bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-02-2013, 04:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı?

Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı?Türk Kurtuluş Savaşı Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? İstiklâl Harbi Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Türk İstiklâl Harbi ya da Millî Mücadele olarak adlandırılan Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkanOsmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922′de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? 24 Temmuz1923′te imzalanan Lozan Antlaşması ile resmen sona ermiştir.

Kurtuluş Savaşı Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? dört belirgin döneme ayrılabilir:

I. Dünya Savaşı sonrası dönemi: Mondros Mütarekesi’nin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918′den Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu’ya yola çıktığı 19 Mayıs 1919′a kadardır
Örgütlenme dönemi: Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Ankara’daki Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920′ye kadardır.
Hakimiyetin sağlanması dönemi: 23 Nisan 1920′den Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Londra Barış Konferansı’nın ikinci safhasının başladığı Mart 1922′ye kadardır.
Barışın sağlanması dönemi: Mart 1922′den Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923′e kadardır.

Millî Mücadele Dönemi Savaşları

A. DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

TBMM açıldığı sırada ülkedeki tek düzenli askeri birlik doğudaki Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu idi. Bunun dışındaki askeri birlikler Mondros Ateşkes Antlaşması gereği terhis edilmişti. Batıda Yunanlılara Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? güneyde ise Fransızlara karşı
Kuva-yı Milliye birlikleri savaşıyordu.
Kuva-yi Milliye halkın içinden çıkmış Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? vatan ve yurt sevgisi ile düşmana karşı mücadele eden silahlı güçlerdi. Terhis edilen birçok subay ve asker Kuva-yı Milliye birliklerine katılmıştı. TBMM 1920 sonlarında Kuva-yi Milliye birliklerini kaldırıp düzenli ordu kurmaya karar verdi. Bunun başlıca nedenleri;

a. Kuva-yi Milliye birlikleri düşmana karşı başarıyla savaşıyordu. Ancak düşmanı tamamen durdurup yurttan atamıyordu.

b. Kuva-yi Milliye birlikleri kendi başına düzensiz bir şekilde hareket ediyordu. Çoğu zaman görevlendirilen değerli komutanları dinlemiyorlardı.

c. Kuva-yi Milliye birliklerinin yeterli askeri birikimi Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? bilgisi ve ağır silahları yoktu.

d. Kuva-yi Milliye birlikleri ihtiyaçlarını halktan karşılıyordu. Bu konuda bazan zor kullanıyor Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? bu da tepkilere neden oluyor Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? suçluları cezalandırma yöntemleri de ciddi sorunlara yol açıyordu.
Bütün bunlar devlet olma yolundaki TBMM’yi olumsuz etkiliyordu. Ülkede devlet otoritesini kurmak ve düşmanı yurttan atmak için düzenli ordunun kurulması gerekliydi. TBMM bu iş için İsmet ve Refet Beyleri görevlendirdi. Kısa sürede Batı Cephesi’nde düzenli ordu kuruldu. Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem gibi bazı Kuva-yi Milliye şefleri ise isyan ettiler.
Savaş Cepheleri

B. DOĞU CEPHESİ
Ermenilerle Savaş ve Gümrü Antlaşması: İtilaf Devletleri Mondros Ateşkes Antlaşmasına Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini sağlayacak maddeler koydurmuşlardı. Sevr Antlaşması’nda da Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesini kararlaştırmışlardı. Ermeniler Sevr Antlaşması’ndan sonra kendilerine vaat edilen toprakları almak üzere harekete geçtiler. Ermeni işgallerinin başlaması ve bölgedeki Türkleri katletmeye başlamaları üzerine TBMM’nin de onaylaması ile harekete geçen Kazım Karabekir Ermenileri yendi. Sarıkamış Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Kars ve Iğdır kurtarıldı. Ermenilerin barış istemesi ile Gümrü Antlaşması yapıldı.

Buna göre;
a. Kars ve çevresi Türkiye’de kaldı. Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler.
b. Ermeniler TBMM’yi tanıdılar ve Doğu Anadolu’ya yönelik toprak talebinden vazgeçtiler.
Gümrü Antlaşması ile; TBMM uluslar arası alanda ilk askeri ve siyasi başarısını kazandı. TBMM’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan oldu. Ermenilerin toprak talebinden vazgeçmesi ile Sevr Antlaşması’nın uygulanma imkanı kalmadı. Ermeni sorunu büyük ölçüde çözüldü.

Gümrü Antlaşması’ndan hemen sonra Gürcistan da TBMM ile anlaşarak Batum ve Ardahan’ı Türkiye’ye geri verdi.

C. GÜNEY CEPHESİ
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Hatay Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Adana Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Mersin Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Antep Urfa ve Maraş bölgesi Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Fransızların bölgeye getirdiği Ermenilerin bölgede katliamlara girişmesi üzerine bölge halkı silahlı direnişe başladı. Fransızlar Maraş ve Urfa’dan çıkarıldı. Antep ise uzun süre kahramanca direndi. Adana ve Osmaniye’de de yenilgilere uğrayan Fransızlar Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Türklerle baş edemeyeceklerini anladılar.
TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun Batı Cephesi’nde Yunanlıları Sakarya Savaşı’nda yenmesi üzerine Fransa Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yaptı. Buna göre;
a. Hatay Fransa’nın yönetiminde kalacak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? ancak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? özerk bir yönetim kurulacak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası geçerli olacaktı. (Fransa bu maddeyle dolaylı da olsa Hatay’ın Türkiye’nin bir parçası olduğunu kabul etmiştir).
b. Taraflar belirlenen sınırların kendi taraflarında genel af ilan edecektir.
Ankara Antlaşması ile; Güney Cephesi kapanmış Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? buradaki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırılmış ve ilk kez bir İtilaf Devleti TBMM’yi tanımıştır. Bu durum Kurtuluş Savaşı’nın kazanılma yolunda olduğunu göstermektedir.

D. BATI CEPHESİ
1. I. İnönü Savaşı

Yunanlılar Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? yeni kurulan düzenli ordunun Çerkez Ethem’le uğraşmasından yararlanmak istediler. Düzenli ordu güçlenmeden onu yok etmek Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Eskişehir ve Ankara’yı alarak TBMM’yi dağıtmak üzere 9 – 10 Ocak 1919′da İnönü mevzilerine saldırdılar. Ancak yenilerek geri çekildiler.

I. İnönü Savaşı’nın Sonucu
a. Düzenli ordu ilk başarısını kazandı. Yunanlılar Türk ordusunun bir vuruşta dağıtılamayacağını anladılar.
b. Savaştan sonra Çerkez Ethem isyanı da kolayca bastırıldı.
c. Türk halkının TBMM’ye ve düzenli orduya güveni arttı. Askere alım işlemleri hızlandı. Askerden kaçmalar azaldı.
d. Dış politikada olumlu gelişmelere yol açtı. İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı gözden geçirmek için Londra Konferansı’nı topladılar. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması yapıldı.
e. İstiklal Marşı ve 1921 Anayasası’nın (Teşkilatı Esasi) kabul edilmesini kolaylaştı.
f. İsmet Bey generalliğe yükseltildi.
Londra Konferansı (21 Şubat – 12 Mart 1921)

İtilaf Devletleri TBMM’nin Doğu Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Güney ve Batı Cephesi’nde kazandığı başarılar üzerine Sevr Antlaşması’nın uygulanamayacağını anladılar ve antlaşmayı gözden geçirmek üzere Londra’da bir konferans topladılar. Konferansa İstanbul Hükümeti yanında TBMM’yi de çağırmak zorunda kaldılar. Amaçları Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirip Türk tarafına kabul ettirmekti.
Mustafa Kemal görüşmelerden bir sonuç çıkmayacağını biliyordu. Buna rağmen barış yanlısı olduğumuzu göstermek Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Türk halkının haklılığını dünyaya duyurmak ve TBMM’nin uluslar arası alanda tanınmasını sağlamak için TBMM adına Bekir Sami Bey’in konferansa katılmasını destekledi.
İtilaf Devletleri konferansta Sevr Antlaşması’nı biraz değiştirip Türk tarafına kabul ettirmeye çalıştılar. Bu yüzden anlaşma sağlanamadı. Konferansın en önemli sonucu; İtilaf Devletleri’nin TBMM’yi resmen tanıması ve “Türkler barış istemiyor” şeklindeki propagandaların etkisiz hale getirilmesi oldu.
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)

İtilaf Devletleri’nin Boğazları ele geçirmesi ve Anadolu’yu işgal etmesi Sovyet Rusya’nın güney sınırlarını tehdit ediyordu. TBMM de Sovyet Rusya’dan askeri malzeme almak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak istiyordu.
TBMM’nin Ermeniler ve Gürcülerle anlaşması güneyde ve batıda başarılar kazanması üzerine iki taraf yakınlaşarak Moskova Antlaşması’nı imzaladı (16 Mart 1921).

Buna göre;
• Sovyet Rusya Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? TBMM’yi ve Misak-ı Milli’yi tanıyacak.
• Sovyet Rusya Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? TBMM’nin Gürcistan ve Ermenistan’la yaptığı antlaşmaları Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla tanıyacak.
• Taraflardan birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacak.
• İki devlet arasında karşılıklı yardımlaşma sağlanacak.
Bu antlaşma ile ilk kez batılı ve büyük bir devlet TBMM’yi tanıdı. Sovyet Rusya Sevr Antlaşması’nın geçersizliğini kabul etti. Türkiye’nin doğu sınırının güvenliği sağlanarak buradaki birliklerden bir kısmı Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
2. II. İnönü Savaşı

Londra Konferansı sonuçsuz kalınca İtilaf Devletleri’nin kışkırtmasıyla Yunanlılar yeniden saldırıya geçtiler. Amaçları Ankara’yı almak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? TBMM’yi dağıtıp Sevr Antlaşmasını Türklere zorla kabul ettirmekti. Ancak 27 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında yapılan II. İnönü Savaşı’nda yine yenildiler.
Bu savaş Türk halkının TBMM’ye ve düzenli orduya güvenini iyice artırdığı gibi İtalyanların da Anadolu’dan çekilmeye başlamalarında etkili oldu.
3. Kütahya – Eskişehir Savaşları

Yunanlılar II. İnönü yenilgisinden sonra iyice hazırlandılar. Anadolu’ya büyük kuvvetler getirdiler ve 10 – 24 Temmuz 1921′de büyük bir saldırı başlattılar. Henüz iyi hazırlanamamış olan Türk ordusu bu taarruz karşısında geriledi. Mustafa Kemal daha fazla kayıp verilmemesi için ordunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesini istedi.
Bu olay mecliste sert tartışmalara yol açtı. Bazı milletvekilleri ümitsizliğe kapılarak meclisin Kayseri’ye taşınmasını Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? düzenli ordunun kaldırılarak yeniden Kuva-yi Milliye birliklerine dönülmesini istiyordu.
Mustafa Kemal ümitsiz değildi. Ona göre düşman yenilebilirdi. Bunun için çabuk kararlar verilmesi ve verilen kararların derhal yerine getirilmesi gerekli idi. Bu nedenle meclisin yetkileriyle birlikte başkomutanlık yetkisinin kendisine verilmesini istedi. Meclis de bu isteği kabul etti (5 Ağustos 1921).
Mustafa Kemal ordunun eksiklerini gidermek için Tekalif-i Milliye emirlerini yayınladı. (8 Ağustos 1921). Buna rağmen ordunun eksiklikleri giderilemedi.
4. Sakarya Meydan Savaşı (22 Ağustos – 11 Eylül 1921)

Yunanlılar Türk ordusunun hazırlanmasına fırsat vermemek için hemen taarruza geçtiler. Başlangıçta bazı başarılar kazandılar. Mustafa Kemal “Hattı (çizgi) müdafaa yoktur. Sathı(yüzey) müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini verdi. Sonunda Yunanlılar yenildi.

Sakarya Savaşı’nın Sonuçları
a. Yunanlıların Türk ordusunu yok etme Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Ankara’yı alma ve Sevr’i Türklere kabul ettirme hayalleri sona erdi. Yunanlılar savunmaya geçti. Türk ordusu da taarruz hazırlıklarına başladı.
b. Halkın TBMM’ye ve orduya güveni tam olarak sağlandı. II. Viyana ile başlayan geri çekilme sona erdi.
c. TBMM Mustafa Kemal’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Fevzi Çakmak’a da mareşallik rütbesi verdi.
d. Dış politikada olumlu gelişmeler oldu. Kafkas cumhuriyetleri ile Kars Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı. Böylece doğu ve güneydeki birlikler Batı Cephesi’ne kaydırıldı. İtilaf Devletleri TBMM’ye ateşkes ve barış önerisinde bulundu.
Kars Antlaşması: Sakarya zaferi üzerine Sovyet Rusya TBMM ile ilişkileri iyice geliştirmek ve aradaki sorunları tamamen çözmek için Ermenistan Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Gürcistan ve Azerbaycan’ı TBMM ile anlaşmaya zorladı. Moskova Antlaşması’nın bir tekrarı olan Kars Antlaşması yapıldı. Böylece doğu sınırı kesinlik kazandı.
Ankara Antlaşması: Fransa güneydeki şiddetli halk direnişi ve TBMM’nin başarıları üzerine TBMM ile Ankara Antlaşması’nı yaptı. Bu antlaşma ile ilk kez bir İtilaf Devleti TBMM’yi tanıdı. Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi. (Güney Cephesi konusunda anlatıldı)
5. Büyük Taarruz (26 Ağustos – 12 Eylül 1921)

Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra başlayan taarruz hazırlıkları bir yıl sürdü. Sonunda hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 26 Ağustos 1922′de taarruza geçti. Aslıhanlar ve Dumlupınar dolaylarında yapılan Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda Yunan ordusunun büyük kısmı imha edildi. Türk ordusu 9 Eylülde İzmir’e girdi. 18 Eylülde tüm Anadolu Yunanlılardan temizlendi.
6. Mudanya Ateşkes Antlaşması

Yunanlıların Anadolu’dan atılmasıyla sıra İstanbul Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Boğazlar ve Trakya’nın kurtarılmasına gelmişti. İtilaf Devletleri bir

savaşı göze alamayarak ateşkes önerdiler. Türkiye’yi İsmet Paşa’nın temsil ettiği görüşmeler sonunda Mudanya Ateşkes Antlaşması yapıldı.

Buna göre;
a. İstanbul’un yönetimi TBMM’ye bırakılacak.
b. Doğu Trakya’nın yönetimi bir ay içinde TBMM’ye bırakılacak. TBMM buraya sekizbin asker geçirebilecek.
c. Barış yapılana kadar İstanbul ve Boğazlarda bir miktar İtilaf kuvveti kalacak.
d. Türk – Yunan savaşı duracak.
Bu antlaşmayla Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Milli Mücadelede savaşlar dönemi sona erdi. İstanbul Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. İtilaf Devletleri İstanbul’un yönetimini TBMM’ye bırakmakla İstanbul Hükümeti’ni yok saydılar.
7. Lozan Barış Antlaşması

Mudanya’dan sonra Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? yapılacak barış görüşmelerinin tarafsız ülke gerekçesi ile İsviçre’nin Lozan kentinde yapılması kararlaştırıldı. İtilaf Devletleri Türk tarafını bölmek için TBMM ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de Lozan’a çağırdılar.
Bunun üzerine TBMM. 1 Kasım 1922′de saltanatı kaldırarak İtilaf Devletleri’nin planını bozdu. Türkiye adına görüşmelere İsmet Paşa katıldı.
Yapılan uzun ve çetin görüşmeler sonunda 24 Temmuz 1923′te Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

Buna göre;
a. Türk – Yunan sınırı Meriç nehri olacak. Yalnız Yunanistan Karağaç’ı savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek. Gökçeada ve Bozcaada dışındaki ege adaları Yunanistan’da kalacak.
b. Irak sınırı İngiltere ile Türkiye arasında yapılacak görüşmeler sonunda belirlenecek. Güney sınırı Ankara Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? doğu sınırı ise Kars Antlaşması’nda belirlenen şekilde olacak.
c. Boğazlar bütün ticaret gemilerine açık olacak Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? yönetimi için Türkiye’nin başkanlığında uluslar arası bir kurul oluşturulacak. Boğazlar silahlandırılmayacak.
d. Kapitülasyonlar kaldırılacak.
e. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. İstanbul dışındaki Türkiye Rumları ile Batı Trakya dışındaki Yunanistan Türkleri yer değiştirecek. Patrikhane İstanbul’da kalacak.

f. Osmanlı borçları Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaşılarak ödenecek.

Lozan Barış Antlaşması ile;
• Yeni Türk devletini bütün dünya devletleri tanıdı. Sevr Antlaşması geçersiz hale geldi.
• Ekonomik gelişmemizi engelleyen kapitülasyonlar kaldırıldı. Azınlık sorunu çözüldü. Osmanlı borçları sorunu çözüldü.
• Antlaşmadan sonra İtilaf Devletleri askerleri İstanbul’u boşalttı. Böylece geldikleri gibi gittiler.
Bütün bunlara rağmen Irak sınırı belirlenemedi. Boğazlarla ilgili maddeler Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtladı….
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı?

Milli mücadele sırasında kimlerle hangi savaşlar yapıldı? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: en çetin savaşlar kimlere karşı yapıldı, milli mücadelede kimlerle hangi savaşları yaptık, kurtuluş savaşında en çetin savaşlar kimlere karşı yapıldı, milli mücadele kimlerle hangi savaşları yaptık, milli mücadele de kimlerle hangi savaşları yaptık, en çetin savaşlar, en çetin savaşlar kime karşı yapıldı, milli mücadelede kimlerle hangi savaşlar yapıldı, 23 nisan kimlerle ilan edildi, turk ordusu milli mucadelede batida kiminle savasti, en cetin savaslar kimlere karsi yapildi, kurtuluş savaşında en çetin savaşlar kime karşı yapıldı, milli mücadelede kimlerle hangi savasları yaptık, türkler savaşları kiminle yaptılar, en çetin savaşlar hangi ülkeye karşı yapıldı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Milli Mücadele Dönemi Eserleri nelerdir elif Türkçe ve Edebiyat 2 16-12-2014 10:28
Ermeniler ile kurtuluş savaşımızda hangi cephede mücadele verilmiştir ? Я Soru Cevap 0 23-11-2012 01:57
Milli Mücadele Dönemi Şairleri Kimlerdir elif Türkçe ve Edebiyat 0 11-02-2012 03:09
Milli Mücadele Döneminde Roman Ve Hikaye özellikleri elif Türkçe ve Edebiyat 0 11-02-2012 03:07
3 Kisiyle Tanisma Sansin Olsaydi Kimlerle Tanismak isterdin? mormavi Anketler 4 23-06-2010 07:21

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:31 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.