bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 18-02-2013, 07:17   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir?abide <-------> anıt
ablem <-------> belirge
abluka <-------> kuşatım
acayip <-------> yabancı
acele etmek <-------> İvmek
aceleci <-------> ivecen
Acz (aciz) <-------> düşkü
adabı muaşeret <-------> görgü
adalet <-------> tüze
adaptasyon <-------> uyarlama
adapte etmek <-------> uyarlamak
adât ve ahlak <-------> töre
adet <-------> alışkanlık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? görenek
adet <-------> sayı
adli <-------> tüzel
afaki <-------> şundan Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bundan
afiyet <-------> esenlik Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sağlık
afsun (efsun) <-------> büyü
ahenk <-------> uyum
ahenkli <-------> uyumlu
ahenksiz <-------> uyumsuz
ahiren <-------> son günler
ahize <-------> alıcı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? almaç
ahlak <-------> aktöre
ahlaki <-------> aktöresel
aidat <-------> ödenti Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kesinti
aidiyet <-------> ilinti
ait <-------> değin Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ilişki Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ilişkin
ajan <-------> gizmen
akis <-------> yankı
akli <-------> ussal
aksan <-------> dil Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? vurgu
aksetmek <-------> yansımak
aksiyon <-------> belit
aktif <-------> etken Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? etki Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? eylemlemsel
aktüalite <-------> Güncellik
aktüel <-------> güncel
alaka <-------> ilgi
alakadar <-------> ilgili
alarm <-------> uyandırı
alelade <-------> olağan
alem <-------> evren
alemet <-------> belirti
alev <-------> yalım
aleyhtar <-------> karşıtçı
amatör <-------> özengeç
ambargo <-------> engelleyim
amel <-------> edim
ameli <-------> edimsel Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kılgısal
ameliye <-------> işlem
amil <-------> etmen
amme <-------> kamu
amplifikatör <-------> yükselteç
amud <-------> dikme
amudi <-------> dikey
anahtar <-------> açkı
analfabet <-------> okumaz yazamaz
analiz <-------> çözümleme
anane <-------> gelenek
anarşi <-------> kargaşa Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? düzensizlik
ançuez <-------> hamsi ezmasi Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? hamsi sarması
anlaşmazlık <-------> ihtilaf
antet <-------> başlık
antitez <-------> karşı sav
antoloji <-------> seçki
antreman <-------> alıştırım
antrenör <-------> alıştırman
antrepo <-------> ara koruncak
antropoloji <-------> insanbilim
araz <-------> belirti
arkeolog <-------> kazıbilimci
arzuhal <-------> dilekçe
asa <-------> değnek
asalet <-------> soyluluk
asır <-------> çağ Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yüzyıl
asri <-------> çağdaş
astronom <-------> gökbilimci
aşk <-------> sevi
atalet <-------> süredurum (Fizik)
ati <-------> gelecek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ilerisi
avans <-------> önödeme Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? öndelik
ayna <-------> gözgü
aynı <-------> özdeş
ayniyet <-------> özdeşlik
azap <-------> ezinç
aza <-------> üye
bagaj <-------> taşıncak Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? taşıncaklik
bahtiyar <-------> mutlu
baki <-------> kalımlı
bakir <-------> erdem
bakire <-------> erden
banliyö <-------> yörekent
baraz <-------> büget
bariz <-------> belirgin
basit <-------> yalınç
bazı <-------> bir takım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kimi
bedbaht <-------> mutsuz Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? karayazgılı
bedbin <-------> kötümser
beddua <-------> ilenç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ilenme
bedel <-------> karşılık
bedhah <-------> kötücül
beka <-------> kalım
bekraunt <-------> artyetişim
bereketli <-------> artağanlık
beyanat <-------> demeç
beyanname <-------> bildirge Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bildiri
beynelmilel <-------> uluslararası
bibliyofil <-------> kitap seven
bibliyografya <-------> kaynakça
bilhassa <-------> özellikle
bilvasıta <-------> dolaylı
bina <-------> yapı
bitap <-------> argın
bitaraf <-------> yansız
biyografi <-------> yaşam öyküsü
bizzat <-------> kendi Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kendin Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kendim
blokaj <-------> bekletim
blöf <-------> ürkütmece
bono <-------> ödence
brifing <-------> özetlem
buhar <-------> buğu
buhran <-------> bunalım
buldozer <-------> yerkürer
burjuva <-------> kentsoylu
burs <-------> öğrenmelik
bünye <-------> yapı
bürokrasi <-------> yazçiz
bürokrat <-------> yazçizci
cahil <-------> bilisiz
casus <-------> çaşıt
cazibe <-------> Albeni Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? alım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? çekicilik
cinayet <-------> kıya Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? öldürü
cins <-------> eşey
cinsi <-------> eşeysel Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? cinsel
ciro <-------> çevirim
civar <-------> yöre
cümle <-------> tümce
çaresizlik <-------> umarsızlık
çek <-------> ödene
dair <-------> değin Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? üzerine
damping <-------> düşürüm
debdebe <-------> görkem
defa <-------> kez
def'aten <-------> birden
defile <-------> giyim gösterisi
define <-------> gömü
deformasyon <-------> değiştirim
dehşet <-------> yılgı
dejenerasyon <-------> soysuzlsşma Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yozlaşma
dekor <-------> bezem
dekorasyon <-------> bezemleme
delil <-------> kanıt
demogog <-------> halk avcısı
demografi <-------> nüfus bilimi
demokrasi <-------> elerki
demokratik <-------> elerksel
departman <-------> bölüm
depo <-------> korunak
depo etmek <-------> yığmak Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? biriktirmek
depozit <-------> önödence
dercetmek <-------> koymak Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? geçirmek
derece <-------> aşama
deşarj <-------> boşalım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? boşalma
deşifre etmek <-------> çözmek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sökmek
devalüasyon <-------> değer düşürme
devam <-------> sürek
deveran <-------> dolaşım
devet <-------> çağrı
devir <-------> çağ Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? çevrim
devre <-------> çevrim(fiz) Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? dönem
dilem <-------> ikilem
direkt <-------> dolaysız
direktif <-------> yönerge
diyalektif <-------> eytişim
doktrin <-------> öğreti
döviz <-------> istence(gösteride)
dua <-------> yakarış Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yakarma
düşman <-------> yağı
ebedi <-------> ölümsüz Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sonrası Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bengi
edebi <-------> yazınsal
edebiyat <-------> yazın
efkarı umumiye <-------> kamuoyu Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? halkoyu
egoist <-------> bencil
ehemmiyet <-------> önem
ehil <-------> yeterli
ehliyet <-------> yeterlik
ekonomi <-------> tutum
ekonomik <-------> tutumsal
ekseriya <-------> çoğun Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? çoğu kez Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? çoğu zaman
ekseriyat <-------> çoğunluk Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? oy çokluğu
ekskavatör <-------> yerkazar
ekstra <-------> özüt
el'an <-------> şimdi Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bugünlü günde
elastiki <-------> esnek
elastikiyet <-------> esneklik
elbise <-------> giysi
elit <-------> seçkin
emin <-------> güvenilir Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? güvenli
emir <-------> buyruk Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? komut
emniyet <-------> güvenlik Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? güvenirlik
emparyalist <-------> sömürgeci
emperyalizm <-------> elkoyuculuk Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? buyuruculuk
empresyonist <-------> izlenimci
emretme <-------> buyurma
endikatör <-------> gösterge
endirekt <-------> dolaylı
endişe <-------> kaygı
endüstri <-------> işleyim
enerji <-------> erk Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? güç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? güre
enerjik <-------> gürel Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? güreli
enfreruj <-------> kızılötesi
enkaz <-------> yıkıntı
enstruman <-------> araç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? çalgı
entern <-------> yetişici (hekimlik)
entresan <-------> ilginç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ilgi çekici
erozyon <-------> aşınma
esaret <-------> tutsaklık
esas <-------> asal
esef etmek <-------> acınmak
eser <-------> yapıt Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yaratı
esir <-------> tutsak
eskiz <-------> taslak
esrarlı <-------> gizemli
estetik <-------> güzel duyu
eşantiyon <-------> örneklik
eşel mobil <-------> oynak ölçü
etraf <-------> çevre Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? dolay
evham <-------> kuruntu
ezeli <-------> öncesiz
ezilet <-------> özgü
faal <-------> etkin
faaliyet <-------> etkenlik
fabrika <-------> yapınak
fabrikasyon <-------> yapınış
fabrikatör <-------> yapınman
facia <-------> ağlatı
fakir <-------> yoksul
fakirlik <-------> yoksulluk
faktör <-------> etman
fal <-------> bakı
fani <-------> kalımsız
fantezi <-------> düşlem
faraziye <-------> varsayım
fark <-------> ayrım
farklı <-------> ayrımlı
farksız <-------> ayrımsız
farz etmek <-------> varsaymak
fatura <-------> satmaca
fayda <-------> yarar
faydalanma <-------> yaralanma
faydalı <-------> yaralı
fazilet <-------> erdem
fedakar <-------> esirgemez Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? özverili Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? özgeçili
felaket <-------> yıkım
ferman <-------> buyruk Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? buyrultu
