bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-02-2013, 03:33   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir

Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir


Apartman Yönetimi
Apartmanlarda oturmak belli sorumlulukları da beraberinde getirir. Ortak yaşanan binanın sorunlarına çözüm götürmek ve gerekli hizmetleri yapmak için yönetim kurulları oluşturulmuştur. Çoğu zaman amatör bir ruhla çalışan bu kurullar Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir aslında kanunlarla belirlenen maddeler ışığında çalışmak zorundadır.

OTURMADIĞIM DAİRENİN APARTMAN GİDERLERİNE İŞTİRAK ETMEK ZORUNDA MIYIM?
Dairenin maliki oldugunuz müddetçe; otursanız da oturmasanız da giderlere iştirak etmek zorundasınız. Ödemelerinizi yapmadığınız takdirde Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetici aleyhinizde icra takibi yapabilir Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir mal varlığınıza haciz koyabilir. Yönetici bunun yanında Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir sizden aylık yüzde 10 gibi yüksek bir faiz talep edebilir. Yöneticinin yapacağı muamelelere karsı sizin savunulacak pek bir hakkiniz olmayacaktır ve sonuçta borcunuzu faizi Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir icra masrafı ve avukat ücreti ile birlikte ödemek zorunda kalırsınız. İste bu nedenlerle Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ortak giderlerden hissenize düsen payı ödemenizde yarar var.

YAKIT BEDELİNDE PAY ORANI NEDİR?
Apartman sakinlerinin yakıt bedelini öncelikle apar?man yönetim planından tetkik etmeleri gerekir. Yönetim planında hangi dairelerin ne oranda yakıt bedeli ödeyeceği yazılı olmalıdır.
Apartman sakinleri yönetim planında gösterilen sekle uymak zorundadır Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir planda bu konuda açıklık yoksa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yakıt giderini arsa payı oranında ödemeniz gerekecektir. Bu taktirde de dairenizin arsa payını öğrenmeniz gerekir. Bunu da ya yönetim planından Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ya da daireyi size kiralayan ev sahibinizin tapu senedinden öğrenirsiniz.

SU SAATLERİ ORTAK OLUNCA NE YAPMALI?
Bu durumda olanlar için Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ortak su parasının bölüştürülmesi konusunda uygulanacak muhtelif bölüştürme usulleri vardır ve bunlardan hiçbiri için tam adildir denilemez. Ancak binanızda yazlığa gidenler Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir seyahate çıkanlar para ödemezse Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir gündüzleri çalışanlar da gündüz evde olmadıkları için yari para ödemeyi teklif edecek Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir küçük çocuğu olanlar küçüklerin hesaba katılmamasını isteyecek Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir balkonu bulunmayanlar balkon yıkadıkları için balkonu olanların diğer kat sahiplerinden daha fazla ödemesi gerektiğini ileri sürecek ve akla gelmeyen bin türlü ihtimal devreye sokularak is içinden çıkılmaz hale gelecektir. Bunun için kanunun da öngördüğü şekilde Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bölüştürme sırasında yönetim planında temel alınan usul Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir herkese tam olarak uygulanmalıdır. Buna göre hiç evde oturmayan kimseler dahi ortak giderlere katılacak ve ortak ödemeler yapılacaktır.

MALİKLERİN İZNİ ALINMADAN Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir TERASA KAÇAK KAT YAPILMIŞSA
İmar mevzuatını altüst eden ve adına kısaca İmar Affı denen yasalar serisi hemen her yıl çıkarılmaktadır. Uygulaması son derece zor olan ve bazen yerleşmiş hukuk kavramlarına ters de düşebilen bir mevzuattır. Buna bağlı yatırım kanunları hakkında Yargıtay'ın muhtelif içtihatları Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir özetle Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri yürürlükten kaldırılmadıkça Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir su anda bu kanuna tabi binaların ortak yerlerinin işgali Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir İmar Affı mevzuatına girmemektedir. Bu uygulucalar hakkında idari yargı yoluna gidilmesi mümkündür. Ancak sonuç alınması 3 yıldan aşağı değildir.

GİRİŞ KATINDA OTURANLAR ASANSÖR GİDERLERİNE KATILMAK ZORUNDA MIDIR?
Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesine göre Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

APARTMAN YÖNETİM PLANINDA TOPLANTI TARİHİ TESPİT EDİLMEMİŞSE
Yönetim planında toplantı zamanı tespit edilmemiş oldugu hallerde kanun gereği takvim yılının ilk ayı içinde yapılması gereken toplantı Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu ayin birinci gününden sonuncu gününe kadar (son gün dahil) yapılabilir. Son gün bir tatil gününe rastlasa da Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu süre uzamayacaktır. Çünkü Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Malikleri Kurulu'nun mutlaka is günü içinde yapılmasını gerektiren bir ihtiyaç söz konusu değildir. Aksine gerek tatil günleri Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir gerekse mesai saati dışındaki zamanlar Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kurul toplantısı için daha elverişlidir.

APARTMAN OLAĞAN TOPLANTISI Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir YÖNETİM PLANINDA BELİRTİLEN ZAMANLARDA YA DA TAKVİM YILININ İLK AYI İÇİNDE YAPILMAMIŞSA NE OLUR?
Bu gibi durumlarda Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir olağanüstü toplantıların yapılması mümkündür. Fakat olağanüstü toplantıyı gerektirecek önemli sebeplerin önceden görülebilmesi mümkün değildir ve hiçbir kat maliki Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planında belirlenmiş tarihlerin ya da Ocak ayinin dışındaki bir zamanda yapılacak olan olağan toplantıyı beklemek durumunda bırakılmamalıdır. Olağanüstü toplantılarda Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir toplantının 15 gün önce kat maliklerine bildirileceğine ilişkin hüküm de bu husustaki sakıncayı nispeten giderebilecektir.

APARTMAN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLECEK ÜYELERDE ARANACAK ŞARTLAR NELERDİR?
Kanunda Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kimselere? hangi niteliklerin bulunması gerektiği hususunda bir açıklık yoktur. Sadece bu üyelerin kat maliklerinin dışındaki kimselerden de seçilebileceği belirtilmiştir. Ancak Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir görevin özelliği dikkate alınırsa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu üyelerde gene de birtakım niteliklerin bulunması gerektiği sonucuna varılır. Yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlarla yöneticide aranacak şartlar arasında bir fark söz konusu değildir.

YÖNETİCİNİN KAT MALİKLERİ KURULU'NDAN KARAR ALMAKSIZIN YAPABİLECEĞİ İSLER NELERDİR?
Yönetici (veya yönetim kurulu) Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir anatasinmazin yönetimiyle ilgili bütün islerde yetkilidir. Ancak Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planı ya da Kat Malikleri Kurulu Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yöneticinin yetkili oldugu konuların sinirini çizmiş olabilir. Bundan başka Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetici Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kat maliklerini çok önemli mali yükler altına sokabilecek isleri de Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ancak Kat Malikleri Kurulu'ndan karar aldıktan sonra yapmalıdır. Hangi islerin kat maliklerine ağır yükler getireceğinin tayininde Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ilgili binanın konumu Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir nitelikleri ve oturanların ortalama gelir seyirleri ile sosyal durumları gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.

YÖNETİMİN DENETÇİ TARAFINDAN DENETLENMESİ NASIL YAPILIR?
Yönetici ( veya yönetim kurulu) Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir denetçi tarafından yönetim dönemi boyunca denetlenir. Denetçi Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planında ayrı bir zaman öngörülmemişse Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Ocak ayı içinde Kat Malikleri Kurulu'na denetimin sonucunu bildiren bir rapor verir. Bu rapor Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir daha önceden çoğaltılarak kat maliklerine taahhütlü mektupla gönderilir.

DENETÇİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUGU DEFTERLER VAR MIDIR?
Denetçi ( ya da denetim kurulu) Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir tıpkı yönetici gibi Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir birden başlayan sıra numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdik edilmiş bulunan ayrı bir defter tutmak zorundadır. Bu deftere Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir denetçilerin kararları ve gerekli görülen diğer hususlar yazılır. Bu defterin de Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir her yıl Ocak ayı içinde notere kapattırılması uygun olur.

YÖNETİCİNİN GÖREVİNİN SONA ERMESİ
Yöneticinin görevi Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir normal halde Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir görev süresinin bitiminde kendiliğinden sona erer. Öte yandan Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişkinin vekalet oldugu da bilinmektedir. Bu durumda Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir vekalet sözleşmesinin sona ermesine ilişkin hükümler de uygulama alanı bulacaktır. Genel olarak sözleşmelerin sona ermesiyle ilgili sayılabilecek diğer hükümler de burada uygulanabilir.

YÖNETİM KURULU NASIL OLUŞTURULUR?
Kat malikleri anatasinmazin yönetimini Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kendi aralarında veya dışarıdan seçecekleri bir yöneticiye Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yahut üç kişilik bir yönetim kuruluna verebilir. Kanun Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim kurulunun oluşması için üç kişinin bulunmasını aramışsa da Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu sayının kesin olup olmadığı hususunda herhangi bir işaret yoktur. Buna göre yönetim kurulu Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Malikleri Kurulu'nca bütün kat maliklerinin şayi ve arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu ile atanır. Kanun bu atamanın bir yıl için yapılacağını Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Malikleri Kurulu'nun yıllık toplantısında bu işlemin yenileneceğini belirtmiştir (KMK 34/I ).

KİMLER YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLABİLİR?
Yönetim kurulu üyelerinin kat malikleri arasından seçilmesi mümkün oldugu gibi Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir dışarıdan seçilmesi de mümkündür. (KM. 34/I). Kanunda Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kimselerde hangi niteliklerin bulunması gerektiği hususunda bir açıklık yoktur. Ancak görevin özelliği dikkate alınırsa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu üyelerde yine de birtakım niteliklerin bulunması gerektiği sonucuna varılır. Yönetim kurulu üyelerinde aranacak şartlar (temyiz gücüne sahip Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir reşit olan Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bedensel engeli olmayan Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir ahlaka Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kişilik haklarına ve kamu düzenine saygılı vb.) Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetti seçiminde aranacak şartlardan farklı değildir.

BİNALARDA YÖNETİCİ BULUNMASI KANUNEN ZORUNLU MUDUR?
Bağımsız bölüm şayisi 8 ya da daha fazla olan kat mülkiyetine tabi binalar için bir yönetici tayin etmek kanunen zorunludur (34 / I ). Ancak anatasinmazin bütün bağımsız bölümleri tek bir kişinin mülkiyetindeyse Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir malik kanunen yönetici durumundadır.

YÖNETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ NELERDİR?

Kanun Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır ( KM 35 ). Ancak kanun Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yönetim planında aksine hüküm yoksa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yöneticinin görevlerini kendisinin sayması yoluna gitmiştir. Buna göre; Kat Malikleri Kurulu' nün aldığı kararların yerine getirilmesi; anayapinin kullanılması Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir korunması Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bakimi ve onarımı Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir sigorta ettirilmesi; avansların toplanması;yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü;yönetimi ilgilendiren tebligatın kabulü; süre asımına veya bir hakkin kaybına sebebiyet verilmemesi; anatasinmazin korunması ve bakimi için gerekli tedbirlerin alınması; dava ve icra takibi yapılması; bankada hesap açtırılması; Kat Malikleri Kurulu' nü toplantıya çağırma; isletme projesinin yapılması; bildirimde bulunma; kanuni temsil yetkisini kullanması görevleridir.

YÖNETİCİNİN TUTMAK ZORUNDA OLDUGU DEFTERLER NELERDİR?
Yönetici kanunen sadece karar defteri tutmak zorundadır. Bu defterin her sayfası noter mührüyle tasdik edilmelidir. Karar defterinin sayfaları mutlaka 1' den başlayan sıra numarası taşımalıdır. Ancak Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir uygulamada pek çok yöneticinin isletme defteri Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kasa defter gibi kanunen tutulması zorunlu olmayan yardımcı nitelikteki defterleri tuttuğu da görülmektedir. Yönetici bütün belgeleri bir dosya halinde düzenli biçimde saklamalıdır. Görev süresi bitiminde ise Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bütün defterleri yeni seçilen yöneticiye devretmelidir.

YÖNETİCİ KİM TARAFINDAN NASIL ATANIR Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir GÖREV SÜRESİ NE KADARDIR?
Kanunumuz yöneticinin her yıl yeniden atanacağını Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir yani görevinin bir yıl süreceğini hükme bağlamış bulunuyor. Yöneticilik görevinin uzun süre yahut süresiz olarak belirli bir kişiye veya kurula verilmesi durumu Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir birtakım sakıncalar doğurabilir. Gerçi görevde kalması sakıncalı görülen yöneticinin Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir Kat Malikleri Kurulu kararı ile görevine her zaman son verilmesi imkanı da vardır. Yöneticinin görevden alınmasını isteyen kat malikleri Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bu konudaki isteğini ilk önce Kat Malikleri Kurulu ' nah götürmek zorundadır. Ancak Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir bundan sonra bu isteği reddeden kurul Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir kararın iptalini ve dolayısıyla söz konusu yöneticinin görevden alınmasını hakimden istemelidir.

APARTMAN HATATINDAKİRACI VEYA KAT MALİKİDİĞER SAKİNLERİ RAHATSIZ EDERSE NE YAPILABİLİR?
Öncelikle rahatsızlık veren kişi veya kişilerin uyarılması gerekir.
Eğer taşkınlık yapanlar kiracı ise ev sahibinin mutlaka olaydan haberdar edilmesi gerekir.
Uyarılar sonuç vermediği takdirde kişi veya kişilerin yaptıkları her taşkınlık bir suç teşkil etmektedir. Bu durumda alınabilecek en etkil önlem diğer daire sakinlerinin her seferinde ayrı ayrı şikayetçi olmalarıdır. Konu ile ilgili şikayet Sulh Ceza mahkemelerine yapılır.
Kat mülkiyeti kanuna göre bu çekilmezlik hali süreklilik kazanırsa Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir diğer daireler tarafından birleşilerek satın alınması da mümkündür. Bu yolla rahatsızlık veren daire sahibi apartmandan uzaklaştırılmış olur.

APARTMAN BAHÇESİ OTOPARK HALİNE GETİRİLEBİLİR Mİ?
Mimari projede belirtilmiş olması gereklidir. Aksi halde ortak yerler tüm kat maliklerinin onayı olmaksızın kullanımında hiç bir değişiklik yapılamaz. Kat maliklerinin oybirliği ile alacakları kararla da bahçe otopark olarak kullanılabilir.

APARTMANIN KAT MALİKLERİ EVLERİND EEVCİL HATVAN BESLEYEBİLİRLER Mİ?
Rahatsız edici derecede gürültü çıkarmayan veya yargıya intikal ettiğinde bilirkişi tarafından; gürültünün rahatsız edecek düzeyde olup olmadığı Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir katlanılabilir nitelikte olup olmadığı ve giderilip giderilemeyeceğ i konularında yapılacak incelemeye göre evcil hayvanların bağımsız bölümlerde beslenmesi mümkün olabilmektedir. Evcil olmayan hayvanlar hiç bir şartta beslenemez.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir

Apartman Yöneticisinin Cezai Sorumluluğu nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: site yöneticisinin cezai sorumluluğu, apartman yöneticisinin hukuki ve cezai sorumluluğu, apartman yöneticisinin cezai sorumluluğu, apartman yönetici yardımcısı sorumlulukları, site yöneticisinin yetkileri, site yöneticilerinin cezai sorumluluğu, apartman yöneticisinin yetkileri, site yönetiminin cezai sorumluluğu, apartman yönetici yardımcısı, http wwwbakimliyizcom soru cevap 112374 apartman yoneticisinin cezai sorumlulugu nedirhtml, yöneticinin sorumluluk alanları neydi dairede, yöneticinin cezai sorumluluğu, kat mülkiyeti kanunu cezai hükümler, site denetçisinin cezai sorumluluğu, yönetici yardımcısının görevleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Apartman Yöneticisinin Görevleri ve Yetkileri Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 8 28-01-2016 09:20
Apartman temizliği Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 21-12-2011 12:28
Apartman Yonetimi.... mormavi Komik Yazılar 7 07-04-2010 05:51
Apartman Yönetimi Bkmlyz Kadın ve Hukuk 0 16-01-2009 06:07
Sorumluluğu üstlenen yok Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 21-05-2008 11:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:26 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.