bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-02-2013, 10:56   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını

Türkçenin Dünü Bugünü Yarını


Türkçe önceden Ural Altay Dil Ailesi içerisinde değerlendiriliyordu. Günümüzde böyle bir dil ailesinin varlığı tartışma konusudur. Talat Tekin ve bazı dilbilimcilerin söylemiyle Türk dili; Kuzeydoğu Asya dillerinin Altay dilleri bölümünde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türk dilleri kolunda Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Oğuz öbeğinde kalır. Bazı dilbilimciler ise böyle bir sınıflandırmanın olmadığını Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını tüm Türk Dilleri'nin ayrı bir genel dil grubu olduğu görüşünde. Öyleyse Türkçe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türk dilleri ailesinde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Oğuz kolunda Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Batı Oğuz ya da Selçuklu öbeğinde yer alır.[12] Bunun yanında Türk Dilleri arasında en çok konuşulanı Türkçedir.Kurumsal durumu

Türkçe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkiye'nin ve Türkiye Türkleri'nin kurumsal dilidir. Türkiye'de Türk Dil Kurumu Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti olarak bağımsız bir kurum olarak kurulmuştur. Türk Dil Kurumu dilin yalınlaşması Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçe ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılması Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını yabancı kökenli sözcüklerin değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Ancak Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını 1983'te çıkarılan bir yasayla Türk Dil Kurumu Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Atatürk'ün vasiyetine karşın kapatılarak aynı ad altında Başbakanlığa bağlı bir devlet dairesi kurulmuştur.[13]

1982 Anayasasına göre Türkçe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkiye Devleti'nin dilidir. Bu yasa anayasanın Birinci Kısımının Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Genel Esaslar Bölümünde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını 3. Maddede geçer. Aynı zamanda Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını aynı bölümde bulunan 4. Maddeye göre bu madde asla değiştirilemez Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını değiştirilmesi teklif dahi edilemez.[14]


« Türkiye Devleti Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.- T.C. Anayasası[14] »


Türkçe Mart 2009'da yapılan bir düzenlemeyle Kosova’nın Prizren Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Priştine Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Mitroviça Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Vıçıtırın ve Gilan belediyelerinde kurumsal statüye sahipken Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını diğer bölgelerdeki kurumsallığı kaldırılmıştır. Makedonya'da da bazı belediyeler düzeyinde kurumsaldır.[15] (Gostivar'da Makedon ve Arnavut dilleriyle birlikte.) Bulgaristan'ın %10 kadarının anadilidir ve Bulgar devlet televizyonunun Türkçe programları vardır. Kırcaali belediyesi ise iki dilde hizmet verir.[16] Deliorman ve Doğu Rumeli'de okullarda seçmeli anadil dersidir. Yunanistan'da ise İskeçe ve Gümülcine'de seçmeli anadil dersidir ve dinî işlerde de kullanılmaktadır. Rodos'taki 2500 kişilik Türk azınlığı ise bu haklardan yoksundur. Bununla birlikte Romanya'da yaşayan 35 Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını000 Türk devletçe kurumsal olarak tanınmıştır ve parlamentoda 1 milletvekilliği ile temsil edilirler.[17]

Irak'ta Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde Türkçe kurumsal dildir. Irak Türkmenleri günlük hayatlarında Güney Azericeyi ve Urfa lehçesini kullanırlarken[18] Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını kurumsal yazı ve eğitim dili olarak Türkiye Türkçesini kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Türkçe; Kerkük ve Telafer gibi kentlerde kurumsal dildir.[19]Irak meclisinde 10 Türkmen vekille temsil edilmektedirler.

1960'larda işgücüne gereksinim duyan Avrupa Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını kapılarını Türklere büyük ölçüde açmış ve Türkiye'den Avrupa'ya yoğun bir göç yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı sonrasında Balkanlar'da yaşamaya devam eden Türkler ile birlikte bu insanların sayısı günümüzde neredeyse 6 milyona ulaşmıştır ve büyük bir çoğunluğunun anadili Türkiye Türkçesidir. Amerika ve Avustralya'da ise yaklaşık 500 bin kişi Türkçe konuşmaktadır.

Kosova Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Bosna-Hersek Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Yunanistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Gürcistan gibi ülkelerde ana dili Türkçe olmadığı hâlde Türkçeyi bilen insanlar da eklendiğinde Türkçeyi konuşabilen insan sayısı 83 milyonu geçmektedir.[2]
Tarihsel gelişimi
Türkçenin doğuşu

Uzman Türkologlar Türkçenin doğuşu hakkında çok fazla bilgiye sahip değildirler. Altay dilleri üzerinde çalışan Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçenin Batı Altaycadan ayrılarak ayrı bir dil biçimini almasını M.Ö. 6700'lü yıllara dayandırır.[kaynak belirtilmeli] Bu az bilgiye sahip olunan ilk Türkçeye "Ana Türkçe" denir. Ayrıca bundan sonraki bazı yazılı kaynaklarda belirtilen dile "İlk Türkçe" denir. Türkçenin bilinen ilk abecesi Göktürk Alfabesidir. Bu abece Türkçenin yapısına tam olarak uymaktadır. Bundan önce de Türkçe yazılmaktaydı. Bu dil ise bazı Çin kaynaklarında ve Çin Yazıları ile geçer. Bazı uzmanlar Ana Türkçenin Hunca olduğunu söyler ve bütün Türk Dilleri bu dilden türemiştir. Türkçe ile ilgili kesin savlara ulaşılana kadar (MS 2. yy) Türkçe ile ilgili her bilgi Çin Kaynaklarından elde edilir.[20] Ancak Türkçe olarak ilk yazılı kaynak Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını M.Ö. 5. yy'dan kalma Issık Kurganı'dır.[kaynak belirtilmeli]
Eski Türkçe

Bilinen en eski Türk yazıtlarından biri olan Orhun Yazıtları bu dönem Türkçesi ile yazılmıştır. Eski Türkçe dönemi ile ilgili bilgiye Orhun Yazıtları ve Yenisey Yazıtları'ndan da ulaşılabilir. Bunların dışında Irk Bitig gibi kağıda yazılı eserler Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Eski Uygur dönemi de Eski Türkçe dönemi içinde değerlendirilir. Bu dönem Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını çağdaş Türk lehçe ve şivelerinden ayrı bir dönem olarak düşünülemez.
Orta Asya'dan Anadolu'ya

Türkçe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını onu kullanan göçer evli ve yerleşik kavimlerin doğuda Japonya'ya Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını batıda ise Avrupa'ya doğru hareketiyle yayılmıştır. Afganistan ve Batı Çin civarında Moğolca; Rusya Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Güney ve Güneydoğu Çin bölgesinde Tunguz; eski Sovyetler Birliğinin batısında Türkiye'ye Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını güneyde ise İran'a yayılan bir alanda ise Türk dilleri olarak değişmiştir. Güneyde bulunan başlıca Türk dilleri Türkiye Türkçesi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Azeri Türkçesi ve Türkmen Türkçesidir. Oğuz boylarının kullandığı Gagavuz lehçeleri ve İran kaynaklı Horasan lehçesi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkiye lehçesi ile birlikte bugünkü Türkçenin bölümlerini oluşturmaktadır.[21]
« Çıgany bodunug bay kıltım Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını az bodunug üküş kıltım - (Yoksul halkı zengin yaptım Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını az halkı çok yaptım) - Orhun Yazıtları[22] »


Türk Dili Yenisey yazıtları gibi tabletlerden yola çıkılarak 1300 yıl önceye kadar kaynaklanabildiği gibi yazıtlarda kullanılan abecenin gelişmişliği bu dilin daha eski tarihlere dayandığının en somut delilidir.[23] Bugünkü Moğolistan'da Orhun (öz adında Orkun[24]) ırmağı yakınlarında bulunan Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından başka Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını dönemin tanınmış veziri Tonyukuk'un da kendisi için diktirdiği Ulan Bator kenti yakınlarındaki iki taş Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Orhun Yazıtları'nın başlıca örnekleridir.[25]

Divanü Lügati't-Türk Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türk dilini anlatan ve bu dilin yetisini göstermek için yazılan ilk sözlük yapıtıdır ve Kaşgarlı Mahmud tarafından 25 Ocak 1072'de yazılmaya başlanmış ve 10 Şubat 1074'te bitirilmiştir. Bu kitap içinde şu tümce bulunuyor: "Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur". Yapıt Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçenin varsıl dilbilgisi özelliklerini en çarpıcı biçimde yansıtan bir özelliktedir.

Türkçenin kullanım alanını genişleten bir başka kişi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Karahanlı Devleti'nin üyesi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ikinci bir Türk ve Türkçe kültür abidesi olan Yusuf Has Hacib'dir. Yusuf Has Hacib Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kutadgu Bilig adlı yapıtı ile Türk dil birliğinin diğer önemli yazılı temelini attı. 1069-1070 yıllarında bu Türkçe yapıtı tamamladı.

Ahmed Yesevi 12 yüzyılda Türk dilinde yazdığı "hikmet" adlı şiirleri bir araya getiren Türk tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitap ile Türkçenin kullanımını etkiledi.

13/14.yy. yaşamını süren Yunus Emre Türkçenin Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını özellikle "Türkçe şiir dilinin" temel ustası ve abidesi olmuştur. Yunus Emre'nin edebiyat tarihi bakımından Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını önemli bir yanı da Anadolu'da Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçe şiir dilinin öncüsü olması ve tasavvuf sorunlarını yalın ve kolay anlaşılır bir dille söyleyişi nedeniyledir. Şiirlerinin ölçüsü Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçenin ses yapısına uygun aruz olmakla birlikte söyleyişi akıcı Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını sürükleyici bir nitelik taşır. Tasavvufun en güç anlaşılır kavramlarını Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçenin ses yapısına uygun biçimde dile getirir; şiirinde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını duygu ve düşünce birliğinden oluşan bir derinlik görülür.

Hacı Bayram Veli 14/15. yüzyılda Anadolu'da yaşamını süren Türk mutasavvıf ve şair olarak eserlerini Türkçe olarak yazdı ve Türkçenin kullanımını Anadolu’da önemli biçimde etkiledi. Hacı Bayram Veli Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Anadolu'da dil ve kültür birliğinin sağlanması için Türkçe eserler yazılmasında Leme’at ve Gülşen-i Raz gibi eserlerin Türkçeleştirilmesinde etkili olmuş Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını kendisi de halkın anlayacağı dilden Ahmed Yesevi geleneğine uygun olarak şiirler yazmıştır. Devrinde Arapça ve Farsça eser vermek revaçta iken Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Hacı Bayram Veli’nin halk ile ilişki kurabileceği Türkçeyi tercih etmesi belli bir olgunluğa işaret eder. Bu olgunluk Anadolu’da dil birliğinin sağlanması ve Türk kültürünün egemen olmasıdır. Türkçecilik akımı yandaşlarını da etkilemiş Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu sufiler özellikle Türkçe yapıtlar vermişlerdir.

Yazıcıoğlu Muhammed Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Eşrefoğlu Rumi gibi öğrencilerinin Envaru’l-Aşıkin Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Muhammediye Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Müzekkinü’n-Nüfus gibi eserleri Anadolu'da yıllarca kolaylıkla okunmuş Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını halkın elinden düşmemiştir. Ayrıca Akşemsettin Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını (1389/1390 - 1460) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını 15. yüzyılın en büyük sufilerinden biridir ve Türkçe ile Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını (örnek olarak Hayatın Maddesi ve Tıp adında) çeşitli eserler ortaya koymuştur.

Türkçe ait olduğu Altay dil ailesinin en çok kişi tarafından kullanılan dilidir. 5500-8500 yıllık bir geçmişi olduğu sanılmaktadır. Genel Türkçenin Türkiye Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Azerbaycan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkmenistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Tataristan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Özbekistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Başkurdistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Nogay Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kırgızistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kazakistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Yakutistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Çuvaşistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Güney Sibirya gibi bölgeleri vardır.

Yazılı Türkçe üzerine kaynaklarda (M.Ö. 1766 yılık Çin kroniğinde) ilk kez tutanaklarda tanrı Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ordu Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını kılıç ve kut (mutluluk) sözcükleri bulunmaktadır.

Moğolca Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Mançu-Tunguz Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Korece ve Japonca ile yakın ilişkisi vardır. Bazı bilim adamları Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ilişkinin ödünç alınmış sözcüklerden kaynaklandığını ve temelli olmadığını iddia etmiştir. Son zamanlarda yapılan karşılaştırmalı çalışmalar Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu tezin hatalı olduğunu Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçe ve Japoncanın temel ilişkilerinin bulunduğunu kanıtlamıştır.[26]

Dil Devrimi

Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslaşma sürecini tamamlayan Türk Devrimi'nin ya da Atatürk devrimlerinin en önemli basamaklarından ilki Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Cumhuriyet'in kuruluşundan 5 yıl sonra yapılan harf devrimi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ikincisi de Cumhuriyet'in kuruluşundan 9 yıl sonra yapılan Dil Devrimi'dir.

Dil Devrimi kısaca Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçe ile düşünmeyi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçenin bütün bilim Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını sanat ve teknik kavramları karşılayacak yolda gelişmesini sağlayan eylemdir.

Dil bilimci Kâmile İmer "Dil Devrimi nedir?" sorusunu şöyle yanıtlıyor:

Dili daha çok yerli öğelerin egemen olduğu bir kültür dili durumuna getirmek amacıyla yapılan ve devletin desteğini kazanmış olan ulus çapındaki dili geliştirme eylemine 'dil devrimi' adı verilmektedir.[28]

Her insan düşüncesini sözcükler arasında bağ kurarak oluşturduğu tümcelerle aktarır Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu açıdan bakınca Dil Devrimi aynı zamanda düşüncenin yenileşmesidir. "Dil Devrimi'nin gerçekleşmesini sağlayan etkenler Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını aynı zamanda onun amaçlarını ortaya koymaktadır. Uluslaşma etkeni dili yabancı öğelerden arındırma amacını Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını diğeri de kültür dili durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçların olumlu sonuçlar vermesi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ortaya çıkan ürünlerin toplumun malı olmasına bağlıdır. Devletin desteği olmaksızın dilde yapılan devrim Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bireysel bir eylem olarak kalır; topluma mal olmaz. Dil Devrimi'nin hazırlık evresindeki çabalar Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bunun en güzel örnekleridir. Türk Dil Devrimi'nin hazırlık evresi olarak nitelendirebileceğimiz ve Tanzimat Fermanı ile başlayan dönemdeki dili yalınlaştırma istemi toplumu kapsayamamıştır. Ancak Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Cumhuriyet'ten sonra Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını 1932 yılında devletin öncülüğünde Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşuyla dilde yapılan yenilikler Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ulus çapında bir eylem olarak topluma mal olmaya başlayagelmiştir.."[29]

Türkçe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını yapı bakımından çok varsıl bir dil olmakla birlikte Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını dünya üzerinde de hâlâ çok konuşulan bir dildir. Bu varsıllık her ne kadar içinde yabancı sözcükler bulundursa da Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu durum dilde hiçbir bozukluğa yol açmamıştır. Bunun nedeni de Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Osmanlı'nın Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını zamanında barındırdığı azınlıkların olmasıdır. Çünkü bu nedenle dilde çok fazla yabancı "sözcük alış-verişleri" olmuşturAna madde: Türk dil alfabesi

Türkler Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını dünyada en çok alfabe değiştiren kavimlerdendir. Bunun nedenlerinin başında Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türklerin Miladın çok öncesinden beri Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamaları ve çeşitli kültür çevrelerini oluşturmalarıdır. Türkiye Türkçesi için 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilen Latin esaslı yeni Türk alfabesine gelinceye dek Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkçe çeşitli alfabelerle yazıya geçirilmiştir. En yaygın kullanıma sahip Türk abeceleri şunlardır:
Orhun abecesi

Türkçenin bilinen ilk abecesi Orhun yazıtları'nda da kullanılan ve yaygın adıyla Göktürk Alfabesi olarak bilinen abecedir (Köktürk işaretleri Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Runik alfabe vb.). Bu alfabe doğu ve batıdaki Hun Kağanlığı’nın devrinden Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını 1. yüzyıldan beri Göktürkler devrine ve kullanım sıklığı düşse de Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uygur devleti devrine dek (MS. 10. yüzyıl) kullanılmıştır. Örnek: Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını

Uygur abecesi

Türkçenin bütün yazı çeşitleri içinde en çok kullanılmış olanıdır. Soğut yazısının yakın akrabası olan ve Uygur Türkleri tarafından Türkçeye uyarlanıp yüzyıllarca kullanılan bir alfabedir. Divanü Lügati’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmud Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Uygur alfabesini Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını “Türk alfabesi” adıyla anmaktadır.[30]
Arap asıllı Türk alfabesi

9. yüzyıl civarlarından günümüze dek (Uygur Türkleri hâlen bu alfabeden kaynaklanan bir alfabe kullanmaktadırlar) bu alfabe kullanılmıştır. Müslümanlığı kabul etmeye başlayan Türk boyları Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu yüzyıllar içinde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ardı sıra bu alfabeyi kullanmaya başlamış ve 13. yüzyıl dolaylarında artık bu alfabe Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türk boyları arasında ortak bir alfabe özelliği kazanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını bu alfabeyi en yaygınlıkla kullanan Türk devletidir. Üzerinde bir takım düzenlemeler ve eklemeler yapılarak Osmanlı alfabesi de denilen alfabe kullanıldı.

Türkçe için kullanılan bu alfabeye Arap alfabesi denmemesinin sebebi Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Arapçada bulunmayan “j Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ç Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ŋ Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını p” gibi sesleri içermesidir.
Latin asıllı Türk alfabesi

1 Kasım 1928 tarihinde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını eski Arap asıllı Türk alfabesinin yerine Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Latin yazısından Türkçe için uyarlanan bu 29 harfli alfabe kabul edilmiştir.

Alfabede 29 harf bulunur. Ancak 1990'lı yıllarda toplanan bir uluslararası Türkçe kurultayında Türkiye abecesi /ŋ/ (genizcil n sesi) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını /ɛ/ (açık e sesi) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını /q/ (kalın k sesi) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını /w/ (sert g Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını v sesi) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını /x/ (sert h sesi) Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını /ɳ/ (ön damaksıl Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ny sesi) gibi harflerin de katılması ile oluşacak Ortak Türk Abecesinden Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını diğer Türk Ülkelerinin kendi abecelerini oluşturması ile karara bağlanmıştır.[31][32][33]Şu an Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türk Dünyası içinde Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkiye Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Azerbaycan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Türkmenistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Özbekistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kosova Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Makedonya ve genel Balkanlar’daki Türkçe kullanımları Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Latin esaslı alfabelerle yapılmaktadır. Bunlar içinde Türkiye Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Balkanlar’da aynı alfabe kullanılır. Azerbaycan Türk alfabesinde 29 harfin yanında ayrıca x Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını q Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını ə harfleri bulunur. Türkmenistan Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Özbekistan alfabelerinde de kendi içlerinde bazı eklemeler ve farklı tercihler bulunmaktadır. Temel olarak bu Türk devletlerinin hepsi Latin asıllı alfabeye geçmişlerdir.

Bağımsız Kazakistan ve Kırgızistan ile Rusya Federasyonu'ndaki Türk boyları Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını Kiril asıllı alfabeler kullanmaktadırlar.

Türk Alfabesi :

a - Ab - Bc - Cç - Çd - De - Ef - Fg - Gğ - Ğh - Hı - Ii - İj - Jk - Kl - Lm - Mn - No - Oö - Öp - Pr - Rs - Sş - Şt - Tu - Uü - Üv - Vy - Yz - Z


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını

Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkçenin dünü bugünü yarını özet, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını özeti, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını kitap özeti, türkçenin dünü bugünü yarını, turkcenin dunu bugunu yarini, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını özet, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını ayrıntılı özeti, türkçenin dünü buğünü yarını özet, turkcenin dunu bugunu yarini ozeti, turkcenin dunu bugunu yarini ozet, türkiye türkçesinin dünü bügünü yarını, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını doğan aksan kitap özeti, turkcenin dunu bugunu yarini ile ilgili yazi, türkiye turkcesinin dünü bugünü yarıni sözlük, türkiye türkçesinin dünü bugünü yarını ozet,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türkçenin Yanlış Kullanımı İle İlgili Afişler- Türkçenin Yanlış Kullanımı elif Soru Cevap 0 09-02-2013 03:58
Bugünü 1 şarkı sözüyle ifade et ´ λŋтiьioтiף ´ Anketler 6 11-03-2011 06:33
Dunu Ve Bugunuyle Barack Obama... mormavi Tarih 0 18-04-2010 04:59
Aşkın yarını yoktur sevgili nimlahza Aşk, Sevgi Köşesi & Aşk Hikayeleri 1 26-05-2009 04:20
Aşkın yarını yoktur nimlahza Aşk, Sevgi Köşesi & Aşk Hikayeleri 0 01-10-2008 12:46

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:07 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats