Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Türemiş Fiillere Örnekler (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/110057-turemis-fiillere-ornekler.html)

Я 16-12-2012 09:14

Türemiş Fiillere Örnekler
 
Türemiş Fiillere Örnekler

İsim veya fiil kökleriyle yansımalardan, yapım ekleriyle türetilmiş fiillerdir.
Bunlara fiil gövdesi (tabanı) denir.
 • Ben-imse-mek
 • açık-la-mak
 • mor-ar-mak
 • av-la-mak
 • ince-l-mek
 • çat-la-mak
 • pat-la-mak
 • gür-le-mek
 • şırıl-da-mak
 • hav-la-mak
 • me-le-mek
 • fısıl-da-mak
 • kov-ala-mak
 • baş-la-t-mak
 • uç-ur-mak
 • yat-ı-ş-mak
 • ak-ı-t-mak
 • düş-ü-r-mek
 • sev-in-mek

Türemiş fiilller ikiye ayrılır:

a)İsim soyu kelimelerden türetilen fiiller
b)Fiil kök ve gövdelerinden türetilen fiiller

a)İsim Soyu Köklerden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları Şunlardır:

e-i-a(l):
 • az-al-mak
 • düz-el-mek
 • kör-el-mek
 • doğru-l-mak
 • sivri-l-mek
 • eğri-l-mek
 • dar-al-ma

Not: Bu ek, "k" ile biten kelimelere gelince "k" düşer:
 • küçü(k)-l-mek
 • alça(k)-l-mak
 • yükse(k)-l-mek

-la/-le:
 • ot-la-mak
 • yem-le-mek
 • baş-la-mak
 • yavru-la-mak
 • tek-rar-la-mak
 • bayat-la-mak
 • tuz-la-mak
 • zayıf-la-mak
 • bağış-la-mak

Not: Bu ekle, ünlemlerden
 • üf-le-mek
 • of-la-mak
 • gür-le-mek
 • şar-la-mak
 • zır-la-mak
 • hav-la-mak
 • hor-la-mak

-laş/-leş:
 • haber-leş-me
 • mektup-laş-mak
 • güzel-leş-mek
 • iyi-leş-mek
 • ağır-laş-mak

-ar/-er/-r:
 • baş-ar-mak
 • mor-ar-mak
 • kara-r-mak,
 • eş(yaş)-er-mek
 • gö(gök)er-mek
 • boz-ar-mak

-a/-e:
 • yaş-a-mak
 • kan-a-mak
 • tün-e-mek,
 • uz-a-mak,
 • oyn-a-mak

-sa/-se:
 • benim-se-mek
 • su-sa-mak
 • garip-se-mek

-da/-de: Ses taklidi için kullanılan kelimelerden:
 • gümbür-de-mek
 • takır-da-mak
 • hırıl-da-mak,
 • inil-de-mek
 • şırıl-da-mak
 • uğul-da-mak

-kir (-kır/-kur/-kür): Yansımalardan fiil türetir:
 • püs-kür-mek
 • hay-kır-mak
 • fış-kır-mak
 • hıç-kır-mak

b) Fiilden Fiil Türeten Eklerin Başlıcaları:

-(a)la/-(e)le:
 • eş-ele-mek
 • kov-ala-mak

-(i):
 • sür-ü-mek
 • kaz-ı-mak

-(i)l:
 • dik-il-mek
 • yak-ıl-mak
 • üz-ül-mak

-(i)n:
 • sil-in-mek
 • kaç-ın-mak
 • gör-ün-mek

-(i)ş:
 • gir-iş-mek
 • kız-ış-mak
 • böl-üş-mek

-(i)t:
 • eri-t-mek
 • oyna-t-mak
 • yürü-t-mek

-d(i)r:
 • çiz-dir-mek,
 • yaz-dır-mak
 • ör-dür-mek
 • aç-tır-mak
 • kes-tir-mek


Örnekleri cümle olarak istiyorsanız Türemiş fiillere örnek cümleler başlığına bakabilirsiniz.

Я 16-12-2012 09:17

Türemiş (Gövde) Fiiller:

Yapım eki almış fiillerdir. Türkçede fiil türetmenin iki yolu vardır:

1) İsim kök ya da gövdelerinden fiil türetme:
 • güzel-leş-mek
 • sarı-ar-mak
 • ışıl-da-mak
 • göz-le-mek
 • az-al-mak
 • ben-imse-mek
 • ince-l-mek
 • düz-el-mek
 • su-sa-mak
 • sivri-l-mek
 • yaş-a-mak
 • kan-a-mak2) Fiilden fiil türetme:
 • sev-in-mek
 • çık-ar-mak
 • kız-ış-mak
 • bak-ış-mak
 • öl-dür-mek
 • taşı-t-mak
 • at-ıl-mak
 • kan-dır-mak
 • koş-tur-mak

Misafir 08-01-2013 03:05

çok güzel bir site fakat benim işime yarayan ödev bu değil

Misafir 10-02-2013 04:21

berbat hiç güzel değil hiç yardımcı olmadiniz

Misafir 15-02-2013 10:03

Yazdım

Misafir 20-02-2013 09:43

bu ne ya her yerde aynı seyler bi urlu değisik bi sey bulamadım . lufen değisik bisey yazın!!!!!!!!!!

Misafir 25-02-2013 02:39

Aradığım şeyleri bulamıyorum

Misafir 25-02-2013 09:48

Iyi sayfa ama benim ödevim bu değil

Misafir 27-02-2013 02:57

Berbat

Misafir 03-03-2013 01:23

ben aradığımı bulamadım.yoksa güzel bilgiler vermişsiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:58 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.