Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/111525-medine-donemi-hakkinda-kisa-bilgi.html)

elif 10-02-2013 05:43

Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi
 
Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi-Medine dönemindeki olaylar kısaca


Medine dönemi İslam'ın devlet sisteminin kurulduğu Medine'ye hicretle başlayıphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hz. Muhammed (s.a.s)'in ölümüne dek süren on senelik tebliğ ve cihat dönemine verilen isimdir.

İslamhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'in yirmi üç yıllık bir tevhid mücadelesi sonucunda tamamlanmışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kemale ermiştir. Bu tebliğinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk ayetin vahyoluşundan Resulullah'ın Medine'ye hicretine kadar olan on üç senelik bölümü Mekke Dönemi
olarak adlandırılır. Mekke Dönemihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müslümanların takibata uğradığıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her türlü eziyet ve işkencenin onlara acımasızca reva görüldüğü bir dönemdir. Allah Tealahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mustaz'aflardan oluşan bu ilk inananlar topluluğunu insan tahammülünün ötesinde zorluklarla imtihan ediyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kurulacak İslam devletinin sarsılmaz temel taşları olmaları için ruhî bir hazırlık safhasından geçiriyordu. Bu insanlar aynı zamanda kıyamete kadar gelecek müslüman nesillerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tağutların yıldırma ve her türlü işkencelerine karşı nasıl tahammül etmeleri gerektiğinin örneklerini veriyorlardı.

Mekkeli müşriklerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inananları susturmak için bütün yolları denemişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak uyguladıkları zalimce yöntemler neticesindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iman edenlerin dinlerinden vazgeçeceklerini umdukları haldehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onların imanlarında daha da sağlamlaştıklarını ve kendilerine karşı koymada dirençlerinden hiç bir şey kaybetmediklerini görmüşlerdi. Buhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onların tamamen sertleşmelerine ve müslümanların Mekke'de yaşamalarını imkansız kılacak kararlar almalarına sebep olmuştu.

Bir zaman sonra boykot edilen ve görüldükleri her yerde saldırıya uğrayan müslümanlar için Mekke'de barınma imkanları tamamen ortadan kalkmıştı. Bu insanlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sırf rabbimiz Allah'tır dedikleri ve onların taptıkları saçma ilahlarına tapınmayı reddettikleri için bütün bu zulümlere muhatap oluyorlardı. Peygambere tabi olan ve müslümanca yaşamak için her şeyini feda etmeye hazır bu insanlar imanlarından dolayı zulüm görmeyeceklerini bildikleri Habeşistan gibi uzak ve yabancı bir diyara hicret etmek zorunda kalmışlardı. Ancak bu hicret Mekke'de dayanılmaz baskılardan bunalan Müslümanların bir an olsun rahatlayabilmeleri içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür.

Bu arada kendisine iman etmediği halde Resulullah (s.a.s)'i müşrik zorbaların bütün saldırılarına karşı korumayıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her türlü zorlama ve tehditlere rağmen sürdüren amcası Ebu Talib vefat edince onun yerine Haşimoğullarının başına İslam'a karşı en acımasız kimselerden biri olan Ebu Leheb geçmişti. Artık Resulullah için Mekke yaşanmaz bir hale gelmişti. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke'de ilahî merhamete karşıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kalpleri mühürlenmiş müşriklerin her gün değişik türde saldırılarına maruz kalıyordu. Bunun üzerine ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisinin tebliğine kulak verebilecek başka topluluklara yönelmek zaruretini hissetmişti. Bunun için ilk önce Taif'e gitmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak orada kimseye birşey dinletemediği gibihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg taşa tutulmuştu. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke'den ayrıldığı zaman Ebu Leheb onu "toplum dışı" ilan ederek tekrar Mekke'ye dönmesini de engellemek istemişti. Bu durumda birilerinin ona eman hakkı tanıması gerekiyordu kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke'ye girebilsin. Kendisini himayesi altına almak için müracat ettiği üçüncü kimse olan Mut'im İbn Adiyy bu isteğini kabul etmiş ve tekrar Mekke'ye geri dönebilmişti. Tevhidî gerçekleri tebliğ görevine başlamasından sonra çektiği onca ızdırablara ve her geçen gün sistematik bir şekilde zorlaşan güçlüklere ve kavminin azgınlıklarına rağmen ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah'ın kelimesini yüceltmek için yılmadan ve hiç bir tehlikeden korkmadan sarsılmaz bir kararlılıkla mücadelesini sürdürmüştür.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tevhid akidesini insanlara tebliğ etmede; Mekke panayırlarına ticaret ve cahilî adetler üzere haccetmek için gelen yabancıları hedef almaya yöneldi.

Onlara Allah Teala'nın kendisine vadettiği gerçekleri bildirerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendisine sahip çıkmalarını istiyordu. Resulullah onlara şöyle diyordu: "Beni himayeniz altına alın ve benim sözlerimi dinleyin; görürsünüz kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İran ve Bizans İmparatorluklarının sahip ve efendileri sizler olursunuz". Ancak ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg girdiği onbeş çadırdan da red cevabı alarak kovulmuştu. Neticede Allah Teala'nın takdir ettiği ve hidayetine layık gördüğü bir grubu Akabe mevkiinde İslam'a davet ettiğindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onlar hiç tereddüt göstermeden iman etmişlerdi. Altı kişilik bu küçük toplulukhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'de sürekli mücadele halinde olan iki rakip kabileden Hazrec kabilesine mensup kimselerden oluşuyordu. Bu altı kişi memleketlerine döndüklerindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg büyük bir heyecanla iman ettikleri yeni tevhidî dinlerini diğer insanlara anlatmaya koyulmuşlardır. Bir sonraki yıl yine Akabe mevkiinde Resulullahla buluşan on iki Medineli'den onu Hazrecli ve ikisi de Evs kabilesindendi. İşte bu buluşmadadır kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine döneminin temellerini oluşturan ve tarihe birinci Akabe bey'atı olarak geçen bey'at gerçekleşmişti.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onlara dinin bir takım temel prensiplerini bildirmiş ve bunlara uymaları konusunda onlardan kesin söz almıştı. Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam'ı öğretmek için Mus'ab b. Umeyr'i onlara hoca tayin ederek Medine'ye göndermişti. Bir yıl sonra Mus'abhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah'a sunduğu raporunda Medine'de İslam'ın konuşulmadığı bir evin kalmadığını bildiriyordu.

Birinci Akabe Bey'atin'den bir yıl sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yine aynı mevkide bu seferhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ikisi kadın yetmiş üç kişiden oluşan Medineli müslümanlarla buluşmuş ve İkinci Akabe Bey'ati olarak adlandırılan bey'at gerçekleştirilmişti. Bu bey'atla Resulullah Medinelilerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'ye hicret etmek istediğini bildirmiş ve kendisini bütün düşmanlarına karşı koruyacaklarına ve emrinden ayrılmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istemişti. Medineli müslümanlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'i savaşta ve barıştahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her türlü tehlike ve tehditlere karşı koruyacaklarına dair söz vermişlerdi.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'de oluşan İslam cemaatini teşkilatlandırmak maksadıyla her sop için bir başkan seçmiş ve bunların hepsine birdenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Es'ad İbn Zürare'yi başkan tayin etmişti.

Bu bey'attan sonra Resulullah (s.a.s)'a Medine'ye hicret emri verildi (Buharîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Menakibul-Ensarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 45). Bunun üzerine Mekke'de bulunan müslümanlar küçük gruplar halinde Medine'ye gitmeye başladı. Kısa zaman sonra Mekke'dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yakınları tarafından engellenen kimseler ve Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'den başka kimse kalmamıştı. İslam'ın bu şekilde Mekke dışına taşmasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke şehir devletini idare edenleri tedirgin etmişti. Çünkü onlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'ın Medine'de meydana getireceği gücün ileride kendi müşrik yönetimlerine son verecek bir duruma gelmesinden korkuyorlardı. Zaten Hicrethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Müslümanlar için bir kaçış değildir. Zira onlar Allah'tan başka korkulacak bir gücün varlığına inanmıyorlardı. Onlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah ve Resulünün emrettiklerine uyarak dinleri uğruna her şeylerini feda etmişlerdi. Bu hicrethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah Teala'nın tesbit etmiş olduğu bir hareket stratejisinin uygulanmaya konmasından başka bir şey değildir.

Tehlikenin boyutlarını kavrayan Mekke müşriklerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg önemli kararlarını almak için toplandıkları bir meclis olan Darü'n-Nedve'de bir araya gelerek Resulullah'ı öldürme kararı almışlardı. Ancak onlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah Teala'nın Resulünü korumakta olduğundan habersizdiler. Onların kurduğu komplo hiç bir işe yaramamışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hz. Ebu Bekir (r.a) ile yaptığı tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşmıştı. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk önce Medine'nin girişinde Kuba köyünde konaklamış ve burada bir mescit inşa etmişti.

Kuba'da birkaç gün dinlendikten sonra Medine'ye hareket eden Resulullah (s.a.s)'i Medineli müslümanlar büyük bir coşku içerisinde karşılamış ve herkeshttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onu evinde konaklama şerefine nail olmak için yarışa girmişlerdi. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg başını boş bıraktığı devesinin çöktüğü boş arsaya en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarî'nin evine yerleşmişti.

Resülullah (s.a.s)'in Kübaya ulaşmasıyla İslam vahyinin Mekke dönemi olarak adlandırılan ve kendine has bir özelliği olan dönemi kapanıyor ve İslam'ı insanlara ulaştırıphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onların müşrik zorbaların tahakkümünden ve şirkin karanlığından kurtarmak için kuvvetin teşkilatlandırılıphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg devlet şekline sokulmasıyla birlikte Resulullah (s.a.s)'in vefatına kadar on sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu.

Resulullah (s.a.s)'in ilk işi devesinin çöktüğü arsayı sahiplerinden satın alarak buraya bir mescit inşa etmek olmuştur. Mescid-i Nebî adı ile anılan bu mekanın İslam devletinin oluşumu ve yönetilmesinde gördüğü fonksiyon oldukça büyüktür.MESCİDU'N-NEBEVİ

Resulullah (s.a.s)'ın Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte bina ettiği mescit. Bu mescithttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Resulhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Şerîfhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Saadet ve Mescid-i Nebevî adlarıyla da anılmaktadır. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan sonra yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hicret yolculuğunda kısa bir müddet Medine'nin dışında bulunan Kuba köyünde kalmıştı. Bu esnada Kuba mescidi adıyla bilenen mescidi inşa ettirmişti. Buradan yola çıkıphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'ye girdiği zamanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg misafir edip ağırlama şerefine nail olabilmek için herkes birbiriyle yarışa girmişti. Kendisini davet edenlere Resulullah (s.a.s); "Bırakın deve serbestçe yürüsün. O bizi Allahın razı olacağı bir yere kadar götürecektir" diyordu. Deve bir süre yürüdükten sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iki yetim kardeşe ait boş bir arsaya çöktü. Buraya evi en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'ın eşyalarını alıp sevinçli bir halde evine taşıdı (bk. Hicret mad.).

Resulullah (s.a.s)'ın devesinin çöktüğü bu arsa sahipleri olan Neccaroğullarından Sehl ve Suheyl hibe etmek için ısrar ettilerse de Resulullah (s.a.s) bunu kabul etmedi ve on dinar gibi sembolik bir meblağ karşılığında burayı satın aldı. Bu bedeli Hz. Ebu Bekir (r.a) ödedi.

İbn Sa'dhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah'ın Medine'ye hicretinden önce Esad ibn Zurare'nin arkadaşlarıyla burada namaz kıldığınıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ayrıca cuma namazlarını da burada kıldırdığını nakletmektedir. Etrafı çevrili olan bu arsanın hemen bitişiğindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cahiliye insanlarının gömülü bulunduğu bir mezarlık vardı. Resulullah bu mezarlığın kaldırılmasını istedi. Böylece mescidin inşa edileceği arsa genişletilmiş oldu. Ayrıca burada bulunan su birikintisi de yok edildi (Nesaîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mesacidhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 12; İbn Sa'd Tabakatül-Kübrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Beyruthttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg t.yhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 239).

