bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-02-2013, 02:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir?

İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir?


İnsanların ortak ve farklı yönleri vardır. Bütün insanların bir düşünme İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? hissetme ve hareket sistemleri vardır. Bunlar birbiriyle bağlantılı olarak bir bütünlük içinde işler. Ancak bu sistemlerin kapasitesi İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? işleyişi ve eğilimler bireyden bireye farklıdır.

Öğrencilerin gelişim özellikleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? zeka düzeyleri ve alanları İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bilme biçimleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrenme biçimleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrenme becerileri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? yaratıcılıkları İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? tutumları İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? güdülenmişlik düzeyleri ve ben kavramı gibi kişilik özellikleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrencilerin öğrenmelerini etkiler. Dolayısıyla öğretmenin bu özellikleri tanıması İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? etkili bir öğretim ortamı hazırlamasına yardımcı olacaktır.

Öğretmenin diğer kişilik özelliklerinin yanı sıra özellikle öğrencilerinin zeka düzeyleri ve alanlarını tanıması öğretimin kalitesini olumlu yönde etkiler. Doğal olarak öğretmenin bu tanıma işlevini en iyi biçimde yerine getirilebilmesi İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öncelikle onun zeka konusundaki bilgisinin derinliğine bağlıdır.

Zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bireyler arasındaki farkı belirleyen İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? zihinsel gelişimle ilgili önemli bir özelliktir. Zeka soyut bir kavramdır ve testler aracılığıyla ölçülür. IQ bireyin standart zeka testinden aldığı puanın takvim yaşına bölünmesiyle elde edilir. Bu da bireyin zeka düzeyini gösterir.

Zekanın ölçülmesi girişimi İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? ilk olarak Galton (1822-1911) tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna göre zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bilgileri yapısallaştırma ve kullanma anlamında ele alınmıştır. Daha sonra Binet tarafından geliştirilen zeka ölçeği İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? Standford Üniversitesi’nde Terman tarafından adapte edilmiş ve 1916’da Standford-Binet testi olarak adlandırılmıştır. Wechsler yetişkinler için WAIS(1939) İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? çocuklar içinse WISCE(1949) adında iki ayrı ölçek geliştirmiş ve daha sonra bunları tekrar ele alarak 1974’te çocuklar için olan ölçeği İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? 1980’de de yetişkinler için hazırlamış olduğu ölçeği İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? düzenlemiştir. Aslında bu ölçekler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? temelde Binet’in geliştirdiği ölçek türünde ve onun gelişmiş biçimidir. Sonuç olarak bu ölçekler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrenmeye dayalı olmasına rağmen zekayı kuramsal olarak ele almamışlardır.

İlk kez zekayı kuramsal olarak bilişsel olarak inceleyen bilim adamı Guilford’dur. Onun geliştirdiği zeka ölçeği İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bireyin bilişsel sisteminin yapısal bir bütünlüğe sahip olduğu ve bilişsel süreçlerle ilgili işlemlerin bireyler arasında farklılıklar gösterdiği düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla tüm bireyler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? yapısal açıdan bir kısa süreli bellek kapasitesine sahip oldukları halde karar verme hızları birbirlerinden farklıdır. Öyleyse bireyin yapısal özelliğinin ölçümü ve işlem gücü İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? zeka kapasitesini tanımlar. Guilford’a göre zeka içerik İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? ürünler ve işlem olmak üzere üç boyuta sahiptir. İçerik boyutu figürlerle İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sembollerle İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? anlamlarla ve davranışlarla ilgili bölümlerden oluşur. Ürünler boyutu birimler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? gruplar İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? ilişkiler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sistemler İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? değişik durumlarda formüle etme ve doğurgulardır. İşlem boyutu ise biliş İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bellek İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? ayrıştırıcı düşünme İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bütünleştirici düşünme ve değerlendirme süreçlerinden oluşur.

Howard Gardner ise zeka kavramına farklı bir bakış açısı getirmiştir. Yukarıda belirtilen görüşlerde zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrenme gücü İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrenme hızı ve genel yetenek olarak ele alınmıştı. Halbuki Gardner zekanın biyolojik yapı ve kültürle olan ilişkisine dikkat çeker. Ona göre İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bireyin yalnızca matematik ve anadilini anlama alanındaki becerisini ölçen genel yetenek testleriyle İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bireyin zeka düzeyini belirlemek yanlıştır. Bu yaklaşım insanın İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? beyin fonksiyonlarıyla ilgili biyolojik yapısıyla duygu düşünce ve davranışlarını etkileyen kültürel yapısına ters düşmektedir.

Biyolojik olarak beyinin belli hücreleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? belli bilişsel işlevleri gerçekleştirirler. Tıpta yapılan araştırmalar beyinin İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sol tarafındaki bir bölgede oluşan hasarın konuşma bozukluğuna İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sağ tarafındaki bir bölgede oluşan hasarınsa resimlerin tanınmasında aksaklıklara neden olduğunu ispatlamıştır. Beyinde hasar olmasa da beynin bazı insanlarda sağ tarafı İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bazılarındaysa sol tarafı güçlü olabilir. Hatta bazı insanlarda her iki tarafta aynı ölçüde güçlü olabilir. Buna göre bireyin bazı alanlardaki yeterliliği İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? beynin biyolojik yapısına bağlı olarak bir yada birkaç alanda güçlü olabilir. Bu alanlar bireyden bireye farklılık gösterir. Örneğin matematik alanında güçlü olan insana zeki derken İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? müzik alanında güçlü olan insana zeki değil denilemez.

Diğer yandan bireyin zekası sembollerin operasyonuyla gelişir. Her alanın kendine özgü sembolleri ve bir sembol sistemi vardır. Matematik ve genel anlamda dil gibi İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? insanlığın devamı için önemli görülen anlamların dışında İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sembollere yüklenen anlamlar ve onları yöneten kurallar kültüreldir. Böylece bireyin duygu düşünce ve davranışları kültürün etkisi altında biçimlenir. Farklı kültürlerde yetişen bireylerin zekası birbiriyle karşılaştırılarak değerlendirilemez.

Sonuç olarak Gardner İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? geliştirdiği Çoklu Zeka Kuramıyla İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? zekanın iki değil İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sekiz yönü olduğunu savunmuştur. İnsanda var olan zeka türleri İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? mantıksal-matematiksel zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? dille ilgili zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? uzamsal zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? kinestetik zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? müzikal zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? insanlar arası ilişkilerle ilgili zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bireyin kendi kendisiyle olan ilişkilerindeki zekası ve son olarak doğa zekasıdır.

Böylece Gardner İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? yalnızca matematikte ve dilde başarılı olanların değil İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? müzikte İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? sporda İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? dansta İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? iletişimde İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? doğada İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Çoklu zeka kuramının amacı İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? eğitimde bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceğinin düşünülmesidir. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle klasik testlerin çocukların değerlendirilmesinde yeterli olamayacağı İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? onların potansiyel yeteneklerinin de ortaya çıkarılması gerektiği görüşü vardır. Gardner’a göre zeka İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? problem çözme kapasitesi yada değerli bir yada birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermektir. Gardner bireylerin aynı düşünüş tarzına sahip olmadıklarını ve eğitimin eğer bu farklılıkları ciddiye aldığı düşünülürse İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? bütün bireylere en etkili şekilde hizmet edeceğini belirtmiştir. Eğer bireyler farklı zeka bileşenlerini tanıyabilirlerse karşılaşacakları sorunları çözmede daha şanslı olabilirler.

Çoklu zeka her bilim alanında öğrencilerin öğrenmelerini arttıran bir öğretim süreci olarak algılanmaktadır. Eğer öğretmen İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğrencilerinin zeka düzey ve alanlarını tanıyarak İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? buna uygun bir program geliştirirse İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? öğretimde verim ve kaliteyi arttırır. Ancak bu işe girişmeden önce öğretmenin kendi zeka düzeyi ve alanlarını tanıması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kapasite ve becerilerine göre öğretimi ele alması gerekmektedir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir?

İnsanın Farklı Yönleri Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: insanların farklı yönleri, insanların farklı yönleri nelerdir, insanlarin benzer ve farkli yönleri, insanların benzer yönleri, insanların benzer ve farklı yönleri nelerdir, insanlar arasındaki benzer ve farklı yönler, insanların farklı yönlerindendir, insanların benzer ve farklı yönleri, insanların farklı özellikleri, benzer ve farklı yönlerimiz, insanların benzer yönleri nelerdir, insanların farklı özellikleri nelerdir, farklı yönlerimiz nelerdir, benzer ve farklı yönlerimiz nelerdir, insanların benzer özellikleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kültür etkileşiminin olumsuz yönleri nelerdir? Я Soru Cevap 1 27-11-2012 10:31
Sanat ve zanaatın ortak ve farklı yönleri Я Soru Cevap 0 24-11-2012 02:45
Kültür etkileşiminin olumlu yönleri nelerdir? Я Soru Cevap 0 23-11-2012 07:40
Monarşinin farklı yönleri muhammet emin Soru Cevap 0 24-04-2012 07:53
Osmanlı padişahlarının bilinmeyen yönleri nelerdir? elif Tarih 0 21-06-2011 02:53

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats