bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 05:48   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır

Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır- Türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmıştır


Türk Milletinin Kullandığı Alfabeler

Türkler Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır çeşitli yerlerde ve yerleştikleri sahalarda başka başka alfabeler kullandılar. Sesin ifadesi olan harf denen işaretler itibaridir Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır iğretidir Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır takmadır. Aynı ses ayrı alfabelerde Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır değişik harfler/şekiller ile yazılır. Alfabeye Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır İslam dininin kabulüyle Osmanlı terbiyesinde yetişen yaşlıların hala kullandıkları şekliyle Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Elifba Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Ebced de denilmiştir.
Kültür tarihimize bakıldığında daha ilk yazılı abidelerimizde Türkçe yazma endişesi kendisini göstermektedir. Buna paralel olarak Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır edebiyatımızın menşeine doğru gidersek Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır saraylarda ve halk arasında Türkçe söylemek; kamlarda Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bahşılarda ve ozanlarda milletin dertlerine deva olmak gerçeği vardır. Bütün bunlar Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bir millete dili ile seslenmek Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır anlatmak Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır millet fertlerini en iyi şekilde yetiştirmek ve birleştirmek içindir. Şu halde her millette olduğu gibi bizde de dil ön sırada yer almıştır. Şair ve müellifler tarafından işlenen dile türlü emekler sarf edilmiştir. Alimlerimiz onunla bildiklerini açıklamışlardır. Fakat Türkçe'nin tarih içinde zaman zaman talihsizliğe uğradığı da bir gerçektir. Böyle olmasına rağmen kesintisiz devam eden Türk tarihi içinde ona arka çıkan hakanlar olmuş Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türkçe yazan şair ve müellifler mükafatlandırılmıştır.

Türk tarihi Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır düğümler ve bu düğümlerin açıldığı dağınıklıklarla doludur. Göktürkler devrinde millet Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır tek bir hakanın etrafındadır. Dili Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır dini ve alfabesi tektir ve her bakımdan bir birlik mevcuttur. Uygurlar devri bu birliğin az çok bozulduğu Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türklüğün bilhassa dini açıdan dağılmaya yüz tuttuğu bir devir olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygurlardan sonra Türklük Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır İslam medeniyetine dahil olmuştur. İslamiyet Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Uygurlar zamanında görülen dağınıklığı gidermiş Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türklüğü kurtarmış ve milleti yeniden bir bütün haline getirmiştir. Karahanlılar'la başlayan ve Selçuklular'la yeniden tesis edilmeye çalışılan birliğin ve bütünlüğün gerçekleşmesi de İslam dini sayesinde olmuştur. Ancak Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bu iki devleti birbirinden ayıran en mühim şey Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır birincisinin Türkçe'ye verdiği değerdir. Selçukluların bunun yanında belirtilmesi gereken hizmetlerinden biri alfabede birliği sağlamış olmalarıdır. Zaten bu büyük devlet Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır tarihe mal olurken İslami - Türk yazısını Türk birliğinin kurulabilmesi için en mühim unsurlardan biri olarak miras bırakmıştır.

Selçuklulardan sonra her beylik Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türkçe sayesinde tutunmaya ve hükmetmeye çalıştı. Böylece anlatım ve ifadede birlik ile Türkçe'ye verilen değer önde geldi. Dil düşüncesinin yanında alfabede de birlik sağlandı ve her beylik İslami-Türk yazısını kullandı. O devirde bütün Türk illerinde durum aynı idi. Beylerin sınırları olsa bile yazı birliği bütün Türklüğü birleştiriyordu. Bu Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır doğu ve batı Türklüğü için de söz konusu idi.

Bugün Türk dünyası dil ve din birliğine sahiptir. Fakat alfabede birliği kaybetmiştir. Bu birlik Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Rusya’daki Türkler arasında bile mevcut değildir. Ancak onlar da görülen çözülme üzerine yazıda birlik tarafına yönelmişlerdir.

Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler:

Göktürk (Orhun) alfabesi: Metinleri Orta Asya’daki Orhun Nehri kıyısında bulunduğu için Göktürk veya Orhun ismi ile anılır. Orhun’da yerleşen Türkler tarafından kullanıldığı için de Türük Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türk Alfabesi denir. Türklere mahsustur ve Esik Kurgan yazısına benzer. Hunlar Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Göktürkler ve sathi olarak da Asya ve Avrupa’ya yayılan Türk kavimleri Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır kullanmıştır. Bu alfabede resmin göze hitap ettiği ve ses haline geldiği açıkça görülür. Göktürk alfabesi otuz sekiz harften meydana gelir. Dördü sesli olup Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır sekiz sesi karşılar Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır gerisi sessizdir. Ayrıca ok Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır ko Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır uk Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır ku Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır ük Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri KullanmışlardırTürkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri KullanmışlardırTürkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır nd Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır gibi heceler ayrı harflerle gösterilmiştir. Sesli harfleri Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır sessizler okutur. Sağdan sola doğru yazılır. Tonyukuk Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Kültigin ve Bilge Kağan hatırasına yazılıp Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır dikilen Orhun Abideleri bu alfabenin şaheser numunesidir. Bunlar ayrıca Türkçe'nin bilinen ilk yazılı metinleridir.

Uygur alfabesi: Göktürklerden sonra Türkistan’da devlet kuran Uygurlardan adını alır. Uygurlar ve Türkistan’daki Türkler kullandı. On sekiz işaretten meydana gelir. Dördü sesli Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır gerisi sessizdir. Harfler umumiyetle birbirine bitişiktir Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır çok defa başta Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır ortada ve sonda olmak üzere üç şekli vardır. Sağdan Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır sola doğru yazılır. Sekizinci asırdan Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır on ikinci asra kadar yaygın Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır on beşinci asra kadar mevzii bir şekilde görülür. Bu yazının kâtiplerine Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bakşı Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bakşıgeri veya serbahşı adları da verilmiştir.

Arap-İslam alfabesi: Türklerin topluca İslamiyet'i kabulünden Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçe'nin çeşitli lehçelerinde Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır pekçok kitap Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır kitabe yazılmıştır. Muazzam ve kesintisiz abidevi eserler bu alfabe ile verildi. Türkiye Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır İslam alemi ve dünyanın her yerindeki kütüphane ve kitapseverlerin kitaplıklarında İslam harfleriyle yazılmış milyonlarca Türkçe eser mevcuttur. Dünyanın en büyük ve muazzam arşivi Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türk - İslam alfabesiyle yazılan Türkçe evraklarla doludur.

Kiril alfabesi: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hudutları içinde yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır. Kiril Alfabesi Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır ihtiyari olmayıp Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Rus ve komünist emperyalizmin zoraki tatbikidir. Komünist idare Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türklere tek bir alfabe kullandırmayıp Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır milli birliği bozmak için on sekiz Türk boyuna değişik işaretli alfabe kullandırmıştır. Sunî bir Slav alfabesidir. Otuz sekiz harftir. On biri sesli Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır gerisi sessizdir. Soldan sağa doğru yazılır. Kullanma alanı Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Rusya’daki Türkler içindir.

Latin alfabesi: Bu alfabe Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır 1925 yılında ilk defa Azeri Türklüğü tarafından kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra; 1928’de Türkiye’de kullanılmaya başlandı. Günümüzde Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Türkiye ve Avrupa Türkleri kullanır. Latin asıllı yirmi dokuz harften meydana gelir. Sekizi sesli Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır gerisi sessizdir.

Türkler; Orhun-Türk Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Uygur-Sogd Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Arap-İslam Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Kiril-Slav ve Latin alfabelerinden başka Sogd Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Mani Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Brahmi Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Süryani Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Rum Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır Slav vs. gibi alfabeleri de kısmen kullanmışlardır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 22-12-2013, 10:17   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel bir site aradığım herşey burada çıktı ellerinize sğlık


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır

Türkler Bugüne Kadar Hangi Alfabeleri Kullanmışlardır konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır, türkler bügüne kadar hangialfabeyi kullanmışlar, türkler bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır kısaca, türkler hangi alfebeyi kulanmıştır, turk ler hangı alfabeyı kullanmıslar ozet,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Lidyalılar Hangi Yazı Türünü Kullanmışlardır elif Soru Cevap 0 10-02-2013 05:18
Hangi ünlü ne kadar para kazanıyor? incitanesi Haberler 5 21-08-2012 03:03
Çocuklarda hangi diş macunu ne kadar kullanılmalıdır? daywest Bebek Bakımı 0 13-03-2010 07:29
Hangi vitamin günde ne kadar nimlahza Genel Bilgiler 1 28-03-2009 10:50
Kemal Türkler Biyografi-Kemal Türkler Kimdir? elif Türkiye'den Biyografiler 0 28-06-2008 02:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats