bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 03:29   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir

Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir


Biyoteknolojik uygulamalar James Watson ve Fransis Crick adlı araştırıcıların canlılardaki karakterlerin dölden döle aktarılmasında rol oynayan DNA molekülünün yapısını belirlemeleriyle hayata geçmiştir. Bu molekülün yapısındaki değişmelerle canlılardaki karakterlerin farklılaştığının anlaşılması bu tür uygulamalarla istenilen özellikte bitki ve hayvan elde etmeyi planlayan Gen Mühendisliği bilim dalının doğmasını sağlamıştır.
Teorik olarak çok geniş uygulama alanı olan biyoteknolojik yöntemlerle grip Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir tetanoz Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kuduz Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kızamık gibi aşılar yanında istenilen özelliklere sahip bitkiler Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hayvanlar ve yararlı mikroorganizmaların da üretilmesi mümkündür. Biyoteknolojik uygulamalarla gelecek yıllarda bol Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir ucuz Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kaliteli ve besleyici özelliği daha çok olan gıda maddeleri elde edilebilecektir. Bunların hayata geçirilebilmesi için genetik mühendisliği ile biyoteknolojinin ortak olarak çalışması gerekecektir. Çünkü biyoteknolojinin ortaya çıkmasında en önemli faktör Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hücrenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirli kurallar dahilinde işlev yapması olmuştur. Biyoteknolojik uygulamaları sağlık Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir tarım Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir enerji sağlama Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir tür ıslahı ve çevre olmak üzere gruplandırabiliriz.
Tıpta biyoteknoloji Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir anne ya da babaya ait veya her ikisinin hatalı bir gen taşıması ve bunların oğul döllere geçmesi şeklindeki hastalıkların giderilmesi esasına dayanmaktadır. Bu çeşit rahatsızlıklar hatalı genin teşhis ve tedavisi ile ortadan kalkabilecektir. Genetik orijinli rahatsızlıkların önlenebilmesi için hastalığın daha embriyo safhasında tespit edilerek Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir erken dönemde tedavi edilmesi gerekir. Deneysel olarak oluşturulan zigotta Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir 8 hücreli safhada iken içerdiği hatalı genleri belirlemek mümkündür. Hastalık sebebi olacak genlerin yerine hatalı olmayanların yerleştirilmesi amaçlanan tedavi yöntemidir. Sağlık alanına biyoteknolojik diğer önemli bir katkısı da rekombinant DNA teknolojisi uygulamasıyla elde edilen ve canlı tarafından sentez edilemeyen ya da yetersiz üretilen protein ve enzimlerin yerine geçebilecek yapay ürünlerle tedavinin kolaylaşmasıdır. Örneğin bu yolla insülün hormonu ve bazı aşılar elde edilmektedir.

Biyoteknoloji Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir tek veya çok hücreli canlıların Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir organ doku veya hücrelerin ekonomik değeri olan ürünlerin elde edilmesinde kullanılmasıdır. Aslında biyoteknoloji yoğurt Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir şarap Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir maya gibi tüketim maddelerinin üretiminde geleneksel olarak kullanıla gelmektedir. Günümüzde modernbiyoteknoloji belli bir ürünü ticari miktarlarda elde etmek amacıyla genetik olarak değiştirilmiş canlıları kullanmaktadır. Son yirmi yılda Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarındakaydedilen büyük gelişmeler Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü olmuş ve bu teknoloji Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir giderek Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir çok daha fazla sayıda sanayi ve hizmet sektörünü kapsar ve etkiler halegelmiştir. Insan sağlığından tarıma Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kimya mühendisliğinden çevre korumaya Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir gıda üretiminden enerji üretimine kadar yaşamın pek çok alanı bu teknolojinin kapsamına girmiştir.
Hernekadar biyoteknoloji ve moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler çevre Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir enerji ve gıda üretimi alanlarında da devrim yapıcı gelişmelere yol açmakta isede bu raporda modern tıp alanına yansımaları incelenecektir.
20. yy’ın sonlarında temel bilimlerde ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler bütün alanlarda olduğu gibi koruyucu ve tedavi edici hekimlik alanında da birkaç yıl önce hayal bile edilemeyecek yeni modalitelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Fizyolojik sistemlerin Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir biyokimyasal süreçlerin Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir patojenlerin hastalık oluşturma mekanizmalarının Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir insan ve patojen genomlarının daha iyi anlaşılması ve DNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir RNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir protein Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir antikor gibi molekülleri manipulasyonyeteneğimizin artması sonucu konvansiyonel metodlara ek tanı ve tedavi metodları geliştirilmeye başlanmıştır. İn vivo ve İn vitro DNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir RNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir protein Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir antikor belirlenmesine bağlı yeni diagnostik sistemleri geliştirilmiş ve geliştirilmektedir.
Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde hekimler insan veya patojen DNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir RNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir protein veantikorlarının belirlenmesine yönelik testleri ya bu testleri yapabilen laboratuarlara kan veyadoku örneklerini yollamak suretiyle yada kendi çalışma ortamlarında piyasada bulunan kitler sayesinde gerçekleştirebileceklerdir. Günümüzde idrar analizi Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hastanın gebe olup olmadığı Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hepatit B virüsü veya helikobakter pilori infeksiyon ajanlarını taşıyıp taşımadığı Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kalp krizigeçirip geçirmediği mevcut kitler aracılığıyla incelenebilmektedir. Değişik infeksiyon ajanları vepatolojik durumların tespiti için benzer kitlerin sayısı hergeçen gün artmaktadır. Daha komlexolan hastalıkların genetik testleri ise bu konuda uzmanlaşmış laboratuvarlar tarafındanyapılabilmektedir. Ailesel akdeniz ateşi Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hemakromatoz Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir Wilson hastalığı gibi hastalıklar Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hastakanının genetik laboratuvarlara yollanarak analizi sonucu genetik teşhis konulabilmektedir.
Hastalıkların moleküler patolojileri aydınlanıp Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hastalıkların gelişmesinde rol oynayan genler belirlendikçe bu testlerin sayılarının artması kaçınılmazdır. Öte yandan farmakogenetik (hastaların ilaçlara verdiği cevapların oluşmasında temel bir rol oynayan genetik faktörleri inceleyen bilim dalı) alanındaki gelişmeler sayesinde hastalıkların heterojenitesi ve bireylerin ilaçlara verdikleri yanıtlar moleküler düzeyde sınıflandırılabilmektedir.
Yakın bir gelecekte bireyin bir ilaca vereceği cevabı önceden belirleyen genetik profil belirleme testleri yaygın olarak kullanılabilecektir. Farmakogenetik alanında meydana gelen gelişmeler sayesinde ilaçla tedaviye hakim olan ampirik yaklaşımların yerini bireye özgü tedaviyaklaşımlarına bırakacağını göstermektedir.
Hastalıkların moleküler genetik mekanizmalarının ve kalıtım şekillerinin anlaşılması sonucudoğuştan metabolizma bozuklukları Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kanser gibi hastalıkların Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir klinik belirti vermeden taramalar yardımıyla yatkın bireylerin belirlenmesine ve önlem alınmasına olanak sağlamaktadır.
Günümüzde ailesel olarak kolon ve meme kanseri gelişimine yatkın olan bireyler genetik testler sayesinde belirlenebilmekte ve koruyucu cerrahi ve/veya tıbbi tedavi ile bireyin yaşam süresi ve kalitesi uzatılabilmektedir. Bu gelişmeler yakın bir gelecekte koruyucu hekimliğin daha da önemli bir disiplin haline geleceğini ve moleküler testlerin bu alanda hemen hemen her birey için kullanılması gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca koruyucu hekimliğin en önemli silahlarındanolan aşı Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir moleküler biyoloji alanındaki gelişmelerden fazlasıyla payını almakta Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir aşı üretim teknolojileri ve uygulama yöntemleri büyük bir hızla gelişmektedir.
Gene hastalıkların moleküler genetik mekanizmalarının ve kalıtım şekillerinin anlaşılması Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir DNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi NedirRNA Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir protein Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir antikor gibi molekülleri manipulasyon yeteneğimizin artması sonucu mevcut tedavi yöntemlerine ek olarak yeni tedavi disiplinleride önem kazanacaktır. Genetik kökenli hastalıkların tedavisinde eksik olan genin yerine konması olarak tanımlayabileceğimiz gentedavisi yakın gelecekte inemli bir hastalık gurubunda kullanılmaya başlıyacaktır. ADA immune yetmezliğinde ilk klinik çalışmalar yüz güldürücü sonuçlar vermiştir ve değişik kanser türlerindeuygulanmak üzere gen tedavisi protokolleri geliştirilmektedir. Enkapsüle hücre tedavisi (hücrezarı çıkartılmış) immün sistemin yol açtığı uyuşmazlık problemine karşı önemli bir alternatifolarak ortaya çıkmaktadır. Kök hücrelerin dejeneratif hastalıkların kullanılmasına yönelikçalışmalar hergeçen gün daha fazla destek görmekte ve umut vaad etmektedir. Kök hücrelerdeğişik organlarda o organ hücrelerine farklılaştırılabilmekte ve bu şekilde kalp kası defektleri ve parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik hastalıklar deneysel olarak tedavi edilebilmektedir.
Değişik doku veya kanserlere özgün antikorlar veya protein parçacıkları (peptidler) kullanılarak hücreler hedeflenebilmekte ve toksik tedavi edici ajanlar bu sayede hastaya zararsız dozlarda tedavi edici amaçla kullanılabilmektedir. Gene aktif olmaları halinde toksik olabilen maddeler inaktif olarak (prodrog) vücuda verilebilmekte ve toksisitesini göstermesi istenilen hedef hücre veya dokularda aktif hale getirilebilmektedir.
Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi bilgi üretimini Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir depolanmasını Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir naklini kolaylaştırmış Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir bilgi dünyasındaki sınırları kaldırarak herkesin hertürlü bilgiye ulaşımını olanak sağlamıştır. Hastaların bilgileri Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir biyokimya sonuçları Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir radyolojik tetkik sonuçları bilgisayar ortamına kaydedilebilmekte Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir burada değerlendirilebilmekte Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir takip edilebilmekte ve dünyanın diğerucundaki doktorların görüşü alınabilmektedir. Artık robotların da yardımı ile uzaktan uzmanlarameliyat bile yapılabilmektedir. Telemedisin uygulamalarının yanısıra insan ve diğer canlılarıngenom ve proteomlarına ait tarif edilemeyecek ölçüde önemli büyüklükteki bilgiler bilgisayarlar sayesinde saklanabilmekte Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir değerlendirilebilmekte ve dünyanın dörtbir yanındaki bilim adamları tarafından kullanılabilmektedir. Bilgisayarlar bilinmeyen bir yazıttaki şifrelerin çözülmesine benzetebileceğimiz şekilde genlerin bulunmasına Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir fonksiyonlarının çözülmesine de yardımcı olmaktadırlar. Bilgisayarlar hücrelerdeki proseslerin in sliko olarak modellenmesine olanak vermekte ve bu proseslerde rol oynayabilecek moleküllerin dizayn edilmesinde yani ilaç olarak kullanılabilecek moleküllerin geliştirilmesinde de kullanılmaktadırlar. Bunlara ek olarak bilgisayarlar otomasyon ve robotiks amaçlı olarak kullanılmak suretiyle laboratuarlarda molekül veya belirtec (marker) tarama proseslerinde yüksek sürat ve standardizasyon temin ederekte ARGE çalışmalarına sekonder olarakta yardımcı olmaktadırlar.
Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler mikromakina diyebileceğimiz (metrenin yaklaşık yüz milyonda biri ölçütünde) aletlerin geliştirilmesi vücut parametrelerini dolaştıkları damardan takip edebilecek araçların yapılmasına Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir mikro müdahelelerle arterioskleroz gibi patolojik durumların düzeltilmesine imkan sağlayabilecektir.
Önerilen Yapısal Düzenlemeler

Bütün bu gelişmeler aktif olarak takip edilemediği halde ülkemizin gelişmiş ülkelere daha dabağımlı hale geleceği aşikardır. Günümüzde ülkemizin bu gelişmeleri bazı bireysel çabalar haricinde izlemekte bile güçlük çektiği kabullenmek zor bile olsa gerçektir. Modern biyoteknolojinin ülkemizde gelişmesi ve toplumsal refaha katkı sağlaması ancak Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir moleküler biyolojide araştırma gücünün gelişmesi ve sanayiye uygulanabilir sonuçların elde edilmesiyle mümkündür. Bunun için;

1. Kaliteli moleküler biyoloji ve genetik eğitimi veren kurumların kurulması Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir kurulmuş olanların günümüzün gereklerine cevap verebilecek şekilde geliştirilmesi
2. Araştırma altyapısının geliştirilmesi
3. Araştırma -Geliştirme Çalışmalarının geliştirilmesi
4. Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması
5. Küçük ölçekli Araştırma –Geliştirmeye dayalı şirketlerin desteklenmesi
6. Kök hücre ve enkapsüle hücre tedavisi gibi metodlarının geliştirilip kullanılabileceği merkezlerin kurulması
7. Her türlü moleküler ve genetik testin yapılabileceği bölgesel laboratuvarların kurulması
8. En az bir ıyı donanımlı biyoinformatik merkezinin (Enstitü) kurulması
9. Laboratuvar ve üretim tesislerideki faaliyetleri denetlenmesi için kanuni ve kurumsal yapıların oluşturulması

gerektiği düşünülmektedir.
Öncelikle Önerilen Çalışma Alanları

Biyoteknoloji ve moleküler biyolojideki gelişmelerin ışığı altında ülkemizde yapılabilirliği ve
yapılmasının kaçınılmazlığı göz önüne alındığında ön plana çıkan konuların şunlar olduğu
düşünülmektedir:

1) İnfeksiyon hastalıkları ve diğer sık rastlanan hastalıkların teşhisi için konvansiyonel tanı laboratuarlarında yapılabilir tekniklerin geliştirilmesi (PCR vb. DNA veya RNA ya da sinyal çoğaltma teknikleri)
2) Hasta başında veya muayenehanelerde kullanılabilecek (near patients) tanı ve/veya takip kit veya detektörlerin geliştirilmesi (Streptokok deteksiyon kiti Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir hamilelik testi Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir glukometre gibi)
3) Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak infeksiyon hastalıklarına karşı aşı geliştirilmesi (HBV virüs DNA sının küçük bir kısmının kas hücrelerine enjeksiyonu bu viruse karşı bağışıklık gelişmesini sağlayabilmektedir.)
4) Daha etkin ve ucuz aşı ve ilaç uygulama tekniklerinin geliştirilmesi (patates gibi bitkilerde rekombinant proteinler üretilerek sindirim sistemi aracılığıyla bağışıklığın sağlanabilmektedir.)
5) Biyoinformatik metodlar yardımıyla aktif tedavi edici moleküllerin araştırılması ve bu moleküllerin süratli bir şekilde uygun biyolojik sistemlerde test edilmesi
6) Spesifik hastalık panellerine yönelik DNA veya protein çiplerinin geliştirilmeli
7) Tedavi edici proteinlerin üretilmesine yönelik rekombinant DNA teknolojilerinin
geliştirilmesi (Eritropoetin Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir interferon gibi jenerik rekombinant proteinler patent koruması kalktığında üretilebilecektir.)
8) Biyolojik ve kimyasal çevre kirliliğini ölçebilecek deteksiyon sistemlerinin geliştirilmesi
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir

Genetik Hastalıkların Gelişmelerin Hayatımızdaki Etkisi Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: biyoteknolojinin gelişmesi hayatımızı nasıl etkiler, genetik çalışmaların gelecekte hayatımızı nasıl değiştirir, biyoteknolojik çalişmalarin hayatimizdaki önemi ve çalişma alanlari, biyoteknolojinin hayatımızdaki önemi, biyoteknolojinin gelişmesinin hayatımızı nasıl etkiler kısaca, biyoteknolojinin gelişmesi hayatımızı nasıl etkiler kisa,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Matematiğin Hayatımızdaki Yeri Nedir? elif Matematik 9 23-04-2017 11:37
Genetik Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi elif Soru Cevap 0 12-02-2013 01:52
genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan bilimsel yöntemler Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 22-11-2012 09:58
Bilimsel teknolojik gelişmelerin gelecekte insan sağlığı üzerinde etkisi Я Soru Cevap 0 08-03-2012 08:43
Genetik hastalıkların teşhisi elif Eğitim ve Öğretim 0 13-12-2011 09:39

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.