bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 08:32   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi

Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi


GİRİŞ

Son yarım asırda gerçekleşen teknolojik gelişmeler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insanların kullanımına açık olan iletişim araçlarının neredeyse tümünü etkilemiştir. Evrim geçirerek gelişen iletişim araçlarının yanına yenileri de eklenmiş ve bunlar “yaşamımızı kolaylaştırmaları” adına iyiden iyiye hayatımıza yerleşmişlerdir.

Şu sıralar sıkça duyduğumuz bir kelime de : Medya.

Peki nedir bu medya? Medya denildiğinde aklımıza neler gelir? Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi radyo Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi gazete Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dergi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi internet ve türevleri. Özetle birebir iletişim içine girilen araçlardır bunlar ve Kitlesel İletişim Araçları diye adlandırılırlar. Biz de bu yazı boyunca Medya kavramı yerine Kitlesel İletişim Araçları kavramını kullanacağız.

Kitlesel iletişim araçlarının en etkini ve en yaygını tartışmasız televizyondur ve biz de düşünce ve tezlerimizi bu araç üzerine kurmaya çalışacağız.

Neden radyo Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi gazete veya internet değil de televizyon? Birincisi; düşük-orta-yüksek gelire sahip her ailenin evinde neredeyse bir televizyon bulunmaktadır ve elde edilmesi çok kolay hale gelmiştir. İkincisi; radyo gibi sadece işitsel veya gazete gibi sadece çizgisel-görsel bir iletişim aracı değildir. Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi mesajını verirken hem sesin hem de hareketli görüntünün gücünden yararlanır ve etkileyiciliği çok yüksektir. ( İnternet için belki ileride çok daha fazla söz söylemek mümkün olacaktır ama şu an için Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kısıtlı bir kitlenin ulaşabildiği ve azda olsa uzmanlık isteyen bir araç olduğu için Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyon kadar yaygın ve kullanılır durumda değildir. Fakat bir süre sonra televizyona alternatif olacağı göz ardı edilemez bir gerçektir. )

Düşüncemizi her ne kadar televizyon üzerine kursak bile kitlesel iletişim araçların hepsi özünde ortak bir amaç gütmektedir. Dolayısıyla hem burada yazılanlar değerinden bir şey kaybetmeyecektir hem de Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimikonuyu kısıtlamak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ayrıntılı bir inceleme ve eleştiri yapabilmek adına yararlı olacaktır kanaatindeyim.

1. KİTLESEL İLETİŞİM ARAÇLARININ GELİŞİMİ

Modern kitlesel iletişim araçlarının kullanımına ilk olarak gazete ve dergilerle başlanmıştır.

1920’li yıllarda radyonun icadıyla ve kullanılmaya başlanmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Artık tek bir noktadan diğer binlerce noktaya gönderilen her türlü mesaj Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi radyoyu dinleyen kitlelere en hızlı ve en doğru şekilde iletiliyordu. Kısa sürede önemi fark edilen radyo Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özellikle II. Dünya savaşı esnasında iktidarlar ya da iktidar avcıları tarafından çok önemli bir savaş propaganda aracı haline getirilmiştir.

1950’ler ve sonrasında yaygınlaşmasıyla beraber televizyonlar radyonun gücüne ortak olmaya başladılar ve gelişen teknoloji - ucuzlayan maliyetlerle beraber her eve girdiler. Öyle ki televizyonsuz bir evle karşılaşmak imkansız gibi.

2. KİTLESEL İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVLERİ [1]

MacBride “Birçok Ses Tek Bir Dünya” isimli raporunda 8 işlevden bahsetmiştir. Bunlar :

Habercilik Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Toplumsallaştırma Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Motivasyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Tartışma-diyalog Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Eğitim Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Kültürel geliştirme Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Eğlence Kitle İletişim Araçlarının Tarihi GelişimiBütünleştirme işlevleridir.

Bunlardan habercilik işlevi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarının temel ve en bilinen işlevidir. Bu işlev bilgi aktarma işlevi olarak da değerlendirilebilir. Gazetelerin sayfalarında Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi radyoların ve televizyonların haber saatlerinde verdikleri bilgiler bu işlevin bir göstergesidir.

Toplumsallaştırma işlevi ise Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi günümüzün heterojen yapılı toplumlarında bireylerin bir arada yaşamalarının sağlanabilmesi için toplumsal değerlerin yani kültürün Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yayınlar aracılığı ile alıcılara iletilmesidir.

Toplumsallaştırma işlevine bağlı olarak kitle iletişim araçları toplumun amaçlarını belirterek çeşitli değerleri canlı tutar Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yüceltir ve motivasyon işlevini gerçekleştirir. Bağımsızlık Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özgürlük Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insan hakları gibi değerler buna örnek verilebilir.

Tartışma-diyalog işlevi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarının gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde toplumun çıkarlarını Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu çıkarlar doğrultusunda hareket edilip edilmediğini gösterir. Diğer bir deyişle Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kamu oyu oluşturma işlevi görür. Bu işlevi ile toplumda güçlü kişilere karşı eleştiri rolünü oynar.

Eğitim işlevi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi toplumsallaştırma işlevi ile bağlantılıdır. Topluma yeni üyeler kazandırma Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bunları toplumun kültürel değerleri ile eğitme bu işlev içerisindedir. Böylelikle okulların tek bilgi kaynağı olma özelliği de azalır.

Bir toplum sanatsal ve kültürel yapıtlarını kitle iletişim araçları ile yaymak suretiyle bunları korur. Böylelikle de kültürel geliştirme işlevi yerine getirilir.

Kitle iletişim araçlarının bir diğer işlevi ise eğlendirmedir. İnsanları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi evlerine yorgun geldiklerinde rahatlatmak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunarlar. Bunların içeriği televizyonda spor Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi eğlence Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi magazin programları olabileceği gibi radyolarda da şiir Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yarışma vb. yayınlar olabilir.

Kitle iletişim araçlarının bütünleştirme işlevi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi toplumsallaştırma Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi eğitim Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kültürel geliştirme işlevleriyle paralellik gösterir. Bu işlevi ile Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi birey ve grupların birbirlerini tanımalarına Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi farklı kültürler arasındaki çatışmaları hafifletmeye yardımcı olur

3. KİTLESEL İLETİŞİM ARACI OLAN TELEVİZYONUN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Yapılan araştırmalar sonucunda en büyük etkilenmenin ve erozyonun çocuklar üzerinde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yeterli bilinç ve seçicilik düzeyine erişememiş çocuğun Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi başında saatler geçirdiği Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyondan etkilenmemesi pek mümkün de gözükmemektedir.

Sadece çocuklar değil Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi hepimiz bu değişimin içinde yer alıyoruz. Dinlediğimiz müzikten giydiğimiz kıyafete Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi okuduğumuz kitaptan gittiğimiz sinema filmine kadar her konuda belli bir yönlendirmenin (farkında olmasak bile) etkisindeyiz.

Etkiler olumsuz olabileceği gibi olumlu da olabilecektir. İki görüşü de ele alacağız ama olumsuz etkileri üzerinde daha çok duracağız.

3.1. OLUMLU ETKİLER


“Genel olarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarının işlevlerinin belirtilmesinden sonra Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bunların en bilineni ve ilki olan “bilgi aktarma” işlevini baz alarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyonu Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi birey ve toplum sorunlarının çözüm kaynağı olarak gören düşünürlerden biri Mc. Luhan’dır.

Mc. Luhan’a göre Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi “mesaj aracın kendisidir”. Bir iletişim eyleminde belirleyici olan şey iletilmek istenen mesajın içeriği değil Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu mesajı iletmek için kullanılan mesajın kendisidir. İnsanların ilişki ve eylem ölçülerini biçimleyen ve belirleyen şey kullanılan araçlardır (Özkök Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi 1985:163). Yani Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi her iletişim tekniği ya da belli iletişim teknikleri grubu belli bir kültürü ortaya çıkarırlar. Bu düşünüre göre Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi toplumların evrensel gelişim sürecinde temel unsur iletişim teknikleri ve bunların farklılaşmasıdır. Bu şekilde yaptığı sınıflandırmasında Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insanlığın geçirdiği ilk dönem olarak yazının bulunuşundan önceki uygarlıkları belirtmiştir (kabile dönemi). Bu dönemde egemen iletişim biçimi sözlü anlatım ve işitsel algılamadır. Bu dönemde düşünce özgür bir biçimde yayılır ve insan bütün duygularını aynı anda ve uyumlu bir biçimde kullanır (Özkök Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi 1985: 164). Daha sonra Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yazının bulunması ile gelişen ve gutenberg galaksisi dediği dönem gelmektedir. Mc. Luhan’a göre yazının bulunuşuyla insanoğlunun birinci dönemdeki sakin yaşamı da köklü bir değişmeye uğramıştır. Birinci dönemde egemen olan işitme duyusu yerini yavaş yavaş “göz”ün egemen olduğu bir iletişime bırakacaktır. İletişimde egemen olan duyunun değişmesi ile birlikte düşünce örgütlenmesi ve uygarlık da değişecektir (Özkök Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi 1985: 165). Yazının egemen olmaya başladığı bu tarihsel dönemde ortaya çıkan en önemli kavramlar olarak bireycilik Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi merkeziyetçilik ve milliyetçiliktir. Yazının egemen oluşu ile birlikte okumanın artması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireyler arası iletişimi azaltmış ve bireyciliği getirmiştir. Ayrıca Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yazının yayılmaya başlaması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ülkelerin yönetiminin merkezi nitelikte olmasına yol açarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi totaliter yönetimlerin ortaya çıkmasına da sebep olmuştur. Tüm bu gelişmeler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi aynı zamanda milliyetçiliği de beraberinde getirmiştir. Yazı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi nasıl ki bireyler arasındaki iletişimi azaltıyorsa Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi milliyetçilik de toplumlar arası iletişimi azaltan bir unsurdur. Görüldüğü gibi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi tüm bu gelişmeler Mc. Luhan tarafından iletişimin kopukluğu bağlamında bir sorun olarak görülmektedir. Bu sorunun çözüm kaynağı olarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bilgi bakımından yoksul ancak katılma sağlama açısından güçlü bir araç olan televizyon gündeme gelmektedir. Televizyon ile birlikte görme duyusunun egemenliği ve basılı yazının oluşturduğu uygarlık artık aşılmaktadır. Bu araç sayesinde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insanlar artık “evrensel bir köy”de yaşamaktadırlar. Dış dünyayı algılamada Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Gutenberg Galaksisi’nin buyrukçu özellikleri silinmekte Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi daha önceki doğallığa (kabile dönemine) dönüş başlamaktadır. Gerek Mc. Luhan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi gerekse liberal gelenek içerisindeki diğer düşünürler tarafından Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyona böyle bir anlam yüklenilmesinin arkasında yatan en önemli sebep Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi 19.yy. aydınlanma çağının bilim ve akla yüklediği anlamdır. “Bilgi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi güçtür anlayışı” Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu güce sahip olunması ile gerek bireysel gerek toplumsal sorunların çözülebileceğine olan inancı da beraberinde getirmiştir. Mc. Luhan’ın sözünü ettiği dönemlerden sonuncusu olan elektronik dönemin aracı televizyonun Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi hem işitsel hem görsel olarak alıcısına ulaşması ve bu sayede Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çok farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağlaması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi sorunların çözüm kaynağı olarak niçin bu aracın düşünüldüğünün göstergesidir. Kısaca belirtilirse Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insanlığı “küresel bir köy”e götürmektedir. Televizyon sayesinde dünya küçülecek Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kültürler birbirine benzeyecek ve bu durum toplumlardaki sorunların çözülmesine sebep olacaktır” [2]

3.2. OLUMSUZ ETKİLER

“Baudrillard Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Mills gibi düşünürler ile Frankfurt Okulu temsilcilerinin kitle iletişim araçlarına yaklaşımları eleştirel gelenek içerisinde değerlendirilir. Genel olarak belirtilirse Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu düşünürlere göre kitle iletişim araçları ve özellikle de televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insan yaşamında bir sorundur.

Kitle iletişim araçları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireyler arası ilişki ve etkileşimi son derece azaltmış ve zayıflatmıştır. Özellikle televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireylerin boş zamanlarında birbirleriyle iletişim kurmalarına ve fikir alış verişinde bulunmalarına olanak bırakmaz. Ayrıca Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarının iyi bir eğitim aracı olmadığı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireye özel sorunları karşısında umutlu ve umutsuz olduğu alanlarda yol gösterici olmak yerine Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi aldatıcı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kandırıcı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi oyalayıcı bir mekanizma durumuna geldiği vurgulanır. Bireyin kendi sorunlarına ilişkin çözümler bulmasını engeller. Böylece kitle iletişim araçları bireye hiçbir zaman elde edemeyeceği ölçüde ayrıntılı bilgi ve haber verir. Fakat Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu ayrıntılı haber ve bilgiler verilirken Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bunlar arasında gerçek bir bağlantının bulunup bulunmadığı hakkında açıklamalar getirmez. Bireylerin bunalım ve gerilimleri karşısında rasyonel bir bakış açısı da sunmaz. Aksine Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu gibi sunumlarda bireye ya şiddet ya da hiçbir şeyi ciddiye almaması telkin edilir veya önerilir ( Mills’den alıntı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Baran 1997: 99-100).

Televizyon Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Mc. Luhan’ın belirttiği gibi dünyayı küçültecek ve global bir köye götürecektir. Ancak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu durum Baudrillard Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Mills gibi düşünürler ile Frankfurt Okulu temsilcilerine göre bir sorun olarak görülmektedir. Çünkü Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi böylelikle tek tek yerel kültürler yok olacak ve güçlü olan kültürün merkezde olduğu bir dünya düzeni oluşacaktır. Günümüzün bir değerlendirilmesi yapıldığında da bu tespit geçerli görünmektedir. Nitekim Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ABD kültürünün egemen olduğu Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi merkezde bulunduğu bir dünya düzeni söz konusudur. ABD’nin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu egemenliği kitle iletişim araçları ile daha da pekiştirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Kendi hayat tarzlarını Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insan ilişkilerini vb. birçok durumu yansıttıkları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dünya sinemasının önde gelen filmleri buna bir örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu kültürel egemenliğin dışında Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ABD’nin gerek siyasi gerek ekonomi alanında da egemenlik aracı olarak kitle iletişim araçlarından Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özellikle de televizyondan yararlandığı açıkça görülmektedir.“ [3]

“Kitle iletişim araçlarının ve özellikle de televizyonun ülkemizde de son derece etkili olduğunun önemli göstergelerinden biri Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyon dizileridir. İzleyiciler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyon dizilerinden öylesine etkilenmektedirler ki Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yaşadıkları “gerçek dünya”dan daha çok Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dizilerdeki “yapay dünya”da olup bitenlerle ilgilenmektedirler. Bunun sonucu olarak da Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi güncel sorunlar unutulmakta Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kişilerin kendi sorunlarından daha çok Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi gerçek olmayan bir dünyanın ve o dünyadaki kişilerin sorunları önem kazanmaktadır.” [4]

“Kitle iletişim araçlarının bireylerin sosyalizasyonu ve eğitimi ile kültür ürünlerini üretimi ve yaygınlaştırılması konusunda her zaman olumlu işlevler yerine getirdiğini söylemek de mümkün değildir. McQuail’in de vurguladığı gibi (Barrett & Braham Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi 1995: 96) Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bazı durumlarda medya Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi farkında olarak ya da olmadan bireylerin sosyalleşmesini engelleyici doğrultuda bir etki de yapabilmektedir. Hatta bir çok araştırmacı medyanın toplumun kültürünü yozlaştırıcı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireylerin kişiliklerini bozucu etkilerini sıklıkla vurgulamaktadırlar.

Konu bu boyuttan ele alındığında medya Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kültürü geliştirmek-yaşatmak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireylerin sağlıklı kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak şöyle dursun; tam tersine ulusal kültürü yıpratıp zayıflatıcı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireylerin kişiliklerini ve ruh sağlıklarını bozucu nitelikte bir etki de yapabilmektedir. Okulda eğitimcilerin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi aile de ebeveynlerin ve öteki toplumsal kontrol (sosyalizasyon) ajanlarının öğrettikleri-aşıladıklarının tam tersini ön plana çıkartarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özellikle çocukları ve gençleri çelişkiler içine sürükleyebilmektedir. Bu durum ise Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi toplumun mevcut değer ve normlarından sapma olarak tanımladığımız sapkın davranışları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi körükleyip arttırıcı bir etki yapabilmektedir. Bütün bu olup-bitenler de Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bireyler arası ilişkileri düzenleyen toplumsal değerleri Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi normları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi davranış kalıplarını yıpratarak Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi hatta yok ederek toplumun ve kültürün geleceğini tehdit edici bir boyuta ulaşabilmektedir.

Ayrıca Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi medyanın bireylere “örnek rol modelleri” sunduğunu da bilmeyen yoktur. Özellikle belli yaş dönemlerindeki bireylerin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özdeşim kurarak kendilerini geliştirmek arayışı içinde oldukları da herkesçe bilinen bir gerçektir. Hatta bireylerin bu özdeşim kurma eğilimlerinin yalnızca çocuklarla ve gençlerle sınırlı kalmadığını da sosyologlar Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi psikologlar ve eğitim bilimciler tarafından gerçekleştirilen araştırmalar ortaya koymaktadır. Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunda Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ortalama bir insanın Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi günde asgari birkaç saatini televizyon karşısında harcadığı da sanırım herkesçe aşikardır. Bütün bu gerçekler hatırda tutulduğuna Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi amaca uygun olarak kullanılmayan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ya da medya etiğinden sapmış bir şekilde işlev yapan iletişim araçlarının ve özellikle de televizyonun ne kadar güçlü bir silah olabileceği bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilir.

Hem de öylesine bir silah ki Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi en gelişmiş teknolojiler kullanılarak imal edilmiş Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi silah sanayiinin en güçlü ürünleri bile yanında bir hiç kalır. Klasik silahlarla Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi tüfekle-tabancayla ancak bir kaç kişi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bilemediniz bir kaç on kişi yaralanır ya da ölebilir. Nükleer-biyolojik silahlarla binler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi on binler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ya da belli bir bölgede yaşayan insanlar zarar görür. Fakat Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ehil olmayan ellerde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insani ve toplumsal amaçlar dışında kullanılan medya Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi öylesi bir silaha dönüşür ki Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bir anda milyonları imha edebilecek konuma ulaşır. Hem de hedefi tam on ikiden vurarak. Yani bireylerin alnının tam ortasını-beynini ve göğsünün sol alt yanını-kalbini hedef alarak” [5]

“…sorunun özünde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yetişmiş insan gücü yokluğu değil Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarının kontrolünü ya da mülkiyetini elinde bulunduranların Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yayıncılığı ve özellikle de televizyon yayıncılığını algılayış tarzları ve bu konuya yaklaşım biçimleri yatmaktadır: Bu durumu kısaca Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi “az emek Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi az zahmet ve az masrafla yüksek reyting Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kolay ve çok kazanç anlayışı” şeklinde de tanımlanabilir.” [6]

Bu görüşlere katılmamak mümkün değil. Maalesef iktidara gelenlerin ilk yaptığı işlerden biri; televizyonlara müdahale etmek ve muhalefet yapan yanını kırpmak ve yok etmektir. Bunu çeşitli yollarla yaparlar. Ya kendi televizyon kanallarını kurarlar ya da var olan kanallara uyguladıkları ceza ve yaptırımlarla içeriklerindeki muhalefeti ortadan kaldırmaya çalışırlar. Ve zamanla televizyonlar iktidar ile kol kola hayatlarını devam ettirirler.

Televizyonun etkilediği kitlenin büyüklüğüne baktığımızdaysa karşımıza çok büyük ve iştah kabartıcı rakamlar çıkar. Yerel televizyon kanalları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ulusal yayın yapan televizyon kanalları ve yayınları her kıtaya ulaşan uluslar arası televizyon kanalları. CNN Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi BBC gibi uluslar arası televizyon kanalları neredeyse dünyanın her noktasından izlenebilmektedir. Ve kendi iktidarlarının ideolojilerini Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi politikalarını Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dillerini Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yaşam biçimini zehirli bir iğne gibi tüm toplumlara enjekte etmektedirler. Ve çoğu zaman bunu başarmaktadırlar.

“…sermaye sahiplerinin eline geçen televizyonlar bir an önce halkin begenisini kazanabilmek ve ilgisini çekebilmek için popülist yayinlar yapmaya basliyordu…” [7]

Diziler ise ayrı bir inceleme konusu olabilecek kadar önemli bir konudur. Maddi imkanlardan yoksun olan televizyon kanalları bir dönem brezilya dizileriyle Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi pembe dizilerle doldurmuştu ekranları. Son zamanlarda ise sponsor destekleriyle ve gelişen ekonomik güçleriyle kendi prodüksiyonlarını ekranlara getirmeye başladılar. Reyting rekorları kıran diziler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi hem oyuncuları için hem de yayınlayan kanallar için çok iyi bir gelir kapısı haline geldi. Ama sorun şu oldu : amaçlar ve hedefler hep reytingin yüksek olması olduğu için kimi zaman gerçekleri değiştirip daha izlenilebilir bir biçime soktular kimi zaman olmazı olur yaptılar ve kimi zaman da hep aynı konular üzerine gittiler ve insanların duygularıyla ve beklentileriyle oynadılar. Çoğumuz kendi sorunlarımızı ve ideallerimizi unutmuş bir biçimde dizideki kahramanlarımız için üzülüyor Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi onun için seviniyor Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ona destek oluyor ve hatta dizideki kahramanımız öldüğünde yas tutup temsili cenaze töreni bile yapabiliyoruz. Randevularımızı dizi saatlerine göre ayarlıyor Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi hafta sonu planlarımızı televizyon yayın akışına göre düzenliyoruz. İşte medyanın gücü!

Bazı uzmanların Kitlesel İletişim Araçlarından 4. güç (Yasama Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Yürütme Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi Yargı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi KİA) diye bahsetmelerini daha iyi anlayabiliyoruz artık.

3.2.1. Çocuklar Üzerindeki Etkileri


Televizyon kanalları üzerindeki denetimlerin zayıf olduğu ülkelerde en çok zarar görenler gelişim çağındaki çocuklarıdır. Eğitim düzeyi düşük olan aileler Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi televizyonun bu olumsuz etkisini görememekte ve çocuğun saatler harcadığı televizyon konusuna dikkatle eğilmemektedirler.

Dinlenerek Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ders çalışarak ya da uyuyarak değerlendirmesi gereken zamanı maalesef televizyon başında tüketen çocukların sayısı çok yüksek. Bu da sonuç olarak derslerinde başarısız olan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi az uyuyan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi az dinlenen çocukların gelişimine indirilen bir darbe olmaktadır.

Zamanla çocuğun en yakın arkadaşı ve oyuncağı haline gelen televizyonlar Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocuğun arkadaşlarıyla daha az zaman geçirmesine ve daha az oyun oynamasına yol açmaktadır. Bu da çocuğun ileriki yaşlarda yaşayacağı iletişimsel sorunların kaynağı olmaktadır.

“Televizyon reklamları Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özellikle çocukların tüketim eğilimlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Televizyon reklamlarının cazibesi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların çikolata-şekerleme cinsi yiyeceklere karşı olan ilgisini ve bunları tüketme isteğini daha da arttırmaktadır. Baş döndürücü görüntü ve ses efektleri ile reklamları yapılan böylesi yiyeceklerin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmeleri bakımından pek fazla değerli olduğu söylenemez. Beslenme değeri çok az ya da hiç olmayan bu tür yiyeceklerin aşırı ölçüde tüketilmesi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların dengesiz beslenmesine ve onlarda iştahsızlığa neden olmaktadır. Bu durum ise Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi sağlıklı bir fizyolojik gelişim için hayati önem taşıyan ve çocukluk çağında bol miktarlarda alınması gereken Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi besin değeri çok yüksek sebze-meyve gibi yiyeceklerin yeterince tüketimini engellemektedir.

Öte yandan çocuğun Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi saatler boyunca ekran karşısında hareketsiz kalması da Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yine çocukların fizyolojik gelişimlerinin sağlıklı bir doğrultuda gerçekleşmesini engellemektedir. Bu aşırı hareketsizliğe ve yetersiz spor etkinliklerine Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dengeli ve sağlıklı olmayan beslenme alışkanlıkları da eklenince bir takım fiziki gelişme bozuklukları; kas Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi sinir ve iskelet sistemlerinde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi söz konusu nedenlere dayalı bir takım işlev ve gelişim bozuklukları sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde ve bazı batı Avrupa ülkelerinde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi diğer bazı etkenlerin yanı sıra yukarıdaki nedenlerle yakından ilişkili olarak ortaya çıkan ve “obesity” olarak adlandırılan “aşırı şişmanlık” rahatsızlığı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocuklara yönelik olarak toplumun genelini tehdit eden bir sosyal hastalık boyutlarına ulaşmıştır. Bu durum Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi sosyal-ekonomik ve siyasi açıdan gelişmiş ülkeler arasına katılma mücadelesi veren ülkemizde henüz Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yukarıda sözü edilen ülkelerdeki gibi toplumun genelini tehdit eder bir boyuta ulaşmamıştır. Bununla birlikte çok uzak olmayan bir gelecekte obesitenin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ülkemizde de sosyal bir hastalık konumuna ulaşma riski bulunduğunu vurgulamak gerekir.” [8]

“Çocuğun arkadaş ve oyun gruplarında yeterince bulunamayışı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ancak bu ortamlarda öğrenilebilen paylaşma Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dostluk Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yakın ilişkilere girme Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi güven duyma gibi çocukların sağlıklı bir kişilik geliştirebilmesi için hayati önem taşıyan duyguların Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi onlar tarafından yeterince tanınıp Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi gerektiğince tadılmasını engellemektedir.

Ayrıca televizyon çocukların saldırganlık eğilimlerini ve saldırganca davranışlar sergileme sıklıklarını da arttırmaktadır. Ekranlarda çok sıklıkla sergilenen ve çoğunlukla da gerçeklerden kopuk kavga Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi şiddet Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi göz yaşı sahneleri çocuklarda saldırgan ve geçimsiz bir kişiliğin gelişmesine yol açmaktadır. Normal boyutları ile sergilendiğinde bile çocukların ruh sağlığı ve psikolojik gelişimlerinde çok önemli sıkıntılara yol açabilecek nitelik taşıyan böylesi sahneler; bir de ütopist ve gerçekçi olmayan yorumlarla sergilendiğinde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bunların çocuğun sosyal-psikolojik kimliğinde yaptığı tahrifat ve açtığı yaralar katlanarak artmaktadır. Böylesi yaralayıcı etkilere maruz kalmış çocukların arkadaş çevresi ile Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi ailesiyle ve sosyal çevresindeki öteki bireylerle sağlıklı ve istendik doğrultuda ilişkiler kurup geliştirmesini çok zor olacaktır.

Bütün bunların da ötesinde Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi belki de televizyonun çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerinde neden olabileceği en büyük olumsuzluk Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu aygıtın Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özdeşim kurma eğiliminde olan çocuklara sunduğu rasyonel ve gerçekçi olmayan özdeksel modellerle ilgilidir. Çocukluk dönemleri Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi küçük insan bireylerinin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özdeşim kurabilecekleri bir örnek model arayışı içinde oldukları dönemlerdir.

Bu özdeşim kurma eğilimi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların kişilik gelişimleri açısından hayati bir öneme sahiptir. Fakat bu değerlendirme Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocuklardaki söz konusu eğilimlerin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi amaca uygun ve doğru kanallara yönlendirildiği ölçüde geçerlidir. Aksi takdirde bilinçsizce ve rast gele seçilmiş yanlış modeller Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların kişilik gelişimlerinin sağlıklı olmayan temeller üzerinde şekillenmesine yol açabilmektedir. Çocukluk dönemlerinde temelleri atılıp Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi şekillenmeye başlayan bu kişilik özelliklerinin Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların yetişkinlik dönemlerinde ve hatta onların tüm yaşamları boyunca da etkisini sürdüreceği gerçeği dikkate alındığında Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi konunun önemi daha bir netlik kazanır.

Çocukların televizyon karşısında harcadıkları zamanın büyüklüğü ve televizyonun çocuklar üzerindeki kalıcı etkileri de göz önünde bulundurulduğunda; teknoloji harikası bu aracın Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların kişilik gelişimleri açısından yeri Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi önemi ve yapabileceği olası etkilerin boyutları daha da anlaşılır hale gelecektir. Sosyal bilimciler tarafından gerçekleştirilen bir çok araştırma Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocuklara özdeşim kurabilecekleri örnek modeller sunma bakımından televizyonun son derece etkili bir araç olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Sunulan bu örnek modeller olumlu bir nitelik taşıyıp Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi çocukların sosyal-psikolojik gelişimlerinin sağlıklı zeminler üzerinde gerçekleşmesine yardımcı olabileceği gibi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu etki tam tersi bir doğrultuda da olabilmektedir: Yani televizyonun sunduğu olumsuz tiplemeler de Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi böylesi eğilimlerin en yoğun olduğu dönemi yaşayan çocukların Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi özdeşim kurmak için seçtiği örnek modeller arasında yer alabilmektedir. Hatta bir çok araştırmacı Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi bu etkinin olumsuz boyutlarının daha ağır bastığını da özellikle vurgulamaktadır.” [9]

SONUÇ

Günümüz dünyasında Kitlesel İletişim Araçlarının Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi insanlar ve toplumlar üzerinde tek tipleştirici bir etkisinin olduğu ortadadır. Popüler olan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi reyting kazandıran Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi para kandıran yayınlardan başka alternatiflerin sunulmaması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi izleyiciye seçim hakkı tanınmaması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi saatlerce yayınlanan reklamların tüketimi pompalaması sonucunda aşırı bir yozlaşma ortaya çıkmıştır. Denetleme yapan kurumların da işi savsaklaması nedeniyle bu olumsuz etkinin önüne geçilememekte ve bunun sonucunda; insanlar Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi toplumlar ve kültürler büyük bir hızla değişime uğratılmakta Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi beğenileriyle oynanmakta ve birer tüketim aracı haline getirilmektedir.

Kimi zaman medyaya yükleniyoruz : “neden daha eğitici-geliştirici türden programlar yayınlamıyorsunuz” diye. Ama onların cevabı da bir gerçeği yansıtıyor : “halk bunu istiyor!”. Bir televizyon büyüğümüzün(!) söylediği gibi “Eğitim Şart!” mıdır acaba?

“Medyaya çok fazla yüklenmemek gerekiyor. Elbette şiddetin gelişmesinde payı var ama medya kuruluşları da sonuçta ticari kuruluşlar. İnsanları kültürlendirmek ya da bilgilendirmek gibi bir dertleri yok temelde.” [10]

“Kitle iletişim araçlarının en etkilisi televizyonun daha işlevsel bir hale getirilmesi Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi daha nitelikli yayınların yapılması ile insanların entelektüel bilgi birikimlerinin artırılması amaçlanmalıdır. Böylelikle de Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi olayları analiz edebilen Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi sorgulayıcı düşünme gücüne sahip bireylerden oluşan bir toplumun oluşması mümkün olabilir. Kendisine sunulan her şeyi gerçeklik olarak algılayan Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi kitle iletişim araçlarından yapılan niteliksiz yayınlar ile köreltilen Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi dünyaya kendi gözleri ile bakamayan bireyler haline gelinmemesi için bu konularda duyarlı olunması Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi yapılan yayınların eleştirilmesi ve bu konuda bir kamuoyu oluşturulması gerekli gözükmektedir.”
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi

Kitle İletişim Araçlarının Tarihi Gelişimi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, iletişim araclarının tarihcesi, iletişim araçlarının tarihi gelişimi, kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi kısaca, dünyada kitle iletişim araçlarının tarihsel gelişimi, kitle iletişim araçlarının tarihçesi, kitle iletişim araçlarının gelişimi, iletişimin tarihi gelişimi, iletişim tarihi gelişimi, kitle iletisim araclarinin tarihsel gelisimi, kitle iletişim araçları tarihçesi, kitle iletişim araçları tarihsel gelişimi, iletişim araçlarının tarihsel gelişimi kısaca, iletişimin tarihsel gelişimi vikipedi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kitle İletişim Araçlarının Hayatımızdaki Yeri elif Eğitim ve Öğretim 5 22-09-2014 08:05
Kitle İletişim Araçlarının Etkileri Nelerdir? elif Soru Cevap 0 11-02-2013 08:17
Kitle İletişim Araçlarının Faydaları Nelerdir elif Eğitim ve Öğretim 0 26-02-2012 06:47
Kitle İletişim Araçlarının Yararları ve Zararları elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:03
Kitle İletişim Araçlarının Özellikleri elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.