PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Matematik


Sayfa : [1] 2

 1. en çok 3 elemanlı alt kümelerinin sayısının bulunması
 2. en çok 2 elemanlı alt küme sayısının bulunması
 3. 8 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısının hesaplanması
 4. üslü sayılar ile ilgili çözümlü sorular
 5. veda hutbesi
 6. Genişliği 24cm, uzunluğu 36cm olan Türk bayrağı çizimi
 7. Polinomlarla ilgili çıkmış sorular ve çözümleri
 8. Ters Açılar Nedir?
 9. Karşı durumlu açılar nedir?
 10. Dış ters açılar nedir?
 11. içters açılar nedir?
 12. Yöndeş açılar nedir?
 13. Doğru açı nedir?
 14. Tam açı nedir?
 15. Tümler açı nedir?
 16. Bütünler açı nedir?
 17. Geniş açı nedir?
 18. Dar açı nedir?
 19. Dik açı nedir?
 20. 1,2,3,4,5,6 kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 ve 2 bulunur 3 bulunmaz
 21. n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısını bulma formülü
 22. Logaritma nedir?
 23. Ünlü matemetikçiler hakkında bilgi
 24. Kartezyen çarpım soruları
 25. Matematik nedir?
 26. Matematikteki temel kavramlar nelerdir?
 27. Matematik logaritma nedir?
 28. Logaritma fonksiyonunun özellikleri nelerdir?
 29. Doğal logaritma nedir?
 30. Logaritma fonksiyonunun tersi konu anlatımı
 31. Logaritma fonksiyonunun grafiği konu anlatımı
 32. Bayağı logaritma nedir?
 33. Logaritmalı eşitsizlikler hakkında bilgi
 34. Türevlenebilir fonksiyonların türevleri
 35. Tam fonksiyon konu anlatımı
 36. Tanjant kuramı konu anlatımı
 37. Sinüs teoremi konu anlatımı
 38. Trigonometrik dönüşüm formülleri konu anlatımı
 39. Türev almada bölme kuralları
 40. Cebirsel ifadeler nelerdir?
 41. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi
 42. Matematik yüzde hesaplama konu anlatımı
 43. Trigonometrik fonksiyonların türevleri
 44. Türev alma kuralları
 45. Genel fonksiyonların türev kuralları konu anlatımı
 46. Üstel fonksiyonların türevleri konu anlatımı
 47. Çarpım ve bölüm fonksiyonlarının türevi konu anlatımı
 48. Matematik buluşları
 49. Matematiğin tarihi hakkında bilgi
 50. Matematikteki genel kavramlar
 51. Matematiğin tarihi gelişimi
 52. Matematiğin tarihçesi
 53. Matematik buluşları tarihi şeridi
 54. Pisagor bağıntısının ispatı
 55. Ondalık kesir nasıl yazılır?
 56. Desimal (Onluk-Ondalık) Sayı Sistemi hakkında bilgi
 57. Oktal (Sekizlik) Sayı Sistemi hakkında bilgi
 58. Hexadecimal Sayı Sistemi hakkında bilgi
 59. Cahit Arf hakkında bilgi
 60. Trigonometri nasıl öğrenilir?
 61. Matematikte doğru nedir?
 62. Rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin özellikleri nelerdir?
 63. Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi konu anlatımı
 64. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi konu anlatımı
 65. Rasyonel sayılar kümesinde çarpma işleminin özellikleri nelerdir?
 66. Rasyonel sayılarla işlemler konu anlatımı
 67. Rasyonel sayıların sıralanması konu anlatımı
 68. Rasyonel sayılarla aritmetiksel işlemler nelerdir?
 69. Enerjinin korunumu hakkında bilgi
 70. Pisagorun bilim ve sanata katkıları nelerdir?
 71. Pisagor bağıntısının ispatlanması
 72. İşlemin özellikleri nelerdir?
 73. İşlem nedir?
 74. Karmaşık sayı nedir?
 75. matematiğin hayatımızdaki yeri
 76. matematik öğrenmenin günlük hayattaki önemi nedir ?
 77. Üslü Sayılarda Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?
 78. Üslü Sayılarda Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?
 79. En yakın onluğa yuvarlama
 80. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire nasıl çeviririz?
 81. Tam Sayılı Kesirleri Bileşik Kesire Nasıl Çeviririz ?
 82. Çokgenlerin Açı Ve Kenar Özellikleri Nelerdir
 83. Açıortay Düzlemi Nedir
 84. Açısal Sapma Nedir
 85. Pisagor Teoremi formülü
 86. Önemli Özdeşliklerle İlgili Örnekler
 87. Açıların Trigonometrik Değerleri
 88. Pascal Üçgeni Ve Fraktal Arasındaki İlişki Nedir
 89. Yüzde Hesaplama Nedir
 90. Çarpım Sembolü Konu Anlatımı
 91. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlere örnekler
 92. Tarihin İlk Rakamları Nelerdir
 93. 1. Sınıf Toplama İşlemi nasıl yapılır
 94. Deste nedemektir
 95. Kolay Çarpım Tablosu Nedir
 96. Matematik Tarihi Şeridi
 97. Pay ve Paydaları Eşit Olmayan Kesirlerin Sıralanması
 98. Payları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması
 99. Paydaları Eşit Olan Kesirlerin Sıralanması
 100. Yaş Problemi Test Soruları ve Cevapları
 101. Çemberin Yüzey Alanı Nedir
 102. Geometrik Ortalama Formülü
 103. Küre Nedir
 104. Prizmaların Alan Ve Hacimleri
 105. Açıların Trigonometrik Oranları
 106. Açıların Çeşitlerinin Özellikleri
 107. Geometrinin Kullanıldığı Yerler
 108. Açıların İsimleri Nelerdir
 109. Dik Prizmalar
 110. Pascal Üçgeni Kullanım Alanları
 111. Pascal Üçgeni Ve Fraktal Arasındaki İlişki
 112. Küme Nedir
 113. Yüzde Hesaplamaları Formülü
 114. Yüzde Hesaplama naıl yapılır
 115. Açıortay Teoremi Konu Anlatımı
 116. Kenarortay Konu anlatımı
 117. Pisagor Teoremi Örnekleri
 118. Pisagor Teoremi Nedir
 119. Permütasyon Soru Örnekleri
 120. Yaş Problemleri örnekleri
 121. Kareköklü Sayıların Tarihçesi
 122. Ondalık Kesirler Konu Anlatımı
 123. Kareköklü Sayılar Nedir
 124. Trigonometri Cetveli Kullanım Alanları
 125. Trigonometri Nedir Kullanım Alanları
 126. Üslü Sayılar Nedir
 127. Üslü Sayılar soru ve çözümleri
 128. Üslü Sayılar Konu Anlatımı
 129. Trigonometri Cetveli
 130. Cebirin Tarihi Nedir
 131. Çarpım Sembolünün Özellikleri
 132. Cebirin Matematikteki Önemi Nedir
 133. Cebirin Matematik Bilimine Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir
 134. 99 sayısına en az kaç eklenirse elde edilen sayı 12 ve 15 ile kalansız bölünür?
 135. 900 kökten kaç diye çıkar ?
 136. rasyonel sayıları ondalıklı kesire çevirme
 137. Geometrik Şekiller Tablosu
 138. Geometrik Ortalama Örnekleri
 139. Trigonometri İle İlgili sorular ve Çözümleri
 140. Kareköklü Sayılarla İlgili Sorular Ve Cevaplar
 141. Rasyonel Sayılarda Kavram Haritası
 142. Rasyonel Sayıların Karşılaştırılması ve Sıralanması
 143. Çemberin Alan Formülü
 144. Çemberin Analitik İncelenmesi Formülleri
 145. Çemberin Denklemi Nedir?
 146. Çemberin Bölgeleri kaç tanedir
 147. Prizmaların açık şekilleri
 148. Prizmalar Ve Piramitler Hakkında Bilgi
 149. Ondalık Kesir Problemleri
 150. Çokgen Çeşitleri Açı Ve Kenar Özellikleri
 151. Prizma Nerelerde Kullanılır
 152. Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?
 153. Küpün Alanı Ve Hacmi nedir
 154. Lys matematik yarım açı soruları
 155. 9. Sınıf Geometri Soruları Ve Cevapları
 156. Tam sayılarla ilgili soru ve cevaplar
 157. Modulo işlemi
 158. On altılı sayı sistemi
 159. Matematikte Bölünebilirlik
 160. Doğal Sayılar Konu Anlatımı
 161. Doğal Sayılarda Çözümleme Nedir?
 162. Googol sayısı
 163. Matematikte Uzun ve kısa ölçekler
 164. Rasyonel Sayıların Sayı Doğrusunda Gösterilmesi
 165. Özalt küme nasıl bulunur
 166. Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi
 167. Aritmetik Ortalama Problemleri ve Çözümleri
 168. Dik Prizmalarda Alan ve Hacim Hesaplaması
 169. Össde Çıkmış Polinom Soruları Ve Cevapları
 170. 9.Sınıf Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi
 171. Rasyonel Sayılarda Çok Adımlı İşlemler Nelerdir?
 172. Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi
 173. Standart Olmayan Ölçü Birimleri
 174. Çember hacminin hesaplanması
 175. Cebir tarihi hakkında bilgi
 176. Rasyonel Sayılarda Dört İşlem Soruları Ve Cevapları
 177. Rasyonel Sayılarda Eşitsizlik Nedir?
 178. Arılar Ve Çokgenler
 179. Trigonometri İle İlgili soru cevaplar
 180. Kareköklü Sayılarla İlgili Sorular Ve çözümleri
 181. Tüm Prizmaların Alan Ve Hacim Formülleri
 182. Rasyonel Sayılarda Genişletme Ve Sadeleştirme Nedir?
 183. Rasyonel Sayılarda İşlem Önceliği Nedir?
 184. Rasyonel Sayılarda Kavram Haritası Nedir?
 185. Cebirsel İfadelerle İlgili Örnekler ve Cevapları
 186. cebirsel ifade nedir ?
 187. Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri nasıl yapılır ?
 188. Doğru nedir?
 189. Işın Nedir?
 190. Doğru parçası nedir?
 191. Küre nedir? Kürenin özellikleri nelerdir?
 192. Çember Ve Daire Arasındaki Fark Nedir?
 193. Albert Einstein Matematik Soruları
 194. Matematik Tarihi ve Buluşların Önemi
 195. Matematikte kısaltmalar nelerdir?
 196. Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi
 197. Rasyonel Sayılarda Sıralama Nasıldır?
 198. Doğal Sayılar Ve Özellikleri
 199. Koni Nasıl Yapılır?
 200. Rasyonel Sayılarda Çıkarma
 201. Rasyonel sayılarda çarpma
 202. Sıvı Ölçme Araçları ve Kullanıldığı Alanlar Nerelerdir?
 203. Rasyonel Sayılarda Toplama İşlemi Nasıldır?
 204. Piramitlerin Alan ve Hacim Hesaplamaları Nasıldır?
 205. Cebir Nedir?
 206. Tartma, Uzunluk ve Sıvı Birimlerini Kullanan Meslekler Hangileridir?
 207. Düzlemsel Geometrik Şekillerin Özellikleri
 208. Matematiğin Hayatımızdaki Yeri Nedir?
 209. Pi Sayısının İrrasyonelliği
 210. Matematiğin Diğer Bilimlerle İlgisi Nedir?
 211. Paradoks Nedir?
 212. Denklem Kurma Örnekleri
 213. Karışım Problemleri Nasıl Çözülür?
 214. Silindir nedir?
 215. Kartezyen Koordinat Sistemi
 216. Pascal Üçgeninin özellikleri nelerdir?
 217. Türk Bayrağının Hesaplanması Nasıldır?
 218. Kesir Çeşitleri Ve Anlamları Nedir?
 219. Dikdörtgenler Prizmasının Alanı Nasıl Bulunur?
 220. Prizmaların açılımları
 221. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Nasıl Bulunur?
 222. Dikdörtgenin Özellikleri Nelerdir?
 223. Eşkenar Dörtgenin Özellikleri
 224. Prizmanın Kullanıldığı Yerler
 225. Çokgen Çeşitleri Ve Özellikleri Nelerdir?
 226. Küpün Hacmi Ve Alanı Nasıl Bulunur?
 227. Ondalık Kesir Nedir?
 228. Küpün Açılımı Ve Yapıştırma Payları Nedir?
 229. Matematik Sistemleri Nelerdir?
 230. Matematik ve İşlem Konusuyla Uğraşan Matematikçiler
 231. Pisagor Bağıntısı
 232. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 233. Bilimsel Gösterim
 234. Üslü SayıLarDa Çarpma Ve BöLme İşlemi
 235. Kareköklü SayıLarDa BöLme işLemi..
 236. Kareköklü sayılarda çarpma işLemi..!
 237. Kareden Karekök'e
 238. DenkLeM KuRma...
 239. TemeL kawRamLaR...
 240. GeometRik oRtaLaMa...
 241. böLme böLünebiLme...
 242. OndaLık SayıLaRLa ARitmetikseL İşLemLeR...
 243. Matematik yardım edermisiniz
 244. Yüzyılın Matematik Problemini Çözdü
 245. Tam Sayılar
 246. Rasyonel sayılar
 247. Obeb okek (ortak bölenler)
 248. Analitik Düzlem(koordinat düzlemi)..
 249. Çokgenler
 250. İslam Dünyasında ve Orta Çağda Matematik...