bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-02-2013, 03:17   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler


Topkapı Sarayı dünyada günümüze gelebilmiş sarayların en eskisi ve genişi Topkapı Sarayıdır. İstanbul'da Sarayburnu sırtlarında yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devletinin idare merkezi olan saray. Sultanahmed ile Haliç ve Boğaz sahilini kaplıyordu. Asıl alanı 700.000 m2 kadardı. İnşasına Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) zamanında 1465 yılında başlandı. Osmanlı teşrifatında ilk adı “Saray-ı Cedîd-i Âmire” olup Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler “Yeni saray” demekti. Fatih Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler sarayın tek binadan değil Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler birçok köşk ve dairelerden meydana gelmesini istiyordu. Saray inşaatına bu istek üzerine başlandı. Osmanlılar devrinde devamlı ilave ve tadilat yapılıp Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler genişletilerek Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ihtiyaca cevap verilecek hale getirildi.

Sultan İkinci Mahmud zamanında Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler 1825 yılında ahşap olarak “Topkapı Sarayı” adıyla yeni bir saray yapıldı. Bütün yeni saraya“Topkapı Sarayı” denildi. Yangınlar ve demiryolu inşaatı sebebiyle pekçok köşk ve daire tahrip olup Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yıkıldı.

Atatürk'ün emri ile 3 Nisan 1924'den beri müze olarak kullanılmaktadır. Konumu

Haliç'i Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Boğaziçi'ni ve

Marmara denizi gören Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler çok gözel manzaralı Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

İstanbul'un ilk kuruluş yeri olan bilinen akropol tepesidir.
Tarihçe
Tarihi İstanbul üçgen yarımadasının en uç noktasında Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler 5 km.yi bulan surlarla çevrili Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler 700.000 m2 özel araziye sahip bir kompekstir.

İstanbul'un fethini 1453'te gerçekleştiren genç

Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler İmparatorluk tahtını bu şehre taşımıştı. Kurduğu ilk saray şehrin ortasında bulunmaktaydı. 1470'lerde yaptırdığı ikinci saraya Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler önceleri yeni saray Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yakın tarihlerden beri de Topkapı Sarayı denilmektedir. Burası Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tarihte bilinen diğer Türk sarayları gibi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler klasik bir Türk sarayıdır. Değişik fonksiyonları olan Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ağaçlarla gölgelendirilmiş Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler biribirini takip eden ve abidevi kapılarla ayrılmış avlulardan oluşmuştur. Fonksiyonel yapılar bu avluların çevresine serpiştirilmiştir. Saray Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kurulduğu çağdan başlayarak Sultanların yaptırdığı birçok değişiklik ve eklemelerle sürekli gelişmiştir. Sultanların 1853'te gösterişli


Dolmabahçe Sarayına taşınmaları ile resmi saraylıktan çıkmış ve hızla harap olmaya yüz tutmuştu. Cumhuriyet döneminde 50 yılı aşan sürekli onarımlar Topkapı Sarayını eski sade güzelliğine kavuşturmuştur. Sarayda sergilenen müze parçalarının pek çoğu dünyada eşi-benzeri olmayan şaheserlerdir. Saray olarak kullanıldığı devirlerdeki fonsiyonları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tarihteki diğer saraylara göre oldukça değişiktir. Burası imparatorluğun tek sahibi Sultanın resmi ikametgâhı olmakla beraber Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler resmi devlet işlerinin merkezi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bakanlar kurulunun toplantığı Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler devlet hazinesi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler darphanesi ve arşivlerinin bulunduğu yerdi. İmparatorluğun en yüksek öğrenim kurumu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Sultanın ve devletin üniversitesi de sarayda bulunurdu. Osmanlı Türk İmparatorluğunun kalbi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler beyni ve her anlamdaki tek merkezi burasıydı. Kuruluşundan epey sonra da sultanların özel haremleri de bu saraya yerleştirilmişti. Osmanlı Türk İmparatorluğu Türklerin tarihte kurduğu 16 bağımsız devletten en uzun ömürlü ve en geniş topraklara sahip olanıdır.

622 yıl süren bu dev imparatorluk

Akdeniz'i ve Karadeniz'i çevreleyen Asya Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Avrupa ve Afrika kıtalarında yüzyıllarca hüküm sürmüştür. Değişik ırk ve değişik dinlerden pek çok ulusu idaresinde birleştirmiştir. Tarihte böylesine geniş topraklara bu kadar uzun süre hükmeden diğeri de Roma İmparatorluğudur. Osmanlı Türk İmparatorluğunda 36 Sultan hüküm sürmüş ve 16. yy. başlarından itibaren Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler halifelik ünvanı ile de Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler İslam dünyasının dinsel hükümranlığını üstlenmiştir. Sarayda Sultanın özel avlusunda bulunan okulda eğitimini tamamlayan yetenekli memurlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler geniş imparatorluğun yönetimi ve örgütlenmesinde büyük bir sadakatla başarı göstermişlerdir. Vezir ve sadrazamların pek çoğu bu okulun mezunları idi. Topkapı Sarayında gün ışığı ile başlayan hayat her adımda Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler her durumda Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler büyük tören ve katı protokol kurallarına bağlı idi. Asırları bulan kökleşmiş gelenek ve göreneklere herkesin uyması şarttı. Bu husus imparatorluğun çöküş devrinde bile kati kuraldı. Batı dünyası protokol usülleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler daima bu sarayın kurallarının etkisinde kalmıştır. Topkapı Sarayının sahil köşk ve pavyonları geçen yüzyıl sonlarında tahrip olmuşlardır. Değişik çini Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ağaç işleri ve mimari üslupları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Topkapı Sarayında Türk sanatının gelişmesini Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler üslup farklarının uyumunu en güzel şekilde gösterir.
Birinci avlu
Sarayın birinci avlusuna Bab-ı Hümayun diye bilinen İmparatorluk kapısından girilir. Kapı dışındaki anıt çeşme 18. yy. Türk sanatının en güzel örneklerindendir. Birinci avluda saray fırınları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler darphane Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler muhafız alayı Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler odun depoları ve aşağıdaki düzlüklerde özel sebze bahçeleri yer alırdı. Sarayın ilk yapısı

Çinili Köşk ve

Arkeoloji Müzesi de bu avludadır. Girişi takiben solda 6. yy. Bizans eseri olan Aya İrini Müzesi yer alır.
İkinci avlu
Topkapı Sarayı Müzesinin ana girişi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ikinci kapı olan Bab-üs Selam Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler orta kapıdır. İkinci avlu devlet ve hükümetin yönetim merkezidir. Yalnızca sultanların at bindiği bu avluda Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler halktan resmi işi olanlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler özel ödeme günlerinde maaşlarını alan yeniçeri temsilcileri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler elçi kabulleri ve devlet törenleri yapılırdı. 5-10 bin kişinin mevcut olabildiği törenlerde Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tam bir sessizliğin hüküm sürdüğü bilinir. Sultanların katıldığı tören ve olaylarda imparatorluk tahtı bu avlunun diğer yanındaki kapının önüne yerleştirilir ve bir saygı ifadesi olarak tüm katılanlar elleri önlerinde kavuşmuş olarak dururlardı. Avlunun sol yanında kabinenin toplandığı yönetim bölümü yer alır. Sarayın tek kulesi de buradadır. Devlet adaletinin bu divanda dağıtılmasından dolayı buraya Adalet Kulesi denilirdi. Bu kuleden bütün İstanbul ve liman gözetlenebilirdi. Kulenin tek girişi harem kısmında bulunmaktadır.
Harem
16 yy. ortalarına kadar şehrin başka semtindeki Eski Sarayda yerleşikti. Topkapı Sarayı Haremi dar uzun koridorlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler küçük iç avlular etrafına serpiştirilmiş 400 kadar odadan oluşmuştur. Burası çağlar boyunca değişikliklere uğrayarak gelişmiştir. Sultanın annesi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kız Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler erkek kardeşleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ailenin diğer fertleri ve geniş aileye hizmet eden cariye ve harem ağalarının bulunduğu evin özel bölümü durumunda idi Harem. Dışarıya kesinlikle kapalı olan bu özel Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Harem bölümü için asırlar boyu pek çok öyküler anlatılmıştır. Sultana ve ailesine hizmet verecek cariyeler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler çeşitli ırkların en güzel ve sıhhatli kızları arasından seçilir veya hediye edilirlerdi. Çocuk yaşta hareme giren kızlar yıllar süren kati disiplin içinde yetiştirilillerdi. Saray usullerini öğrendikten sonra Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler belirli sınıflara ayrılmış bu cariyelerden sultanın gözüne girebilenler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler onun karısı bile olabilirdi. İmparatorlukta kraliçe unvanı yoktu. Haremin bütün idaresi sultanın annesinin elinde idi. Zenginlik ve ihtişamın yanında dedikodu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kin ve sultana daha yaklaşabilmek için mücadele Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yaşamın bir parçası idi. Yeni bir sultanın tahta geçişi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler eski sultanın hareminin bir başka saraya gönderilmesine sebep olurdu. İdaresi ve kişiliği zayıf sultanlar devirlerinde harem kadınları ve harem ağalarının yönetime etkileri ve çevirdikleri entrikalar hemen ortaya çıkardı. Bütün güzellikler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler entrikalar ve çirkinlikleri ile birlikte haremde yaşam Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler çağdaşı kadın dünyasından üstün bir yaşam şekli idi. Harem bölümünün ancak bir kısmı ziyarete açıktır. Hareketli ve renkli eski günlerinin tam tersine loş koridorlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler boş odalar ziyaretçinin ancak hayal gücünde canlanabilir. Harem gezisi sultan annesine tahsis edilen bölüm ile 40 odalı kısımdan başlar. Büyük hamam ve kubbeli Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler geniş sultan salonu sonraki bölümlerdir. Her münasip yere çeşme ve ocak yerleştirilmiştir. Enteresan çeşmelerin aktığı havuzlu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler büyük salon 16. yy. şahane çinileri ile süslü olup Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler III. Murat devri eseridir. Küçük kütüphane odasına ve çok enteresan meyve ve çiçek resimleri ile bezeli 'yemiş odasına' salonun dip tarafından girilir. Harem turunun sonunda gezilen iki 16. yy. odası Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler camları güzel vitraylar ve duvarları zengin dekorla kaplıdır. Bu çift oda şehzadeye tahsis edilmişti.
Silah koleksiyonu ve divan odası
Geniş saçaklı '


Divan-ı Hümayun' bölümünün yanındaki büyük yapı devlet hazinesi idi. 8 kubbeli bina eski silahların modern biçimde sergilendiği zengin bir koleksiyondur. Sultanların kullandığı zırh ve silahlarla Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler saray ve ordu mensuplarının değişik çağlarda kullandıkları silahlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler diğer ülkelerden ele geçirilenlerle birlikte teşhirdedirler. . Hükümet üyelerine tahsis edilmiş Divan bölümü yanında sarayın tek kulesi Adalet Kulesi yükselir. Divan toplantıları Sadrazam başkanlığında toplanan Vezirler ve katipler ile yapılırdı. Sultanlar toplantıya katılmaz ancak Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler duvarda harem bölümüne açılan yüksek Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler perde ile kapalı bir pencereden toplantıyı dinleyebilirdi. Elçi kabullerinde ziyafet sofrası bu salonda kurulurdu.
Mutfaklar ve porselen koleksiyonu
İkinci avlunun sağ tarafında 20 bacalı saray mutfakları yer alır. Sarayda mevcudu 12.000'i geçen Çin ve Japon porselenlerinin 2500 kadarı bu bölümde sergilenmektedir. Buranın mutfak olarak kullanıldığı günlerde sayıları 1000'i geçen aşçı ve yardımcıları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler sarayın değişik bölümlerine tahsis edilmiş yemekleri pişirip Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler gönderirlerdi. Günümüzdeki porselen teşhiri kronolojik ve modern bir sergidir. Dünyanın en zengin koleksiyonunun seçilmiş parçalarıdır. Mutfakların bir bölümü eskisi gibi muhafaza edilmiş Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler diğer bölümünde de İstanbul işi porselen eşya ve cam işi teşhire sunulmuştur. Ayrı bir bölümde gümüş eşya ve Avrupa porselenleri koleksiyonu yer alır. Eşsiz Çin seledonları giriş sağ salondadır. Mavi beyazlar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tek ve çok renkli porselen teşhirleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Japon porselen salonu ile nihayetlenir. Helvahane bölümünde günlük yaşamda kullanılan madeni kapkacak Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kahve takımları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tombaklar sergilenmektedir.
Üçüncü avlu
Üçüncü avluya Bab-üs Saade denilen Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Ak Hadım Ağaların kontrol altında tuttuğu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ancak özel izni olmayan hiç kimse geçemediği kapıdan Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Sultanın özel avlusuna girilirdi. Saray Üniversitesi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Taht Odası Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler sultanın Hazine Dairesi ve

Kutsal Emanetler bölümü bu kısımda yer alırdı. Sultanlar elçi kabullerini Taht Odasında yapar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yüksek devlet memurları ile de burada görüşürlerdi. Giriş karşısındaki taht odası hizmetkârları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler güvenlik nedenleri ile sağır ve dilsiz kimselerden seçilirdi. Sultanın çeşitli Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler değişik hizmetlerini gören subay rütbeli personel aynı zamanda saray okulunun ileri gelenleriydi. Avlunun ortasında bulunan 18 yy. III Ahmet Kütüphanesi Barok üslubunun Türk mimarisine uyumunun tipik Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler güzel örneğidir.
Elbiseler
Avlunun sağ yan bölümünde teşhir edilen sultan elbiseleri koleksiyonunun Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler dünyada bir benzeri yoktur. Özel saray tezgâhlarında Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler elde yapılmış kumaşlardan dikilen elbiseler 15. yy.dan beri itina ile bohçalanıp Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler özel sandıklarda saklanmış olup tamamı 2500 kadardır. İpek Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler altın ve gümüş simlerle işlenmiş elbiseler yanında Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Türk Sanatının şaheserleri olan Sultanların kullandığı ipek halı Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler özel seccade örnekleri de teşhir edilmektedir.
Hazine
Topkapı Sarayı müzesinin hazine koleksiyonu dünyanın en zengin Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bir numaralı koleksiyonudur. 4 odada teşhir edilen eserler otantik ve orjinaldir. Değişik yüzyıllardaki Türk mücevherat işçiliğinin şaheserleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Uzak-Doğu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Hint ve Avrupa eserleri ile birlikte seyredenleri büyüler. Hazine Bölümü sergilemesi 2001 yılında modernize edilerek değiştirilmiştir. İlave bir ücret ile gezilebilen bölümde ilk odada Osmanlı İmparatorluğunun değişik çağlarda kullandığı biri som altın kaplamalı diğeri benzersiz mine ve kıymetli taşlarla süslenmiş Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bir diğeri abanoz ağacı ve üzerine fildişi kakma motifli Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler ötekisi bağa ve sedef kakmalı Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kıymetli taşlarla süslü dört taht ve sultanların nadide taşlarla süslü sorguçları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler iri taşlı zümrüt askıları yer alır. İkinci odada Rus-Çin-İran-Hind el işi güzel eserler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler devlet madalyonları sergilenmektedir. Üçüncü salon vitrinlerini Yeşim Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler tutya ve neceften yapılma eşsiz eserler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bir 16 yy. merasim miğferi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler her biri 48 kg som altından yapılan iki büyük şamdan süsler. Dördüncü salonda merasim kılıç ve hançerleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler takı ve yüzükler yanında Sarayın sembolü Topkapı hançeri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Kaşıkçı Elması Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler III Mustafa'nın süslü zırhı ve altın üzeri değerli taşlarla süslü beşik sergilenmektedir. Üçüncü odayı dördüncüye bağlayan Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Boğaziçi'nin girişine ve Asya sahiline hakim şahane manzaralı bir balkon vardır.
Saat koleksiyonu bölümü
Kutsal emanetlerin yanındaki oda Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler dünyanın en zengin koleksiyonudur. Giriş sağ tarafında Türk sanatkârlarını saatleri yer alır. Çok değerli duvar ve masa saatleri Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler cep saatleri 16-19. yy.lar arası tarihlenir. Değişik markalar saraya hediye edilmişlerdi. Salonun en büyük saati 3.5 metre boyunda ve 1 metre eninde İngiliz malı olup Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler içinde bir org vardır. Cep saatleri arasında Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz'lerin portreli saatleri enteresandır. Kubbeden aşağıya sarkan kuş kafesinin altı enteresan Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler mineli bir saattir.
Kutsal emanetler bölümü
16 yy. Mısır'ın fethini takiben saraya getirilen İslam'ın kutsal emanetleri o tarihten beri bu bölümde muhafaza edilmektedirler. Emanetlerin sergilenmesinden önce Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bölüm Taht Odası olarak kullanılmıştı. Kubbeli odaların duvarları çinilerle kaplıdır.

Hz. Muhammed'in kılıçları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yayı ve değerli bir kutu içerisinde muhafaza edilen hırkası koleksiyonun önemli parçalarıdır. Odadaki büyük Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler süslü işlemeli Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kubbeli kafes gümüşten mamuldür. Diğer oda vitrinlerinde Peygamberin Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler mührü Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler sakal kılları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler mektup ve ayak izleri sergilenmektedir. İlk el yazma Kuranlardan birisi Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Kâbe'nin anahtarları Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler önemli kişilerin kılıçları diğer eserlerdir.
Sultan portreleri galerisi
Kutsal Emanetler bölümü ile Hazine arasında Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler müze müdüriyetinin bulunduğu önü sütunlu binadadır. Büyük salonda zaman Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler zaman değiştirilen sergiler yer alır. Topkapı Sarayı Müzesinde zengin Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler değişik belgeler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler kitaplar Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler minyatürler Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler yazı takımları gibi kıymetli eserler bulunmaktadır. Bu nadide parçalar buradaki salonda zaman içerisinde sergilenir. Salonun balkon şeklindeki galeri duvarlarında Sultanların yağlı boya tabloları bulunmaktadır.
Dördüncü avlu
Sarayın üçüncü avlusundan koridorlar ile dördüncü avluya Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler bahçeler içindeki pavyonlara geçilir. Burada sarayın tek ahşap pavyonu Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler 17. yy. zengin işlemeli ve çinilerle süslü Bağdat ve Revan köşkleri ve nihayet saraya inşa edilen en son yapı olan Mecidiye köşkü yer alır. Köşkün alt katı ziyaretçilere ayrılmış lokantadır. Bağdat köşkünün önündeki teras

Haliç Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Galata bölümü ve Eski İstanbul'un kubbeler ve minarelerden oluşan eşsiz manzarasının birlikte seyredilebileceği en uygun yerdir. Saray yamaç bahçeleri halka tahsis edilmiş büyük bir şehir parkıdır.

Sultanahmet Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler Eminönü


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler

Topkapı Sarayı Hakkında Bilgiler konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: topkapı sarayı, topkapi sarayi, topkapı sarayının rengi, topkapı sarayı ile bilgiler, topkapı sarayı hakkında genel bilgi bakimliyiz com, topkapi saray, topkapı sarayı müzesi hakkında bilgi, sultanahmet camii avlu hagnda bigi, istanbul topkapi sarayi hakkinda bilgi, topkapı sarayi, topkapı hakkında bilgiler, topkapı sarayı hakkında bilgiler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Karahanlılar Hakkında Bilgiler Я Tarih 38 05-03-2017 02:59
Popülasyon Hakkında Bilgiler elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 04:10
HARİKA MİMARİ ESERLER... Topkapı Sarayı nurküllü Adım adım Türkiye 3 24-04-2011 03:18
İstanbul - Topkapı Sarayı Müzesi Bkmlyz Tarih 6 27-03-2009 12:42
Diz hakkında bilgiler Bkmlyz Ortopedi 0 26-09-2008 01:44

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:55 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats