bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-12-2012, 05:11   #1 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Face47 Hava kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi

Hava kirliliğini biraz daha ayrıntılı anlatabilirmisiniz


 

Alt 21-12-2012, 05:24   #2 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Hava kirliliğinin başta insan sağlığı olmak üzere görüş mesafesi materyaller bitkiler ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Katı yakıtlar ve akaryakıt gibi karbonlu maddelerin tam yanmamasından meydana gelen katı ve sıvı parçacıkların bir gaz karışımı olan duman hava kirliliğinin bir çeşitlidir ve görüş uzaklığını azaltıcı bir etkiye sahiptir.

Hava kirliliğinin sanatsal ve mimari yapılar üzerinde tahrip edici ve bozucu etkisi vardır. Bitkiler üzerinde ise öldürücü ve büyümelerini engelleyici olabilmektedir. Bu nedenle hava kirliliği hem canlıların sağlığı açısından hem de ekonomik yönden zarar vericidir.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri atmosferde yüksek miktardaki zararlı maddelerin solunması sonucu ortaya çıkar.

İnsanların sağlıklı ve rahat yaşayabilmesi için teneffüs edilen havanın mutlaka temiz olması gerekir. Havanın doğal yapısını bozan ve kirleten maddelerin başka bir deyişle kirli havanın solunması özellikle akciğer dokularını tahrip edici ve öldürücü olabilmektedir.

Solunum yolu ile alınan hava içerisindeki parçacıklar ve duman teneffüs esnasında yutulur ve akciğerlere kadar ulaşır.


KARBON MONOKSİT ( CO )

Karbon monoksitin oksijen taşıma kapasitesini azaltması sonucunda kandaki oksijen yetersizliği nedeniyle kan damarlarının çeperleri beyin kalp gibi hassas organ ve dokularda fonksiyon bozuklukları meydana gelir.

Kükürt Oksitler ( SOX )

Hava kirletici emisyonların en yaygın olanı kükürtdioksit (SO2) dir. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli kaynaklardan yayınlanarak atmosfere karışmaktadır.Kükürt dioksit ve atmosferdeki ürünleri irritan etki gösterirler. Solunan yüksek konsantrasyondaki kükürt dioksitin %95'i üst solunum yollarından absorbe olur. Bunun sonucu olarak bronşit anfizem ve diğer akciğer hastalık semptomları meydana gelir.

Azot Oksitler (NOX)

NOx’ in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı yarıya taşıt egzosu ve sabit yakma tesislerinden dolayıdır. Bu gazlar atmosferde doğal gaz çevrimine girerek nitrik asit (HNO3) oluşumuyla sonuçlanan zincirleme reaksiyonları tamamlarlar. Atmosferdeki HNO3 oluşumu ise asit yağışının oluşmasını etkiler. Son yıllarda Danimarka’ da yapılan bir araştırmayla amonyak buharlaşmasının güneş radyasyonuna maruz kaldığında atmosferdeki nitrik asit oluşumuna katkısının ihmal edilemeyecek boyutta olduğu belirlenmiştir. Yağmurun amonyum içeriği toprakta su havzalarında ve göllerde nitrifikasyon yapan bakteriler ve oksijen sayesinde amonyum nitrit asite dönüştüğünde yağmurun asiditesini ayrıca 4 kat artırmaktadır. Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri; çeşitli kesimlerdeki bireylere değişik konsantrasyonlar uygulanması ile tesbit edilmiştir. 3000-9400 μg/m3 konsantrasyonlarına 10-15 dakika süre ile maruziyet sonucunda; normal ve bronşitli kişilerde akciğer fonksiyon değişimleri gözlenmiştir.


Azot dioksit maruziyeti sonucunda oluşan şikayetler; normal ve sağlıklı kişilerde 1880 μg/m3 konsantrasyonundan itibaren başlarken astımlı kişilerde aynı şikayetler 940 μg/m3 konsantrasyon seviyesinden itibaren başlamaktadır. Azot dioksitin bulunduğu ortamlarda diğer kirleticilerin ve özellikle ozonun bulunması durumunda bu kirleticiler arasında oluşan reaksiyonlar nedeniyle insan sağlığında olumsuz etkileşimlerin arttığı belirlenmiştir. Bir haftadan bir aya kadar olan sürede 1880 μg/m3 den az konsantrasyona maruziyette; bronşiyel ve pulmoner bölgelerdeki hücrelerde anormal değişiklikler 940 μg/m3 konsantrasyona maruziyette ise akciğerlerin bakteriyel enfeksiyonlara karşı hassasiyetinin artması ve biyokimyasal değişimler gözlenmektedir.

Uçucu Organik Karbon ( VOC )

Uçucu organik bileşiklere maruziyet akut ve kronik sağlık etkileri oluşturur. Düşük dozlardaki UOB’ler astıma ve diğer bazı solunum yolu hastalıklarına sebep olur. UOB’ler yüksek konsantrasyonlarda merkezi sinir sistemi üzerinde narkotik etki yaparlar Bazı UOB’ler ekstrem konsantrasyonlara ulaştıklarında sinir sistemine ait fonksiyonlarda bozulmalara neden olurlar. Toksik özellik taşıyan bu bileşikler solunum yolu hastalıklarına sebep oldukları gibi yüksek konsantrasyonlarda sinir sisteminde tahribata yol açmaktadır. EPA tarafından yapılan sınıflandırmada benzen kanserojen madde olarak değerlendirilirken karbon tetraklorür kloroform vinil klorür etilen dibromür kansere sebep olma riski taşıyan maddeler olarak sınıflandırılmıştır.


PARTİKÜL MADDELER ( PM)

Partikül maddelerin fiziksel yapısı ve kimyasal kompozisyonu sağlık açısından oldukça önemlidir. Kanser yapıcı organik kimyasallar (PAH dioksin furan gibi) içeren partikül maddeler sağlık açısından çok tehlikelidir. Birçok farklı bileşenden oluşmuş olan partikül maddeler akciğerdeki nemle bileşerek aside dönüşmektedir. PM10 akciğere kadar ulaşıp kanın içindeki karbon dioksitin oksijene dönüşümünü yavaşlatmakta buda nefes darlığına neden olmaktadır. Bu durumda oksijen kaybının giderilebilmesi için kalbin daha fazla çalışması gerektiği için kalp üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Partikül maddelerin sağlık üzerine etkileri akuttan daha çok kroniktir.

ASİT AEROSELLERİ

Asit aerosolleri ile partiküler maddelerin de akciğerlerden alveollere kadar taşınması nedeniyle bu kirleticilerin birarada bulunduklarında yaptıkları olumsuz sağlık etkileri; her birinin ayrı ayrı yaptığı etkilerden daha fazladır.

Bu olumsuz etkiler sonucunda ortaya çıkan önemli rahatsızlıklar arasında; pulmoner fonksiyon bozuklukları kronik bronşit vakalarında artış bronşiyal mukoza silialarının temizleme hızında artış solunum yolları epitel dokusunda kalınlaşma gibi sağlık problemleri örnek olarak verilebilir.

AĞIR METALLER

Havada bulunan partiküllerin % 0.01-3'ünü sağlık yönünden çok toksik etkiler gösteren eser elementler meydana getirir. Bunların sağlık yönünden önemi insan dokularında birikime uğramalarından ve muhtemel sinerjik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Havadan solunum yolu ile alınan partiküllere ek olarak yenilen yiyecekler içilen su aracılığı ile de önemli miktarda metalik partiküler maddeler vücuda alınmaktadır. Atmosfer kirliliğinin bir bölümünü oluşturan metaller; fosil yakıtların yanması endüstriyel işlemler metal içerikli ürünlerin insineratörlerde yakılması sonucunda ortama yayılırlar. İnsan sağlığını geniş çapta olumsuz yönde etkileyen metaller arasında atmosferde yaygın olarak bulunan; Kurşun Kadmiyum Nikel Civa metalleri ve asbest önem taşımaktadır. Diğer metallerin bir kısmı insan yaşamında temel yönden önem taşır diğer bir kısmının konsantrasyonu ise insan sağlığını tehdit edecek boyutta olmadığından önem göstermez. Belirli limitlerin dışında bulunabilecek her türlü metal insan sağlığı üzerinde toksik etki gösterir.

Kurşun :
Mavimsi veya gümüş grisi renginde yumuşak bir metaldir. Kurşunun tetraetil veya tetrametil gibi organik komponentlerinin yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaları nedeniyle kirletici parametre olarak önem gösterirler. Tetraetil kurşun ve tetrametil kurşunun her ikisi de renksiz sıvı olup kaynama noktaları sırası ile 110°C ve 200°C dir. Uçuculuklarının diğer petrol komponentlerinden daha fazla olması nedeni ile ilave edildiği yakıtın da uçuculuğunu artırırlar. Kandaki kurşun konsantrasyonunun 0.2 μg/ml limitini aşması durumunda olumsuz sağlık etkileri gözlenir. Kan kurşun konsantrasyonu; 0.2 μg/ml limitini aşması ile kan sentezinin inhibasyonu 0.3-0.8 μg/ml limitlerinde duyu ve motor sinir iletişim hızında azalma 1.2 μg/ml limitinin aşılmasından sonra ise yetişkinlerde geri dönüşü mümkün olmayan beyin hasarları meydana geldiği belirlenmiştir. Havadaki kurşun konsantrasyonu ile kandaki kurşun konsantrasyonu arasında doğrusal bir ilişki vardır. Kurşunun havadaki 1 μg /m3 konsantrasyorıunun kanda 0.01-0.02 μg/ml lik konsantrasyonu oluşturduğu tesbit edilmiştir.

Kadmiyum :
Kadmiyum (Cd) gümüş beyazı renginde bir metaldir. Havada hızla kadmiyum oksite dönüşür. Kadmiyum sülfat kadmiyum nitrat kadmiyum klorür gibi inorganik tuzları suda çözünür. Havadaki kadmiyum fume konsantrasyonu 1 mg/m3 limitini aşması durumunda solunumdaki akut etkileri gözlemek mümkündür. Kadmiyumun vücuttan atılımının az olması ve birikim yapması nedeni ile sağlık üzerine olumsuz etkileri zaman doğrultusunda gözlenir. Uzun süreli maruziyetten en fazla etkilenecek organ böbreklerdir. Böbrekte oluşan hasarın tekrar geriye dönüşü mümkün değildir. Akciğer ve prostat kanserlerinin oluşumunda kadmiyumun etkisi kesin olarak belirlenmiştir.

Nikel :
Nikel gümüşümsü beyaz renkli sert bir metaldir. Nikel bileşikleri pratik olarak suda çözünmez. Suda çözünebilir tuzları; klorür sülfat ve nitrattır. Nikel biyolojik sistemlerde adenosin trifosfat aminoasit peptit protein ve deoksiribonükleik asitle kompleks oluştururlar. Havadaki nikel bileşiklerinin solunması sonucunda solunum savunma sistemi ile ilgili olarak; solunum borusu irritasyonu tahribatı immunolojik değişim alveoler makrofaj hücre sayısında artış silia aktivitesi ve immünite baskısında azalma gibi anormal fonksiyonlar meydana gelir. Deri absorbsiyonu sonucunda allerjik deri hastalıkları ortaya çıkar. Havada bulunan nikele uzun süreli maruziyetin insan sağlığına etkileri hakkında güvenilir kanıtlar tesbit edilememişsede; nikel işinde çalışanlarda astım gibi olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra burun ve gırtlak kanserlerine neden olduğu kanıtlanmıştır.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 21-12-2012, 05:24   #3 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirler:
 1. Sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması sağlanmalı ayrıca sanayi kuruluşları yer seçimi düzenli yapılmalı
 2. Evleri ısıtmak için yüksek kalorili kömürler kullanılmalı her yıl bacalar ve soba boruları temizlenmeli
 3. Pencere kapı ve çatıların izolasyonuna önem verilmeli
 4. Kullanılan sobaların TSE belgeli olmasına dikkat edilmeli
 5. Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak özendirilmeli
 6. Kalorisi düşük olan ve havayı daha çok kirleten kaçak kömür kullanımı engellenmeli
 7. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapılmalı
 8. Kalorifercilerin ateşçi kurslarına katılımı sağlanmalı
 9. Yeni yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemleri kullanılmalı
 10. Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı
 11. Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanlar artırılmalı planlanmalı sanayi atıklarının yeterince filtre edilmeden havaya verilmesi önlenmelidir.
 12. Kentlerde arabaların egzozlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması için önlemler alınmalıdır. Bu kirleticiler kış aylarında ozon oluşmasına neden olduğu için canlıların solunumunu güçleştirir.
 13. İnsanlar toplu taşımacılığa özendirilmeli yakıt olarak kullanılan doğal gazın toplu ulaşım araçlarında kullanılması yaygınlaştılmalıdır.
 14. Ormanların tahribatı önlenmeli ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir.
 15. Kloroflorokarbon gibi maddelerin etkileri ile ozon tabakası zarar görmektedir. Bu maddelerin yerine kullanılabilecek kimyasallar araştırılmalıdır.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 21-12-2012, 05:30   #4 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

HAVA KİRLİLİĞİNİ OLUŞTURAN KİRLETİCİLER

Hava kirliliğini meydana getiren kirleticiler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir.

3.1 KAYNAKTAN ÇIKIŞLARINA GÖRE

3.1.1 Primer Kirleticiler

Bunlar kaynaktan doğrudan doğruya çıkan bileşiklerdir. Kükürtdioksit (SO2) Hidrojen Sülfür (H2S) Azot Monoksit (NO) Azot Dioksit (NO2) Karbon Monoksit (CO) Karbon Dioksit (CO2) Hidrojen Florür (HF) Partiküller vb.

3.1.2 Sekonder Kirleticiler

Atmosferde sonradan oluşan kirletici bileşiklerdir. Kükürt Trioksit (SO3) Sülfürik Asit (H2S04) Aldehitler Ketonlar Asitler Endüstriyel Duman vb.

3.2 KAYNAKLARINA GÖRE KİRLETİCİLER

3.2.1 Doğal Kaynaklardan Oluşan Kirleticiler

Deniz yosunlarının ortama verdiği gazlar yanardağ veya orman yangınlarından atmosfere yayılan zararlı bileşikler doğadaki biyolojik değişimler sırasında açığa çıkan karbon oksitler metan vb.

3.2.2 Yapay Kaynaklardan Oluşan Kirleticiler

Fosil kaynaklı yakıtların (odun kömür benzin fuel-oil gibi) yanması sonucunda ortaya çıkan; Partiküller Kükürt Dioksit Azot Oksitleri Karbon Oksitleri Kurşun Hidrokarbonlar vb.

3.3 KİMYASAL YAPILARINA GÖRE KİRLETİCİLER

3.3.1 İnorganik Gazlar

Azot Oksitler Karbon Oksitler Kükürt anorganikler (Florür Klorür Amonyak vb.)

3.3.2 Organik Gazlar

Hidrokarbonlar Aldehitler Ketonlar ve diğer organikler (Benzen Benzo-α-pyrene)

3.3.3 Partiküller

Katı partiküller (toz duman kül karbon kurşun asbest) sıvı partiküller (sis duman yağ ve asitler)


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 21-12-2012, 05:31   #5 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ

Özellikle yapay kaynaklardan dış ortama verilen kirleticilerin yıllık miktarları bir kaç yüz tondan milyonlarca tona kadar ulaşmaktadır. Bunlar oluştukları alan ve miktarlarına bağlı olarak değişen ölçülerde etki meydana getirirler.

Havaya karışan kirleticilerin insanlarca solunması (doğrudan doğruya maruziyet) havadan toprak bitki hayvan ve diğer çevresel ortamlara geçerek biriken kirleticilerin içme suyu ve besin zincirine karışmaları (dolaylı maruziyet) ile vucuda giren kimyasalların birikimi ve emilimi sonucunda meydana gelen olumsuz sağlık etkileri hava kirliliğinin en önemli etkisidir.

Hava kirliliği çevrenin bir parçası olan eşyalar üzerinde de olumsuz etki gösterir. Örnek olarak; havada rutubetin artması ile ortamda bulunan kükürt veya azot oksitlerin kimyasal reaksiyonu sonucunda oluşan asitlerin binalara ve sanat eserlerine yaptıkları tahribat gösterilebilir. Aşırı miktarlarda atmosfere verilen karbon dioksitin global ısınmayı arttırması mevsim değişikliklerine neden olması (sera etkisi) sonucunda eko sistem üzerinde meydana gelen olumsuz değişiklikler de bir başka örnek olarak verilebilir.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 21-12-2012, 05:34   #6 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

ÜLKEMİZDE HAVA KİRLENMESİNE YÖNELİK OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR

1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275. maddelerinde değinilen Gayrı Sıhhı Müesseseler'le ilgili hükümlerle ilk kez çevre sağlığı konusunda yaklaşım gösterilmiştir. 1957 senesinde gündeme gelen Ankara hava kirliliği konusu değişik hükümet proğramlarında söz konusu edilmiştir.

Ülkemizde hava kirliliği çalışmaları ilk olarak 1961 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ankara'da 2 adet yarı otomatik kükürt dioksit ve duman ölçer cihazla başlatılmıştır.

9 Ağustos 1983 tarihinde 2873 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; çevrenin korunması iyileştirilmesi kırsal ve kentsel alanlarda arazinin ve doğal kaynakların en uygun şekilde kullanılması doğal ve tarihsel zenginliklerin korunarak bu günkü ve gelecek kuşakların sağlık uygarlık düzeylerini korumak amacıyla alınacak önlemler ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği; 2 Kasım 1986 tarih ve 19269 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik " Her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is duman toz gaz buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak insanı ve çevresini hava alıcı ortamdaki kirlenmeden doğacak tehlikelerden korumak hava kirlenmeleri sebebi ile çevrede ortaya çıkan umum ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak amacıyla ve çevre kanunu hükümleri gereğince çıkarılmıştır.

Bu yönetmelik; amaç istisnalar tanım hava kalitesi sınır değerleri hedef sınır değerleri özel koruma alanlarında bazı hava kirleticileri için özel sınır değerler kirleticilerin ölçüm ve tesbiti ile ilgili esaslar izne tabi tesisler için emisyon sınırları gibi hava kirliliği ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

Uluslararası kuruluşlar ve ülkelerce yapılan araştırmalar sonucunda hava kirliliğini oluşturan kirleticilerin insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiyecek " Güvenirlliik Sınır Değerleri " tesbit çalışmaları yapılmış ve elde edilen bu değerlere " Standart Limit Değerler " adı verilmiştir. Aynı paralelde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde de çeşitli kaynaklardan ortama verilebilecek kirleticilere yönelik sınır değerler belirtilmektedir.

kaynak: REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hava kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi

Hava kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hava kirliliği ile ilgili anket soruları, hava kirliliği konusu ile ilgili detaylı bir araştırma, hava kirliliği ile ilgili anket, hava kirliliği konusu ile ilgili detaylı bir araştırmma, çevre kirliliği ile ilgili anketler, hava kirliliği hakkında anket, hava kirliliği ile ilgili sorular, hava kirliliği ile ilgili yapılan anketler, hava kirliliği ile ilgili kompozisyon, hava kirliliği hakkında ayrıntılı bilgi, çevere kirliliği ayrıntılı, hava kirliliği hakkında uzun bilgi, hava kirliligihakkindan kapsamli bilgi, çevre kirliliği ile ilgili anket soruları, hava kirliligi derin bilgi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hava kirliliği ile ilgili sloganlar elif Eğitim ve Öğretim 15 21-05-2015 10:52
Hava kirliliği ile ilgili şiirler Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 12-12-2012 10:58
İyonlar hakkında ayrıntılı bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 21-03-2012 02:00
Hava Kirliliği Sağlımızı Tehdit Ediyor elif Sağlığımız 0 27-01-2012 02:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:51 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats