PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Coğrafya


Sayfa : 1 [2] 3 4

 1. Büyük Tuz Gölü hakkında bilgi
 2. Mezopotamya hakkında bilgi
 3. Korint Kıstağı hakkında bilgi
 4. Korint Kanalı hakkında bilgi
 5. Tortul kayaçlar
 6. Rodop Dağları hakkında bilgi
 7. Astropika hakkında bilgi
 8. Gündönümü hakkında bilgi
 9. Balmaceda Buzulu hakkında bilgi
 10. Kuzey Ege hakkında bilgi
 11. Bölgesel güç nedir?
 12. Tarih Değiştirme Çizgisi hakkında bilgi
 13. Paleocoğrafya nedir?
 14. Britanya Adaları hakkında bilgi
 15. Yeni Dünya hakkında bilgi
 16. Meridyen hakkında bilgi
 17. Kıtasal kabuk hakkında bilgi
 18. Kuzey Yarımküre hakkında bilgi
 19. Güney Yarımküre hakkında bilgi
 20. Gıda döngüsü hakkında bilgi
 21. Pirene Dağları hakkında bilgi
 22. Manş Denizi hakkında bilgi
 23. Meksika Körfezi hakkında bilgi
 24. Riga Körfezi hakkında bilgi
 25. Baffin Körfezi hakkında bilgi
 26. Amundsen Körfezi hakkında bilgi
 27. Fundy Körfezi hakkında bilgi
 28. Biskay Körfezi hakkında bilgi
 29. Büyük Britanya Adası
 30. Hispanyola Adası hakkında bilgi
 31. Büyük Rift Vadisi hakkında bilgi
 32. Yerel saat hakkında bilgi
 33. Eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir?
 34. İklim sınıflandırması nedir?
 35. Coğrafi varlık nedir?
 36. Kar fırtınaları nasıl oluşur?
 37. Türkiyedeki deprem kuşakları nelerdir?
 38. İklimin tanımı nedir?
 39. İklim değişikliği nedir?
 40. İklimlerin etkileri nelerdir?
 41. Deprem kuşakları dereceleri
 42. Köppen iklim sınıflandırması hakkında bilgi
 43. İklim kuşakları ve doğal yapı hakkında bilgi
 44. Akarsu rejim tipleri nelerdir?
 45. Türkiyedeki akarsular hakkında bilgi
 46. Türkiyedeki akarsuların genel özellikleri nelerdir?
 47. Akdenize kıyısı olan ülkelerin listesi
 48. Türkiye fiziki haritası
 49. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 50. Doğal unsurların ekonomiye etkisi nedir?
 51. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 52. Tüketimin üretime etkisi nedir?
 53. Atmosfer basıncını etkileyen faktörler nelerdir?
 54. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler
 55. Yağış türleri nelerdir?
 56. Akarsu ağı nedir?
 57. Türkiyenin akarsu havzaları hakkında bilgi
 58. İç Anadoludaki kapalı havzalar hangileridir?
 59. Beslenme özelliklerine göre akarsular
 60. Ege denizine dökülen akarsular
 61. Akdenize dökülen akarsular hangileridir?
 62. Akarsu rejimini etkileyen faktörler nelerdir?
 63. Akarsu beslenme kaynakları nelerdir?
 64. İklimlerin günlük yaşama etkileri nelerdir?
 65. Kanyon hakkında bilgi
 66. Krater nedir?
 67. Akdeniz Bolgesindeki daglar
 68. İç Anadoluda tarım ve hayvancılık
 69. Dalgalar hakkında bilgi
 70. Peri Bacaları Efsanesi
 71. Baraj nedir?
 72. Marmara Bölgesindeki barajlar
 73. Akdeniz Bölgesindeki barajlar
 74. Ege Bölgesindeki barajlar
 75. Doğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 76. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 77. İç Anadolu Bölgesindeki barajlar
 78. Türkiyede tarımı etkileyen olaylar nelerdir?
 79. Türkiyedeki toprakların kullanım amacına göre dağılımı
 80. Türkiyedeki hayvan sayısı kaçtır?
 81. Türkiyede hayvancılık faaliyetleri
 82. Türkiyedeki endüstri kolları hakkında bilgi
 83. Türkiyenin ekonomik durumu hakkında bilgi
 84. Türkiyede ekonomi
 85. Türkiyenin ekonomik özellikleri hakkında bilgi
 86. Türkiyenin ekonomik coğrafyası hakkında bilgi
 87. Türkiyedeki sanayiler
 88. Türkiyedeki sanayi kolları nelerdir?
 89. Kıtaların yüzey alanları ve büyüklükleri
 90. Coğrafyanın bölümleri nelerdir?
 91. Coğrafyanın bölümleri ve özellikleri nelerdir?
 92. Eski dünya haritaları
 93. Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları nelerdir?
 94. Coğrafi yer şekilleri hakkında bilgi
 95. Coğrafi bölge nedir?
 96. Dünyada deprem olma riski en az olan yerler
 97. Geçmişten günümüze teknoloji ve insan
 98. Coğrafi Keşifler
 99. Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir?
 100. Coğrafi konum hakkında bilgi
 101. Deniz kulağı nedir?
 102. Nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 103. Nüfus dağılımını etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 104. Coğrafi konumun nüfus dağılışı üzerindeki etkisi nedir?
 105. Coğrafi Bilgi Sistemi nedir?
 106. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) nedir?
 107. Türkiyenin coğrafi bilgileri
 108. OpenStreetMap (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 109. Placeopedia (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 110. SRTM (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 111. WikiMapia (Coğrafi Bilgi Sistemleri ) nedir?
 112. Dünyadaki başlıca büyük denizler hakkında bilgi
 113. Türkiyedeki enerji kaynakları nelerdir?
 114. Jeolojik zamanlar hakkında bilgi
 115. Türkiyenin nüfus yoğunluğu hakkında bilgi
 116. Erozyonla nasıl mücadele edilir?
 117. Türkiyenin platoları hakkında bilgi
 118. Marmara Bölgesinde bulunan göller hakkında bilgi
 119. Türkiyenin fiziki durumu hakkında bilgi
 120. Türkiyedeki barajlar hakkında bilgi
 121. Türkiyede bulunan endemik bitki türleri nelerdir?
 122. İllerin isimleri nereden geliyor?
 123. Türkiyedeki dış göçlerin sebepleri nelerdir?
 124. Jeotermal enerji kaynakları kullanım alanları nelerdir?
 125. Türkiyede yerleşim şekli nasıldır?
 126. Coğrafi Keşifler konu anlatımı
 127. Tsunami neden oluşur?
 128. Detaylı dünya haritası-Detaylı Türkiye haritası
 129. Tropikal iklim nedir?
 130. Kutup iklimi hakkında bilgi
 131. Çöl iklimi nedir?
 132. Akdeniz iklimi nedir?
 133. Karadeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 134. Okyanusal iklim nedir?
 135. Step iklimi nedir?
 136. Muson iklimi hakkında bilgi
 137. Dünyanın ısı alış verişi dengesinin bozulmasının iklimler üzerindeki etkisi nedir?
 138. Dünyanın ısı alışverişi dengesinin bozulmasının Türkiyeye etkisi nedir?
 139. Dünyanın içinde bulunduğu sistemle gerçekleştirdiği ısı alışverişinin bozulması
 140. Adaptasyona örnekler
 141. Ekvatoral iklimin özellikleri nelerdir?
 142. Ekvatoral iklim nerelerde görülür?
 143. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi
 144. Doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının dünyamıza verecekleri zararlar nelerdir?
 145. Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır?
 146. Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
 147. Yeryüzündeki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 148. Dünyadaki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 149. Cam süsleme sanatı hakkında bilgi
 150. Canlılarda üreme ve çoğalma nasıl gerçekleşir?
 151. Canlıların benzer özellikleri nelerdir?
 152. Yer şekilleri hakkında bilgi
 153. Coğrafyanın konusu nedir?
 154. Rüzgar nasıl eser?
 155. Meridyenler ve paraleller hakkında bilgi
 156. Heyelana neden olan etkenler nelerdir?
 157. Hava küre hakkında bilgi
 158. Granit nasıl oluşur?
 159. Granitin genel özellikleri nelerdir?
 160. Granit nedir?
 161. Yağmur oluşumu hakkında bilgi
 162. Su çevrimi hakkında bilgi
 163. Dünyada su döngüsü nasıl gerçekleşir?
 164. Yerkabuğunu oluşturan taşlar konu anlatımı
 165. Püskürük (Volkanik) taşlar hakkında bilgi
 166. Tortul taşlar nelerdir?
 167. Kimyasal tortul taşlar nelerdir?
 168. Organik tortul taşlar nelerdir?
 169. Fiziksel (Mekanik) taşlar hakkında bilgi
 170. Başkalaşmış (Metamorfik) taşlar hakkında bilgi
 171. Ülkeler coğrafyası test soru ve cevapları
 172. Kayaç döngüsü hakkında bilgi
 173. Antartika Kıtası hakkında bilgi
 174. Okyanusya Kıtası hakkında bilgi
 175. Çevre bilimi ve diğer bilim dalları arasındaki ilişki nedir?
 176. Avrupa Kıtası hakkında bilgi
 177. Afrika Kıtası hakkında bilgi
 178. Afetler coğrafyası nedir?
 179. Çevre kirliliği hakkında bilgi
 180. Toprak nasıl oluşur?
 181. İklim nedir?
 182. Sıcak iklimler nelerdir?
 183. Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 184. Karasal iklim nedir?
 185. Step iklimi hakkında bilgi
 186. Soğuk iklimler nelerdir?
 187. Tundra iklimi nedir?
 188. İklim çeşitleri konu anlatımı
 189. Türkiyede görülen iklim çeşitleri nelerdir?
 190. Dünya iklim haritaları
 191. Çin Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 192. Portekiz Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 193. Rüzgar nasıl oluşur?
 194. Mu Kıtası hakkında bilgi
 195. Ayın fiziksel özellikleri nelerdir?
 196. Coğrafi bölgeleri oluşturan özellikler nelerdir?
 197. Türk Dünyasının jeopolitik önemi nedir?
 198. Türk Dünyasının başlıca problemleri nelerdir?
 199. Yoksulluk sınırı nedir?
 200. Tarım alanında dezenfeksiyon nedir?
 201. Kıtaların kayması hakkında bilgi
 202. Kıtaların Kayması Teorisi hakkında bilgi
 203. Doğa Tarihi nedir?
 204. Dalga enerjisinin amaçları nelerdir?
 205. Plüton Gezegeni Hakkında Bilgiler
 206. Fosillerin Faydaları Nelerdir-Fosillerin Faydaları Hakkında Bilgi
 207. Türkiyede biyolojik çeşitlilik konu anlatımı
 208. Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörler nelerdir?
 209. Adriyatik Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 210. Pasifik Okyanusu hakkında bilgi
 211. Macellan Boğazı hakkında bilgi
 212. Panama Kanalı hakkında bilgi
 213. Umman Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 214. Hürmüz Boğazı hakkında bilgi
 215. Baltık Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 216. Anadolu Yarımadası hakkında bilgi
 217. Labrador Denizi hakkında bilgi
 218. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 219. Ege Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 220. Marmara Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 221. Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 222. İç Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 223. Karadeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 224. Akdeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 225. Yeşilırmak Hakkında Bilgi
 226. Kızılırmak Hakkında Bilgi
 227. Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir?
 228. Akarsu Aşındırma Şekilleri Nelerdir?
 229. Okyanusların ve Kıtaların Yüzölçümleri Nedir?
 230. Türkiye'deki Bölgelerin Yüzölçümleri
 231. Kütahya'nın Geçim Kaynakları
 232. Ilıman kuşak iklimlerinin özellikleri
 233. Hangi yarımküre daha sıcaktır? Nedeni nedir?
 234. Manisada yetiştirilen tarım ürünleri
 235. Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 236. Coğrafi Keşifler Liste Halinde
 237. Adalar Nasıl Meydana Gelir
 238. Türkiyenin nehirlerini gösteren bir harita
 239. Ateş Kürenin özellikleri nelerdir
 240. Türkiyenin doğal güzellikleri nelerdir
 241. Karadeniz bölgesinin ekonomik faaliyetleri nelerdir
 242. Türkiyede görülen iklim tipleri nelerdir
 243. Kabartma harita nasıl yapılır
 244. Akarsuların ekonomimize katkısı nedir
 245. Yeni Müfredat YGS 2012 Coğrafya Konuları
 246. Meteoroloji Araçlarının İsimleri Nedir
 247. Madenlerin Kullanım Alanları Nelerdir?
 248. İç Anadolu Bölgesindeki Dağlar ve Yükseklikleri
 249. Mevsimler Nasıl Oluşur? Mevsimlerin özellikleri nelerdir?
 250. Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir?