PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : [1] 2

 1. Eklembacaklılarda dolaşım sistemi nasıldır ?
 2. Toprak solucanlarında dolaşım sistemi nasıldır?
 3. Tek hücrelilerde dolaşım sistemi nasıldır?
 4. Rejenerasyon nedir vikipedi
 5. Küçük kan dolaşımı hangi organlar arasında gerçekleşir ?
 6. Küçük kan dolaşımının sırası
 7. Kalp atışını hızlandıran şeyler nelerdir?
 8. Kalbin atış hızına etkiyen faktörler nelerdir
 9. Açık dolaşım sisteminin özellikleri
 10. Düz kasların özellikleri maddeler halinde
 11. Omurgasız hayvanlarda destek ve hareket sistemi konu anlatımı
 12. Doğuştan Gelen Davranışlar Konu Anlatımı
 13. Sosyal Davranışlar Biyoloji
 14. İçgüdüsel davranışların kontrolü nasıl gerçekleşir?
 15. Şartlanma Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 16. Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 17. Kavrama Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 18. Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Vikipedi
 19. Enzimlerin özellikleri maddeler halinde
 20. Steroit nedir vikipedi
 21. Uzantılarına göre nöron çeşitleri nelerdir?
 22. Nöronların Görevleri Nelerdir?
 23. ADH hormonu eksikliği
 24. ADH hormonu nedir ?
 25. Enzimlerin yapısı vikipedi
 26. Enzim nedir vikipedi
 27. Hayvan Hücresi Türkçe
 28. Bitki Hücresi Türkçe
 29. ATP'nin özellikleri maddeler halinde
 30. Enzimlerle ilgili son gelişmeler
 31. Enzimlerin tekstil alanında kullanım alanları
 32. Enzimlerin biyoteknolojide kullanım alanları
 33. Sineğin başkalaşım evreleri ( maddeler halinde)
 34. Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaların hayatımızdaki önemi
 35. Biyoteknoloji Alanında Yapılan Çalışmalar
 36. Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar (maddeler halinde)
 37. Genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar maddeler halinde
 38. Eksik çiçek nedir?
 39. Tam çiçek nedir?
 40. Çiçeğin bölümleri resimli
 41. Çiçeğin kısımları resimli
 42. Çiçeğin kısımları nelerdir?
 43. Su ve tuz nerede emilir ?
 44. Besinler kana nerede geçer?
 45. Akciğerlerdeki Hava Nereden Kana Geçer?
 46. Karma Bezler Nelerdir?
 47. hipermetrop göz kusuru ve düzeltilmesi
 48. miyop göz kusuru ve düzeltilmesi
 49. Tat alma ve koku alma arasında nasıl bir ilişki vardır?
 50. Tat Alma Olayı Nasıl Gerçekleşir?
 51. Kulağın Bölümleri ve Görevleri
 52. burun sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 53. Koku alma olayı nasıl gerçekleşir?
 54. kulak sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 55. İşitme olayı nasıl gerçekleşir?
 56. Göz sağlığının korunması için neler yapmalıyız maddeler halinde
 57. Kulak Bölümlerinin Resimli Gösterilişi
 58. Gözümüzün yapısında hangi mercek bulunur ?
 59. Göz kusurları nelerdir?
 60. Görme olayı nasıl gerçekleşir?
 61. Sinir Sisteminde Mesaj iletimi Nasıl Gerçekleşir?
 62. Beyincik nedir? Beyinciğin görevleri nelerdir?
 63. Omurilik nedir? Omuriliğin görevleri nelerdir?
 64. Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevleri
 65. iç salgı bezleri nelerdir resimli gösterim
 66. Sinir sistemi hastalıkları nelerdir?
 67. Otonom sinir sistemi nedir?
 68. Somatik sinir sistemi nedir?
 69. Sinapsların özellikleri nelerdir
 70. Beynin Görevleri Maddeler Halinde
 71. Karaciğerin görevleri vikipedi
 72. Karaciğerin görevleri maddeler halinde
 73. Üreterin görevleri kısaca
 74. Böbrek sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?
 75. insanlarda yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıkların isimleri
 76. Madensel Besinler kısaca
 77. İpek böceğinin yaşam döngüsü kısaca
 78. Canlıların ortak özellikleri kısa maddeler halinde
 79. Sindirim sistemi organları ve görevleri
 80. Minerallerin özellikleri nelerdir?
 81. Görevlerine göre besinler nelerdir?
 82. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 83. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 84. Monosakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 85. Karbonhidratların Görevleri Nelerdir?
 86. Kromozom tablosu
 87. Destek dokular konu anlatımı
 88. Endoplazmik retikulum nedir?
 89. Weismann Kuramı hakkında bilgi
 90. Toksin nedir?
 91. Model organizma nedir?
 92. Canlılarda beslenme
 93. Rekombinant DNA teknolojisi nedir?
 94. Rekombinant DNA teknolojisi kullanım alanları
 95. Rekombinant DNA teknolojisinin tarihçesi
 96. Klonlamanın tarihçesi
 97. Klonlama nasıl yapılır?
 98. Klonlanmış canlılar hakkında bilgi
 99. Rekombinant DNA teknolojisinin amacı nedir?
 100. Hücre kültürü teknikleri nelerdir?
 101. Hücre kültürü nedir?
 102. Hücre kültürünün tarihi hakkında bilgi
 103. Hücre ile ilgili çalışma yapmış bilim adamları hakkında bilgi
 104. Gen çaprazlaması nedir?
 105. Mutasyon ve modifikasyon örnekleri
 106. Mutasyonun sebepleri nelerdir?
 107. Mutasyona etki eden faktörler nelerdir?
 108. Mutasyon çeşitleri nelerdir?
 109. Darwin ve Lamarck evrim teorileri karşılaştırılması
 110. ATP nin yapısı hakkında bilgi
 111. ATP molekülünün canlılar için önemi nedir?
 112. Hormon nedir?
 113. Hormon sistemi hakkında bilgi
 114. Anatomi nedir?
 115. Eşeysiz çoğalma nedir?
 116. Akciğerin görevi nedir?-Karaciğerin görevi nedir?
 117. ATP nedir?
 118. Mitoz ve mayoz bölünme evreleri konu anlatımı
 119. Yağların görevleri nelerdir?
 120. Yağların vücudun çalışmasındaki görevleri nelerdir?
 121. Yağların insan vücudu için önemi
 122. Lenf sisteminin özellikleri nelerdir?
 123. Glikozun yapısı nasıldır?
 124. Glikozun parçalanması hakkında bilgi
 125. Glikozun canlılar için önemi nedir?
 126. ATPnin canlılar için önemi nedir?
 127. Nükleik asitlerin yapısı hakkında bilgi
 128. RNA molekülünün yapısı hakkında bilgi
 129. Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Nedir-Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Hakkında
 130. Kromoplast nedir?
 131. Granülsüz endoplazmik retikulum nedir?
 132. Canlılarda göz ve görme hakkında bilgi
 133. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren kavram haritaları
 134. Bakteri Tipleri Nelerdir-Bakteri Tipleri Hakkında Bilgi
 135. Demir Yapıcı Besinler Nelerdir-Demir Yapıcı Besinler Hakkında Bilgi
 136. Cennet Elmasının Yararları Nelerdir
 137. Kan Yapan Şeyler Nelerdir
 138. Protista Alemi Nedir-Protista Alemi Hakkında Bilgi
 139. Monera Alemi Nedir-Monera Alemi Hakkında Bilgi
 140. DNA ve RNA Arasındaki Farklar Nelerdir
 141. Mikroskobik canlı çeşitleri nelerdir?
 142. Glikozilasyon nedir?
 143. Enerji piramidi hakkında bilgi
 144. Yaprağın Anatomik Yapısı Nasıldır
 145. Disakkaritler Nedir-Disakkaritler Hakkında Bilgi
 146. Polisakkarit Nedir-Polisakkarit Hakkında Bilgi
 147. Eritrosilerin - Alyuvarların Görevleri Nelerdir?
 148. Eritrositler - Alyuvarlar Hakkında Bilgi
 149. Trombositler - Kan Pulcukları Hakkında Bilgi
 150. Lökositler - Akyuvarlar Hakkında Bilgi
 151. Lökositlerin - akyuvarların görevleri nelerdir?
 152. Kan grupları hakkında bilgi
 153. Rh uyuşmazlığı nedir?
 154. Rh faktörü hakkında bilgi
 155. Kanın pıhtılaşması hakkında bilgi
 156. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonları arasındaki farklar
 157. Laktik asit fermantasyonu hakkında bilgi
 158. Etil Alkol Fermantasyonu Nedir?
 159. Bitkilerin çimlenmesi ve büyümesi için gerekli olan etkenler aynı mıdır?
 160. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 161. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 162. Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir?
 163. Proteinlerin Ayıraçları Nelerdir?
 164. Karbonhidratların Ayıraçları Nelerdir ?
 165. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?
 166. Ribozomun Görevleri Nelerdir?
 167. Kofulların Özellikleri Nelerdir?
 168. Endopilazmik Retikulumün Görevleri
 169. Golgi aygıtının görevleri nelerdir?
 170. Mitokondrinin Yapısı ve Görevleri
 171. Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
 172. Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?
 173. Canlıların Kromozom Sayıları
 174. Lamel ne demektir?
 175. YGS Biyoloji Konuları 2012
 176. Cinsiyete Bağlı Kalıtım Ders Notları
 177. İnorganik Besinlerin Görevleri
 178. Karbonhidrat içeren besinler nelerdir
 179. Karbonhidrat ne demektir?
 180. Proteinlerin Görevleri
 181. İnsan iskeleti bölümleri
 182. İskelet Çeşitleri Nelerdir
 183. Tat Alma İle Koku Alma Arasındaki İlişki nedir
 184. Tat Alma hücrelerinin adı nedir
 185. Biyoloji Dersi Performans Ödev Kapakları
 186. Hücre bölümleri ve görevleri
 187. Kurbağaların Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 188. Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Nelerdir?
 189. İpek Böceğinin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 190. Sineğin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 191. Koful çeşitleri nelerdir?
 192. Mitokondrinin Özellikleri Nelerdir?
 193. Sentrozom Nedir? Sentrozomların Özellikleri Nelerdir?
 194. Ribozomun Özellikleri Nelerdir?
 195. Özelleşmiş Hücreler Nelerdir? Özelleşmiş Hücrelerin Özellikleri
 196. Koloniler ve koloni tipleri
 197. Oksijenli Solunum Soruları
 198. İnsan Vücudu Sıcaklığı Nasıldır?
 199. Hücre Organelleri Nelerdir
 200. B Vitamini Nedir
 201. Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir?
 202. Hücre Ve Kalıtım Nedir?
 203. Hücre Ve Organizma Nedir?
 204. Biyoloji Müfredatı 2012
 205. Hücre Zarının Yapısı Nasıldır?
 206. Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?
 207. Kalbin Kısımları Nelerdir?
 208. Kalbin Anatomisi Nasıldır?
 209. Kalbin Yapısı Ve Görevleri Nelerdir?
 210. Sinir Sistemi nedir
 211. Mitokondri ve Kloroplastın Farkları Nelerdir?
 212. Biyoloji Hipotez Örnekleri
 213. Hücre Döngüsü Nedir?
 214. İnsan Vücudu Kan Dolaşımı
 215. Hücre Görüntüleri
 216. İnsanda Kaç Kemik vardır?
 217. Mayoz Bölünme Evreleri Nelerdir
 218. Kalıtım Nedir? Kalıtsal Hastalıkların Nedenleri? Bazı Kalıtsal Hastalıklar
 219. Su Bitkileri Özellikleri Nelerdir?
 220. Kurak Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 221. Nemli Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 222. Yağlar vücuda neden daha fazla enerji verirler?
 223. Karbonhidratlar Hangi Besinlerde Bulunur?
 224. İnce bağırsağın görevleri nedir?
 225. Sindirim sisteminin sağlığını korumak için neler yapmak gerekir?
 226. Sindirim sistemi ile ilgili sağlık sorunları nelerdir?
 227. Sindirim Çeşitleri Nelerdir?
 228. Yediğimiz Besinlerin Kana Geçişi Nasıl Olur?
 229. Besinlerin Sindirimine Yardımcı Organlar Nelerdir?
 230. Besinler Yendikten Sonra Vücutta Ne Gibi Değişikliklere Uğrar?
 231. Doku ve Hücrelerin Görevleri
 232. Bakterilerin Yapısı ve Fizyolojisi
 233. Çöpçü Reseptör Sınıf B Tip I
 234. Birleştirici Dokular
 235. Kolesteril Ester Transfer Proteini
 236. 19 Adet Biyoloji Ödev Kapağı Arşivi
 237. Omurgasız Hayvanların Özellikleri
 238. Omurgalı Hayvanların Özellikleri
 239. Mutasyon Nedir?
 240. Fotosentez Denklemi Nedir?
 241. Fotosentezin Önemi Nedir?
 242. Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları
 243. Çiçeğin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?
 244. Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler Hakkında Bilgi
 245. Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme Ve Gelişme
 246. Ev Bitkilerinin Evde Yetiştirilen Çiçeklerin İnsan Sağlığına Zararı
 247. Sitoplazma Hakkında bilgi
 248. Ribozom Hakkında Bilgi
 249. Endoplazmik Retikulum
 250. Duyu Organları Hakkında Bilgi