PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : 1 [2]

 1. Bitkilerde Üreme Ve Gelişme Nasıldır?
 2. Vücudumuzda Sistemler Kavram Haritası
 3. Canlı Ve Enerji İlişkisi Nedir?
 4. Enzimlerin Özellikleri Nedir?
 5. Boyun Üçgenleri Nelerdir?
 6. ATP Nasıl Elde Edilir?
 7. Prokaryot ve Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar
 8. Sinir Sisteminin Gelişimi Nasıldır?
 9. Sinir Sisteminin Görevleri
 10. Ribozomun Yapısı ve RNA
 11. Canlılarda Beslenme Nasıldır?
 12. Canlılarda İskelet, Kas ve Endokrin Sistemi Nedir?
 13. Canlıların Çeşitliliği Nedir?
 14. Alkol Fermantasyonu Nedir?
 15. Hücrenin Kısımları ve Görevleri
 16. Hücre Bölünmesinin Nedeni Nedir?
 17. Kök Nedir - Kökün Kısımları ve Görevleri Nelerdir?
 18. Karın Boşluğunda Bulunan Organlar Nelerdir?
 19. Fotosenteze Etki Eden Çevresel Faktörler
 20. Eşeysiz Üreme Nedir?
 21. Solunum Sisteminin Amacı Nedir?
 22. Kapalı Tohumlular Hakkında Bilgi
 23. Tek Çenekliler Hakkında Bilgi
 24. Çiçeğin Bölümleri Nelerdir?
 25. Çiçeksiz Bitkiler Nasıl Çoğalır?
 26. DNA Testi Nedir?
 27. Evo Devo Nedir?
 28. Karbon Döngüsü Nedir?
 29. Sporla Üreme Nedir?
 30. Eşeyli Üreme Hakkında Bilgi
 31. Klorofil Nedir?
 32. Mantarların Sınıflandırılması Nedir?
 33. Doğal ve Yapay Seleksiyon Hakkında Bilgi
 34. Tek Zincirli RNA Modeli Nasıldır?
 35. Hücre iskeleti nedir?
 36. İlkbaharda Hayvanlarda Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir?
 37. Tohumsuz Bitkiler Nasil Cogaltilir?
 38. Bitkilerde Destek Doku Nedir?
 39. Vücudumuza Yararlı Bakteriler Nelerdir?
 40. Homeostasis Nedir?
 41. Besinler ve Kimyasal Enerji Nedir?
 42. Karbonhidrat Nedir ve Özellikleri
 43. Yağlar ve Özellikleri Nelerdir?
 44. Protein Nedir ve Özellikleri
 45. Vitaminler ve özellikleri Nelerdir?
 46. Minarel Nedir?
 47. İnsanda Dolaşım Sistemi Nedir?
 48. Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır?
 49. İnsanda Kan Dolaşım Nasıldır?
 50. Lenf Dolaşımı Nedir?
 51. Çiçeğin yapısı ve görevleri nelerdir?
 52. Ekosistemlerin Belirgin Özelikleri Nelerdir?
 53. Ekosistemde Yaşayan Canlıların Hayatı
 54. Parazitler ve Çeşitleri Nelerdir?
 55. Yerkürenin Yapısı ve Katmanları
 56. Bitkide Çiçeğin Tozlaşması Nasıl Olur?
 57. Tat alma ,nasıl tat alırız?
 58. Solunum sistemi ve özellikleri Nelerdir?
 59. Bulaşıcı hastalıklar ve Bağışıklık sistemi nedir?
 60. Ekosistem ve Özellikleri Nelerdir?
 61. Canlılarda beslenme şekilleri nelerdir?
 62. Çiçek,çikelerde üreme ve bölümleri nelerdir?
 63. Deri,Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?
 64. Koku ve Koku Alma Nasıl Gerçekleşir?
 65. Kulak ve kulak bölümleri hakkında bilgi
 66. İklimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
 67. Sinir Sistemi ve Özellikleri Nelerdir?
 68. Organik,inorganik ve enerji verici besinler nelerdir?
 69. Oksitler ve Özelikleri Nelerdir?
 70. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Farkları Nelerdir?
 71. Doku,Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?
 72. Endokrin Sistem ve Özellikleri Nelerdir?
 73. Biyoçeşitlilik ve Biyomlar Nedir?
 74. Bakterilerde Üreme ve Solunum Nasıl Olur?
 75. Doğada Besin Zinciri ve Önemi Nedir?
 76. Karbon ve Azot Döngüsü Nedir?
 77. Enzimler ve Enzimlerin Özellikleri Nelerdir?
 78. RNA ve RNA’nın Özellikleri Nelerdir?
 79. Vitaminler,çeşitleri ve özellikleri Nelerdir?
 80. Hücre Organelleri ve Görevleri Nelerdir?
 81. Mitoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 82. Mayoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 83. Biyoteknoloji Hakkında Son Yenilikler Nelerdir?
 84. Biyolojik Üretim
 85. Biyolojik Silahlar
 86. Biyolojik Savaşlar
 87. Biyolojik Ayıraçlar
 88. Biyoloji Laboratuarı Deneyleri
 89. Bebeklik Dönemindeki Gelişim
 90. Bitkilerin Gözüyle Dünya
 91. Beynin yapısı.
 92. Atın Evrimi
 93. Apoptozis Nedir?
 94. Bal arılarının taksonomisi, vücut yapıları ve gelişme dönemleri
 95. Bakteriyofaj
 96. Bakterilerin Yeri ve Önemi
 97. Bakteriler Bilimin Emrinde
 98. Antifriz Sistemli Canlılar
 99. Antibiyotiklere Rezistans
 100. Aktif Taşıma
 101. Amphibia (İki Yaşamlılar)
 102. Aminoasitler ve Proteinler
 103. Nitel Gözlem ve Nicel Gözlem Nedir?
 104. İlginç bilgiler 3
 105. İlginç bilgiler 2
 106. İLginç bilgiler
 107. Populasyon genetiği
 108. Protein sentezi
 109. Arkaebakteri
 110. Bitkiler Genel Özellikleri
 111. Mantarlar.(genel özellikleri)
 112. GeliŞme ve bÜyÜme
 113. Etoloji...
 114. Protistalar.
 115. Eubakteriler
 116. ARKAEBAKTERİler özellikleri
 117. hormonal denetim
 118. Madde Alış-Verişi
 119. Enerji DÖnÜŞÜmleri
 120. Proteinler
 121. YAĞLAR ve görevleri
 122. Karbonhidrat
 123. Canlıların temel bileşenleri inorganik bileşikler
 124. Besin Öğeleri Nelerdir?
 125. 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)
 126. Prokaryot (prokaryotik) hücre
 127. Canlılık ve biyogenez
 128. Bitkilerde terleme ve damlama
 129. Bitkilerin özellikleri
 130. Mikroorganizmalar
 131. Deniz biyolojisi
 132. Bitkilerin gözüyle dünya
 133. Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test
 134. Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler
 135. Enzimler
 136. Biyolojinin Konusu ve Bölümleri
 137. Hormon Sistemi
 138. Mitoz ve Mayoz Bölünmesi Arasındaki Fark
 139. Populasyon Gen Havuzu Ve Gen Frekansı
 140. Hardy Weınberg Kuralı
 141. Bİtkİlerİn Hareketlerİ
 142. Biyolojinin Alt Bilim Dalları
 143. Biyoloji Terimleri (Bütün alfabe)
 144. Insan vücudunda yolculuk
 145. Vücuttaki Madensel Maddeler
 146. Balın Kimyasal Özellikleri
 147. Vücuttaki Madensel Maddeler
 148. Arı taklidi yapan orkide
 149. Biyolojinin önemi, biyoloji nedir?
 150. Biyoloji terimleri
 151. Kainattaki dengeler
 152. Canlıların bilinmeyen yönleri
 153. Ekolojik dengeler ve çevre
 154. Biyokimya (2.bölüm)
 155. Biyokimya (1.bölüm)
 156. Mikroorganizmalar
 157. Vahşi çiçekler
 158. Bitkilerin gözüyle dünya
 159. Deniz biyolojisi
 160. Hamarat moleküller
 161. Küçük dev : Hücre
 162. Genlerin dünyası
 163. Hücrede Madde Alış Verişi Nasıl Olur?
 164. Yapılarına Göre Besinler...
 165. Glikoliz Reaksiyonlari
 166. Karışımları Ayrılma Yöntemleri Hakkında Bilgiler...
 167. Yumuşakçalarlar
 168. Boşluklu Hayvanlar
 169. Süngerler
 170. Bakteriler
 171. Virüsler
 172. Genetik Kopyalama
 173. Enzimlerin Görevleri...
 174. Sitoloji Notları-Prokaryotlar