PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eğitim ve Öğretim


Sayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. Küresel yer belirleme sistemi hakkında bilgi
 2. Küresel kriz hakkında bilgi
 3. Küresel kentlerin özellikleri nelerdir?
 4. Küresel köy nedir?
 5. Coğrafi koordinat sistemi hakkında bilgi
 6. Coğrafya biliminin özellikleri nelerdir?
 7. Yüzey şekillerini inceleyen bilim dalı nedir?
 8. Jeomorfoloji çalışma alanları nelerdir?
 9. Jeomorfoloji hakkında bilgi
 10. Hidrografi nedir?
 11. Yeryüzündeki suları inceleyen bilim dalı hangisidir?
 12. Biyocoğrafya ne demek?
 13. İklim bilimi nedir?
 14. Jeodezi nedir?
 15. Hidroloji nedir?
 16. Dengelenmiş kuvvetler nelerdir?
 17. Paleocoğrafya nedir?
 18. Ortalama hız hakkında bilgi
 19. Sürat nasıl hesaplanır?
 20. Ateş böceği nasıl ateş çıkarır?
 21. Kıta nedir?
 22. Kıta sahanlığı nedir?
 23. Uluslararası hukuk ve devletler hukuku hakkında bilgi
 24. Uluslararası hukuk ne demek?
 25. Tsunami nedir?
 26. Tsunamiye karşı nasıl önlemler alınır?
 27. Pusula çeşitleri nelerdir?
 28. Pusulanın özellikleri nelerdir?
 29. Pusula nasıl çalışır?
 30. Dünyadaki kıtaların isimleri nelerdir?
 31. Dünyada kaç kıta vardır?
 32. Dünyadaki kıtalar ve ülkeleri hakkında bilgi
 33. Takımada nedir?
 34. Dünyanın en büyük takımadası nerede?
 35. Bilgisayarların çocuklara faydaları nelerdir?
 36. Bilgisayarların çocuklara zararları nelerdir?
 37. Bilgisayarın çocukların hayatındaki yeri ne olmalı?
 38. Bilgisayar nerelerde kullanılır?
 39. Bilgisayarın kullanım alanları nelerdir?
 40. Bilgisayarın kullanıldığı yerler nelerdir?
 41. Bilgisayar iletişimde nasıl kullanılır?
 42. NanoTeknoloji hakkında bilgi
 43. Ara yönler nelerdir?
 44. Doğada yön nasıl bulunur?
 45. Sözcüklerin yazımında nelere dikkat edilmeli?
 46. Kutup yıldızıyla nasıl yön bulunur?
 47. Deyimlerin yazılışına örnek
 48. İkilemelerin yazılışına örnekler
 49. Alıntı kelimeler nasıl yazılır?
 50. Hece yapısı ve satır sonunda kelimelerin bölünmesi konu anlatımı
 51. Harf nedir?
 52. Bitişik kelimelerin yazımı konu anlatımı
 53. Bitişik yazılması gereken kelimelere örnekler
 54. Ayrı yazılması gereken kelimelere örnekler
 55. Ünsüz düşmesi konu anlatımı
 56. Büyük ünlü uyumu konu anlatımı
 57. Küçük ünlü uyumu konu anlatımı
 58. Ses nedir?
 59. Alfabe nedir?
 60. Ünlü daralması konu anlatımı
 61. Dudakların durumuna göre ünlü harfler nelerdir?
 62. Sert ve yumuşak ünsüzler konu anlatımı
 63. Güneş enerjisi ne demek?
 64. Güneşten elde edilen enerji hakkında bilgi
 65. Güneş enerjisi teknolojileri hakkında bilgi
 66. Güneş pili nerelerde kullanılır?
 67. Türkiyede güneş enerjisinin yeri
 68. Seranın zararlı etkileri nelerdir?
 69. Sera etkisinin sonuçları hakkında bilgi
 70. Nokta mutasyon çeşitleri nelerdir?
 71. Nokta mutasyonun sebepleri nelerdir?
 72. Mutant nedir?
 73. İnsersiyon ne demek?
 74. Delesyon hakkında bilgi
 75. Kromozom anomalileri hakkında bilgi
 76. Genler ve aleller konu anlatımı
 77. Telefonun tarihi gelişimi
 78. Teknolojik ürünlerin gelişimi (Bilgisayar) hakkında bilgi
 79. Avusturya Sosyal Hizmeti hakkında bilgi
 80. Balina ve Yunus Koruma Merkezi hakkında bilgi
 81. Yeryüzü Doktorları Derneği hakkında bilgi
 82. Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler (Peta) hakkında bilgi
 83. İHH hakkında bilgi
 84. Sivil Toplum Örgütleri (Kızılay) hakkında bilgi
 85. Kızılay ne gibi etkinliklerde bulunur?
 86. Tükoderin ilkeleri nelerdir?
 87. Tükoderin görevleri nelerdir?
 88. Tüketiciyi Koruma Derneğinin amacı nedir?
 89. Toplumsal dayanışmanın Türkiye için önemi nedir?
 90. Toplumsal dayanışma hakkında bilgi
 91. Toplumsal dayanışma ne demek?
 92. Toplumsal dayanışma örnekleri
 93. Suyun sağlık için önemi nedir?
 94. Maddenin değişimi ve tanınması konu anlatımı
 95. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki olumlu yönleri nelerdir?
 96. Sürtünmenin günlük yaşamımızdaki yeri nedir?
 97. Sürtünmenin önemi hakkında bilgi
 98. Sürtünme kuvveti konu anlatımı
 99. Sürtünmenin önemi ve yeri nedir?
 100. Sürtünme kuvvetinin etkileri nelerdir?
 101. Sürtünme kuvveti hangi etkenlere bağlıdır?
 102. Ada nedir?
 103. Dünyanın en büyük adası hangisidir?
 104. Grönland Adası hakkında bilgi
 105. Kuzey Buz Okyanusu hakkında bilgi
 106. Kuzey Buz Denizi nerede?
 107. Kuzey Buz Denizi haritaları
 108. Dünyanın en büyük adaları hakkında bilgi
 109. Yeni Gine hakkında bilgi
 110. Borneo Adası hakkında bilgi
 111. Madagaskar Adası hakkında bilgi
 112. Sumatra Adası nerede?
 113. Honshū Adası hakkında bilgi
 114. Yeni Zelanda hakkında bilgi
 115. Büyük Britanya Adası hakkında bilgi
 116. Kümelerde işlemler konu anlatımı
 117. Kümelerde birleşim işlemi nedir?
 118. İki kümenin farkı nedir?
 119. Küme hakkında bilgi
 120. Öğe nedir?
 121. Boş küme nedir?
 122. Venn şeması hakkında bilgi
 123. Venn Şeması adını nereden almıştır?
 124. Küme çeşitleri nelerdir?
 125. Evrensel küme nedir?
 126. Kümelerin gösterim şekilleri konu anlatımı
 127. Kümelerin karşılaştırılması konu anlatımı
 128. Neden matematik öğreniyoruz?
 129. Bir üçgenin temel elemanları nelerdir?
 130. Bir üçgenin yardımcı elemanları nelerdir?
 131. Maki nedir?
 132. Bozkır hakkında bilgi
 133. Bakterilerin insan yaşamındaki yeri nedir?
 134. Türkiyedeki erozyonun doğal denge üzerine etkileri nelerdir?
 135. Erozyonun oluşum sebepleri
 136. Toprak oluşumunun erozyona etkileri nelerdir?
 137. Su erozyonu nedir?
 138. Erozyonu yavaşlatıcı önlemler nelerdir?
 139. Aşınmanın günlük hayata etkileri nelerdir?
 140. Ara renkler nelerdir?
 141. Nehir nedir?
 142. Kıstak nedir?
 143. Antifriz nedir?
 144. Yayla nedir?
 145. Maddenin halleri hakkında bilgi
 146. Akmazlık nedir?
 147. Akışkan nedir?
 148. Diferansiyel denklemler nelerdir?
 149. Kısmi diferansiyel denklem nedir?
 150. Geometri nedir?
 151. Geometri tarihi hakkında bilgi
 152. Geometri günlük hayatta nerelerde kullanılır?
 153. Geometri dalının özellikleri nelerdir?
 154. Öklid geometrisi hakkında bilgi
 155. Trigonometrik fonksiyonlar hakkında bilgi
 156. Trigonometrinin kullanım alanları nelerdir?
 157. Trigonometri formülleri
 158. Organik tarım ne demek?
 159. Organik tarımın özellikleri nelerdir?
 160. Organik tarım nasıl yapılır?
 161. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi nedir?
 162. Yıldız topolojisi hakkında bilgi
 163. Fractal nedir?
 164. Erol Çerasi hakkında bilgi
 165. Gökhan Hotamışlıgil hakkında bilgi
 166. Zeytinyağı nasıl yapılır?
 167. Zeytinyağı türleri nelerdir?
 168. Matematik nedir?
 169. Doğal ortam hakkında bilgi
 170. Doğal ortamın anlamı nedir?
 171. Doğal seçilim ne demek?
 172. Akıllı Tasarımın Teorisi hakkında bilgi
 173. Ribozomal RNA hakkında bilgi
 174. Ribozomun yapısı hakkında bilgi
 175. Ökaryot ve prokaryot konu anlatımı
 176. Translasyon nedir?
 177. RNAnın önemi nedir?
 178. Biyoteknolojinin tıp alanındaki uygulama alanları nelerdir?
 179. Plato (Yayla) nedir?
 180. Vadi nasıl oluşur?
 181. Vadi nedir?
 182. Kanyon nedir?
 183. U Şekilli vadi nedir?
 184. V Şekilli vadi nedir?
 185. McMurdo Kuru Vadileri hakkında bilgi
 186. Sıradağ nedir?
 187. Mağara nasıl oluşur?
 188. Mağara oluşumu hakkında bilgi
 189. Sarkıt nedir?
 190. Dikit nasıl oluşur?
 191. Sütun grafiğinin özellikleri nelerdir?
 192. Resimli grafik nedir?
 193. Atmosfer neden önemlidir?
 194. Atmosfer nedir?
 195. Atmosferi oluşturan gazlar nelerdir?
 196. Heterosfer hakkında bilgi
 197. Hava nedir?
 198. Mikroskop çeşitleri nelerdir?
 199. Dünyanın günlük hareketi hakkında bilgi
 200. Dünyanın yıllık hareketi hakkında bilgi
 201. Dünyanın yıllık hareketinin sonuçları-Eksen eğikliğinin sonuçları
 202. Dünyanın günlük hareketinin sonuçları
 203. Gaz hakkında bilgi
 204. Gaz Yasası konu anlatımı
 205. Fizik nedir?
 206. Fiziğin kapsamı nedir?-Fiziğin amacı nedir?
 207. Fiziğin matematikle ilişkisi nedir?
 208. Katı Hal Fiziği (Yoğun Madde Fiziği) nedir?
 209. İpek Yolunun günümüzdeki önemi nedir?
 210. İpek yolu üzerindeki ticaret hakkında bilgi
 211. İpek Yolunun geçtiği ülkeler
 212. İpek Yolunun tarihi hakkında bilgi
 213. İpek Yolunun güzergahı hakkında bilgi
 214. İpek Yolunun Türk Milleti için önemi nedir?
 215. Kırkikindi yağışları ne demek?
 216. Anlam kayması test soru ve cevapları
 217. Kütlenin Korunumu Yasası (Lavoisier Kanunu) nedir?
 218. Karadenize dökülen akarsular hangileridir?
 219. Biyoloji nedir?
 220. Biyolojinin tarihi hakkında bilgi
 221. Deneycilik nedir?
 222. Dünyanın en büyük dağı hakkında bilgi-Everst Dağı oluşumu
 223. Everest Dağı hakkında bilgi
 224. Su döngüsü nedir?
 225. K2 Dağı hakkında bilgi
 226. Kilimanjaro Dağı hakkında bilgi
 227. Himalaya Dağları hakkında bilgi
 228. Dünyanın en yüksek sıradağları hakkında bilgi
 229. Ağır su ne demek?
 230. Deniz suyunun özellikleri nelerdir?
 231. Deniz suyunun tuzluluğu hakkında bilgi
 232. Kışın deniz suyu neden donmaz?
 233. Deniz suyu neden tükenmez?
 234. Medcezir neden oluşur?
 235. Deniz suyu neden çekilip yükselir?
 236. Tarih değiştirme çizgisi nereden geçer?
 237. Ekinoks nedir?
 238. Oğlak Dönencesi hakkında bilgi
 239. Oğlak Dönencesi hangi ülkelerden geçer?
 240. Yengeç Dönencesi hangi ülkelerden geçer?
 241. Yengeç Dönencesi nedir?
 242. Gündönümü tarihleri
 243. Kış gündönümü nedir?
 244. Gündönümü nedir?
 245. Dönence nedir?
 246. Astropika (Dönencealtı) nedir?
 247. İnsanlar ne zaman giyinmeye başlamıştır?
 248. Mahalle Mektebi nedir?
 249. Mahalle nedir?
 250. Neden kar yağar?