bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-02-2013, 12:13   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı

Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı

Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı


Atatürk’ün kazandırdığı değerler konusu araştırılırken Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı devlet; toplum ve kişi yaşamına yansıyan bütün alanlarda Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı hayret verici bir yaygınlık ve büyüklükle karşılaşılmaktadır.

Atatürk’ün Türk tarihi içerisindeki yeri ve Atatürkçülüğün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Türk milletinin düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı her geçen gün daha belirgin olarak ortaya çıkmakta Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bu katkının ve etkinin büyüklüğü çok zaman olayın içerisinde yaşayanların değerlendirmelerini aşmaktadır. Geçen zaman Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürk’ün dünya politik akışı üzerindeki yeri ve değerini de daha belirginleştirmekte Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı büyüklüğü önce hissedilmeye sonra anlaşılmaya başlanmaktadır.

Atatürk’ün kazandırdığı değerler Atatürk İlke ve İnkılâplarından ibaret değildir. Atatürk inkılâpları Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürk’ün kazandırdığı değerlerin vazgeçilmez bir bölümü; Atatürk ilkeleri ise kazanılan değerlerin ve aynı zamanda Atatürkçülükten beklentilerimizin vazgeçilmez yol göstericileridir.

ATATÜRK’ÜN KAZANDIRDIĞI DEĞERLER

(İlk büyük değer Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bağımsız milli devlet)

Yıkılması ve dağılması önlenemeyen imparatorluktan sonra milli devletin kurulması içinde ilk aşama Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı hudutları belirlenen coğrafyaya ulaşılması Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bu coğrafya üzerinde bağımsızlığın ve milli şuurun (ulusal bilinç) doğmasının sağlanmasıydı. Kurulan milli devlet ve onun bağımsızlığı Atatürk’ün kazandırdığı temel değerlerdir.

Bağımsızlık Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı diğer atılımların ortamını hazırlayan vazgeçilmezliği olan bir amaç Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı güvenli hudutlarla birlikte ulaşılması gereken ilk hedefti. İstiklâl Harbi adını bu amaçtan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bağımsızlıktan almıştır.

Milli devletin coğrafyasına ulaşılması ve bu coğrafya üzerinde bağımsızlığın gerçekleştirilebilmesi için Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı on yıl devam eden harplerden çıkmış bir millet Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı tekrar dört yıla yakın çeşitli cephelerde sayısı belirsiz devletle savaşmak veya en azından bir kısmı ile çarpışırken diğer bir bölümü ile her alanda kıyasıya bir mücadele içerisinde bulunmak zorunda kalmıştır. Bu devletler Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürk’ün deyimi ile “örneği görülmemiş bir galibiyetin temsilcileriydi”. Birinci Dünya Harbi’nde muharebe meydanlarında yenilmediği halde Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı harbi ve harple birlikte yurdunu kaybetme tehdidi altında olan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı umudunu yitirmiş bir toplum ve dağılmış bir ordu ile Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı sınırları ve hasımlarının sayısı belirsiz bir ülkede Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı iç ve dış birçok hedefini gerçekleştirmek için hareket edilmiştir. Milli devlet Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı millet gerçeğine ve milli birliğe dayanır. Atatürk’ün kurduğu milli devlette de Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı milli devletin vazgeçilmez gerçeği olan milli şuur (ulusal bilinç) yaratılmış Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı etkili kılınmış ve tam bağımsızlığa ulaşılmıştır.

Türk İstiklâl Harbi’nde Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı en güç durumlarda dahi bağımsızlıktan ödün verilmemiştir. Atatürk tam bağımsızlığı bir “vazife” olarak belirtir ve “siyasî Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı malî Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı iktisadî Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı adlî Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı askerî Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kültürel ve benzeri hususların” bütününde tam bağımsızlığı ve tam serbestliği öngörür. İstiklâl Harbi sonucunda bütün unsurları ile bağımsızlığa ulaşılmış Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kendi irademiz ve kendi ölçülerimiz içerisinde çağdaşlaşmanın ortamı yaratılmıştı.

İstiklâl Harbi’nin askeri harekât bölümünü İzmir’de noktalayan Atatürk “asıl işimiz şimdi başlıyor” demiştir. Bu çok önemli bir tespittir. Bu tespit değerlendirilmeden Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bu tespit dikkate alınmadan Atatürkçülüğe girilemez.

Çağın ve çağdaşlaşmanın ilk gereği olan bağımsız milli devletin kurulmasından sonra Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı diğer çağdaşlaşma atılımları için ortam hazırlanmış oluyordu. Çağdaşlaşmak için gerekli olan ve gerçekleştirilen atılımlar Atatürk’ün kazandırdığı diğer değerlerdir.

İkinci Büyük Değer Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Milletin Egemenliği

Coğrafyası belirlenmiş bağımsız devlet Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı vatandaşı için özgür bir ortam sağlamadan çağdaşlaşma yolunu açamazdı. Özgürlüğe ancak milli egemenliğin gerçekleştirilmesiyle ulaşabileceğini Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı milli egemenliğin temel ürününün özgürlük olduğunu belirleyen Atatürk Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı hareketin başlangıcında -22 Mayıs 1919 tarihli raporda- Amasya Tamimi’nde Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Erzurum Kongresi’nde milli egemenlik amacını ortaya koymaya başlamıştır.

O tarihte mevcut iç siyasî yapıya en çağdaş seçenek (alternatif) milli egemenlikti. Atatürk’ün iç politik durumdaki ilk işi Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı iktidar seçeneğini açıklaması ve bu seçeneğin gerçekleştirilerek güçlendirilmesi oluşturuyordu. Atatürk Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurarak ve her kararını onun düşünce ortamında geliştirerek Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı mevcut siyasi iktidara Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı padişaha ve onun hakim olduğu çevreye milli egemenlik seçeneği ile karşı koyabilmiştir. Şüphesiz demokrasiyi savunan; fakat buna rağmen sarayın Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı totaliter sistemin yanında yer alan batılıların Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı milli egemenliği seçen Anadolu karşısındaki durumları Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı savundukları değerlerle Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı batı ölçüleri ile çelişiyor Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kendileri ile ters düşmüş oluyorlardı. Atatürk’ün milli egemenlik alternatifini seçmesi bugün normal görünebilir. Olayı kendi tarihi atmosferi içerisinde düşünmek gerekir. Krallar Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı padişahlar Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Komünizm Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Nasizm Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Faşizm gibi kişi Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı aile Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı zümre veya sınıf hareketlerinin hakim olduğu bir dünya ortamında milli egemenlik ilke olarak seçilmiştir. Seçimi değerli kılan bir diğer husus; cazip görünen Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı moda olan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı seçimi kolay olan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kişinin gururunu okşayan totaliter seçenekler arasında bu kolaylıkları taşımayan milli egemenliğin seçilmiş olması ve harp şartlarında Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı inkılâp şartlarında uygulanmak zorunda kalınacağının bilinmesidir.

Atatürk Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı iktidarın kaynağını iktidarın dayandığı tabanı değiştirmiştir. İktidarı bir aileden almış ve bütün millete devretmiştir. Bu özelliği ile diğer siyasî ihtilal niteliğindeki iktidar değişikliği olaylarından daha farklı Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı daha büyüktür. Fransız İhtilali egemenliğin millet devrini amaçlamışsa da Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı sınıf hareketi özelliğinden kurtulup egemenliğin millete devri amacına birçok darboğazdan geçtikten sonra ulaşabilmiştir. Rus İhtilali iktidarı bir oligarşiye Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bir partili kadrosuna devretmiştir. Atatürkçülük ise iktidarı genişleten Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı iktidar tabanını milletin bütününe yaygınlaştıran bir harekettir.

Üçüncü Büyük Değer Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Laik Zihniyet

Bağımsız milli devlet Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı özgürlük ve milli egemenlikten sonra Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı özgürlüğün gereğine uygun bir zihniyet değişikliğin sağlanması şüphesiz vazgeçilmez bir adımdı. Akılcılığa dayanan açık düşünce ortamı gerçekleştirilmeden çağın Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı ve gelecek çağların gerekleri yerine getirilmeyecekti. Bu da her şeyden önce ve her alanda laik bir anlayış ve laik bir uygulama ile mümkün olabilecekti.

Batının Rönesansı’nı nasıl Reformu’ndan ayırmak mümkün değilse Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Türk çağdaşlaşmasında da yenileşmeyi Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı lâik toplum yaratılmasından ayrı düşünemeyiz. Atatürk’ün kazandırdığı ve Atatürkçülükle sahip olduğumuz değerlerin en önemlilerinden birisi Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı çağın ve gelecek çağların ihtiyaçlarına uygun ortamın yaratılabilmesi için gerekli olan laik özellikli zihniyet yapısının gerçekleştirilmesiydi.

Dördüncü Büyük Değer Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürkçülük

Atatürk’ün milletimize kazandırdığı değerlerin en önemlilerinden bir diğeri Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bağımsız milli devleti Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı milli egemenliği Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı laik zihniyeti ve bunlarla birlikte diğer inkılâplarını ilkeleri yönünde bütünleştiren Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı güvence altına alan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kendi potasında sistemleştiren Atatürkçülük’tür.

Kazanılan değerlere; sağlam ilkelerle ulaşılabilmiş ilkeler yönünde ve onlara dayanarak inkılâplar gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyetçilik Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Milliyetçilik Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Halkçılık Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Devletçilik Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Laiklik ve İnkılâpçılık birer ilke olarak diğer bütün inkılâp ve çağdaşlaşma uygulamalarını yönlendiren düşünce bütününün unsurlarıdır.

ATATÜRKÇÜLÜKTEN BEKLENTİLERİMİZ

Artık beklentilerimiz Atatürk’ün kendisinden değil Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı ilkeleri Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı inkılâpları ve kazandırdığı değerlerle bir bütün oluşturan Atatürkçülüktendir.

Atatürk Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı gerçeklere dayanan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı evrensel ağırlıklı Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı geleceğe yönelik Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı birbiri ile uyumlu amaçlar Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı uygulamalar ve ilkeler bütünüdür. Bu içeriği ile yeniliğe açık Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı dinamik özelliği ve bütünlüğü olan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı birbirini tamamlayan Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı birbiri ile uyumlu düşünce sistemidir. Bağımsız millî devleti Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı millî egemenliği Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı kişi özgürlüğünü ve her çağda çağdaş olmayı amaçlar Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı akla ve bilime dayanır.

Atatürkçülükten Birinci Beklentimiz Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürk’ün Kazandırdığı Değerlerin Korunup Geliştirilmesi

Atatürk’ün kazandırdığı değerlerin korunması Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı geliştirilmesi en iyi şekilde Atatürkçü bir ortamda gerçekleştirilebilir. Bağımsız milli devletimiz Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı özgürlüğün kaynağını oluşturan millet egemenliğimiz ve lâik yapımız Atatürkçülükten bize kalan miraslardır. Bu sebeple Atatürkçülükten en önemli beklentimiz Atatürk’ün kazandırdığı temel değerlerin korunması ve geliştirilmesidir. Atatürk’ün kazandırdığı değerlerin de en güçlü koruyucusu Atatürkçülüktür. Başka bir anlatımla Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürkçülük Atatürk’ün kazandırdıklarını koruma Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı korunma ve geliştirme yol ve yöntemini de içermektedir.

Milletçe içerisinde bulunduğumuz şartlar karşısında Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Atatürk’ün kazandırdığı değerlerin ne ölçüde güvence altında olduğu Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı bu büyük değerlerimizin hangi tehditlerle karşı karşıya bulunduğu diğer bir soruyu oluşturuyor Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı Kazanılan değerlerin korunması için önce bunlara yönelik tehdidin önlenmesi gerekir.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı

Ölçüler Kanununun Kabulü Yaşamı konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ölçü Kanununun Kabulü Yaşamı Nasıl Değiştirdi ? Я Soru Cevap 2 29-05-2014 09:57
Tevhid-i Tedrisat Kanununun Getirdiği Yenilikler elif Eğitim ve Öğretim 0 07-02-2013 02:55
Uzunluk ölçüleri kanununun kolaylıkları nelerdir? Я Soru Cevap 0 23-11-2012 06:36
mutfakta kullanılan ölçüler. sevda Yemek Tarifleri 1 07-10-2009 09:37
Pratik Ölçüler Bkmlyz Genel Bilgiler 0 12-09-2008 08:59

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.