Bu arsa üzerinde hemen bir mescit bina edilmeye başlandı. Ensarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Muhacir ve diğer gönüllü kimselerin de katıldığı kalabalık bir işçi-usta topluluğu tarafından yürütülen çalışmalar sonunda mescithttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kısa sürede bina edildi. Resulullah (s.a.s) çalışmaları idare ediphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mescidin kıble tarafındaki temellerinin atılması ve diğer planlamaları yapmakla yetinmeyiphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çalışmalara bir işçi gibi taşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kerpiç taşıyarak katılmıştır. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu çalışmalar esnasında şu beyitleri söylüyordu: "Allahım! Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Ensara ve muhacirûna mağfiret et" (İbn Sa'd a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 239-240).

Temeller toprak seviyesine kadar taşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg zeminden yukarısı ise kerpiç kullanılarak bina edildi. Temel yaklaşık olarak bir buçuk metre derinliğinde açılmıştı.

Eni-boyu yüzer zıra (bir zıra =kırkbeş santim) olmak üzerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kare şeklinde inşa edilen mescidin mihrabı Beytu'l-Makdis yönüne denk düşecek şekilde kuzey duvarında işaretlenmişti. Üç tane kapıdan biri güney tarafındaki arka duvardahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ikincisi batı tarafındaki duvardahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg üçüncüsü ise Resulullah (s.a.s)'in hücrelerinin bulunduğu doğu tarafında idi. Bu kapıya Cibril kapısı denirdi.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk önceleri bir hurma kütüğü üzerine çıkarak hutbe okurdu. Bir zaman sonra bizzat Resulullah (s.a.s)'ın isteği veya ashabınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cemaatın kalabalıklaştığını ve arkadakilerin hutbe okurken onu göremediklerini bildirmeleri üzerinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir kaç basamaklı bir minber yapılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mescite yerleştirildi (Buharîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Cumahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 26; İbn Sa'dhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 250-251).

Hicretten on altı ay sonra Kıblenin yönü Beytullah tarafına çevrildiği zamanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güneydeki kapı kapatılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg burası mihrab yapıldıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Kuzeydeki duvarda da bir kapı açıldı. Mescitte namaz kılınan yerin üzeri açıktı. Ancak mescitin ortasındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hurma ağacından yapılan direkler üzerindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hurmahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg dal ve yapraklarından bir gölgelik yapılmıştı.

Mescitin doğu tarafında duvara bitişik olarak Resulullah (s.a.s)'in hanımları Hz. Âişe (r.anh) ve Hz. Sevde (r.anh) içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iki oda inşa edilmişti. Ayrıca yine mescite bitişik olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gündüzleri bir eğitim-öğretim yerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg geceleri isehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg evsiz kimseler ve misafirlerin barınması için "Suffa" denilen üzeri kapalı bir bölüm eklenmişti. Resulullah (s.a.s)'e ait odalarahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg zamanla yedi oda daha eklenerek oda sayısı dokuza çıkmıştır. Bunların hepsi kerpiçten idi (İbn Sa'dhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 499).

Medine'de inşa edilen bu mescit aynı zamandahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kurulan İslam devletine ait bütün faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez niteliğinde idi. Resulullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ashabıyla orada istişare ederhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg savaş ve barış kararlarını orada alırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg elçi heyetlerini orada kabul ederhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg savaşa çıkacak orduları orada techiz ederek yola çıkarırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg topluma ait bütün meseleler orada çözüme kavuşturulurhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hatta gerektiğinde suçlular ve esirler bağlanmak suretiyle orada hapsedilirdi (Neseihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mesacidhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 20).

Eğitim-öğretim faaliyetlerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mescitin "Suffa" denilen kısmında yerine getiriliyordu. İslam ümmetinin nüvesini oluşturan Ashab ve seçkin sahabe alimlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslamda ilk üniversite sayılabilecek bu mekanda yetişmişlerdi. İslam'ın esaslarını öğrenmek üzere Medine dışından gelenler için aynı zamanda bir yatakhane vazifesi görüyordu (İbn Sa'd a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 255). Bir defasındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Temim kabilesine mensup yetmiş kişi burada barındırılmış idi (Ahmed b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 371).

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg burada bizzat dersler veriyordu. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeni gelen ve başlangıçta olan öğrencilere okuma yazmayı ve Kur'an-ı Kerim'i öğreten diğer öğretmenler de bulunmakta idi. Medine'den ve uzak yerlerden olmak üzere burada okuyan öğrencilerin dört yüz kişi gibi bir sayıya ulaştığı oluyordu. Burada barınanların ihtiyaçlarının büyük bir bölümühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cömert sahabeler tarafından karşılanmaktaydı (M. Hamidullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam Peygamberihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İstanbulhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1980http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 832).

Medine'de bir evi ve ailesi olmayan fakir kimseler de Suffa'da yatıp kalkıyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ihtiyaçlarını buradan sağlıyorlardı (İbn Sa'd a.g.ehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 255).

Mescid-i Nebevihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk inşa edilişinden sonra bir takım genişletme faaliyetleri gördü. Hayber'in fethinden sonra Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mesciti bir miktar genişletmişti. Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg vefatından kısa bir müddet öncehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hz. Ebu Bekir'in kapısı hariç odalardan mescite açılan bütün kapıları kapattırmıştı (Buharihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ashabhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 3). Resulullah (s.a.s) vefat ettiğinde Hz. Âişe (r.anha)'ye ait odada defnedilmiştir.

İlk ciddi genişletmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hz. Ömer (r.a)'in hilafeti zamanında yapıldı. Güney tarafından beşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Batı ve Kuzey taraflarından da onar metre ilave yapıldı. Doğu tarafına ilave yapılmadı ve Resulullah (s.a.s)'ın hanımlarının odaları olduğu gibi kaldı. Kuzeyhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doğu ve batı duvarlarında ikişer tane olmak üzerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kapı sayısı altıya çıkarıldı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer vefat ettiklerinde Peygamber (s.a.s)'ın yanına defnedilmişlerdir.

Hicretin yirmi dokuzuncu yılında Hz. Osman (r.a)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mesciti yeniden inşa ettirdi. Duvarları süslü taş ile yeniden örüldü. Taş sütunlar kullanılarak mescitin bir kısmının üzeri kapatıldı. Kapılarının sayısında bir değişiklik yapılmadı. Bu yenileme ile mescitin genişliği yüz elli zırahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg uzunluğu ise yüz altmış zıra'a çıkmıştır (İbnu'l-Esîrhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg el-Kamil fi't-Tarihhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg103; Suyütîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tarihu'l-Hulefahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Beyrut 1986http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 173).

Emevîler zamanındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine Valisi Ömer b. Abdülaziz eliyle mescit yeniden inşa ettirildi. Hicrî seksen sekiz'denhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doksan bire kadar süren çalışmalarla mescithttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg doğuhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg batı ve kuzey yönlerinden genişletilmişti. Peygamber (s.a.s)'in hanımlarının odaları Mescide katılmıştır (İbn Sa'dhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 399). Resulullah (s.a.s)'in kabr-i şerifleri Hz. Âişe (r.anh) validemizin odasında bulunduğu için bu odanın sadece bir bölümü mescite dahil edildi.

Mescitin duvarları taş ve kerpiç kullanılarak yapılmış ve mermerlerle kaplanarak süslenmişti. Tavanı da Hindistan'da yetişen saac ağacı ile örtüldü ve altın suyu ile yaldızlandı. Bu yenileme ile mescitin uzunluğu ikiyüz zırahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg genişliği de yüz altmış yedi zıra çıkmıştır. Sütunları mermerden yapılarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sütun başlıkları altınlarla süslendi. Eyvanların yapımında taşlar kurşun kullanılarak birbirine geçirilip sağlamlaştırıldı. Ravza-ı Mutahhara (Resulullah (s.a.s)'nın kabrinin bulunduğu yer)'ın tavanı saac ağacı ile örtülerek yazılarla süslendi. İlk olarak mihrab ve dört tane de minare yapıldı.

Abbasîlerden el-Mehdîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hicrî 162-778'de kuzey tarafından genişleterekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg üç yıl süren çalışmalarla mesciti yeniledi. Yine 202 (817) yılında Me'munhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mesciti tekrar restore ettirdi.

576 (1180) yılında en-Nasır Lidinillahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'den kalan değerli eşyayı muhafaza etmek için mescitin sahnında kubbeli bir oda yaptırdı. Hz. Âişe (r.anh)'ın sakladıklarından bulabildiklerini buraya koydu. Bunlar; Resulullah (s.a.s)'ın vefat ettiği zaman giymekte olduğu çuhadan yapılmış rida ve izarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg atlas kumaş ile işlemeli şal bir cübbehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Bürde-i Saadethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg seccadehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sancaklarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir kısım resmi evrak ve Ashabdan bazılarına ait bir takım eşyadan ibaretti.

654 (1256) yılının Ramazan ayının ilk cuma günühttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kandilleri yakan kandilcinin ihmalihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kutsal emanetlerin korunduğu sahndaki kubbeli oda hariçhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mescidin tamamen yanmasına sebep olmuştu. Abbasîler'den el-Mu'tasımhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 655 (1257) yılı hac mevsiminde ustalar ve malzeme göndererek mescitin yeniden inşa edilmesini sağladı. Yemen Meliki Muzaffer ve Mısır Meliki Nureddin Ali İbn Mu'iz'in de iştirak ettiği bu çalışmalarla hücre-i nebeviye ve duvarların bir kısmı yeniden yapılmıştı. Melik Muzafferhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Yemen'de yaptırdığı sanat değeri çok yüksek bir minberi de Mescite yerleştirmişti. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg imar işi tamamlanamamıştı. 685 (1295)'de Baybarshttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yarım kalan inşaatı tamamladı ve küçük bulduğu Melik Muzaffer'in minberini kaldırarak yerinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mısır'dan getirttiği daha büyük ve sanat bakımından daha zarif bir minberi yerleştirdi. 886 (1481) Ramazanının 13. günü minarelerden birine isabet eden yıldırımhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mescitin yanarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg duvarlarının yıkılmasına sebep oldu. Minberhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg mushaflar ve kitapların tamamı yandı. Ravza-ı Mutahhara ve sahndaki kubbeli oda bu yangından zarar görmemişti.

Mısır Memlûk Sultanı Eşref Kaytabayhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Emir Sankar el-Cemalî'yi kalabalık bir usta kafilesiyle Medine'ye gönderdi.

Mescit biraz genişletilerek duvarlar ve minberler yeniden inşa edildi. Mihrabı da biraz genişleterekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg üzerinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çevresindeki direklerin başlıklarına oturtulan bir Kubbe ile kapadılar. Ravza-ı Mutahhara'nın duvarları üzerine de bir kubbe oturttular. Bunun üzerini de sütunların taşıdığı diğer bir kubbe ile kapadılar. Sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ravza-ı Mutahhara ile kıble duvarı arasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg etrafını üç küçük kubbenin çevrelediği büyük bir kubbe yapıldı. Yapılan diğer bazı kubbelerle de mescitin bir kısmı örtülmüş oldu. Yeniden yapılan mihraphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg renkli mermerler ile süslendi. Rahmet kapısının yanında Medrese-i Mahmudiye adıyla anılan bir medrese inşa edildi. Kaytabayhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yapılan bu işler için yüzyirmibin dinar tahsis etmişti.

Osmanlılar döneminde Mescid-i Nebevî'nin bakımı titizlikle yerine getirilmiş ve tezyin edilmiştir. I. Mahmudhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ravza-ı Mutahhara'nın üzerinde bulunan kubbeyi yenileyerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg koyu yeşile boyadı. Bundan dolayı bu kubbehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Kubbetu'l-Hadra (yeşil kubbe) adıyla anılır. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa da Mescid-i Nebevi'de birtakım restorasyon çalışmaları yapmıştır. Mescithttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Abdulmecid tarafından yeniden inşa edilmiştir. Abdulmecid'in bu iş için seçtiği ustalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Akik vadisinde bulunan Hedab denilen kayadan sütunlar ve taşlar kestiler. Mesciti parça parça inşa etmeye başladılar. Yani bir kısmını yıkıyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yerini hemen yapıyorlardı. 1849-1861 yılları arasında on iki şene süren inşa çalışmaları ile mescit yeni baştan inşa edildi.

Mayıs 1953'te başlatılan diğer bir çalışma ilehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ön kısmı hariç yeni baştan inşa edilerek bugünkü hale getirildi. İlk imar edildiğinde yaklaşık 2475 m. kare büyüklüğünde olan Mescid-i Nebîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tarih boyu süren çeşitli inşa faaliyetleri sonunda 12271 m. kare genişliğe ulaşmıştır. Bugün ise yeniden büyük genişletme çalışmalarıyla bu alan birkaç katına çıkarılacak şekilde büyütülmüş bulunmaktadır.

Mescid-i Nebevî'nin Fazileti

Mescid-i Nebevihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Bu konuda Resulullah (s.a.s)'den bir çok hadis varit olmuştur.

Mescid-i Nebî'dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir bölüm vardı kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s) burayı Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak nitelemiştir. Ayrıca minberini de aynı şekilde vasıflandırmıştır.

Bir hadiste şöyle denilmektedir:

"Resulullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir hurma kütüğüne yaslanarak hutbe okurdu. Ashabdan biri şöyle dedi: "Ya Resulullah! Senin için bir şey yapalım kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg cuma günü üzerine çıktığın zaman insanlar sizi görsün ve hutbenizi duyabilsinler" dedi. Bunun üzerine Resulullah; "olur" dedi. Üç basamaklı bir minber yapıldı. Daha önce yaslanıp hutbe okuduğu kütüğü geçincehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kütükten on aylık gebe devenin inlemesi gibi iniltiler gelmeye başladı. Resulullah onu eliyle meshetti ve ses kesildi (Buharîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Cumahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 26; Nesaîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Cumahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 17; İbn Macehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İkamehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 199; İbn Sa'dhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg a.g.e.http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpgIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 239-254).

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu minberin üzerine çıktığı zaman şöyle demişti:

"Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir (Ahmed b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 36http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 450http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 534; Vhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 41). Diğer bir hadis de; "Evimle minberimin arasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir" (Ahmed b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 236) şeklindedir.

Minber hakkındaki başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır: "Minberimin ayakları Cennet üzerindedir" (Ahmedhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg VI 289http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 292http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 318; Nesaîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mesacidhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 8).

Bu hadislerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Nebevî'ninhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah'ın minberi de dahil olmak üzerehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg minberi ile evi arasında kalan bölümün Cennet bahçelerinden birisi hükmünde olduğunu teyit ederek ortaya koymaktadır. Buna görehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg burada bilinçli bir şekilde bulunanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg namaz kılan veya başka bir ibadetde bulunanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir.

Yeryüzünde namaz kılmak ve ziyaret etmek maksadıyla yolculuğa çıkılabilecek üç mescitten birisi Mescidi Nebî'dir. Bir hadis-i şerifinde Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Üç mescitten başka bir yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz: Mescid-i Horamhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Aksa ve Benim mescidim" (Buharîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Fedailü's-Salathttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 1http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 6).

Mescid-i Nebî'de kılınan namazhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer mescitlerde kılınan namazlardan çok daha faziletlidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'ın şöyle söylediği rivayet edilmektedir: Mescitimde namazhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Haram hariçhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer mescitlerde kılınan bin rekat namazdan daha hayırlıdır" (Ahmed b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg184); Başka bir rivayette "daha faziletlidir" (Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 16; Nesaihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescidhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg4) buyrulur.

Bunun içindir kihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hac farizasını ifa etmek için bu topraklara yönelen insanlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bir müddet Medine'de kalarak Mescid-i Nebî'de ibadet etmenin güzelliklerinden faydalanmaya çalışırlar.

Namazın dışındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğer hayırlı ameller için de Mescid-i Nebevî üstün bir mahaldir. Orada yapılan her ibadet kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Bunun böyle olduğunu vurgulamak için Resulullah (s.a.s) bir hadisindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah yolunda cihat ile kıyas yaparak şöyle buyurmaktadır: Mescitime bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Bunun dışında gelenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg başkasının kazancını seyreden kimseye benzer" (Ahmed b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 418).

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa yanında kendi mescidinin konumunu bildirmek maksadıyla şöyle demiştir: Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Mescitim de mescitlerin sonuncusudur" (Nesaîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mesacidhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 7). Bu hadislerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg zikredilen bu üç mescitin dışında inşa edilecek hiç bir mescitinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg diğerlerinden farkı olmadığını ve fazilet bakımından birbirine denk olduğunu da ortaya koymaktadır.Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'ye hicret ettiği zamanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg burada Mekke'deki gibi bir devlet yoktu. İki büyük Arap kabilesi olan Evs ve Hazrec'den başkahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg varlıklarını bu kabileleri birbirine karşı çatıştırarak sürdüren Benu Kaynukahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Benu Nadr ve Benu Kureyza adlarında üç yahudi kabilesi bulunmaktaydı. Ayrıca bu yahudi kabileleri arasında da bir birlik yoktu. Bu anarşi ortamı herkesi bıktırmış olduğu içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bütün kabileler Abdullah İbn Ubeyy'in Medine'de Kral ilan edilerek bir devlet otoritesinin kurulması yolunda bir karar üzerinde anlaşmalarını sağlamıştı. Hatta bunun için bir krallık tacının yapılması için de sipariş bile verilmişti. Ancak henüz devlet teşekkül etmiş değildi. Bu durum Resulullah'ın işini kolaylaştırıyordu. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilk iş olarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yahudiler ve diğer müşrik Araplar da dahil herkesi toplayarak hazırladığı anayasa çerçevesinde bir devlet kurulmasını sağlama yoluna gitti. Elli iki maddeden oluşan anayasahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg herkesin hak ve sorumluluklarını belirtirken aynı zamanda idarenin müslümanların elinde olmasını öngörüyordu (bu anayasanın maddeleri için bk. Muhammed Hamidullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam Peygamberihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İstanbul 1980http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 220 vd.).

Medine'de müslüman nüfus azınlıkta olmasına rağmenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kurulan devlet bir İslam devleti niteliğinde oluphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bunun tabii başkanı da Resulullah (s.a.s)'dir. Daha önce Medine'de bir devlet yapısının olmayışıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'ın İslam devletini kurup hiç kimse ile bir çatışmaya girmeden onu istediği gibi teşkilatlandırmasını kolaylaştırmıştı. Ancak İslam devletinin kurulmasıyla krallığı suya düşen Abdullah İbn Ubeyy zahiren iman etmiş gözükerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine İslam devletini sabote etmek için var gücüyle çalışıyordu. Münafıkların lideri konumunda bulunan İbn Ubeyyhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine dönemi boyuncahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müslümanları sıkıntıya sokan etkili nifak hareketlerinin tezgahlanmasında oldukça büyük rol oynamıştır.

Mekke'den her şeylerini terkederek Allah yolunda hicret eden muhacirlerin Medine'deki yaşayışlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte etmek için Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg her bir muhaciri bir Ensarla kardeş ilan etmiş ve bu kardeşlik birbirine mirasçı olmak kadar ileri götürülmüştü. Bu olay tarihe "Muahat"
adıyla geçmiş ve Ensar'ın Allah yolundahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg din kardeşleri için hiç tereddüt etmeden ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunduklarını ortaya koymuştur.

Artıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke'de sadece bir cemaat statüsünde olan müslümanlar Medine'ye hicretle devletlerini kurmuşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu da İslam'ın tebliğ stratejisinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmişti. Mekke döneminde savaş ferdi olaylara itiraz edilmemekle birlikte genel anlamda yasaklanmıştı. Bu dönemin tabiatı bunu gerektirdiği için Allah Tealahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onca işkence ve saldırılara rağmen müşriklere karşı silahla karşılık verilmesine izin vermemişti.

İkinci Akabe Bey atının peşindenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ensar'dan Abbas ibn Ubade; "Ya Resulullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg izin ver sana eziyet eden müşrikleri kılıçtan geçirelim" dediğinde Resulullah (s.a.s): Henüz bununla emrolunmadıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg arkadaşlarınızın yanına dönün" buyurmuştu (Ahmet b. Hanbelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg IIIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 462).

Hicretle birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg devletin kurulmasından hemen sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Allah Teala inananlara İ'lay-ı Kelimetullah için kıyamete kadar sürecek cihatın kapısını açıyordu: "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir" (el-Hachttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 22/39).

Mekkeli müşriklerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hicretten sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kendileri açısından durumun vahametini anladıkları için Medineliler'denhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'i öldürmelerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg en azından Medine'den sürmelerini istiyorlardı. Bu yapılmadığı takdirde Medine'yi işgal edecekleri tehditlerini savuruyorlardı. Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'deki küçük müslüman toplumu teşkilatlandırmaya gayret gösterirkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sınırları tespit edilmiş ve henüz bir şehir devleti niteliğindeki bölgenin dışında kalan gayrimüslim kabilelerle ittifak veya saldırmazlık antlaşmaları yaparak dışardan gelebilecek bir tehlikeyi karşılayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyordu. Ancak burada önemli olan husushttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müslümanlarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg planlarını savunmaya değilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam tebliğinin aktif olarak diğer insanlara da ulaştırılması üzerinde yapıldığıdır. Bunun için askerî gücün kaçınılmazlığı açıktır. Bundan dolayıdır ki Hicrethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sadece Mekkeli müslümanların Medine'ye intikali ile sınırlı tutulmamışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nerede olursa olsun iman eden herkesin Medine'ye hicreti farz kılınmıştır. Mekke'nin fethine kadar geçerli kalan bu hükümhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke'nin fethiyle artık gerek kalmadığı için kaldırılmıştır.

Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg siyasîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sosyal ve cihatla alakalı inen ayetlerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mescid-i Nebi'de ashabına öğretiyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ayrıca Mescid-i Nebi'ye eklenen ve İslam öğretiminin ilk üniversitesi mahiyetiniz olan Suffa'da yetişmiş ashabın katılımıyla bu eğitim faaliyetleri bütün müslümanları kapsayacak şekilde yerine getiriliyordu.

Bu teşkilatlanma ve eğitim çalışmaları yanında İslam devletinin en önemli düşmanı olan Mekkeli müşrik güçlere karşı silahlı bir faaliyetin hazırlıkları da yapılıyordu. Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hicretten yedi ay sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekkeli müşriklere ait ve başında Ebu Cehil'in bulunduğu bir ticaret kervanını vurmak için Hz. Hamza komutasında otuz kişilik bir birliği Medine'den yola çıkardı. Ancak her iki tarafın da müttefiği olan Mecdi b. Amr'ın araya girmesiylehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg savaş pozisyonu alan kuvvetler savaşmadan ayrılmışlardı.

Bu olaydan bir ay sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg altmış kişilik bir kuvveti Ubeyde b. el-Haris komutasında yine Mekke kervanının yolunu kesmek için göndermişti. Seniyyetül-Murre mevkiinde karşılaşan kuvvetler arasında yine ciddi bir çatışma meydana gelmemişti. Bununla birliktehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke müşrikleri ile müslümanlar arasında tam bir savaş hali yaşanıyordu. Bunun içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu kervanlara yapılan saldırılarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg basit birer yol kesme hareketi değildi. Müşriklere ait ticaret kervanlarının İslam devletinin nüfuz bölgelerinden geçmesi engellenerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg savaş halinde bulunan güçlerin ekonomilerinin çökertilmesi hedefleniyordu. Ayrıca bu küçük çaplı askerî operasyonlarla müslümanların savaş yeteneklerinin geliştirilmesi ve tecrübe kazanmalarını sağlayarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilerdeki büyük savaşlar için İslam ordusunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyordu.

Hicrî birinci senenin sonunda Sa'd b. Ebi Vakkas komutan tayin edilerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yirmi kişilik bir kuvvetle el-Harrar bölgesine gönderilmişti. Ancakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke kervanı bir gün önceden burayı terkettiği için yine bir çatışma olmadan Medineye dönülmüştü.

Hicrî ikinci senenin Şevval ayındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ikiyüz kişilik bir kuvvetle Resulullah (s.a.s)'ın bizzat askerî sefere çıktığı görülmektedir. Bedir yakınlarındaki Vaddan bölgesine kadar giden Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu bölgede oturan Benu Damra kabilesi ile bir saldırmazlık antlaşması yapmıştı. Bundan bir ay sonra Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ikiyüz kişilik bir kuvvetle Medine'nin kuzey batı tarafında bulunan Buvat bölgesine gitti. Mekke kervanlarını sıkı bir takibe alan Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çıktığı seferler esnasında bir takım kabilelerle. antlaşmalar akdediyor ve Medine etrafındaki kabileleri Mekkeli müşriklere karşı kendi tarafına alıyordu.

Bu aradahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Şam ticaret yolunun müslümanlar tarafından kontrol altına alınması Mekke müşriklerinin tedirginliğini oldukça artırmıştı. Hicri ikinci yılın Cemaziyel-Ahir ayındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Kurz b. Cabir'in komutasındaki Mekkeli bir birlik Medine'nin dış mahallelerine baskın düzenlemiş ve buraları yağmalamıştı. Medine'ye henüz dönmüş bulunan Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu Mekkeli birliği yakalamak için peşlerine düştüyse dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kaçıp gittiklerinden onlara yetişmesi mümkün olmamıştı. Bu olay müslümanlar için üzüntü verici olmuştu. Bunun üzerine Mekke'den bir kervanın yola çıktığı haberi alınınca Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hemen Medine'nin güney batı tarafında bulunan Benu Damra arazisine doğru yola çıktı. Burada Müdlic kabilesine mensup oluphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hicret esnasında Resulullah (s.a.s)'i yakalamak isteyenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ancak sonra iman eden Suraka Resulullah (s.a.s)'i kabile mensupları ile birlikte büyük bir coşku ile karşılamıştı. Suraka'nın müslümanları ağırlaması esnasında Mekke kervanı savuşup gitmişti. Bu sefer esnasında savaşçıların sayısı yüz elli kişi kadardı.

Suriye'ye giden kervanın yolunun kesilmesini sağlamak için Resulullah (s.a.s) iki kişiyi istihbarat maksadı ile Suriye'ye göndermişti. Ayrıca oniki kişilik bir birliği Abdullah b. Cahş komutasındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke devletinin müslümanlar hakkında tasarladıkları planları öğrenmek için tehlikeli bi r görevle -Mekke'nin güneyindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg. Mekke ile Taif arasında bir yer olan Nahle mevkiine gönderdi. Bu birliğin gittiği yerin gizliliğini muhafaza için görevlerini bildiren mühürlü talimatın iki gün yol alındıktan sonra açılması emredilmişti. Bu birlik Nahle bölgesine geldiğinde Mekkelilere ait üzüm ve deri yüklü bir kervanla karşılaştı. Görevi sadece haber toplamak olan birliğin komutanı Abdullah İbn Cahşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bu kervana saldırı emri vermiş sonuçta bir müşrik öldürülmüşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iki esir alınmış ve kervandaki mallara ganimet olarak el konmuştu. İslam devletine ait askerî birlikler düşmanla ilk defa ciddi bir çatışmaya girmiş oluyordu.

Şam tarafına gitmiş olan kervanın dönüşte ele geçirilmesi için hazırlıklara girişildi. Bu kervanın yakalanması çok önemliydi. Çünkü Mekkeli müşriklerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine'de gün geçtikçe güçlenen İslam devletine nihai darbeyi vurup ortadan kaldırmak için gerekli olan finansı sağlamak gayesiyle Ebu Süfyanın liderliğinde bu büyük kervanı Suriye'ye göndermişlerdi. Bu kervanın dönüş haberi Medine'ye ulaşınca Resulullah (s:a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ebu Lübabe'yi Medine'de vekil bırakarakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Hicri ikinci yılın Ramazan ayında üçyüz kişiden oluşan ashabıyla birlikte yola çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kervanı kurtarmak için güzergah değiştirirkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg aynı zamanda durumu Mekke'ye bildirerek acilen yardım yetiştirilmesini istemişti.

Böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyen Ebu Cehil Mekke'de dolaşarak halkı galeyana getirmeye çalışıyordu. Ohttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg topladığı bin kişilik kuvvetin başına geçerek Medine'ye doğru yola çıkmıştı. İslam ordusu Zefiran denilen yere geldiğindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekkeliler'in kalabalık bir ordu ile yola çıktıkları haberi Peygamber'e ulaşmıştı. Diğer taraftan Ebu Süfyan kervanı kurtarmış ve tehlikeyi atlattığını yola çıkmış bulunan Mekke ordusuna bildirmişti. Ancak Ebu Cehilhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek için yoluna devam etti. Ashabıyla bir durum değerlendirmesi yapan Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onların Allah yolunda savaşmadaki kararlılıklarını görünce kendi ordusundan üç kat daha kalabalık müşrik güçlerle savaş kararı alınarak yola devam edildi. Bedir mevkiine gelindiğindehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg vaziyet almış durumdaki düşman ordusuna karşı mevzilendi.

Bu savaş İslam'ın kaderini belirleyecek bir mahiyet arzetmekte idi. Bu savaş ya kazanılacaktı veya üç yüz kahraman mücahitle birlikte İslam risaleti tarihe karışacaktı. Durumun ciddiyetinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s)'in Rabbine yaptığı şu tazarru açıkca ortaya koymaktadır: "Allah'ımhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg vadettiğin yardımını bugün lütfet. Ey Rabbimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bugün şu küçük ordu yok olup giderse yeryüzünde sana kulluk eden kimse kalmayacak".

Allah Teala bu esnada mü'minlere zaferi müjdeleyen şu ayeti vahyediyordu:

"Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır" (el-Kalemhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 68/45).

17 Ramazan günü (13 Mart 624) yapılan savaşta Allah Teala'nın vadi gerçekleşmiş ve düşman ordusu büyük bir hezimete uğratılmıştı. Ebu Cehil ve diğer bir grup ileri gelen müşrikler de dahil yetmiş müşrik öldürülmüşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çok sayıda da esir alınmıştı. İslam ordusunun verdiği şehit sayısı ise on dört kişiydi (bk. Bedir Gazvesi).

Bedir savaşıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine İslam devletinin temellerini sağlamlaştırmışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inananlara büyük moral gücü kazandırmıştı. Artık bu savaşla hak batıla üstün gelmişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg küfrünhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg şirkin ve putperestliğin yeryüzünden silinip atılması için İslam cihatı meşalesi tutuşturulmuştu.

Bedir'den Medine'ye dönüldüğü zamanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam'a duydukları düşmanlıktan dolayı içlerini kemiren ve müslümanların kazandığı bu büyük zaferi hazmedemeyen ve kahrolan yahudilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg düşmanlıklarını açığa vurmaya ve değişik yollarla müslümanlara sataşmaya başlamışlardı.

İffetsiz bir kadın şair olan Asma binti Mervan ile Ebu Afek adındaki yahudi şairlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslama karşı haddi aştıkları için öldürülmüşlerdi. Yahudi kabileler içinde düşmanlıklarını ilk önce açığa vuran Kaynuka yahudilerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Bedir zaferini küçümsüyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sebebinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekkeli arapların savaş bilmemelerine bağlayıp; "bizimle karşılaşsalar da savaş nasıl olurmuş görseler" diyerek müslümanları hafife alıyorlardı.

Bir müslüman kadının yahudiler tarafından saldırıya uğraması üzerine çıkan olaydan sonra Resulullah (s.a.s)http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Kaynukaoğullarına savaş ilan etti. Müslümanlara karşı büyüklenen bu yahudi kabilehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tıynetlerindeki korkaklıklarındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sarfettikleri sözleri unutup kalelerine kapanmaktan başka ça! re bulamadılar. Müslümanlarla çatışma cesaretini gösteremeyen Kaynukaoğulları teslim olmaları üzerine Medine'den sürülüp çıkarıldılar (bk. ; Kaynukaoğulları).

Gelişen olaylar çerçevesinde Allah Tealahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sosyalhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg iktisadîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg siyasî konulardaki ayetlerinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hikmetine binaen bir nüzul sebebi çerçevesinde gönderirkenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İslam savaş hukukuna dair teşrii de oluşmaya başlamıştı. İslamhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg canlı bir hayat dini olduğu içinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inen hükümler hemen toplum hayatına yansıtılıyor ve müslümanlar tarafından hazmedilerekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yaşayışlarını onlara göre düzene koyuyorlardı. İslam tebliğinin Mekke safhasıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg nasıl ki kıyamete kadar sürecek tevhid mücadelesinde insanlara örnek teşkil etsin diye Allah tarafından o seçkin topluluğa yaşatılmışsahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Medine dönemi dehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kıyamete kadar müslümanların ferdi yaşayışlarından devlet düzenine kadar her şeyleri için örnek olsun diyehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yine o seçkin sahabeler topluluğuna yaşatılmakta idi.

Bedir savaşından sonra Resulullahhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Mekke müşrikleriyle müttefik konumundaki müşrik kabilelere karşı akınlara girişmişti. Bedir'de müslümanların elde ettiği zafer ve Kaynukaoğullarının ihanetlerine karşılık sürülmelerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg geri kalan yahudileri çileden çıkarmıştı. Bütün peygamberlere ihanet eden bu kavimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Resulullah (s.a.s).ile yaptığı antlaşmaya aykırı olarak Mekke müşrikleriyle gizliden gizliye komplolar hazırlamaya girişti. Yahudi liderlerinden şair Ka'b b. Eşrefhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Bedir zaferini duyduğu zaman üzüntüsünden;

"Bugün yerin altı üstünden yeğdir" demiştir. Bu adam Mekke'ye gidiyor ve Bedrin intikamını almaları için onları harekete geçirmeye çalışıyorhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yahudilerin kendilerine yardım yapacağına dair taahhütlerde bulunuyordu. Düşmanlıkta alenî davranan ve ileri giden bu yahudi öldürülerek fesatı engellenmişti.

Bedir mağlubiyetini bir türlü hazmedemeyen ve öfkeden çılgına dönen müşriklerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg intikam almak için hemen hazırlıklara girişmişlerdi. Bedir öncesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ebu Süfyan'ın Mekke'ye ulaştırdığı kervandan herkes sadece sermayelerini almışhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kervanın 250.000 dirhem tutarındaki toplam karı ordu teşkilinde harcanmak için ayrılmıştı. Mekke dışındaki bir çok kabileye heyetler gönderilerek para karşılığında asker toplama yoluna gidildi. Ordunun mümkün olduğu kadar büyük ve kalabalık olması gerekiyordu. Zira Medine'ye doğru yürüme cesaretini ancak bununla kendilerinde bulabilirlerdi.

Misafir 17-11-2013 05:35

baya kısaymış yani cidden

Misafir 29-12-2013 04:27

Çok uzun yazamam

Misafir 26-10-2014 07:28

çok kısa gerçekten


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:20 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.