bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 04:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir?

Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir?


Cumhuriyet Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? başta devlet başkanı olmak üzere Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? devletin başlıca temel organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim biçimi”dir.
Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimlerinde halk Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yönetimini beğenmediği yöneticileri Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? belli aralıklarla yinelenen seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir.Bu nedenle yöneticiler Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? toplumu k eyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini gözönünde tutmak zorunda kalırlar. Bir başka deyişle Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yöneticilerin iradesi mutlak değil Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? halk iradesi ile sınırlıdır.
Aslında cumhuriyet bir yönetim biçimidir.Türk insanı için cumhuriyet Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bir rejim ama Atatürkçü düşünce sistemine dayanan bir rejimi ifade etmektedir.Bugün her Türk’ün sorumluluğu Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerini iyi bilerek onu korumak ve geliştirmek olmalıdır.Eskiden ülkeleri tek kişi yönetirdi. Ülkelerini diledikleri gibi yöneten bu kişilere padişah Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? şah Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kral Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? hakan Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sultan denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi.Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir.Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.Cumhuriyet’i korumak Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kollamak Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yaşatmak her yurttaşın ödevidir.
Türkiye’de Cumhuriyet Nasıl İlân Edildi?
Türkiye’de Cumhuriyet yönetimine Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan 1920 tarihinin Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Cumhuriyet yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.23 Nisan 1920′de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM’nin denetimindeki hükümet Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ulusun kaderini belirlemek üzere çalışmaya başlamıştır.Bu gelişmelere karşın Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına kadar beklemek gerekmiştir.TBMM Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır.

B)KAZANDIRDIĞI HAKLAR
Yapmış Olduğu İnkilaplar’ı Örnek Verebiliriz.
I-Siyasi alanda yapılan inkılaplar:
1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
2- Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim 1923)
3- Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
II-Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi:
1- Şapka İktisası (giyilmesi) Hakkında Kanun (25 Kasım 1925)
2- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun (30 Kasım 1925)
3- Beynelmilel Saat ve Takvim Hakkındaki Kanunların Kabulü (26 Aralık 1925). Kabul edilen bu kanunlarla Hicri ve Rumi Takvim uygulaması kaldırılarak yerine Miladi Takvim Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? alaturka saat yerine de milletlerarası saat sistemi uygulaması benimsenmiştir.
4- Ölçüler Kanunu (1 Nisan 1931). Bu kanunla ölçü birimi olarak medeni milletlerin kullandıkları metre Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kilogram ve litre kabul edilmiştir.
5- Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)
6- Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun (3 Aralık 1934). Bu kanunla din adamlarının Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? hangi dine mensup olurlarsa olsunlar Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? mabet ve ayinler dışında ruhani kisve (giysi) taşımaları yasaklanmıştır.
7- Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

8- Kemal Öz Adlı Cumhurreisimize Atatürk Soyadı Verilmesi Hakkında Kanun (24 Kasım 1934)
9- Kadınların medeni ve siyasi haklara kavuşması:
a- Medeni Kanun’la sağlanan haklar
b- Belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü (3 Nisan 1930)
c- Anayasa’da yapılan değişiklerle kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması (5 Aralık 1934)
III- Hukuk alanında yapılan inkılaplar:
1- Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1934)
2- Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayrılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarında kurulan (23 Nisan 1920) Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? halktan kopuk Osmanlı yönetiminin yanında Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? halkın içinden seçilen temsilcileriyle “halk iradesi”nin gerçek temsilcisi olmuş Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? iyice eskimiş ve yıpranmış kişisel saltanatsa Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? TBMM’yi Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yani ulusun egemenliğini tanımamasının yanı sıra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Sevr Antlaşması’nı imzalamış Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? düşmanla işbirliği yapıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? çıkarttığı ayaklanmalarla Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı engellemeye çalışmıştı. 23 Nisan 1920′den başlayarak ulusal egemenliğe dayalı devletin kurulmasıyla kişisel saltanata kalkmış gözüyle bakan Mustafa Kemal Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? İtilaf Devletleri’nin Lozan Barış Konferansı’na Ankara Hükümetinin yanı sıra Osmanlı Hükümeti temsilcilerini de çağırmaları üstüne Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1 Kasım 1922′de TBMM’de yaptığı konuşmada ulusa Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? akla aykırı olduğunu belirterek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? saltanatın kaldırılmasını istedi. Milletvekillerinin ateşli konuşmalarla Atatürk’ü desteklemelerinden sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? saltanatın İstanbul’un işgal tarihinden (16 Mart 1920) başlayarak kalkmış olduğu oybirliğiyle kabul edildi. Saltanatın kaldırılmasıyla Padişahlık Sıfatı kalkan Mehmet VI Vahdettin de Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 17 Kasım günü İngiliz Komutanlığına başvurarak Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul’dan ayrıldı.

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan Barış Anlaşması’nın ardından TBMM’de en çok tartışılan konulardan biri Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yeni devletin niteliği sorunuydu. Kendisi bir hükümet olan TBMM’nin ayrı bir hükümeti ve bu hükümeti yönetecek bir başbakanı bulunmaması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? meclis içinden bakanların seçiminde adayların gerekli oyu sağlamakta güçlük çekmeleri Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sürekli sorunlara yol açmaktaydı. 27 Ekim 1923′te Ali Fethi (Okyar) Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun yeni hükümet listesi üstünde anlaşmaya varmaması üstüne Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Atatürk 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak sorunun gerçek çözümüyle ilgili düşüncesini açıkladı ve İsmet İnönü’yle o gece Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? devletin niteliğinin cumhuriyet olduğunu saptayan bir yasa tasarısı hazırladı. Ertesi gün TBMM Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yapılan işin “çoktan doğmuş olan çocuğun adını koymak” olduğunun milletvekillerine açıklanmasından sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? saat 20.30′da Anayasa değişikliğini kabul ederek cumhuriyeti ilan etti ve oybirliğiyle alınan bu karardan sonra cumhurbaşkanı seçimine geçerek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? gene oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçti.

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Saltanatın kaldırılmasından ve Mehmet VI Vahdettin’in İstanbul’dan ayrılmasından sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? TBMM’nin 18 Kasım 1922′de halife seçmiş olduğu Abdülmecit Efendi Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? eski rejim yanlılarının tek umudu haline gelmiş Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bundan güç alan Abdülmecit Efendi de Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yeniden törenler düzenlemeye Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? demeçler vermeye bazı İslâm ülkelerinin kendisine bağlılık bildirmeleri üstüne Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? İslâm dünyasının önderi tavrı takınmaya başlamıştı. Bu durumun yeni kurulmuş cumhuriyet yönetimi için tehlikeli olabileceğini kavrayan Atatürk Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? İzmir’deki ordu tatbikatları sırasında ordu komutanlarına hilafetin kaldırılması konusunda düşüncesini açıklayıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yasanın meclis gündemine getirilmesini kararlaştırdı. 1 Mart 1924′teki bütçe görüşmelerinde halifeye ve Osmanlı hanedanına verilecek ödenek konusunun gündeme getirilmesinden sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 3 Mart 1924′te kabul edilen yasayla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? halifelik kaldırılıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ilerde saltanat ve halifelik iddiasında bulunmamaları için Osmanlı hanedanı üyelerinin de yurt dışına çıkarılmaları kabul edildi.
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması
(3 Mart 1924)

Şeriat hükümlerine dayalı Osmanlı hukuk düzeninin yeni Türk toplumuna uyarlanamayacağının anlaşılması sonucunda Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? TBMM’nin hilafetin kaldırıldığı gün Şeriye ve Evkaf Vekâletini’ni de kaldırmasıyla (3 Mart 1924) Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türk hukuk sisteminde yeni düzenlemeler yapılması gereği de açıkça ortaya konmuş oldu. 20 Nisan 1924 tarihli ikinci Anayasa’yla birlikte Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? hukuka ilişkin bir dizi yasa yürürlüğe girdi.

Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hukuk işleri din kurallarına göre yönetilmekte olduğundan Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? çağdaş toplumlar düzeyine erişmek isteyen Türk toplumunun temel gereksinmelerinin Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? söz konusu hukuk yapısıyla karşılanamayacağı anlaşılmıştı. Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan Mecelle Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bazı yenilikler getirmekle birlikte Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kişilerin hak ve borçları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? aile kurumu Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? işleyişi ve sona ermesi Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? mülkiyet ilişkileri Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? miras sorunları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kiralama Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? satın alma Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ödünç verme vb. ilişkiler açısından Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? gerçek bir Medeni Kanun sayılamazdı. Bu nedenle İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Medeni Kanun Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 17 Şubat 1926′da TBMM’de kabul edilerek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yürürlüğe kondu. Bunu Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? öbür temel yasalar ile Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ceza hukuku alanındaki boşlukları gideren Ceza Kanunu’nun kabul edilip (1 Mart 1926) yürürlüğe konması izledi.

Tarikatların kaldırılması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Başlangıçta yalnızca din konularıyla ilgilenen Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? farklı düşünce sistemleri geliştirerek taraftarlarını çoğaltmaya çalışan tarikatlar Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? zaman içinde siyasal olaylarda etkili rol oynamaya Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? çıkarılan tehlike ye düştükçe halkı ayaklandırmaya koyulmuşlardı. Bu etkinliklerini cumhuriyetin ilanından sonra da sürdürmeye kalkışmaları ve Menemen Olayı Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Şeyh Sait Ayaklanması gibi şeriattan yana ayaklanmalara yol açmaları üstüne “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? dervişler Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? müritler memleketi olamaz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterecek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? uyaracak güçtedir. Biz uygarlığın bilim ve fenninden güç alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımayız” diyen Atatürk’ün sözleri ışığında harekete geçilerek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 30 Kasım 1925′te çıkarılan yasayla tekkeler ve zaviyeler kapatıldı.

Laikliğin kabulü (1928-1937)
Saltanatın kaldırılması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? hilafetin kaldırılması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılarak yalnızca din işleriyle uğraşacak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurulması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? tarikat ve zaviyelerin kapatılması aşamalarından geçen laikliğin tam anlamıyla yasal tabana oturtulması için Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1924 Anayasası’nda yeralan “Türkiye devletinin dini İslâm’dır” deyimini tartışmaya koyulan TBMM Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 10 Nisan 1928′de Anayasa’nın ikinci maddesini değiştirip Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 16. ve 38. maddeler gereğince milletvekilleri ile cumhurbaşkanının ant içerken söylemek zorunda oldukları “vallahi” sözcüğünü maddelerden çıkardı. Ayrıca Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 26. maddedeki “ahkâmı şeriyenin tenfizi” (şeriat hükümlerinin yürütülmesi) sözcükleri de Anayasa’dan çıkarıldı. İnananların ibadetlerini kendi dilleriyle yapmalarını doğal bir hak olarak gören Mustafa Kemal’in Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? aydın din adamlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 3 Şubat 1928′de hutbelerin Türkçe okunmasının kabul edilmesini Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? dualar ve ezanın Türkçeye çevrilmesi alışmaları izledi. 5 Şubat 1937′de Anayasa’nın ikinci maddesinde laiklik ilkesine yer verilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunun yazılmasıyla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? laiklik devrimi tamamlanmış oldu.

Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)

Osmanlı toplumunda hemen hiçbir toplumsal ve siyasal hakkı bulunmaya kadınlara Medeni Kanun’la bazı haklar tanınmış olmakla birlikte Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? siyasal haklar açısından bir değişiklik yapılmamıştı. Atatürk’ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1930′da belediye seçimlerinde seçme Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1933′te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 5 Aralık 1934′te Anayasa’da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan daha ileri haklar elde etti ve çok geçmeden toplumda erkeklerin çalıştığı her alanda yerini aldı.

Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

Ülke halkını her alanda çağdaş ve uygar düzeye çıkarabilmek için değişiklikler tasarlarken Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? dış görünüşüyle de bunu vurgulaması gerektiğine inanan Mustafa Kemal’in Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 25 Ağustos 1925′te Kastamonu’ya yaptığı bir gezide başına şapka giyip Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? “Buna şapka derler” diye halkı şapka giymeye özendirmesinden sonra Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 25 Kasım 1925′te Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun çıkarılıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? dinsel giysilerle sokakta gezilmesi yasaklandı.

Takvim Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)

Cumhuriyet döneminden önce Batı uluslarından ayrı takvim Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? saat Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sayı ve ölçülerin kullanılması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? hafta tatillerinin cuma günü olması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? takvimin başlangıcı olarak Hazreti Muhammet’in Mekke’den Medine’ye göç ettiği tarih olan 622 yılının alınması (hicri takvim) Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sayı olarak eski sayıları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ölçü olarak da okka Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? dirhem Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? arşın Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? endaze vb. ölçülerin kullanılması Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki ilişkilerde büyük karışıklık ve güçlüklere yol açmaktaydı. 26 Aralık 1925′te miladi takvimin kabul edilip Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? alaturka saat yerine Batı’da kullanılan alafranga saatin kabul edilmesiyle Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 23 Mart 1931′de çıkarılan yasayla da gram Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kilogram Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ton Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? metre Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kilometre gibi ölçülerin benimsenmesiyle Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bir yandan Batı ülkeleriyle ilişkiler kolaylaştırılırken Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bir yandan da yurdun her yerinde tutarlı bir ölçü ve ağırlık düzeni kurulmuş oldu.

Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)
Soyadı bulunmamasının günlük yaşamda yarattığı güçlük ve karışıklıkların önüne geçmek amacıyla 21 Haziran 1934′te çıkarılan yasayla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? her Türk kendine uygun bir soyadı almakla yükümlü kılındı. 24 Kasım 1934′te çıkarılan bir yasayla da TBMM Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını verdi. Aynı yıl çıkarılan bir başka yasayla ayrıcalıkları belirten eski unvanların yasaklanmasıyla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yasalar önünde eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım atılmış oldu.

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Osmanlı toplumundaki medreseler ile iptidai Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? rüştiye Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? idadî türünde okulların toplumun gereksinme duyduğu elemanları yetiştirme açısından özellikle sayı bakımından yetersiz kaldığını gözleyen Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? eğitimin önemini yaptığı konuşmalarda sık sık vurgulayan Atatürk’ün yol göstericiliği altında TBMM Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? eğitim ve öğretim işlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na verip Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 3 Mart 1924′te çıkardığı Öğretimin Birleştirilmesi yasasıyla Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? mahalle mektepleri ve medreseleri kaldırdı. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde meslek okulları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? teknik okullar Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? öğretmen okulları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ortaokul ve liseler açılırken Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? çıkarılan Üniversiteler Kanunu’yla Darülfünun kaldırılıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu.

Harf yada yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Öğrenilmesi son derece güç olan Arap abecesinin okuryazar sayısının artmasını engellediğini Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ayrıca Türkçe sesleri dile getirmede güçsüz kaldığını anlayan Atatürk’ün Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1926′dan başlayarak yaptırdığı araştırmalar sonucunda Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türkçe’nin yapısına en uygun abece olduğuna karar verilen Latin abecesi alınıp Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? yeniden düzenlenerek Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 1 Kasım 1928′de çıkarılan Türk Harfleri Hakkında Kanun’la yürürlüğe kondu ve Atatürk’ün kendisinin de katıldığı yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kısa süre içinde benimsendi.

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)

Osmanlı döneminde tarihçilerin aşağı yukarı yalnızca yaşadıkları dönemin olaylarını yazıya geçirmekle yükümlü olmalarından ötürü Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türklerin eski tarihlerine ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin “önceki bütün Türk devletleriyle tarihsel bağı” olduğu Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? “dünya uygarlığının oluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının önemli payı bulunduğu” görüşünden yola çıkan Atatürk’ün öncülüğünde yapılan çalışmalar Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 12 Nisan 1931′de Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sonradan Türk Tarih Kurumu adını alan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla sonuçlandı.

Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Osmanlılar döneminde aydınların büyük ölçüde farsça ve arapça sözcük ve dilbilgisi kuralı içeren Osmanlıca’yı kullanmalarından ötürü Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? aydınlar ile halkın dil bakımından birbirlerinden kopmuş olmaları Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? cumhuriyetöncesindeki dönemde de bazı aydınları rahatsız etmiş Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Selanik’te çıkarılan (1911) Genç Kalemler dergisinde “Yeni Dil” hareketi başlatılmış Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? ama dilde yabancı sözlüklerden yeterli bir arınma sağlanamamıştı. Türkçe’nin özleştirilerek yeni Türk abecesiyle dünyanın en zengin dillerinden biri haline getirilmesini amaç alan Atatürk Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? 12 Temmuz 1932′de Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sonradan Türk Dil Kurumu adını alan Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdurarak Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? Türkçe’nin gerçek bir bilim Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? edebiyat ve sanat diline dönüşmesi çalışmalarını hızlandırdı.

Atatürk’ün Bize Kazandırdığı Hak ve Özgürlüklerle İlgili Sözleri
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
Türk Milleti yeni bir iman ve kesin bir milli azim ile yeni bir devlet kurmuştur bu devletin dayandığı esaslar “Tam Bağımsızlık” ve “Kayıtsız Şartsız Milli Egemenlik”ten ibarettir. Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu Milli Egemenliktir. Milletin Kayıtsız Şartsız Egemenliğidir…
Ey yükselen yeni nesil Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.
Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük.
Milli egemenlik öyle bir nurdur ki Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? onun karşısında zincirler erir Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? taç ve tahtlar batar Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar.
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? cumhuriyet idaresidir.
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.
Toplumdaki başarısızlığın sebebi Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ihmal ve kusurdan doğmaktadır.
Ey kahraman Türk kadını Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? sen yerde sürünmeye değil Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Biz Türkler Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir?

Atatürkün Cumhuriyet Sonrası Getirdiği hak ve hürriyetler Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: atatürkün hak ve hürriyetlere ilişkin bir sözü, cumhuriyetin ilanından sonra kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyetle kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyetle birlikte kazandığımız hak ve hürriyetler nelerdir, cumhuriyetin ilanindan sonra kazandigimiz hak ve hurriyetler, atatürkün hak ve hürriyetlere ilişkin bir sözünü aşağıya yazınız, cumhuriyetin ilanından sonra kazandığımız hak ve hürriyetlere örnekler veriniz, atatürkün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler, cumhuriyetin ilanından sonra kazandığımız hak ve hürriyetler nelerdir, cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz haklar ve hürriyetler nelerdir, cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan haklar, cumhuriyet yönetimi ile kavuştuğumuz hak ve hürriyetler, atatürkün getirdiği hak ve hürriyetler, cumhuriyetin ilanından sonra kazanılan hak ve hürriyetler, hak ve hürriyet nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürkün önderliğinde kavuştuğumuz hak ve hürriyetler nelerdir ? Я Soru Cevap 33 15-04-2015 10:42
Cumhuriyet öncesi okullar ile Cumhuriyet sonrası okulları arasındaki fark nedir ? Я Soru Cevap 3 17-11-2014 11:08
Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler Nelerdir? Я Tarih 0 21-10-2012 11:14
Cumhuriyetin Getirdiği Yenilikler Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 01:14
Cumhuriyet Sonrası Gelişmeler Nelerdir? elif Tarih 0 09-12-2010 03:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.