PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eğitim ve Öğretim


Sayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. Türk Dilinin önemi nedir?
 2. Cebirsel ifadelerle ilgili sorular ve çözümleri
 3. Cebirsel ifade hakkında bilgi
 4. Coğrafi bölgeleri oluşturan tabii faktörler nelerdir?
 5. Coğrafi bölgeleri oluşturan beşeri faktörler nelerdir?
 6. Coğrafi bölgeleri oluşturan ekonomik faktörler nelerdir?
 7. Milli kültürümüzün özellikleri nelerdir?
 8. Dilin millet hayatında yeri ve önemi nedir?
 9. Dilin toplum hayatında yeri nedir?
 10. Dilin unsuru nedir?
 11. Ülkeler ve başkentleri
 12. Ses temelli cümle yönetimi nedir?
 13. X Işınları nerelerde kullanılır?
 14. Bakinin "BAKİ KALAN ŞU GÖKKUBBEDE HOŞ BİR SEDA İMİŞ.." sözünün açıklaması
 15. Minerallerin özellikleri
 16. Badmintonun tarihi hakkında bilgi
 17. Komandit şirket nedir?
 18. Suyun buharlaşması hakkında bilgi
 19. Su damlaları nasıl oluşur?
 20. Suyun yoğunlaşma türleri nelerdir?
 21. Kaynama nasıl oluşur?
 22. Kaynama noktasının özelliği nedir?
 23. Erime noktası nedir?-Erime ısısı nedir?
 24. Gaz nedir?
 25. Sıvıların kütlesinin ölçümü
 26. Gazların kütlesi nasıl ölçülür?
 27. Kütlenin ölçülmesi hakkında bilgi
 28. Kütle ölçümü
 29. Kilogram nedir?
 30. Hacim nasıl hesaplanır?
 31. Enerji kaynakları nelerdir?
 32. Sürtünme kuvveti hakkında bilgi
 33. Termometrenin çalışma mekanizması nedir?
 34. Termometre nasıl yapılır?
 35. Maddenin hal değiştirmesi nedir?
 36. Madde nedir?
 37. Kütle birimi nedir?
 38. Eylemsizlik nedir?
 39. Eylemsizlik Prensibi nedir?
 40. Maddenin plazma hali hakkında bilgi
 41. Maddenin 4. hali plazma hakkında bilgi
 42. Buharlaşma ısısı nedir?
 43. Saydam hakkında bilgi
 44. X- Işınlarının özellikleri nelerdir?
 45. Babilin Asma Bahçeleri nerede?
 46. Babil hangi ülkededir?
 47. Afet Yönetiminin amacı nedir?
 48. Afet eğitiminde örgün ve yaygın eğitimin yeri nedir?
 49. Afet türleri nelerdir?
 50. Benzetilmiş tavlama nedir?
 51. Cebirsel ifadelerde sadeleştirme konu anlatımı
 52. Buzulların oluşturduğu şekiller hakkında bilgi
 53. Akarsu aşındırması nedir?
 54. Akarsu biriktirme şekilleri
 55. Ülkelerin nüfusları
 56. Ülkelerin yüzölçümleri nelerdir?
 57. Canlıların benzer özellikleri nelerdir?
 58. Avrupada Türklerin yaşadığı ülkeler hangileridir?
 59. Halı ve kilim dokumacılığının tarihi hakkında bilgi
 60. Canlı nedir?
 61. Canlıların ortak özellikleri
 62. Yerel saat problemleri ve çözümleri-Güneş problemleri
 63. Diş macunun içinde neler vardır?
 64. Isı enerjisi kaynakları nelerdir?
 65. Görevlerine göre besinler kaça ayrılır?
 66. Yapılarına göre besin grupları nelerdir?
 67. Yapılarına göre besinler kaça ayrılır?
 68. Canlılar beslenme şekillerine göre kaça ayrılırlar?
 69. Heterotrof canlılar nelerdir?
 70. Ototrof canlılar nelerdir?
 71. Birleşmiş Milletler Organlarının görevleri nelerdir?
 72. Birleşmiş Milletler Antlaşması nedir?
 73. Birleşmiş Milletler Teşkilatının amaçları nelerdir?
 74. Hücrede madde geçişi nedir?
 75. Güneş enerjisi dünyaya nasıl ulaşır?
 76. Yağmur nedir?
 77. Yeryüzünde farklı renkte toprak bulunmasının sebepleri nelerdir?
 78. Nüfus artışının yüksek ve düşük olduğu ülkeler nelerdir?
 79. Nüfus artışları gelecekte nasıl bir seyir izler?
 80. Nüfus ve gelişmişlik düzeyi arasındaki ilişki nedir?
 81. Nüfus piramitlerinden neler elde edilir?
 82. Nüfus piramidi nedir?
 83. Nüfus artışının olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
 84. Geri kalmış ülkelerin ortak özellikleri nelerdir?
 85. Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri nelerdir?
 86. Gelişmiş ülkelerin ortak özellikleri nelerdir?
 87. Ortalama yaşam süresinin yüksek olduğu kıta ve ülkeler nelerdir?
 88. Ortalama yaşam süresinin düşük olduğu ülkeler hakkında bilgi
 89. Ülkenin kalkınmasında nüfus nasıl bir etkiye sahiptir?
 90. Savaşların ülke nüfusları ve cinsiyetlere dağılımında etkisi nedir?
 91. Nüfus sayımlarında hangi bilgiler öğrenilir?
 92. Karadeniz ikliminin özellikleri nelerdir?
 93. İklim koşulları ve coğrafi konumun nüfus dağılışı üzerindeki etkileri nelerdir?
 94. Akdeniz iklimi hakkında bilgi
 95. Gelişmiş bir ülkenin nüfus yapısı nasıldır?
 96. Türkiyede yağış çeşitleri nelerdir?
 97. Türkiyede bölgelere göre karın yerde kalma süresi nedir?
 98. Türkiyede yağış dağılışı ve sonuçları hakkında bilgi
 99. Türkiyede en fazla göç alan iller hangileridir?
 100. Türkiyede yetişen önemli fındık çeşitleri nelerdir?
 101. Göç veren yerlerin ortak özellikleri nelerdir?
 102. Türkiyede göç alan illerin ortak özellikleri nelerdir?
 103. Seracılık hakkında bilgi
 104. Kır yerleşmeleri nelerdir?
 105. Türkiyedeki toprak tipleri nelerdir?
 106. Türkiyedeki başlıca limanlar
 107. Karadenize dökülen akarsular
 108. Marmara Denizine dökülen akarsular
 109. Ege Denizine dökülen akarsular
 110. Kuru pil nedir?
 111. Leclanche pili nedir?
 112. Volta pilinin çalışma prensibi nedir?
 113. Daniel pili nedir?
 114. Volta pili nedir?
 115. Pil çeşitleri nelerdir?
 116. Türkiyedeki jeotermal santraller hakkında bilgi
 117. Dış ülkelerden doğup Türkiyede denize dökülen akarsular nelerdir?
 118. Türkiyede doğup dış ülkelerden denize dökülen akarsular nelerdir?
 119. Akdenize hangi akarsular dökülür?
 120. Pilin tarihi gelişimi hakkında bilgi
 121. Tarihteki ilk pil hakkında bilgi
 122. Volta pili deneyi
 123. Genleşme nedir?
 124. Hacimce genleşme katsayısı nedir?
 125. Buharlaşma hakkında bilgi
 126. Buharlaşmaya etki eden faktörler nelerdir?
 127. Akarsular nasıl oluşur?
 128. Akarsu havzası nedir?
 129. Akarsu rejimi nedir?-Akarsu rejimi çeşitleri nelerdir?
 130. İklim bölgelerine göre akarsu rejimleri nelerdir?
 131. Türkiye akarsularının özellikleri nelerdir?
 132. Vadi şekilleri nelerdir?
 133. Akarsu birikim şekilleri nelerdir?
 134. Akarsularda aşındırma nedir?
 135. Güneşin sıcaklığı kaç derecedir?
 136. Güneş kaç km hızla kendi etrafında döner?
 137. Dünya kaç km hızla güneşin etrafında döner?
 138. Superlative konu anlatımı
 139. Dünyanın kendi çevresinde dönme hızı nedir?
 140. Dört mevsimi göremeyen ülkeler hangileridir?
 141. Türkiyedeki barajlar
 142. Dünyadaki boğazlar hakkında bilgi
 143. Mekanik enerji nedir?
 144. Cinsiyete bağlı kalıtım nedir?
 145. Çaprazlamalar konu anlatımı
 146. Çaprazlamaların elemanları nelerdir?
 147. Bir karakterli çaprazlamalar konu anlatımı
 148. İki karakterli çaprazlamalar konu anlatımı
 149. Çaprazlamalar nedir?
 150. Sitoplazma ve hücre organelleri hakkında bilgi
 151. Gen nedir?
 152. Genlerin gösterimi
 153. Fenotip konu anlatmı
 154. Homozigot nedir?
 155. Alel gen hakkında bilgi
 156. İnterfaz nedir?-Kromatid nedir?-Profaz nedir?
 157. Yabancı malı kullanmanın olumsuz sonuçları nelerdir?
 158. Kromatit nedir?
 159. Çaprazlamalar hakkında bilgi
 160. Düzenli çaprazlamalar nelerdir?
 161. Bağımlı ve bağımsız değişken konu anlatımı
 162. Bağımlı ve bağımsız değişken nedir?
 163. Akkor lamba ve kompakt fluorasan lambanın karşılaştırılması
 164. Elekrtik nasıl elde edilir?
 165. Rüzgar esmesi hakkında bilgi
 166. Suyun kaldırma kuvveti test soruları
 167. Nişasta ve glikojenin arasındaki farklar nelerdir?
 168. Gaz ve sıvı basıncı kullanılarak yapılan araçlar nelerdir?
 169. Yönetici moneküller nelerdir?
 170. Enerjiden yararlanma yöntemleri nelerdir?
 171. Akıllı işaretler nelerdir?
 172. Türk televizyonlarında kullanılan akıllı işaretleri ve anlamları nelerdir?
 173. Basit karışımları ayırma yöntemleri nelerdir?
 174. Karışımların özellikleri hakkında bilgi
 175. Bileşiklerin özellikleri hakkında bilgi
 176. Genetik bilgi taşıyan moleküller nelerdir?
 177. Protein sentezi nedir?
 178. Taşıyıcı RNA nedir?
 179. Prokaryotik Ve ökaryotik hücrelerin protein sentezi farkları
 180. Nokta mutasyonu nedir?
 181. Genetik kod nedir?
 182. Genetik kodun çözülmesi hakkında bilgi
 183. Genetik kod ile bilgi transferi hakkında bilgi
 184. Genetik kodun dejenerliği konu anlatımı
 185. Mesajcı RNA nedir?
 186. Prokaryot hücre nedir?-Ökaryot hücre nedir?
 187. Prokaryot ve ökaryot hücre arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir?
 188. Ökaryotik hücrede bulunup prokaryotlarda bulunmayan özellikler nelerdir?
 189. Canlılar nasıl isimlendirilir?
 190. Canlıların temel bileşenleri konu anlatımı
 191. Canlılardaki organik bileşikler nelerdir?
 192. Organik bileşik nedir?
 193. Para hakkında bilgi
 194. Organik kimya nedir?
 195. Organik kimyanın tarihçesi
 196. Organik maddelerin isimlendirilmesi ve tanımlanması
 197. Kaykay nedir?
 198. Yön nasıl bulunur?
 199. Paranın işlevleri hakkında bilgi
 200. Para çeşitleri nelerdir?
 201. Paranın fonksiyonları nelerdir?
 202. Paranın tarihçesi
 203. Biyolojik çeşitliliğin önemi nedir?
 204. Biyolojik çeşitliliğin yok olma sebepleri nelerdir?
 205. Madde konu anlatımı
 206. Maddenin ortak ve ayırtedici özellikleri konu anlatımı
 207. Maddenin ortak özellikleri nelerdir?
 208. Madde döngüsü konu anlatımı
 209. Ekosistem kavram haritaları
 210. Ortak Saat (Ulusal Saat ) nedir?
 211. Tarih değiştirme çizgisi
 212. Yeni Türk Alfabesinin Kabulünün faydaları nelerdir?
 213. Ribozun yapısı hakkında bilgi-Riboz nedir?
 214. Deoksiriboz yapısı nasıldır?
 215. Arabinoz nedir?
 216. Liksoz nedir?
 217. Ribuloz hakkında bilgi
 218. Ksiloz ne demek?
 219. Aldehitler nedir?
 220. Formaldehit nedir?
 221. Vinil klorür nedir?
 222. Maltoz nedir?
 223. Müsimol nedir?
 224. Del işlemcisi hakkında bilgi
 225. Diverjans Teoremi nedir?
 226. Elektrostatik nedir?
 227. Merkez Limit Teoremi konu anlatımı
 228. Olasılık kuramı konu anlatımı
 229. Küresel koordinatlar konu anlatımı
 230. 2+2=5 Paradoksu konu anlatımı
 231. Aseton hakkında bilgi
 232. Asetilen hakkında bilgi
 233. Camı oluşturan ana maddeler
 234. Ay tutulması hakkında bilgi
 235. Harita bilgisi ile yön bulma
 236. Kurak bölgeler coğrafyası konu anlatımı
 237. Buzul topoğrafyası nedir?
 238. Buzul çeşitleri nelerdir?
 239. Kıyı tipleri nasıl oluşur?
 240. Kıyı şekillenmesine neden olan etmenler nelerdir?
 241. Arabada çocuklar için nasıl güvenlik önlemleri alınabilir?
 242. İş kazalarının sebepleri nelerdir?
 243. Türkiyedeki iş kazaları hakkında bilgi
 244. İş kazası nedir?
 245. İş yeri kazaları nasıl önlenir?
 246. Pusula hangi mesleklerde kullanılır?
 247. Trafik kazaları nasıl önlenir?
 248. Coğrafya hakkında bilgi
 249. Coğrafi bilgi ne demek?
 250. GPSnin kullanım alanları nelerdir?