sistemi Nedir?
 45. Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır?
 46. İnsanda Kan Dolaşım Nasıldır?
 47. Lenf Dolaşımı Nedir?
 48. Çiçeğin yapısı ve görevleri nelerdir?
 49. Ekosistemlerin Belirgin Özelikleri Nelerdir?
 50. Ekosistemde Yaşayan Canlıların Hayatı
 51. Parazitler ve Çeşitleri Nelerdir?
 52. Yerkürenin Yapısı ve Katmanları
 53. Bitkide Çiçeğin Tozlaşması Nasıl Olur?
 54. Tat alma ,nasıl tat alırız?
 55. Solunum sistemi ve özellikleri Nelerdir?
 56. Bulaşıcı hastalıklar ve Bağışıklık sistemi nedir?
 57. Ekosistem ve Özellikleri Nelerdir?
 58. Canlılarda beslenme şekilleri nelerdir?
 59. Çiçek,çikelerde üreme ve bölümleri nelerdir?
 60. Deri,Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?
 61. Koku ve Koku Alma Nasıl Gerçekleşir?
 62. Kulak ve kulak bölümleri hakkında bilgi
 63. İklimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
 64. Sinir Sistemi ve Özellikleri Nelerdir?
 65. Organik,inorganik ve enerji verici besinler nelerdir?
 66. Oksitler ve Özelikleri Nelerdir?
 67. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Farkları Nelerdir?
 68. Doku,Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?
 69. Endokrin Sistem ve Özellikleri Nelerdir?
 70. Biyoçeşitlilik ve Biyomlar Nedir?
 71. Bakterilerde Üreme ve Solunum Nasıl Olur?
 72. Doğada Besin Zinciri ve Önemi Nedir?
 73. Karbon ve Azot Döngüsü Nedir?
 74. Enzimler ve Enzimlerin Özellikleri Nelerdir?
 75. RNA ve RNA’nın Özellikleri Nelerdir?
 76. Vitaminler,çeşitleri ve özellikleri Nelerdir?
 77. Hücre Organelleri ve Görevleri Nelerdir?
 78. Mitoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 79. Mayoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 80. Biyoteknoloji Hakkında Son Yenilikler Nelerdir?
 81. Biyolojik Üretim
 82. Biyolojik Silahlar
 83. Biyolojik Savaşlar
 84. Biyolojik Ayıraçlar
 85. Biyoloji Laboratuarı Deneyleri
 86. Bebeklik Dönemindeki Gelişim
 87. Bitkilerin Gözüyle Dünya
 88. Beynin yapısı.
 89. Atın Evrimi
 90. Apoptozis Nedir?
 91. Bal arılarının taksonomisi, vücut yapıları ve gelişme dönemleri
 92. Bakteriyofaj
 93. Bakterilerin Yeri ve Önemi
 94. Bakteriler Bilimin Emrinde
 95. Antifriz Sistemli Canlılar
 96. Antibiyotiklere Rezistans
 97. Aktif Taşıma
 98. Amphibia (İki Yaşamlılar)
 99. Aminoasitler ve Proteinler
 100. Nitel Gözlem ve Nicel Gözlem Nedir?
 101. İlginç bilgiler 3
 102. İlginç bilgiler 2
 103. İLginç bilgiler
 104. Populasyon genetiği
 105. Protein sentezi
 106. Arkaebakteri
 107. Bitkiler Genel Özellikleri
 108. Mantarlar.(genel özellikleri)
 109. GeliŞme ve bÜyÜme
 110. Etoloji...
 111. Protistalar.
 112. Eubakteriler
 113. ARKAEBAKTERİler özellikleri
 114. hormonal denetim
 115. Madde Alış-Verişi
 116. Enerji DÖnÜŞÜmleri
 117. Proteinler
 118. YAĞLAR ve görevleri
 119. Karbonhidrat
 120. Canlıların temel bileşenleri inorganik bileşikler
 121. Besin Öğeleri Nelerdir?
 122. 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)
 123. Prokaryot (prokaryotik) hücre
 124. Canlılık ve biyogenez
 125. Bitkilerde terleme ve damlama
 126. Bitkilerin özellikleri
 127. Mikroorganizmalar
 128. Deniz biyolojisi
 129. Bitkilerin gözüyle dünya
 130. Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test
 131. Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler
 132. Enzimler
 133. Biyolojinin Konusu ve Bölümleri
 134. Hormon Sistemi
 135. Mitoz ve Mayoz Bölünmesi Arasındaki Fark
 136. Populasyon Gen Havuzu Ve Gen Frekansı
 137. Hardy Weınberg Kuralı
 138. Bİtkİlerİn Hareketlerİ
 139. Biyolojinin Alt Bilim Dalları
 140. Biyoloji Terimleri (Bütün alfabe)
 141. Insan vücudunda yolculuk
 142. Vücuttaki Madensel Maddeler
 143. Balın Kimyasal Özellikleri
 144. Vücuttaki Madensel Maddeler
 145. Arı taklidi yapan orkide
 146. Biyolojinin önemi, biyoloji nedir?
 147. Biyoloji terimleri
 148. Kainattaki dengeler
 149. Canlıların bilinmeyen yönleri
 150. Ekolojik dengeler ve çevre
 151. Biyokimya (2.bölüm)
 152. Biyokimya (1.bölüm)
 153. Mikroorganizmalar
 154. Vahşi çiçekler
 155. Bitkilerin gözüyle dünya
 156. Deniz biyolojisi
 157. Hamarat moleküller
 158. Küçük dev : Hücre
 159. Genlerin dünyası
 160. Hücrede Madde Alış Verişi Nasıl Olur?
 161. Yapılarına Göre Besinler...
 162. Glikoliz Reaksiyonlari
 163. Karışımları Ayrılma Yöntemleri Hakkında Bilgiler...
 164. Yumuşakçalarlar
 165. Boşluklu Hayvanlar
 166. Süngerler
 167. Bakteriler
 168. Virüsler
 169. Genetik Kopyalama
 170. Enzimlerin Görevleri...
 171. Sitoloji Notları-Prokaryotlar