bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-02-2013, 06:44   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Karahanlılar Hakkında Detaylı Bilgi

Karahanlılar Hakkında Detaylı Bilgi

Karahanlı Devleti 840 - 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir.
Bazı tarihi kaynaklarda bu krallık İlekhan Krallığını olur bulunan maden paraların bir çoğunda tipik "İlek (Iilik elik vs)" bir sözü vardır İslâmi kaynaklarda örneğin Ali ibn el-Esir o hanedanın ismini al-Hāqaniya al-Hāniya veya al-Āfrāsiyā diye tanımlamıştır. Eşzamanlı edebiyat kaynaklarda genellikle hanedan ismi Kağaniye (Ḵāqāniya) (Ḵağan [yurdu]) al-Moluk al-Ḵāniya al-Atrāk veya Āl-e Afrāsiāb (Afrasiab ailesi hanedanı; Şehname'deki Turan kralı) denilmiştir.


Karahanlıların İsim Kökeni

Devletin adı Kara ve Han iki Türkçe kelimesinden oluşmuştur. "Kara" Türkçe'de siyahı soyluluğu gösterir ve "Han" doğrusu Kağan yöneticilere verilen Tanhu Hakan Yabgu ve İlbey gibi Türkçe bir unvandır. Prof. Omeljan Pritsak meseleyi daha başka açıdan ele alarak izah etmiştir. Türklerde Kara Kızıl Ak ve Gök dört yönü temsil etmektedir. Kara kuzey tarafını gösterir ve ekseri şehirlerde ayrı olarak bu yönlerin kapılarının isimleri vardır. Belh'in kuzey yani Kara'nın yönü (tarafı) Türk kapısıdır. Güney kapısı Hind batı kapısı Yahudi doğu kapısı ise Çin kapısıdır. Kara aynı zamanda kuvvetli cebbar ve cesur demektir. Bu bakımdan bu ismi almış olmalıdırlar. Gazneli Mahmud'a Çinlilerin verdiği "Karahan" tabiri de aynı mânâda olmalıdır. "Kara" azamet yükseklik ve üstünlük demektir. Meselâ Türk ülkelerinden en doğudan batıya kadar raslanan karasular hep gür coşkun su ve nehirlere verilmiştir.

Karahanlıların Siyasi Tarihi

Kurucusu Bilge Kül Kadir Handır. Bilge Kül öldükten sonra oğulları Bazır ve Oğulçak devletin başına geçtiler. Devletin Batı kısmında hükümdar olan Oğulçak Samanoğulları devletindeki karışıklıklardan yararlanarak isyan eden bir Samanî şehzadesinin sığınma talebini kabul etti. Oğulçak'ın yeğeni Satuk Buğra bu şehzade sayesinde müslüman oldu ve Abdulkerim adını aldı. Bu olaydan sonraz amcası Oğulçak'ı mağlup eden Abdulkerim Satuk Buğra devletin başına geçti ve Han ünvanını alarak islamiyeti resmen kabul etti. Karahanlılar islamiyeti topluca kabul eden ilk Türk devletidir. Satuk Buğra Han 955 (Hîcrî 344) yılında Kaşgarlı Mahmut'un Divân-ı Lügati't-Türk'te " اَرتُج artuç: Ardıç. Kaşgar'da bu adta iki köy vardır." diye bahsettiği altın Artuç köyünde gömülmüştür. O zamanlar Kaşgar'ın kuzeyinde iki tane Artuç (Atuş Artux) isminde köy vardı birisinin adı altın Artuç (Atuş Artux) ikincisi üst Artuç (Atuş Artux)'dır.

Karahanlıların Tarihi

Tarihi kaynaklarbirbirleri ile fazlasıyla ters düşer Karahanlı Devletinin ilk Hanı tarihi ve kurucu kim olduğu daima tartışılmıştır. Karahanlı devleti İslam'la ilgilidir ve tüm kaynaklar aynı kişiye yani Satuk Buğra Han'a odaklanmıştır. Sadece bir tarihçi Abu’l-Futub ‘Abd al-Ghafir bin Husayn al-Alma’i ki Hicri beşinci yüzyılda Kaşgar'da yaşamış o Tarikh Kashghar şehir tarihi yazmış ve Satuk Buğra Han'ın din değiştirdiğini anlatır. Ancak bu ilk metin el yazması kaybedilmiş ve sadece kısmen tekrar 14. yüzyılın başında Jamal Qarshi tarafından Mulhaqat al-Surah isminde kitabında yeniden yazılmıştır. Bir başka kaynak 1889 yılı içinde bulunan Çağatayca dilinin son kısmına ait Buğra Han hatıralarıdır (Tazkirah Buğra Han). 17. yüzyıldan kalma bir başka el yazması kopyası bulunur.

Kuruluş dönemi ile ilgili pek fazla bilgi bulunmayan Karahanlılar Devleti Karluk Çiğil Yağma ve diğer Türk boylarından oluşmuştur.

Devlet 840 yılında Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Bilge Kül Kadir han tarafından kurulmuştur. 893 yılında Kaşgar devletin başkenti olmuştur.

Bilge Hüsamettin Han'dan sonra devleti oğulları Bazır Arslan Han ve Oğulçak Kadir Han yönetmişlerdir. Balasagun ve Taraz merkezli iki ana idari bölgeye ayrılan devlette; Bazır Arslan Han Balasagun'da Büyük Kağan olarak ve Oğulçak Kadir Han Taraz'da Ortak Kağan olarak yönetimi paylaşmışlardır.
10. yüzyıl sonlarında Oğulçak Kadır Han'ın yeğeni Satuk'un (Satuk Buğra Han) savaş halinde bulundukları Samanî sığınmacıların etkisi ile İslam'ı kabul etmesi devletin tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. İslam'ı kabulunden sonra Abdülkerim adını alan Satuk Han devletin sürekli savaş halinde olduğu Samanîler'den de aldığı destek ile amcasına karşı mücadele ederek devletin yönetimini ele geçirmiştir.

İslamiyet'i devlet dini olarak benimseyen Satuk Han döneminde Karahanlı Devleti'nin tamamına yakın bir bölümü bu dine geçmiştir. Karahanlı Devleti ilk büyük Müslüman Türk devleti olmuştur. Halife "Nasr Bin Ali" döneminde Abbasiler Karahanlıları Müslüman ülkesi olarak tanımıştır. Samanoğulları ile itilafta olan Karahanlılar Gaznelileri destekleyerek Samanoğulları Devleti'ni yıkmıştır. Gazneliler ile Ceyhun nehri sınır olarak belirlenmiştir.
Devlet 1042 yılında hanedan içindeki kavgalar sonucunda Doğu ve Batı Karahanlı devletleri olarak ikiye bölünmüştür. Batı Karahanlı Devleti; 1042-1212 yılları arasında hüküm sürmüş ve ilk başkenti Özkent olan devlet 1212 yılında Harzemşahlar tarafından yıkılmıştır. Önemli merkezleri; Balasagun Talas ve Kaşgar ve ilk hükümdarı Tamgaç Buğra Han olan Doğu Karahanlı Devleti ise 1211 yılında Karahitaylar tarafından yıkılmıştır. Çinliler yakınlarında kurulan tüm yabancı devletlere hep aynı Divide et impera (Böl ve hükmet) aldatmacı hileyi kullanıp önce ikiye bölmüşler daha sonra yıkmışlardır. Aynı oyun Göktürklerede yapılmıştır. Böyle oyunları Ruslar Anaasya'da yaşayan diğer Türk Uluslarına uygulayıp birbirlerine düşman yapmışlardır.
Krallık (Kağanlık) Altayların aile sistemine göre iki alt krallığa bölünmüştür. Doğu Karahanlıların hükûmdarı daha büyük han olup "Arslan Kara Han" unvanıyla Balasagun (ya da Kara Ordu)'da ikamet etmiştir. "Arslan" kelimesi Karluklar'dan Çiğil boyunun totemi (ongunu) olan aslan manasına gelmektedir. Batı Karahanlıların hükûmdarı olan ikinci Karahan ise Taraz'da üslenmiş ve daha sonra Kaşgar'a taşınmış ve tekrar Taraz'a dönmüştür. Onun unvanı Buğra Kara Han idi. "Buğra" kelimesi Karluklar'ın Yağma boyunun totemi (ongunu) olan deve anlamına gelmektedir.

Karahanlı Devleti Aral Gölü'nden Batı Çin ve Moğolistan adacıklarına kadar uzanan bir coğrafyada hüküm sürmüştür.

Karahanlıların İktisadi Yapısı

Karahanlılar devrinde kömür bakır altın ve kurşun içeren maden ocakları işletilmiş. Kuça Kaşgar Aksu ve Hoten pazarlarında altın ve bakırdan işlenmiş eşyalar satılmış her yıl sergiler düzenlenmiştir. Soda (sodium carbonate) Yeşim taşı Yurungkaş Nehri yatağından çıkarılan beyaz Yeşim ve Karakaş Nehri yatağından çıkarılan siyah Yeşim Lapis lazuli (lâcivert taşı) ve İpek İpek Yolu boyunca ticareti yapılmıştır. Karahanlılardan Satuk Buğra Karahan Harun Buğra Karahan Musa Buğra Karahan Yusuf Kadir Karahan Süleyman Arslan Karahan batı hanlarından Tamğaç İbrahim Han I. Nasr Şemsi el-Mülk Han ve diğerlerinin adına altun gümüş bakır madeni paralar basılmıştır.

Karahanlıların Ordu Yapısı

Ordu iki temel birimden oluşurdu:

1. Hassa Ordusu
2. Eyalet Ordusu


10 kişilik orduya "otağ" 100 kişilik orduya "haly" 1000 kişilik orduya "subaşı" denilirdi. Ordu kurağına veya ordu karargâhına "toy" denilirdi. Savaşlarda Hakanın çadırı kurulur tuğ dikilir ve nöbet davulu (tuğ) vurulurdu. Usta kılavuzlar (yorçı) ve öncü bölükler (yizek) düşmanı gözetler ve düşman gözcülerini yakalamak için atlı bölük (tutgak) çıkarılırdı.

Karahanlılarda Uygarlık

İslam'ın kabülü sonrasında Karahanlılar Uygur alfabesi ni benimsemişler ve Türkçe'yi resmi dil olarak kullanmışlardır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı topraklarda devlet kurulması sebebiyle diğer Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Arapça ve Farsça dilleri Karahanlılar'da etkin olamamıştır.
"Ribat" (Taşrabat) adı verilen kervansaraylar yapılmıştır. Tuğla ve kerpiç ağırlıklı olduğu için günümüze enkazları kalmıştır. Türk-İslam sentezi olarak Kümbetler ilk bu dönemde görülür. Bir Türk arşını olan çığ Arap arşının üçte ikisi kadar uzunlukta olup göçebeler bununla bez ölçerlermiş.
Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügatit-Türk (Büyük Türk Sözlüğü) İmam-ı Ebü'l-Fütuh Abdülgafur'un Tarih-i Kaşgar (Kaşgar'ın Tarihi) adlı çalışmaları bu dönemin en önemli yapıtlarıdır. Aşkiyaş adında özel yemek evlerini kullanmışlardır.


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 30-11-2013, 12:38   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart Karahanlılar

Kopyalıyamıyorum neden


 

Alt 15-03-2014, 07:06   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face10 Eda

çünkü insanlar doğru yolu öğrensin diye göndermiş


 
Alt 17-05-2014, 04:37   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart okulufakmakistiyorum

güzel teşekkürler ama bazı kelimeleri cümlenin yapısına uygunsuz çekimli olarak yazmışsınız


 
Alt 09-02-2015, 06:20   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Gerçekten çok güzel yazmış'şınız ama bazılarınızın kelimeleri yanlıs


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Karahanlılar Hakkında Detaylı Bilgi

Karahanlılar Hakkında Detaylı Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: karahanlıların kökeni, karahanlılarda ticaret, karahanlıların siyasi tarihi, karahanlılar hakkında detaylı bilgi, karahanlilarin siyasi tarihi, karahanlılar hakkında bilgi, karahanlıların diğer adı, http wwwbakimliyizcom soru cevap 111712 karahanlilar hakkinda detayli bilgihtml, karahanlilarin kokeni, karahanlıların isim kökeni, karahanlılar ordusu, karahanlılar için kullanılan isimler, karahanlılar ın kelime anlamı, karahanli devleti icin kullanılan isimler, karahanlilar ayrintili,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Karahanlılar Hakkında Bilgiler Я Tarih 38 05-03-2017 01:59
Demokrasi hakkında detaylı bilgi Я Soru Cevap 1 09-12-2012 07:52
Badminton hakkında detaylı bilgi Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 22-11-2011 08:25
Karahanlılar Devleti Dönemi (840-1212) elif Tarih 0 04-02-2011 04:48
kına gecesi hakkında detaylı bilgiler Bkmlyz Evlilik Hazırlığı 3 01-09-2008 12:06

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats