PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eğitim ve Öğretim


Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. Elaktrik devresi nasıl yapılır?-Elektrik devresi yapımı örnek deney
 2. Isının yayılma yolları nelerdir?
 3. Edison kimdir?-Edisonun çocukluğu hakkında bilgi
 4. Matematikle ilgili ilginç sorular ve cevapları
 5. Üçgen nedir?-Üçgenin özellikleri nedir?
 6. Kuvvet çeşitleri nedir?-Kuvvetin elamanları nedir?-Kuvvet birimleri nedir?
 7. Vatandaş olma bilincinin gerektirdikleri nedir?-Vatandaşlık görevlerimiz nelerdir?
 8. Basit elektrik devre elemanları ve görevleri nedir?
 9. Cebire neden ihtiyaç duyuldu?-Cebir ismi nerden gelir?
 10. Tema Vakfı hakkında bilgi-Tema Vakfının hedefleri nedir?
 11. Matematik örüntü ne demek?-Matematik süsleme ne demek?
 12. Cebirsel nedir?-Cebirsel ifade ne demektir?
 13. Ondalık kesirlerde çözümleme işleminin anlatımı
 14. Futbol nasıl oynanır?-Futbolun kuralları nedir?
 15. Tübitak nedir?-Tübitakın tarihçesi-Tübitak logosu nasıldır?
 16. Milli güç nedir?-Milli devlet nedir?-Milli güç unsurları nelerdir?
 17. Suyun özellikleri kaça ayrılır?-Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri nedir?
 18. Türkiyedeki madenler ve enerji kaynakları nelerdir ve nerde bulunur?
 19. Suyun genel özellikleri nelerdir?-Suyun genel özellikleri maddeler halinde
 20. Deprem çantasında bulunması gerekenler nelerdir?
 21. Mikroskobik canlılar ve isimleri nelerdir?
 22. Edafik nedir?-Edafik faktörler nelerdir?
 23. Yangın ekosistemi nasıl etkiler?
 24. Cahit Arf'ın özgeçmişi-Cahit Arf'ın hayatı hakkında bilgi
 25. Suyun asit baz özellikleri nelerdir?-Alkanitesi ne demektir?
 26. Suda çözünen gazlar nelerdir?
 27. Kimyanın yaşamımızdaki yeri nedir?-Kimyanın alt dalları nelerdir?
 28. Cebirin matematiğe sağladığı yararlar nedir?
 29. Çocuk hakları nelerdir madde madde
 30. 11 Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) 2012-2013
 31. Basın nedir?
 32. Analitik düzlemde bir nokta (a,b) sıralı nasıl gösterilir?
 33. Başlıca iletişim yolları nelerdir?
 34. Deniz seviyesinde meydana gelen değişimler bitki ve hayvanları nasıl etkiler?
 35. Güzel bir çevre için ne yapılmalı?-Çevremizi nasıl güzelleştiririz?
 36. Milli kültür değerlerimiz nedir?-Evrensel kültür değerlerimiz nedir?
 37. Seyahat ve yerleşme hakkında bilgi
 38. Alamanya Beyleri şiirinin hakkında bilgi
 39. Göç konusunun örnekli anlatımı
 40. İstiklal Marşının redifleri ve kafiyeleri
 41. Mineralleri günlük yaşamda nerde kullanırız?
 42. Türkiyenin özel konumunun sonuçları nedir?
 43. Mevsim değişikliğine bağlı olarak canlıların hayatları nasıl değişir?
 44. Ülkemizi yüceltmek için ne yapmalıyız?
 45. Ülkemizi ve çevremizi nasıl koruyabiliriz?
 46. Sağlıkla ilgili meslekler hangileridir?
 47. Kanın yapısında neler vardır?
 48. Sesin şiddeti ve uzaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?
 49. Bilgisayarlar iletişimde neden daha fazla kullanılıyorlar?
 50. Yoğun kar yağışının ulaşıma etkisi nedir?
 51. Telgrafın bulunuşunun haberleşmede önemi nedir?
 52. Uzaktaki tanıdıklarımızla nasıl haberleşebiliriz?
 53. Ay neden yuvarlaktır?
 54. Elektriğin insanlar için önemi nedir?
 55. Doğal afetlerden ne durumda zarar görülür?
 56. İnsanlar grup halinde yaşamaya neden ihtiyaç duyarlar?
 57. Yaşadığınız yerin yönetiminde kimler söz sahibidir?
 58. Toplumdaki bireyler neden birbirlerine ihtiyaç duyarlar?
 59. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri nedir?
 60. Heyelan ne demektir?
 61. Siyah beyaz ödev kapakları
 62. Tarih dersi ödev kapakları
 63. Yazısız Türkiye Harita örnekleri
 64. Coğrafya dersi ödev kapakları
 65. Kimya dersi için ödev kapakları
 66. Biyoloji dersi ödev kapakları-Biyoloji performans ödev kapak örnekleri
 67. Kimyasal bağ çeşitleri kaça ayrılır?
 68. Kimyasal bağ nedir?-Kimyasal bağ çeşitleri nelerdir?
 69. Polar kovalent bağ nedir?
 70. İyonik bağ – kovalent bağ arasındaki ilişki nedir?-İyonik bağ nedir?
 71. Kovalent bağ nedir?-Kovalent bağin özellikleri nelerdir?
 72. Çocukaların evdeki sorumlulukları nedir?
 73. Etkili bir iletişimin temel kuralları nelerdir?-İyi bir iletişim için ne yapılmalı?
 74. Komşuluk ilişkilerinin ülkemizdeki önemi nedir?
 75. İyonik bileşiklerin isimlendirilmesi nasıl olur?
 76. Mesleklerin önemi nedir?
 77. Türkiyenin biyolojik sorunları nelerdir?-Türkiyenin biyolojik sorunları hakkında yazı
 78. Hava durumunu neden bilmeliyiz?
 79. Pamuk üreti nasıl gerçeklerşir?
 80. Çevremizdeki yabancı tabelalar hakkında yazı
 81. Üretim,tüketim ve verimlilik hakkında bilgi
 82. Çıkarma işlemi ile ilgili yaş problemi örneği
 83. Cumhuriyet öncesi dönemde iş hayatında olmayan türk kadınlarının meslekleri
 84. Pasifik Yayınları 8 Sınıf ingilizce Ders Kitabı 32 33 34 35 36 çevirileri
 85. Atatürk yaşasaydı Ermeni sorununu nasıl çözerdi?
 86. İletişim engelleri neden olur?-İletişimin yapıcı ve bozucu engelleri nedir?
 87. Sosyal bilgiler dersini neden alıyoruz?
 88. Sosyal Bilgiler Dersi almamız bize ne kazandırır?
 89. İngilizce çalışma kitabı 3ünite
 90. Beden eğitimi dersi için örnek kapaklar-Performans ödevi için kapak örnekleri
 91. Mondros ateşkes antlaşmasından kurtuluş savaşına kadar yurdumuzun durumu nasıldı?
 92. Teknolojinin amacı dışında kullanılmasını nasıl önleriz?
 93. Alkol bağımlılığının topluma verdiği zararlar nedir?
 94. 8.sınıf Inkılap Ders Kitabı Sayfa 54 ve 55
 95. Cumhuriyetin ilanı ne zaman?
 96. Lozan Barış Anlaşmasında hangi kararlar alınmıştır?
 97. Kurtuluş Savaşı içinde hangi savaşlar yapılmıştır?
 98. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında dayanışmanın önemini nedir?
 99. Türk ordusu; Doğu, Batı ve Güney Cephelerinde kimlerle savaşmıştır?
 100. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı?-TBMM nerede açıldı?
 101. Mustafa Kemal askerlik görevinden ne zaman istifa etti?
 102. Erzurum Kongresi neden düzenlenmiştir?
 103. Amasya Genelgesinde hangi konulara yer verilmiştir?
 104. Mustafa Kemal Samsun’da ne gibi çalışmalar yaptı?
 105. Atatürk Samsuna neden gitti?_Mustafa Kemal hangi görev ve amaçla Samsun’a gönderildi?
 106. Mondros Ateşkes Anlaşması ile yurdumuzun nereleri işgal edildi?
 107. Mondros Ateşkes Anlaşması nerede ve ne zaman imzalandı?
 108. Kurtuluş Savaşı ile ilgili görsel anıtların yapılış amacı nedir?
 109. Tarihte Türklerin yaygın olarak yaptığı sporlardan hangileri günümüzde de yapılmakta?
 110. Geçmişteki oyunlarla gününmüzde oynanan oyunlar arasında ne fark vardır?
 111. Halk oyunlarındaki kıyafetleri günlük hayatımızda neden giymiyoruz?
 112. Askere giden biri için nasıl tören hazırlanır?
 113. Milli Kültürümüzü yansıtan öğeler nelerdir?
 114. Geçmişteki aile yapısı ile günümüzdeki aile yapısı arasnda ki fark nedir?
 115. Evde elektrik enerjisi tasarrufu nasıl yapılabilir?
 116. Güvenlikle ilgili meslekler hangileridir?
 117. Meslekler nasıl ortaya çıkmıştır?
 118. Okuldaki araç ve gereçleri nasıl kullanmalıyız?
 119. Giyecek ve yiyecek gibi tüketim mallarını kullanırken neye dikkat etmeliyiz?
 120. Enerjide nasıl tutumlu olunur?
 121. Zaman konusunda nasıl tutumlu olunur?
 122. Reklamların insanların üzerinde etkisi nasıldır?
 123. Tüketiciler nasıl bilinçlenmeli?
 124. İhtiyaçlar karşılanırken nelere dikkat edilmeli?
 125. İnsanların sosyal ihtiyaçlarına örnek
 126. İnsanların temel ihtiyaçları nelerdir?
 127. Toplumlar neye ihtiyaç duyarlar?-Toplumun temel ihtiyaçları nelerdir?
 128. İş bölümü yapmak bize ne kazandırır?
 129. Resmi kurum tanımı nedir?
 130. Öğrenciler okul dışındaki etkinliklere katılabilirler mi?
 131. Eğitsel kulüplerde görev almak öğrencilere ne gibi fayda sağlar?
 132. Öğrencilerin sosyal faaliyetleri nelerdir?
 133. Yetişkinlerin gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetler nedir?
 134. Sivil toplum kuruluşları ile resmi yardım kuruluşlarını arasında ne fark vardır?
 135. Ülkemizdeki resmi yardım kurumları hangileridir?
 136. Ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları hangileridir?
 137. Çevremizde ne gibi gruplar oluştururuz?
 138. Doğal afetlere maruz kalanalara kim yardım eder?
 139. Hastanelerde kimler neden grup oluşturur?
 140. Aile kelime anlamı nedir?
 141. Bireylerin grup oluşturmalarının nedeni nedir?
 142. İnsanlar birbirlerine neden ihtiyaç duyarlar?
 143. Ülkemizde kömür, petrol, doğalgaz gibi maddelerin çıkarıldığı kaynaklar nerde?
 144. Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe ile ilgili çalışmaları nelerdir?
 145. 8.Sınıf Ders Kitabı 2 ünitenin değerlendirmenin cevapları
 146. Çevre kirliliği sorununa çözümler nelerdir?
 147. Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?
 148. Sürtünme kuvveti hangi faktörlere bağlıdır?
 149. Sürtünme kuvvetini artıcı azaltıcı etmenler nelerdir?
 150. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yararlarını ve zararları nelerdir?
 151. Toplumsal dayanışmanın ülkemiz için önemi nedir?
 152. Ses dalgalarının yayılımı nasıl gerçekleşir?
 153. Saf maddeler kaça ayrılır?
 154. Kimyasal değişime hangi olaylar örnek verilebilir?
 155. Kimyasal değişimin tanımı nedir?
 156. Kimyasal tepkime çeşitleri hakkında bilgi-Tepkime denkleştirmeleri nasıl yapılır?
 157. Fiziksel ve kimyasal değişim nasıl olur?-Hal değişimi nasıl gerçeklerşir?
 158. Üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörler nedir?
 159. Türkiye’de coğrafi bölgeler oluşturulurken denizlerin dikkate alınan etkileri nedir?
 160. Ekonomik planlamalarda dikkate alınan bölgeler nelerdir?
 161. Muğla, Antalya ve İzmir’de neden çok yangın çıkıyor?
 162. Heyelanların en çok görüldü yer ve nedenleri nedir?
 163. Türkiyede deprem afetinin çok yaşanmasının sebebi nedir?
 164. Ekonomik politikaların kalkınma üzerindeki etkisi nedir?
 165. Türkiye’deki ekonomik faaliyet üzerinde en etkili faktör ve nedeni nedir?
 166. Türkiye’de Yer Şekillerinin ekonomik faaliyetlerin sektörel dağılıma etkisi nedir?
 167. Türkiye’de Sanayi ve Hizmet sektörlerinin en fazla geliştiği yerler nereledir?
 168. Bir akarsuyun hidroelektrik potansiyelini ne etkiler?
 169. Sıcak çöllerde neden bitki ve hayvan yaşamı azdır?
 170. Çayır ve meraların ortadan kaldırılması biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler?
 171. Habidat içerisindeki bir türün çok gelişmesi hangi sorunları oluşturur?
 172. Biyolojik çeşitliliğin oluşmasında etkili olan doğal faktörler nelerdir?
 173. Karbon döngüsü nasıl oluşur?-Karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?
 174. Atatürk'ün atatürk ilkelerine yansıyan düşünceleri nelerdir?
 175. Atatürk ilkelerini etkileyen düşünceler nelerdir?
 176. 7sınıf Ingiliizce çalişma kitabi cevapları sayfa 28
 177. Kaynak nasıl gösterilir?-Bilgi toplama kaynaklarında dipnot nasıl verilir?
 178. 11.sınıf Tarih Kitabı 1. ünite cevaplar
 179. Miiliyet ne demektir?-Milliyet nedir?
 180. Acemi şöför ve usta şöför arasında ne gibi farklar vardır?
 181. 4.sınıf matematik terimleri ile ilgili bulmaca örneği
 182. 11.Sinif Coğrafya 34-36-37.sayfaların cevaplari
 183. En seyrek nüfuslu iller hangileridir?
 184. Pasifik Yayınları 8. Sınıf Workbook 2. ünite cevapları
 185. İletişimde olumlu olumsuz drama yapma nasıl olur?
 186. Vaktinde iş yapmak ve verilen sözü tutmak ne anlama gelir?
 187. Muhasebede neden matematik kullanılır?
 188. Topluma mal olmuş insanların hayatları
 189. Bilim insanı kimdir?-Bilim adamı kime denir?
 190. Taş kömürü neden sadece Zonguldakta çıkıyor?
 191. Sınıfta demokrasi nasıl sağlanır?
 192. 2011-2012 Inkılap Tarihi Kitabı 14 ve 15 cevapları
 193. 11sınıf Inkılap Tarihi Kitabındaki sayfa 16 Ve 17 ölçme ve değerlendirme soruları
 194. Mutluluk hissi veren yiyecekler hangileridir?
 195. Itilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşmak için hangi antlaşmaları yapmışlar?
 196. Mondoros Ateşkes Anlaşmasındaki maddelerle Itilaf Devletlerinin amaçları nedir?
 197. 9 Sınıf Matematik Kitabı cevapları sayfa 21
 198. Evde sorumluluklarımız nedir?-Evde nasıl davranmalıyız?
 199. Xıx.yüzyılda Selanik şehrinin siyasal,kültürel ve sosyal yapısı nasıldır?
 200. 11. Sınıflar T.c. Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 1. ünite ölçme Ve Değerlendirme
 201. Sona gelen bağlaçlar nedir?
 202. Başa gelen çekilen bağlaçlar nedir?-Başa gelen çekilen bağlaçlar nasıl yazılır?
 203. Karşılaştırma bağlaçları nedir?
 204. Denkleştirme bağlaçları nedir?
 205. Sıralama bağlaçları nedir?
 206. Kullanışlarına göre bağlaçlar nedir?
 207. Yapılarına göre bağlaçlar kaça ayrılır?
 208. Katı basıncı nedir?-Sıvı basıncı nedir?-Gaz basıncı nedir?
 209. Islak çamaşırın kuruması nasıl açıklanabilir?
 210. İletişimin teknik engelleri hakkında bilgi
 211. İletişimin psikolojik engelleri nelerdir?
 212. İletişimin kanal engelleri nelerdir?
 213. İletişimin kişisel engelleri nelerdir?
 214. İletişimin yapıcı engelleri nelerdir?
 215. Yazılı iletişim nedir?-Yazılı iletişim nasıl olmalı?
 216. İletişimin türleri nelerdir?
 217. Milletimiz içinde hangi etnik kökenler bulunmaktadır?
 218. Vatanımız için neler yapabiliriz?
 219. Vatan ile millet kavramları arasındaki ilişki nedir?
 220. Su kirliliğinde alınması gereken önlemler nelerdir?
 221. Milli bayramlarımız hakkında yazı-Milli bayramlarımız hangileridir?
 222. Milli bayramlarımızın kutlanış özellikleri nedir?
 223. İcatların kullanım amaçlarındaki değişikliğe sebep olan etkenler nedir?
 224. Milli bayramlarımızın kutlanış nedenleri nelerdir?
 225. Milli bayramlarımız hakkında bilgi
 226. Toplumla riçin yenileşme ve çağdaşlaşma neden gereklidir?
 227. Eğitim öğretime önem verilmeyen bir toplumda ne gibi sorunlar yaşanır?
 228. Kışın yol kenarlarında sular neden dolar?
 229. İletişim teknolojisindeki değişiklikler nelerdir?
 230. Türk inkilabı hangi alanlarda gerçekleşmiştir?
 231. Radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarının yararları nelerdir?
 232. Kesirlerle bölme işlemi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 233. Sağlıkla ilgili meslekler nelerdir?
 234. Kesirlerde genişletme nasıl yapılır?
 235. Temel ihtiyaçlarımız nelerdir?
 236. Yazının kullanım amaçları nelerdir?
 237. Sözsüz iletişim nedir?
 238. Sözlü iletişim nedir?
 239. Anasınıfı nasıl olmalı?-Anasınıfının fiziksel özellikleri nasıl olmalı?
 240. İnsanlarda üreme sistemi nasıldır?
 241. Güneş nedir?-Güneş sistemi hakkında bilgi
 242. Basamak kavramı çözümlü örnek sorular
 243. Sayı basamakları konu anlatımı-Sayı basamakları çözümlü örnekler
 244. Cümle yorumu soruları nasıl çözülür?-Cümle yorumu örnek soru ve cevaplar
 245. Su ve minareller hakkında bilgi
 246. Türkçede yansıma ile türetilmiş sözcükler nelerdir?-Yansıma kelimelere örnekler
 247. Dilbilgisinde yansıma nedir?
 248. Üretici dilbilgisi nedir?-Üretici dilbilgisi hakkında yazı
 249. Abartma sanatı nedir?-Mübalağa sanatına örnekler
 250. Bağlaç nedir?-Bağlaçlar nasıl kullanılır?