bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-02-2013, 07:00   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir?

Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir?Kitle kültürü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? öncelikle Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplumlardaki "kültürel çöküşme"nin bir gösterimidir. Bu kültürel çöküşme Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bize aynı zamanda Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplumlardaki "Kültür bunalımı"nı gösterir. Bu kültür bunalımı ve kültürel çöküşmenin temelinde de Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? burjuva insanlık idealleriyle toplum düzeninin buna elvermezliği arasındaki derin çelişki yer alır. Buysa Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? burjuvanın ideal ve çıkarlarının tüm toplumun ideal ve çıkarlarıyla uyumlu hale getirilememiş olması demektir; çünkü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kapitalist üretim biçimi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yabancılaştırma özelliğinden ötürü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? üretimi dolayısıyla kültürü insani kılamamakta Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? dolayısıyla Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? insanın çevresini insanileştirmesi demek olan kültürü topluma yerleştirememektedir. Çünkü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? insanın çevresini saran dünyanın öylesine düzenlenmesi gerekir ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? insan bu çevrenin içinde gerçekten insani olan şeylerin deneyini edinebilsin; yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? eğer insanı biçimlendiren kendi çevresiyse Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çevresinin insanileştirilmesi gerekir. Oysa Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kapitalist üretim biçimi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? insanın çevresini kendisine insani kılamayışıyla Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kültürü insani olmaktan çıkarışıyla belirgin özelliğini kazanmaktadır. Bu durumda çevrenin (toplumun) salt kapitalist tüketim kültürüne göre düzenlenişi demek Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kültürün "para kültürü"ne göre kâr mekanizmasına göre düzenlenmesi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? tüketen kitle kültürünün sonunda yaratılması demektir ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bunun genel maddi-manevi nedenlerini daha önce görmüş bulunuyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü'nün başlıca özelliği Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kültürün insana Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "yabancılaşması"nın Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "kültürsüzleşme"nin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "kültürün kendi özüne aykırılaşması"nın bir anlatımı olarak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "insani olmayışlık"tır; yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "gayri-insani kültür"dür kitle kültürü.

Bunun doğal bir sonucu olarak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ikinci başlıca özelliği Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "soysuzlaşma" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ya da "çarpıklaşma" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "gitgide bozulma" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "niteliksizleşme"dir. Burada Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? daha önce açıklamaya çalıştığımız Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürünün oluşmasına yol açan maddi-manevi nedenlerin büyük etkisini görmemek olanaksızdır. Örneğin maddi kültür anarşisine bağlı olarak manevi kültür anarşisi'nin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? değer karmaşası'nın getirdiği çarpıklık; lumpenleşme Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? sınıf-yitirme olgusunun yol açtığı niteliksizleşme; özellikle kültür emperyalizmi sonucu soysuzlaşma Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? tüketim ekonomisinin sanatsal-kültürde yol açtığı bozulma; bir de tüm bunların birbirleriyle karşılıklı ve içiçe etkileşmesi!

Hele bu yönde ülkemize baktığımızda Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürünün ne denli tehlikeli boyutlara ulaşmış olduğunu görürüz. Çünkü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? şunu hemen anımsatalım Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü yalnızca yoksul kitlelerin değil Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ama tüm toplumsal kesimlerin tüketimine ve etkilenme alanlarına uzandırılmış bir kültür olup Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ülkemizde burjuvazinin kendisini de derinden etkilemektedir. Bunun başlıca bir nedeni Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? burjuvazimizin güçsüzlüğü olduğu kadar; "çabuk zenginleşme" sonucu Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? egemen kesimlerin kendilerinin de kesin bir kültür bunalımı içinde oldukları Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kültür emperyalizmi öğelerini olduğu kadar Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? feodal kültür öğelerini de bir arada yaşamaları Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? dolayısıyla Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? soysuzlaşma'ya Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çarpıklaşma'ya Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? niteliksizleşme'ye zaten açık oluşlarıdır. (Bu anlamda Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? örneğin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? sosyetede verilen "Dallas partileri" ile sokaktaki "Dallas kebapçısı" arasında bir fark yoktur). Dışa bağımlı az gelişmiş Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çarpık kapitalizmin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hiç kuşkusuz Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kaçınılmaz sonuçlarıdır bunlar. Nitekim Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bizim vurgulamak istediğimiz şey de Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ülkemizdeki kitle kültüründe görülen olumsuz özelliklerin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? burjuvazinin kültür özelliklerinin yalnızca sonuçları değil Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ama onun nedenleri de oluşudur. Bu nedenle kaygımız Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü'nün neredeyse tüm bir toplum kültürü haline gittikçe dönüşmesidir Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çünkü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yeniden üretimi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? gerçek ilerlemeye yönelik üretimi elinden alınmış burjuva kültürümüzü sanırız gittikçe daha çok "kültürsüzleşme"den Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "aranjlaşma"dan başka bir son beklemiyordur. (Kitlelerin "dolmuş müziği"nin aynı zamanda burjuvanın "gazino müziği" oluşu Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "ulusal kültür"ün bir belirtisi değildir her halde).

O zaman şunu da söyleyebiliriz ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "kitle kültürü"nün yukarıdaki nedenlere doğal bağlantısı sonucu bir başka özelliği de "kişiliksizleşme"dir. Ülkemizde herhangi bir sanatsal-kültürel olgu Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ne denli kişiliksizleşiyorsa o denli kitle kültürü içinde yer alıyordur Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ya da tam tersi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü toplum içinde ne denli yaygınlık kazanıyorsa Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplum da o denli kişiliksizleşiyordur. "Kültür bunalımı" içinde yaşayan toplumlarda Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "kültür kişiliği" aramamız doğal olacak. zaten kitle kültürünün herkese uygun düşecek (yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? herkesin insani kişiliğine aykırı düşecek) hale getirilmesinin nedeni de budur. Öyle ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çarpık üretimin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? tüketim ekonomisinin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kendisini oluşturan maddi-manevi nedenlerin tüm sonuçlarının gücüne bağlı olarak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü ortada nitelikli olan ne varsa onu niteliksizleştirmekte Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? soysuzlaştırmakta Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "gayri-insani" hale getirmektedir. Kişilerin estetiksel beğenilerinin düzeyini en aşağısına indirgemekte Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? herkesin en diplerdeki ortak paydada buluşacağı estetiksel beğeniyi oluşturmaktadır.

