bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 04:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi-Medine dönemindeki olaylar kısaca


Medine dönemi İslam'ın devlet sisteminin kurulduğu Medine'ye hicretle başlayıp Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hz. Muhammed (s.a.s)'in ölümüne dek süren on senelik tebliğ ve cihat dönemine verilen isimdir.

İslam Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'in yirmi üç yıllık bir tevhid mücadelesi sonucunda tamamlanmış Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kemale ermiştir. Bu tebliğin Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilk ayetin vahyoluşundan Resulullah'ın Medine'ye hicretine kadar olan on üç senelik bölümü Mekke Dönemi
olarak adlandırılır. Mekke Dönemi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi müslümanların takibata uğradığı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi her türlü eziyet ve işkencenin onlara acımasızca reva görüldüğü bir dönemdir. Allah Teala Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mustaz'aflardan oluşan bu ilk inananlar topluluğunu insan tahammülünün ötesinde zorluklarla imtihan ediyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kurulacak İslam devletinin sarsılmaz temel taşları olmaları için ruhî bir hazırlık safhasından geçiriyordu. Bu insanlar aynı zamanda kıyamete kadar gelecek müslüman nesillere Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi tağutların yıldırma ve her türlü işkencelerine karşı nasıl tahammül etmeleri gerektiğinin örneklerini veriyorlardı.

Mekkeli müşrikler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi inananları susturmak için bütün yolları denemiş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ancak uyguladıkları zalimce yöntemler neticesinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi iman edenlerin dinlerinden vazgeçeceklerini umdukları halde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onların imanlarında daha da sağlamlaştıklarını ve kendilerine karşı koymada dirençlerinden hiç bir şey kaybetmediklerini görmüşlerdi. Bu Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onların tamamen sertleşmelerine ve müslümanların Mekke'de yaşamalarını imkansız kılacak kararlar almalarına sebep olmuştu.

Bir zaman sonra boykot edilen ve görüldükleri her yerde saldırıya uğrayan müslümanlar için Mekke'de barınma imkanları tamamen ortadan kalkmıştı. Bu insanlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sırf rabbimiz Allah'tır dedikleri ve onların taptıkları saçma ilahlarına tapınmayı reddettikleri için bütün bu zulümlere muhatap oluyorlardı. Peygambere tabi olan ve müslümanca yaşamak için her şeyini feda etmeye hazır bu insanlar imanlarından dolayı zulüm görmeyeceklerini bildikleri Habeşistan gibi uzak ve yabancı bir diyara hicret etmek zorunda kalmışlardı. Ancak bu hicret Mekke'de dayanılmaz baskılardan bunalan Müslümanların bir an olsun rahatlayabilmeleri için Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi geçici bir çözüm olarak düşünülmüştür.

Bu arada kendisine iman etmediği halde Resulullah (s.a.s)'i müşrik zorbaların bütün saldırılarına karşı korumayı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi her türlü zorlama ve tehditlere rağmen sürdüren amcası Ebu Talib vefat edince onun yerine Haşimoğullarının başına İslam'a karşı en acımasız kimselerden biri olan Ebu Leheb geçmişti. Artık Resulullah için Mekke yaşanmaz bir hale gelmişti. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke'de ilahî merhamete karşı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kalpleri mühürlenmiş müşriklerin her gün değişik türde saldırılarına maruz kalıyordu. Bunun üzerine o Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kendisinin tebliğine kulak verebilecek başka topluluklara yönelmek zaruretini hissetmişti. Bunun için ilk önce Taif'e gitmiş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ancak orada kimseye birşey dinletemediği gibi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi taşa tutulmuştu. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke'den ayrıldığı zaman Ebu Leheb onu "toplum dışı" ilan ederek tekrar Mekke'ye dönmesini de engellemek istemişti. Bu durumda birilerinin ona eman hakkı tanıması gerekiyordu ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke'ye girebilsin. Kendisini himayesi altına almak için müracat ettiği üçüncü kimse olan Mut'im İbn Adiyy bu isteğini kabul etmiş ve tekrar Mekke'ye geri dönebilmişti. Tevhidî gerçekleri tebliğ görevine başlamasından sonra çektiği onca ızdırablara ve her geçen gün sistematik bir şekilde zorlaşan güçlüklere ve kavminin azgınlıklarına rağmen o Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah'ın kelimesini yüceltmek için yılmadan ve hiç bir tehlikeden korkmadan sarsılmaz bir kararlılıkla mücadelesini sürdürmüştür.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi tevhid akidesini insanlara tebliğ etmede; Mekke panayırlarına ticaret ve cahilî adetler üzere haccetmek için gelen yabancıları hedef almaya yöneldi.

Onlara Allah Teala'nın kendisine vadettiği gerçekleri bildirerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kendisine sahip çıkmalarını istiyordu. Resulullah onlara şöyle diyordu: "Beni himayeniz altına alın ve benim sözlerimi dinleyin; görürsünüz ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İran ve Bizans İmparatorluklarının sahip ve efendileri sizler olursunuz". Ancak o Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi girdiği onbeş çadırdan da red cevabı alarak kovulmuştu. Neticede Allah Teala'nın takdir ettiği ve hidayetine layık gördüğü bir grubu Akabe mevkiinde İslam'a davet ettiğinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onlar hiç tereddüt göstermeden iman etmişlerdi. Altı kişilik bu küçük topluluk Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'de sürekli mücadele halinde olan iki rakip kabileden Hazrec kabilesine mensup kimselerden oluşuyordu. Bu altı kişi memleketlerine döndüklerinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi büyük bir heyecanla iman ettikleri yeni tevhidî dinlerini diğer insanlara anlatmaya koyulmuşlardır. Bir sonraki yıl yine Akabe mevkiinde Resulullahla buluşan on iki Medineli'den onu Hazrecli ve ikisi de Evs kabilesindendi. İşte bu buluşmadadır ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine döneminin temellerini oluşturan ve tarihe birinci Akabe bey'atı olarak geçen bey'at gerçekleşmişti.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onlara dinin bir takım temel prensiplerini bildirmiş ve bunlara uymaları konusunda onlardan kesin söz almıştı. Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam'ı öğretmek için Mus'ab b. Umeyr'i onlara hoca tayin ederek Medine'ye göndermişti. Bir yıl sonra Mus'ab Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah'a sunduğu raporunda Medine'de İslam'ın konuşulmadığı bir evin kalmadığını bildiriyordu.

Birinci Akabe Bey'atin'den bir yıl sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yine aynı mevkide bu sefer Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ikisi kadın yetmiş üç kişiden oluşan Medineli müslümanlarla buluşmuş ve İkinci Akabe Bey'ati olarak adlandırılan bey'at gerçekleştirilmişti. Bu bey'atla Resulullah Medinelilere Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'ye hicret etmek istediğini bildirmiş ve kendisini bütün düşmanlarına karşı koruyacaklarına ve emrinden ayrılmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istemişti. Medineli müslümanlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'i savaşta ve barışta Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi her türlü tehlike ve tehditlere karşı koruyacaklarına dair söz vermişlerdi.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'de oluşan İslam cemaatini teşkilatlandırmak maksadıyla her sop için bir başkan seçmiş ve bunların hepsine birden Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Es'ad İbn Zürare'yi başkan tayin etmişti.

Bu bey'attan sonra Resulullah (s.a.s)'a Medine'ye hicret emri verildi (Buharî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Menakibul-Ensar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 45). Bunun üzerine Mekke'de bulunan müslümanlar küçük gruplar halinde Medine'ye gitmeye başladı. Kısa zaman sonra Mekke'de Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yakınları tarafından engellenen kimseler ve Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'den başka kimse kalmamıştı. İslam'ın bu şekilde Mekke dışına taşması Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke şehir devletini idare edenleri tedirgin etmişti. Çünkü onlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'ın Medine'de meydana getireceği gücün ileride kendi müşrik yönetimlerine son verecek bir duruma gelmesinden korkuyorlardı. Zaten Hicret Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Müslümanlar için bir kaçış değildir. Zira onlar Allah'tan başka korkulacak bir gücün varlığına inanmıyorlardı. Onlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah ve Resulünün emrettiklerine uyarak dinleri uğruna her şeylerini feda etmişlerdi. Bu hicret Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah Teala'nın tesbit etmiş olduğu bir hareket stratejisinin uygulanmaya konmasından başka bir şey değildir.

Tehlikenin boyutlarını kavrayan Mekke müşrikleri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi önemli kararlarını almak için toplandıkları bir meclis olan Darü'n-Nedve'de bir araya gelerek Resulullah'ı öldürme kararı almışlardı. Ancak onlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah Teala'nın Resulünü korumakta olduğundan habersizdiler. Onların kurduğu komplo hiç bir işe yaramamış Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hz. Ebu Bekir (r.a) ile yaptığı tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaşmıştı. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilk önce Medine'nin girişinde Kuba köyünde konaklamış ve burada bir mescit inşa etmişti.

Kuba'da birkaç gün dinlendikten sonra Medine'ye hareket eden Resulullah (s.a.s)'i Medineli müslümanlar büyük bir coşku içerisinde karşılamış ve herkes Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onu evinde konaklama şerefine nail olmak için yarışa girmişlerdi. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi başını boş bıraktığı devesinin çöktüğü boş arsaya en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarî'nin evine yerleşmişti.

Resülullah (s.a.s)'in Kübaya ulaşmasıyla İslam vahyinin Mekke dönemi olarak adlandırılan ve kendine has bir özelliği olan dönemi kapanıyor ve İslam'ı insanlara ulaştırıp Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onların müşrik zorbaların tahakkümünden ve şirkin karanlığından kurtarmak için kuvvetin teşkilatlandırılıp Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi devlet şekline sokulmasıyla birlikte Resulullah (s.a.s)'in vefatına kadar on sene sürecek olan yeni bir dönem başlıyordu.

Resulullah (s.a.s)'in ilk işi devesinin çöktüğü arsayı sahiplerinden satın alarak buraya bir mescit inşa etmek olmuştur. Mescid-i Nebî adı ile anılan bu mekanın İslam devletinin oluşumu ve yönetilmesinde gördüğü fonksiyon oldukça büyüktür.MESCİDU'N-NEBEVİ

Resulullah (s.a.s)'ın Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte bina ettiği mescit. Bu mescit Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Resul Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Şerîf Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Saadet ve Mescid-i Nebevî adlarıyla da anılmaktadır. Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan sonra yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hicret yolculuğunda kısa bir müddet Medine'nin dışında bulunan Kuba köyünde kalmıştı. Bu esnada Kuba mescidi adıyla bilenen mescidi inşa ettirmişti. Buradan yola çıkıp Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'ye girdiği zaman Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi misafir edip ağırlama şerefine nail olabilmek için herkes birbiriyle yarışa girmişti. Kendisini davet edenlere Resulullah (s.a.s); "Bırakın deve serbestçe yürüsün. O bizi Allahın razı olacağı bir yere kadar götürecektir" diyordu. Deve bir süre yürüdükten sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi iki yetim kardeşe ait boş bir arsaya çöktü. Buraya evi en yakın olan Ebu Eyyub el-Ensarî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'ın eşyalarını alıp sevinçli bir halde evine taşıdı (bk. Hicret mad.).

Resulullah (s.a.s)'ın devesinin çöktüğü bu arsa sahipleri olan Neccaroğullarından Sehl ve Suheyl hibe etmek için ısrar ettilerse de Resulullah (s.a.s) bunu kabul etmedi ve on dinar gibi sembolik bir meblağ karşılığında burayı satın aldı. Bu bedeli Hz. Ebu Bekir (r.a) ödedi.

İbn Sa'd Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah'ın Medine'ye hicretinden önce Esad ibn Zurare'nin arkadaşlarıyla burada namaz kıldığını Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ayrıca cuma namazlarını da burada kıldırdığını nakletmektedir. Etrafı çevrili olan bu arsanın hemen bitişiğinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi cahiliye insanlarının gömülü bulunduğu bir mezarlık vardı. Resulullah bu mezarlığın kaldırılmasını istedi. Böylece mescidin inşa edileceği arsa genişletilmiş oldu. Ayrıca burada bulunan su birikintisi de yok edildi (Nesaî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mesacid Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 12; İbn Sa'd Tabakatül-Kübra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Beyrut Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi t.y Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 239).

Bu arsa üzerinde hemen bir mescit bina edilmeye başlandı. Ensar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Muhacir ve diğer gönüllü kimselerin de katıldığı kalabalık bir işçi-usta topluluğu tarafından yürütülen çalışmalar sonunda mescit Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kısa sürede bina edildi. Resulullah (s.a.s) çalışmaları idare edip Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mescidin kıble tarafındaki temellerinin atılması ve diğer planlamaları yapmakla yetinmeyip Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi çalışmalara bir işçi gibi taş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kerpiç taşıyarak katılmıştır. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu çalışmalar esnasında şu beyitleri söylüyordu: "Allahım! Ahiret hayatından başka hayat yoktur. Ensara ve muhacirûna mağfiret et" (İbn Sa'd a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 239-240).

Temeller toprak seviyesine kadar taş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi zeminden yukarısı ise kerpiç kullanılarak bina edildi. Temel yaklaşık olarak bir buçuk metre derinliğinde açılmıştı.

Eni-boyu yüzer zıra (bir zıra =kırkbeş santim) olmak üzere Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kare şeklinde inşa edilen mescidin mihrabı Beytu'l-Makdis yönüne denk düşecek şekilde kuzey duvarında işaretlenmişti. Üç tane kapıdan biri güney tarafındaki arka duvarda Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ikincisi batı tarafındaki duvarda Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi üçüncüsü ise Resulullah (s.a.s)'in hücrelerinin bulunduğu doğu tarafında idi. Bu kapıya Cibril kapısı denirdi.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilk önceleri bir hurma kütüğü üzerine çıkarak hutbe okurdu. Bir zaman sonra bizzat Resulullah (s.a.s)'ın isteği veya ashabın Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi cemaatın kalabalıklaştığını ve arkadakilerin hutbe okurken onu göremediklerini bildirmeleri üzerine Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bir kaç basamaklı bir minber yapılarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mescite yerleştirildi (Buharî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Cuma Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 26; İbn Sa'd Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 250-251).

Hicretten on altı ay sonra Kıblenin yönü Beytullah tarafına çevrildiği zaman Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi güneydeki kapı kapatılarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi burası mihrab yapıldı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Kuzeydeki duvarda da bir kapı açıldı. Mescitte namaz kılınan yerin üzeri açıktı. Ancak mescitin ortasında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hurma ağacından yapılan direkler üzerinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hurma Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi dal ve yapraklarından bir gölgelik yapılmıştı.

Mescitin doğu tarafında duvara bitişik olarak Resulullah (s.a.s)'in hanımları Hz. Âişe (r.anh) ve Hz. Sevde (r.anh) için Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi iki oda inşa edilmişti. Ayrıca yine mescite bitişik olarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi gündüzleri bir eğitim-öğretim yeri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi geceleri ise Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi evsiz kimseler ve misafirlerin barınması için "Suffa" denilen üzeri kapalı bir bölüm eklenmişti. Resulullah (s.a.s)'e ait odalara Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi zamanla yedi oda daha eklenerek oda sayısı dokuza çıkmıştır. Bunların hepsi kerpiçten idi (İbn Sa'd Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 499).

Medine'de inşa edilen bu mescit aynı zamanda Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kurulan İslam devletine ait bütün faaliyetlerin yürütüldüğü bir merkez niteliğinde idi. Resulullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ashabıyla orada istişare eder Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi savaş ve barış kararlarını orada alır Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi elçi heyetlerini orada kabul eder Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi savaşa çıkacak orduları orada techiz ederek yola çıkarır Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi topluma ait bütün meseleler orada çözüme kavuşturulur Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hatta gerektiğinde suçlular ve esirler bağlanmak suretiyle orada hapsedilirdi (Nesei Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mesacid Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 20).

Eğitim-öğretim faaliyetleri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mescitin "Suffa" denilen kısmında yerine getiriliyordu. İslam ümmetinin nüvesini oluşturan Ashab ve seçkin sahabe alimler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslamda ilk üniversite sayılabilecek bu mekanda yetişmişlerdi. İslam'ın esaslarını öğrenmek üzere Medine dışından gelenler için aynı zamanda bir yatakhane vazifesi görüyordu (İbn Sa'd a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 255). Bir defasında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Temim kabilesine mensup yetmiş kişi burada barındırılmış idi (Ahmed b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi III Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 371).

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi burada bizzat dersler veriyordu. Ancak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yeni gelen ve başlangıçta olan öğrencilere okuma yazmayı ve Kur'an-ı Kerim'i öğreten diğer öğretmenler de bulunmakta idi. Medine'den ve uzak yerlerden olmak üzere burada okuyan öğrencilerin dört yüz kişi gibi bir sayıya ulaştığı oluyordu. Burada barınanların ihtiyaçlarının büyük bir bölümü Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi cömert sahabeler tarafından karşılanmaktaydı (M. Hamidullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam Peygamberi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İstanbul Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 1980 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi II Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 832).

Medine'de bir evi ve ailesi olmayan fakir kimseler de Suffa'da yatıp kalkıyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ihtiyaçlarını buradan sağlıyorlardı (İbn Sa'd a.g.e Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 255).

Mescid-i Nebevi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilk inşa edilişinden sonra bir takım genişletme faaliyetleri gördü. Hayber'in fethinden sonra Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mesciti bir miktar genişletmişti. Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi vefatından kısa bir müddet önce Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hz. Ebu Bekir'in kapısı hariç odalardan mescite açılan bütün kapıları kapattırmıştı (Buhari Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ashab Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 3). Resulullah (s.a.s) vefat ettiğinde Hz. Âişe (r.anha)'ye ait odada defnedilmiştir.

İlk ciddi genişletme Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hz. Ömer (r.a)'in hilafeti zamanında yapıldı. Güney tarafından beş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Batı ve Kuzey taraflarından da onar metre ilave yapıldı. Doğu tarafına ilave yapılmadı ve Resulullah (s.a.s)'ın hanımlarının odaları olduğu gibi kaldı. Kuzey Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi doğu ve batı duvarlarında ikişer tane olmak üzere Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kapı sayısı altıya çıkarıldı. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer vefat ettiklerinde Peygamber (s.a.s)'ın yanına defnedilmişlerdir.

Hicretin yirmi dokuzuncu yılında Hz. Osman (r.a) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mesciti yeniden inşa ettirdi. Duvarları süslü taş ile yeniden örüldü. Taş sütunlar kullanılarak mescitin bir kısmının üzeri kapatıldı. Kapılarının sayısında bir değişiklik yapılmadı. Bu yenileme ile mescitin genişliği yüz elli zıra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi uzunluğu ise yüz altmış zıra'a çıkmıştır (İbnu'l-Esîr Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi el-Kamil fi't-Tarih Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi III Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi103; Suyütî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Tarihu'l-Hulefa Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Beyrut 1986 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 173).

Emevîler zamanında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine Valisi Ömer b. Abdülaziz eliyle mescit yeniden inşa ettirildi. Hicrî seksen sekiz'den Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi doksan bire kadar süren çalışmalarla mescit Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi doğu Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi batı ve kuzey yönlerinden genişletilmişti. Peygamber (s.a.s)'in hanımlarının odaları Mescide katılmıştır (İbn Sa'd Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 399). Resulullah (s.a.s)'in kabr-i şerifleri Hz. Âişe (r.anh) validemizin odasında bulunduğu için bu odanın sadece bir bölümü mescite dahil edildi.

Mescitin duvarları taş ve kerpiç kullanılarak yapılmış ve mermerlerle kaplanarak süslenmişti. Tavanı da Hindistan'da yetişen saac ağacı ile örtüldü ve altın suyu ile yaldızlandı. Bu yenileme ile mescitin uzunluğu ikiyüz zıra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi genişliği de yüz altmış yedi zıra çıkmıştır. Sütunları mermerden yapılarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sütun başlıkları altınlarla süslendi. Eyvanların yapımında taşlar kurşun kullanılarak birbirine geçirilip sağlamlaştırıldı. Ravza-ı Mutahhara (Resulullah (s.a.s)'nın kabrinin bulunduğu yer)'ın tavanı saac ağacı ile örtülerek yazılarla süslendi. İlk olarak mihrab ve dört tane de minare yapıldı.

Abbasîlerden el-Mehdî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hicrî 162-778'de kuzey tarafından genişleterek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi üç yıl süren çalışmalarla mesciti yeniledi. Yine 202 (817) yılında Me'mun Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mesciti tekrar restore ettirdi.

576 (1180) yılında en-Nasır Lidinillah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'den kalan değerli eşyayı muhafaza etmek için mescitin sahnında kubbeli bir oda yaptırdı. Hz. Âişe (r.anh)'ın sakladıklarından bulabildiklerini buraya koydu. Bunlar; Resulullah (s.a.s)'ın vefat ettiği zaman giymekte olduğu çuhadan yapılmış rida ve izar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi atlas kumaş ile işlemeli şal bir cübbe Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Bürde-i Saadet Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi seccade Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sancaklar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bir kısım resmi evrak ve Ashabdan bazılarına ait bir takım eşyadan ibaretti.

654 (1256) yılının Ramazan ayının ilk cuma günü Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kandilleri yakan kandilcinin ihmali Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kutsal emanetlerin korunduğu sahndaki kubbeli oda hariç Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mescidin tamamen yanmasına sebep olmuştu. Abbasîler'den el-Mu'tasım Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 655 (1257) yılı hac mevsiminde ustalar ve malzeme göndererek mescitin yeniden inşa edilmesini sağladı. Yemen Meliki Muzaffer ve Mısır Meliki Nureddin Ali İbn Mu'iz'in de iştirak ettiği bu çalışmalarla hücre-i nebeviye ve duvarların bir kısmı yeniden yapılmıştı. Melik Muzaffer Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Yemen'de yaptırdığı sanat değeri çok yüksek bir minberi de Mescite yerleştirmişti. Ancak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi imar işi tamamlanamamıştı. 685 (1295)'de Baybars Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yarım kalan inşaatı tamamladı ve küçük bulduğu Melik Muzaffer'in minberini kaldırarak yerine Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mısır'dan getirttiği daha büyük ve sanat bakımından daha zarif bir minberi yerleştirdi. 886 (1481) Ramazanının 13. günü minarelerden birine isabet eden yıldırım Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mescitin yanarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi duvarlarının yıkılmasına sebep oldu. Minber Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi mushaflar ve kitapların tamamı yandı. Ravza-ı Mutahhara ve sahndaki kubbeli oda bu yangından zarar görmemişti.

Mısır Memlûk Sultanı Eşref Kaytabay Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Emir Sankar el-Cemalî'yi kalabalık bir usta kafilesiyle Medine'ye gönderdi.

Mescit biraz genişletilerek duvarlar ve minberler yeniden inşa edildi. Mihrabı da biraz genişleterek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi üzerini Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi çevresindeki direklerin başlıklarına oturtulan bir Kubbe ile kapadılar. Ravza-ı Mutahhara'nın duvarları üzerine de bir kubbe oturttular. Bunun üzerini de sütunların taşıdığı diğer bir kubbe ile kapadılar. Sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ravza-ı Mutahhara ile kıble duvarı arasına Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi etrafını üç küçük kubbenin çevrelediği büyük bir kubbe yapıldı. Yapılan diğer bazı kubbelerle de mescitin bir kısmı örtülmüş oldu. Yeniden yapılan mihrap Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi renkli mermerler ile süslendi. Rahmet kapısının yanında Medrese-i Mahmudiye adıyla anılan bir medrese inşa edildi. Kaytabay Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yapılan bu işler için yüzyirmibin dinar tahsis etmişti.

Osmanlılar döneminde Mescid-i Nebevî'nin bakımı titizlikle yerine getirilmiş ve tezyin edilmiştir. I. Mahmud Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ravza-ı Mutahhara'nın üzerinde bulunan kubbeyi yenileyerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi koyu yeşile boyadı. Bundan dolayı bu kubbe Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Kubbetu'l-Hadra (yeşil kubbe) adıyla anılır. Mısır valisi Mehmed Ali Paşa da Mescid-i Nebevi'de birtakım restorasyon çalışmaları yapmıştır. Mescit Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Abdulmecid tarafından yeniden inşa edilmiştir. Abdulmecid'in bu iş için seçtiği ustalar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Akik vadisinde bulunan Hedab denilen kayadan sütunlar ve taşlar kestiler. Mesciti parça parça inşa etmeye başladılar. Yani bir kısmını yıkıyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yerini hemen yapıyorlardı. 1849-1861 yılları arasında on iki şene süren inşa çalışmaları ile mescit yeni baştan inşa edildi.

Mayıs 1953'te başlatılan diğer bir çalışma ile Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ön kısmı hariç yeni baştan inşa edilerek bugünkü hale getirildi. İlk imar edildiğinde yaklaşık 2475 m. kare büyüklüğünde olan Mescid-i Nebî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi tarih boyu süren çeşitli inşa faaliyetleri sonunda 12271 m. kare genişliğe ulaşmıştır. Bugün ise yeniden büyük genişletme çalışmalarıyla bu alan birkaç katına çıkarılacak şekilde büyütülmüş bulunmaktadır.

Mescid-i Nebevî'nin Fazileti

Mescid-i Nebevi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'dan sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir. Bu konuda Resulullah (s.a.s)'den bir çok hadis varit olmuştur.

Mescid-i Nebî'de Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bir bölüm vardı ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s) burayı Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak nitelemiştir. Ayrıca minberini de aynı şekilde vasıflandırmıştır.

Bir hadiste şöyle denilmektedir:

"Resulullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bir hurma kütüğüne yaslanarak hutbe okurdu. Ashabdan biri şöyle dedi: "Ya Resulullah! Senin için bir şey yapalım ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi cuma günü üzerine çıktığın zaman insanlar sizi görsün ve hutbenizi duyabilsinler" dedi. Bunun üzerine Resulullah; "olur" dedi. Üç basamaklı bir minber yapıldı. Daha önce yaslanıp hutbe okuduğu kütüğü geçince Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kütükten on aylık gebe devenin inlemesi gibi iniltiler gelmeye başladı. Resulullah onu eliyle meshetti ve ses kesildi (Buharî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Cuma Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 26; Nesaî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Cuma Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 17; İbn Mace Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İkame Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 199; İbn Sa'd Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi a.g.e. Medine Dönemi Hakkında Kısa BilgiI Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 239-254).

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu minberin üzerine çıktığı zaman şöyle demişti:

"Evimle minberimin arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim de Cennet bahçelerinin üzerindedir (Ahmed b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi II Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 36 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 450 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 534; V Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 41). Diğer bir hadis de; "Evimle minberimin arası Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir" (Ahmed b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi II Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 236) şeklindedir.

Minber hakkındaki başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmaktadır: "Minberimin ayakları Cennet üzerindedir" (Ahmed Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi VI 289 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 292 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 318; Nesaî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mesacid Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 8).

Bu hadisler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Nebevî'nin Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah'ın minberi de dahil olmak üzere Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi minberi ile evi arasında kalan bölümün Cennet bahçelerinden birisi hükmünde olduğunu teyit ederek ortaya koymaktadır. Buna göre Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi burada bilinçli bir şekilde bulunan Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi namaz kılan veya başka bir ibadetde bulunan Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir.

Yeryüzünde namaz kılmak ve ziyaret etmek maksadıyla yolculuğa çıkılabilecek üç mescitten birisi Mescidi Nebî'dir. Bir hadis-i şerifinde Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "Üç mescitten başka bir yere (ibadet etmek için) özel olarak yolculuk yapılmaz: Mescid-i Horam Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Aksa ve Benim mescidim" (Buharî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Fedailü's-Salat Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 1 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 6).

Mescid-i Nebî'de kılınan namaz Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi diğer mescitlerde kılınan namazlardan çok daha faziletlidir. Sa'd ibn Ebi Vakkas (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'ın şöyle söylediği rivayet edilmektedir: Mescitimde namaz Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Haram hariç Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi diğer mescitlerde kılınan bin rekat namazdan daha hayırlıdır" (Ahmed b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi184); Başka bir rivayette "daha faziletlidir" (Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 16; Nesai Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi4) buyrulur.

Bunun içindir ki Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hac farizasını ifa etmek için bu topraklara yönelen insanlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bir müddet Medine'de kalarak Mescid-i Nebî'de ibadet etmenin güzelliklerinden faydalanmaya çalışırlar.

Namazın dışında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi diğer hayırlı ameller için de Mescid-i Nebevî üstün bir mahaldir. Orada yapılan her ibadet kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Bunun böyle olduğunu vurgulamak için Resulullah (s.a.s) bir hadisinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah yolunda cihat ile kıyas yaparak şöyle buyurmaktadır: Mescitime bir hayrı öğrenmek veya öğretmek için gelen Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. Bunun dışında gelen Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi başkasının kazancını seyreden kimseye benzer" (Ahmed b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi II Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 418).

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa yanında kendi mescidinin konumunu bildirmek maksadıyla şöyle demiştir: Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Mescitim de mescitlerin sonuncusudur" (Nesaî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mesacid Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 7). Bu hadisler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi zikredilen bu üç mescitin dışında inşa edilecek hiç bir mescitin Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi diğerlerinden farkı olmadığını ve fazilet bakımından birbirine denk olduğunu da ortaya koymaktadır.Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'ye hicret ettiği zaman Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi burada Mekke'deki gibi bir devlet yoktu. İki büyük Arap kabilesi olan Evs ve Hazrec'den başka Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi varlıklarını bu kabileleri birbirine karşı çatıştırarak sürdüren Benu Kaynuka Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Benu Nadr ve Benu Kureyza adlarında üç yahudi kabilesi bulunmaktaydı. Ayrıca bu yahudi kabileleri arasında da bir birlik yoktu. Bu anarşi ortamı herkesi bıktırmış olduğu için Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bütün kabileler Abdullah İbn Ubeyy'in Medine'de Kral ilan edilerek bir devlet otoritesinin kurulması yolunda bir karar üzerinde anlaşmalarını sağlamıştı. Hatta bunun için bir krallık tacının yapılması için de sipariş bile verilmişti. Ancak henüz devlet teşekkül etmiş değildi. Bu durum Resulullah'ın işini kolaylaştırıyordu. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilk iş olarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yahudiler ve diğer müşrik Araplar da dahil herkesi toplayarak hazırladığı anayasa çerçevesinde bir devlet kurulmasını sağlama yoluna gitti. Elli iki maddeden oluşan anayasa Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi herkesin hak ve sorumluluklarını belirtirken aynı zamanda idarenin müslümanların elinde olmasını öngörüyordu (bu anayasanın maddeleri için bk. Muhammed Hamidullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam Peygamberi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İstanbul 1980 Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi I Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 220 vd.).

Medine'de müslüman nüfus azınlıkta olmasına rağmen Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kurulan devlet bir İslam devleti niteliğinde olup Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bunun tabii başkanı da Resulullah (s.a.s)'dir. Daha önce Medine'de bir devlet yapısının olmayışı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'ın İslam devletini kurup hiç kimse ile bir çatışmaya girmeden onu istediği gibi teşkilatlandırmasını kolaylaştırmıştı. Ancak İslam devletinin kurulmasıyla krallığı suya düşen Abdullah İbn Ubeyy zahiren iman etmiş gözükerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine İslam devletini sabote etmek için var gücüyle çalışıyordu. Münafıkların lideri konumunda bulunan İbn Ubeyy Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine dönemi boyunca Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi müslümanları sıkıntıya sokan etkili nifak hareketlerinin tezgahlanmasında oldukça büyük rol oynamıştır.

Mekke'den her şeylerini terkederek Allah yolunda hicret eden muhacirlerin Medine'deki yaşayışlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata adapte etmek için Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi her bir muhaciri bir Ensarla kardeş ilan etmiş ve bu kardeşlik birbirine mirasçı olmak kadar ileri götürülmüştü. Bu olay tarihe "Muahat"
adıyla geçmiş ve Ensar'ın Allah yolunda Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi din kardeşleri için hiç tereddüt etmeden ne kadar büyük fedakarlıklarda bulunduklarını ortaya koymuştur.

Artık Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke'de sadece bir cemaat statüsünde olan müslümanlar Medine'ye hicretle devletlerini kurmuş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu da İslam'ın tebliğ stratejisinde önemli değişiklikleri beraberinde getirmişti. Mekke döneminde savaş ferdi olaylara itiraz edilmemekle birlikte genel anlamda yasaklanmıştı. Bu dönemin tabiatı bunu gerektirdiği için Allah Teala Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onca işkence ve saldırılara rağmen müşriklere karşı silahla karşılık verilmesine izin vermemişti.

İkinci Akabe Bey atının peşinden Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ensar'dan Abbas ibn Ubade; "Ya Resulullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi izin ver sana eziyet eden müşrikleri kılıçtan geçirelim" dediğinde Resulullah (s.a.s): Henüz bununla emrolunmadık Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi arkadaşlarınızın yanına dönün" buyurmuştu (Ahmet b. Hanbel Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi III Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 462).

Hicretle birlikte Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi devletin kurulmasından hemen sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Allah Teala inananlara İ'lay-ı Kelimetullah için kıyamete kadar sürecek cihatın kapısını açıyordu: "Zulme uğratılarak kendilerine savaş açılan kimselerin karşı koyup savaşmasına izin verilmiştir. Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir" (el-Hac Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 22/39).

Mekkeli müşrikler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hicretten sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kendileri açısından durumun vahametini anladıkları için Medineliler'den Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'i öldürmeleri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi en azından Medine'den sürmelerini istiyorlardı. Bu yapılmadığı takdirde Medine'yi işgal edecekleri tehditlerini savuruyorlardı. Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'deki küçük müslüman toplumu teşkilatlandırmaya gayret gösterirken Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sınırları tespit edilmiş ve henüz bir şehir devleti niteliğindeki bölgenin dışında kalan gayrimüslim kabilelerle ittifak veya saldırmazlık antlaşmaları yaparak dışardan gelebilecek bir tehlikeyi karşılayacak bir ortam hazırlamaya çalışıyordu. Ancak burada önemli olan husus Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi müslümanlar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi planlarını savunmaya değil Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam tebliğinin aktif olarak diğer insanlara da ulaştırılması üzerinde yapıldığıdır. Bunun için askerî gücün kaçınılmazlığı açıktır. Bundan dolayıdır ki Hicret Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sadece Mekkeli müslümanların Medine'ye intikali ile sınırlı tutulmamış Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi nerede olursa olsun iman eden herkesin Medine'ye hicreti farz kılınmıştır. Mekke'nin fethine kadar geçerli kalan bu hüküm Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke'nin fethiyle artık gerek kalmadığı için kaldırılmıştır.

Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi siyasî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sosyal ve cihatla alakalı inen ayetleri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mescid-i Nebi'de ashabına öğretiyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ayrıca Mescid-i Nebi'ye eklenen ve İslam öğretiminin ilk üniversitesi mahiyetiniz olan Suffa'da yetişmiş ashabın katılımıyla bu eğitim faaliyetleri bütün müslümanları kapsayacak şekilde yerine getiriliyordu.

Bu teşkilatlanma ve eğitim çalışmaları yanında İslam devletinin en önemli düşmanı olan Mekkeli müşrik güçlere karşı silahlı bir faaliyetin hazırlıkları da yapılıyordu. Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hicretten yedi ay sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekkeli müşriklere ait ve başında Ebu Cehil'in bulunduğu bir ticaret kervanını vurmak için Hz. Hamza komutasında otuz kişilik bir birliği Medine'den yola çıkardı. Ancak her iki tarafın da müttefiği olan Mecdi b. Amr'ın araya girmesiyle Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi savaş pozisyonu alan kuvvetler savaşmadan ayrılmışlardı.

Bu olaydan bir ay sonra Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi altmış kişilik bir kuvveti Ubeyde b. el-Haris komutasında yine Mekke kervanının yolunu kesmek için göndermişti. Seniyyetül-Murre mevkiinde karşılaşan kuvvetler arasında yine ciddi bir çatışma meydana gelmemişti. Bununla birlikte Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke müşrikleri ile müslümanlar arasında tam bir savaş hali yaşanıyordu. Bunun için Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu kervanlara yapılan saldırılar Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi basit birer yol kesme hareketi değildi. Müşriklere ait ticaret kervanlarının İslam devletinin nüfuz bölgelerinden geçmesi engellenerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi savaş halinde bulunan güçlerin ekonomilerinin çökertilmesi hedefleniyordu. Ayrıca bu küçük çaplı askerî operasyonlarla müslümanların savaş yeteneklerinin geliştirilmesi ve tecrübe kazanmalarını sağlayarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ilerdeki büyük savaşlar için İslam ordusunun alt yapısı oluşturulmaya çalışılıyordu.

Hicrî birinci senenin sonunda Sa'd b. Ebi Vakkas komutan tayin edilerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yirmi kişilik bir kuvvetle el-Harrar bölgesine gönderilmişti. Ancak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke kervanı bir gün önceden burayı terkettiği için yine bir çatışma olmadan Medineye dönülmüştü.

Hicrî ikinci senenin Şevval ayında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ikiyüz kişilik bir kuvvetle Resulullah (s.a.s)'ın bizzat askerî sefere çıktığı görülmektedir. Bedir yakınlarındaki Vaddan bölgesine kadar giden Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu bölgede oturan Benu Damra kabilesi ile bir saldırmazlık antlaşması yapmıştı. Bundan bir ay sonra Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ikiyüz kişilik bir kuvvetle Medine'nin kuzey batı tarafında bulunan Buvat bölgesine gitti. Mekke kervanlarını sıkı bir takibe alan Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi çıktığı seferler esnasında bir takım kabilelerle. antlaşmalar akdediyor ve Medine etrafındaki kabileleri Mekkeli müşriklere karşı kendi tarafına alıyordu.

Bu arada Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Şam ticaret yolunun müslümanlar tarafından kontrol altına alınması Mekke müşriklerinin tedirginliğini oldukça artırmıştı. Hicri ikinci yılın Cemaziyel-Ahir ayında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Kurz b. Cabir'in komutasındaki Mekkeli bir birlik Medine'nin dış mahallelerine baskın düzenlemiş ve buraları yağmalamıştı. Medine'ye henüz dönmüş bulunan Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu Mekkeli birliği yakalamak için peşlerine düştüyse de Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kaçıp gittiklerinden onlara yetişmesi mümkün olmamıştı. Bu olay müslümanlar için üzüntü verici olmuştu. Bunun üzerine Mekke'den bir kervanın yola çıktığı haberi alınınca Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hemen Medine'nin güney batı tarafında bulunan Benu Damra arazisine doğru yola çıktı. Burada Müdlic kabilesine mensup olup Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hicret esnasında Resulullah (s.a.s)'i yakalamak isteyen Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi ancak sonra iman eden Suraka Resulullah (s.a.s)'i kabile mensupları ile birlikte büyük bir coşku ile karşılamıştı. Suraka'nın müslümanları ağırlaması esnasında Mekke kervanı savuşup gitmişti. Bu sefer esnasında savaşçıların sayısı yüz elli kişi kadardı.

Suriye'ye giden kervanın yolunun kesilmesini sağlamak için Resulullah (s.a.s) iki kişiyi istihbarat maksadı ile Suriye'ye göndermişti. Ayrıca oniki kişilik bir birliği Abdullah b. Cahş komutasında Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke devletinin müslümanlar hakkında tasarladıkları planları öğrenmek için tehlikeli bi r görevle -Mekke'nin güneyinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi. Mekke ile Taif arasında bir yer olan Nahle mevkiine gönderdi. Bu birliğin gittiği yerin gizliliğini muhafaza için görevlerini bildiren mühürlü talimatın iki gün yol alındıktan sonra açılması emredilmişti. Bu birlik Nahle bölgesine geldiğinde Mekkelilere ait üzüm ve deri yüklü bir kervanla karşılaştı. Görevi sadece haber toplamak olan birliğin komutanı Abdullah İbn Cahş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bu kervana saldırı emri vermiş sonuçta bir müşrik öldürülmüş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi iki esir alınmış ve kervandaki mallara ganimet olarak el konmuştu. İslam devletine ait askerî birlikler düşmanla ilk defa ciddi bir çatışmaya girmiş oluyordu.

Şam tarafına gitmiş olan kervanın dönüşte ele geçirilmesi için hazırlıklara girişildi. Bu kervanın yakalanması çok önemliydi. Çünkü Mekkeli müşrikler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine'de gün geçtikçe güçlenen İslam devletine nihai darbeyi vurup ortadan kaldırmak için gerekli olan finansı sağlamak gayesiyle Ebu Süfyanın liderliğinde bu büyük kervanı Suriye'ye göndermişlerdi. Bu kervanın dönüş haberi Medine'ye ulaşınca Resulullah (s:a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ebu Lübabe'yi Medine'de vekil bırakarak Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Hicri ikinci yılın Ramazan ayında üçyüz kişiden oluşan ashabıyla birlikte yola çıktı. Bunu öğrenen Ebu Süfyan Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kervanı kurtarmak için güzergah değiştirirken Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi aynı zamanda durumu Mekke'ye bildirerek acilen yardım yetiştirilmesini istemişti.

Böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyen Ebu Cehil Mekke'de dolaşarak halkı galeyana getirmeye çalışıyordu. O Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi topladığı bin kişilik kuvvetin başına geçerek Medine'ye doğru yola çıkmıştı. İslam ordusu Zefiran denilen yere geldiğinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekkeliler'in kalabalık bir ordu ile yola çıktıkları haberi Peygamber'e ulaşmıştı. Diğer taraftan Ebu Süfyan kervanı kurtarmış ve tehlikeyi atlattığını yola çıkmış bulunan Mekke ordusuna bildirmişti. Ancak Ebu Cehil Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yakaladığı bu fırsatı değerlendirmek için yoluna devam etti. Ashabıyla bir durum değerlendirmesi yapan Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi onların Allah yolunda savaşmadaki kararlılıklarını görünce kendi ordusundan üç kat daha kalabalık müşrik güçlerle savaş kararı alınarak yola devam edildi. Bedir mevkiine gelindiğinde Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi vaziyet almış durumdaki düşman ordusuna karşı mevzilendi.

Bu savaş İslam'ın kaderini belirleyecek bir mahiyet arzetmekte idi. Bu savaş ya kazanılacaktı veya üç yüz kahraman mücahitle birlikte İslam risaleti tarihe karışacaktı. Durumun ciddiyetini Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s)'in Rabbine yaptığı şu tazarru açıkca ortaya koymaktadır: "Allah'ım Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi vadettiğin yardımını bugün lütfet. Ey Rabbim Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi bugün şu küçük ordu yok olup giderse yeryüzünde sana kulluk eden kimse kalmayacak".

Allah Teala bu esnada mü'minlere zaferi müjdeleyen şu ayeti vahyediyordu:

"Bütün bu toplananlar (müşrikler) hezimete uğrayacak ve arkalarına dönüp kaçacaklardır" (el-Kalem Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi 68/45).

17 Ramazan günü (13 Mart 624) yapılan savaşta Allah Teala'nın vadi gerçekleşmiş ve düşman ordusu büyük bir hezimete uğratılmıştı. Ebu Cehil ve diğer bir grup ileri gelen müşrikler de dahil yetmiş müşrik öldürülmüş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi çok sayıda da esir alınmıştı. İslam ordusunun verdiği şehit sayısı ise on dört kişiydi (bk. Bedir Gazvesi).

Bedir savaşı Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine İslam devletinin temellerini sağlamlaştırmış Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi inananlara büyük moral gücü kazandırmıştı. Artık bu savaşla hak batıla üstün gelmiş Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi küfrün Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi şirkin ve putperestliğin yeryüzünden silinip atılması için İslam cihatı meşalesi tutuşturulmuştu.

Bedir'den Medine'ye dönüldüğü zaman Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam'a duydukları düşmanlıktan dolayı içlerini kemiren ve müslümanların kazandığı bu büyük zaferi hazmedemeyen ve kahrolan yahudiler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi düşmanlıklarını açığa vurmaya ve değişik yollarla müslümanlara sataşmaya başlamışlardı.

İffetsiz bir kadın şair olan Asma binti Mervan ile Ebu Afek adındaki yahudi şairler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslama karşı haddi aştıkları için öldürülmüşlerdi. Yahudi kabileler içinde düşmanlıklarını ilk önce açığa vuran Kaynuka yahudileri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Bedir zaferini küçümsüyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sebebini Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekkeli arapların savaş bilmemelerine bağlayıp; "bizimle karşılaşsalar da savaş nasıl olurmuş görseler" diyerek müslümanları hafife alıyorlardı.

Bir müslüman kadının yahudiler tarafından saldırıya uğraması üzerine çıkan olaydan sonra Resulullah (s.a.s) Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Kaynukaoğullarına savaş ilan etti. Müslümanlara karşı büyüklenen bu yahudi kabile Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi tıynetlerindeki korkaklıklarından Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sarfettikleri sözleri unutup kalelerine kapanmaktan başka ça! re bulamadılar. Müslümanlarla çatışma cesaretini gösteremeyen Kaynukaoğulları teslim olmaları üzerine Medine'den sürülüp çıkarıldılar (bk. ; Kaynukaoğulları).

Gelişen olaylar çerçevesinde Allah Teala Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi sosyal Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi iktisadî Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi siyasî konulardaki ayetlerini Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi hikmetine binaen bir nüzul sebebi çerçevesinde gönderirken Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi İslam savaş hukukuna dair teşrii de oluşmaya başlamıştı. İslam Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi canlı bir hayat dini olduğu için Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi inen hükümler hemen toplum hayatına yansıtılıyor ve müslümanlar tarafından hazmedilerek Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yaşayışlarını onlara göre düzene koyuyorlardı. İslam tebliğinin Mekke safhası Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi nasıl ki kıyamete kadar sürecek tevhid mücadelesinde insanlara örnek teşkil etsin diye Allah tarafından o seçkin topluluğa yaşatılmışsa Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Medine dönemi de Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kıyamete kadar müslümanların ferdi yaşayışlarından devlet düzenine kadar her şeyleri için örnek olsun diye Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yine o seçkin sahabeler topluluğuna yaşatılmakta idi.

Bedir savaşından sonra Resulullah Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Mekke müşrikleriyle müttefik konumundaki müşrik kabilelere karşı akınlara girişmişti. Bedir'de müslümanların elde ettiği zafer ve Kaynukaoğullarının ihanetlerine karşılık sürülmeleri Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi geri kalan yahudileri çileden çıkarmıştı. Bütün peygamberlere ihanet eden bu kavim Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Resulullah (s.a.s).ile yaptığı antlaşmaya aykırı olarak Mekke müşrikleriyle gizliden gizliye komplolar hazırlamaya girişti. Yahudi liderlerinden şair Ka'b b. Eşref Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Bedir zaferini duyduğu zaman üzüntüsünden;

"Bugün yerin altı üstünden yeğdir" demiştir. Bu adam Mekke'ye gidiyor ve Bedrin intikamını almaları için onları harekete geçirmeye çalışıyor Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi yahudilerin kendilerine yardım yapacağına dair taahhütlerde bulunuyordu. Düşmanlıkta alenî davranan ve ileri giden bu yahudi öldürülerek fesatı engellenmişti.

Bedir mağlubiyetini bir türlü hazmedemeyen ve öfkeden çılgına dönen müşrikler Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi intikam almak için hemen hazırlıklara girişmişlerdi. Bedir öncesi Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi Ebu Süfyan'ın Mekke'ye ulaştırdığı kervandan herkes sadece sermayelerini almış Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi kervanın 250.000 dirhem tutarındaki toplam karı ordu teşkilinde harcanmak için ayrılmıştı. Mekke dışındaki bir çok kabileye heyetler gönderilerek para karşılığında asker toplama yoluna gidildi. Ordunun mümkün olduğu kadar büyük ve kalabalık olması gerekiyordu. Zira Medine'ye doğru yürüme cesaretini ancak bununla kendilerinde bulabilirlerdi.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 17-11-2013, 04:35   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

baya kısaymış yani cidden
 

Alt 29-12-2013, 03:27   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Çok uzun yazamam
 
Alt 26-10-2014, 06:28   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok kısa gerçekten
 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

Medine Dönemi Hakkında Kısa Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: medine dönemi kısaca, mekke dönemi kısa bilgi, medine dönemi kısaca özeti, medine dönemi kısa, islama çağrının medine dönemi, hz muhammedin medine dönemindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri nelerdir kısaca, medine dönemi özet, hz muhammedin medine dönemindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri nelerdir, medine dönemindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri nelerdir, medine döneminde neler vardı kısaca, medine dönemi kısa ca anlat, medine hakkında kısaca bilgi, medine dönemi hakkında kısaca bilgi, mekke dönemi medine dönemi kısaca, hz muhammedin medine dönemi özet,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sümerler Hakkında Kısa Bilgi Я Soru Cevap 26 13-12-2016 03:35
Newton hakkında kısa bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 09-12-2012 09:03
oyuncak gemi hakkında kısa bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 2 05-03-2012 10:01
İkinci Selim dönemi hakkında bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 04:27
İntrauterin Dönemi Hakkında Bilgi elif Çocuk Sağlığı ve Eğitimi 0 13-06-2011 01:53

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.