bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-02-2013, 02:56   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Temel Haklarımız Nelerdir

Temel Haklarımız Nelerdir-Temel Haklarımız Nelerdir Maddeler Halinde


İnsan hakları Temel Haklarımız Nelerdir insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır
İnsan haklarının temelini Temel Haklarımız Nelerdir 10 Ocak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 4 Kasım 1950 tarihli İnsan Haklan Sözleşmesi oluşturmuştur Bu beyanname ve sözleşmede yaşama hakkı Temel Haklarımız Nelerdir kişi özgürlüğü ve güvenliği Temel Haklarımız Nelerdir düşünce Temel Haklarımız Nelerdir din ve vicdan özgürlüğü Temel Haklarımız Nelerdir ifade özgürlüğüne verilmiştir Bunlar bizim anayasamızda da yer almaktadır
Anayasamızın 12 maddesince kişiliğine bağlı Temel Haklarımız Nelerdir dokunulamaz Temel Haklarımız Nelerdir devredilemez Temel Haklarımız Nelerdir vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir" ifadesi yer almaktadır
Temel haklar bizim anayasamızda da temel hak ve özgürlükler başlığı altında "Kişi Hakları’’ Temel Haklarımız Nelerdir "Sosyal ve Ekonomik Haklar’’ Temel Haklarımız NelerdirSiyasi Haklar" olarak üç grupta ele alınmış:'

Kişi Hakları


1 Yaşama hakkı Temel Haklarımız Nelerdir
2 Kişi dokunulmazlığı Temel Haklarımız Nelerdir
3 Kişi hürriyeti ve güvenliği
4 Özel hayatın gizliliği ve korunması
5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6 Din ve vicdan hürriyeti
7 Düşünce ve kanaat hürriyeti
8 Bilim ve sanat hürriyeti Temel Haklarımız Nelerdir
9 Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
10 Toplantı hak ve hürriyeti
11 Mülkiyet hakkı Temel Haklarımız Nelerdir
12 Hak arama hürriyeti
13 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler

1 Ailenin korunması Temel Haklarımız Nelerdir
2 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Temel Haklarımız Nelerdir
3 Çalışma ile ilgili haklar Temel Haklarımız Nelerdir
4 Toplu iş sözleşmesi Temel Haklarımız Nelerdir grev hakkı ve lokavt
5 Ücrette adalet sağlanması Temel Haklarımız Nelerdir
6 Sağlık Temel Haklarımız Nelerdir çevre ve konut hakkı Temel Haklarımız Nelerdir
7 Gençliğin korunması ve spor hakkı Temel Haklarımız Nelerdir
8 Sosyal güvenlik hakları Temel Haklarımız Nelerdir
9 Tüketici hakları Temel Haklarımız Nelerdir
10 Tarih Temel Haklarımız Nelerdir kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Siyasi Haklar ve Ödevler

1 Türk vatandaşlığı Temel Haklarımız Nelerdir
2 Seçme Temel Haklarımız Nelerdir seçilme Temel Haklarımız Nelerdir siyasi faaliyetlerde bulunma hakları Temel Haklarımız Nelerdir
3 Kamu hizmetine girme hakkı Temel Haklarımız Nelerdir
4 Dilekçe hakkı

Yaşama Hakkı


* İnsanın en temel hakkı yaşamaktır Temel hak ve özgürlüklerin uygulanması öncelikle yaşama hakkına bağlıdır Herkes bir diğerinin yaşama hakkına saygı göstermelidir
* Yaşama hakkı bütün hakların temelinde olduğu için hiçbir şekilde engellenemez
Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

* Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne Temel Haklarımız Nelerdir dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder Bu hak Temel Haklarımız Nelerdir kişinin yaşamasını ve vücut bütünlüğünü güvence altına almaktadır
Özel Hayatın Gizliliği

* Kişilerin özel yaşamı da devlet tarafından güvence altına alınmıştır Anayasamızın 20 maddesinde "Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir" ifadesi yer almaktadır

Konut Dokunulmazlığı

* Herkes evinde ailesi ile birlikte rahatsız edilmeden bir yaşam sürme hakkına sahiptir Anayasamızın 21 maddesinde Temel Haklarımız Nelerdir "Kimsenin konutuna dokunulamaz Kanuna bağlı hâkim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadıkça Temel Haklarımız Nelerdir kimsenin konutuna girilemez Temel Haklarımız Nelerdir arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz" ifadesi yer almaktadır

Eğitim Hakkı

* İnsanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdırİnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz
* Anayasamızın 42 maddesinde Temel Haklarımız Nelerdir "Kimse Temel Haklarımız Nelerdir eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz’’ifadesi yer almaktadır Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre düzenlenir Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz
Sağlık Hakkı

* Sağlık hakkı Temel Haklarımız Nelerdir insanların temel haklarından biridirİnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için Temel Haklarımız Nelerdir öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir
Dilekçe Hakkı

* Demokratik bir devletin vatandaşlarına tanıdığı haklardan birisi de dilekçe hakkıdır Dilekçe hakkı diğer temel haklar gibi anayasa ile güvence altına alınmıştır Vatandaşlar herhangi bir şekilde hakları ihlal edildiğinde devletin ilgili kurumlarına dilekçe ile başvurabilir

Seçme ve Seçilme Hakkı


* Seçme Temel Haklarımız Nelerdir seçilme ve siyasi parti faaliyetlerinde bulunmak demokrasinin en önemli hak ve hürriyetlerindendir Bu hak ve hürriyetler kanunla düzenlenmiştir
Düşünce Temel Haklarımız Nelerdir Kanaat ve İfade Özgürlüğü

* Düşünce ve bir konuda karar verebilme insana özgü özelliklerin başında gelirİnsanın geliştirilebilmesi ve kişilik kazanabilmesi için özgürce düşünebilmesi gerekir
* Demokrasi ile düşünce ve kanaat özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki vardır Anayasamızın 25 maddesinde Temel Haklarımız Nelerdir 'Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir" ifadesi yer almaktadır

Basın ve Yayın Özgürlüğü

* Basın özgürlüğü Temel Haklarımız Nelerdir insanların görüşlerini gazete Temel Haklarımız Nelerdir kitap Temel Haklarımız Nelerdir dergi ve televizyon gibi araçlarla topluma duyurabilmesini ifade eder Basın özgürlüğü insanların okul dışında da eğitilmesine imkân sağlar
Din ve Vicdan Özgürlüğü

* Din ve vicdan özgürlüğü kişinin istediği bir dine inanmasını ve ibadetlerini serbestçe yapabilmesini kapsar Demokratik devletlerde serbestçe kullanılırken baskıcı yönetimlerde ise bu özgürlüğün kullanılması zor olur

Haberleşme Özgürlüğü

* Haberleşme özgürlüğü kişilerin yakınları Temel Haklarımız Nelerdir özel veya devlet kuruluşları ile çeşitli yollarla haberleşmesini ifade eder Kişilerin haberleşmesinde gizlilik esastır Hiç kimsenin telefonları dinlenemez Ancak devlet Temel Haklarımız Nelerdir suçun önlenmesi veya ortaya çıkarılması amacıyla yetkili kurumlarıyla telefonları dinleyebilir
Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

* Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kişinin istediği yerde oturmasını veya seyahat edebilmesini kapsar Anayasamızın 23 maddesinde Temel Haklarımız Nelerdir "Herkes Temel Haklarımız Nelerdir yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir" ifadesi yer almaktadır

Toplantı Hak ve Özgürlüğü

* Bu özgürlük kişilerin toplu halde düşüncelerini açıklamasını ifade eder Düşünce özgürlüğünün devamı olan bu özgürlük dernek kurma özgürlüğünü de kapsar
* Bu demokratik hakkın kullanılmasında diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi gerekir

Bilim ve Sanat Özgürlüğü


* Herkes Temel Haklarımız Nelerdir bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir Demokratik devlet Temel Haklarımız Nelerdir bilim alanında çalışanları teşvik eder Sanatçıyı korur Bilimsel çalışmaları teşvik eder

* Atatürk bu konuyla ilgili olarak Temel Haklarımız Nelerdir’’Efendiler Temel Haklarımız Nelerdir hepiniz milletvekili olabilirsiniz Temel Haklarımız Nelerdir hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Temel Haklarımız Nelerdir fakat bir sanatçı olamazsınız’’demiştir
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

* Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir
* Devlet temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir
Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılamaması

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılamayacağı durumlar şunlardır:


* Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için kullanılamaz
* Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı tehlikeye düşürecek şekilde kullanılamaz
* Temel hak ve hürriyetleri yok etmek için kullanılamaz
* Devletin kişi veya zümre tarafından yönetilmesi Temel Haklarımız Nelerdir sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması veya din Temel Haklarımız Nelerdir dilırk mezhep ayrımı yapmak için kullanılamaz
Temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda durdurulduğu görülür Anayasamızın 15maddesinde bu durum bazı şartlara bağlanmıştır Bu şartlar;

* Savaş hâli Temel Haklarımız Nelerdir
* Seferberlik hâli Temel Haklarımız Nelerdir
* Sıkıyönetim hâli
* Olağanüstü hâldir

Ancak temel hak ve hürriyetlerin bazı durumlarda kısmen veya tamamen durdurulması durumunda bile kimsenin yaşama hakkına Temel Haklarımız Nelerdir din Temel Haklarımız Nelerdir vicdan ve düşünce özgürlüğüne dokunulamaz
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Temel Haklarımız Nelerdir

Temel Haklarımız Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: temel haklarımız nelerdir, temel haklarımız, temel haklar nelerdir, temel haklarimiz nelerdir, temel haklarımızın özellikleri nelerdir, temel insan hakları nelerdir maddeler halinde, temel haklarımız nelerdirtemel haklarımız nelerdir, temel haklarımız neler, insanin temel hak ve odevlerimiz nelerdir, hak nedir onemli haklarimiz nelerdir, haklarımız nelerdir maddeler halinde, temel hak ve özgürlüklerimiz nelerdir maddeler halinde, insanların temel hak ve hürriyetleri nelerdir, temel haklarımız nelerdır, temel hakklarımızın özellikleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sosyal ve Ekonomik Haklarımız ve Ödevlerimiz Nelerdir? Я Soru Cevap 7 09-11-2014 11:22
Vatandaşlık Haklarımız Nelerdir elif Soru Cevap 1 27-02-2013 07:09
haklarımız nelerdir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 18-12-2011 05:52
Temel Haklarımız Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 06:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:48 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.