bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 19-02-2013, 06:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir

Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir


Dünya'nın atmosfere yakın yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyılda 0.6 (± 0.2)°C artmıştır. İklim değişimi üzerindeki yaygın bilimsel görüş Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir "son 50 yılda sıcaklık artışının insan hayatı üzerinde farkedilebilir etkiler oluşturduğu" yönündedir..

Küresel ısınmaya Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir su buharı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir metan gibi bazı gazların Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir güneşten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı ileri sürülmektedir. Su buharı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir diğer sera gazlarından farklı olarak güneşten gelen radyasyonun şiddetine ve gezegenin ortalama ısısına göre sabit olan bağlı bir değişkendir. Dolayısıyla küresel ısınma konusunda pasif zararlara sahiptir..

Ancak diğer sera gazları Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yer yer bağımsız değişken olarak küresel ısınma üzerinde aktif bir etki yaratabilirler. Örneğin karbondioksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yoğun volkanik etkinlik sonucu ya da insanlar tarafından fosil yakıtların yakılmasıyla yoğun olarak atmosfere salınabilir. Bu durum Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir gezegenin ortalama ısısından bağımsız olarak ortaya çıkabilen ve ortalama ısının artması sonucunu doğuran bir etken olarak işlev görür. Bugün için bilim çevrelerinde küresel ısınmadan başat rolün atmosferde karbondioksit oranının artmasına bağlanmaktadır..

Her ne kadar atmosferdeki karbondioksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yeşil bitkilerin fotosentez olayında Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir karbondioksitin litosfer yüzeyinde suda çözünmesiyle Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir atmosferden çekilmekte ise de Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bu mekanizmaların kapasitesinin üzerinde karbondioksit salınımı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir gezegen üzerinde sera etkisi yaratmaktadır..

Su buharı dışındaki sera gazları dolayısıyla gezegen yüzeyindeki ortalama ısının artması Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir buharlaşmanın artmasına yol açacaktır. Bu ise atmosferde daha fazla su buharı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yani bulut oluşmasına yol açar. Bulutlar Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir güneşten gelen radyasyonun bir bölümünü dış uzaya yansıtırken bir bölümünü soğurarak ısınırlar Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bir bölümünü de yeryüzüne geçirirler. Litosfer ve hidrosfere ulaşan bu radyasyonun da bir bölümü soğurularak ısınmaya yol açarken bir bölümü dış uzaya yansır. Dış uzaya yansıyan radyasyon yeniden bulut kütlesi ile karşılaştığında Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir aynı olaylar yaşanır Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yansıtılır Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir soğurulur Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir dış uzaya kaçar.rnrnBu mekanizma Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir su buharı dışındaki sera gazlarının atmosferde artması sonucu bulutların sera etkisini artırmakta Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir küresel ısınmaya yeni bir katkıya yol açmaktadır..

Dünya Savaşı sonrasında dünya nüfusu 2 kat Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir buna karşılık enerji kullanımı 4 kat artmıştır. 1958 yılında atmosferdeki 315 ppm/m3 karbondioksit oranı 2004'te 379 ppm/m3 olmuştur. ABD dünya nüfusunun %4'üne sahipken karbondioksit üretiminin %25'ini gerçekleştirmektedir. The Observer gazetesinin Şubat 2004'te yayımladığı Pentagon'a ait Küresel Isınma Raporu'na göre önümüzdeki 20 yıl içerisinde Avrupada birçok kıyı kenti sular altında kalacaktır. Guardian gazetesinde 2004 yılında yer alan küresel ısınma haritasına göre bundan en az etkilenen bölgeler Türkiye ve Ortadoğu ile kıyı kesimleri hariç Kuzey Afrika'dır..

İklim sistemi içsel ve dışsal (insani etkiler Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir güneş hareketleri ve sera gazları Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir vb.) nedenlerden etkilenmektedir. İklimbilimciler (klimatolog) küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Bu değişimin detaylı nedenleri açık bir araştırma alanıdır ama bilimsel çoğunluk sera gazlarının son zamanlardaki sıcaklık artışının başlıca nedeni olduğunu belirtmektedir. Atmosferdeki karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) oranlarındaki artış dünya yüzeyinin sıcaklığını yükseltmektedir. CO2 oranındaki artış dünyanın yüzeyini ısıtmakta ve kutuplara yakın buzların erimesine yol açmaktadır. Buzlar eridikçe yerlerini kara veya sular almaktadır. Kara ve suların buza oranla daha az yansıtıcı olması güneş ışınımı emilimini arttırmakta ve dolayısıyla buzullarda daha fazla erimeye yol açmaktadır..

SERA ETKİSİ ARTIŞI
Ortalama koşullarda Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir Yer/atmosfer sistemine giren kısa dalgalı güneş enerjisi ile geri salınan uzun dalgalı yer ışınımı dengededir. Güneş ışınımı ile yer ışınımı arasındaki bu dengeyi ya da enerjinin atmosferdeki ve atmosfer ile kara ve deniz arasındaki dağılışını değiştiren herhangi bir etmen Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir iklimi de etkileyebilir. Yer/atmosfer sisteminin enerji dengesindeki herhangi bir değişiklik Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir ışınımsal zorlama olarak adlandırılmaktadır. Sera gazı birikimlerindeki bu artışlar Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir Yerküre'nin uzun dalgalı ışınım yoluyla soğuma etkinliğini zayıflatarak Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir Yerküre'yi daha fazla ısıtma eğilimindeki bir pozitif ışınımsal zorlamanın oluşmasını sağlamaktadır. Yer/atmosfer sisteminin enerji dengesine yapılan bu pozitif katkı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir artan ya da kuvvetlenen sera etkisi olarak adlandırılır. Bu ise Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir Yerküre atmosferindeki doğal sera gazları (su buharı (H2O) Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir CO2 Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir CH4 Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir N2O ve ozon (O3)) yardımıyla yüz milyonlarca yıldan beri çalışmakta olan bir etkinin Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bir başka sözle doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını taşımaktadır. Artan sera etkisinden kaynaklanabilecek bir küresel ısınmanın büyüklüğü Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir her sera gazının birikimindeki artışın boyutuna Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bu gazların ışınımsal özelliklerine Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir atmosferik yaşam sürelerine ve atmosferdeki varlıkları sürmekte olan öteki sera gazlarının birikimlerine bağlıdır.

DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI ÖNEMLİ PROBLEMLERDEN BİRİ OLARAK GÖRÜNEN "SERA ETKİSİ" NEDİR?
Dünya Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir enerjisinin büyük bir bölümünü fosil yakıtları yakarak sağlamaktadır - sadece petrol değil Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir kömür ve doğal gaz da dahil. Bu yanma sonucunda karbondioksit açığa çıkmaktadır. Karbon Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yüz milyonlarca yıldır yeryüzündeki fosil yakıtlarda depolanmıştır. Özellikle son yüzyılda Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir büyük miktarlarda fosil yakıt yakılması sonucu Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir açığa çıkan karbondioksitte de artış olmuştur. Bütün karbondioksit atmosferde kalmaz; bir kısmı okyanus ve göl sularında çözünür ve bir kısmı da Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir kalsiyum ve magnezyum karbonat formunda kayaya dönüşür. Fakat ölçümler Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir atmosferdeki karbondioksit miktarının her yıl yavaşça arttığını göstermektedir.
Atmosferdeki karbondioksit miktarının artışı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir önemli bir problemi de beraberinde getirmektedir. Karbondioksitin görünür ışığa karşı geçirgenliği vardır Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir fakat kızıl-ötesi ışığı emer. Dünyanın güneşten aldığı enerji Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir çoğunlukla görünür ışık formundadır. Atmosferdeki karbondioksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir görünür ışığa karşı geçirgen olduğu için Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir enerji direkt olarak yeryüzüne ulaşır. Fakat yeryüzünden yansıyan ışık genelde kızıl-ötesi formundadır ve atmosferdeki karbondioksit tarafından emilir. Karbondioksit molekülü bu enerjiyi tutmaz ve bütün yönlere olmak üzere tekrar yayar ve böylece Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bir kısmını yeryüzüne geri göndermiş olur. Karbondioksitin etkisi Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir güneşten gelen enerjinin yeryüzüne ulaşmasını engellemek şeklinde değil Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir fakat bu enerjinin bir kısmının uzaya geri gitmesini önlemek şeklindedir. Bu sürece Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir sera etkisi denmektedir.
Atmosferdeki karbondioksit miktarının her yıl arttığı düşünüldüğünde Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yeryüzündeki ortalama sıcaklıkta derece derece gerçekleşecek bir artış beklentisi ortatya çıkmaktadır. Dünyanın ikliminde ciddi etkileri olması için Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir sıcaklık artışının çok büyük olması gerekmez. Antarktika buzunun eriyerek Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir dünyanın kıyı şehirlerinde sel haline dönüşmesi için Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yaklaşık 4°C' lik bir artış yeterli olacaktır. Ve 1975 yılından bu yana Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir ortalama sıcaklık yavaş yavaş artmaktadır.

Yeryüzü güneşten gelen bir ışık enerjisi alır. Bu enerjinin bir kısmı bulutlar ve yer yüzeyi tarafından yansıtılır. Geriye kalan kısım atmosfer ve yeryüzü tarafından toplanır. Yeryüzü Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir bir kısmı atmosfer tarafından soğurulan kızılötesi ışınlar yayar. Bu kızılötesi ışınların uzaya giden kısmıyla yeryüzünde biriken güneş enerjisi dünyanın ortalama sıcaklığını sabitleyebilecek şekilde dengelenir.

Eğer atmosfer daha fazla kızılötesi ışın soğurursa Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yeryüzü topladığından daha az enerji yayar ve bu ısınmasına neden olur. Bu durum Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir ilk sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklıkta yeni bir denge sağlanana dek yeryüzün ışımasını artırır. Buna sera etkisi denir. Sera etkisi olmasaydı yeryüzündeki ortalama sıcaklık -18 derece olurdu. Oysa Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdirbugün sıcaklık 15 derece.

Kısaca kızılötesi ışınların atmosfer tarafından tutulması “sera etkisi” olarak adlandırılır Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir çünkü bitki seralarındaki camların iç tarafı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir gezegenin atmosferi gibi görünen güneş ışınlarını geçirme ve nesneler tarafından seranın içine salınan kızılötesi ışınların bir kısmını geçirmeyerek tutma özelliğine sahiptir. Ancak bu etki seraların içine hakim olan sıcaklığın tek sorumlusu değildir. Camların iç tarafı havanın dolaşımını ve dolayısıyla ısının taşınarak azalmasını engeller. Bu durum özellikle rüzgar kuvveti dikkate alındığında daha önemlidir. Ancak Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir sera etkisinin bu son özelliği gezegeni çevreleyen uzay boşluğu için geçerli değildir ve bu anlamda sera etkisi olarak adlandırılan olaya dahil değildir.

Kızılötesi ışınları soğuran tüm gazlar sera etkisine neden olan gazlardır. Bunlar Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir karbondioksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir su buharı Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir azot protoksit Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir ozon ve sentetik endüstri molekülleridir. Etkileri Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir yoğunluklarına ve molekül başına soğurma kapasitelerine bağlıdır. Yoğunlukla ilgili olarak su buharının durumu ayrıcalıklıdır Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir çünkü yeryüzünde bolca bulunan su iklim sisteminin ayrılmaz parçasıdır. Su buharının atmosferdeki yoğunluğu havanın onu tutma kapasitesi ile belirlenir. Endüstriyel çağın başından beri insan faaliyetleri sera etkisi yaratan başka gazların salımına sebep oluyor ve bu gazların atmosferdeki yoğunluğu belirgin ve düzenli bir şekilde artıyor. Ek sera etkisi de küresel ısınmayı tetikliyor. Bu “radyoaktif gelişme” 1990 ile 2004 yılları arasında yüzde 20 oranında artış gösterdi.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir

Sera Gazlarının Canlılar Üzerinde Ki Etkileri Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sera etkisinin canlılar üzerindeki etkisi, canlıların gezegenimiz üzerindeki etkileri, sera etkisinin canlılara etkisi, atmosferde biriken gazlarin miktarinin artmasinin canlilar uzerindeki etkiler, küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkileri, gazların canlılar üzerindeki etkileri nelerdir, sera etkisinin canlılar üzerindeki etkileri, sera gazlarının hayvanlar üzerindeki etkisi, küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkisi, sera etkisinin sonuçları nelerdir, karbondioksitin canlılar üzerindeki etkisi, sera gazların artışını bitki hayvan ve insan üzerindeki, sera gazlarının canlılar üzerindeki etkisi, seranın etkisinin canlılar uzerindeki etkisi, atmosferde biriken sera gazlarının artmasının canlıların üzerindeki etkileri nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sera gazlarının ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 30 01-06-2014 08:22
Doğal unsurların canlılar üzerindeki etkileri Nelerdir elif Soru Cevap 0 08-02-2013 02:24
atmosferdeki sera gazlarının hayvanlar üzerindeki etkileri klarisa_menda Soru Cevap 2 25-03-2012 02:18
Mevsimlerin iklimlerin Canlılar Üzerindeki Etkileri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 04:33
Radyasyonun canlılar üzerindeki etkileri nelerdir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 11-10-2010 11:30

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:54 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats