bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 04:04   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir

Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir


Milli mücadelenin kazanılmasında Atatürk'ün rolü ne oldu ?
Atatürk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde çocukluk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir gençlik Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir eğitim ve meslek hayatının büyük bir kısmını yaşamış ve bu dönemde üstlenmiş olduğu görevleri de başarı ile sonuçlandırmıştır. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin idari Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mali Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir askeri ve dış politikasını yakından biliyordu. Düvel-i muazzama olarak bilinen Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir o günkü dünyanın hâkimleri ile Trablusgarp Savaşı’ndan Birinci Dünya Harbi’ne uzanan çizgide değişik zaman ve zeminlerde karşı karşıya gelmiş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir dolayısıyla da onları tanıma fırsatı bulmuştur. Bu durum O’na ülkesi ve düşmanlarını yakından tanıma fırsatı vermiştir. Başarısını etkileyen faktörlerin en önemlilerinden birisi bu olmalıdır.

Atatürk’ü tanımak için O’nun Milli Mücadele öncesi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Milli Mücadele dönemi ve sonrası hayatının bütün safhaları ile bilinmesi lâzımdır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin son bir asırlık döneminde idari Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mali Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir askeri ve diğer müesseselerinin iyi bilinmesi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Cumhuriyet dönemi müesseseleri ile karşılaştırılması yani Sevr ile paylaşılan Anadolu ile Lozan’da sınırları çizilen aziz vatanın mukayesesinin yapılması Milli Mücadele’nin cephede ve masada nasıl kazanılmış olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır. Zira Milli Mücadele öncesinde Anadolu’da azınlık Rum ve Ermeni unsuru eğitim Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir sanayi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir ticaret Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir zanaat ve her türlü kaynakları tekeline almış Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Türk evlâdına da sınırlarda vatan savunması kalmıştır.

Bir insanı tanımanın yolu onun icraatları olmalıdır. Meseleye bu açıdan bakarsak Türk insanının Mondros Mütarekesi ve takiben Sevr Andlaşması’na karşı Anadolu’da başlatmış olduğu Kuva-yı Milliye hareketinin fikri ve fiili öncüsü olarak bu idealin amacına ulaştırılmasında O ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında günü geldiğinde yani Kuva-yı Milliye ile düşman işgalinin kırılması ve kovulmasının mümkün olmayacağı düşüncesiyle düzenli orduya geçişi en az kayıp ile gerçekleştirmeyi başarmış ve gerektiğinde Kuva-yı Milliye’de ısrarlı olan en yakın dostlarını devre dışı bırakmasını bilmişti. Düşman kuvvetlerinin Batı Anadolu’yu işgali ile Ankara üzerine saldırmaya hazırlanması sırasında bütün yetki ve sorumluluğu üstlenerek Büyük Taarruz’u gerçekleştirmiş ve dolayısıyla nihai zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibidir.

Atatürk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Mondros Mütarekesi’nin uygulamaya konulmasını takiben görevli olduğu Suriye cephesinden İstanbul’a dönmesi için almış olduğu çağrı üzerine İstanbul’ a gelmiş ve “Saray Yaveri” kadrosuna atanmıştır. Bu dönem O’na Milli Mücadele plânlarını yapma ve düşüncelerini Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir değişik cephelerden kendisi gibi İstanbul’a dönen arkadaşlarına açma fırsatı vermiştir. Söz konusu silâh arkadaşlarının hemen tamamı Milli Mücadele hareketine katılmışlarsa da ilk anda hemen hepsinin Atatürk ile aynı görüşü paylaştığı söylenemez. Bunlar arasında manda görüşünü savunanlar ve Anadolu’ya geçip hayatının kalan kısmını geçirmeyi düşünenler vardı. Yine Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele fikrini paylaşmakla birlikte asker Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir silâh ve para bulmanın mümkün olmayacağını savunanlar da vardı. Mustafa Kemal onların kafalarındaki sorulara cevap bulmada ve onları ikna etmede başarılı olmuştur. Ordu müfettişi olarak Anadolu’ya geçmeyi başardıktan sonra arkadaşlarından aldığı güçle Milli Mücadele ateşini yakmıştır.

Atatürk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Mudanya Mütarekesi’ni takip eden yıllarda Anadolu’da kurulan yeni Türk Devleti için dünün veya o günün geçerli yönetim biçimini tayin yetkisini cumhuriyet idaresi yönünde kullanmıştır. Yeni Türk Devleti için tercihini en isabetli şekilde yapmış olduğunu içinde yaşadığımız coğrafyadaki ülkelere bakarak söyleyebiliriz. Mustafa Kemal Paşa yeni devletin kurucusu olarak yeni bir hanedan kurma Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir meşruti bir yönetim veya kuzey komşumuzun büyüsüne kapılarak sosyalist bir sistemi hayata geçirme gücüne o günkü ortamda sahip idi. Atatürk söz konusu rejimlerin arayışını dahi zararlı ve tehlikeli bulmuş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir halkın kendi kendisini idare sistemi olan cumhuriyet rejimini seçerek onu Türk gençliğine emanet etmiştir.

Türk insanının Milli Mücadele’nin hangi şartlar altında başlatıldığı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kazanıldığı ve yeni Türk Devleti’nin başta insan gücü olmak üzere hangi kaynaklara dayandırıldığı konusunda dönemin kaynaklarına inilerek bilgilendirildiği söylenemez. Genelde Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir milli bayramlarda ve anma günlerinde kalıplaşmış sözler Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir şiirlerle yetinilmekte Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir hatta daha da ileri gidilerek yapılan tanımlarla Atatürk Atatürk’ten uzaklaştırılmaktadır. Oysaki Atatürk ve dönemi Milli Mücadele Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kaynaklarına dayanarak ortaya konmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi şartlar altında kurulduğu Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir o dönemin Anadolu’sunun insan ve zenginlik kaynaklarının tespiti Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir dönemindeki ülkeler ve günümüz ile mukayesesi yapılmalıdır. Milli Mücadele döneminde Anadolu şehirleri Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bunlar arasındaki ulaşım düzeni Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir araçları Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mücadeleyi yürüten liderler cephedeki askerin Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir okullardaki öğrencilerin yeme-içme Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir giyim Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kuşam Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir sağlık vb. şartlan Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir TBMM Hükümeti’nin bu sıkıntılara çareler arayışı ve bir yanda da dış düşmanlara karşı verdiği mücadele örnekleriyle anlatılmalıdır.

Milli Mücadele dönemi sırasında Anadolu’da başlıca ulaşım aracı tozlu ve bakımsız yollarda gidip - gelen yaylı at arabaları ile kağnı idi. Demiryolları çok az ve ilkel Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir deniz yolları da yabancı şirketlerin kontrolünde bulunuyordu. Başkent İstanbul’u Milli Mücadele’nin hareket merkezi Ankara’ya bağlayan yol İnebolu üzerinden geçiyordu. İstanbul’daki milli teşkilâtlar İngiliz Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Fransız ve Yunan denetimindeki depoları basarak temin ettikleri silâh ve cephaneyi tüccarların malları arasına saklayarak İnebolu’ya oradan da Ilgaz dağları aşılarak Ankara’ya ulaştırıyorlardı. Ayrıca dışarıdan satın alınan silâhlar da aynı yoldan Anadolu’ya gönderilmekteydi. O günkü şartlarda yolcu ve eşyalar İnebolu’dan Ankara’ya 11 günde ulaşabiliyordu. Kış şartları ve benzeri tehlikelerle bu süre bir aya çıkabilirdi. Ankara - Kayseri yolu da aynı şartlarda olup Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 13 gün Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Ankara -Kırşehir 9 gün Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Yozgat - Kayseri 4 günde alınıyordu.

Karayollarındaki bu olumsuz şartlara eşkiya baskınları da eklendiği zaman durum daha da vahim bir hâl almaktadır. Zira Trablusgarp Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye uzanan 20 yıllık süre içinde Türk askerinin savaşsız ay ve günü geçmediği için askerlerin terhisi de mümkün değildi. Askerlikten kurtulmanın üç yolu vardı. Bunlardan birincisi dağa çıkıp bir çeteye katılma Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir ikincisi el veya ayağını kaybedip ordudan ihraç edilme son olarak da din görevlileri askere alınmadığı için bir camii veya mescitte görevli olması halinde askere alınmazdı. Bu üç grup arasında Kuva-yı Milliye döneminde dağa çıkanlar kurdukları çetelerle düşmana karşı mücadele etmişler ve vatan savunmasına katılmışlardı. Ayrıca bu çeteler Ermeni ve Rum çetelerine karşı da düzenli ordu birliklerinin kurulmasına kadar geçen zaman içinde amansız bir mücadele vermişlerdir.

Milli Mücadele döneminde yiyecek sıkıntısı dayanılmaz boyutlara ulaşmış idi. Çünkü sahibi askere giden araziler varlıklı gayri Müslimler tarafından ucuz fiyata satın alınmış Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir tarlalar Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bağ ve bahçeler ekilmemiş bakılmamış olduğu için ülke genelinde bir kıtlık (gayri Müslimler hariç) dönemi yaşanmıştır. Milli Mücadele kahramanı Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Sivas Kongresi dönüşünde Sivas - Kayseri yol azığı 20 yumurta Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 1 okka peynir ve 20 ekmek idi. Bu durum sanırım o günkü Anadolu’nun iktisadi durumunu ortaya koymak için yeterlidir. Bu ekonomik şartların yaşandığı dönemde düşman kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusuna geçmesi TBMM’nde büyük heyecan uyandırır ve Meclis 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’ya olağanüstü yetkilerle Başkumandanlık görevini verir. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Yunanlılar’a karşı Büyük Taarruz hazırladığı için “Tekâlif-i Milliye Emirleri”ni yayınlar. Bu konunun hükümleri her evden iki çift çorap Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir çarık ve çamaşır ile evindeki sahiresinin % 40’ını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir tüccar da elinde bulunan yiyecek ve ordu donanımını bedeli sonradan ödenmek üzere devlete verecektir. Ayrıca herkes elinde bulunan yaylı araba Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kağnı ve ulaşım için hayvanların % 20’sini ordu emrine verecektir. Bu dönem ile ilgili bir hatırayı Türk halkının durumunu açıkça ortaya koyması düşüncesiyle nakletmek istiyorum. Tekâlif-i Milliye kararlarına rağmen yaylı arabasını ordu emrine vermeyen bir köy muhtarının bu tutumu tartışmaya sebep olur Köyün imamı sebebini muhtara sorduğunda “bu araba ile köyün evlenme Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir sünnet düğünleri yapılıyor” sevabını alır ve muhtar yaylı arabasını görevlilere teslim etmez. Köyün imamı muhtara hitaben “bugünler düğün Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir dernek günleri değildir. Memleket istiklâl kavgası yapıyor. Siz arabayı orduya verin Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir vatan kurtulsun Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir gönüller şen olsun Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir düğün Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir dernek yaya da yapılır” der. Muhtar Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bir arabanın % 20’si olur mu? Diye itiraz edince durum Konya’daki Tekâlif-i Milliye Komisyonu Başkanı Miralay Kâzım (Dirik) Bey’e sorulur. Durumdan haberdar edilen Albay Kâzım Bey İmam Efendi’nin tutumundan çok memnun olur ve “Böyle düşünen din adamlarımızdan Allah bu vatanı mahrum etmesin. İmam Efendi’nin iki ellerinden öperim. Kafası gibi cevabı da doğru yoldadır” cevabını dilekçenin altına yazar. Bu anlayışla her türlü yokluğa rağmen Anadolu’da artık milli ruhun uyandığını ve bu duygunun Milli Mücadele’de itici güç olduğunu söyleyebiliriz.

İtilaf Devletleri’nin Mütareke’nin imzalanmasını takiben Anadolu’da işgale başladığı sırada bu devletlerin adına ve onların askerlerinin kılığına girmiş olan gayri Müslimler akla hayale gelmeyecek Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir insanlık dışı katliam yaptılar. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda karşısında görmediği Yunanistan Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir İtilaf Devletleri adına Batı Anadolu’yu işgale yeltenmiştir. Haksız işgal ve katliamlar karşısında Anadolu’da her yaş- Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir cins ve meslek mensubu vatan evlâdının her türlü olumsuz şartlara rağmen başlatmış olduğu nizami olmayan milli hareketin adı Kuva-yı Milliye’dir.

Kuva-yı Milliye hareketi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir milli cemiyetlerin kurulması Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kongre ve mitinglerin yapılması ve işgallere karşı Milli Mücadele’nin başlatılması şeklinde gelişme göstermiş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir özellikle İstanbul’un işgali Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Anadolu’da Rum ve Ermeni çetelerinin yaşlı - genç Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kadın - erkek demeden Müslüman Türk halkını katletmesi ve İzmir’in işgali olayları bu hareketin güçlenmesi ve Anadolu’ya yayılmasını olumlu yönde etkilemiştir. Anadolu’nun dört bir yanında cemiyetler kuruldu Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mitingler yapıldı. Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde başlatılmış olan Milli Mücadele’ye destek verildi.

Anadolu’daki haksız işgallere karşı gösterilen tepkiler Milli Mücadele ruhunun uyanışının bir ifadesidir. Söz konusu işgale karşı Güneydoğu Anadolu yerleşim merkezlerinden - günümüzde bu yörenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı seçtik - gelen tepkilerden bazı örnekleri şöyle sıralayabiliriz: “Şark vilâyetlerinde muhtar bir Ermeni devleti” kurulması kararına ve İzmir’in işgaline karşı çıkan Diyarbakır halkı adına Belediye Reisi Dellalzâde Abdurrahman’ın öncülüğünde büyük bir miting düzenlenmiştir. Aynı şekilde Silvan halkı 17 Mayıs 1919’da Belediye Reisi Ahmet Hilmi ve Müftü Abdurrahman Efendi’nin İtilaf Devletleri temsilcilerine göndermiş oldukları telgrafta İzmir’in işgaline karşı tutumlarını şöyle belirtmektedirler: “İzmir’in bir karış toprağını bile ziyana razı olamayacağımızı bütün medeniyet âlemine büyük acılı kalbimize tercüman olarak tebliğine aracı olmanızı ve İtilaf Devletleri’nin de bu hususa adaletle bakmalarını otuz bin nüfus adına rica ve talep eyleriz.”

İzmir’in işgali ve Ermeniler’in başlatmış olduğu katliamlar karşısında Siirtliler 19 Mayıs 1919 ve 23 Haziran 1919 tarihlerinde mitingler yapmışlardır. Aynı sebeplerden dolayı Malatya ve Harput şehirlerinde de mitingler yapılmış Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir protesto telgrafları çekilmiştir. İngiliz Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir takiben Fransız ve onların adına katliam yapan Ermeniler’e karşı 15 Ekim 1919’da Maraş’ta yapılan mitingde Ermeniler’in Osmaniye Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Dörtyol ve Adana’da işledikleri cinayetler Hükümeti ve İtilaf Devletleri nezdinde protesto edilmiştir.

İngilizler işgal ettikleri Güneydoğu Anadolu’yu Fransız işgaline terk etmek suretiyle İngiliz kılıklı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir üniformalı Ermeni çetelerinin işledikleri cinayetlerden kurtulmak istediler. Bu işgallere karşı Antepliler 25 Kasım 1919 tarihinde 30 bin kişinin katıldığı bir miting düzenlemişlerdir. Belediye Reisi Mehmet Lüfti Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir alınan kararları bir telgrafla Sulh Konferansı’na göndermiştir. Bu telgrafta “İngilizler’in burada bulunduğu müddet zarfında muşahade ettikleri veçhile Ayıntap şehri nüfusunun yüzde doksanı ve binden fazla köyleri kamilen Türk ve Müslüman olduğu gibi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir emlâk ve arazisinin büyük çoğunluğu dahi Müslümanlar’a ait olduğundan tarihen ve muhiden Suriye ile alâkamız yoktur. Wilson Prensipleri mucibince bizi kendi mukadderatımıza hakim kılmak insaniyet ve vicdan noktası nazarından Birleşik Devletler’in borcu olduğundan İngilizler’den sonra herhangi bir devlet işgale teşebbüs ederse izzet-i nefsimizi rencide edeceği cihetle Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir olabilecek bu işgali bütün mevcudiyetimizle reddeder ve kattiyen kabul edemeyeceğimizi beyan ile beraber yakın bir zamanda Paris’te karar altına alınacak olan mukadderatımızın kayıtsız Milli İstiklâlimiz’in korunmasını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir meşru haklarımızın müdafaasını insanlık ve medeniyet namına rica eyler ve iş bu milli arzumuzun Sulh Kongresi’nde izahını istirham eyleriz” denilmektedir.

Mardin’de de Maraş’ın İngilizler tarafından Fransızlar’a devredilmesi ve diğer işgalleri protesto için 30 Ekim 1919 tarihinde 25 bin kişinin katıldığı bir miting yapılmıştır. Yine Maraş’ta Fransız üniforması giymiş olan Ermeniler’in yaptıkları katliama karşı Pülümür’de Şeyh Hüseyin Beyzade Mustafa Bey’in başkanlığında toplanan Dersim aşiret reisleri 31 Ocak 1920 tarihinde protesto telgrafı çekmişlerdir.

Garzan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 1 Şubat 1920’de Garzan’da protesto mitingi düzenlemiştir. 2 Şubat 1920’de Nusaybin Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Viranşehir ve Bitlis’te de işgaller protesto edilmişti. Aynı şekilde Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 11 Şubat 1920’de Ergani Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 13 Şubat 1920’de Dersim aşiret reislerinin ikinci telgrafı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bunu Malatya ve Arapgir halkının telgrafları işgallere karşı halkın tepkisini açık şekilde beyan etmiştir. Ayrıca İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Dersim Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Cizre Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Mardin Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Besni Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir darende Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Elaziz Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Siverek Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Kemah Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Ayıntab ve Arapgir’den protesto telgrafları çekilmek suretiyle işgal protesto edilmiştir. Yine işgali kınamak ve bu uğurda mücadeleye hazır olduklarını ortaya koymak için 18 Mart 1920’de Van’da Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 20 Mart 1920 Darende’de ve diğer birçok yerleşim merkezlerinde işgallere karşı Müslüman Türk halkı gerekli tepkiyi ortaya koymuşlardır. Bu mitingler Tür insanının milli Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir manevi ve vatan sevgisi duygularını harekete geçirmiş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir yılların savaş yorgunu Türk milletinin uyanışını hızlandırmış milli birlik ve beraberliği pekiştirmiştir. Yaşadığı köyü Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kasabası veya şehri işgale uğrayanlar kendi yerleşim merkezinde Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir henüz işgale uğramamış yerlerin sakinleri de işgale uğrayan en yakın yerlerin yardımına koşmak suretiyle bu işgal güçlerine tepkilerini cesur bir şekilde göstermişlerdir.

Milli Mücadele’nin nasıl kazanıldığı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Türklüğü yok etmeyi amaçlayan emperyalist güçlere karşı milli şeref ve varlığın nasıl kurtarıldığını öğrenmenin tek yolu Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bu mücadelenin önderi Atatürk’ün kendi kaleminden çıkan eserlerin ve dönemin diğer kaynaklarının bilinmesi ve okunmasıdır.

Milli Mücadele ile Mustafa Kemal Paşa’nın bir bütün halinde ele alınması konunun anlaşılması için elzemdir. Zira büyük hareketler ancak ve ancak liderlerle hedefine ulaşır. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa olmasa da Milli Mücadele kazanılabilirdi görüşünü taşıyanlar bu hareketi meydana geldiği dönem ve şartlar içinde tanımaları ve değerlendirmeleri halinde bu kanaatlerini değiştireceklerine inanıyoruz.

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Mondros Mütarekesi gereğince cephelerde görevli diğer Osmanlı paşaları gibi İstanbul’a dönmüş ve saray yaveri kadrosunda yeralmıştır. Bu dönem Mustafa Kemal Paşa için ülkenin içinde bulunduğu şartları düşünme ve Payitaht’da olup bitenleri yakından görme ve yaşama imkânı bulması yönüyle önemlidir. Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir İstanbul’da bulunduğu sırada Milli Mücadele’nin fikri temellerini atmıştır. Kendisi gibi cephelerden dönmüş olan silâh arkadaşları ile gizli-açık görüşmeler yapmak suretiyle onlarla Milli Mücadele’nin kaçınılmaz olduğu konusunda fikir birliğine varmış olduğunu görüyoruz. Ancak Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedirbu hareketin başarılı olabilmesi için Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmesi gerekiyordu. Doğu Karadeniz bölgesindeki Pontus faaliyetleri ile ilgili olayları yerinde incelemek için gönderilecek ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal Paşa’nın tercih edilmesinde Paşa’nın o tarihe kadar üstlenmiş olduğu görevlerdeki başarısı etkili olduğu gibi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir diğer bazı faktörler de söz konusudur. Devlet ileri gelenlerinden birçoğu Milli Mücadele’nin kaçınılmaz olduğunu açıkça söyleyemeseler dahi buna inanıyorlardı.

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Samsun ve takiben Amasya’da geçtikten sonra orada yayınlamış olduğu genelgede Milli Mücadele fikrinin halka mal edilmesi görüşü hâkimdi. Bu genelde bu mevzuda atılmış ilk adım olması ve takiben Erzurum ve Sivas Kongreleri’nin yapılması hasebiyle önemlidir.

Mustafa Kemal Paşa’nın başlatmış olduğu mücadele ülkenin içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla halka mal olmakta gecikmemiştir. Anadolu’nun en ücra köşelerinde Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri kurulmuştur. Bu cemiyetler işgalleri protesto ederken bir yandan da kadın-erkek Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir genç-yaşlı her yaş ve meslekten insanın içinde bulunduğu Kuva-yı Milliye dönemi başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa Milli Mücadele düşüncesini Türk milletine mal etmiş; herkes düşüncesiyle Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir sözüyle Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir silahıyla Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir malıyla Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir canıyla Milli Mücadele hareketine katılmıştır. Bu hareketin dışında kalanlar ise bu akışa engel olacak konumda değildi. Artık Anadolu’da silâhlı mücadele başlamış ve Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bu hareketi yönlendirme görevini üstlenmişlerdi. Anadolu’da kurulan Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson’un yayınlamış olduğu genelgedeki esaslara istinaden Türk insanının çoğunlukta olduğunu ispat amacına dayanıyordu. İstanbul’da kurulan Karakol ve Geçit teşkilâtları İstanbul’da kalarak Milli Mücadele’nin hayata geçirilemeyeceğine inandıkları için bu düşüncedeki insanların Anadolu’ya geçişini sağlama yanında İstanbul’daki silâh ve cephanelerin gizli yollardan Anadolu’ya taşınmasında son derece önemli bir görevi ifa etmişlerdi.

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Anadolu’da başlatılan bu hareketin yani Kuva-yı Milliye’nin yasallaştırılması Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mücadelenin meşrulaştırılması için İstanbul’da toplanan Meclis-i Mebusan’a delegeler göndermiştir. Ancak burada Misak-ı Milli Kararları’nın alınması ve bütün dünyaya ilân edilmesi bahane edilerek İstanbul Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir İtilaf Devletleri’nce işgal edilmiş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Meclis-i Mebusan basılmış ve Misak-ı Milli kararlarının alınmasında rolü olan mebuslar (milletvekilleri) tutuklanmışlardır. Payitaht’ın işgali Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir meclisin dağıtılması olayı Anadolu’da Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyetleri ve geniş halk kitlesi tarafından protesto edilmiştir. Artık Türk milletinin temsilcilerinin işgal altındaki İstanbul’da toplanamayacağı herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa beyan etmiş ve Meclis’in Ankara’da toplanacağını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir bunun için yeni seçimlerin yapılmasını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir İstanbul’dan kaçıp Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Ankara’ya gelebilen mebusların da iştirakiyle 23 Nisan 1920’de Meclisi Ankara’da toplamış ve bu yeni meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi adını vermiştir. Anadolu’da başlatılmış olan Kuva-yı Milliye Haraketi’nin faaliyetleri TBMM’nin almış olduğu kararlarla meşruluk kazanmıştır.

Atatürk’ün hayatı ve faaliyetleri dikkatle incelendiğinde O’nun almış olduğu karar ve uygulamalarını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir meşru zeminlerde yaptığı görülmektedir. Nitekim 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Türk Milli Mücadele Hareketi ve Türk İnkılâbı’nın istinat ettiği temel yasadır. Atatürk başlatmış olduğu Milli Mücadele hareketini anayasal bir temel üzerine bina etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğünde başlatılmış olan Kuva-yı Milliye hareketi Anadolu’nun dört bir yanında düşmana karşı her türlü silahıyla mücadeleyi başlatmıştı. Ancak Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir başlatılan bu milli hareket işgalleri belli ölçüde durdurmuş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir halkın yüreğine su serpmiş olmasına rağmen düşmanı söküp atamamıştı. Zira Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir mevzii ve bölgesel faaliyetlerle düşmanın Anadolu’dan atılması Misak-ı Milli’nin hedeflerine ulaştırılması mümkün görülmüyordu. Ayrıca bölgesel kuvvetlerin zamanla mahalli kuruluşlara zemin hazırlaması halinde milli birlik ve beraberliğin temini güçleşebilirdi. Tıpkı günümüzde Afganistan’da Sovyet işgaline karşı mücadele eden mücahit teşkilâtlarının Sovyet işgalinden sonra yaklaşık 10 yıldan beri birbirleriyle mücadele ettikleri gibi... Bu düşünceyle Kuvay-ı Milliye’nin düzenli ordu birliklerine dönüştürülmesi yoluna gidilmiştir. Bu değişimin teoride kolay ve gerekli olduğu kadar pratiğe geçirilmesi de o nispette güç olmuştur. Özellikle Topal Osman Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Çerkez Ethem ve Çakırcalı olayı bu geçişin hangi güçlüklerle gerçekleştiğinin açık örnekleridir. Türk milletinin ordu - millet geleneğine sahip olması Kuvay-ı Milliye’nin nizami ordu şekline dönüşmesini sağlayan en önemli manevi etkendir.

Mustafa Kemal Paşa Kuva-yı Milliye’yi düzenli ordu birliklerine dönüştürdükten sonra hareketin merkezi Ankara olmuştur. Artık Milli Mücadele’nin hedefine ulaştırabilmesi için maddi ve manevi bütün kaynakların seferber edilmesi gerekiyordu. Bu kaynakların cinsi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir miktarı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir temin Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir taşıma Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kullanma biçimi için TBMM’nin 7-8 Ağustos 1921’de almış olduğu “Tekâlif-i Milliye” kararları en güzel örnektir. Tekâlif-i Milliye kararları ile Türk insanından bedeli sonradan ödenmek üzere toplanmış olan giyim-kuşam Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir yiyecek ve ulaşım araçlarının cinsi ve miktarı o günkü Anadolu’nun iktisadi durumunu yani Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi şartlarda ve nasıl bir temel üzerinde kurulduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu özelliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne “Borcunu Milletine Ödeyen Devlet” tanımı uygun düşmektedir.

Atatürk. 5 Ağustos 1921 tarihinde TBMM’nin kararıyla Başkomutanlığa getirilmiş ve 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz ile işgalcilere son darbeyi vurmuş Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 9 Eylül 1922 tarihinde de Batı dünyası adına Anadolu’daki işgali gerçekleştirmeye kalkışan davranışları insanlık onuru ile bağdaşmayan Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir cinayetlerin sorumlusu taşeron Yunan kuvvetleri geldikleri gibi Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir ama ayıplı olarak Anadolu’dan atılmışlardır.

Atatürk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 3 Ekim 1922’de Mudanya Konferansı’nı takiben 24 Temmuz 1923’de Lozan barış Antlaşması’nı gerçekleştirdikten sonra bütün dikkatini Milli Mücadele’nin askeri cephesindeki faaliyetle hemen aynı dönemde başlatmış olduğu dahili yönetime Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir 1300 yıl önce Türk Bilge Kağan’ın tarihi Türk yurdu Türkistan’da adını Türk budunundan alan Göktürk Devletin’den sonra ikinci olarak Atatürk Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir adı Türk olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Anadolu’da kurmuştur. Aralıksız 20 yıl devam eden savaşlar sebebiyle bitmiş tükenmiş Anadolu’nun insan kaynağını Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarını harekete geçirmede de Milli Mücadele’de olduğu gibi başarılı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin askeri mimarı bu aşamadan itibaren sivil mimar olarak birbirini takip eden ilke ve inkılâplarını hayata geçirmenin mücadelesini vermiştir. Bugün Türk insanı her türlü insan haklarına sahip Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir çağı yakalama mücadelesini veriyorsa bunu o gün atılan temellere Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir alınan kararlara borçludur. Türk insanı işadamı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir sanat ve zanaat yapabiliyorsa Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir kendi mekteplerinde kendi dili ve kaynakları ile eğitim yapabiliyor Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir inancını inancının gereği inandığı gibi yaşayabiliyorsa hiç şüphesiz bunda Kuvay-ı Milli yani Milli Mücadele’nin birinci derecede rolü olmuştur. Biz Atatürk’ü ve O’nun mücadelesini bu manada anlıyor Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir O’nu yeni Türk Devleti’nin varlığının mimarı olarak tanıyoruz. Atatürk’ü Türk insanının milli ve manevi değerlerinden soyutlayarak anlamanın ve tanıtmanın Atatürk’e karşı yapılacak en büyük haksızlık olacağına inanıyoruz. Osmanlı Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir Türk ve İslâm fobisi için Atatürk şemsiyesini kullanarak milli Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir manevi ve tarihi değerlerimizi yok farz etmek ve bunları tehlike saymak Atatürk’ün fikirlerinde ve davranışında yer almadığı için Atatürk’e gönül verenlerde de olmamalıdır. Aksi halde Atatürk’ü bu fobilerle tanıma ve tanıtmaya kalkışmanın Atatürk’ü Atatürk’ten uzaklaştıracağı görüş ve kanaatindeyiz.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir

Kurtuluş Savaşında Atatürkün Rolü Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ataturkun kurtulus savasindaki onemi ve yeri nedir, atatürkün kurtuluş savaşındaki rolü nedir, atatürkün kurtuluş savaşındaki rolü, ataturkun kurtulus savasindaki rolu, atatürk ün kurtuluş savaşı ndaki rolü, kurtuluş savaşında atatürkün rolü, atatürk ün kurtuluş savaşı ndaki rolü nedir, atatürkün kurtuluş şavaşındaki rolü, kurtuluş savaşında mustafa kemal in rolü, birinci dünya savaşı kurtuluş savaşı ve bu savaşlarda atatürk ün rolü nedir, mustafa kemal in kurtuluş savaşındaki rolü, atatürkün kurtuluş savaşında rölü nedir, kurtulus savasında atatrkün askeri rolu, kurtulus savaşinin kazanilmasinda atatürk ün aldiği kararlar, kurtulus savasında atatürkün askeri rolu,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kurtuluş Savaşında Karşılaştıgımız Zorluklar Nelerdir? Я Soru Cevap 66 06-11-2016 12:09
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşında İzlediği Yolun Haritası elif Soru Cevap 0 08-02-2013 05:15
Kurtuluş savaşında hangi cephelerde savaşıldı ? Я Soru Cevap 0 23-11-2012 01:54
kurtuluş savaşında kaç asker savaşmıştır? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 25-02-2012 10:37
Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi Nasıldı? elif Tarih 0 09-02-2011 02:16

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:59 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.