bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 19-02-2013, 06:05   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı

Yerküre Nedir - Yerkürenin YapısıYerküre'nin içi ile ilgili bilgilerimiz üst katmanlar dışında ikinci eldendir. Yerbilimi (Jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre'ye ait bilgilerin çoğu Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı sismik dalgaların incelenmesi sonucunda elde ediliyor. Depremler sonucunda oluşan doğal veya bilim adamlarının oluşturduğu yapay sismik dalgaların Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı farklı yapılardaki katmanlarda farklı davrandıkları biliniyor. Yerküre içinde hareket eden bu dalgaların davranışlarının incelenmesi sonucunda Yerküre'nin iç yapısı anlaşılabiliniyor.

Yerküre'nin merkezindeki kati haldeki Nikel ve demirden oluşan İç Çekirdek (Inner Core) bulunuyor. Bu çekirdeği çevreleyen Diş Çekirdek (Outer Core) ise Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı içindeki sülfür ve Oksijen nedeniyle ergime noktası düştüğü için Sıvı halde bulunan nikel ve demirden oluşuyor. 4.5 milyar yıldır soğumasına rağmen hala çok Sıcak olan çekirdek Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Yerküre'nin manyetik alanının oluşmasındaki etkendir. Daha sonra gelen ve Alt Manto ve Üst Manto diye ikiye ayrılan Manto (Mantle) ise Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kısmen ya da tümüyle eriyik durumdaki kayaçlardan oluşan magmayı içermektedir.

Demir Magnezyum silikon ve oksijence zengin mineralleri içeren
Manto'dan sonra Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bu katmanların en incesi olan ve Okyanuslar ile kıtaları barındıran Yerkabuğu (Crust) bulunuyor. Oksijen ve silikonca zengin Yerkabuğu'nda Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Okyanus tabanlarını oluşturan bazalt Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı en çok bulunan kayaç türüdür. Kıtalardan oluşan kabuk kısmi ise bazalt ile daha az yoğun olan granit Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kumtaşı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kireçtaşı gibi kayaçları barındırıyor.

Kutuplarda ve ekvatorda farklı olan Yer yarıçapı ortalama değer olan 6 Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı371 km olarak alınmıştır. Yoğunluk ve sıcaklıklar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı katman içindeki ortalama değerlerdir. Yerküre'nin üst katmanları fiziksel olarak ayrı bir bölümlemeyle de incelenebilinir. Litosfer (Taşküre) adi verilen set katman Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Yerkabuğu ve Manto'nun en üst kısmından oluşur. Astenosfer ise Litosfer'in altındaki Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Plastik özellikleri gösteren akışkan Üst Manto bölümüdür. Litosfer tek parça değildir Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı okyanus ve kıtaların sınırlarından farklı şekilde levhalara bölünmüştür.

Manto katmanı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yeryüzündeki hareket liliğin en büyük nedenidir. Manto'nun alt bölümleri üst bölümlerine göre çok daha sıcaktır. Burada oluşan konveksiyonda Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı daha sıcak olan magma yükselir Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı soğur Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı katılaşır ve Üst Manto'daki daha soğuk kayaların batmasına neden olur. Batan bu kayalar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı tekrar ısınır Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı erir ve yükselir. Henüz tam anlamıyla modellenemeyen bu devinim Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Litosfer'deki levhaların hareket etmesine neden olur.

Dünya'nın Oluşumu ve Depremler
Üzerinde yasadığımız dünyanın 5 milyar yıllık tüm oluşum süreci içerisinde depremler meydana gelmiştir. Dünyanın oluşumunun büyük bir bölümünü tamamladığı süreç olan Arkeozoik Dönem de 4 milyar yıl boyunca yeryüzünün seklini tamamen değiştirecek güçte depremler olmuştur. Ayrıca bu süre içerisinde kita çekirdekleri meydana gelmiş ve yerküre üzerindeki ilk kıvrımlar yani dağlar oluşmuştur.

Paleozoik Dönem'de yeryüzündeki ilk büyük kıvrımlar Hersin yen ve Kaledoniyen kıvrımları ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde de Arkeozoik dönemdeki kadar olmasa da şiddetli tektonik hareketler Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kıvrılmalar ve volkanik olaylar meydana gelmiştir. Süper Kıta adini verdiğimiz "Pangea" kıtası bu oluşumlar sonucunda büyümeye daha sonra da kıtalara ayrılmaya başlamıştır.

Mezozoik zamanda ise Pangea kıtası parçalanmaya başlamış ve yavaş yavaş bugünkü kıtalar ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemde Alp-Hizalaya kıvrımlarının oluşması için gerekli olan tortullaşma meydana gelmiştir. Neozoik zamanda ise çok şiddetli tektonik ve volkanik hareketlenmeler olmuştur. Mezozoik dönemde birikmiş olan tortullar ile Alp-Hizalaya kıvrımları oluşmuştur. Bu dönemde Pangea kıtası tamamen yok olarak yerini bugünkü kıtalara bırakmış Tetis Denizi de Atlas ve Hint Okyanusları'nın oluşmasına neden olmuştur. Türkiye'nin büyük bir bölümü ve Kuzey Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Güney ve Bati Anadolu Fay Hatları da bu sızma sayesinde ortaya çıkmıştır. Yine seizma nedeniyle seizma nedeniyle deniz çanakları derinleşmiştir. Karadeniz buna çok iyi bir örnektir.

Antropozoik Dönem'in ilk yarısında buzullaşma meydana gelmiştir. İngiltere Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Avrupa'dan kopup Ada haline gelmiştir. Deniz seviyesi bugünkü seviyesine ulaşmış Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Ege it Karaşi çökmüş ve Akdeniz'in suları ilerleyerek Ege Denizi Yerküre Nedir - Yerkürenin YapısıÇanakkale ve İstanbul Boğazları'nı oluşturmuştur

Deprem Nedir
Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kayaçların kırılma sinirini astığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. (Ayrıca aktif volkanların içindeki hareketlilik nedeniyle oluşan ve yapıları farklı olan küçük depremler de vardır.) Deprem Şiddetleri ve Yarattığı Etkiler

DEPREM ŞİDDET CETVELI
Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır

A Tipi
Kırsal konutlar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı ker yapılar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kireç ya da çamur harçlı moloz tas yapılar.

B Tipi
Tuğla yapılar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yarim kagir yapılar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kesme tas yapılar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı beton biriken ve hafif Prefabrike yapılar.

C Tipi
Betonarme yapılar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı iyi yapılmış ahşap yapılar.Şiddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı çok ve pek çok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı %5 Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir.

Yapılardaki hasar ise beş gruba ayrılmıştır

Hafif Hasar
İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle
tanımlanır.

Orta Hasar
Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kiremitlerin kayması Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır.

Ağır Hasar
Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır.

Yıkıntı
Duvarların yarılması Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır.

Fazla Yıkıntı
Yapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır.Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır. Bunlardan;

a) Bölümünde depremin kişi ve çevre
b) Bölümünde depremin her tipteki yapılar
c) Bölümünde de depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmiştir
MSK Şiddet Cetveli

I- Duyulmayan
(a)
Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yalnız sismograflarca kaydedilirler.

II- Çok Hafif
(a)
Sarsıntılar yapıların en üst katlarında Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısıdinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir.

III- Hafif
(a)
Deprem ev içerisinde az kişi Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir. Dikkatli kişiler Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler.

IV- Orta Şiddetli
(a)
Deprem ev içerisinde çok Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir. Kapı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı asili eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan Sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler.

V- Şiddetli
(a)
Deprem Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yapı içerisinde herkes Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya baslar. Yapılar bastan aşağıya titrerler Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı asilmiş eşyalar ve duvarlara asilmiş resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı Saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değiştirebilirler ya da devrilebilirler. Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir.

(b)
A tipi yapılarda hafif hasar olabilir.

(c)
Bazen kaynak sularının debisi değişebilir.

VI- Çok Şiddetli
(a)
Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes tefinden hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bazı kişiler dengelerini kaybederler. Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bardak v.s.gibi Cam eşyalar kırılabilir Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler.

(b)
A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür.

(c)
Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm. genişliğinde çatlaklar olabilir. Dağlarda rasgele yer kaymaları Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı pınar sularında ve yeraltı Su düzeylerinde değişiklikler görülebilir.

(a)
Herkes korkar ve dışarı kaçar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir.

(b)
C tipi çok binada hafif hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı B tipi çok binada orta hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı A tipi çok binada agir hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı A tipi az binada yıkıntı görülür.

(c)
Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak Suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya baslar. Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Tas duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.

VIII- Yıkıcı
(a)
Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Agaç dalları kırılıp Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı düşer. En agir mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asili lambalar zarar görür.

(b)
C tipi çok yapıda orta hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı C tipi az yapıda ağır hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı B tipi çok yapıda ağır hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı A tipi çok yapıda yıkıntı görülür. Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar tasları devrilir. Tas duvarlar yıkılır.

(c)
Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm. ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Göl suları bulanır Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir.

IX- Çok Yıkıcı

(a)
Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rasgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar.

(b)
C tipi çok yapıda ağır hasar Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı C tipi az yapıda yıkıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı B tipi çok yapıda yıkıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı B tipi az yapıda fazla yıkıntı ve A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur. Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bükülür yollar bozulur.

(c)
Düzlük yerlerde çokça Su Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur. Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür. Bunların dışında Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Sulu olanlar kurur.

X- Ağır Yıkıcı
(b)
C tipi çok yapıda yıkıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı C tipi az yapıda yıkıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı B tipi çok yapıda fazla
yıkıntı Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür. Baraj Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu
rayları eğrilir. Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler
oluşur.

(c)
Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir. Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur. Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir. Kanal Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı Göl ve nehir suları karalar üzerine tasar. Yeni Göller oluşabilir.

XI - Çok Ağır Yıkıcı
(b)
İyi yapılmış yapılarda Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı köprülerde Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı su bentleri Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur. Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır.

(c)
Yer Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur. Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür.

XII- Yok Edici (Manzara Değişir)
(b)
Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar.

(c)
Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir. Kaya düşmeleri ve nehir versanlarin deki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı

Yerküre Nedir - Yerkürenin Yapısı konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: yerküre nedir, yerkürenin iç yapısı nedir, dünya neden yerküre denir, yer küre nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kayaç Yapısı Nedir? elif Coğrafya 0 12-12-2011 10:15
Bitki Hücresinin yapısı Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 01:08
Yerkürenin Yapısı ve Katmanları elif Biyoloji 0 05-02-2011 01:10
Yerkurenin dansi mormavi Karışık Resimler & Fotoğraflar 0 25-06-2009 06:02
Türklerde Çağlara Göre Cümle Yapısı Nedir?-Cümle Yapısı Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:09

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:34 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats