PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Coğrafya


Sayfa : 1 [2] 3 4

 1. Meridyen hakkında bilgi
 2. Kıtasal kabuk hakkında bilgi
 3. Kuzey Yarımküre hakkında bilgi
 4. Güney Yarımküre hakkında bilgi
 5. Gıda döngüsü hakkında bilgi
 6. Pirene Dağları hakkında bilgi
 7. Manş Denizi hakkında bilgi
 8. Meksika Körfezi hakkında bilgi
 9. Riga Körfezi hakkında bilgi
 10. Baffin Körfezi hakkında bilgi
 11. Amundsen Körfezi hakkında bilgi
 12. Fundy Körfezi hakkında bilgi
 13. Biskay Körfezi hakkında bilgi
 14. Büyük Britanya Adası
 15. Hispanyola Adası hakkında bilgi
 16. Büyük Rift Vadisi hakkında bilgi
 17. Yerel saat hakkında bilgi
 18. Eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir?
 19. İklim sınıflandırması nedir?
 20. Coğrafi varlık nedir?
 21. Kar fırtınaları nasıl oluşur?
 22. Türkiyedeki deprem kuşakları nelerdir?
 23. İklimin tanımı nedir?
 24. İklim değişikliği nedir?
 25. İklimlerin etkileri nelerdir?
 26. Deprem kuşakları dereceleri
 27. Köppen iklim sınıflandırması hakkında bilgi
 28. İklim kuşakları ve doğal yapı hakkında bilgi
 29. Akarsu rejim tipleri nelerdir?
 30. Türkiyedeki akarsular hakkında bilgi
 31. Türkiyedeki akarsuların genel özellikleri nelerdir?
 32. Akdenize kıyısı olan ülkelerin listesi
 33. Türkiye fiziki haritası
 34. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 35. Doğal unsurların ekonomiye etkisi nedir?
 36. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 37. Tüketimin üretime etkisi nedir?
 38. Atmosfer basıncını etkileyen faktörler nelerdir?
 39. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler
 40. Yağış türleri nelerdir?
 41. Akarsu ağı nedir?
 42. Türkiyenin akarsu havzaları hakkında bilgi
 43. İç Anadoludaki kapalı havzalar hangileridir?
 44. Beslenme özelliklerine göre akarsular
 45. Ege denizine dökülen akarsular
 46. Akdenize dökülen akarsular hangileridir?
 47. Akarsu rejimini etkileyen faktörler nelerdir?
 48. Akarsu beslenme kaynakları nelerdir?
 49. İklimlerin günlük yaşama etkileri nelerdir?
 50. Kanyon hakkında bilgi
 51. Krater nedir?
 52. Akdeniz Bolgesindeki daglar
 53. İç Anadoluda tarım ve hayvancılık
 54. Dalgalar hakkında bilgi
 55. Peri Bacaları Efsanesi
 56. Baraj nedir?
 57. Marmara Bölgesindeki barajlar
 58. Akdeniz Bölgesindeki barajlar
 59. Ege Bölgesindeki barajlar
 60. Doğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 61. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 62. İç Anadolu Bölgesindeki barajlar
 63. Türkiyede tarımı etkileyen olaylar nelerdir?
 64. Türkiyedeki toprakların kullanım amacına göre dağılımı
 65. Türkiyedeki hayvan sayısı kaçtır?
 66. Türkiyede hayvancılık faaliyetleri
 67. Türkiyedeki endüstri kolları hakkında bilgi
 68. Türkiyenin ekonomik durumu hakkında bilgi
 69. Türkiyede ekonomi
 70. Türkiyenin ekonomik özellikleri hakkında bilgi
 71. Türkiyenin ekonomik coğrafyası hakkında bilgi
 72. Türkiyedeki sanayiler
 73. Türkiyedeki sanayi kolları nelerdir?
 74. Kıtaların yüzey alanları ve büyüklükleri
 75. Coğrafyanın bölümleri nelerdir?
 76. Coğrafyanın bölümleri ve özellikleri nelerdir?
 77. Eski dünya haritaları
 78. Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları nelerdir?
 79. Coğrafi yer şekilleri hakkında bilgi
 80. Coğrafi bölge nedir?
 81. Dünyada deprem olma riski en az olan yerler
 82. Geçmişten günümüze teknoloji ve insan
 83. Coğrafi Keşifler
 84. Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir?
 85. Coğrafi konum hakkında bilgi
 86. Deniz kulağı nedir?
 87. Nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 88. Nüfus dağılımını etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 89. Coğrafi konumun nüfus dağılışı üzerindeki etkisi nedir?
 90. Coğrafi Bilgi Sistemi nedir?
 91. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) nedir?
 92. Türkiyenin coğrafi bilgileri
 93. OpenStreetMap (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 94. Placeopedia (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 95. SRTM (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 96. WikiMapia (Coğrafi Bilgi Sistemleri ) nedir?
 97. Dünyadaki başlıca büyük denizler hakkında bilgi
 98. Türkiyedeki enerji kaynakları nelerdir?
 99. Jeolojik zamanlar hakkında bilgi
 100. Türkiyenin nüfus yoğunluğu hakkında bilgi
 101. Erozyonla nasıl mücadele edilir?
 102. Türkiyenin platoları hakkında bilgi
 103. Marmara Bölgesinde bulunan göller hakkında bilgi
 104. Türkiyenin fiziki durumu hakkında bilgi
 105. Türkiyedeki barajlar hakkında bilgi
 106. Türkiyede bulunan endemik bitki türleri nelerdir?
 107. İllerin isimleri nereden geliyor?
 108. Türkiyedeki dış göçlerin sebepleri nelerdir?
 109. Jeotermal enerji kaynakları kullanım alanları nelerdir?
 110. Türkiyede yerleşim şekli nasıldır?
 111. Coğrafi Keşifler konu anlatımı
 112. Tsunami neden oluşur?
 113. Detaylı dünya haritası-Detaylı Türkiye haritası
 114. Tropikal iklim nedir?
 115. Kutup iklimi hakkında bilgi
 116. Çöl iklimi nedir?
 117. Akdeniz iklimi nedir?
 118. Karadeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 119. Okyanusal iklim nedir?
 120. Step iklimi nedir?
 121. Muson iklimi hakkında bilgi
 122. Dünyanın ısı alış verişi dengesinin bozulmasının iklimler üzerindeki etkisi nedir?
 123. Dünyanın ısı alışverişi dengesinin bozulmasının Türkiyeye etkisi nedir?
 124. Dünyanın içinde bulunduğu sistemle gerçekleştirdiği ısı alışverişinin bozulması
 125. Adaptasyona örnekler
 126. Ekvatoral iklimin özellikleri nelerdir?
 127. Ekvatoral iklim nerelerde görülür?
 128. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi
 129. Doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının dünyamıza verecekleri zararlar nelerdir?
 130. Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır?
 131. Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
 132. Yeryüzündeki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 133. Dünyadaki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 134. Cam süsleme sanatı hakkında bilgi
 135. Canlılarda üreme ve çoğalma nasıl gerçekleşir?
 136. Canlıların benzer özellikleri nelerdir?
 137. Yer şekilleri hakkında bilgi
 138. Coğrafyanın konusu nedir?
 139. Rüzgar nasıl eser?
 140. Meridyenler ve paraleller hakkında bilgi
 141. Heyelana neden olan etkenler nelerdir?
 142. Hava küre hakkında bilgi
 143. Granit nasıl oluşur?
 144. Granitin genel özellikleri nelerdir?
 145. Granit nedir?
 146. Yağmur oluşumu hakkında bilgi
 147. Su çevrimi hakkında bilgi
 148. Dünyada su döngüsü nasıl gerçekleşir?
 149. Yerkabuğunu oluşturan taşlar konu anlatımı
 150. Püskürük (Volkanik) taşlar hakkında bilgi
 151. Tortul taşlar nelerdir?
 152. Kimyasal tortul taşlar nelerdir?
 153. Organik tortul taşlar nelerdir?
 154. Fiziksel (Mekanik) taşlar hakkında bilgi
 155. Başkalaşmış (Metamorfik) taşlar hakkında bilgi
 156. Ülkeler coğrafyası test soru ve cevapları
 157. Kayaç döngüsü hakkında bilgi
 158. Antartika Kıtası hakkında bilgi
 159. Okyanusya Kıtası hakkında bilgi
 160. Çevre bilimi ve diğer bilim dalları arasındaki ilişki nedir?
 161. Avrupa Kıtası hakkında bilgi
 162. Afrika Kıtası hakkında bilgi
 163. Afetler coğrafyası nedir?
 164. Çevre kirliliği hakkında bilgi
 165. Toprak nasıl oluşur?
 166. İklim nedir?
 167. Sıcak iklimler nelerdir?
 168. Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 169. Karasal iklim nedir?
 170. Step iklimi hakkında bilgi
 171. Soğuk iklimler nelerdir?
 172. Tundra iklimi nedir?
 173. İklim çeşitleri konu anlatımı
 174. Türkiyede görülen iklim çeşitleri nelerdir?
 175. Dünya iklim haritaları
 176. Çin Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 177. Portekiz Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 178. Rüzgar nasıl oluşur?
 179. Mu Kıtası hakkında bilgi
 180. Ayın fiziksel özellikleri nelerdir?
 181. Coğrafi bölgeleri oluşturan özellikler nelerdir?
 182. Türk Dünyasının jeopolitik önemi nedir?
 183. Türk Dünyasının başlıca problemleri nelerdir?
 184. Yoksulluk sınırı nedir?
 185. Tarım alanında dezenfeksiyon nedir?
 186. Kıtaların kayması hakkında bilgi
 187. Kıtaların Kayması Teorisi hakkında bilgi
 188. Doğa Tarihi nedir?
 189. Dalga enerjisinin amaçları nelerdir?
 190. Plüton Gezegeni Hakkında Bilgiler
 191. Fosillerin Faydaları Nelerdir-Fosillerin Faydaları Hakkında Bilgi
 192. Türkiyede biyolojik çeşitlilik konu anlatımı
 193. Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörler nelerdir?
 194. Adriyatik Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 195. Pasifik Okyanusu hakkında bilgi
 196. Macellan Boğazı hakkında bilgi
 197. Panama Kanalı hakkında bilgi
 198. Umman Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 199. Hürmüz Boğazı hakkında bilgi
 200. Baltık Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 201. Anadolu Yarımadası hakkında bilgi
 202. Labrador Denizi hakkında bilgi
 203. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 204. Ege Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 205. Marmara Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 206. Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 207. İç Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 208. Karadeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 209. Akdeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 210. Yeşilırmak Hakkında Bilgi
 211. Kızılırmak Hakkında Bilgi
 212. Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir?
 213. Akarsu Aşındırma Şekilleri Nelerdir?
 214. Okyanusların ve Kıtaların Yüzölçümleri Nedir?
 215. Türkiye'deki Bölgelerin Yüzölçümleri
 216. Kütahya'nın Geçim Kaynakları
 217. Ilıman kuşak iklimlerinin özellikleri
 218. Hangi yarımküre daha sıcaktır? Nedeni nedir?
 219. Manisada yetiştirilen tarım ürünleri
 220. Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 221. Coğrafi Keşifler Liste Halinde
 222. Adalar Nasıl Meydana Gelir
 223. Türkiyenin nehirlerini gösteren bir harita
 224. Ateş Kürenin özellikleri nelerdir
 225. Türkiyenin doğal güzellikleri nelerdir
 226. Karadeniz bölgesinin ekonomik faaliyetleri nelerdir
 227. Türkiyede görülen iklim tipleri nelerdir
 228. Kabartma harita nasıl yapılır
 229. Akarsuların ekonomimize katkısı nedir
 230. Yeni Müfredat YGS 2012 Coğrafya Konuları
 231. Meteoroloji Araçlarının İsimleri Nedir
 232. Madenlerin Kullanım Alanları Nelerdir?
 233. İç Anadolu Bölgesindeki Dağlar ve Yükseklikleri
 234. Mevsimler Nasıl Oluşur? Mevsimlerin özellikleri nelerdir?
 235. Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir?
 236. Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme Nasıldır?
 237. Doğu Anadolu Bölgesinde Turizm Nasıldır?
 238. Doğu Anadolu Bölgesindeki Sanayi Faaliyetleri Nelerdir?
 239. Doğu Anadolu Bölgesinde Hangi Madenler Çıkarılır?
 240. Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık Nasıldır?
 241. Doğu Anadolu Bölgesinde Hangi Tarım Ürünleri Yetiştirilir?
 242. Doğu Anadolu Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri Nasıldır?
 243. Doğu Anadolu Bölgesinin Coğrafi Konumu
 244. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Turizm Nasıldır?
 245. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Yeraltı Kaynakları Nelerdir?
 246. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme Nasıldır?
 247. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarım ve Hayvancılık Nasıldır?
 248. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Akarsuları ve Gölleri Nelerdir?
 249. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin İklimi ve Bitki Örtüsü Nasıldır?
 250. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Yüzey Şekilleri