PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Biyoloji


Sayfa : [1] 2

 1. Rejenerasyon nedir vikipedi
 2. Küçük kan dolaşımı hangi organlar arasında gerçekleşir ?
 3. Küçük kan dolaşımının sırası
 4. Kalp atışını hızlandıran şeyler nelerdir?
 5. Kalbin atış hızına etkiyen faktörler nelerdir
 6. Açık dolaşım sisteminin özellikleri
 7. Düz kasların özellikleri maddeler halinde
 8. Omurgasız hayvanlarda destek ve hareket sistemi konu anlatımı
 9. Doğuştan Gelen Davranışlar Konu Anlatımı
 10. Sosyal Davranışlar Biyoloji
 11. İçgüdüsel davranışların kontrolü nasıl gerçekleşir?
 12. Şartlanma Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 13. Deneme Yanılma Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 14. Kavrama Yoluyla Öğrenme Örnekleri
 15. Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden Faktörler Vikipedi
 16. Enzimlerin özellikleri maddeler halinde
 17. Steroit nedir vikipedi
 18. Uzantılarına göre nöron çeşitleri nelerdir?
 19. Nöronların Görevleri Nelerdir?
 20. ADH hormonu eksikliği
 21. ADH hormonu nedir ?
 22. Enzimlerin yapısı vikipedi
 23. Enzim nedir vikipedi
 24. Hayvan Hücresi Türkçe
 25. Bitki Hücresi Türkçe
 26. ATP'nin özellikleri maddeler halinde
 27. Enzimlerle ilgili son gelişmeler
 28. Enzimlerin tekstil alanında kullanım alanları
 29. Enzimlerin biyoteknolojide kullanım alanları
 30. Sineğin başkalaşım evreleri ( maddeler halinde)
 31. Biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaların hayatımızdaki önemi
 32. Biyoteknoloji Alanında Yapılan Çalışmalar
 33. Biyoteknoloji Uygulamalarının Sağladığı Yararlar (maddeler halinde)
 34. Genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar maddeler halinde
 35. Eksik çiçek nedir?
 36. Tam çiçek nedir?
 37. Çiçeğin bölümleri resimli
 38. Çiçeğin kısımları resimli
 39. Çiçeğin kısımları nelerdir?
 40. Su ve tuz nerede emilir ?
 41. Besinler kana nerede geçer?
 42. Akciğerlerdeki Hava Nereden Kana Geçer?
 43. Karma Bezler Nelerdir?
 44. hipermetrop göz kusuru ve düzeltilmesi
 45. miyop göz kusuru ve düzeltilmesi
 46. Tat alma ve koku alma arasında nasıl bir ilişki vardır?
 47. Tat Alma Olayı Nasıl Gerçekleşir?
 48. Kulağın Bölümleri ve Görevleri
 49. burun sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 50. Koku alma olayı nasıl gerçekleşir?
 51. kulak sağlığını korumak için neler yapmalıyız maddeler halinde
 52. İşitme olayı nasıl gerçekleşir?
 53. Göz sağlığının korunması için neler yapmalıyız maddeler halinde
 54. Kulak Bölümlerinin Resimli Gösterilişi
 55. Gözümüzün yapısında hangi mercek bulunur ?
 56. Göz kusurları nelerdir?
 57. Görme olayı nasıl gerçekleşir?
 58. Sinir Sisteminde Mesaj iletimi Nasıl Gerçekleşir?
 59. Beyincik nedir? Beyinciğin görevleri nelerdir?
 60. Omurilik nedir? Omuriliğin görevleri nelerdir?
 61. Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanının görevleri
 62. iç salgı bezleri nelerdir resimli gösterim
 63. Sinir sistemi hastalıkları nelerdir?
 64. Otonom sinir sistemi nedir?
 65. Somatik sinir sistemi nedir?
 66. Sinapsların özellikleri nelerdir
 67. Beynin Görevleri Maddeler Halinde
 68. Karaciğerin görevleri vikipedi
 69. Karaciğerin görevleri maddeler halinde
 70. Üreterin görevleri kısaca
 71. Böbrek sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız?
 72. insanlarda yaygın olarak görülen kalıtsal hastalıkların isimleri
 73. Madensel Besinler kısaca
 74. İpek böceğinin yaşam döngüsü kısaca
 75. Canlıların ortak özellikleri kısa maddeler halinde
 76. Sindirim sistemi organları ve görevleri
 77. Minerallerin özellikleri nelerdir?
 78. Görevlerine göre besinler nelerdir?
 79. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 80. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 81. Monosakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 82. Karbonhidratların Görevleri Nelerdir?
 83. Kromozom tablosu
 84. Destek dokular konu anlatımı
 85. Endoplazmik retikulum nedir?
 86. Weismann Kuramı hakkında bilgi
 87. Toksin nedir?
 88. Model organizma nedir?
 89. Canlılarda beslenme
 90. Rekombinant DNA teknolojisi nedir?
 91. Rekombinant DNA teknolojisi kullanım alanları
 92. Rekombinant DNA teknolojisinin tarihçesi
 93. Klonlamanın tarihçesi
 94. Klonlama nasıl yapılır?
 95. Klonlanmış canlılar hakkında bilgi
 96. Rekombinant DNA teknolojisinin amacı nedir?
 97. Hücre kültürü teknikleri nelerdir?
 98. Hücre kültürü nedir?
 99. Hücre kültürünün tarihi hakkında bilgi
 100. Hücre ile ilgili çalışma yapmış bilim adamları hakkında bilgi
 101. Gen çaprazlaması nedir?
 102. Mutasyon ve modifikasyon örnekleri
 103. Mutasyonun sebepleri nelerdir?
 104. Mutasyona etki eden faktörler nelerdir?
 105. Mutasyon çeşitleri nelerdir?
 106. Darwin ve Lamarck evrim teorileri karşılaştırılması
 107. ATP nin yapısı hakkında bilgi
 108. ATP molekülünün canlılar için önemi nedir?
 109. Hormon nedir?
 110. Hormon sistemi hakkında bilgi
 111. Anatomi nedir?
 112. Eşeysiz çoğalma nedir?
 113. Akciğerin görevi nedir?-Karaciğerin görevi nedir?
 114. ATP nedir?
 115. Mitoz ve mayoz bölünme evreleri konu anlatımı
 116. Yağların görevleri nelerdir?
 117. Yağların vücudun çalışmasındaki görevleri nelerdir?
 118. Yağların insan vücudu için önemi
 119. Lenf sisteminin özellikleri nelerdir?
 120. Glikozun yapısı nasıldır?
 121. Glikozun parçalanması hakkında bilgi
 122. Glikozun canlılar için önemi nedir?
 123. ATPnin canlılar için önemi nedir?
 124. Nükleik asitlerin yapısı hakkında bilgi
 125. RNA molekülünün yapısı hakkında bilgi
 126. Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Nedir-Biyolojik ve Plantonik Pollusyon Hakkında
 127. Kromoplast nedir?
 128. Granülsüz endoplazmik retikulum nedir?
 129. Canlılarda göz ve görme hakkında bilgi
 130. Canlıların sınıflandırılmasını gösteren kavram haritaları
 131. Bakteri Tipleri Nelerdir-Bakteri Tipleri Hakkında Bilgi
 132. Demir Yapıcı Besinler Nelerdir-Demir Yapıcı Besinler Hakkında Bilgi
 133. Cennet Elmasının Yararları Nelerdir
 134. Kan Yapan Şeyler Nelerdir
 135. Protista Alemi Nedir-Protista Alemi Hakkında Bilgi
 136. Monera Alemi Nedir-Monera Alemi Hakkında Bilgi
 137. DNA ve RNA Arasındaki Farklar Nelerdir
 138. Mikroskobik canlı çeşitleri nelerdir?
 139. Glikozilasyon nedir?
 140. Enerji piramidi hakkında bilgi
 141. Yaprağın Anatomik Yapısı Nasıldır
 142. Disakkaritler Nedir-Disakkaritler Hakkında Bilgi
 143. Polisakkarit Nedir-Polisakkarit Hakkında Bilgi
 144. Eritrosilerin - Alyuvarların Görevleri Nelerdir?
 145. Eritrositler - Alyuvarlar Hakkında Bilgi
 146. Trombositler - Kan Pulcukları Hakkında Bilgi
 147. Lökositler - Akyuvarlar Hakkında Bilgi
 148. Lökositlerin - akyuvarların görevleri nelerdir?
 149. Kan grupları hakkında bilgi
 150. Rh uyuşmazlığı nedir?
 151. Rh faktörü hakkında bilgi
 152. Kanın pıhtılaşması hakkında bilgi
 153. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonları arasındaki farklar
 154. Laktik asit fermantasyonu hakkında bilgi
 155. Etil Alkol Fermantasyonu Nedir?
 156. Bitkilerin çimlenmesi ve büyümesi için gerekli olan etkenler aynı mıdır?
 157. Polisakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 158. Disakkaritlerin özellikleri nelerdir?
 159. Monosakkaritler ve özellikleri nelerdir?
 160. Proteinlerin Ayıraçları Nelerdir?
 161. Karbonhidratların Ayıraçları Nelerdir ?
 162. Bitki ve Hayvan Hücresi Arasındaki Farklar Nelerdir?
 163. Ribozomun Görevleri Nelerdir?
 164. Kofulların Özellikleri Nelerdir?
 165. Endopilazmik Retikulumün Görevleri
 166. Golgi aygıtının görevleri nelerdir?
 167. Mitokondrinin Yapısı ve Görevleri
 168. Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?
 169. Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?
 170. Canlıların Kromozom Sayıları
 171. Lamel ne demektir?
 172. YGS Biyoloji Konuları 2012
 173. Cinsiyete Bağlı Kalıtım Ders Notları
 174. İnorganik Besinlerin Görevleri
 175. Karbonhidrat içeren besinler nelerdir
 176. Karbonhidrat ne demektir?
 177. Proteinlerin Görevleri
 178. İnsan iskeleti bölümleri
 179. İskelet Çeşitleri Nelerdir
 180. Tat Alma İle Koku Alma Arasındaki İlişki nedir
 181. Tat Alma hücrelerinin adı nedir
 182. Biyoloji Dersi Performans Ödev Kapakları
 183. Hücre bölümleri ve görevleri
 184. Kurbağaların Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 185. Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Nelerdir?
 186. İpek Böceğinin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 187. Sineğin Başkalaşım Evreleri Nelerdir?
 188. Koful çeşitleri nelerdir?
 189. Mitokondrinin Özellikleri Nelerdir?
 190. Sentrozom Nedir? Sentrozomların Özellikleri Nelerdir?
 191. Ribozomun Özellikleri Nelerdir?
 192. Özelleşmiş Hücreler Nelerdir? Özelleşmiş Hücrelerin Özellikleri
 193. Koloniler ve koloni tipleri
 194. Oksijenli Solunum Soruları
 195. İnsan Vücudu Sıcaklığı Nasıldır?
 196. Hücre Organelleri Nelerdir
 197. B Vitamini Nedir
 198. Hücre Bölünmesi Nasıl Gerçekleşir?
 199. Hücre Ve Kalıtım Nedir?
 200. Hücre Ve Organizma Nedir?
 201. Biyoloji Müfredatı 2012
 202. Hücre Zarının Yapısı Nasıldır?
 203. Hücre Zarının Görevleri Nelerdir?
 204. Kalbin Kısımları Nelerdir?
 205. Kalbin Anatomisi Nasıldır?
 206. Kalbin Yapısı Ve Görevleri Nelerdir?
 207. Sinir Sistemi nedir
 208. Mitokondri ve Kloroplastın Farkları Nelerdir?
 209. Biyoloji Hipotez Örnekleri
 210. Hücre Döngüsü Nedir?
 211. İnsan Vücudu Kan Dolaşımı
 212. Hücre Görüntüleri
 213. İnsanda Kaç Kemik vardır?
 214. Mayoz Bölünme Evreleri Nelerdir
 215. Kalıtım Nedir? Kalıtsal Hastalıkların Nedenleri? Bazı Kalıtsal Hastalıklar
 216. Su Bitkileri Özellikleri Nelerdir?
 217. Kurak Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 218. Nemli Ortam Bitkilerinin Özellikleri Nelerdir?
 219. Yağlar vücuda neden daha fazla enerji verirler?
 220. Karbonhidratlar Hangi Besinlerde Bulunur?
 221. İnce bağırsağın görevleri nedir?
 222. Sindirim sisteminin sağlığını korumak için neler yapmak gerekir?
 223. Sindirim sistemi ile ilgili sağlık sorunları nelerdir?
 224. Sindirim Çeşitleri Nelerdir?
 225. Yediğimiz Besinlerin Kana Geçişi Nasıl Olur?
 226. Besinlerin Sindirimine Yardımcı Organlar Nelerdir?
 227. Besinler Yendikten Sonra Vücutta Ne Gibi Değişikliklere Uğrar?
 228. Doku ve Hücrelerin Görevleri
 229. Bakterilerin Yapısı ve Fizyolojisi
 230. Çöpçü Reseptör Sınıf B Tip I
 231. Birleştirici Dokular
 232. Kolesteril Ester Transfer Proteini
 233. 19 Adet Biyoloji Ödev Kapağı Arşivi
 234. Omurgasız Hayvanların Özellikleri
 235. Omurgalı Hayvanların Özellikleri
 236. Mutasyon Nedir?
 237. Fotosentez Denklemi Nedir?
 238. Fotosentezin Önemi Nedir?
 239. Bitkilerin Teknolojide Kullanım Alanları
 240. Çiçeğin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?
 241. Çiçekli ve Çiçeksiz Bitkiler Hakkında Bilgi
 242. Çiçekli Bitkilerde Üreme Büyüme Ve Gelişme
 243. Ev Bitkilerinin Evde Yetiştirilen Çiçeklerin İnsan Sağlığına Zararı
 244. Sitoplazma Hakkında bilgi
 245. Ribozom Hakkında Bilgi
 246. Endoplazmik Retikulum
 247. Duyu Organları Hakkında Bilgi
 248. Bitkilerde Üreme Ve Gelişme Nasıldır?
 249. Vücudumuzda Sistemler Kavram Haritası
 250. Canlı Ve Enerji İlişkisi Nedir?