bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 02:13   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler

Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler


Peygamberimizin Mu'cizeleri
Takdim
Hazreti Muhammed (asm) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Cenab-ı Allah’ın biz kulları için seçtiği örnek şahsiyet ve muallimdir. Peygamberlik vazifesini yüklenen tüm peygamberler gibi Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler O da İlahi davayı yaymaya başladığı zaman insanların inkârlarıyla karşılaşmıştır. Allah’ın âdeti üzere Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler her peygamber (as) davasını ispat için bazı mucizeler göstermiştir.
En Büyük ve Ebedi Mucize Kur’an’dır
Peygamber Efendimizin (asm) en büyük Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ebedî mucizesi Kur’an’dır. Kur’an yüzlerce ayetiyle Hazreti Peygamber’in (asm) davasını ispat eder. Aynı zamanda Kur’an’ın kendisi Peygamberimizin (asm) en büyük mucizesidir. Öyle bir mucizedir ki Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler kırk yönden mucize olduğunu Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ihtisas sahibi olan binlerce Kur’an alimi tarafından ispat edilmiştir.
İsra ve Miraç Mucizesi
Hem Kur’an’ın hem de bütün sahih hadis ve tarih kaynaklarının haber verdikleri; Peygamberimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisi de İsra ve Miraç mucizesidir. Biz burada ilk önce Kur’an’daki ilgili ayetlerden ve sahih kaynaklardaki hadislerden ve rivayetlerden İsra ve Miraç mucizesinin nasıl gerçekleştiğini anlatacak Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ardından ise bu mucize ile ilgili akla gelebilecek bazı soruların cevaplarını vereceğiz.
Ayın Yarılması Mucizesi
Kur’an’da Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler “Kıyamet yaklaştı Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ay yarıldı. Onlar ise Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ne zaman bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ‘Bu daimî bir sihirdir.’ derler.” ayetinin açık işareti ve tüm sahih hadis ve siyer kaynaklarında geçen manevi tevatür derecesindeki ayın yarılması mucizesinin nasıl gerçekleştiği konusunda bilgi verip Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ardından bu konuda akla gelebilecek bazı sorulara cevap vermeye çalışacağız.
Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması
Peygamber Efendimiz (a.s.m) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Allah’ın bildirmesiyle gelecekle ilgili pek çok konuda haberler vermiştir. Verdiği haberler ise aynen bildirdiği gibi vücuda gelmiştir. Sahih rivayetlerden bir kısmını kaynaklarıyla beraber nakledeceğiz.
Yiyeceklerin ve İçeceklerin Bereketlenmesiyle İlgili Mucizeler
Bu bölümde Peygamber Efendimizin (asm) temasıyla yiyecek ve içeceklerin bereketlenmesi şeklinde gösterdiği mucizeleri aktarmaya çalışacağız.
Sularla İlgili Mucizeler
Sularla ilgili mucizeler de pek çok sahabeler tarafından rivayet edilmiştir. Sahabelerin rivayet ettiği hadisleri Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler sayısı binleri bulan tâbiîn alimleri devralmışlar ve onlar da kendilerinden sonra gelenlere aktarmışlardır. Bu şekilde asırlarca dilden dile Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler elden ele dolaşarak ta günümüze kadar ulaşmıştır. Özellikle Asr-ı saadetten sonraki asra ulaşan hadisler Buhari ve Müslim gibi Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler hadis ilminin dahi imamlarına ulaşınca onlar tarafından sıhhatli olanlar tespit edilip kaydedilerek gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılmıştır.
Ağaçlarla İlgili Mucizeler
Peygamberimizin (asm) mucizelerinden bazıları da ağaçlarla ilgilidir. Ağaçların Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Efendimizin (asm) emriyle yerlerinden çıkıp yanına gelmeleri ve Efendimizin (asm) emrini dinlemeleri pek çok defalar vuku bulmuştur. Bu mucizeler de yine manevi mütevatir hükmündedirler.
Dağ Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili AyetlerTaş ve Cansız Bazı Varlıklarla İlgili Mucizeler
Bu bölümde Efendimizin (asm) dağlar ve taşlar gibi bazı cansız varlıklarla ilgili göstermiş olduğu mucizelerden bir kısmını nakledeceğiz.
Hastaların ve Yaralıların Şifa Bulması Mucizeleri
Peygamber Efendimizin (asm) mucizelerinin en önemlilerinden bir kısmı da hastaların ve yaralıların O’nun (asm) eliyle veya nefesiyle şifa bulmaları şeklinde vuku bulmuştur. Bu mucizeler hadis ve siyer kitaplarında çokça zikredilmiştir. Bizler de burada birkaç örneği sizlere nakletmeye çalışacağız:
Peygamberimizin Duasıyla Gerçekleşen Mucizeler
Peygamber Efendimizin (asm) mucizelerinin bir türü de duasıyla gerçekleşen olağanüstü hallerdir. Biz şu pek çok misallerinden Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler tevatüre yakın ve meşhur bazı misalleri burada nakledeceğiz.
Hayvanlarda Gösterilen Mucizeler
Nasıl ki taşlar Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ağaçlar Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ay Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler güneş Resulullah’ı (asm) tanıyorlar Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler birer mu’cizesini göstermekle O’nun (asm) peygamberliğini tasdik ediyorlar Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler öyle de hayvanlar taifesi de Resulullah (asm) ile alakadardır ve mazhar oldukları çeşitli mucizelerle O’nun (asm) davasını tasdik etmişlerdir. Bu konuda sahih kaynaklardan bize ulaşan pek çok mucize vardır. Numune olarak birkaç tanesini burada nakledeceğiz:
Diriltilen Cenazelerle İlgili Mucizeler
Cenazelerin Efendimiz (asm) ile konuşmalarıyla ilgili mucizelerden Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler sahih kaynaklarda geçenlerden bazılarını nakledeceğiz.
Melekler ve Cinlerle İlgili Mucizeler
Meleklerin Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Peygamber Efendimiz’e (asm) hizmet etmesi ve görünmesi ile cinnîlerin ona iman ve itaat etmeleri başta Kur’an olmak üzere pek çok kaynaktan bize ulaşan mütevatir hadiselerdir. Biz burada Resulullah’ın (asm) şerefiyle Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler mucizesi olarak Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ümmetinin melekleri görmesi ve meleklerle konuşmasıyla ilgili mucizelerden birkaçını nakledeceğiz.
Düşmanlarından Korunması
Kur’an-ı Kerim’de “Allah seni insanlardan koruyacaktır.” ayetinin de işaret ettiği gibi Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler hayatı boyunca Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Allah tarafından düşmanlarından muhafaza edilmiştir.
Doğumundan Evvel Müjdelenmesi
Peygamberimizin (asm) gönderilmesinden önce fetret dönemi denen devrede; hem kahinler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler hem de bazı alim zatlar Allah Resulü’nün (asm) geleceğini müjdelemişlerdir. Bunlardan bazıları şiirlerinde O’ndan (asm) bahsetmiş Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler bazıları asırlar sonrasına mektuplarıyla bu müjdeyi ulaştırmışlardır. Bunlardan bazılarının örneklerini nakletmeye çalışacağız.
Peygamberlik Vazifesinden Evvel Meydana Gelen Hadiseler
Peygamberimizin (asm) doğumundan önce ve doğumu esnasında Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler dünyaya gelişiyle irtibatlı olarak meydana gelen harikulade hadiselerle Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler peygamberlik vazifesi verilmeden evvel çocukluğunda ve gençliğinde meydana gelen hadiselerden Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler sahih kaynaklarda geçen birkaç numuneyi burada nakledeceğiz.

Şimdi ALLAH'ın; Peygamberimiz(sav)'e mucize vermediğini belirten ayetleri aktaralım:

"Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler haydi (yapabilirsen) yerin içine (inebileceğin) bir delik Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ya da göğe (çıkabileceğin) bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! ALLAH dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplardı. O halde cahillerden olma!" (En'am - 35)

"Hayır Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler dediler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler (bu) karmakarışık hayallerdir; hayır onu uydurmuş; hayır o şairdir. (Eğer gerçekten peygamberse) öncekilerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin." (Enbiya - 5) "Bundan önce helak ettiğimiz hiçbir kent(halkı) inanmamıştı Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler şimdi bunlar mı inanacaklar?" (Enbiya - 5 Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler6)

"İnkar edenler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler "Rabbinden Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir yol göstereni vardır." (Ra'd - 7)

"İnkar edenler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler "Rabbinden Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. De ki: "Doğrusu Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ALLAH Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler dileyeni saptırır Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler kendisine yöneleni doğru yola iletir." (Ra'd - 27)

"Muhammed'e Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Rabbinden bir mucize indirilmeli değil mi?" diyorlar. De ki: "Görünmeyen ancak ALLAH'a aittir Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler bekleyin Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler doğrusu Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim." (Yunus - 20)

"İnkarcılar: "Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler sadece apaçık bir uyarıcıyım." (Ankebut - 50)

"Eğer kendisi ile dağların yürütüldüğü Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler yahut arzın parçalandığı Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı!... Hayır bütün işler ALLAH'a aittir Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler insanlar hala anlamadılar mı ki Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ALLAH dileseydi Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler bütün insanları doğru yola iletirdi? Yaptıkları işler yüzünden inkar edenlerin başlarına ani bela(lar) gelmeye devam edecek Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler yahut yurtlarının yakınına konacak (yahut sen onların yurtlarının yakınına konacaksın) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler ALLAH'ın vaadi gelinceye kadar bu böyle sürüp gidecektir. ALLAH sözünden caymaz." (Ra'd - 31).

"Mucizeler göndermekten bizi alıkoyan husus Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler öncekilerin onları yalanlamış olmasıdır. Semudlulara Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler gözle görülebilen bir dişi deve vermiştik de ona zulmetmişlerdi. Oysa Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Biz mucizeleri yalnız korkutmak için göndeririz."(İsra -59)

Yukarıdaki ayetler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Rasulullah (sav)'dan mucize rivayet edenleri yalancı çıkarmaktadır. Kuşkusuz mucizelerle ilgili haberlerin dayandırıldığı sahabeleri bu nitelemeden tenzih ederiz. Onların bu işle hiçbir biçimde ilgileri yoktur. Ne var ki yapılan rivayetlerin bir yerlere dayandırılması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler başta Rasulullah olmak üzere Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler birçok sahabe adına yalanlar uydurulmuştur Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler işin ilginç yanı Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler temel kaynak olarak kabul edilen İslami eserlerde bu konu kabul görmüş ve pekiştirilmesi konusunda bir çok izahlar yapılmıştır. Haber baştan doğru kabul edilince Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler onu sağlamlaştırmak ta Müslüman alimlere düşmüştür. Mucizenin olduğuna dair uydurulan rivayetlerin Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Kur'an'la sağlamasının yapılmamış olması Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler iyi niyetli birçok kimseyi yanılgıya düşürmüştür Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler işin başında uydurulan yalan Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler fark edilmediğinden -iyi niyet yüzünden- Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler sonra gelenler tarafından da kabul görmüş ve inancımızda tartışmasız bir şekilde yer etmiştir.

Ancak Müslümanların yeniden Kur'an'a yönelmeleri ve onu birinci kaynak olarak almaları Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler inancımızda yer etmiş yanlışların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Din yeniden kaynağıyla buluşmuş Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler bid'at ve hurafelerden arındırılmaya başlanmıştır.

Rasulullah'ın mucizelerine(!) Kur'an'dan delil olarak gösterilen ayetler Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler mucizenin olduğunu baştan kabul eden zihniyetin ayetleri yanlış tevil etmesinden başka birşey değildir. Özellikle Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Kamer Suresi'nin l. ve 2. ayeti (ayın yarılması olayı) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler İsra Suresi'nin l. ayeti (Gece yürüyüşü/Mi'rac hadisesi) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler Necm Suresi'nin 7. ayetinden 20.ayetine kadarki ayetler (Peygamberin Sidretü-l Münteha'da ALLAH ile buluşması) Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler İnşirah suresinin l. ayeti ( Peygamberin göğsünün yarılması olayı) Peygamberin mucizeleri olarak gösterilmektedir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler

Peygamberlerin Mucizeleri ile ilgili Ayetler konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: peygamberlerin mucizeleri ile ilgili ayetler, mucize ile ilgili ayetler, enam suresinde peygamberlerin mucizeleri ile ayetler, peygamberimizin yiyeceklerde ve iceceklerde mucizeleri, mucize ile ilgili hadisler, mucizelerle ilgili bazı ayetlwer, peygamberimizin mucize ayetleri, mucize göstermesi tevatür, peygamberlere gönderilen mucizeler 20 ayet, peygemberlik vazifesine ilgili ayet, mucize ilgili ayet hadisler, yiyeceklerin ve içeceklerin bereketlenmesi ile ilgili mucizeler, hzmuhammed asm ayetlerde geçen mucizeleri, peygamberlerde olağan üstü mucizeler ilgili hadisler, peygamberlerin mucizeleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anne baba hakkı ile ilgili ayetler ve hadisler Я Soru Cevap 39 17-05-2017 05:05
Kuranda ickiyle ilgili Ayetler mormavi Dua, Ayet, Hadis 1 05-04-2014 06:47
Gül suyunun mucizeleri.. asude Güzellik Önerileri 7 21-07-2012 10:36
Kuranda Alay ile ilgili Ayetler mormavi Dua, Ayet, Hadis 0 12-01-2011 08:56
Kuranda Saygi ile ilgili Ayetler mormavi Dua, Ayet, Hadis 0 12-01-2011 08:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats