bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 18-02-2013, 07:11   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir

Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir


Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadan Müslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir alıkoymak mânâlarına gelir. Vakf yapana vâkıf Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakf edilen şeye mevkûf denir.Vakfı idâre edene mütevellî Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mütevellîyi kontrol edene nâzır Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakıf şartlarının yazılı olduğu belgeye de vakfiye denir. Vakfedilen mal Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir sâhibinin mülkünden çıkar. Satılmaz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bağışlanmaz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mîras bırakılmaz. Vakıf Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dünyâda insanlara ihsân ve ikrâm etmek gâyesiyle kurulur.

Müslümanlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir “Bir kimse ölünce Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ameli kesilir Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir amel defteri kapanır. Yalnız şu üç kimsenin amel defteri kapanmaz: Sadaka-i câriyesi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ilmî bir eseri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kendisine duâ eden hayırlı bir evlâdı olan” meâlindeki hadîs-i şerîfte haber verilen bir sadaka-i câriye bırakabilmek için âdetâ birbirleriyle yarış ettiler. Anadolu Selçukluları Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Dânişmendliler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Gazneliler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Atabegler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Eyyûbîlerle Hindistan Osmanlıda Vakıf Kurumu NedirAfganistan ve diğer Müslüman ve Türk devletlerinde birçok vakıf kuruldu. Mısır’daki Memlûkler döneminde iyice gelişip yaygınlaştı.

Vakıflar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir en büyük gelişmeyi Osmanlılar zamânında gösterdi. “İnsanların en hayırlısı Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir insanlara faydalı olanıdır” hadîs-i şerîfini rehber edinen Osmanlılar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir her sâhada olduğu gibi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bu sâhada da muazzam ve kalıcı eserler meydana getirdiler. Vakıf yoluyla tesis edilen bu sayısız eserler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir muazzam Osmanlı ülkesini bir baştan diğer başa ağ gibi ördü. 1530-1540 seneleri arasında yapılan vakıflarla ilgili tahrirlere göre; yalnız Anadolu eyâletinde vakıf yoluyla 45 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 342 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1055 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 110 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 154 muallimhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1 kalenderhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1 mevlevîhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârülhuffâz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 75 büyük han ve kervansaray kuruldu. Bu müesseselerde vazîfe yapan 121 müderris Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 3756 hatîb Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir imâm ve müezzinle 3229 şeyh Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir şeyhzâde Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kayyım Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir talebe veya mütevellînin iâşe giderleri ve maaşları vakıf gelirlerinden karşılandı.

Yine aynı târihlerde Karaman eyâletinde vakıf yoluyla 3 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 75 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 319 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 45 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 272 zâviye Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârülhadîs Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 31 dârülhuffâz Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 4 muallimhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 2 dârüşşifâ Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 14 kervansaray Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Rûmeli eyâletindeyse; 10 imâret Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 93 câmi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 218 mescit Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 35 medrese Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 275 zâviye Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 13 muallimhâne ve 17 kervansaray tesis edildi.

Tesis edilen bu vakıflar gördükleri hizmetlere göre değişiklik arz ederdi. Yukarıda zikredilenlerden başka Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir su yolları Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir su kemerleri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çeşme ve sebiller Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir yollar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kaldırımlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir aşevleri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dul ve yetim evleri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çocuk emzirme ve büyütme yuvaları gibi vakıf eserleri tesis edilmiştir. Bunlardan başka namazgâh Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kütüphâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dükkân Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir misafirhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kuyular Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çamaşırhâne Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir helâ Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir han Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir hamam Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bedesten Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir türbe Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir iskele Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir deniz feneri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedirok ve güreş meydanları Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir esir ve köle âzâd etmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir fakirlere yakacak temin etmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir hizmetçilerin efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları kâse ve kapların yerine yenilerini almak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir gâzilere at yetiştirmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ağaç dikmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir borçtan hapse girenlerin borcunu ödemek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dağlara geçitler kurmak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir öksüz kızlara çeyiz hazırlamak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir borçluların borçlarını ödemek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dul kadınlara ve muhtaçlara yardım etmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çocukları baharda açık havada gezdirmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mektep çocuklarına gıdâ ve yiyecek yardımı Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir fakirlerin ve kimsesizlerin cenâzesini kaldırmak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bayramlarda çocukları ve kimsesizleri sevindirmek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kalelere Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir istihkâmlara veya donanmaya yardımda bulunmak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kış aylarında kuşların beslenmesi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir hasta ve garîb leyleklerin bakımı ve tedâvisi gibi pekçok maksatla çeşitli vakıflar kurulmuştur. Müslümanların iki mukaddes beldesi olan Mekke ve Medîne şehirlerine Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir İslâm dünyâsının her tarafında binlerce vakıf tesis edilmiştir. Bilhassa Osmanlı sultanlarının Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir devlet adamlarının ve diğer hayırsever kimselerin meydana getirdikleri vakıflarla Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir her sene Osmanlı ülkesinden buralara ulaştırılan vakıf gelirleri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bütün İslâm dünyâsının şükrân hislerini kabartacak seviyeye ulaşmıştır.

Din ve ırk farkı gözetmeksizin bütün insanlığın hizmetine tahsis edilmiş olan Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir insanların bedenî ve rûhî hastalıklarını tedâvi etmek gâyesiyle kurulmuş vakıf hastaneler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dârüşşifâlar ve tımarhâneler de önemli vakıf müesseseleridir. Bu sağlık kuruluşlarıyla ilgili bâzı vakfiyelerde birtakım ilâçların formülleri bildirilmiş Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bu formüllere göre yapılan ilâçların hastaların tedâvisinde kullanılması istenilmiştir. Sosyal hizmetler yönünden pek önemli olan imâretlerse Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir seyâhatin meşakkati altında yorgun düşen yolcuların istirâhatını temin ederek Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir din ve kültür birliğinin kurulmasını sağlamış Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ümidsiz kimselere bir sığınak vazîfesi görmüş Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dînî ve insânî vecîbeleri en iyi şekilde yerine getirmiştir. İmâretler bünyesinde yer alan dârüşşifâlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir halkın poliklinik ve hastâne hizmetlerini görmüştür. Bu hizmetler devrin en selâhiyetli tıp otoriteleri eliyle parasız olarak yapılırdı. İmârethâneler yüzlerce yetime maaş bağlamak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir binlerce fakirin karnını doyurmak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dul kadınları himâye altına almak Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir yetim ve fakir çocuklarını okutmak üzere mektepler açmak gibi hizmetlerle gerçekten Türk hayırseverliğinin takdirle yâd edilecek birer şefkat âbidesi hüviyetindeydiler.

Şehirlerarası nakliyenin sağlanması için pek çok yol Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir köprü ve kalenin inşâsı önemli ticâret yolları üzerindeki konak yerlerinde kervansaraylar kurulması vakıflar sâyesinde gerçekleşmiştir. Sokakların aydınlatılıp temizlenmesi ve bâzı şehirlerin muhtelif yerlerinde bahçeler açılması gibi hizmetler de vakıf yoluyla yaptırılmıştır.

Osmanlı iskân siyâsetini kolaylaştıran önemli unsurlardan biri olan ve Osmanlı Devletinin başlangıcından îtibâren; ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan tekkeler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ahî ocakları ve bunların masrafları vakıflar yoluyla karşılanmıştır. Ahîler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir yerleştikleri yerlerde devlet politikasının propagandasını yaptıkları gibi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir gelip gidenleri misâfir etmişler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir gerektiğinde harbe katılmış Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir halkı da bu işe teşvik etmişlerdir.

Yüzyıllar boyunca İslâm ve Türk dünyâsında içtimâî nizâmın korunmasına fertler arasında yardımlaşma ve dayanışma yoluyla karşılıklı sevgi bağının kurulmasına Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir başka bir ifâdeyle insanlığın dünyevî ve uhrevî saâdetine hizmet eden birer sosyal kuruluş olarak önemli bir yer tutan vakıflar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir Osmanlı devlet nizâmının kurulmasında ve devâm etmesinde temel faktörlerden biri olmuştur.

Osmanlılar zamânında kurulan vakıf müesseseleri iki kısımda incelenmektedir. Birincisi; vakfedilen şeyin bizzat kendisinden faydalanılan vakıflardır. Müessesât-ı hayriye de denilen Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir câmiler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir medreseler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mektepler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir imâretler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir zâviyeler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir kütüphâneler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir misâfirhâneler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir köprüler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir hastaneler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çeşmeler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir sebiller ve kabristanlar bu kısma girer. İkincisi ise; vakfedilen şeyin bizzat kendisinden faydalanılmayan Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir fakat birincilerin sürekli ve düzenli bir şekilde işlemesini temin eden binâ Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir arâzi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir nakit para vs. gelir kaynaklarının teşkil ettiği vakıflardır. Bunlara asl-ı vakf denilmektedir. Vakfedilen bu nesneler arasında bâzı köylerin tamâmı Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir her türlü zirâat işletmeleri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir çiftlikler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir tarlalar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir üzüm bağları Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir bahçeler Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mesken olarak kullanılan binâlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir dükkanlar ve iktisâdî gâye için yapılmış başka yapılar gibi gayr-i menkuller ve hayvan derisi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir gemi Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir nakit para gibi menkuller görülmektedir. Mülkiyeti devlete âit olan ve arâzî-i mîriye adı verilen toprakların da vakıf hâline getirildiği görülmektedir; buna vakıf-ı irsâdî adı verilmektedir. Ancak vakfedilen şey bu arâzilerin çıplak mülkiyeti değil Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir ya üzerinde çalışan kimselerin devlete ödemek zorunda oldukları vergiler veya arâzinin tasarruf hakkıydı. Tahsis ve irsâd kâbilinden evkâf adı da verilen bu vakıflarda esas olan Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakfedilen gelirlerin devlet bütçesinden karşılanması Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir gereken hizmetlere tahsîs edilmesidir.

Osmanlılardaki toprak vakıfları da üç kısma ayrılmıştır:

Birincisi; sâhiplerinin mülkü olan öşürlü ve harâclı toprakların vakfedilmesiyle meydana gelen toprak vakıflarıdır. Bunlar Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir mülkiyeti devlet tarafından satılmış veya îmâr ve ihyâ maksâdıyla kolonizatör Türk dervişlerine ve zâviye sâhiplerine mülk olarak terk edilen boş toprakların vakıf hâline getirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu toprakları vakıf sâhiplerinin kendileri veyâ adamları işlemektedir. Kirâya verildiği takdirde vakıf idârecisi toprağı işleyen köylülerden sâdece toprak kirâsı isteyebilmekte bunun dışında onlar üzerinde idârî ve inzibâtî selâhiyetleri ve resmî sıfatları bulunmamaktadır.

İkincisi; mâlikâne-dîvânî sistemine bağlı toprakların vakfedilmesi hâlinde Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir vakfedilen şey Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir topraktan ve toprak üzerinde yaşayan köylülerden alınan her türlü vergiler olmayıp Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir sâdece toprağın kuru bir mülkiyet hakkıdır. Bu mülkiyet hakkına mâlikâne hissesi denilmekte olup Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir umûmiyetle mahsûlün beşte biri Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir yedide biri veya onda biri olarak kabul edilmektedir. Vakfedilen bu haktır.

Üçüncü kısmı ise; bilcümle hukûk-ı şer’iye ve rüsûm-ı örfiyesiyle ve serbestiyât üzere vakfedilen topraklardır.

Burada söz konusu edilen vakıflardan birinci ve ikincisi vakf-ı sahîh Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir üçüncüsü ise vakf-ı irsâdîdir.

Osmanlılarda Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir önceleri pâdişâh ve Harameyn vakıfları için teşkilâtlı nezâretler kurulmuş Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir 1839’da kurulan ve taşrada teşkilâtlandırılan Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir imparatorluktaki bütün vakıfları merkezî bir idâreye kavuşturmuştur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir

Osmanlıda Vakıf Kurumu Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlıdaki vakıfların isimleri nelerdir, osmanlıda vakıflar nelerdir, osmanlıda kurulan vakıflar nelerdir, muallimhane nedir, osmanlıda vakıf nedir, osmanlıda kalenderhane, kalenderhane ne demek, vakif eserleri nelerdir, osmanli vakif kurumlari, imaret nedirtürbe, vakif kurumu nedir, osmanlıdaki vakıflar nelerdir, vakıf kurumu nedir, vakıf eserleri nelerdir, osmanlıda vakıf kurumlarınin isimleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlıda Vakıf Sistemi Nasıldı? elif Tarih 13 21-12-2015 10:38
Osmanlıda aile huzurunun kaynağı nedir? elif Tarih 0 21-06-2011 04:11
Türk Dil Kurumu Tarihçesi Nasıldır? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 02:22
Vakıf Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 01:44
Vakıf Haftası Konulu Çocuk Şiiri elif Çocuk Şiirleri 0 16-06-2009 01:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:06 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats