bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 03:35   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi

Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi

Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi


Minyatür Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi çoğunlukla elyazması kitaplarda Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi metnin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuyu zenginleştirmek amacıyla yapılan küçük boyutlu resimlere verilen isimdir Gerek Hıristiyan gerekse İslam dünyasında çok sayıda minyatürlü yazma üretilmiştir Ancak Hırıstiyan sanatı Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi yaşanan kültürel değişimlerle bağlantılı olarak doğanın gerçekçi tasvirine yönelmiş ve bu uğurda yağlı boya resmin sağladığı imkanları tercih etmiştir Ayrıca Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi matbaanın keşfiyle birlikte elyazmalarının azalmaya başlaması da buna eklenince Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi 15yüzyıldan itibaren batı dünyasında minyatür önemini yitirmiştir İslam sanatçısı ise İslam felsefesine uygun olan şematik bir anlatımı tercih etmiş ve bunu minyatür sanatında yorumlamıştır Üstelik islam dünyası matbaaya daha birkaç yüzyıl ilgisiz kaldığı için elyazmalarının üretimi artarak devam etmiştir

Minyatür sanatına yeni bir yaklaşım ve konu dünyası getirmiş olan Türk minyatürü Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi daha başından beri gerçekçi eğilimiyle dikkat çeker Ancak genel hatlarıyla İslam minyatür geleneğine bağlıdır Bu durum klasik Osmanlı üslubunun geliştiği 16yüzyıla kadar belirgin haldedir

Günümüze ulaşan örnek ve belgeler bizi 8-9yüzyıllara Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Uygurlar dönemine kadar götürür Uygurlardan kalma az sayıda minyatürlü sayfa Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi ardından Selçuklular döneminden kalma (11-13yüzyıllar) Kelile ve Dimne Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Varka ve Gülşah gibi sayılı minyatürlü yazma Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Türklerin bu sanata tarih boyunca vermiş olduğu önemi ortaya koyar Ancak sağlam ve tutarlı bir çizgi Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Fatih Sultan Mehmet döneminde yakalanır

Fatih'in İstanbul'u fethi sadece Türkler için değil Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi tüm dünya için önem taşıyan tarihi bir hadisedir Sultan Mehmet Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi İstanbul'un fethinin ardından fazla zaman geçirmeden sarayına doğulu ve batılı pekçok bilim ve sanat adamını toplamaya başlar Saraya gelen yabancı sanatçılar arasında Venedikli Maestro Paolo Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Veronalı Matteo di Pasti Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi 1478-1481 arasında burada kalan ve padişaha çok sayıda madalyon hazırlayan Costanza da Ferrara ve Fatih'in bir portresini yapan Gentile Bellini Dönemin en ünlü nakkaşı olan ve Maestro Paolo'nun öğrencisi olduğu Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi bir süre Venedik'e gidip burada çalıştığı söylenen Sinan Bey de onun bağdaş kurmuş Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi elinde tuttuğu karanfili koklar bir vaziyette resmini yapmıştır Böylece bu dönemde Osmanlı minyatüründe portre geleneğinin temelleri de atılmış olur Ancak bu dönemden günümüze gelen iki minyatürlü yazmadan Dilsüzname Edirne'de Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Cerrahiye-i İlhaniye ise Amasya'da hazırlanmıştır Saray atölyesinden çıkma resimli elyazmalarından günümüze gelen ilk örnekler II Beyazıd dönemine aittir

Saraya bağlı olarak hem atölye hem de bir okul görevi gören nakkaşhanelerde Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi sernakkaş ya da nakkaşbaşı adı verilen bir ustanın yönetiminde pekçok sanatçı birarada çalışır Atölyede sıkı bir disiplin içerisinde usta-kalfa-çırak ilişkisi vardır Yoğun bir çalışma ortamı ve iş birliğinin söz konusu olduğu bu düzende Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi tüm çalışmalar sıkı bir disiplin içinde sürer İşte bu ortamda hazırlanan minyatürlü yazmalardan günümüze gelen en erken tarihli örnekler II Beyazıd dönemindendir Bu dönemde Fatih döneminde yoğunlaşan batı etkisi azalmaya başlar ve portrelerin yerini yeniden elyazmalarının sayfalarını süsleyen minyatürler alır

Kelile Dimne Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Hamse Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Hüsrev ile Şirin Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Süleymanname gibi eserlerin minyatürlerinde Şiraz Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Herat gibi çeşitli doğu okullarından gelen etkilerin yanı sıra az da olsa batı etkisi görülür Yavuz Sultan Selim döneminde ise Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi 1514'de Tebriz'in fethiyle bağlantılı olarak bazı İranlı sanatçıların saraya gelmesiyle Safevi üslubu etkili olur Yaklaşık 40 yıllık bir süreç içerisinde Fatih döneminden gelen batı etkileri özümsenir ve bunun yanı sıra çeşitli doğu okullarının etkileri hissedilmeye başlar

Henüz belli bir üsluplaşma görülmese de Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi bu dönem için bir hazırlık evresi niteliği belirgindir Kanuni döneminde Osmanlı minyatürü nihayet kişiliğini bulur İmparatorluk doğuda ve batıda sınırlarını genişletirken fethedilen ülkelerin sanatçıları da Osmanlı sarayına alınır ve bunlar Osmanlı sanatçıları üzerinde etkili olurlar Nevai'nin 1530-31 tarihli Hamse'sinin minyatürlerinde Avrupa Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Pers ve Osmanlı gelenekleri kaynaşmıştır Bu dönemde; Şahi'nin Divan'ı (1528) Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Ali Şir Nevai'nin biri 1534 tarihli diğeri tarihsiz iki Divan'ı gibi edebi içerikli yazmaların dışında en önemli çalışmalar tarihi konulu elyazmaları olmuştur

Bu konu Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi sonradan Osmanlı minyatürünün ana teması olur ve daha gerçekçi bir yaklaşımın gelişmesine yol açar Kanuni döneminin ortalarına doğru Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Osmanlı tarihine ait olayları tasvir eden tamamen yeni bir tarz ortaya çıkar Matrakçı Nasuh'un resimlediği 1534 tarihli Bayan-ı manazil-i sefar-i Irakeyn Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Kanuni'nin Irak seferini anlatır Sultanın sefer güzergahındaki İstanbul Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Halep Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Diyarbakır Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Tebriz Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Bağdat şehirlerinin ve kurulan kampların görünümleri tasvir edilir Büyük bir gerçekçilikle yapılan resimler Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi dikkatli gözlemlerin sonucudur ve sanatçı ayrıntıya girmeden en önemli özellikleri vermeyi başarır Bu özellikleri ile çoğu kuşbakışı çizimlerden oluşan bu görünümler Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi topografik resim tarzının ilk ve en canlı örneklerini oluşturur
Yaklaşık 30 yıl süren II Selim ve III Murat dönemlerinde Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Osmanlı minyatürü dış etkilerden tamamen kurtularak Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi tam anlamıyla bağımsız ve özgün bir stil geliştirir Osmanlı tarihiyle ilgili tasvirler bu dönemde olgunlaşarak Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi realizm büyük bir sadeliğe ulaşır Bu dönemde minyatürün en önemli konusu Osmanlı tarihidir Osmanlı sultanlarının tarihini Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi dönemlerinin toplumsal ve sosyal olaylarını anlatan şahnameler yüzlerce minyatürle süslüdür Ayrıca II Mehmet döneminde ilk kez görülen portreler de popüler olur

Öte yandan edebi eserlerin illüstrasyonu önemini kaybeder Dönemin en önemli şahnamecisi Lokman'dır Onun Zafername Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Şahname-i Selim Han ve Şehinşahname adlı üç şahnameyi yazdığı bilinmektedir Dönemin en önemli nakkaşı ise Nakkaş Osman'dır Lokman ile birlikte pekçok minyatürlü elyazmasında çalışmıştır Portre resminde önemli bir isim Barbaros Hayrettin Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Kanuni ve II Selim'i resimleyen Nigari takma isimli Haydar Reis'tir Nigari Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi 35X40 cm ebatlarında büyük boy minyatürler yapmıştır Osmanlı portrelerinin en önemli örneği III Murat döneminde resimlenmiş olan Lokman'ın Kıyafet el-insaniye fi Şemail el- Osmaniye'sindeki çeşitli Osmanlı sultanlarına ait 20 portredir Bu portreler için araştırma yapılarak sultanların özellikleri çıkartılmıştır Portrelerdeki resmi özelliğe rağmen bireysel nitelikler ve ifadeler başarıyla yansıtılmıştır

III Murat'ın oğlu III Mehmet'in sünnet töreni için verdiği 52 günlük şöleni anlatan Surname Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi bu dönemin en önemli minyatürlü yazmasıdır Bu el yazması sadece Osmanlı minyatür resmi açısından değil Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun 16yüzyıldaki ekonomik ve sosyal durumu için bir belge niteliği taşıması açısından da önemlidir

Osmanlı resminin en anıtsal el yazması hiç şüphesiz Şehnameci Lokman'ın iki ciltlik Hünername'sidir (1584) Kitabın birinci cildinde I Osman'dan I Selim hükümdarlığının sonuna kadar her sultanın tahta çıkışı Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi atış ve av yiğitlikleri Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi bedeni kuvvet Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi cesaret Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi felsefe Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi dönemin en önemli olayları ve ölümü gibi konuları işleyen sahneler yer alırken; ikinci cilt yalnızca I Süleyman'ı konu alır Bu dönemde yapılan pekçok minyatürlü diğer elyazmasıyla Osmanlı minyatürü klasik hüviyetini bulur Dönemin sonlarına doğru bu okul en olgun işlerini üretirken tamamıyla yeni bir üslup ortaya çıkar Bu üslubun doğuşu gerek yüzlerce minyatüründeki üslup gerekse konu açısından tarihi resimlerden farklı olan 5 ciltlik Siyer-i Nebi'de görülür Burada Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi Hz Muhammed'in hikayesi anlatılır Az sayıdaki figürler olağandan büyüktür ve yumuşak konturludur Minyatürler çok renkli Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi titreyen ve bükülmüş melek kanatları Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi alevli haleler ve bulutlarla zenginleştirilmiştir Tarihi resimlerin ve sade kompozisyonlara dayalı hikayelerin tersine yumuşak hatlar Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi parlak renk skalası ve sadece birkaç figür kullanımı geç-klasik dönemin ana özellikleridir
Bu dönemde sahnelerde birkaç büyük figürün yer alması Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi yumuşak hatlar ve güçlü renklerin vurgulanması genel özellikler Genellikle geç-klasik dönem tarihi konulu minyatürlerinde divan toplantıları Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi şehzadelerle konuşan sultanlar Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi elyazması üzerinde çalışan yazar ve ressamlar dönemin gözde konularıdır Klasik dönemin doğal toprak renkleri yerini mor ve koyu kırmızının parlak tonlarına bırakır

Şehname-i Mehmet Han (1609)'da Sultan'ın İstanbul'a dönüşünü anlatan sahne tamamıyla yeni bir kompozisyon anlayışını yansıtır Figürler diyalog halinde Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi zaferin neşesi içerisindedirler

III Mehmet döneminin önemli sanatçısı Hasan'dır Bu dönemde klasik dönemin aksine konularda büyük çeşitlilik görülür III Mehmet döneminde saray ressamlığıyla karşılaştırıldığında çok farklı bir görünüş ortaya koyan başka bir resim okulunun varlığı saptanır Bunlar eyalet resimleridir Fuzuli'nin Hadikat el Sueda'sı gibi örneklerde pekçok sahneye artık çeşitli toplumsal sınıflardan kişi dahil olur Zengin hayal gücüne dayanan bu resimlerde bir halk üslubu vardır Bu okulun serbest Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi samimi atmosferiyle saray oklunun etkileyici Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi resmi üslubu arasında büyük bir fark vardır
Tarihi konulu resimler azalarak da olsa 17yüzyılın ortasına kadar yapılmaya devam eder Öte yandan 17yüzyılın başından itibaren albüm yapımı ve bununla beraber tek figürler ve ayrı portreler önem kazanır Klasik ve geç-klasik dönem minyatürleriyle olan en çarpıcı farklılaşma minyatürlerin ebatlarındadır

Falname'nin 36 minyatürü yaklaşık 36X48 cm ebadındadır Bunlar Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi renkli Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi kalın fırçalarla boyanmış ve dekoratif detayların önem kazandığı minyatürler
II Osman döneminde gerek tarihi konular gerek şahnameler yeniden popüler olur Dönemin en önemli yazması Tercüme-i Şakayık-ı Nümaniye Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi her alandaki Türk büyüklerini konu alır Bunlar Nakşi'nin minyatürleridir Nakşi'nin resimlerinde sahneler çok az figür içerir ve dış mekan tercih edilir Onun tarzı klasik dönemden ve sonraki resim okullarından farklıdır Çalışmalarının en önemli özelliği zarif fırça vuruşlarına temellenen saf desendir ve manzaralar genellikle çeşitli mat renklerle boyanır Arka plandaki ağaçlar ve binalar sahneye derinlik verme çabasıyla dikkatle gözlenmiştir ve olağandışı bir perspektif duygusuyla çizilmiştir

Bu durum özellikle kemerli pencere ve kapılarda görülür Nakşi'nin renkleri de zengin ton çeşitlilikleri ve usta uygulanış teknikleriyle dikkat çekerler Onun Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi minyatürlerinde pencereden görülen patikalar Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi doğrudan resmin içine uzanan kemerli portaller ve uzaktaki gölgevari figürler Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi derinlik duygusuna çok fazla önem verdiğini gösterir Kemerli açıklıklar resme güçlü bir perspektif duygusu verir Bu da 17yüzyıl başlarından itibaren batı sanatının en önemli özelliği olan üç boyutlu anlatıma yönelik illüzyonların Osmanlı minyatürüne girmeye başladığını gösterir

II Osman döneminde Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi sultanın tarihini anlatan son Osmanlı Şahname'si yazılır II Osman'ın Hotin seferi sırasında ordusuyla ilerlediği sahnede Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi ön plandaki izleyici grubunun gösterilişi en yenilikçi özelliktir Figürler sultana bakmaktadırlar ve arkadan gösterilmişlerdir Ön plana Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi alt kısımları resmin çerçevesi tarafından kesilmiş şekilde yerleştirilmişlerdir Bu Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi tüm sahneye derinlik duygusu verir

16yüzyıl klasik dönem üslubunu sürdürmeye devam eden saray sanatçılarından ayrı olarak Nakşi'nin sunduğu yeni üslup hem batı sanatının etkilerini hem de derinlik sorununun çözümü girişimini yansıtır Bu döneme ait anonim bir albüm saray dışındaki örneklerin niteliği hakkında bilgi verir Bunlar daha ilkel ve naif bir şekilde ele alınmışlardır ve yerel halk kültürü ve popüler zevki yansıtırlar

18yüzyıl Osmanlı resmi Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi III Ahmet (1703-1730) Edirne Sarayı'nı terk edip İstanbul'a geri döndükten sonra (1718) başlar ve Lale Devri'nin (1718-30) sonuna kadar sürer III Ahmet ve Sadrazamı İbrahim Paşa Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi kişilik olarak benzer özelliklere sahiptir ve enerjisinin çoğunu önemli kültürel ilerlemelere adamışlardır III Ahmet Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi tüm şairleri Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi kaligrafları ve çağının sanatçılarını korumuş ve 12 yıllık Lale Devri minyatür alanında sadece yüzyılın en üretken ve verimli dönemi olmakla kalmamış Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi ayrıca Osmanlı resminin son yaratıcı çağı olmuştur Bu dönem resmi Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi geçmiş gelenekle bağları koparmamış da olsa yaklaşım olarak yenidir Bunun nedeni Avrupa ile olan yakın kültürel ilişkilerdirforumsinsinet

Levni Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi III Ahmet döneminde çalışmıştır Surname-i Vehbi Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi III Ahmet'in düzenlediği bir şöleni anlatır (1720) Figürler büyük ölçülüdür ve her sahnede büyük yer kaplarlar Arka plan ve kuruluş detaylı gösterilmez Böylece dikkat figürlere çekilir Figürler akılcı gölgeleme ve kıyafetin ele alınış şekliyle üç boyutlu gibidir

18yüzyılda portre geleneğini Levni ile devam eder Levni'nin tek sayfalar halinde Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi kitaplardan bağımsız minyatürlere (murakka) önem vermiş olması da ilginçtir Ondan önce bu tarz resimlere rastlanılırsa da asıl önemini Levni ile kazanmıştır Ayrıca Levni ile birlikte kadın figürü ilk kez minyatüre büyük ölçüde girmiş ve sahnelerde önemli bir yer tutmuştur

Levni'yi izleyen dönemde (1735-45 arası) çağının zevkine uygun çiçek resimleri ve çoğu kadın tek figürler yapmış olan Abdullah Buhari önemlidir Onun 1741-2 tarihli yıkanan kadın resmi kadın figürünün konu alındığı minyatürlerin en ilgi çekicilerinden birisidir

18yüzyılda Avrupa zevki ilkin süslemede Rokoko ile gelir Sonra yabancı ressamlarla yüzyılın ikinci yarısında etkisi artar 19yüzyılda yapılmış olan ve III Selim'i Vezir Koca Yusuf Paşa ile gösteren resim Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi artık minyatür özelliğini tamamen kaybederek perspektifli batı resmine uygun bir hale getirir Minyatürlü el yazmalarının son derece masraflı bir iş olması Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi giderek ekonomik zorluğa sürüklenen Osmanlıda bu sanatın görkemini kaybetmesine neden olur Aynı sıralarda Osmanlının batıya olan ilgisi artmakta ve ülkeye sürekli artan sayıda batılı sanatçı girmektedir Bu durum batılı anlamda resim sanatına ve tekniğine duyulan ilginin artmasına neden olur Böylece gelişim süreci yeni bir aşamaya gelen minyatür sanatı Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi değişen koşullar nedeniyle bu aşamayı gerçekleştirme imkanı bulamamış ve yerli sanatçıların Avrupa resmine temellenen yeni sanat biçimine yönelmesiyle son bulmuştur


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 06-01-2014, 04:17   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Güzel bilgiler teşekkürler.


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi

Klasik Dönem Osmanlı Minyatürü Zihniyeti Hakkında Bilgi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlı minyatürleri, minyatür, minyatür örnekleri, osmanlı minyatürü, yavuz sultan selimin kolay çizilen resmi, minyatür resmi örnekleri, osmanlı minyatür, osmanlıda minyatür, osmanli minyaturu, osmanlı minyatür sanatı, osmanlıda minyatür sanatı, osmanlı mınyatur resımlerı, osmanlı minyatür örnekleri, osmanlıda sanat bilgi resmi minyatür, osmanlı minyatür resimleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlı da Solaklar Hakkında Bilgi Я Tarih 0 10-12-2012 02:06
Osmanlı İmparatorluğu'nda Çingeneler Hakkında bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 04:37
Osmanlı Vezirleri Hakkında Bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 04:28
Osmanlı kaftanları Hakkında Bilgi elif Tarih 0 21-06-2011 04:09
Klasik Arkeoloji Bölümü Nedir? - Klasik Arkeoloji Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 05:06

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:06 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats