bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 09-02-2013, 06:36   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir

Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir


KAVRAM BİLGİSİ
Devlet
Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir siyasi ve hukuksal açıdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu düzene denir.
Yönetim
Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir egemenliğin nasıl kullanıldığını ifade eden bir durumdur.
Egemenlik Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir
en üstün karar verme hakkı ve yetkisi demektir. Bir ülkede en son ve kesin kararı kim veriyorsa egemenlik o güce aittir.

Başlıca Yönetim Şekilleri
1.Monarşi 2 Oligarşi 3 Teokrasi 4 Cumhuriyet
MONARŞİ
Monarşi yönetiminde hâkimiyet bir kişiye aittir. Ülkeyi yönetme hakkını elinde bulunduranlar han Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir sultan Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir padişah Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir kral Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir çar gibi unvanlar kullanmışlardır.

Monarşi ile yönetilen devletlerde kral Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir
-Ülkeyi dilediği gibi yönetir Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir yaptıklarından dolayı kimseye ve hiçbir kuruma hesap vermez.
-Emirleri kanun sayılır ve derhal yerine getirilir. Cezalandırma ve bağışlama yetkilerini elinde bulundurur.
-Savaş açma Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir barış yapma Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir orduya komuta etme haklarına sahiptir. Kral Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir ülkenin sahibidir ve ömür boyu görevde kalır.
Monarşi ile yönetilen devletlerde Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir yönetme hakkı Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir hanedan adı verilen hükümdar ailesinden olan kişilere aittir. Hükümdar öldüğünde aynı aileden bir başkası onun yerine geçer. Bu uygulamaya saltanat sistemi denir. Bu durum halkın yönetime katılmasını engeller.

Günümüzde monarşi ile yönetilen devlet sayısı çok azalmıştır. Bazı ülkeler monarşi ile yönetilmelerine rağmen halk yönetime katılmaktadır. Ülkeyi yönetecek Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir yasaları yapacak kişiler halk tarafından seçilir. İngiltere Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Belçika Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Danimarka gibi ülkelerde kral veya kraliçenin yetkileri çoğu zaman semboliktir.

Meşrutiyet:
Kralın yanında halkın yönetime katıldığı yönetim şekline meşrutiyet denir.
Bu sistemde kral Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir devletin simgesi olarak kalır Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir yürütme yetkisini bir hükümete bırakır. Halkın seçimlere katılarak yönetimde söz sahibi olmaya başlaması; demokrasinin öğrenilmesi Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir olgunlaşması Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir ileriki dönemlerde demokratik hayatın kurulması için bir basamak oluşturabilir
OLİGARŞİ
Hâkimiyetin ve siyasal yetkinin küçük bir azınlığın ya da bir grubun yönetiminde olduğu devlet biçimidir. Devletin tüm kurumları küçük bir azınlığın ya da grubun kontrolü altındadır: Suriye Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Cezayir...

Uyarı:
İlk Çağ'da İyonyalılar ve Yunanlılar belirli bir dönem oligarşi ile yönetilmişlerdir. Günümüzde de yakın zamana kadar Güney Afrika Cumhuriyeti oligarşi ile yönetilmiştir. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan zenciler yönetimde görev almamışlardır. Ülke Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir daha az sayıda olan beyazlar tarafından yönetilmiştir


TEOKRASİ
Devletin dini kurallara dayanılarak yönetilmesine teokrasi denir. Teokrasi ile yönetilen devletlerde hükümdarlar hem devlet hem de din başkanı durumundadırlar. Hükümdarlar Tanrının yeryüzündeki vekili olarak kabul edilirler
Emeviler Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Abbasiler ve günümüzde de Vatikan teokrasi ile yönetilen devletler arasındadır
Uyarı: Monarşi Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir oligarşi ve teokrasi ile yönetilen ülkelerde insanlar hak ve özgürlükler açısından eşit değildir. Bazı insanlar ayrıcalıklı ve üstün olarak kabul edilirler. Bu tip ülkelerde insan hakları ihlalleri sıklıkla yaşanabilir

CUMHURİYET
Egemenliğin millete ait olduğu yönetimlerdir. Milletin Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir. Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelir. Demokrasi ilkelerinin en iyi uygulandığı yönetim sistemi cumhuriyet yö¬netimidir. Bu şekilde olan yönetimler demokratik cumhuriyet diye adlandırılır. Dünya üzerinde bulunan 192 devletin birçoğu cumhuriyet ile yö¬netilmektedir: Türkiye Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Yunanistan Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Bulgaristan Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir İtalya Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Almanya Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Çin Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir ABD Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Kanada Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Fransa Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Rusya Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Brezilya...

DEMOKRASİ
Demokrasi; Yunancada halk anlamına gelen "Demos" ile yönetim anlamına gelen "Kratos" sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Demokrasi Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Demokraside hâkimiyetin asıl sahibi millettir. Millet Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir bunu seçimle iş başına getirdiği temsilcileri Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir yani milletvekilleri aracılığıyla yapar.
Milletvekilleri millet adına görevlerini yürütürler. Halkın yararı için çalışır Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir onların haklarını savunurlar. Seçimler yoluyla halk Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir kendisini yönetecekleri kendisi iş başına getirir veya uzaklaştırır


DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ


Millî Egemenlik

Yönetim şeklinin demokrasi olabilmesi için egemenliğin millete ait olması gerekir. Millet Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir bu hakkını temsilcileri (milletvekilleri) aracılığı ile kullanır. Yönetenler Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir gücünü milletten alır. Hiç kimse zorla iş başına gelemez. Bu ilke anayasamızda şöyle belirtilmiştir: "Egemenlik Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir kayıtsız şartsız milletindir."

Hürriyet ve Eşitlik

Demokrasi Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir hürriyet ve eşitlik rejimidir. Hürriyet (özgürlük) Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmamak üzere Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir kişinin dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesidir.
Eşitlik Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir herkesin yasalar karşısında aynı hak¬lara sahip olmasıdır. Yasalar karşısında herkes eşittir. İnsanlar arasında dil Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir din Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir ırk Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir cinsiyet ve düşünce ayrımı yapılamaz. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Ayrıcalık haksızlıklara neden olur. Demokrasi ayrıcalık rejimi değildir.

Siyasi Partiler

Demokrasilerde birbirinden farklı düşüncele¬re sahip birçok siyasi parti vardır. Toplumsal ko¬nularla ilgili olarak birbirine yakın görüş ve düşüncelere sahip kişilerin oluşturdukları siyasal topluluklara siyasi parti denir. Kişiler kurulmuş olan siyasi partilerden birine üye olabilirler. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulan ilk siyasi par¬ti Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. Atatürk tarafından kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını almıştır.
Demokrasilerde hükümeti kurma görevi Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir genellikle seçimler sonunda en çok milletvekili kazanan partiye verilir. Hükümeti kuran partiye ikti¬dar partisi denir. Diğer siyasi partiler ise muhalefet partileri olarak adlandırılır.
Bazı seçim sonuçlarında Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir hiçbir parti tek ba¬bına Mecliste çoğunluğu saylayamaz. Böyle durumlarda siyasi partiler birleşerek hükümeti kurarlar. Bu şekilde kurulan ve birden çok siyasi partinin katıldığı hükümetlere koalisyon hükümeti denir. Eğer bir koalisyon hükümeti kurulmuşsa Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir birden fazla partinin iktidar partisi olacağı açıktır.
Siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Serbest seçim ve bunun sonu-[cunda Millet Meclisinin oluşması da demokrasilin temel esaslarındandır.

Seçimler ve Temsil

Milletin egemenliği seçme ve seçilme hakkının kullanılmasıyla ortaya çıkar. Seçim Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.

Çoğulculuk ve Katılım

Demokrasilerde çoğunluğun düşüncelerinin yönetime yansıması gerekir. Katılım ne kadar çok olursa demokrasi adına o kadar olumlu olur. Demokrasilerde katılım ve çoğunluğun düşüncelerinin yönetime yansıması ve azınlıkta kalanların haklarının korunması esastır.


Hukukun Üstünlüğü

Demokrasilerde hukukun üstünlüğü ilkesi benimsenmiştir. Demokrasinin sağlıklı işlemesi için yasal düzenlemeler yapılması gereklidir.
Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Demokrasinin dayandığı temel ilkeler vardır. Bunlar millî egemenlik Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir hürriyet Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir eşitlik Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir siyasi partiler Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir seçimler Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir çoğulculuk ve hukukun üstünlüğüdür.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir

Demokrasinin Temel İlkeleri Açısından Farklı Yönetim Biçimleri Hangileridir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimleri hangileridir, demokrasinin farklı yönetim biçimleri, demokrasinin temel ilkeleri, demokrasinin temel ilkeleri açısından yönetim biçimleri hangileridir, hukukun üstünlüğü açısından en temel ilke hangisidir, monarşi ile yönetilen bir ülkede demokrasinin temel ilkelerinden hangileri uygulanmaz, demokrasinin ilke ve kurumları, demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimleri, demokrasinin temel ilkeleri acısından farklı yönetim biçimleri hangileridir, demokrasi farklı yönetim, hukukun üstünlüğü açısından en temel ilke, demokrasinin ilke ve kurumları hukukun üstünlüğü, değişik yönetim biçimleri farla, demokrasinin ilke ve kurumları nedir, demokrasinin temel ilke ve kurumları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 3 02-04-2015 11:55
Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir Kısaca elif Eğitim ve Öğretim 1 16-05-2014 11:15
Hakimiyetin Kaynağına Göre Yönetim Biçimleri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 1 08-05-2014 07:49
Demokrasinin Temel İlkeleri Çoğulculuk ve Katılım Nedir elif Eğitim ve Öğretim 1 08-12-2013 01:22
Matematiğin Temel İlkeleri daywest Matematik 0 21-02-2010 05:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:15 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats