PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Coğrafya


Sayfa : 1 [2] 3 4

 1. Rodop Dağları hakkında bilgi
 2. Astropika hakkında bilgi
 3. Gündönümü hakkında bilgi
 4. Balmaceda Buzulu hakkında bilgi
 5. Kuzey Ege hakkında bilgi
 6. Bölgesel güç nedir?
 7. Tarih Değiştirme Çizgisi hakkında bilgi
 8. Paleocoğrafya nedir?
 9. Britanya Adaları hakkında bilgi
 10. Yeni Dünya hakkında bilgi
 11. Meridyen hakkında bilgi
 12. Kıtasal kabuk hakkında bilgi
 13. Kuzey Yarımküre hakkında bilgi
 14. Güney Yarımküre hakkında bilgi
 15. Gıda döngüsü hakkında bilgi
 16. Pirene Dağları hakkında bilgi
 17. Manş Denizi hakkında bilgi
 18. Meksika Körfezi hakkında bilgi
 19. Riga Körfezi hakkında bilgi
 20. Baffin Körfezi hakkında bilgi
 21. Amundsen Körfezi hakkında bilgi
 22. Fundy Körfezi hakkında bilgi
 23. Biskay Körfezi hakkında bilgi
 24. Büyük Britanya Adası
 25. Hispanyola Adası hakkında bilgi
 26. Büyük Rift Vadisi hakkında bilgi
 27. Yerel saat hakkında bilgi
 28. Eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir?
 29. İklim sınıflandırması nedir?
 30. Coğrafi varlık nedir?
 31. Kar fırtınaları nasıl oluşur?
 32. Türkiyedeki deprem kuşakları nelerdir?
 33. İklimin tanımı nedir?
 34. İklim değişikliği nedir?
 35. İklimlerin etkileri nelerdir?
 36. Deprem kuşakları dereceleri
 37. Köppen iklim sınıflandırması hakkında bilgi
 38. İklim kuşakları ve doğal yapı hakkında bilgi
 39. Akarsu rejim tipleri nelerdir?
 40. Türkiyedeki akarsular hakkında bilgi
 41. Türkiyedeki akarsuların genel özellikleri nelerdir?
 42. Akdenize kıyısı olan ülkelerin listesi
 43. Türkiye fiziki haritası
 44. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 45. Doğal unsurların ekonomiye etkisi nedir?
 46. Üretimi dağıtımı ve tüketimi etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 47. Tüketimin üretime etkisi nedir?
 48. Atmosfer basıncını etkileyen faktörler nelerdir?
 49. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler
 50. Yağış türleri nelerdir?
 51. Akarsu ağı nedir?
 52. Türkiyenin akarsu havzaları hakkında bilgi
 53. İç Anadoludaki kapalı havzalar hangileridir?
 54. Beslenme özelliklerine göre akarsular
 55. Ege denizine dökülen akarsular
 56. Akdenize dökülen akarsular hangileridir?
 57. Akarsu rejimini etkileyen faktörler nelerdir?
 58. Akarsu beslenme kaynakları nelerdir?
 59. İklimlerin günlük yaşama etkileri nelerdir?
 60. Kanyon hakkında bilgi
 61. Krater nedir?
 62. Akdeniz Bolgesindeki daglar
 63. İç Anadoluda tarım ve hayvancılık
 64. Dalgalar hakkında bilgi
 65. Peri Bacaları Efsanesi
 66. Baraj nedir?
 67. Marmara Bölgesindeki barajlar
 68. Akdeniz Bölgesindeki barajlar
 69. Ege Bölgesindeki barajlar
 70. Doğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 71. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki barajlar
 72. İç Anadolu Bölgesindeki barajlar
 73. Türkiyede tarımı etkileyen olaylar nelerdir?
 74. Türkiyedeki toprakların kullanım amacına göre dağılımı
 75. Türkiyedeki hayvan sayısı kaçtır?
 76. Türkiyede hayvancılık faaliyetleri
 77. Türkiyedeki endüstri kolları hakkında bilgi
 78. Türkiyenin ekonomik durumu hakkında bilgi
 79. Türkiyede ekonomi
 80. Türkiyenin ekonomik özellikleri hakkında bilgi
 81. Türkiyenin ekonomik coğrafyası hakkında bilgi
 82. Türkiyedeki sanayiler
 83. Türkiyedeki sanayi kolları nelerdir?
 84. Kıtaların yüzey alanları ve büyüklükleri
 85. Coğrafyanın bölümleri nelerdir?
 86. Coğrafyanın bölümleri ve özellikleri nelerdir?
 87. Eski dünya haritaları
 88. Coğrafyanın faydalandığı bilim dalları nelerdir?
 89. Coğrafi yer şekilleri hakkında bilgi
 90. Coğrafi bölge nedir?
 91. Dünyada deprem olma riski en az olan yerler
 92. Geçmişten günümüze teknoloji ve insan
 93. Coğrafi Keşifler
 94. Coğrafi Keşiflerin nedenleri nelerdir?
 95. Coğrafi konum hakkında bilgi
 96. Deniz kulağı nedir?
 97. Nüfus dağılımını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?
 98. Nüfus dağılımını etkileyen doğal faktörler nelerdir?
 99. Coğrafi konumun nüfus dağılışı üzerindeki etkisi nedir?
 100. Coğrafi Bilgi Sistemi nedir?
 101. CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) nedir?
 102. Türkiyenin coğrafi bilgileri
 103. OpenStreetMap (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 104. Placeopedia (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 105. SRTM (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nedir?
 106. WikiMapia (Coğrafi Bilgi Sistemleri ) nedir?
 107. Dünyadaki başlıca büyük denizler hakkında bilgi
 108. Türkiyedeki enerji kaynakları nelerdir?
 109. Jeolojik zamanlar hakkında bilgi
 110. Türkiyenin nüfus yoğunluğu hakkında bilgi
 111. Erozyonla nasıl mücadele edilir?
 112. Türkiyenin platoları hakkında bilgi
 113. Marmara Bölgesinde bulunan göller hakkında bilgi
 114. Türkiyenin fiziki durumu hakkında bilgi
 115. Türkiyedeki barajlar hakkında bilgi
 116. Türkiyede bulunan endemik bitki türleri nelerdir?
 117. İllerin isimleri nereden geliyor?
 118. Türkiyedeki dış göçlerin sebepleri nelerdir?
 119. Jeotermal enerji kaynakları kullanım alanları nelerdir?
 120. Türkiyede yerleşim şekli nasıldır?
 121. Coğrafi Keşifler konu anlatımı
 122. Tsunami neden oluşur?
 123. Detaylı dünya haritası-Detaylı Türkiye haritası
 124. Tropikal iklim nedir?
 125. Kutup iklimi hakkında bilgi
 126. Çöl iklimi nedir?
 127. Akdeniz iklimi nedir?
 128. Karadeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 129. Okyanusal iklim nedir?
 130. Step iklimi nedir?
 131. Muson iklimi hakkında bilgi
 132. Dünyanın ısı alış verişi dengesinin bozulmasının iklimler üzerindeki etkisi nedir?
 133. Dünyanın ısı alışverişi dengesinin bozulmasının Türkiyeye etkisi nedir?
 134. Dünyanın içinde bulunduğu sistemle gerçekleştirdiği ısı alışverişinin bozulması
 135. Adaptasyona örnekler
 136. Ekvatoral iklimin özellikleri nelerdir?
 137. Ekvatoral iklim nerelerde görülür?
 138. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi
 139. Doğal enerji kaynaklarının kullanılmasının dünyamıza verecekleri zararlar nelerdir?
 140. Sıcak su kaynakları dünyanın nerelerinde yoğunlaşmıştır?
 141. Sıcak su kaynaklarının kullanım alanları nelerdir?
 142. Yeryüzündeki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 143. Dünyadaki önemli akarsuların kıtalara göre sınıflandırılması
 144. Cam süsleme sanatı hakkında bilgi
 145. Canlılarda üreme ve çoğalma nasıl gerçekleşir?
 146. Canlıların benzer özellikleri nelerdir?
 147. Yer şekilleri hakkında bilgi
 148. Coğrafyanın konusu nedir?
 149. Rüzgar nasıl eser?
 150. Meridyenler ve paraleller hakkında bilgi
 151. Heyelana neden olan etkenler nelerdir?
 152. Hava küre hakkında bilgi
 153. Granit nasıl oluşur?
 154. Granitin genel özellikleri nelerdir?
 155. Granit nedir?
 156. Yağmur oluşumu hakkında bilgi
 157. Su çevrimi hakkında bilgi
 158. Dünyada su döngüsü nasıl gerçekleşir?
 159. Yerkabuğunu oluşturan taşlar konu anlatımı
 160. Püskürük (Volkanik) taşlar hakkında bilgi
 161. Tortul taşlar nelerdir?
 162. Kimyasal tortul taşlar nelerdir?
 163. Organik tortul taşlar nelerdir?
 164. Fiziksel (Mekanik) taşlar hakkında bilgi
 165. Başkalaşmış (Metamorfik) taşlar hakkında bilgi
 166. Ülkeler coğrafyası test soru ve cevapları
 167. Kayaç döngüsü hakkında bilgi
 168. Antartika Kıtası hakkında bilgi
 169. Okyanusya Kıtası hakkında bilgi
 170. Çevre bilimi ve diğer bilim dalları arasındaki ilişki nedir?
 171. Avrupa Kıtası hakkında bilgi
 172. Afrika Kıtası hakkında bilgi
 173. Afetler coğrafyası nedir?
 174. Çevre kirliliği hakkında bilgi
 175. Toprak nasıl oluşur?
 176. İklim nedir?
 177. Sıcak iklimler nelerdir?
 178. Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 179. Karasal iklim nedir?
 180. Step iklimi hakkında bilgi
 181. Soğuk iklimler nelerdir?
 182. Tundra iklimi nedir?
 183. İklim çeşitleri konu anlatımı
 184. Türkiyede görülen iklim çeşitleri nelerdir?
 185. Dünya iklim haritaları
 186. Çin Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 187. Portekiz Coğrafi Keşifleri hakkında bilgi
 188. Rüzgar nasıl oluşur?
 189. Mu Kıtası hakkında bilgi
 190. Ayın fiziksel özellikleri nelerdir?
 191. Coğrafi bölgeleri oluşturan özellikler nelerdir?
 192. Türk Dünyasının jeopolitik önemi nedir?
 193. Türk Dünyasının başlıca problemleri nelerdir?
 194. Yoksulluk sınırı nedir?
 195. Tarım alanında dezenfeksiyon nedir?
 196. Kıtaların kayması hakkında bilgi
 197. Kıtaların Kayması Teorisi hakkında bilgi
 198. Doğa Tarihi nedir?
 199. Dalga enerjisinin amaçları nelerdir?
 200. Plüton Gezegeni Hakkında Bilgiler
 201. Fosillerin Faydaları Nelerdir-Fosillerin Faydaları Hakkında Bilgi
 202. Türkiyede biyolojik çeşitlilik konu anlatımı
 203. Türkiye ekonomisini etkileyen coğrafi faktörler nelerdir?
 204. Adriyatik Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 205. Pasifik Okyanusu hakkında bilgi
 206. Macellan Boğazı hakkında bilgi
 207. Panama Kanalı hakkında bilgi
 208. Umman Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 209. Hürmüz Boğazı hakkında bilgi
 210. Baltık Denizine kıyısı olan ülkeler hangileridir?
 211. Anadolu Yarımadası hakkında bilgi
 212. Labrador Denizi hakkında bilgi
 213. Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 214. Ege Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 215. Marmara Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 216. Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 217. İç Anadolu Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 218. Karadeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 219. Akdeniz Bölgesinde Hayvancılık kısaca özet
 220. Yeşilırmak Hakkında Bilgi
 221. Kızılırmak Hakkında Bilgi
 222. Akarsu Biriktirme Şekilleri Nelerdir?
 223. Akarsu Aşındırma Şekilleri Nelerdir?
 224. Okyanusların ve Kıtaların Yüzölçümleri Nedir?
 225. Türkiye'deki Bölgelerin Yüzölçümleri
 226. Kütahya'nın Geçim Kaynakları
 227. Ilıman kuşak iklimlerinin özellikleri
 228. Hangi yarımküre daha sıcaktır? Nedeni nedir?
 229. Manisada yetiştirilen tarım ürünleri
 230. Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
 231. Coğrafi Keşifler Liste Halinde
 232. Adalar Nasıl Meydana Gelir
 233. Türkiyenin nehirlerini gösteren bir harita
 234. Ateş Kürenin özellikleri nelerdir
 235. Türkiyenin doğal güzellikleri nelerdir
 236. Karadeniz bölgesinin ekonomik faaliyetleri nelerdir
 237. Türkiyede görülen iklim tipleri nelerdir
 238. Kabartma harita nasıl yapılır
 239. Akarsuların ekonomimize katkısı nedir
 240. Yeni Müfredat YGS 2012 Coğrafya Konuları
 241. Meteoroloji Araçlarının İsimleri Nedir
 242. Madenlerin Kullanım Alanları Nelerdir?
 243. İç Anadolu Bölgesindeki Dağlar ve Yükseklikleri
 244. Mevsimler Nasıl Oluşur? Mevsimlerin özellikleri nelerdir?
 245. Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir?
 246. Doğu Anadolu Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme Nasıldır?
 247. Doğu Anadolu Bölgesinde Turizm Nasıldır?
 248. Doğu Anadolu Bölgesindeki Sanayi Faaliyetleri Nelerdir?
 249. Doğu Anadolu Bölgesinde Hangi Madenler Çıkarılır?
 250. Doğu Anadolu Bölgesinde Hayvancılık Nasıldır?