PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : 1 [2]

 1. Karın Boşluğunda Bulunan Organlar Nelerdir?
 2. Fotosenteze Etki Eden Çevresel Faktörler
 3. Eşeysiz Üreme Nedir?
 4. Solunum Sisteminin Amacı Nedir?
 5. Kapalı Tohumlular Hakkında Bilgi
 6. Tek Çenekliler Hakkında Bilgi
 7. Çiçeğin Bölümleri Nelerdir?
 8. Çiçeksiz Bitkiler Nasıl Çoğalır?
 9. DNA Testi Nedir?
 10. Evo Devo Nedir?
 11. Karbon Döngüsü Nedir?
 12. Sporla Üreme Nedir?
 13. Eşeyli Üreme Hakkında Bilgi
 14. Klorofil Nedir?
 15. Mantarların Sınıflandırılması Nedir?
 16. Doğal ve Yapay Seleksiyon Hakkında Bilgi
 17. Tek Zincirli RNA Modeli Nasıldır?
 18. Hücre iskeleti nedir?
 19. İlkbaharda Hayvanlarda Meydana Gelen Değişiklikler Nelerdir?
 20. Tohumsuz Bitkiler Nasil Cogaltilir?
 21. Bitkilerde Destek Doku Nedir?
 22. Vücudumuza Yararlı Bakteriler Nelerdir?
 23. Homeostasis Nedir?
 24. Besinler ve Kimyasal Enerji Nedir?
 25. Karbonhidrat Nedir ve Özellikleri
 26. Yağlar ve Özellikleri Nelerdir?
 27. Protein Nedir ve Özellikleri
 28. Vitaminler ve özellikleri Nelerdir?
 29. Minarel Nedir?
 30. İnsanda Dolaşım Sistemi Nedir?
 31. Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır?
 32. İnsanda Kan Dolaşım Nasıldır?
 33. Lenf Dolaşımı Nedir?
 34. Çiçeğin yapısı ve görevleri nelerdir?
 35. Ekosistemlerin Belirgin Özelikleri Nelerdir?
 36. Ekosistemde Yaşayan Canlıların Hayatı
 37. Parazitler ve Çeşitleri Nelerdir?
 38. Yerkürenin Yapısı ve Katmanları
 39. Bitkide Çiçeğin Tozlaşması Nasıl Olur?
 40. Tat alma ,nasıl tat alırız?
 41. Solunum sistemi ve özellikleri Nelerdir?
 42. Bulaşıcı hastalıklar ve Bağışıklık sistemi nedir?
 43. Ekosistem ve Özellikleri Nelerdir?
 44. Canlılarda beslenme şekilleri nelerdir?
 45. Çiçek,çikelerde üreme ve bölümleri nelerdir?
 46. Deri,Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?
 47. Koku ve Koku Alma Nasıl Gerçekleşir?
 48. Kulak ve kulak bölümleri hakkında bilgi
 49. İklimin insanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
 50. Sinir Sistemi ve Özellikleri Nelerdir?
 51. Organik,inorganik ve enerji verici besinler nelerdir?
 52. Oksitler ve Özelikleri Nelerdir?
 53. Oksijenli ve Oksijensiz Solunum Farkları Nelerdir?
 54. Doku,Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?
 55. Endokrin Sistem ve Özellikleri Nelerdir?
 56. Biyoçeşitlilik ve Biyomlar Nedir?
 57. Bakterilerde Üreme ve Solunum Nasıl Olur?
 58. Doğada Besin Zinciri ve Önemi Nedir?
 59. Karbon ve Azot Döngüsü Nedir?
 60. Enzimler ve Enzimlerin Özellikleri Nelerdir?
 61. RNA ve RNA’nın Özellikleri Nelerdir?
 62. Vitaminler,çeşitleri ve özellikleri Nelerdir?
 63. Hücre Organelleri ve Görevleri Nelerdir?
 64. Mitoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 65. Mayoz Bölünme ve Evreleri Nelerdir?
 66. Biyoteknoloji Hakkında Son Yenilikler Nelerdir?
 67. Biyolojik Üretim
 68. Biyolojik Silahlar
 69. Biyolojik Savaşlar
 70. Biyolojik Ayıraçlar
 71. Biyoloji Laboratuarı Deneyleri
 72. Bebeklik Dönemindeki Gelişim
 73. Bitkilerin Gözüyle Dünya
 74. Beynin yapısı.
 75. Atın Evrimi
 76. Apoptozis Nedir?
 77. Bal arılarının taksonomisi, vücut yapıları ve gelişme dönemleri
 78. Bakteriyofaj
 79. Bakterilerin Yeri ve Önemi
 80. Bakteriler Bilimin Emrinde
 81. Antifriz Sistemli Canlılar
 82. Antibiyotiklere Rezistans
 83. Aktif Taşıma
 84. Amphibia (İki Yaşamlılar)
 85. Aminoasitler ve Proteinler
 86. Nitel Gözlem ve Nicel Gözlem Nedir?
 87. İlginç bilgiler 3
 88. İlginç bilgiler 2
 89. İLginç bilgiler
 90. Populasyon genetiği
 91. Protein sentezi
 92. Arkaebakteri
 93. Bitkiler Genel Özellikleri
 94. Mantarlar.(genel özellikleri)
 95. GeliŞme ve bÜyÜme
 96. Etoloji...
 97. Protistalar.
 98. Eubakteriler
 99. ARKAEBAKTERİler özellikleri
 100. hormonal denetim
 101. Madde Alış-Verişi
 102. Enerji DÖnÜŞÜmleri
 103. Proteinler
 104. YAĞLAR ve görevleri
 105. Karbonhidrat
 106. Canlıların temel bileşenleri inorganik bileşikler
 107. Besin Öğeleri Nelerdir?
 108. 2009 öss biyoloji soruları ve cevapları (20 adet soru)
 109. Prokaryot (prokaryotik) hücre
 110. Canlılık ve biyogenez
 111. Bitkilerde terleme ve damlama
 112. Bitkilerin özellikleri
 113. Mikroorganizmalar
 114. Deniz biyolojisi
 115. Bitkilerin gözüyle dünya
 116. Sindirim Sistemi Çözümlemeli Test
 117. Biyoloji Laboratuvarında Kullanılan Araç ve Gereçler
 118. Enzimler
 119. Biyolojinin Konusu ve Bölümleri
 120. Hormon Sistemi
 121. Mitoz ve Mayoz Bölünmesi Arasındaki Fark
 122. Populasyon Gen Havuzu Ve Gen Frekansı
 123. Hardy Weınberg Kuralı
 124. Bİtkİlerİn Hareketlerİ
 125. Biyolojinin Alt Bilim Dalları
 126. Biyoloji Terimleri (Bütün alfabe)
 127. Insan vücudunda yolculuk
 128. Vücuttaki Madensel Maddeler
 129. Balın Kimyasal Özellikleri
 130. Vücuttaki Madensel Maddeler
 131. Arı taklidi yapan orkide
 132. Biyolojinin önemi, biyoloji nedir?
 133. Biyoloji terimleri
 134. Kainattaki dengeler
 135. Canlıların bilinmeyen yönleri
 136. Ekolojik dengeler ve çevre
 137. Biyokimya (2.bölüm)
 138. Biyokimya (1.bölüm)
 139. Mikroorganizmalar
 140. Vahşi çiçekler
 141. Bitkilerin gözüyle dünya
 142. Deniz biyolojisi
 143. Hamarat moleküller
 144. Küçük dev : Hücre
 145. Genlerin dünyası
 146. Hücrede Madde Alış Verişi Nasıl Olur?
 147. Yapılarına Göre Besinler...
 148. Glikoliz Reaksiyonlari
 149. Karışımları Ayrılma Yöntemleri Hakkında Bilgiler...
 150. Yumuşakçalarlar
 151. Boşluklu Hayvanlar
 152. Süngerler
 153. Bakteriler
 154. Virüsler
 155. Genetik Kopyalama
 156. Enzimlerin Görevleri...
 157. Sitoloji Notları-Prokaryotlar