bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2013, 09:06   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar

Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar


CAHİT ARF:

1910 yılında Selanik'te doğdu. Yüksek öğrenimini Fransa'da Ecole Nor-male Superieure'de tamamladı (1932). Bir süre Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakül- tesi'nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya'ya gitti. 1938 yılında ***tingen Üniversitesi'nde doktorasını bitirdi. Yurda dön-düğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi. Burada 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Ro-bert Koleji'nde Matematik dersleri vermeye başladı. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim kolu başkanı oldu.

Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kalifor-niya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olrak görev yaptı. 1967 yılında yurda dönüşünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine getirildi. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ay-rıldıktan sonra TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1985 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.


Arf İnönü Armağanı'nı (1948) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazandı (1974). Cebir ve Sayılar Teori-si üzerine uluslararası bir sempozyum 1990'da 3 ve 7 Eylül tarihleri arasında Arf'in onuruna Siliv-ri'de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984'te İstanbul'da ya-pılmıştır. Arf Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf 1997 yılının Aralık ayında bir kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.


SELMAN AKBULUT

Prof. Dr. Selman Akbulut Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1971 yılında California Üniversitesi (Berkeley) Matematik Bölümü'nden mezun olmuştur. Prof. Dr. Akbulut Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1975 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1976 yılında Wisconsin Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır.
1978 - 1980 yılları arasında Rutgens Üniversitesi'nde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1980 - 1981 yıllarında Michigan State Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent; 1983 - 1986 yılları arasında aynı üniversitede Doçent olarak çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Akbulut 1986 yılında profesörlüğe yükselmiştir ve halen Michigan State Üniversitesi'nde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Akbulut Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1975 - 1976 Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1980 - 1981 yıllarında Advanced Study Institute'da Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1982 - 1983 yıllarında Max - Planck Enstitüsü ve 1984 - 1985 yıllarında California Üniversitesi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Mathematical Sciences Research Institute'de çalışmalarda bulunmuştur.
Prof. Dr. Akbulut Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Türk Matematik Derneği Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Amerikan Matematik Derneği ve Doğa - Türk Matematik Dergisi Editörler Kurulu'na üyedir.

Prof. Dr. Selman Akbulut'un Uluslararası Science Citation Index'ce taranan hakemli dergilerde çıkmış 29 yayını vardır ve bu yayınlara 1991 yılı sonu itibariyle 239 atıf yapılmıştır.

MOLLA LÜTFİ (? - 1495)

15. yüzyılda Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıd dönemlerinde yaşamış meşhur matematikçilerdendir. Sinan Paşa’nın ve Ali Kuşçu’nun talebesi olmuş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Ali Kuşçu’dan öğrendiği matematik bilgilerini Sinan Paşa’ya aktarmıştır. Böylece Sinan Paşa Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar onun vasıtasıyla matematik öğrenmiştir. Sinan Paşa’nın tavsiyesiyle Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Fatih Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Molla Lütfi’yi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar özel kütüphanesinin müdürlüğüne getirmiştir. Molla Lütfi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu sayede pek çok değerli kitaptan değişik bilimleri öğrenme fırsatına sahip olmuştur. Sinan Paşa Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Fatih tarafından Sivrihisar’a sürülünce Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Molla Lütfi de hocası ile birlikte gitmiş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Sultan II. Beyazıd’ın tahta çıkmasının ardından hocasıyla birlikte İstanbul’a dönmüştür. Önce Bursa’daki Yıldırım Beyazıd Medresesi’nde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar sonra Filibe’de ve Edirne’de medrese hocalığı yapmıştır.Molla Lütfi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çevresindeki devlet erkanına ve bilginlere latife yaparak onları eleştirdiğinden Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çoğu kimse tarafından sevilmezdi. Fatih Sultan Mehmet’le bile iki arkadaş gibi şakalaşırdı. Kendisini çekemeyen bazı kimselerin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar dinsizlik suçlamaları nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve Sultan Beyazıd döneminde idam edildi. Ölümü üzerine pek çok kimse yas tutmuş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar tarihler düşmüş ve şehit sayılmıştı.Molla Lütfi’nin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çoğu Arapça olan eserleri 17. yüzyıla kadar elden düşmemiştir. Taz’ifü’l-Mezbah (Sunak Taşının İki Katının Bulunması Hakkında) adlı kitabı iki bölümden oluşur. Birinci bölümde kare ve küp tarifleri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çizgilerin ve yüzeylerin çarpımı ve iki kat yapılması gibi geometri konuları ele alınmıştır. İkinci bölümde ise meşhur Delos problemi incelenmiştir. Molla Lütfi’nin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu problemi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar İzmir’li Theon’un eserinden öğrendiği anlaşılmaktadır. İzmir’li Theon Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar İskenderiye kütüphanesinin müdürü Eratosthenes’e atıfla Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Delos adasında büyük bir veba salgını çıkınca Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ahalinin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Apollon rahibine müracaat ederek bu salgının geçmesi için ne yapmak gerektiğini sorduklarında Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar rahibin tapınaktaki sunak taşını iki katına çıkarmalarını tavsiye ettiğini Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar böylece kolaylıkla çözülemeyecek bir matematik problemi ortaya çıkmış olduğunu yazar. Mimarlar bu işi başaramıyınca Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Platon’un yardımını isterler. Platon Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar rahibin sunak taşına ihtiyacı olduğundan değil Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Yunanlılara matematiği ihmal ettiklerini ve küçümsediklerini söyleme maksadında olduğunu bildirdikten sonra Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar problemlerin orta orantı ile çözüleceğini ifade etmiştir. Molla Lütfi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar işte bu hikayeye dayanarak eserini yazmıştır. Kitabında Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar küpün iki kat yapılmasının Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yanına başka bir küp ilave etmek demek olmayıp Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar onu sekiz defa büyütmek demek olduğunu açıklar. Molla Lütfi Mevzuatü’l Ulüm (Bilimlerin Konuları) adlı eserinde de yüz kadar bilimi tasnif etmiştir.


ULUĞ BEY (1393 - 1449)

Türk matematikçilerinden birisi olan Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Timur’un erkek torunlarından hükümdar olanlardan birinin oğludur. Asıl adı Mehmet’tir. Fakat o Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar daha çok Uluğ Bey adı ile ünlü olmuştur. 1393 yılında Sultaniye kentinde doğmuştur. Timur’un öldüğü sıralarda Uluğ Bey Semerkant’ta bulunuyordu. Semerkant ve Maveraünnehir Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Mirza Halil Sultan’ın saldırısı ve işgali üzerine babasının yanına gitmek zorunda kalmıştır. Babası buraları yeniden yönetimine alarak on altı yaşında olan Uluğ Bey’e yönetimini bırakmıştır. Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu tarihten sonra Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar hem hükümeti yönetmiş ve hem de öğrenimine devam etmiştir.Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bilgin ve olgun bir padişahtı. Boş zamanını kitap okumak ve bilginlerle ilmi konular üzerinde konuşmakla geçirirdi. Tüm bilginleri yöresinde toplamıştı. Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar dikkatlice okuduğu kitabı kelimesi kelimesine hatırında tutacak kadar belleği vardı. Matematik ve astronomi bilgileri oldukça ileri düzeydeydi. Bir söylentiye göre Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kendi falına bakarak Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar oğlu Abdüllatif tarafından öldürüleceğini görmüş ve bunun üzerine oğlunu kendisinden uzak tutmayı uygun görmüştür. Baba ile oğlu arasındaki bu soğukluk Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Uluğ Bey’in küçük oğluna karşı olan yakınlığı ile daha da ******lenmiş ve sonunda Uluğ Bey’in korktuğu başına gelmiştir.Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Semerkant’ta bir medrese ve bir de rasathane yaptırmıştır. Kadı Zade bu medreseye başkanlık etmiştir. Rasathane için yörede bulunan tüm mühendis Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar alim ve ustaları Semerkant’a çağırmıştır. Kendisi için de bu rasathanede bir oda yaptırarak tüm duvar ve tavanları gök cisimlerinin manzaralarıyla ve resimleriyle süsletmişti. Rasathanenin yapım ve rasat aletleri için hiç bir harcamadan kaçınmamıştır. Bu gözlemevinde yapılan gözlemler Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ancak on iki yılda bitirilebilmiştir.Gözlemevinin yönetimini Kadı Zade ile Cemşid‘e vermiştir. Cemşid Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar gözlemlere başlandığı sırada ve Kadı Zade de gözlemler bitmeden ölmüştür. Gözlemevinin tüm işleri o zaman genç olan Ali Kuşçu‘ya kalmıştır. Bu gözlem üzerine Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ünlü Zeycini düzenlemiş ve bitirmiştir. Zeyç Kürkani veya Zeyç Cedit Sultani adı verilen bu eser Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar birkaç yüzyıl doğuda ve batıda faydalanılacak bir eser olmuştur. Zeyç Kürkani bazı kimseler tarafından açıklanmış ve Zeyç’in iki makalesi 1650 yılında Londra’da ilk olarak basılmıştır. Avrupa dillerinin birçoğuna Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çevrilmiştir. 1839 yılında cetvelleri Fransızca tercümeleriyle birlikte Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar asıl eser de 1846 yılında aynen basılmıştır.Zeyç Kürkani’nin asıl kopyalarından biri Irak ve İran savaşlarından sonra Türkiye’ye getirilmiş ve halen Ayasofya kütüphanesindedir. Bir hile ile oğlu Abdüllatif tarafından 1449 yılında öldürülmüştür


ALİ KUŞÇU: Türk İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip Ali Kuşçu Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Osmanlı Türkleri'nde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar astronominin önde gelen bilgini sayılır. "Batı ve Doğu Bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır." Öyle ki; müsteşrik W .Barlhold Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Ali Kuşcu'yu "On Beşinci Yüzyıl Batlamyos'u" olarak adlan-dırmıştır. Babası Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Uluğ Bey'in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi. Kuşçu soyadı babasından gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammet'tir. Doğum yeri Mave-raünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir.

Ancak doğum şehri Semerkant Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar doğum yılının ise 15. yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir. 16 Aralık 1474 (h. 7 Şaban 879) tarihinde İstanbul'da ölmüş olup Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar mezarı E-yüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır. Ölüm tarihi; torunu meşhur astronom Mirim Çele-bi'nin (ölümü Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Edirne 1525) Fransça yazdığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Mezar yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ve hüsn-ü muhafazasının yapıldığı; ancak 1819 yılından sonra Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Ali Kuşcu'ya ait mezarın yerine Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar zamanının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının konmuş olduğu anlaşılmaktadır. Uluğ Bey'in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasın-da Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Semerkant'ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve matema-tiğe geniş ilgi duymuştur.


Devrinin en büyük bilginlerinden; Uluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Bursalı Kadızade Rumi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Gıyaseddün Cemşid ve Mu'in al-Din el-Kaşi'den astronomi ve matematik dersi almıştır. Önce Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlarUluğ Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Gıyaseddün Cemşid'in Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi'nin ölümü üzerine Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Uluğ Bey Rasathane-ye müdür olarak Ali Kuşcu'yu görevlendirmiştir. Uluğ Bey Ziyc'inin tamamlanmasında büyük e-meği geçmiştir. Nasirüddün Tusi'nin Tecrid-ül Kelam adlı eserine yazdığı şerh Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu konuda da gayret ve başarısının en güzel delilini teşkil etmektedir. Ebu Said Han'a ithaf edilen bu şerh Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Ali Kuşcu'nun ilk şöhretinin duyulmasına neden olmuştur. Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telih eseriyle değil Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır. Öyle ki; telif eserlerinin dışında Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar torunu Mirim Çelebi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astronomların da yetişmesine sebep olmuştur. Bu bilginlerle be-raber Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Ali Kuşcu'yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz.KERİM ERİM: (1894 - 1952).

İstanbul Yüksek Mühendis mektebi'ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesi'nde Albert Einstein'in yanında doktorasını yaptı (1919). Türkiye'ye dönünce Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bitirdiği okulda öğretim ü-yesi olarak çalışmaya başladı. Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde analiz profesörü ve dekan olduğu gibi Yüksek Mü-hendis Mektebi'nde de ders vermeye devam etti. Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönüştürülünce buradan ayrıldı ve yalnızca İstanbul Üniversitesi'nde çalış-maya devam etti. Daha sonra burada ordinaryüs profesör oldu. 1948 yılında Fen Fakültesi Dekanlığı'na getirildi.

1940 - 1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Matematik Enstitüsü-'nün başkanlığını yaptı. Türkiye'de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağ-daş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynadı. Mekaniğin matematik esaslara dayandırıl-masına da öncülük etti. Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ilişkileri üzerinde de ça-lışmalarda bulunan Erim'in Almanca ve Türkçe yapıtları bulunmaktadır.Bunlardan bazıları şunlardır:


Nazari Hesap(1931) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Mihanik(1934) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Diferansiyel ve İntegral Hesap(1945) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Über die Traghe-its-formen eines modulsystems(Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne - 1928)


ÖMER HAYYAM:

Asıl adı Giyaseddin Ebu'l Feth Bin İbrahim El Hayyam' dır. 18 Mayıs 1048'-de İranin Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden almıştır.Fakat o soyisminin çok ötesinde işlere imza atmıştır.Daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina'dan sonra Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyor-du. Tıp Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar fizik Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar astronomi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar cebir Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli çalışmaları olan Ömer Hayyam için zamanın bütün bilgilerini bildi ği söylenirdi. O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almadı Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar oysa O is-mini çokça duyduğumuz teo-remlerin isimsiz kahramanıdır. Elde bulunan ender kayıtlara da-yanılarak Ömer Hayyam'ın çalışmaları şöyle sıralanabilir:


Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Fiziksel Bilimler Alanın-da Bir Özet Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Varlıkla İlgili Bilgi Özeti Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Oluş ve Görüşler Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Bilgelikler Ölçüsü Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Akıllar Bahçesi yer alır. Enbüyük eseri Cebir Risalesi'dir. On bölümden oluşan bu kitabın dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır. Matematik tarihinde ilk kez bu sı-nıflandırmayı yapan kişidir. O cebiri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini a-maçlayan bilim olarak tanımlardı. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Nitekim Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Hayyam 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır. Denklemleri çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüştür ve bu çözümler zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Bu kitabında iki koniğin arakesitini kullanarak 3. dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizi-mi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır.


Bunun yanısıra Hayyam Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar binom açılımını da bulmuştur. Binom teoerimini ve bu açılımdaki kat-sayıları bulan ilk kişi olduğu düşünülmektedir. (Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında bir Hayyam üçgenidir).Öğrenimi tamamlayan Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar uzana-cak bir ün kazandıran Cebir Risaliyesi'ni ve Rubaiyat'ı Semerkant'ta kaleme almıştır. Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam bu şehirde bir araya gelmiştir. Dönemin hakanı Melikşah Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar adı devlet düzeni anlamına gelen ve bu ada yakışır yaşayan veziri Nizamül-mülk'e çok güvenirdi. Ömer Hayyam ile ilk kez Semerkant'ta tanışan Nizam onu İsfa-han'a davet eder. Orada buluştuklarında O'na devlet hülyasından bahseder ve bu büyük ha-yalinin gerçekleşmesi için Hayyam'dan yardım ister. Fakat Hayyam devlet işlerine karışmak istemez ve teklifini geri çevirir.4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur' da fani dünyaya veda eder.Ali Kuşçu : ( ? - 1474 ) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.


Battani : ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri
trigonometrinin mucidi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

Beyruni : ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit
burnu Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni
amerika kıtasının varlığını kristof colomb'un Keşfinden 500 sene önce
bildirmiştir. Matematik Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Jeoloji Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Coğrafya Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Tıp Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Felsefe Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Fizik Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Astronomi
gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.


Cabir Bin Eflah : ( 12. yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom
bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.


Ebu Kamil Şuca : ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.

Ebu'l Vefa : ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye
tanjant Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kotanjant Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

Gıyasüddin Cemşid : ( ? - 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini
bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

Harizmi : ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten
bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin.
Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Hasan Bin Musa : ( - ) Dünyanın çevresini ölçen Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar üç kardeşler olarak bilinen
üç kardeşten biri..

İsmail Gelenbevi : ( 1730 - 1791 ) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü
matematikçilerinden.

Kadızade Rumi : ( 1337 - 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve
astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.


Macriti : ( ? - 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi
ve astronom.

Uluğ Bey : ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni
çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

Thales (M.Ö.624 - M.Ö.547)

Antik dönemin ünlü filozofudur. Ataları Fenikelilerdir. Son kaynaklar Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar M.Ö. 625 yılında Milletos'ta doğup Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 545'te öldüğünü kabul eder.

Yaşadığı yıllarda; geniş bir araştırma Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar inceleme Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar düşünme ve mühendislik yeteneği ile ilginç bir ticari zekası sonucu üne kavuşmuştur. Miletos Okulu' nun korucusudur.

THALES zamanımıza kadar intikal eden yazılı bir eser bırakmamıştır. Düşünceleri öğrencileri yoluyla zamanımıza kadar intikal etmiştir.


AHMET FERGANi

9. yüzyılın başlarında dünyaya geldiği kabul edilen ünlü matematik ve astronomi bilgini Ahmet Ferganî Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çağının bilim ve kültür merkezlerinden olan Türkistan’ın Fergana bölgesindendir. Bilim ve kültür tarihimizin birinci elden kaynakları olan tezkireler (biyografik eserler)de doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamakla birlikte kendisi gibi bir astronom olan babasının adının Muhammed Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar dedesinin ise Kesir olduğu kayıtlıdır.
Ahmet Ferganî Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ilk öğrenimini ünlü bilginlerin yetiştiği Fergana’da yaptı ve büyük bir ihtimalle astronomi konusundaki bilgilerini babasından aldı. Belli bir seviyeye geldikten sonra da mevcut bilgilerine yeni bilgiler katmak amacıyla da Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çağının bilim Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kültür ve aynı zamanda halifelik merkezi olan Bağdat’a geldi. Ömrünün yarısına yakınını burada geçiren Ferganî Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kısa sürede matematik ve astronomi konularındaki bilgisini Bağdat bilim çevresine kabul ettirip Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bilimin gelişmesine olan katkılarıyla bilim tarihinde adlarından övgüyle bahsedilen Abbasi halifelerinden Me’mun ve el-mütevekkil döneminin en ünlü bilginleri arasına girdi.
861 yılında halife el-Mütevekkil tarafından Nil ırmağı kıyısında yapılan ölçüm işlerini yürütmesi için Mısır’a gönderilen Ferganî’nin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bundan sonraki yaşamı ve her ne kadar Prof. Dr. W. Barthold’un "İslam Medeniyeti Tarihi" adlı eserinde 861 tarihini gösteriyor ise de Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ölüm tarihini bilmiyoruz.

BLAISE PASCAL

Fransız matematikçi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar fizikçi ve yazar (1623 - 1662). Daha 16 yaşındayken konikler üzerine bir inceleme yazdı. 1642'de bir hesap makinası icat etti. Matematikle uğraşan babasıyla birlikte Paris Mersenne Akademisi'ne kabul edildi.Pascala göre rastlantı geometriye dökülebilir. O'nun olasılıklar hesabına yaklaşımı Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Pascal üçgeni denen aritmetik üçgene dayanır. Pascal daha sonra sikloit üzerine incelemelere baş-ladı ve "Traité des sinus du quart du cercle" ( Çeyrek çemberin sinüleri üzerine inceleme) adlı yapıtında Leibniz 'in de yararlanacağı karakteristik üçgeni buldu... 1653'ten itibaren matematik ve fizik üzerine çalışarak sıvıların kararsızlığı üzerine bir kitapçık yazar. Bu kitapçıkta Pascal'ın basınç kanunu açıklanır. Kendisi binom üçgeni üzerinde çalışan ilk matematikçi olmasa da bu konuda çalışması değişik gelişmelere ışık tutmuştur...

GAUSS

Alman astronomu Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematikçisi ve fizikçisidir. Daha çocukluğunda Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar erken gelişmiş zekası Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematiğe karşı zekasıyla sivrildi ve Brounseweig dükünün ilgisini çekti. Dük Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar okul masraflarını üzerine alarak O' nu ***tingen Üniversitesine gönderdi. Henüz 16 yaşındayken Herschel'in 1781 de keşfettiği Uranüs gezegeninin yörünge elemanlarını hesaplayarak Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Yer'in bir noktasından yapılan ölçülerle Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu gezegenin yörünge elemanlarını bulmaya yarayan ve günümüzde hala kullanılan bir metot ortaya koydu. 1798 de Helmesdt'e yaptığı bir inceleme gezisinden sonra Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Braunschweig'a döndü ve birkaç yıl içinde kendisini büyük matematikçiler sırasına koyacak bir seri çalışma raporu yayımladı.Sayılar üzerine incelemeleri topladığı Disqvisitiones Arithmetice'de (Aritmetik Araştırmalara) (1805) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar eşitlikleri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ikinci dereceden şekilleri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar serilerin yakınsaklığını v.b. ele aldı. Piazzi tarafından 1810 da Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar küçük gezen Cerez'in keşfinden sonra Gauss Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar çeşitli gökmekaniği araştırmaları yaptı Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar hayatının sonuna kadar bağlı kalacağı ***tingen rasathanesine müdür oldu (1807) .Theoria Motus Corporum Coelestium İn Sectionibus Conicis Solem Ambientium (Konik kesitIi ? gökcisimlerinin güneş çevresindeki hareket kuramı) (1808) adlı ünlü eserini yazd1. Legendre ile hemen aynı zamanda düşündüğü ve daha önce 1797 de yararlandığı ?- en küçük kareler metodundan (1821) başka Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yanılmalar teorisi ve iki terimli denklemlerin çözümü için genel bir metot buldu; uygun-tasvir üzerine araştırmalar Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yüzeylerin eğriliği ve Disqvisitiones Generales Carca Sperficien Curvas'ta (eğri yüzeyler üzerine genel araştırmalar) (1827) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ispat ettiği ünlü teoremi de yazmak gerekir. Bu teoreme göre Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bükülebilen fakat uzatılamayan bir yüzeyin eğriliği Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yani eğriliklerinin çarpımı değişmez.***tingen ile Altona arasındaki meridyen yayının ölçülmesi sırasında (1821 Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar1824) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Gussu Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar geodezi çalışmalarında ışıklı işaretler verebilmek için Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kendi adını taşıyan Helyotropu tasarladı. Optik alanında Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar eksene yakın ışık ışınları için düzenlenmiş merkezi optik sistemlerinin genel teorisini kurdu. Elektrikle özelIikle magnetizma ile ilgilendi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu alanda magnetometreyi icat etti. Ve Resultate Aus Den Beabochtungen Des Manetischen Vereins (Yer magnetizmasının genel kuramı) (1839) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar adlı eserinde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar magnetizmanın Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematik teorisini formülleştirdi. Suclides'ci olmayan hiperbolik geometrinin keşfinde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bu konuda hiç bir şey yayımlamamış olmakla birlikte Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Gauss Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Balyai ve Labocewsky'den önce çalışmalar yapmış ve başarı sağlamıştı.

SALİH ZEKİ (1864 - 1921)

XIX. yüzyılın ikinci yarısında yetişmiş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar değerli eserler vererek Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 57 yaşında hayata gözlerini kapamış Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bir ilim ve fikir adamıdır. Salih Zeki Bey Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1864 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ortaöğrenimini Darüşşafaka’da görmüş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yüksek öğrenimini Paris’te elektirk mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Salih Zeki Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Darüşşafaka ve Mühendis Mektebi’nde matematik ve fizik dersleri okutmuştur. Daha sonraki çalışmalarının tümünü üniversiteye vermiştir. Bugünkü gerçek üniversitenin kurucusu salih Zeki’dir. Türkiye’ye Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematik Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar fizik ve fen derslerini batılı yöntemleriyle ilk getiren odur. Birçok gazete ve dergide çıkan güzel yazılarıyla Türk gençliğini edebiyat kadar matematiğe yönelten ve matematiği sevdiren yine o olmuştur.
Salih Zeki Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar aydın fenciler silsilesinin en dikkate değer son halkasıdır. İlk ve ortaöğrenimin ihtiyacı olan matematik Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar geometri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar cebir Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar astronomi Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar trigonometri ve fizik kitaplarından başka binlerce sahifeyi bulan Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yüksek seviyedeki Darülfünun ders kitapları yazmış; felsefi konularda telif-tercüme eserler bırakmış Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bilim tarihi ile ilgili incelemeler yayınlamış Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bizzat Mizan-ı Tefekkür adlı bir matematik kitabı yazmış Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar anıt bir eser olarak Kamus-ı Riyaziyat’ı hazırlayarak bunun ilk cildini yayınlamıştır.

Ernst Zermelo (1891 - 1953)

Bir Alman matematikçisi olan Ernst Zermelo Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1891 yılında Berlin’de doğdu. Özellikle Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kümeler kuramının geliştirilmesinde çok katkılarda bulundu. 1904 yılında Zermelo aksiyomunu veya seçme aksiyomunu ortaya attı. Bu aksiyoma göre Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar verilen bir kümenin her alt kümesinde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar tek ve belirli bir şekilde üstünlüğü bulunan bir öğe seçmek olanağı vardır. Her küme iyi sıralanabilir. Ancak bazı matematikçiler bunu kabul etmiş Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar bazıları da karşı çıkmıştır. Bu konudaki tartışmalar Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar matematiğin modern evriminde önemli yer tutar. İyi sıralama Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar yirminci yüzyılın başında oldukça ateşli tartışmalara konu olmuş ve bugün herkes tarafından kabul edilmiştir. Zermelo Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1953 yılında Freinburrg’da ölmüştür.


Colin Maclaurin (1698 - 1746)

İskoçya’lı bir matematikçi olan Colin Maclaurin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar 1698 yılında Kilmodan’da doğdu. 1717 yılında Aberdeen’deki Marischal Kolejinde matematik dersleri verdi. Maclaurin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar Newton’un en başarılı öğrencilerinden biriydi. Geometri Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar cebir ve sonsuz küçükler hesabıyla ilgili eserler verdi. 1719 yılında “Organik Geometri” adlı eseri yayınlandı. Bu eserde Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar konikler Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar üçüncü ve dördüncü dereceden eğriler incelendi. Eğriler ve maksimumları üzerine buluşlar yaptı. 1742 yılında yayınladığı kitapta Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar kendi adıyla anılan Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar formülü ve bazı fizik buluşları vardır. Maclaurin’i yaşatan ve çok kullanılan Maclaurin açılımı veya serisidir. 1746 yılında Edinburgh’ta öldüTHALES Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar ARİSTO' nun (M.Ö. 384 Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar322) eserlerine atfen Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar fizik ve doğal felsefenin Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar EUDEME' nin (Aristo'nun öğrencisi) Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar eserlerine atfen de astronomi ve matematiğin kurucusu kabul
edilir.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar

Matematik Alanında Buluş Yapan İnsanlar konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: matematik alanında önemli buluşlar ve bulanlar, matematik ile ilgili buluşlar, matematik alanında buluş yapan bilim adamları, matematik alanında yapılan önemli buluşlar, tarihte matematikle ilgili en önemli buluşlar, matematik alanında önemli buluşlar, tarihte matematik ile ilgili buluşlar, matematik ile ilgili önemli kişiler, matematik alanındaki en önemli buluşlar, matematik ile ilgili buluslar, matematikte bulus yapan matematıkciler, bilimde yapılan bir buluşun hikayesi matematik alanında, matematik ilgili buluşlar, matematik alanındaki buluşlar ve tarihleri, matematik hakkında buluş yapanlar kısa hayatları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürkün Matematik Alanında Yaptığı Yenilikler gizem Soru Cevap 14 25-12-2014 08:13
edisonun bulduğu ampulün buluş hikayesi Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 06-03-2012 10:54
Tıp Alanında İlk Araştırma Yapan Bilim Adamı Kimdir? gizem Soru Cevap 0 26-02-2012 11:21
Dişlerinizin beyazlamasında devrim gibi buluş..! ´ λŋтiьioтiף ´ Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 02-07-2010 07:40
'inanılmaz buluş' Jülyet Teknoloji 0 11-05-2010 10:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:40 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.