bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-02-2013, 03:41   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir

1 SALTUKLULAR (1072–1202)

Saltuklu Beyliği’nin Kuruluşu
Doğu Anadolu’da kurulmuş olan ilk Türk beyliklerinden biridir
Bu beyliğin kurucusu olan Ebulkasım Saltuk Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Malazgirt Savaşı sırasında Sultan Alp Arslan’ın ordusunda savaştı Savaştan sonra kendisine Erzurum ve çevresi ikta olarak verildi
Merkezi Erzurum olan beylik Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir 1072 yılında Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı olarak kuruldu
Ebu’l-Kasım
1Ebulkasım kısa zamanda Bayburt Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Tercan ve Oltu gibi merkezleri de alarak beyliğin sınırlarını genişletti
2Danişmentliler ile ittifak kurarak Haçlılara karşı mücadele etti ve Gürcülere karşı da başarılı savaşlar yaptı
31102′de ölünce beyliğin başına oğlu Ali Bey geçti
Ali Bey
1Ali Bey Gürcülerle savaştı
2Bu sırada Büyük Selçuklu Devleti’ndeki taht kavgalarında Mehmet Tapar’ı destekledi ve ona tâbi oldu
3Selçukluların bu iç mücadelesinden yararlanmak isteyen Gürcü Kralı David Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Selçuklu topraklarına saldırarak pek çok Türk’ü öldürdü Gürcülerle mücadele eden Artuklu ve Saltuklu beyleri başarılı olamadılar
İzzettin Saltuk Bey
Ali Beyin ölümünden sonra Saltuklu Beyliği’nin başına oğlu Saltuk Bey (1153) geçti Saltuklular en güçlü dönemlerini yaşamışlardır (1132–1174)
1Döneminde beyliğinin sınırlarını genişletti Bayburt Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kars Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Oltu Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir İspir Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Tercan ve Trabzon havalisi beyliğe dâhil edildi
2Diğer Türk beylikleri ile işbirliği yaparak Gürcülere karşı başarılı mücadeleler yaptı Ayrıca Trabzon Rumları ile de mücadele etti
3Anadolu Selçuklu hükümdarları Mesud ve II Kılıç Arslan’la iyi geçindi
4Saltuk Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Ani’nin Gürcülerin eline geçmesi üzerine komşu Türk beylerinin yardımını alarak 1161 yılında sefere çıktı Gürcülerle yaptığı savaşta yenildi ve esir düştü Daha sonra serbest bırakıldı
5Onun zamanında Gürcüler Erzurum’u kuşattılarsa da başarılı olamayıp geri çekildiler
Beyliğin Yıkılışı
1Son Saltuklu Beyi Alâeddin zamanında beylik Anadolu Selçukluları Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Eyyubiler ve Gürcüler tarafından baskı altında tutuldu Bu dönemde beylik iyice zayıfladı
2Anadolu Selçuklu Sultanı II Rükneddin Süleyman Şah 1202 yılında Gürcistan Seferi’nden dönerken bu beyliği topraklarına kattı
Beyliğin Önemi
Erzurum Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Moğol İstilâsı sırasında göç eden Türkmenlerin ilk uğrak yeri oldu Saltuklular döneminde ise önemli kültür ve ticaret merkezlerinden biri hâline geldi İran’dan gelen kervan yolu Erzurum Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Erzincan Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Sivas Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kayseri ve Konya şehirleri üzerinden Akdeniz limanlarına ulaşıyordu Bu yolun diğer bir kolu da Bayburt üzerinden Trabzon ve Karadeniz’e varıyordu Bu ticarî yol üzerinde bulunan Erzurum’da ticaretin yanında hayvancılık da gelişmişti Yün Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir bu dönemde komşu ülkelere ihraç edilen mallar arasındaydı
Saltuklular zamanında imar faaliyetlerine de önem verildi Erzurum bayındır hâle getirildi Bugün bile ayakta duran bir çok eser bu dönemin ölmez yapıtlarındandır Bu eserlerden Tepsi Minare (Saat Kulesi) Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kale Camii Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Mama Hatun Kervansarayı ve Kümbeti Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Ulu Cami bu gün hâlâ ayakta kalabilen eserlerdendir
Saltuklular Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu topraklarının korunmasında önemli görevler üstlendiler Haçlılara karşı mücadelede Danişmentlilerin yanında yer aldılar Gürcü saldırılarına karşı bir duvar görevi yaparak Anadolu’yu korudular

2 MENGÜCEKLİLER (1080–1228)

Mengücekli Beyliği Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek (Ahmet) Gazi tarafından 1080 yılında kuruldu
Beylik Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir kuruluş yıllarında Erzincan Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kemah Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Divriği ve Şebinkarahisar dolaylarına hâkimdi
Mengücek Gazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu’daki Rumlara ve Gürcülere karşı başarılı savaşlar yaptı Bu mücadeleler sırasında şehit oldu
İshak
Ölümünden sonra beyliğin başına oğlu İshak geçti İshak Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir beyliği yönetmede başarılı olamadı Onun zamanında Mengücekliler Danişmentlilere bağlı beylik durumuna geldi
Beyliğin İkiye Ayrılması: İshak Beyin ölümünden sonra Mengücekli Beyliği Erzincan-Kemah ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı İshak Beyin oğullarından Davud Erzincan-Kemah kolunun Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Süleyman ise Divriği kolunun başına geçti
a)Erzincan Kemah Kolu: Erzincan-Kemah kolunun en ünlü hükümdarı Davut’un oğlu Behramşah’tır Behramşah zamanında Erzincan önemli bir kültür ve ticaret merkezi oldu Behramşah 1225 yılında ölünce yerine oğlu IIDavud geçti II Davut Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Türkiye Selçuklularına karşı Eyyubiler ve Harzemşahlarla iş birliği yapınca Selçuklu Sultanı I Alâeddin Keykubat Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir 1228 yılında Mengüceklilerin Erzincan – Kemah koluna son verdi
b)Divriği Kolu: Divriği kolu hakkında kaynaklarda fazla bilgi olmamakla birlikte Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir bu kolun ilk hükümdarı İshak’ın oğlu Süleyman olduğu bilinmektedir Süleyman’dan sonra bu kolun başına Şehinşah geçti Şehinşah’tan sonra başa geçen kardeşi Ahmet zamanında Divriği kolu en parlak dönemini yaşadı Divriği Mengüceklileri 1252 yılına kadar Anadolu Selçuklularına bağlı olarak varlığını sürdürdü
Beyliğin Önemi
1Mengücekliler döneminde Divriği’de kültür ve sanat hareketleri çok canlıydı Bugünkü Kale Camii Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Ulu Cami ve Kayıtbay Camii o dönemin ölmez eserlerindendir
2Mengücekliler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir genel olarak genişleme politikası gütmediler Ancak Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük katkıları oldu
3Mengücekliler döneminde Erzincan siyasî ve ticarî bir merkez idi Anadolu’yu Tebriz’e ve İran’a bağlayan büyük kervan yolunun bu bölgeden geçmesi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir şehirde ekonomik canlılığı artırdı
4Bugün Erzincan’da Mengüceklilerden kalma mimarî eserlerin az olmasının sebebi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Moğol istilâsı sırasında şehrin büyük bir tahribata uğramış olması ve bu bölgede sık sık deprem olmasıdır

3 DANİŞMENTLİLER (1080–1178)

Bu beylik Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Melikşah’ın komutanlarından Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas başkent olmak üzere 1080 yılında kuruldu
Danişmentoğlu Ahmet Gazi
1Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah’ın ölümüyle nüfuzunu daha da artırdıAhmet Gazi kısa zamanda beyliğinin sınırlarını Tokat Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Amasya Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Çankırı Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kastamonu Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Kayseri ve Malatya’ya kadar genişletti
2Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I Kılıç Arslan’ın Haçlılara karşı yaptığı savaşlara katıldı ve büyük basanlar elde etti Antakya Haçlı Prensi Bohemond’u esir ederek 1102 yılında Malatya’yı fethetti
3Ahmet Gazi’nin ölümünden sonra oğulları arasında taht kavgaları başladı Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan bu durumdan yararlanarak Malatya’yı ele geçirdi
Emir Gazi
Bu sırada taht mücadelesini kazanan Emir Gazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir beyliğin başına geçti (1104)
1Emir Gazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu Selçuklu Sultanı I Kılıç Arslan’la iyi geçinmeye çalıştı
2Selçuklu sultanının ölümü üzerine damadı I Mesut’un tahta çıkmasına yardım etti
3Fakat Selçukluların bu sıradaki zayıf durumundan yararlanarak Malatya’yı geri aldı
4Emir Gazi Antakya Haçlı Prensliği ve Kastamonu’yu işgal eden Bizans kuvvetleriyle savaştı
5Bu dönemde Danişmentlilerin sınırlan batıda Sakarya nehrine Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir doğuda Fırat’a kadar genişledi
6Emir Gazi dönemi Danişmentlilerin en parlak devri oldu
7Emir Gazi’nin Haçlılara karşı kazandığı başarılar Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir İslâm dünyasında büyük ün kazanmasına neden oldu
Taht Kavgaları ve Beyliğin Yıkılması
1134′te ölümünden sonra yerine oğlu Melik Muhammed geçti Bunun döneminde başlayan taht kavgaları beyliği zayıflattı
Ülkedeki taht mücadeleleri Muhammed’in ölümünden sonra da devam etti Bu karışıklıklardan yararlanan II Kılıç Arslan Kayseri’yi ele geçirdi Danişmentlilerin Selçuklulara karşı Bizans’la iş birliği yapmaları üzerine II Kılıç Arslan 1178′de bu beyliğe son verdi
Beyliğin Önemi
Danişmentli Bey ligi’nin kurucusu Ahmet Gazi ve oğlu Emir Gazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslâmlaşmasına katkıda bulundular
Haçlılara Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Bizans’a ve Ermenilere karşı kazandıkları başarılarla İslâm dünyasının takdirini topladılar Bu sebeple Türkiye Selçukluları Danişmentlileri en büyük rakipleri olarak görmüşlerdir
Danişmentliler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Tokat ve Niksar Yağıbasan medreselerini yaptırarak eğitim ve öğretime önem verdiklerini gösterdiler
Ayrıca Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Emir Gazi Kümbeti ve Kayseri Ulu Camii gibi mimarî eserler meydana getirdiler

4 ARTUKLULAR (l 102 – 1409)

Ünlü Selçuklu komutanlarından Artuk Bey Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Sultan Alp Arslan’ın yanında Malazgirt Savaşı’na katıldı ve Anadolu’nun fethinde büyük yararlılıklar gösterdi Artuk Bey Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş’un hizmetine girdikten sonra Kudüs’e vali (yönetici) olarak gönderildi Onun ölümünden sonra oğulları Sökmen ve İlgazi de Kudüs’ü yönetmeye devam ettiler
Fatımîlerin Kudüs’ü işgali üzerine (1098) Sökmen ve İlgazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Güneydoğu Anadolu bölgesine gelip yerleştiler Burada Artuklular üç kola ayrılarak hüküm sürdüler
a) Hasan Keyf-Amid (Diyarbakır) Artukluları (1102–1231)
1Artuk Beyin oğlu Sökmen Bey tarafından 1102 yılında Diyarbakır’da kuruldu
2Bu beyliğin merkezi önceleri Hasan Keyf iken daha sonra Diyarbakır’a (Amid) taşındı
3Sökmen Bey 1105 yılında ölünce Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir önce İbrahim sonra Davud beyliğin başına geçti Davud döneminde Harput Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Palu ve Siirt çevresi ülke topraklarına katıldı Davud’un ülke sınırlarını genişletme politikası üzerine Mardin Artukluları ile Musul Atabeyliği harekete geçtiler Davud bu iki kuvvet karşısında tutunamayıp yenildi
4Hasan Keyf Artukluları son hükümdarları Mesut’un ölümünden sonra 1231 yılında Eyyubiler tarafından yıkıldı
b) Harput Artukluları (1185–1234)
Harput Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Artuklu hâkimiyetine 1112′de Belek Gazi’nin bu bölgeyi fethetmesiyle girdi Burası daha sonra Hasan Keyf Artuklularının kontrolünde kaldı
Mardin Artuklularından İmadeddin Ebu Bekir 1185 yılında Harput’ u alarak burada Harput Artukluları Beyliği’ni kurdu
Zamanla Moğol ve Eyyubîlerin egemenliğinde yaşayan Harput Artuklularını 1234 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı IAlâeddin Keykubat ortadan kaldırdı
c) Mardin Artukluları (1108–1409)
Mardin Artukluları 1108 yılında Artuk Beyin oğlu İlgazi tarafından Mardin merkez olmak üzere kuruldu
Bu kol en güçlü ve en uzun ömürlü Artuklu kolu oldu
Artuk bey’in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin’de kurulmuştur
İlgazi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Haçlılara karşı başarılı savaşlar yaptı Antakya Prensliği yönetimindeki Haçlı ordusunu bozguna uğratarak Halep şehrini ele geçirdi Gürcüler üzerine sefer yaptıysa da başarılı olamadı
Ölümünden sonra başa geçen Timurtaş Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir beyliğin sınırlarını korudu 1114’te Urfa’yı Haçlıklardan alması İslam dünyasında sevinçle karşılanmıştır
Ancak daha sonra gelen beyler döneminde Mardin Artukluları iyice zayıfladılar Güçlü devletler arasında bulunan Mardin Artukluları Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Eyyubiler ve Selçukluların hakimiyetini tanımışlardı 1243’te ise İlhanlılar’a bağlandılar
Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Mardin Artuklularını 1409 yılında ortadan kaldırdı
Beyliğin Önemi
1Artukluların hüküm sürdüğü alanlarda Türkmenlerin dışında yabancı milletler de yaşıyordu Artuklular değişik kültürlere karşı hoşgörülü davrandılar
2Yaşadıkları toprakların Mısır Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Suriye ve İran yolları üzerinde bulunmasından dolayı bölgede ekonomik ve kültürel faaliyetler son derece gelişti
3Başa geçen hükümdarlar Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir imar faaliyetlerini ve tarımsal üretimi desteklediler
4 Pek çok merkezde saray Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir cami Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir türbe Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir çarşı Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir hastahane Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir kale Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir köprü ve imaret yaptırdılar Diyarbakır’da yaptırılan Artuklu Sarayı Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir dönemin en ünlü mimarî eserlerindendi
5Artuklular döneminde Batman suyu üzerinde yapılan Malabadi Köprüsü Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir bugün bile kullanılmaktadır
6İlk Artuklu medresesi Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir İlgazi tarafından Halep’te inşa ettirildi
7Günümüzde hâlâ ayakta olan Mardin Ulu Camii de Artuklu döneminin önemli eserlerindendir
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk Tarihindeki Önemi
Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra kurulan ilk Türk beylikleri Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu’nun fethinde ve hızla Türkleşmesinde büyük rol oynadılar Anadolu’nun birçok yeri bu beylikler tarafından fethedildi Bu beylikler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir hâkim oldukları toprakları Avrupa’dan gelen Haçlılara karşı koruyarak İslâmiyet’in bu topraklarda yayılmasına çalıştılar
İlk Türk beylikleri Anadolu’nun vatan olması için bazen Gürcülerle bazen Ermenilerle bazen de Bizans’la savaştılar Beylikler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir kendi dönemlerinde yeni şehirler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir kasabalar ve köyler kurdular Kurdukları bu şehir ve kasabalara Türkçe isimler verdiler Yaşadıkları bölgeleri köprü Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir saray Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir imarethane Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir kervansaray gibi sosyal tesislerle donatarak Anadolu’yu imar ettiler Bugün Türkiye dediğimiz coğrafyadaki bir çok eseri meydana getirenler Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri olmuştur

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolu’nun Türkleşmesine Katkıları

1Türklerin Anadolu’daki fetihleri hızlandırıldı
2Bizans Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir Gürcü ve Ermenilerin gücü kırıldı
3Haçlılara karşı mücadele edildi
4Ele geçirilen toprakların isimleri Türkçeleştirildi
5Küçük yerleşim yerleri büyük Türk şehirleri haline getirildi
6Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlandı
7Türkmen göçü ile Anadolu’daki Türk nüfusu arttı
8Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı
Bütün bu gelişmelerden sonra 12yüzyıldan itibaren artık Avrupalılar da Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu kabul etmiş ve Anadolu’yu “Türkiye” adı ile anmaya başlamışlardır


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ilk türk beylikleri nelerdir, anadoluda kurulan ilk türk beylikleri nelerdir, anadoluda kurulan ilk türk beylikleri, ilk turk beylikleri nelerdir, anadoluda kurulan ilk türk beyliklerinin anadolunun turklesmesine katkisi nedir kisaca yaz, anadoluda kurulan ilk turk beylikleri ile ilgili kisa bilgi, anadolu da kurulan 3 türk beylikleri hangileridir, anadolu selçuklu beylikleri hangileridir, anadoludakurulanilk türkbeylikleri, osmanlı beylikleri nelerdir, anadoludakurulan ilk turk tarihine katkilari, ilk türk beylikleri, anadolu da kurulan ilk türk beylikleri nelerdir, anadoluda kurulan ilk türk beyliklerinin katkıları, anadoluda ilk türk beylikleri nelerdir kısaca bilgiler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Kimlerdir? elif Tarih 13 01-01-2017 12:58
Anadoluda kurulan ilk Türk Beylikleri haritası Я Tarih 2 20-12-2016 08:32
Kısaca İlk Türk Beylikleri Nelerdir? elif Tarih 2 12-11-2014 10:26
Anadoluda 2. Sefer beylikleri kimlerdir ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 2 29-10-2012 04:29
Anadoluda Kurulan Uygarlıklarda Kültür ve Medeniyet Nasıldı? elif Tarih 0 07-02-2011 03:03

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats