bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-02-2013, 03:50   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir?

Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir?Rönesans'ı Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Ortaçağ ile Yeniçağ arasında geçen zaman dilimi olarak tanımlayabiliriz; ancak Ortaçağ ansızın sona ermediği gibi Yeniçağ da ansızın başlamamıştır. Ayrıca Ortaçağ'ın bitmesi ve Yeniçağ'ın başlaması her ülkede aynı tarihlerde gerçekleşmemiştir; örneğin İtalya'da diğer ülkelerden daha önce Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? 14. yüzyılın ortalarında 'Petrarca Zamanı'nda başlamıştır.

Rönesans Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? diğer bütün özellikleri bir yana Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Ortaçağ'ın kavramlarına ve yöntemlerine karşı bir başkaldırıdır. Herkes bilir ki her nesil bir öncekine karşı şu veya bu ölçüde tepki gösterir; her dönem bir öncekine karşı yapılmış bir başkaldırıdır ve bu böyle devam eder; ancak Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Rönesans'da yapılan başkaldırı Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? diğerlerine göre daha sert olmuştur.

Ortaçağ'ın karakteristik özelliklerinden birisi yeniliklere karşı duyulan korkudur. Rönesans ise bu konuda daha hoşgörülü olmuştur. Her yenilik sorunlar yaratmış Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? ancak yenilikler insanların karşısına giderek artan bir sıklıkla çıkmaya başlayınca Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bunlara alışılmış ve yeniliklere karşı daha az güvensizlik duyulur olmuştur; sonunda insanlar yeniliklerden hoşlanmışlardır.

Bilim alanında Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? yapılan yenilikler devrim niteliğindedir. Bu durum ürkek insanların neden bilimden korktuklarını açıkçı ortaya koymaktadır; çünkü hiçbir şey bilginin gelişimi kadar çağ açıcı olamaz; her türlü toplumsal gelişimin kökeninde bilim bulunmaktadır. Rönesans döneminin bilim adamı yeni bir bakış değil Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? yeni bir oluşum ortaya koymuştur. Yenilikler çoğu kez öyle büyük olmuştur ki o
döneme Yeniden Doğuş ya da Rönesans değil Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Gerçek Doğuş Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Yeni Bir Başlangıç demek daha uygun olur.

Rönesans Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? insanın kendi üzerine eğildiği Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? kendini keşfettiği ve hümanist görüşün önem kazandığı bir dönemdir. Ortaçağ'da egemen olan Hıristiyan anlayışı bu dünyanın değerini Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? insanı öbür dünyaya hazırlayışı ile ölçmüştür. Oysa hümanistler insanın bu dünyadaki yaşamı ile ilgilenmişlerdir. Bütün bunlar insanın kendi üzerine eğilmesine Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? başka deyişle Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? insanın kendini keşfetmesine neden olmuştur.

a. Doğa ve Bilgi Felsefesi

Bu dönemde Yunan felsefe ve bilim anlayışına yeniden dönülmüş ve bu anlayışın daha derinden kavranabilmesi için Yunanca'dan çeviriler yapılmaya başlanmıştır.

Bu döneme damgasını vuran etkinlik Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? doğaya ilişkin doğru ve güvenilir bilgi elde etmek için gerekli olan yöntem arayışıdır. Bu yöntemin araçları olarak gözlem ve deney üzerinde durulmuştur.

Ayrıca Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? yeni bir insan ve yeni bir toplum arayışı yönündeki çalışmalar bir varlık olarak insan ve toplumun yeniden sorgulanmasını ve doğadaki yerinin yeniden belirlenmesi sorununu gündeme getirmiştir.

Francis Bacon

Bacon (1561-1626) Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bilimin önemini ve insanlığın refahı yönünden vaat ettiği olanakları ilk kavrayan düşünürlerden birisidir. Onun asıl ilgisi bilimi anlamak Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bilgi edinmenin doğru ve etkili yolunu kesin bir biçimde bulup ortaya çıkarmaktır. Çünkü ona göre Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? doğanın gizemlerini çözmek ve kanunlarını keşfetmek insanlığın refahı ve ilerlemesi için gereklidir.

Bacon'a göre Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bugüne kadar insanın doğa karşısında çaresiz ve zavallı bir duruma düşmesinin nedeni Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? ne insan aklının yetersizliği ne de doğanın anlaşılamayacak kadar karmaşık olmasıdır. Neden Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? yalnızca yanlış bir yöntemin kullanılmasıdır.

Böylece yöntemin gerekliliğini ve önemini belirledikten sonra Bacon Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bunun nasıl oluşturulabileceği üzerinde düşünmeye başlar. Bunun için de öncelikle insanların yanlışa neden ve nasıl düştüklerinin gerekçelerini belirlemeye yönelir.

Bacon'a göre Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? insanların yanlışa düşmelerinin nedenleri şunlardır:

1. Üniversitelerde öğretimin bozulmuş olması: Ona göre Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bunun temelinde yatan neden skolastik düşüncenin egemen olmasıdır. 2. İnsan Aklı: Bacon'a göre Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? insanların yanılmalarının nedenlerinden
birisi de kendi aklıdır. Çünkü insan aklı çabuk karar vermeye ve genellemeye düşkündür. Bir konu üzerinde biraz durunca yorulur Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? gereken sabrı gösteremez ve yanlışa düşebilir. Öyleyse doğru bilgi
nasıl elde edilecektir? Bunun için iki şey gereklidir.

1. Önyargılardan sıyrılmak.
2. Sağlam bir yöntem uygulamak.

b. Matematik

Bu dönem diğer alanlarda olduğu gibi matematik alanında da yeniden bir uyanışın gerçekleştiği ve özellikle trigonometri ve cebir alanlarında önemli çalışmaların yapıldığı bir dönemdir. Rönesans
matematiği özellikle Raffaello Bombelli Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? François Viète ve Simon Stevin ile doruk noktasına ulaşmıştır.

c. Astronomi

Bu dönemde en önemli gelişme astronomi alanında olmuştur. Kopernik Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Yunan Dönemi'nden beri yürürlükte bulunan Yer Merkezli Evren Kuramı'nın yerine Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Güneş Merkezli Evren Kuramı'nı kurmuş ve Yer'in Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Güneş'in çevresinde dairesel bir yörünge üzerinde dolanan bir gezegen olduğunu savunmuştur. Böylece Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Yer'in evrenin merkezinden kaldırılmasına bağlı olarak insanın evrendeki konumu da yeniden sorgulanmaya başlanmıştır.

Tycho Brahe ise Yer'i evrenin merkezinden kaldırmanın doğuracağı bilimsel ve dinsel sakıncaları göz önünde bulundurmuş ve Yer-Güneş Merkezli Evren Kuramı ile Kopernik'e karşı çıkmıştır.

d. Fizik

Bu dönemde fizik alanı diğer alanlar kadar gelişmemiştir. Ancak Gilbert'in mıknatıs üzerine yapmış olduğu deneysel incelemeler deneysel yöntemin güçlenmesini sağlamıştır.

e. Biyoloji

Bu dönemde diğer bilimlerin yanı sıra biyolojide de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Otto Brunfels Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? Herbarum Vivae Eicones (Bitkilerin Canlı Resimleri Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? 1530-1540) adlı yapıtıyla botaniği ve Conrad Gesner ise Historiae Animalium (Hayvanlar Tarihi) adlı yapıtıyla zoolojiyi yeniden canlandırmıştır.

f. Tıp

Bu dönemde Leonardo da Vinci ve Andreas Vesalius'un yapmış olduğu diseksiyon çalışmaları sonucunda çağdaş anatominin temelleri atılmıştır.

Ayrıca Paracelsus Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bütün varlıkların ortak bir temeli olduğu düşüncesinden hareket ederek Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? canlılar ve cansızların birbirinden farklı olmadıklarını ve temelde yedi öğeden oluştuklarını söylemiştir. Bu nedenle cansızların yapısını açıklarken kullanılan yasa ve ilkelerin Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? canlıların yapısını açıklarken kullanılan yasa ve ilkelerle özdeş olması gerektiğini savunmuştur. Öyleyse hastalık canlı yapıdaki kimyasal dengenin bozulması Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? sağlık ise bu dengenin yeniden kurulmasıdır.

g. Teknik

Bu dönemde bulunan ve kullanılan barut Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? pusula ve matbaa doğa bilimlerinin gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir.

Rönesans döneminin en büyük gelişmesi hiç kuşkusuz ki baskı tekniğinin bulunması olmuştur. Bu tekniğin kültürün yayılmasında ve standartlaşmasında büyük bir önem taşıdığı açıktır. Yazma yapıtlar bir çok açıdan özgündür Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? ama yanlışlara Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? eklemelere ve çıkarmalara çok açıktır. Baskı teknolojisi ise tek seferde Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? birbirinin aynı olan yüzlerce kopyayı yayımlamaya ve bir kitabın belli bir sayfasına gönderide bulunmaya olanak tanımıştır.

Baskı tekniğinin bulunması Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? aynı dönemlerde Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? gravür tekniğinin de bulunması ile zenginleşmiştir. Ağaç ve bakır levha oymacılığı Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? grafik alanında Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? matbaanın yazı alanında yaptığı katkının tam olarak
aynısını yapmıştır. Sanat ürünleri yaygınlaşmaya ve standartlaşmaya başlamıştır.

Bu iki buluş yani Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? baskı ve gravür Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? bilginin gelişiminde çok büyük bir önem taşımaktadır. Baskı Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? temel alınabilecek matematiksel ve astronomik tabloların Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? gravür ise bitkilerin Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? hayvanların Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? anatomik ya da cerrahî ayrıntıların ve kimyasal araçların kitaplara resimler biçiminde girmesine olanak sağlamıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 19-02-2014, 05:03   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Rönesans döneminde yaşayan bilim adamlarının isimlerini çok güzel anlatmışsınız elinize sağlık.


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir?

Rönesans Döneminde Yaşayan Bilim Adamları Kimlerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: rönesans dönemi bilim adamları, rönesans döneminde yaşayan bilim adamları, rönesans bilim adamları, rönesans bilim adamları kimlerdir, ortaçağ bilim adamları kimlerdir, rönesans dönemindeki bilim adamları, yaşayan bilim adamları kimlerdir, ortaçağ dönemindeki türk bilginleri, rönesans dönemi bilim adamlarının isimleri, rönesans dönemindeki bilim adamları ve eserleri, ortaçağda yaşayan bilim adamları, ortaçağda yaşayan bilim adamları kimlerdir, yeni çağ bilim adamları kimlerdir, rönesans döneminde yaşayan bilim adamları ve eserleri, yeniçağ bilim adamları kimlerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türk İslam Devletlerinde Bilim ve Bilim Adamları Kimlerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 4 08-03-2017 04:26
Selçuklu döneminde yetişen bilim adamları kimlerdir? Я Tarih 1 30-12-2014 05:23
Atomla İlgilenen Türk Bilim Adamları Kimlerdir? elif Soru Cevap 2 21-12-2012 03:48
Nobel Fizik Ödülü Alan Bilim Adamları Kimlerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 02:22
Ünlü Müslüman Bilim Adamları Kimlerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 13-06-2011 03:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:11 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats