bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-02-2013, 06:17   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır

Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır


Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görülmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı.
Osmanlı Devleti toplumu Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır islâm Hukuku ve Örfi Hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlendirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri "yönetenler" Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır diğeri "yönetilenler"di. Yönetici sınıfa Osmanlılar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır "askerî sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde "askerî" demek Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır herhangi bir devlet
hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denirdi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Eğitimö ğretim işiyle uğraşan müderrisler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denirdi. Genellikle askeriler vergi vermezlerdi. Bunun karşılığında devlete bir hizmet görürlerdi. Böyelce devlet Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenler ise bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar "reaya" diyordu. Kırsal kesimde köylüler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır çiftçiler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır şehirlerde tüccar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi.


siyasi yapısı
Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi ve hukuki rejimi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır daha çok bir sentez niteliği taşır. Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır her şeyden önce bir Türk ve İslam Devleti'dir. Bir yönüyle de İslamiyet öncesi Türk Devletleri yapısının izlerini taşır.

Eski Türk Devletlerinde Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır siyasi yapılanmanın en önemli unsurlarından biri kenttir. Bu bağımsız bir şekilde aşiretler halinde yaşayan halkın Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır barış içinde kalmasını sağlar. Osmanlı'da federatif bir yapı görülmekle birlikte kimi yerlerde de bu kent yapısına rastlanmaktadır.

Zamanla Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır idare merkezileşti ve hükümdarlar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır doğaüstü bir kaynaktan gelme vasıflarını aldılar. Hükümdarlara "padişah-ı cihan" adı verildi. Bu hükümdar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır mutlak şahsi evrensel ve kutsal bir kimliğe kavuştu ve bunun gerektirdiği hukuki statüye sahip oldu. Bütün sosyal ve siyasi hayatın hakimi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır düzenleyicisi olan en yüksek organ haline geldi.

Osmanlı'nın yapısını büyük ölçüde oluşturan İslam Dini ve bunun temelleri Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır getirdiği yeni müesseseler dışında Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır dinde de birtakım değişiklklere yol açtı. Hükümdar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Tanrı'nın tahta çıkardığı değil onun yeryüzündeki temsilcisiydi.


DEVLET YÖNETİMİ
Padişah: Devletin başında Osman Beyin soyundan gelen Bey Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Gazi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Han Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Hakan Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Hünkar Sultan gibi ünvanlarla anılan Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır hükümdarlar bulunurdu Saltanat babadan oğula geçerdi Büyük şehzade padişah olurdu
Fatihin hazırladığı Kanunname-i Ali Osmani ile hükümdarlık mutlak hale getirildi Bu kanunname ile devletin bütünlüğü için kardeş katli gelenek haline geldi Bu gelenek I Ahmet tarafından kaldırıldı
Şehzadeler sancak beyi olarak atandıklarında Lala denilen hocaların bilgileriyle Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır devlet tecrübesi kazanırlardı
I Selim'in Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Mısır'ı fethinden sonra Osmanlı padişahlar Halife ünvanı aldılar Halife Rüy-yı zemin (Dünya halifesi) Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Zıllulahi Filâlem (Allahın yeryüzünde gölgesi) Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Halifet'ül Müslümin (Bütün müslümanların halifesi) sıfatlarını aldılar Böylece Teokratik yetkilere de sahip oldular
Tahta gelen padişah Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır para bastırır Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır hutbe okutur Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır kılıç kuşanır ve komşu ülkelere haberciler gönderirdi
Divan: Devletin siyasi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır idari Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır adli Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır mali ve diğer konularda kararlar aldığı kuruldur Topkapı sarayında Kubbealtı denilen yerde toplanırdı Son karar padişaha aitti
Fatih ve diğer padişahlar divan başkanlığını vezirazama bıraktılar Padişahlar Divan çalışmlarını kafes arkasından takip ederlerdi
Divan üyeleri Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır kararları birlikte padişaha sunarlardı Vezirazam Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır daha önce Arz odasında padişaha bilgiler verirdi Divan dağıldıktan sonra vezirazam Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Paşakapısı Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır sonradan Babiâli denilen makamda çalışmasına edvam ederdi
Divan üyeleri Vezirazam (Sadrazam) Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Vezirler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Kazeskerler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Defterdar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Nişancı Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Müftü Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Asıl üye olmayan Reisülküttap Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Kaptan-ı Derya ve Yeniçeriağası toplantılara katabilirdi
Vezirazam: Padişahın vekili ve divan başkanıdır Padişahın mühürünü taşırdı Padişah Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır sefere çıkmadığında Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır orduyu komuta ederdi Bütün işlerden sorumluydu.
Vezirler: Ulema (bilginler) sınıfından seçilirdi Resmi ünvanları Kubbealtı vezirleridir Divan'da görüşlerini bildirirler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır padişaha ve sadrazama devlet işlerine yardımcı olurlardı Serdar (Komutan) olarak seferlere katılırlar ve emirlerinde asker bulunurdu Maaş yerie Has denilen toprak alırlardı
Kazaskerler: Vezirlerden sonraki üyelerdir Önceleri bir kazasker vardı Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır daha sonra Rumeli ve Anadolu kazaskeri olmak üzere sayıları iki oldu Rumeli kazaskeri rütbe bakımından daha önde idi Divan'daki büyük hu*kuki davalara bakarlardı Bölgelerindeki kadıların ve mü*derrislerin görevlendirilmesini yaparlardı Kazaskerlere Sadr ünvanı verilirdi.
Defterdarlar: Kuruluş döneminde bir defterdar vardı Fatih döneminde Rumeli ve Anadolu Defterdarı olarak sayı ikiye yükseldiiki defterdarlık oluşturuldu Sadrazamla birlikte devletin mali işlerine bakardı Başdefter*darın onayı olmadan harcama yapılamazdı Rumeli defterdar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Kazaskerlerden sonra gelen üye idi
Nişancı: Devletlerarası yazışmalarla ilgilenirdi Ferman ve beratlar üzerine padişahın tuğrası (imzası)'nı çekerdi Has Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır zemet Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır tımar defterlerini tutar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır bunların dağıtımına bakardı Kanunları çok iyi bilirlerdi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır gerektiğinde Divan'a bilgiler verirlerdi.
Müftü: Divan kararlarının İslam dinine uygun olup olmadığı konusunda fetva verirdi Halife ünvanını alınmasından sonra önemleri arttı Resmi bir makam olarak Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır müftülüğün ne zaman kurulduğu belli olmamakla bera*ber Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır devletin başlangıcından beri Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır divan çalışmalarında yer almıştır Kanuni devrinde Şeyh-ül İslam adı verilmiş olup sadrazama eşit sayılmıştır.
Reisülküttap: Doğrudan divan üyesi değildi XVII yy'dan sonra önemi arttı Katipler sınıfından bilgili kişiler arasından seçilirdi Devletin gizli yazışmalarını yapardı Zamanla dış ilişkilerle ilgili görevleri yerine getirdiler
Kaptan-ı Derya (Kaptanpaşa): Deniz kuvvetlerinin başkomutanıydı Donanma ve denizcilikle ilgili işlerden sorumlu idi İlk zamanlarda devlet içerisinde makam ola*rak yeri Anadolu beylerbeyinden sonraydı XVI yy'ın ikinci yarısıda Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır vezir rutbesiyle Divan üyesi oldu.
Yeniçeriağası: Yeniçeri ocağının amiriydi Vezir rütbesini almışsa Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Divana katılırdı Vezir değilse toplantıya katılmaz Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır padişahla doğrudan görüşürdü..

MEMLEKET YÖNETİMİ
Ülke toprakları yönetim bakımından üçe ayrıldı.
1 Merkeze bağlı eyaletler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır
2 Merkeze bağlı hükümet ve beylikler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır
3 Özel yönetimi olan beylikler
Eyaletler sancaklara Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır sancaklar kazalara ve kazalar da köylere ayrılmıştı.

MERKEZE BAĞLI EYALETLER
Rumeli beylerbeyi ve Anadolu beylerbeyliği olarak ikiye ayrılmıştır Rumeli beylerbeyi makamca yüksekti Beylerbeyleri başarılı olduktan sonra vezir olurlardı Beylerbeyinin eyalet merkezine paşasancağı denilirdi Memleket idaresindeki başlıca görevliler şunlardı:

Kadı: Kazaları yönetir ve adalet işlerine bakardı.
Subaşı: Sancak ve kazalarda güvenliği sağlayan Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır askeri yetkileri olan görevliler idi.

Eyaletler toprakları dirliklere ayrılarak maaş karşılığı askerlere ve devlete hizmet edenlere verilirdi Başlıca eyaletler Rumeli Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Bosna Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Anadolu Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Trabzon Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Şam Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Budin Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Temeşvar Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Halep Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Diyarbakır
İstanbulun yönetimi: Başkent olduğundan Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır yönetimi ayrıydı Güvenliği Yeniçeri ağası ile Subaşı sağlardı Belediye işlerine şehir emini bakardı Adalet işlerine de taht kadısı yürütürdü .

SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
Sosyal hayat: Halkın büyük çoğunluğunu müslümanlar oluşturmuştur.
Hristiyan ve Musevi halka dini inançlarında serbestlik tanınmıştır.
Türkler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır yerleşik ve göçebe hayat sürdürürken Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Müslüman olmayanlar kasaba ve şehirlerde yaşarlardı.
Halk yöneticiler ve Reaya olmak üzere ikiye ayrılmıştı Reaya Müslüman ve Hristiyan halka denilirdi Reaya deyimi sonradan müslüman olmayan halk için kullandı.
Şehrin en yüksek sivil yöneticisi Kadı idi Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır yargı işlerine bakarlardı. Malların fiat tespitinde bulunurlardı.
Lonca teşkilatı Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır esnafları ve sanatkarları denetlerdi Loncalarda Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır çıraktan kalfaya; kalfadan Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır lonca ustalarına kadar belirli sınıflaşma vardı .Buralardaki Esnaf ve zanaatkarlar arasında karşılıklı yardımlaşma sağlanırdı

EKONOMİK HAYAT
Tarım: Topraklar düzenli yazılır ve gelirlerine göre dirliklere ayrılırdı Toprağı üç yıl arka arkaya ekmeyenden toprak alınırdı Devlet Tımar sipahilerine her türlü yardımı ederdi.
Anadolu'da ve Rumeli'de halk hayvancılıkla geçinirdi. Osmanlı ekonomisi esas olarak tarıma dayanmıştır Toprağını ekmeyen ve göç edenlerden çift bozan vergisi alınırdı..
Zanaat: Başta İstanbul olmak üzere Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır şehirlerde zanat gelişmişti Dericilik Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır demircilik Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır bakırcılık Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır kuyumculuk Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır kunduracılık Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır terzilik meslekleri yapılmıştır.
Osmanlı sanayisi genelde harp sanayi alanında gelişmişti Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır tershane Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır baruthane Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır demirhane gibi tezgahlar vardı
Ticaret: Osmanlı toprakları coğrafi bakımdan ticarete elverişliydi İpek yolu ve Baharat yolu kervanları Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır ticari canlılığı sağlamıştır Kırım Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Trabzon Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Suriye Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Mısır Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Trablusgarp ve Şam önemli ticaret merkezleriydi Deniz ticaretiyle Hristiyan ve Museviler Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır Kara ticaretini Türkler ile diğer Müslümanlar yapardı.
Para: Osmanlılar'da ilk parayı Orhan beyin bastırdığı bilinmekteydi Son yapılan araştırmalarda Osman Gazi'nin bastırdığı para bulundu Osman Gazi'nin hangi tarihte para bastırdığı saptanamadı Orhan beyin bastırdığı paraya Akçe denir (1327) İlk Osmanlı darphanesi Bursa'da idi I Murat bakır para bastırdı II Murat bastırdığı paralarda Sultan ünvanını kullandı İlk altın para Fatih tarafından bastırıldı.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır

Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin sosyal ve siyasal yapısı nasıldır konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlı devletinin sosyal siyasi yapısının grafik, osmanlı devletinin sosyal siyasal ekonomik yaşantı nasıldı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlı Devleti,Devlet Yapısı,Padişahları Nasıldı? elif Tarih 8 28-12-2013 01:44
Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Konu Anlatımı elif Eğitim ve Öğretim 0 03-05-2012 02:35
Ateşin yapısı nasıldır? gizem Soru Cevap 0 04-03-2012 12:13
Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır? elif Biyoloji 0 25-02-2011 03:02
Memenin yapısı nasıldır? Bkmlyz Göğüs Sağlığı ve Bakımı 0 06-07-2008 01:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:07 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats