bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 08:44   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi

Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi


Aile Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğedir. Aile Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemibireyin yaşamında çok önemli bir yer tutan beslenme Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bakım Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sevgi ihtiyacı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi duygusal gelişim Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi psikolojik gelişim Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi eğitim Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemikültürel değerleri kazanma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sağlıklı zeka gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir.
Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. Bu ilişkiler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bireyin kendine güvenmesini Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kimlik kazanmasını Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kişilik gelişimini Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adaptasyon sürecini olanaklı hale getirir.

Aile birliğinde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi aileyi oluşturan bireyler birbirinden etkilenir . Bu durumu aynı vücutta bulunan organlara benzetebiliriz. Her yönden etkileşim içerisinde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bir bütün olarak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi aileyi yaşayan bir organizma saymak yanlış olmaz. Organların birindeki arıza Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi diğer organların ritmini Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi işleyişini ve fonksiyonelliğini etkiler.

Ailenin kendi içerisinde etkileşen bir sistem oluşu Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bu yapı içerisinde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bu yapıyı oluşturan üyelerin bazı kurallara uyması zorunluluğunu getirir. Bu yapı içerisindeki her birey kurallara uymak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi karşılıklı olarak rolleri üstlenmek ve mevcut yetkileri paylaşmak durumundadır.

Aileyi bir organizma olarak ele almıştık. Bu organizmada bir denge hali söz konusudur. Aile bireylerinin etkileşim ve iletişimindeki problemler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi rollerdeki karmaşa Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yetkilerin yersiz ve yanlış kullanılması Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemibu yapı içerisindeki kuralları çiğnemek Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yerleşmiş olan mevcut dengeyi bozar.

Kuralların çok aşırı katı ve çok aşırı esnek olmaması aileyi daha güçlü hale getirir. Kuralları çiğneyen bireye karşı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemidiğer aile bireyleri ortak cephe alırlar. Kuralları çiğneyen aile bireyine Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi genelde diğer aile üyelerinin gösterdiği tepki Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yanlışı yapan kişiyi yaptığı yanlıştan vazgeçirmeye çalışmak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi görmezlikten gelmek Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi konuşmamak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi pasif direniş göstermek Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi azarlamak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi cezalandırmaya çalışmak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi alay etmek gibi değişik reaksiyonlar şeklinde olabilir.

Aile fonksiyonlarını ele alırken Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi evde yaşayan diğer üyeler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi akraba ve arkadaş çevresi de bazı sorunların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir . Aynı zamanda bu etkileşim sürecinde adı geçen bireyler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi mevcut sorunların daha da ağır hale gelmesine Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi hatta bazen çozümsüz hale yaklaşmasına sebep olabilir. Bu durum geleneksel Türk aile yapısında sık bir şekilde görülebilir. Bu durumun telafisi veya hiç olmaması için ailenin tam fonksiyonel halde olması Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kurallara uyulması Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi rollerde karmaşanın olmaması Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi iletişim ve etkileşimin yeterli olması gereklidir.

Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı vardır. Yetkiyi şu şekilde tanımlayabiliriz : Aile içindeki bir bireyin Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi diğer bir bireyin davranışını değiştirme gücüne sahip olmasıdır . Genelde aile içindeki ihtiyaçları ( ailenin maddi ihtiyaçları Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sağlık gereksinimleri Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sosyal faaliyetler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sevgi gereksinimi Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi vb) karşılayan üyenin yetki gücü daha fazladır. Bu yetki gücü durumu Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kültürel ve toplumsal değerlerinde etkisi altındadır.

Aile fonksiyonelliğinde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sağlıklı aile için bir diğer önemli husus Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi aileyi oluşturan bireylerin aile adına verilen kararlara katılmasıdır. Bu durumda herkesin makul derecede Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi ihtiyaç ve isteklerine saygı gösterilmesi çok büyük önem taşır.Bu durum karşılıklı güven ortamının devamını sağlar.

Bir diğer önemli hususda şudur Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi aile içindeki bireylerin duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmeleri ile ailenin sağlıklı fonksiyonları arasında çok büyük bir bağ olmasıdır. Sınırları kapalı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi aileyi oluşturan bireylerin Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmemeleri ile herkesin kendi dünyasında yaşadığı bir aile yapısında ise bireylerde değişik sıkıntılar zamanla oluşmaya başlar . Bu sıkıntılar arasında Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi depresyon Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi endişe ve huzursuzluklar Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi düşmanlık duyguları Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi suçluluk hisleri gibi duygulara çok sık rastlanır . Sınırları açık ve herkesin rahatça kendini ifade edebildiği ailelerde ise bunun tam tersi olarak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi iyi niyet Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi karşılıklı anlayış ve işbirliği Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi ortak düşünceler Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi birbiri için fedakarlık Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi birbirine karşı samimiyet ve sevgi Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi geleceğe güven ile bakma gibi durumlara rastlanır.

Ailede iletişim ve bununla beraber etkileşim en önemli konudur. İletişimin olmadığı herhangi biz zaman yoktur. İki insan yan yana olduğunda Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi hiç konuşmamanın bile Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi bir anlamı vardır. Yanlış iletişim ve etkileşim durumu veya yetersiz iletişim durumu ailelerdeki sorunlara yol açan nedenlerin başında gelir. Aile bireyleri birbirleri ile sözlü yada jest ve mimikler ile anlaşırlar veya bu durumdaki aksama aileyi çok olumsuz etkiler.

Ailedeki normal iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörler:

-Aileyi ve bireyleri ilgilendiren konular üzerinde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yüzeysel konuşma

-Aşırı soru sorma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yersiz şüphe ve tereddütler

-Yapay ilgi gösterme

-Konuşma ve izah etme olmadan Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi karşı tarafın hareketlerini Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi düşüncelerini yorumlamaya ve tahmin etmeye çalışma

-Geçmişteki üzücü ve tatsız olayların sık sık gündeme getirilmesi

-Sorulan soruları cevapsız bırakma

-Bireylere söz ile baskı kurmaya çalışma

-Abartılı bir şekilde onaylama veya reddetme

-Sık sık öneride bulunma veya kişisel düşünceleri kabule zorlama

-Suçlama Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi eleştirme Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi olumsuz değerlendirmeler yapma

-Emir verme Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi tehdit etme

-Samimiyetten uzak kalma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yalan söyleme

-Alay etme Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi küçük düşürmeye çalışma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi fikirlere değer vermeme

-Olayların olumsuz yönlerini çıkarmaya çalışma

-Küçük hataları çok abartma

-Fedakarlığı devamlı karşı taraftan bekleme

-Ortak faaliyetlere gereken önemi vermeme

-Karşıdakini ifade etme imkanı tanımama

Bu şekilde iletişim ve etkileşim içinde bulunan aile yapısında bireyler arası iletişimde Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi karşıdaki kişiyi rahatsız etme Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yüz kızartma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sert şekilde bakma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yüz buruşturma Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemikonuşmama Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yalan söyleme gibi durumların gözükmesi olağandır.

Unutulmamalı ki yaşayan her fert ; kendine özgü anlayışı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kişiliği Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi değer yapısı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi entellektüel düzeyi Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi duygu ve düşünceleri Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kimlik yapısı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi yetişme tarzı Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sosyokültürel statüsü ile yaşayan Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi hisseden Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi etkilenen biyopsikososyal bir bütündür . Bu durumda konuşulan her sözün Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi verilen her mesajın Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi her jest ve mimiğin iyi veya kötü manada karşıdaki kişide bir etki yaptığı kesindir.

Aile üyeleri birbirinden aldıkları mesajlar ile kendilerini değerli veya değersiz Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi kendilerini güvende veya güvensiz hisseder. Bu durum onların psikososyal ve sosyokültürel konumlarını Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi işlevselliklerini ve ruhsal durumlarını etkiler. Sonuç olarak sağlıklı birey Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sağlıklı ve bütünlüğü ile fonksiyonel aileyi oluşturacak Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi sağlıklı aile sağlıklı toplumu oluşturacaktır.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi

Çocuğun Eğitiminde Ailenin Önemi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: çocuğun eğitiminde ailenin önemi ile ilgili sorular, çocuğun eğitiminde ailenin önemi ile ilgili sorular ve cevapları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Bir çocuğun eğitiminde okul mu toplumsal çevre mi önemldir? ´ λŋтiьioтiף ´ Genel Kültür Paylaşımlarınız 124 20-12-2015 08:04
Obez çoçuk ailenin suçumudur? elif Çocuk Sağlığı ve Eğitimi 0 09-06-2011 02:27
Ailenin Reisi Kimdir? mormavi Komik Resimler 2 30-04-2010 01:44
Ailenin Dağılması ve Çocuk daywest Çocuk Psikolojisi 0 04-03-2010 12:27
Çocuk Eğitiminde Disiplinin Önemi Bkmlyz Çocuk Psikolojisi 0 03-05-2009 11:33

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:44 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.