fert <-------> birey
fetiş <-------> tapıncak
fevkalade <-------> olağandışı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? olağanüstü
feza <-------> uzay
fikir <-------> düşünü Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? düşüncel
filhakika <-------> gerçekten
finanse etmek <-------> akçalamak
form <-------> biçim
fren <-------> durduraç
frigotik <-------> soğutmalı
fuel oil <-------> yağyakıt Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sıvıyakıt
fultaym <-------> tamgün
füsun <-------> büyü
gafil <-------> aymaz
gaflet <-------> aymazlık
galibiyet <-------> yengi
garanti <-------> güvence
garip <-------> yabansı
gaye <-------> amaç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? erek
gayret <-------> çaba
gayri ihtiyari <-------> istemsiz
gayri muayyen <-------> belgisiz Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? belirsiz
gayri muntazam <-------> düzensiz
gayri mümkün <-------> olanaksız
gayri müsavi <-------> eşitsiz
gayri samimi <-------> içtensizlik
gayri tabii <-------> olağandışı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? olağanüstü
gazete <-------> günce
gıda <-------> besin
grafik <-------> çizge
grev <-------> işbırakımı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bırakım
greyder <-------> yerdüzler
güruh <-------> tayfa Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? takım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? bölük
haberleşme <-------> bildirişim Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yazışma
hacim <-------> oylum
hadise <-------> olay
hafif <-------> yeğni
hafıza <-------> bellek
hakem <-------> yargıcı
hakikat <-------> gerçek
hakim <-------> bilge
hâkim <-------> başat Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? egemen Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yargıç
hakimiyet <-------> başatlık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? egemenlik
hal <-------> çözüm Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? durum
hal çaresi <-------> çözüm yolu
hal şekli <-------> çözüm yolu
halletmek <-------> çözmek
hamle <-------> atılım
hararet <-------> ısı
hareket etmek <-------> devinmek
hars <-------> ekin
has <-------> özgü
hasıl olmak <-------> üremek
hasım <-------> yağı
hasret <-------> özlem
hassas <-------> duyar Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? duyarlı
hassasiyet <-------> duygan Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? duygulu Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? duyarlık
hasta <-------> sayrı
hastalık <-------> sayrılık
hat <-------> çizgi
hata <-------> yanılgı
hatip <-------> konuşmacı
hatıra <-------> andaç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? anı
hatırlama <-------> ansıma
hatırlamak <-------> ansımak
hayal <-------> düş Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? görüntü
hayal etmek <-------> düşlemek
hayali <-------> düşsel Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? imgesel
hayat <-------> dirim Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yaşam
hayati <-------> dirimsel Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yaşamsal
hayret <-------> şaşkı
haysiyet <-------> onur Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? özsevi
haysiyetli <-------> onurlu
haysiyetsiz <-------> onursuz
hazım <-------> sindirim
hazine <-------> gömü
hedef <-------> erek
hediye <-------> armağan
helelozni <-------> sarmalı (fizik)
hemcins <-------> türdeş
hemfikir <-------> düşündeş Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? oydaş
hercümerç <-------> karışıklık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kargaşalık
heterojen <-------> ayrışık
hevesli <-------> özenci
heyecan <-------> coşku
heyet <-------> kurul
heykel <-------> yontu
heykeltraş <-------> yontucu
hibe <-------> bağışlama
hicret <-------> göç Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? göçme
hikaye <-------> anlatı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? öykü
hikaye etmek <-------> öykülemek
hile <-------> aldatıcı
his <-------> duygu
hisse <-------> pay
hissedar <-------> paydaş
hissetmek <-------> duymak Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sezmek
hissikablevuku <-------> önsezi
hitabe <-------> söylev
hiyerarşi <-------> aşama Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? sıradüzen
hobi <-------> düşkü
hodbin <-------> bencil
holding <-------> tüm ortaklık
homojen <-------> benzeşik
homoseksüel <-------> eşcinsel
hukuk <-------> tüze
hukuki <-------> tüzel
hulasa etmek <-------> özetlemek
hurafe <-------> boşinan
husumet <-------> yağılık
hususi <-------> özel
hususi teşebbüs <-------> özel girişim
hususiyet <-------> özellik
huzme <-------> demet
hücre <-------> göze (biyoloji)
hücum <-------> saldırı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? atak
hücum etmek <-------> saldırmak
hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
hüküm <-------> yargı
hümanist <-------> insancı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? insancıl
hür <-------> erkin
hürmet <-------> saygı
hürriyet <-------> özgürlük
hüviyet <-------> kimlik
ibadet <-------> tapınç
ibadet etmek <-------> tapınmak
ibret <-------> öğrenek
icap (ettirmek) <-------> gerektirme
icap etmek <-------> gerekmek
icat <-------> buluş
icra etmek <-------> uygulamak Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yürütmek
içtimai <-------> toplumsal
idare <-------> yönetim
idare heyeti <-------> yönetim kurulu
idareci <-------> yönetici
idari <-------> yönetimsel
iddia <-------> sav
iddia etmek <-------> savlamak
ideal <-------> ülkü Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ülküsel
idealist <-------> ülkücü
ididal <-------> ılımlılık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ölçülülük
idrak <-------> algı
idrak etmek <-------> algılama Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? anlamak
ifade <-------> anlatım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? deyiş
iflas <-------> batkı
ifraz <-------> salgı
iftira <-------> kara çalma Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? karacılık
ihmal etme <-------> savsaklamak
ihmalkar <-------> savsak
ihracaat <-------> dışsatım
ihsan <-------> kayra
ihtar <-------> uyarı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? uyarma
ihtimal <-------> olasılık
ihtimam <-------> özen
ihtiras <-------> tutku
ihtisas <-------> uzmanlık
ihtişam <-------> görkem
ihtiyaç <-------> gerekseme
ihtiyari <-------> istemli
ihtiyat <-------> sakıntı
ihtiyatkar <-------> sakıngan
ihtizaz <-------> titreşim
ikametgah <-------> konut
ikaz <-------> uyarı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? uyarma
ikmal <-------> bütünleme
iktibas <-------> aktarma Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? alıntılama
iktidar <-------> erk
iktifa etmek <-------> yetinmek
iktisadi <-------> tutumsal
iktisat <-------> tutum
ilahi <-------> tanrısal
ilahiyat <-------> tanrı bilim
ilan <-------> duyuru
ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
ilham <-------> esin
ilham almak <-------> esinlenmek
illegal <-------> yasadışı
illüzyonist <-------> gözbağcı
ilmi <-------> bilimsel
iltica <-------> sığınma
iltica etmek <-------> sığınmak
iltihap <-------> yangı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? irin
ima <-------> anıştırma
ima etmek <-------> anıştırmak
imaj <-------> görüntü Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? imgel
imal <-------> yapım
imalatçı <-------> yapımcı
imalathane <-------> yapımevi
iman <-------> inan Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? inanç
imkan <-------> olabilirlik Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? olanak
imkansız <-------> olanaksız
imla <-------> yazım
imtihan <-------> sınav
imtiyaz <-------> ayrıcalık
inat <-------> direnim
indeks <-------> dizin
infaz <-------> yürütüm
inhiraf <-------> açılım
inhisar <-------> tekel
inkar <-------> yadsıma
inkar etmek <-------> yadsımak
inkilap <-------> devrim
inkişaf <-------> açınma Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? gelişim Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? gelişme
insiyak <-------> içgüdü
insiyaki <-------> içgüdüsel
inşaat <-------> yapı
intiba <-------> duyuş Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? izlenim
intihap <-------> seçim
intizam <-------> düzen Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? düzenlilik
iptidai <-------> ilkel
irade <-------> istem Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? istenç
irsi <-------> kalıtsal
irtibat <-------> bağlantı
irtica <-------> gericilik
irticalen <-------> doğaçtan Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? doğaçlama
isim <-------> ad
ispat <-------> kanıtlama
ispat etmek <-------> kanıtlamak
istatistik <-------> sayılama
istibdat <-------> baskı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? zorbalık
istida <-------> dilekçe
istidat <-------> anıklık
istifa <-------> çekilme
istifade <-------> ası Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yarar
istifade etmek <-------> yararlanmak
istihbarat <-------> danışma Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? haber alma
istihlak <-------> tüketim Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yoğaltım
istihsal <-------> üretim
istikamet <-------> doğrultu Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yön Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yönelti
istiklal <-------> bağımsızlık
istila <-------> salgın
istimlak <-------> kamulaştırma
istisna <-------> ayrallık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? kural dışı
istişare <-------> danışma
isyan <-------> başkaldırı
işaret <-------> im Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? belgi Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? belirti
işaret etmek <-------> imlemek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? göstermek
ithalat <-------> dışalım
itibar <-------> saygınlık
itikat <-------> inanç
itilaf <-------> anlaşma
itimat <-------> güven Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir?
itina <-------> özen
itinalı <-------> özenli
itiyat <-------> alışkı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? alışkanlık
itiyat <-------> alışkanlık
izah <-------> açıklama Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? anlayış
izale (etme) <-------> giderme Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yoketme
izdiham <-------> yığılaşma
izolasyon <-------> yalıtım
izole etmek <-------> yalıtmak
izzeti nefis <-------> onur Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? özsevi
jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
jeolog <-------> yerbilimci
jeoloji <-------> yerbilim
jurnal <-------> giz iletim
jüri <-------> seçici
kabiliyet <-------> yetenek
kabir <-------> gömüt
kabus <-------> karabasan Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ağırlık basma
kadar <-------> değin Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? dek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? denli
kademe <-------> aşama
kader <-------> alınyazısı Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yazgı
kaderci <-------> yazgıcı
kafi <-------> yeter Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? yeterli
kafiye <-------> uyak
kaide <-------> kural
kainat <-------> evren
kalifiye <-------> nitelikli
kalite <-------> nitelik
kaliteli <-------> nitelikli
kamera <-------> sinealıcı
kamp <-------> dinlenek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? toplanak
kampanya <-------> savaşım Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? alım-satım dönemi
kamyon <-------> yüklet
kanaatkar <-------> yetkin
kanande <-------> akıncı
kanun <-------> yasa
kanuni <-------> yasal
kaparo <-------> güvenmelik
kapital <-------> anamal
kapitalist <-------> anamalcı
kapris <-------> özenç
karakter <-------> ıra
kare <-------> dördül
kati <-------> kesin
katip <-------> yazman
katiyen <-------> kesinlik
katliam <-------> kırım
kaybetme <-------> yitirme
kaybolmak <-------> yitmek
kayıp <-------> yitik
keder <-------> üzünç
kelime <-------> sözcük
kemiyet <-------> nicelik
kere <-------> kez
kesafet <-------> yoğunluk
kesif <-------> yoğun
keşif <-------> bulgu
keyfiyet <-------> nitelik
kifayet <-------> yeterli
kifayetli <-------> yeterli
kifayetsiz <-------> yetersiz
kısım <-------> bölüm
kıstas <-------> ölçek Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? ölçüt
kitabe <-------> yazıt
kıyafet <-------> giyim
kıyas <-------> örneksel
kıyas <-------> ölçme Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? benzetme
kıyaslama <-------> karşılaştırma
kollokyum <-------> konuşu
komedi <-------> güldürü
komedyen <-------> güldürmen
komisyon <-------> yarkurul
kompleks <-------> karmaşık Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? karmaşa
komplike <-------> karışık
komplo <-------> gizdüzen
komposizyon <-------> düzen
konferans <-------> konuşma
konfeti <-------> saçı
kongre <-------> kurultay
konserve <-------> saklanca
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir?

Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: imalatın eş anlamlısı, üretim eş anlamlısı, imalat eş anlamlısı, imalat kelimesinin eş anlamlısı, imalat es anlamlisi, üretim eş anlamı, eş anlamlı kelimeler nedir, güvenilir eş anlamlısı, güvenilir kelimesinin eş anlamlısı, üretimin eş anlamlısı nedir, üretim eş anlamlısı nedir, gaye es anllamlısı, denli eş anlamlısı, denli es anlamlisi, güvenilir eş anlamlısı nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? - Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri gizem Soru Cevap 0 01-05-2012 01:39
İnternette En Çok Kullanılan Kelimeler Nelerdir elif Teknoloji 0 27-01-2012 02:51
İngilizcede en fazla kullanılan kelimeler nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 03:55
Sesteş kelimeler nelerdir elif İlköğretim 0 10-06-2011 05:23
Bitişik yazılan birleşik kelimeler nelerdir elif İlköğretim 0 10-06-2011 05:21

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:21 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.