bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-02-2013, 04:15   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?

Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?


Fenikeliler:


 • Lübnan dağlarıyla Akdeniz kıyısı bölgesinde yaşadılar.
 • Şehir devletleri kurdular.
 • Topraklarının verimli olmayışı nedeniyle deniz ticaretine yöneldiler.
 • Kolonicilik hareketinde Yunanlılarla rekabet edemediler. (Çünkü; Yunanlılar vatan gözüyle bakarken Fenikelilerde böyle bir politika yoktur.)
 • Doğu Akdenizde kültür alış verişinde etkili oldular.
 • İlk alfabeyi geliştirdiler.
 • Egemenliklerine Asurlular son verdi. Perslere vergi ödemek suretiyle ticari varlıklarını sürdürdüler.
 • Kuzey Afrika'da Kartaca devletini kurdular.
 • Roma İmp. Akdeniz egemenliği için mücadele ettiler. (Pelepone savaşları)
 • Romalılar bu son Fenike kolonilerini yıktılar.İbraniler:
 • Savl adlı kral ibrani birliğini sağladı.
 • Devletin asıl kurucusu Hz. Davut'tur. Filistinlileri yenerek Kudüs'ü kurdu.
 • Hz. Süleyman zamanında ticaretle zenginleştiler.
 • Süleyman'dan sonra devlet Yahudi ve İsrail devleti olarak ikiye ayrıldı.
 • İsrail devletine Asurlular Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Yahudi devletine Babilliler son verdi.
 • Tarihte ilk tek tanrılı ve kutsal kitabı olan din inancı İbranilerde görülür.
 • Ancak bu dinin kendilerine ait olduğunu kabul ederek kendilerini diğer kavimlerden üstün görerek yayılmasına engel olmuşlardır.


MISIR UYGARLIĞI ( MÖ.3000 – MÖ.525 ) :

Mısır Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Afrika’nın kuzeydoğusunda yer alır. Batısı ve güneybatısı çöllerle kaplı olup Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? hayat damarı “ Nil ” nehridir.
Mısır uygarlığının başlıca merkezleri Nil vadisinde toplanmıştır.
Kuzey Mısır’a ; Aşağı Mısır Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? güney Mısır’a ; Yukarı Mısır denilmiştir. ( Nil nehrinin akışına göre)
MÖ.4000 yıllarında Suriye ve Filistin üzerinden gelen Asya’lı kavimler tarafından istilaya uğramış Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? bunların yerli Sami ırkıyla karışmaları sonucu Mısır halkı oluşmuştur.
Mısır şehir devletlerine Nomos (Nom ) adı verilir. Mısır siyasi tarihi kral Menes’in Nom’ ları birleştirmesiyle başlar.
Mısır’da sülaleler yönetimi görülmüştür. Sülaleler devri 5 dönemden oluşur ; Eski krallık Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Orta Krallık ve Hiksoslar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Yeni krallık Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Gerileme devri Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Sais Krallığı * Eski Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? orta ve yeni krallık dönemleri en parlak dönemleridir.
Mısır Perslerin istilasıyla bağımsızlığını kaybederek Perslerin bir ili olmuş Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? daha sonra da Büyük İskender’ e bağlanmıştır.
Hiksoslar’ın Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Asurlular’ın ve Perslerin işgallerine uğramıştır.
Kültür ve Medeniyetleri :
Mısır’ ın etrafının deniz ve çöllerle kaplı olması burayı sık istilalardan korumuş Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? bu nedenle Mısır Medeniyeti kendi içinde gelişmiştir.Kendi içinde gelişen fakat dışarıyı etkileyen bir özellik görülür.Bu yönüyle diğer medeniyetlerden farklıdır.
Mısır krallarına “ Firavun “ denilirdi. Tanrı – Kral anlayışı egemendi.Firavunların yetkileri sınırsızdı.Bütün Mısır’ın sahibi sayılırlardı. Mısırlılar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Firavunlarını tanrı’nın oğlu olarak Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?yeryüzünde insanlar arasında yaşayan bir tanrı olarak tanırlardı.
Mısır illere ayrılmıştı.İllerin başında merkeze bağlı Valiler bulunurdu.
Düzenli bir orduya sahiptiler. Piyade ve savaş arabalı bölümleri bulunurdu.
Çok tanrılı bir din inanışına sahiptiler. Yeni Krallık döneminde Firavun 4.Amonifis tek tanrılı bir din yaymaya çalışmış Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? ancak Amon rahiplerinin karşı çıkmasıyla halkının eski inanışlarını değiştirmeyi başaramamıştır.
Ölümden sonra yaşam inancı Mısır’da Tıp ve Mimari’yi geliştirmiştir. Ölümden sonra yaşayacaklarına inandıklarından vücutlarının bozulmasını engellemek amacıyla “Mumya “ yapmışlardır. Piramitler ise Firavun mezarlarıdır.
Mısır’da halk ; Memurlar ve Katipler – Rahipler – Askerler – Şehirliler ve Köylüler – Köleler olarak sınıflara ayrılmıştır.
Ekonomilerinin temeli tarıma dayalıdır.Bütün Ön-Asya ülkeleriyle ticaret yapmışlardır. Değiş tokuşa dayalı ticari ilişkilerde Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? zaman zaman ; belli ağırlıkta altın ve gümüş külçeleri – süs eşyası – köleler – hayvanlar da değer ölçüsü olarak kullanılmıştır.
Mısır da “Hiyeroglif “ denilen “Resim yazısı “ kullanılmıştır. Zamanla bu yazı sadeleştirilerek Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? “Hiyeratik” ve “Demotik” adlarını almıştır.
Mısırlılar Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? İlk güneş yılına dayalı Takvimi oluşturmuşlardır.
Tıp Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Matematik Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Geometri gelişen bilim dallarıdır.
Sanat’ta Tapınaklar ve Piramitler sanat şaheserlerindendir.En ünlü tapınakları Karnak ve Luksor da bulunan Amon tapınaklarıdır. En ünlü Piramitleri ise dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen Keops piramididir.

Mısırlılar’dan :
Kalbini bilime ver ve onu öz annen gibi sev.
Hiçbir şey bilmek kadar değerli olamaz.
Sadece bilgili bir insan kendi kendini yönetebilir
Bu dünyada gerçek tek bir mutluluk vardır Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?
o da gündüz kitapları istekle toplamak ve bunları gece okumaktır.


FENİKELİLER ( MÖ.2000 – MÖ.8.YY.) :

Lübnan dağları ile Akdeniz arasında kalan dar kıyı bölgesinde yaşamışlardır.Kendilerine kıyı Kenanileri demişlerdir.
Asur Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Babil ve Perslerin egemenliği altına girmişlerdir.
Kültür ve Medeniyetleri :
Biblos Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Sidon ( Sayda) Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Tir ( Sur ) gibi şehirler kurmuşlardır. Şehir devletleri halindeki siyasi yapı Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Sayda ve Sur’ların diğer siteleri egemenliklerine alması şeklinde devam etmiştir.
Ekonomilerinin temeli Ticarete dayanır. Özellikle Akdeniz ticaretinden önemli gelir elde ettiler.
Ticari faaliyetleriyle Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?Ön-Asya ve doğu kültürünü Akdeniz havzasına tanıtmışlardır.
Akdeniz’de çok sayıda Koloni kurmuşlardır.Bunların en ünlüleri Afrika’nın kuzeyindeki “Kartaca” ile İspanya’nın güneyindeki “Gades” tir. Kolonilerini sadece ticari düşündüklerinden ellerinde fazla tutamamışlardır.(Onlar için savaşmamışlardır)
Uygarlığa en önemli katkıları Alfabeyi bulmalarıdır.

İBRANİLER :

Sami ırkından olup Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? uzun zaman göçebe yaşamışlar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? sonunda Filistin’e gelip yerleşmişlerdir.
Gerçek bir devlete Hz.Davut zamanında kavuşmuşlardır.
Hz.Süleyman’ın ölümünden sonra kuzeyde İsrail devleti Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? güneyde Yahudi ( Yuda ) devletleri olarak ikiye ayrıldılar. İsrail devletine Asurlular Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?Yahudi devletine ise Babilliler son vermiştir.
Kültür ve Medeniyetleri :
Tarihin ilk tek tanrılı din inancına sahip olmuşlardır. Ancak bu dinin sadece kendi kavimlerine indiğine inanmalarından dolayı bu dini yayma gereği duymamışlar bu nedenle dinleri evrenselleşememiştir.
Dini inançları etrafında meydana getirdikleri milli tarihleri ile dağılıp yok olmaktan kurtulmuşlar II.Dünya savaşından sonra bugünkü İsrail devletini kurmuşlardır.
Peygamberleri “Hz.Musa” Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? kitapları “Tevrat “ dır. Allah’a “ Yahova “ demişlerdir.
Sanat eserlerinin en önemlisi Hz.Süleyman zamanında Kudüs’te yapılan “Süleyman Mabedi”( Mescid-i Aksa) dir.Fenike Uygarlığı ve Dini
Fenikeliler tarihe alfabeyi bulan uygarlık olarak geçtiler. M.Ö. 2. binyılda farklı Fenike kentleri ayrı tarzlarda geliştirilmiş alfabe yazısını kullanmaya başlamışlardı. Kuzeyde Ugarit'te çiviyazısına dayanırken Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? güneyde Mısırlıların hiyeroglifinden geliştirilmiş bir alfabe ortaya çıktı. Fenike alfabesinin eksikliği seslileri gösteren işaretlerin olmaması idi. Bu özellik bu alfabenin ardılları olan İbrani ve Arap alfabelerinde de sürdü.

Fenike edebiyatında ağırlıklı olarak dinsel ve mitolojik temalar işlendi. Ancak bunlar dışında tarihsel bir edebiyatın da başladığı görülüyor. Ras-Şamra höyüğünde yapılan (Ugarit) kazılarında Fenike uygarlığı ile ilgili binlerce tablet bulundu. Ugarit ile ilgili daha fazla bilgi için:Fenikelilerin dininde resmi devlet dini ve tarımcı halk dini bir noktada birleşiyordu. Her devletin resmi tanrıları vardı. Örneğin Gebal'da Adonis ve Astarte; Ugarit'te Aleyin ve Alet; Tyr'de Melkart ("eşi"nin adı bilinmiyor) resmi tanrılardı. Baal (El) ve Baalat hepsinde kutsal tanrı ve tanrıça idi.

Halkın dini ise bitki ve üreme tapımlarına dayalı idi. Bu nitelikler tanrılara yakıştırılıyor ve resmi din ile halk dini birleştirilerek her ikisini birden ifade eden bir Fenike dini yaratılıyordu. Tarımla ilgili kültler yağmur Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? bereket Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? çift sürme ve ekme Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? hasat Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? buğday ve şarap tanrılarına adanmıştı. Başarılı bir hasat için Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? bereket ve bol doğum için bu tanrılara tapılıyor Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? büyüler ve ayinler yapılıyordu. Fenikelilerin dini Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? böylelikle Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? daha sonra ortaya çıkacak olan İbrani dininin temellerini atıyordu.

ibranilerKutsal kitaplarda hikâyesi anlatilan Sami asilli Ortadoiu halki. ibranilerin kökeni Mezopotamya'dir; göçebe olarak yaiayan bu kavim Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? aralarindaki en bilgin ve en saygin kiiilerce (eski peygamberler) yönetiliyordu. Eski Ahit'e bakilacak olursa Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Milattan iki bin yil kadar önce Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? onlardan biri Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? yani ibrahim Peygamber gidip Ken'an Ülkesi'ne (iimdiki Filistin) yerleiti; bunlara «nehri aian» anlamina ibranî dendi.

Sonra Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Ken'an'da kitlik bailadi. Açlik yüzünden halkin bir kismi Misir'a göç etti Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? orada köle olarak yaiadi Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? ibrahim'den sonra ibranilerin baiina yine onun oiullari geçti: Yakup ve ishak bunlarin en ünlüleridir. Yakup bir gece rüyasinda tanri Yahova ile güreimii ve onu yenmiiti. Bunun üstüne kendisine «güreite yenen» anlamina israil adi verildi. Kavmine de israiloiullari dendi.

Sonra Yakup'un oilu Yusuf Misir'a gitti ve bir süre sonra kavmini de yanina aldirdi. Ama M.Ö. XIII. yy.da ibranîler Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Musa'nin firavunla olan mücadelesi yüzünden Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? onun yönetiminde Misir'dan ayrildilar. Uzun süre çölde yaiadilar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? sonra «Adanmii Ülke» diye adlandirdiklari Filistin'in fethine giriitiler.

Îbranîler Davut ve Süleyman zamaninda (M.Ö. X. yy.) zenginliiin ve kudretin doruiuna ulaimiilardi. Ama Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Süleyman ölünce Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? gerileme dönemi bailadi ve krallik iki rakip devlete bölündü: israil ve Yahudi Devleti (Yuda). Bu devletler Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? sirayla Asurlularin Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Babillilerin Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? Perslerin ve Romalilarin egemenliiine girdi.

Diaspora


M.S. ilk iki yüzyil içinde Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? ibraniler Roma egemenliiine karii birçok defa ayaklandilar Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? ama hepsi boia gitti: çoiu öldürüldü Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? geri kalani da ya köleleitirildi ya da yurt diiina kaçmak zorunda kaldi. O zaman yüzyillar süren genii bir göç hareketi bailadi: Diaspora (ibranice «daiilma»). Dünyanin her yaninda birçok Yahudi topluluiu bulunmasinin nedeni iite budur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir?

Akdeniz Uygarlıkları Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: akdeniz uygarlıkları nelerdir, akdeniz medeniyetleri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Akdeniz Bölgesinin Fabrikaları Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 8 01-06-2017 04:37
Mezopotamya Uygarlıkları Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 97 22-11-2016 08:16
Mezopotamya Uygarlıkları Hakkında Bilgi Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 4 10-02-2014 06:38
Akdeniz Bölgesinin Geçitleri Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 0 10-02-2012 09:16
Akdeniz Bölgesinin Nehirleri Nelerdir? gizem Akdeniz Bölgesi 0 10-02-2012 04:31

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:45 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats