bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 04:17   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Sodyum bileşikleri yüzyıllardan beri insanlar tarafından kullanılmıştır ve sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri belki de Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bilinen maddelerin en eskisidir. Eski metinlerde söze dilen sodyum karbonat 2000 yıl önce Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri o zamanın kimyacıları tarafından incelenmişti. İbraniler Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum karbonatın mikrop kırıcı özelliklerini bularak yara pansumanlarında Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ateş “düşürmede” kullanmış ve bileşiğe Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri İbranici “köpüren” anlamına gelen neler adını vermişlerdi.

Daha sonra Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Yunanlılar sodyum karbonata natrium adını verdiler. Bu terim sodyum nitratlar içinde kullanılır. Sonra da bu iki tuz arasında bir ayrım yapıldı; natrium sözcüğü nitratlara saklandı Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri natron sözcüğü ise karbonatlara verildi. Simyacılar Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu son addan elementin simgesi olan Na’ yı türettiler.

Araplar da sodyum karbonatı kullandılar ve bu tuz yönünden zengin olan kafi dedikleri deniz bitkilerinden (Salikorniya) sabun ve cam ürettiler. “Kali” adı “alkali metaller” (sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri potasyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri lityum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri rubidyum ve sezyumu kapsayan elementler grubu) deyiminin kökeni oldu
Ortaçağ’ da sodyum karbonata latince solida sözcüğünden türetilen “soda” adı verildi. Bu ad Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri tuzundan elemente aktarıldı; bundan da sodyum sözcüğü çıktı.

1790’da İngiliz kimyacısı Sir Humphry Davy Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri oksitini (Na2O) karbonla ısıtarak önce metal sodyumu elde etti. Sonra 1807’de Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri erimiş sodyum hidroksitten Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri elektroliz yoluyla elementi üretti.

Sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri çok sayıda bileşikler üretmesine karşılık Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri güçlü tepkinliği nedeniyle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri hiçbir zaman serbest halde bulunmaz. En iyi bilinen bileşiği sodyum klorür Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri denizlerde ve denizden uzak göllerde büyük oranlarda bulunur.Sözgelimi Utah’daki Büyük Tuz Gölü (Great Salt Lake) çok fazla tuz kapsadığında Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri yüzdürme yeteneği tatlı sudan çok daha yüksektir. Ticari önemi olan kaya tuzu yatakları çok eski göl ve denizlerin buharlaşması sonucu oluşmuştur.

Denizlerde bulunan tuzların yüzde 30’u sodyum tuzlarıdır. Şili kıyılarındaki nitrat yatakları ve Asya ile Afrika’daki karbonat yatakları Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu önemli bileşiklerin verimli kaynaklarıdır.

En önemli sodyum mineralleri: Kriyolit (Grönland’ da zengin kaynakları olan bir sodyum–alüminyum flüorür) Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri boraks (sodyum tetraborat ) ve sodyum sülfattır (Na2SO4).
Fizyolojik bakımdan Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum klorür yaşam için gereklidir; çünkü insan bedenindeki elektrolit dengesinin düzgünlüğünü sağlar.

METAL SODYUMUN HAZIRLANMASI

Sanayide elementsel sodyumun hazırlanması Davy’nin yönteminden çok farklı değildir:Erimiş sodyum hidroksitin elektirolizi. Buna benzer bir işlem Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri erimiş sodyum klorür ile yürütülür.
Başlıca hazırlama yöntemi Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum hidroksitin elektrolizidir. Bileşiği erime noktasını düşürmek için sodyum hidroksite sodyum flüorür ve kalsiyum klorür katılır. Bu karışımla erime 600 C ’ ta oluşur ve erimiş kütle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri grafit bir anot ile demir bir katotla elektrolizlenir. Erimiş sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri erimiş kütlenin üstünde yüzdüğünden Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kolayca ayrılabilir.Çok katışıksız sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri metalin vakum içinde damıtılmasıyla elde edilir.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Sodyum gümüşsü bir metaldir; ama havada çok çabuk yükseltgendiğinden Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu haliyle çok seyrek görülür. Tepkinliği nedeniyle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri havayla temas etmeyecek şekilde saklanmalıdır. (söz gelimi yağ altında). Yükseltilmiş sıcaklıklarda sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri morumsu bir gaz açığa çıkarır ve koyu sarı bir alevle yanar.
Metal sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri su ile temas ettiği zaman çok büyük bir hızla tepkir ve suyu ayrıştırarak sodyum hidroksit ve hidrojen oluşturur:
2Na + 2Na2O ------- 2NaOH + H2
Alkolle de şiddetle tepkir ve sodyum alkolat ile hidrojen verir.
2Na + 2ROH -------- 2RONa + H2
Tüm tepkimelerde sodyum +1 değerliklidir. Bu 1A Grubu elementlerine özgü bir niteliktir.Metal sodyum Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri yaygın bir biçimde indirgen olarak kullanılır ve bu konuda çok etkilidir. Bu yüzden Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri tepkimenin şiddetini düşürmek için Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri çoğunlukla civa ile malgama yapılır.Bir çok organik bireşimde de Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu malgamadan yararlanılır.

SODYUM PEROKSİT

Bu güçlü yükseltgen (Na O ) sodyumun oksijen akımında ısıtılmasıyla hazırlanır.Bu bileşiğin kullanma alanlarından biri hidrojen peroksitin yapımıdır. Öte yandan Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri yükseltgen özellikleri nedeniyle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kumaşların ağartılmasında da kullanılmaya elverişlidir. Sodyum peroksit Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri karbon dioksiti soğurduğundan Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri havanın arıtılmasında da kullanılır. Arıtma tepkimesinin ürünlerinden biri de oksijendir:

2Na2O2 + 2CO2 ------- 2Na2CO3 + O2

Sodyum hidroksit (NaOH) sanayi açısından çok önemli bir bileşiktir. Sodyum klorür çözeltisinin elektroliziyle ya da sodyum karbonatın Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kalsiyum hidroksitle işlem görmesi sonucu hazırlanır.
Elektroliz tepkimesinde Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri üstüne sodyumun bir malgama olarak toplanacağı bir civa katot gereklidir. Sonra Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu malgama Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri arı suda ayrıştırılır.Sonuçta Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri derişme oranı yüzde 60 dolaylarında olan arı sodyum hidroksit elde edilir:

NaHg4 + nHg + H2O ------- H2 + NaOH + (n+4) Hg
Sodyum karbonat ile kalsiyum klorür arasındaki tepkime yalın bir ornatmadıır; ama elde edilen sodyum hidroksit pek katışıksız değildir:
Na2CO3 + Ca (OH)2 -------- 2NaOH + CaCO3
Daha az çözünür olan kalsiyum karbonat çökelir ve suda kostik çözeltisi süzülür.

Sodyum hidroksit beyaz Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri telsi görünümde yarı saydam bir katıdır; arı olmayan biçiminde Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri evlerde kullanılan kül suyu olarak bilinir.Havadaki suyu kolayca soğurarak sıvınır. Bu bileşik Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri suda kolayca çözünerek oldukça büyük bir oranda ısı açığa çıkarır.Sodyum hidroksit çözeltileri camı kolayca etkiler Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ama gümüş Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri nikel ve demir Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu aşındırma özelliğine karşı koyar.İnsan derisiyle temas ettiğinde ciddi yanıklar oluşturan sodyum hidroksit Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu nedenle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri en az sülfürik asit kadar tehlikeli olarak düşünülmelidir.

Çözümleyici kimyada kullanılmasının yanı sıra Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum hidroksit Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri büyük oranlarda sabun yapımı ile kâğıt Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kumaş ve boya yapımında da kullanılır.

SODYUM KLORÜR

Sodyum klorür (NaCI) Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bildiğimiz sofra tuzudur ve sodyum bileşiklerinden en iyi bilineni Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri en yaygın kullanılanıdır.Kaya tuzu yatakları halinde bulunuyorsa Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri öteki metallerin elde edildiği yolla çıkarılır ve doğrudan saf bileşik olarak kullanılabilir.
Deniz suyundan tuzun özütlenmesi Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri iklime göre değişik yollarla yapılır.Soğuk ülkelerde tuz yüklü su Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri büyük tavalarda donmaya bırakılır.Tatlı su tuzlu sudan daha yüksek ısıda donduğundan Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri oluşan buz tabakası alınır. Geri kalan çözelti yeniden donmaya bırakılır. Böylece Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri tuz biraz daha derişir.En sonunda Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri derişik çözelti Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri özel kazanlarda buharlaştırılır.

Daha sıcak iklimlerde Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri deniz suyu Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri güneş ısısını alan tavalarda ya da tuzlalarda buharlaşmaya bırakılır.Su buharlaştıkça Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri tuz daha çok derişir ve sıvı Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri daha az çözünür tuzlaların toplandığı başka havuzlara aktarılır. Sodyum klorür suda çok çözünür olduğundan Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri en son o çözünür ve son ürün çok arı bir madde olur.

Sodyum klorürün çözünürlüğü sıcak ve soğuk suda hemen hemen aynıdır. Bu nedenle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri yalnız derişme ile billurlaşır. Sodyum klorür billurları Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kübik billur sisteminin üyesidir. Çoğunlukla saydam ile yarı saydam arası olmakla birlikte Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri kapsamlarındaki metal katışıkları nedeniyle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri hafifçe renklide olabilirler.

Herhangi bir sodyum bileşiği Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum klorürden hazırlanabilir. Bu nedenle Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri söz konusu tuz Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sanayide en gerekli ham maddelerden biridir. Aynı zamanda Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri insanların beslenmesinde de temel maddelerden biridir ve besin maddeleri ile derilerin saklanmasında Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sabun yapımında Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri cam yapımında ve bir çok başka maddede kullanılır. Sırlama ve mineleme sanatlarında da Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum klorürden yararlanılır.

SODYUM SÜLFAT

Bu bileşik (Na2SO4) İspanya Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Sibirya Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ve İtalya’ daki büyük yataklarda bulunur. Sodyum sülfat Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri laboratuarlarda iki tuz (sözgelimi magnezyum sülfat ve sodyum klorür gibi) arasında ki değiş-tokuş tepkimesi ile kolayca hazırlanır:

MgSO4 + 2NaCI --------- Na2SO4 + MgCI2

Tıptaki kullanımının yanı sıra Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bu bileşikten cam ve boya sanayilerinde de bir ham madde olarak yararlanılır.

SODYUM SÜLFİT VE SODYUM BİSÜLFİT

Sodyum sülfit (Na2SO3) Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri yün ve ipekliler için zayıf bir ağartıcıdır. Fotoğrafçılıkta gümüş tuzlarını çözündürmede de kullanılır.Sodyum bisülfit (NaHSO3) boya yapımında Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerisepicilikte ve şarabı koruma da işe yarar.

SODYUM KARBONAT

Tüm alkali metal tuzları arasında sodyum karbonat (Na2CO3) sanayi açısından kuşkusuz en önemlisidir. Bu bileşik Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri belirli deniz bitkilerinde ve bazı kayalarda mineral halinde bulunur. Yatakları Afrika ve Asya’ dadır. Burada Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri karbonat çoğunlukla çift tuz halinde ki bikarbonatla birlikledir:
Na2CO3 - NaHCO3 - 2H2O
Sanayi düzeyinde sodyum karbonat Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri daha önceleri Le Blanc işlemiyle üretilirdi.Günümüzde Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sanayide ki tüm karbonatlar Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri daha ucuz ve daha yalın olan Solvay işlemiyle üretilmektedir. Bu işlemde Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri doymuş sodyum klorür çözeltisi Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri önce amonyakla Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri daha sonra da karbon dioksitle işlem görür:
NaCI + NH4HCO3 --------- NH4CI + NaHCO3
Bu tepkimenin ürünleri Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyumun Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri karbonatın Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri karbondioksitin ve suyun açığa çıkarılması için ısıtılır:
2NaHCO3 ---------- Na2CO3 + CO2 + H2O
Serbest kalan karbon dioksit yeniden işlem görür ve bu kez amonyum bikarbonat açığa çıkarılır.
Bu yolla üretilen sodyum karbonata Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Solvay sodası denir ve bu bileşik Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bir çok maddenin yapımında kullanılır; bunlar arasında sabun ve cam da sayılabilir.
Bilinen sodyum tuzlarının bir başkası da Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ahçının pasta mayası olan bikarbonattır. Çok arı olduğu zaman Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri bikarbonat tıpta Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri fazla mide asitini yansızlaştırmakta kullanılır; midenin hidroklorik asitiyle zayıf bir baz olarak tepkir:
NaHCO3 + HCI ---------- NaCI + H2O + CO2
Suyla sodyum karbonattan yapılmış bir hamur Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri ikinci dereceden yanıkların ilk tedavisinde kullanılır. Karbonat iyonları kalsiyum ve magnezyum iyonlarını çökelttiğinden Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri sodyum bikarbonat Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri çoğunlukla suyu yumuşatmada da kullanılır. Sodyum karbonatlar bir çok maden suyunun bileşenlerindendir ve natron göllerinin ana tuz bileşenleri arasındadır. Aşağı Mısır Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleriİran ve Çin’de tozlaşma Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Meksika Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal ÖzellikleriKolombiya Venezüella’da trona halinde bulunur. Bazı durumlarda sülfatla ve klorürle birleşmiş büyük karbonat yatakları Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Kaliforniya Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nevada ve Wyoming’dedir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 13-05-2014, 11:01   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel olmuş teşekürler :)


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri

Sodyum Klorür Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sodyum klorür özellikleri, sodyum klorürün özellikleri, sodyum klorür fiziksel özellikleri, sodyumun fiziksel ve kimyasal özellikleri, sodyum klorür kimyasal özellikleri, sodyum fiziksel ve kimyasal özellikleri, sodyum klorür fiziksel ve kimyasal özellikleri, sodyum klorür ün özellikleri, sodyum elementinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, sodyum klorürün fiziksel özellikleri, tuzun fiziksel özellikleri, sodyum klorur ozellikleri, rubidyum fiziksel özellikleri, sodyum sülfatın fiziksel özellikleri, sodyum klorurun fiziksel ozellikleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
fiziksel kimyasal değişim hikayesi Kayıtsız Üye Soru Cevap 4 17-01-2013 09:22
Yemek yaparken meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişiklikler Kayıtsız Üye Soru Cevap 5 23-05-2012 06:09
Bir yemek yapılırken oluşabilecek fiziksel ve kimyasal tepkimeler nelerdir? elif Soru Cevap 0 28-11-2011 04:42
Fiziksel ve kimyasal değişimler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 04:52
Fiziksel ve kimyasal ayrışma nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 04:49

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:38 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats