PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : [1] 2

 1. Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Vikipedi
 2. Enzimlerin özellikleri maddeler halinde
 3. Steroit nedir vikipedi
 4. Uzantılarına göre nöron çeşitleri nelerdir?
 5. Nöronların Görevleri Nelerdir?
 6. ADH hormonu eksikliği
 7. ADH hormonu nedir ?
 8. Enzimlerin yapısı vikipedi
 9. Enzim nedir vikipedi
 10. Hayvan Hücresi Türkçe
 11. Bitki Hücresi Türkçe
 12. ATP'nin özellikleri maddeler halinde
 13. Enzimlerle ilgili son gelişmeler
 14. Enzimlerin tekstil alanında kullanım alanları
 15. Enzimlerin biyoteknolojide kullanım alanları
 16. Sineğin başkalaşım evreleri ( maddeler halinde)
 17. Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaların hayatımızdaki önemi
 18. Biyoteknoloji Alanında Yapılan Çalışmalar
 19. Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar (maddeler halinde)
 20. Genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar maddeler halinde
 21. Eksik çiçek nedir?
 22. Tam çiçek nedir?
 23. Çiçeğin bölümleri resimli
 24. Çiçeğin kısımları resimli
 25. Çiçeğin kısımları nelerdir?
 26. Su ve tuz nerede emilir ?
 27. Besinler kana nerede geçer?
 28. Akciğerlerdeki Hava Nereden Kana Geçer?
 29. Karma Bezler Nelerdir?
 30. hipermetrop göz kusuru ve düzeltilmesi
 31. miyop göz kusuru ve düzeltilmesi
 32. Tat alma ve koku alma arasında nasıl bir ilişki vardır?
 33. Tat Alma Olayı Nasıl Gerçekleşir?
 34. Kulağın Bölümleri ve Görevleri
 35. burun sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 36. Koku alma olayı nasıl gerçekleşir?
 37. kulak sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 38. İşitme olayı nasıl gerçekleşir?
 39. Göz sağlığının korunması için neler yapmalıyız maddeler halinde
 40. Kulak Bölümlerinin Resimli Gösterilişi
 41. Gözümüzün yapısında hangi mercek bulunur ?
 42. Göz kusurları nelerdir?
 43. Görme olayı nasıl gerçekleşir?
 44. Sinir Sisteminde Mesaj iletimi Nasıl Gerçekleşir?
 45. Beyincik nedir? Beyinciğin görevleri nelerdir?
 46. Omurilik nedir? Omuriliğin görevleri nelerdir?
 47. Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevleri
 48. iç salgı bezleri nelerdir resimli gösterim
 49. Sinir sistemi hastalıkları nelerdir?
 50. Otonom sinir sistemi nedir?
 51. Somatik sinir sistemi nedir?
 52. Sinapsların özellikleri nelerdir
 53. Beynin Görevleri Maddeler Halinde
 54. Karaciğerin görevleri vikipedi
 55. Karaciğerin görevleri maddeler halinde
 56. Üreterin görevleri kısaca
 57. Böbrek sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?
 58. insanlarda yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıkların isimleri
 59. Madensel Besinler kısaca
 60. İpek böceğinin yaşam döngüsü kısaca
 61. Canlıların ortak özellikleri kısa maddeler halinde
 62. Sindirim sistemi organları ve görevleri
 63. Minerallerin özellikleri nelerdir?
 64. Görevlerine göre besinler nelerdir?
 65. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 66. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 67. Monosakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 68. Karbonhidratların Görevleri Nelerdir?
 69. Kromozom tablosu
 70. Destek dokular konu anlatımı
 71. Endoplazmik retikulum nedir?
 72. Weismann Kuramı hakkında bilgi
 73. Toksin nedir?
 74. Model organizma nedir?
 75. Canlılarda beslenme
 76. Rekombinant DNA teknolojisi nedir?
 77. Rekombinant DNA teknolojisi kullanım alanları
 78. Rekombinant DNA teknolojisinin tarihçesi
 79. Klonlamanın tarihçesi
 80. Klonlama nasıl yapılır?
 81. Klonlanmış canlılar hakkında bilgi
 82. Rekombinant DNA teknolojisinin amacı nedir?
 83. Hücre kültürü teknikleri nelerdir?
 84. Hücre kültürü nedir?
 85. Hücre kültürünün tarihi hakkında bilgi
 86. Hücre ile ilgili çalışma yapmış bilim adamları hakkında bilgi
 87. Gen çaprazlaması nedir?
 88. Mutasyon ve modifikasyon örnekleri
 89. Mutasyonun sebepleri nelerdir?
 90. Mutasyona etki eden faktörler nelerdir?
 91. Mutasyon çeşitleri nelerdir?
 92. Darwin ve Lamarck evrim teorileri karşılaştırılması
 93. ATP nin yapısı hakkında bilgi
 94. ATP molekülünün canlılar için önemi nedir?
 95. Hormon nedir?
 96. Hormon sistemi hakkında bilgi
 97. Anatomi nedir?
 98. Eşeysiz çoğalma nedir?
 99. Akciğerin görevi nedir?-Karaciğerin görevi nedir?
 100. ATP nedir?
 101. Mitoz ve mayoz bölünme evreleri konu anlatımı
 102. Yağların görevleri nelerdir?
 103. Yağların vücudun çalışmasındaki görevleri nelerdir?
 104. Yağların insan vücudu için önemi
 105. Lenf sisteminin özellikleri nelerdir?
 106. Glikozun yapısı nasıldır?
 107. Glikozun parçalanması hakkında bilgi
 108. Glikozun canlılar için önemi nedir?
 109. ATPnin canlılar için önemi nedir?
 110. Nükleik asitlerin yapısı hakkında bilgi
 111. RNA molekülünün yapısı hakkında bilgi
 112. Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Nedir-Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Hakkında
 113. Kromoplast nedir?
 114. Granülsüz endoplazmik retikulum nedir?
 115. Canlılarda göz ve görme hakkında bilgi
 116. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren kavram haritaları
 117. Bakteri Tipleri Nelerdir-Bakteri Tipleri Hakkında Bilgi
 118. Demir Yapıcı Besinler Nelerdir-Demir Yapıcı Besinler Hakkında Bilgi
 119. Cennet Elmasının Yararları Nelerdir
 120. Kan Yapan Şeyler Nelerdir
 121. Protista Alemi Nedir-Protista Alemi Hakkında Bilgi
 122. Monera Alemi Nedir-Monera Alemi Hakkında Bilgi
 123. DNA ve RNA Arasındaki Farklar Nelerdir
 124. Mikroskobik canlı çeşitleri nelerdir?
 125. Glikozilasyon nedir?
 126. Enerji piramidi hakkında bilgi
 127. Yaprağın Anatomik Yapısı Nasıldır
 128. Disakkaritler Nedir-Disakkaritler Hakkında Bilgi
 129. Polisakkarit Nedir-Polisakkarit Hakkında Bilgi
 130. Eritrosilerin - Alyuvarların Görevleri Nelerdir?
 131. Eritrositler - Alyuvarlar Hakkında Bilgi
 132. Trombositler - Kan Pulcukları Hakkında Bilgi
 133. Lökositler - Akyuvarlar Hakkında Bilgi
 134. Lökositlerin - akyuvarların görevleri nelerdir?
 135. Kan grupları hakkında bilgi
 136. Rh uyuşmazlığı nedir?
 137. Rh faktörü hakkında bilgi
 138. Kanın pıhtılaşması hakkında bilgi
 139. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonları arasındaki farklar
 140. Laktik asit fermantasyonu hakkında bilgi
 141. Etil Alkol Fermantasyonu Nedir?
 142. Bitkilerin çimlenmesi ve büyümesi için gerekli olan etkenler aynı mıdır?
 143. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 144. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 145. Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir?
 146. Proteinlerin Ayıraçları Nelerdir?
 147. Karbonhidratların Ayıraçları Nelerdir ?
 148. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?
 149. Ribozomun Görevleri Nelerdir?
 150. Kofulların Özellikleri Nelerdir?
 151. Endopilazmik Retikulumün Görevleri
 152. Golgi aygıtının görevleri nelerdir?
 153. Mitokondrinin Yapısı ve Görevleri
 154. Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
 155. Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?
 156. Canlıların Kromozom Sayıları
 157. Lamel ne demektir?
 158. YGS Biyoloji Konuları 2012
 159. Cinsiyete Bağlı Kalıtım Ders Notları
 160. İnorganik Besinlerin Görevleri
 161. Karbonhidrat içeren besinler nelerdir
 162. Karbonhidrat ne demektir?
 163. Proteinlerin Görevleri
 164. İnsan iskeleti bölümleri
 165. İskelet Çeşitleri Nelerdir
 166. Tat Alma İle Koku Alma Arasındaki İlişki nedir
 167. Tat Alma hücrelerinin adı nedir
 168. Biyoloji Dersi Performans Ödev Kapakları
 169. Hücre bölümleri ve görevleri
 170. Kurbağaların Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 171. Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Nelerdir?
 172. İpek Böceğinin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 173. Sineğin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 174. Koful çeşitleri nelerdir?
 175. Mitokondrinin Özellikleri Nelerdir?
 176. Sentrozom Nedir? Sentrozomların Özellikleri Nelerdir?
 177. Ribozomun Özellikleri Nelerdir?
 178. Özelleşmiş Hücreler Nelerdir? Özelleşmiş Hücrelerin Özellikleri
 179. Koloniler ve koloni tipleri
 180. Oksijenli Solunum Soruları
 181. İnsan Vücudu Sıcaklığı Nasıldır?
 182. Hücre Organelleri Nelerdir
 183. B Vitamini Nedir
 184. Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir?
 185. Hücre Ve Kalıtım Nedir?
 186. Hücre Ve Organizma Nedir?
 187. Biyoloji Müfredatı 2012
 188. Hücre Zarının Yapısı Nasıldır?
 189. Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?
 190. Kalbin Kısımları Nelerdir?
 191. Kalbin Anatomisi Nasıldır?
 192. Kalbin Yapısı Ve Görevleri Nelerdir?
 193. Sinir Sistemi nedir
 194. Mitokondri ve Kloroplastın Farkları Nelerdir?
 195. Biyoloji Hipotez Örnekleri
 196. Hücre Döngüsü Nedir?
 197. İnsan Vücudu Kan Dolaşımı
 198. Hücre Görüntüleri
 199. İnsanda Kaç Kemik vardır?
 200. Mayoz Bölünme Evreleri Nelerdir
 201. Kalıtım Nedir? Kalıtsal Hastalıkların Nedenleri? Bazı Kalıtsal Hastalıklar
 202. Su Bitkileri Özellikleri Nelerdir?
 203. Kurak Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 204. Nemli Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 205. Yağlar vücuda neden daha fazla enerji verirler?
 206. Karbonhidratlar Hangi Besinlerde Bulunur?
 207. İnce bağırsağın görevleri nedir?
 208. Sindirim sisteminin sağlığını korumak için neler yapmak gerekir?
 209. Sindirim sistemi ile ilgili sağlık sorunları nelerdir?
 210. Sindirim Çeşitleri Nelerdir?
 211. Yediğimiz Besinlerin Kana Geçişi Nasıl Olur?
 212. Besinlerin Sindirimine Yardımcı Organlar Nelerdir?
 213. Besinler Yendikten Sonra Vücutta Ne Gibi Değişikliklere Uğrar?
 214. Doku ve Hücrelerin Görevleri
 215. Bakterilerin Yapısı ve Fizyolojisi
 216. Çöpçü Reseptör Sınıf B Tip I
 217. Birleştirici Dokular
 218. Kolesteril Ester Transfer Proteini
 219. 19 Adet Biyoloji Ödev Kapağı Arşivi
 220. Omurgasız Hayvanların Özellikleri
 221. Omurgalı Hayvanların Özellikleri
 222. Mutasyon Nedir?
 223. Fotosentez Denklemi Nedir?
 224. Fotosentezin Önemi Nedir?
 225. Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları
 226. Çiçeğin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?
 227. Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler Hakkında Bilgi
 228. Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme Ve Gelişme
 229. Ev Bitkilerinin Evde Yetiştirilen Çiçeklerin İnsan Sağlığına Zararı
 230. Sitoplazma Hakkında bilgi
 231. Ribozom Hakkında Bilgi
 232. Endoplazmik Retikulum
 233. Duyu Organları Hakkında Bilgi
 234. Bitkilerde Üreme Ve Gelişme Nasıldır?
 235. Vücudumuzda Sistemler Kavram Haritası
 236. Canlı Ve Enerji İlişkisi Nedir?
 237. Enzimlerin Özellikleri Nedir?
 238. Boyun Üçgenleri Nelerdir?
 239. ATP Nasıl Elde Edilir?
 240. Prokaryot ve Ökaryot Hücre Arasındaki Farklar
 241. Sinir Sisteminin Gelişimi Nasıldır?
 242. Sinir Sisteminin Görevleri
 243. Ribozomun Yapısı ve RNA
 244. Canlılarda Beslenme Nasıldır?
 245. Canlılarda İskelet, Kas ve Endokrin Sistemi Nedir?
 246. Canlıların Çeşitliliği Nedir?
 247. Alkol Fermantasyonu Nedir?
 248. Hücrenin Kısımları ve Görevleri
 249. Hücre Bölünmesinin Nedeni Nedir?
 250. Kök Nedir - Kökün Kısımları ve Görevleri Nelerdir?