Tüm yukarıda sözünü ettiğimiz özellikle birleşecek biçimde Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? onların ayrılmaz bir parçası olarak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürünün bir başka özelliği de Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çöküşmüş burjuva ideolojisi'ni yansılamasıdır. Bunun en belirgin yanıysa "gerçeklikten kopma"dır. Bir "ikame kültür" olarak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bir "bilinçsizleştirme" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "zihniyetsizleştirme" olarak kitle kültürünün çöküşmüş burjuva ideolojisini gündelik bilinç içinde kendinde taşıyışını göz önüne alırsak Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? onun bütün gerçeklikten kaçma özelliklerini de birlikte görürüz. Bunun başlıca belirtisi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplumsal ham hayallerin Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? aldatmacaların Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yanılsamaların yaratılmasıdır; gerçekleştirilemeyen insanlık ideallerinin yerine ham hayallerin ikame edilmesi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çöküşmüş burjuva ideolojisi için kaçınılmazdır. "İnsanın değişmez doğası!" gibi sunulan bu "gayri-insani" insan özellikleri tüm kitle kültürünün en ağır basan yanıdır. Bu nedenle Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü sanatı Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplumsal gerçeklikten kaçma Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ya da sahte-gerçeklikler üstüne kurulmalarla doludur. Yanılsamalara dayanan Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kadercilik Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kötümserlik Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? umutsuzluk; zorbalık Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? vurdu-kırdı Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? suç dünyası; bilim-kurgu Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? doğa yıkımları Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? savaşlar; tüm bu "burjuva yaşamı cehennemi"nin karşıtını oluşturan "burjuva yaşamı cenneti" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? açık saçıklık Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kadın pazarı Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? serüvencilik; bir başka deyişle Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? toplumsal yaşamın yapısına "kötülük" olarak ekilmiş ne varsa Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hepsi kaçınılmaz Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? günün "ampirik gerçeği" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "insanlık durumu" olarak ortaya konur; bütün bu "cehennemi" yaratan Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ama aynı zamanda onun "cenneti"nden yararlanan kapitalist toplum kahramanları (yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "Süpermen"ler Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "James Bond"lar Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "J.R"lar Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? vs.) ise Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "idoller" olarak verilir Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ki burada da kitle kültürünün "bireycilik" özelliğini apaçık görürüz. Tabi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ne yazık ki Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bu tür insanları ortaya çıkaramayan ülkemizde ise Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "toplumsal kahraman ancak "Şaban tipinde nesnelleştirilir oysa Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? herkesin "kahraman" olacağı bir toplumda hiç kimsenin kahraman olamayacağı çok açıktır; tıpkı "her mahallede bir milyoner"in herkesin yoksullaşmasını gösterdiği gibi. İşte Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? bu anlamda Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir?. Yukarıda da değindiğimiz gibi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitlelerin varlıksızlaşmalarını amaçlayan "bireyciliğin propagandası"nı yapar. "Köşeyi dönme" en büyük insani amaç haline gelir; üstelik bu Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? herkese tanınmış bir eşitlik hakkıdır Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çünkü Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "talih kuşu herkesin başına konabilir"! Yeter ki insan bu çarpık düzenin nimetlerini kavramış Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "uyanık" kişi olsun! Görüldüğü gibi Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle kültürü aynı zamanda kendi içinde "zıtların birliği"ni de taşımaktadır. Yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem büyük "ütopyalar" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem büyük "kadercilik"; hem büyük "kahramanlar" Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem küçülmüş insanlar; hem zenginleşme ideali Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem yoksullaşma; hem saldırganlık Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem boyun eğme; hem terör Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? hem çilecilik; yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? "insani olmayan" tüm birbirine karşıt Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? ama birbirleriyle bütünleşen insan özellikleri bir araya gelmiştir kitle kültüründe.

İçeriğinde Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? özünde çöküşmüş Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? biçiminde niteliksiz; üstelik tüm nitelikli sanatları ve insani nitelikleri kendisiyle birlikte soysuzlaştıran bir kültür-sanat. İşte burjuvazinin "son harikası"! Bütün bu yöndeki kitle iletişim araçlarından bunu "taksitle" satın alabilirsiniz. (Yalnız burada önemli bir yanılgıya da dikkati çekelim Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle sanatının yaygınlaşmasını sağlayan şey kitle iletişim araçlarının varlığı değil Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? kitle iletişim araçlarının kullanılma biçimleridir; yani Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? tıpkı kitle kültürünü oluşturan şeyin teknik-sınai gelişme değil Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? çelişkin üretim biçiminin kendisi olması gibi).


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir?

Kitle Kültürü - Kitle Kültürü Nedir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Efelik Kültürü Nedir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-12-2011 01:48
Kitle Kültürü Nedir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 01-12-2011 05:34
Hip Hop Kulturu Nedir? mormavi Genel Kültür Paylaşımlarınız 1 17-05-2010 10:51
Kitle Kulturu Nedir? mormavi Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 29-06-2009 02:14
Fransız Dili ve Kültürü Bölümü Nedir? - Fransız Dili ve Kültürü Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 25-06-2009 01:30

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:54 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats