Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Urartular Hakkında Bilgi (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/111414-urartular-hakkinda-bilgi.html)

elif 09-02-2013 05:56

Urartular Hakkında Bilgi
 
Urartular Hakkında Bilgi-Urartular Kimdir?Urartu Devleti Doğu Anadolu'da yaşamış ilkçağ ulusudur en parlak döneminde (M.Ö. IX. yy.)

Hazar Denizi'ndenMalatya'ya kadar uzanan alanda egemenlik sürüyordu. Başkenti Tuşpa (

Van) idi. Devletin kuzey sınırları

Erzurum ve

Erzincan'a güney sınırlarıysa

Musul ve

Halep'e kadar uzanıyordu. O yıllarda

Ön Asya'nın büyük devleti olan


Asur Devleti Urartuların bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı.

Urartular M.Ö. 8. yüzyıla kadar Yakındoğu'nun en büyük devletlerinden biri olarak yaşadılar. Bu yüzyılın ortalarında

Kimmer ve

İskit akınlarıyla sarsılarak dağlık bölgelere sıkıştılar İskit istilasından ve VII. yüzyılda Asur Devleti'nin ortadan kalkmasından sonra

Medlerin

Anadolu'yu ele geçirmeleri üzerine Urartu Devleti M.Ö. 600 yıllarında son buldu.
Urartu Uygarlığı
Bugüne kalan yazıtlardan anlaşıldığına göre Urartu kralları başkent

Tuşpa'da ve başka kentlerde kaleler saraylar su kanalları yaptırmışlardı. Ortaya çıkarılan eserler Urartu mimarisinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Urartuların yaptığı su tesisleri de ilgi çekicidir (kral Menua'nın yaptırdığı Menua ya da Şamranaltı Kanalı Keşiş Gölü Barajı v. b.). Onlardan kalan madeni eşya ve kapkacak taş kemik ve seramik eserler sanat ve teknik bakımından ileri düzeydedir.

Urartu dili Ön Asya dilleri grubuna girer. Yazılarıysa iki çeşitti: çivi yazısı ve hiyeroglif.

Hiyeroglif yazısı yönetim ve din işlerinde kullanılıyordu. Bazı bilginler bu yazıyı onların kendilerinin bulduğunu bazılarıysa Girit veya Hitit yazılarından edindiklerini öne sürerler. Urartular

çivi yazısını


Asurlardan almışlar ve bunu değiştirerek sadeleştirmişlerdi. Taş üzerine yazılmış kral yazıtları yıllıklar askeri olaylardan söz eden belgeler yapılar ve su tesisleriyle ilgili levhalar çivi yazısıyla yazılmıştır.
Arkeoloji
Urartular üzerinde arkeolojik araştırmalar 1879 yılında başladı. Van-Toprakkale bölgesindeki bu çalışmayı İngilizler sürdürüyordu. Sonra Ruslar Almanlar Amerikalılar bu çalışmalara katıldılar. 1938'de demiryolu yapımı sırasında Erzincan yöresindeki Altıntepe'de çok değerli Urartu eserleri bulundu ve

Ankara Müzesi'ne getirildi. Bu tarihten sonra konu Türk bilim adamlarının malı oldu. Bugün Türkiye'deki Urartu araştırmaları yalnız Türk arkeologları tarafından yapılıyor: Altıntepe kazılarında Prof. Tahsin Özgüç Adilcevaz kazılarında Prof. Emin Bilgiç Toprakkale-Çavuştepe kazılarında Prof. Afif Erzen.

Urartular (ek bilgi)
Anadolu’daki eski kavimlerden. Doğu Anadolu’nun güney kısmında Van Gölü çevresinde yaşarlardı. Âri ırkına mensuptular. Lisanları bitişgen husûsiyete sahiptir. Fakat asılları ve bölgeye nereden geldikleri tespit edilememiştir.

Urartulardan ilk defa M.Ö. 13. yüzyıla ait Asurca kaynaklarda bahsedilir. Münasebetleri en fazla Asurlularla olmuştur. Önceleri küçük krallıklar halindeydiler. M.Ö. 10. yüzyılda Tuşba (Van) merkez olmak üzere birlik haline geldiler. M.Ö. 9. yüzyılda gelişip hudutlarını genişlettiler. Hudutları doğuda Hazar Denizinden batıda Malatya’ya kadar kuzeyde Gökçe Gölü Erzurum ve Erzincan’dan güneyde Musul ve Haleb’e kadar uzanıyordu. Asurluların Akdeniz ile bağlantısını kestiler. Bölgenin en kuvvetli devleti haline geldiler. M.Ö. 8. yüzyılda önce Kimmerlerin sonra da İskitlerin saldırılarına uğradılar. Ülkenin dağlık kesimine çekildiler. Urartu toprakları İskitlerin işgaline uğradı. Asur Devletinin M.Ö. 612’de yıkılmasıyla Urartular Medler’in taarruzlarına açık hale geldiler. Medler Anadolu’yu işgale başlayınca Urartu ülkesi tahribata uğradı. M.Ö. 7. yüzyılın sonunda Urartu Devleti yıkıldı. Urartu ülkesi Medlerin hakimiyetine geçti.

Urartular çok tanrılı bozuk dinlere inanırlardı. Urartular lisanının Hurri diliyle ortak husûsiyetleri vardı. Çivi ve hiyeroglif yazısı kullanırlardı. Daha çok taş üzerine yazılan kitabeleri olup seramik madeni ve diğer dayanıklı maddeler üzerine yazılı olanlara da rastlandı. Kitabeler; idari askeri dini ve iktisadi mahiyet taşımaktadır. Urartu bölgesinde arkeolojik kazılar 19. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Alman Rus Amerikalı arkeologların başlattıkları kazıları Türk ilim adamları devam ettirmektedir. Türkiye’de Altıntepe Adilcevaz ve Van bölgesinde Toprakkale ve Çavuştepe’de kazı ve araştırmalar yapılmaktadır. Urartular’a ait eserler müzelerde muhafaza edilmektedir.

http://www.bakimliyiz.com/resim/urartular.jpg
Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:23 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.