bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-02-2013, 01:53   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Doğadaki Madde Döngüleri

Doğadaki Madde Döngüleri


Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.Doğada ekolojik önemi olan bu maddeler canlılar ve çevreleri arasında alınıp verilir.Bu maddeler güneş enerjisi yardımıyla belirliyörüngeleri izleyerek dolaşımlarını tamamlarlar.Maddelerin ekosistemdeki bu dolaşımınamadde döngüsü denir.Tüm maddeler döngü yoluyla sürekli olarak canlılar tarafından yeniden kullanılır.Canlılar için gerekli olup Doğadaki Madde Döngüleridevredilmesi gereken maddelerin en önemlileri;oksijen Doğadaki Madde Döngülerisu Doğadaki Madde Döngüleriazot Doğadaki Madde Döngülerikarbon Doğadaki Madde Döngülerifosfor ve kükürttür. Bu madde döngülerindeki en önemli rolü saprofitler ve kemosentetik bakteriler üstlenmektedir. Çünkü bunlar doğada her an toprağa düşen organik artıkları ve cesetleri ayrıştırarak inorganik maddelere dönüştürürler.Daha sonra bu yollarla serbest kalan inorganik maddeler yeniden fotosentez ve kemosentez yoluyla kullanılır halegetirilir.Fotosentez ve kemosentez olaylarıyla tekrar inorganik maddeler organik maddelere dönüştürülür. Bu organik artıklar yaprak Doğadaki Madde Döngüleriodun Doğadaki Madde Döngülerikaya parçaları ve hayvan leşleri olabilir.Doğada hiçbir zaman madde kaybı söz konusu değildir

Doğadaki Madde Döngüleri
Canlı yapısının en önemli elementlerinden birisi karbondur.Bütün organik bileşiklerin temel yapı elemanıdır.Bunun için canlı organizmalar karbonlu bileşikleri kullanmak zorundadırlar.Karbon doğada hem mineral biçiminde (kömür Doğadaki Madde Döngülerielmas Doğadaki Madde Döngülerigaz halinde ya da suda çözünmüşdurumda karbondioksit olarak) hem de organik biçimde (canlı varlıklarca oluşturulanmoleküllerde) bulunur.Yeşil bitkiler güneşten gelen ışık ve doğadan absorbe ettikleri su ve karbondioksit molekülleri ile organik maddeleri sentezlerler.Bazı bakteriler ise besini kemosentez yoluyla üretirler.Bitki ve bazı bakterilerin sentezlediği organik maddeler arasında karbonhidrat önemli bir yer tutar.Karbonhidratları ve türevlerini Doğadaki Madde Döngülerisaprofit bakteriler absorbe ederek ve hayvanlar besin olarak tüketerek solunumda kullanmaları sonucu atmosfere serbest karbondioksit bırakırlar.

Gerek hayvanların gerekse mikroorganizmaların ölümleri sonucunda Doğadaki Madde Döngüleri toprakta ayrışmayabaşlayan vücut yapıları Doğadaki Madde Döngüleri metan bakterileri tarafından ayrıştırılarak CO’ ye dönüştürülür ve atmosfere serbest olarak bırakılır.Şemada görüldüğü gibi CO Doğadaki Madde Döngüleri ışık ve su varlığında tekrarbitkiler tarafından fotosentez reaksiyonlarında kullanılır.
Bunun dışında bitki ve hayvan ölüleri Doğadaki Madde Döngüleri toprağın çok derinlerinde Doğadaki Madde Döngüleri yüksek basınç ve sıcaklık etkisi altında petrol ve kömür gibi yapılara dönüşebilirler.Petrol ve kömür Doğadaki Madde Döngüleri insanlar tarafından enerji ihtiyaçları için kullanılırken yine açığa karbondioksit (CO ) ve karbonmonoksit (CO) gazları çıkar.

Doğadaki Madde DöngüleriTek hücreli olsun çok hücreli olsun doğadaki tüm canlılar Doğadaki Madde Döngüleri yapılarına aldıkları besin maddeleri ile amino asit ve bu amino asitlerden de protein sentez ederler.Protein sentezi için gereken ana elementler ise karbondan sonra azottur.Azot gerek proteinlerin gerekse
DNA ‘ nın moleküler yapısı için gerekli olan çok önemli bir elementtir.Canlılar bunun için azotu kullanmak zorundadırlar.

Atmosferde %78 gibi yüksek bir oranda azot vardır.Fakat çoğu canlı atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamaz.Azotun önce bakteriler Doğadaki Madde Döngülerisu yosunları ve bazı likenler tarafından aşka elementler-le birleştirilerek nitratlara dönüştürülmesi gerekir.Havadaki azotgazı Doğadaki Madde Döngüleri topraktaki azot tutucubakteriler tarafından nitratlara dönüştürülür.Bitkiler büyümeleri için gerekli azotu sağlamak için nitratları soğururlar.Hayvanlar bu bitkilerle beslenirler. Bakteri ve mantarlar Doğadaki Madde Döngüleriölü bitki ve hayvanları toprağa amonyum bileşikleri yayarak çürütürler. Nitrat tutan bakteriler bu amonyum bileşiklerini Doğadaki Madde Döngüleri daha sonra bitkilerde kullanmak için nitrata dönüşen Doğadaki Madde Döngülerinitrite dönüştürürler.Nitrat bozan bakteriler azot bileşiklerinin yeniden azot gazına dönüşmesini sağlarlar (denitrifikasyon).
Atmosfere serbest bırakılan azot Doğadaki Madde Döngüleri diğer mikroorganizmalar yada mantar Doğadaki Madde Döngüleri yosun vb. gibi canlılar tarafından absorbe edilerek protein sentezinde kullanılırlar.Bitkilerin kendileri de azotu kullanıp protein sentezlediği gibi Doğadaki Madde Döngüleri hayvanlar tarafından tüketilerek sindirildikten sonrayapılarındaki azotla yine protein sentezi gerçekleştirilir.
Ayrıca yıldırımve şimşek gibi gibi doğa olayları toprağa azot bağlanmasında etki ederler.Doğadaki Madde Döngüleri

Su Doğadaki Madde Döngüleri bazı doğal kuvvetler ve hava hareketleriyle atmosfer ile yer yüzündeki karalar ve sular arasında sistemli bir şekilde hareket etmektedir.Buna su döngüsü veya hidrolojik dolaşım denir.Güneş enerjisinin ısıtmasıyla Doğadaki Madde Döngüleriçeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı;yağmur Doğadaki Madde Döngülerikar Doğadaki Madde Döngüleri dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner.Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırken Doğadaki Madde Döngüleridaha büyük bir kısmı Doğadaki Madde Döngülerigöl ve deniz gibi kaynaklarda birikir.Su döngüsü de Doğadaki Madde Döngüleriöteki tüm döngüler gibi süreklidir.Bitkiler de terleme ile su döngüsüne katılır.Yer yüzündeki bütün sular Doğadaki Madde Döngülerisu döngüsüne katılmaktadır.Yani Doğadaki Madde Döngüleridenizlerden buharlaşan su Doğadaki Madde Döngüleriyağış olarak yer yüzüne dönmekte Doğadaki Madde Döngüleri bir kısmı yüzeysel sularda birikip Doğadaki Madde Döngüleribir kısmı da yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır.Burada toplanan sular Doğadaki Madde Döngülerisu döngüsüne devam eder (uzun su devri).Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmur Doğadaki Madde Döngüleri kar Doğadaki Madde Döngüleridolu Doğadaki Madde Döngüleri biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine kısa su devri denir.Buharlaşma ve terleme yoluyla yükselen su Doğadaki Madde Döngüleribulutlarda yoğunlaşır.Bunun sonunda da yağış oluşur.Yağış olarak geri dönen suyun bir kısmı yüzey sularında (göl ve denizlerde) depo edilir.
Diğer kısmı yer altı sularına karışır.Toprağa giren su Doğadaki Madde Döngüleri yer altı suyu olarak tekrar denizlere akar. Bu şekilde su döngüsü tamamlanmış olur.

OKSİJEN DÖNGÜSÜ

Oksijen Doğadaki Madde Döngülerideğişik biçimlere dönüşerek doğada sürekli bir döngüiçerisindedir.Havada gaz Doğadaki Madde Döngüleri suda ise çözünmüş olarak bulunan oksijen Doğadaki Madde Döngüleriserbest halde azottan sonra en çok bulunan elementtir.Hayvanların ve basit yapılı bitkilerin Doğadaki Madde Döngülerisolunum yoluyla aldıkları oksijen hidrojenle birleşince su oluşur.Bu su Doğadaki Madde Döngüleri daha sonra dışarıya atılarak doğaya verilir.Ortamdaki karbondioksit Doğadaki Madde Döngüleri algler ve yeşil bitkiler tarafından fotosentez yoluyla karbonhidratlara dönüştürülür Doğadaki Madde Döngüleriyan ürün olarak da oksijen açığa çıkar.Dünyadaki sular Doğadaki Madde Döngüleribiyosferin başlıca oksijen kaynağıdır.Oksijenin yaklaşık %90’ ının bu sularda yaşayan alglerce karşılandığı tespit edilmiştir.Diğer döngülerde de bazı aşamalarda oksijenin yer aldığı bilinmektedir.
Atmosferdeki oksijen oranı sabittir.Çünkü solunum durmayan bir olaydır ve bütün canlılar tarafından gerçekleştirilmektedir.

FOSFOR DÖNGÜSÜ

Fosfor da Doğadaki Madde Döngüleri canlılar için gerekli temel maddelerdendir.Hücrelerde nükleik asitlerin enerji aktarımlarını sağlayan adenozin trifosfat(ATP) maddesinde Doğadaki Madde Döngülerihücre zarının yapısında Doğadaki Madde Döngüleriayrıca kemik ve dişlerin yapısında bulunur.Fosfor diğer elementler gibi doğada bileşikler halinde bulunur.Fakat bu bileşikler suda kolay çözünmezler.Fosfor bileşikleri özellikle kemik Doğadaki Madde Döngüleridiş Doğadaki Madde Döngülerikabuk gibi hayvansal atıklarda ve doğal kayaçlarda bulunurlar.Bu bileşikler suda çözünmedikleri için diğer bazı bileşiklerle reaksiyona girerler.Bu bileşiklerin başında nitrat ve sülfirik asit yer alır.
Suda kolay kolay çözünmeyen fosfatlı bu bileşikler bu yolla çözülürler ve oluşan bu fosfat tuzları bitkiler tarafından absorbe edilebilirler.Bitkilerin hayvanlar tarafından besin olarak tüketilmesiyle fosfor dolaylı yoldan hayvanlara geçmiş olur.Fosfat Doğadaki Madde Döngüleriorganizma artıkları ile toprağa geçer ya da çözülmeyen bileşikler şeklinde diş Doğadaki Madde Döngülerikemik ve kabukların yapısına katılırlar.
Fosfat Doğadaki Madde Döngüleri kuş ve balıkların kemiklerinde de bulunduğu için Doğadaki Madde Döngüleri bu hayvanların ölmesi halinde fosilleri kayaçlara gömülebilir.Fosfat bileşiklerini ihtiva eden bu kayaçlar Doğadaki Madde Döngüleri yeryüzü hareketleriyle parçalanmaya uğrayarak tekrar doğaya karışabilir.Bunun yanında volkanik faaliyetlerle magma tabaasından yeryüzüne ilave olarak fosfat kazandırılabilir.Yine bazı tür bakteriler ortamda bulunan fosfatlı bileşikleri kemosentez reaksiyonlarıyla işleyerek çözünebilen fosfat tuzları (CaHPOve CaSOgibi) haline getirebilirler.
Fosfor döngüsünün temelini Doğadaki Madde Döngülerifosforun karalardan denizlere veya denizlerden karalara taşınması oluşturur.Fosfatlı kayalardaki fosforun bir kısmı Doğadaki Madde Döngülerierozyon yoluyla suda çözünmüşhale gelir.Bu inorganik fosfat Doğadaki Madde Döngüleribitkilerce Doğadaki Madde Döngülerisuda çözünmüş ortofosfat biçiminde alınır Doğadaki Madde Döngüleriorganik fosfatlara çevrilir.Beslenme zinciriyle otobur ve etobur hayvanlara aktarılır.Bitki artıkları Doğadaki Madde Döngüleri hayvan ölüleri ve salgılarındaki organik fosfatlar Doğadaki Madde Döngüleriayrıştırıcı mikroorganizmalar yardımıyla inorganik duruma çevrilir.Böylece yeniden bitkilerce alınmaya hazırdır.Jeolojik hareketlerdenbaşka Doğadaki Madde Döngülerifosforun denizlerden karalara dönüşü Doğadaki Madde Döngüleribalıkçılık ve balık yiyen deniz kuşlarının dışkıları yoluyla olur.
KÜKÜRT DÖNGÜSÜ

Kükürt Doğadaki Madde Döngüleritoprakta ve proteinlerin yapısında bol miktarda bulunur. Fakat bitkiler kükürdü sülfatlara çevrildikten sonra kullanabilirler. Kükürt içeren proteinler Doğadaki Madde Döngüleriönce topraktaki çeşitli organizmalar aracılığıyla kendilerini oluşturan aminoasitlere parçalanır Doğadaki Madde Döngüleriardından aminoasitlerdeki kükürt başka bir dizi toprak mikroorganizması yardımıyla hidrojen sülfüre dönüşür.Hidrojen sülfür oksijenli ortamda Doğadaki Madde Döngülerikükürt bakterileri aracılığıyla önce kükürde sonra sülfata çevrilir;sülfatlar da başka bakteriler tarafından yeniden hidrojen sülfüre dönüşür.Eğer bitki veya hayvan ölürse Doğadaki Madde Döngüleriyapılarındaki proteinin parçalanmasıyla kükürt H S şeklinde açığa çıkar.H S kükürt bakterileri tarafından önce S O‘ye daha sonra da Oiyonuna dönüştürülür.SO iyonları Doğadaki Madde Döngüleribazen doğada serbest olarak reaksiyona girerek sülfatlı bileşikleri de verebilirler.Organizmalar tarafından alındığı takdirde kükürt içeren iki aminoasit olan Sistein ve Metionin’nin yapısına katılırlar.

MADDE DÖNGÜLERİNİN YARARLARI
Tüm canlılar dünyanın yüzeyinde ya da yüzeye çok yakın ince bir toprak katmanında yaşarlar ve güneş enerjisinin dışındaki gerekse-nimlerini bu katmanın içerdiği kaynaklardan karşılarlar. Eğer yaşa-mın sürmesi için gerekli olan su Doğadaki Madde Döngülerioksijen ve diğer maddeler sadece bir kez kullanılmış olsaydı hepsi şimdiye kadar tükenmiş olurdu.
Doğanın tüm işlevlerinin çevrimler halinde düzenlenmiş olması bu işlevlerin sonsuza dek yinelenmesini sağlamaktadır.Hava Doğadaki Madde Döngülerisu Doğadaki Madde Döngüleritoprak Doğadaki Madde Döngüleribitkiler ve hayvanlar arasında sürekli bir alışveriş olması yeryüzünün tüm zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesine ve böylelikle yaşamın sürmesine olanak verir.
Su Döngüsü :

Dünya üzerinde su döngüsü olmasaydı canlıların yaşama olanakları ortadan kalkardı.Örneğin;dünya üzerine ortalama olarak yılda 1000 mm yağış düşmektedir.Eğer su döngüsü olmasaydı bu miktar sadece 24 mm olacaktı.Çünkü havada buhar halinde tutulan su ancak 24 mm yağış verebilecek miktardadır.Bu nedenle ancak su döngüsüyle bir su damlacığının buharlaşması ve yağış halinde yer yüzüne düşmesi olayı yılda 40-42 kez tekrarlanarak yıllık ortalama 1000 mm yağış meydana getirebilmektedir.

Karbon ve Oksijen Döngüsü :
Bir dönümlük şeker kamışı her yıl atmosfer tabakasından 20 ton kadar karbondioksit kullanılır.Bitki ve hayvan enerji elde etmek için organik maddeleri yıkar.Karbondioksit ve suya kadar parçalanır.Hücre solunumu denen bu olay sonucunda oluşan karbondioksit tekrar atmosfer tabakasına verilir. Bu örneğin tersine bir şekilde olsaydı yani karbon devri gerçekleşmeseydi oluşabilecek en önemli olumsuz sonuç atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesinin bozulması olurdu. Oksijen miktarı kısa bir süre içerisinde tükenirdi. Çünkü canlıların tükettiği oksijen Doğadaki Madde Döngüleribitkiler tarafından sağlanama- yacaktı.Yine buna bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit gazı fazlalığından canlıların sonu gelirdi.

Azot Döngüsü:

Tüm canlıların büyümek için gerekli olan proteinleri üretebilmek üzere azota(nitrojen) gereksinimleri vardır.Azot oldukça karmaşık bir yoldan sağlanır.Soluduğumuz havanın yaklaşık olarak % 78 ini oluşturmasına karşın canlılar tarafından gaz biçimiyle kullanılamayan azotun önce nitritlere daha sonra da nitratlara dönüşmesi gereklidir.Eğer azot döngüsü tamamlanmasıydı;nitrit Doğadaki Madde Döngüleri nitrat ve azot üretilemez birbirlerine çevrilemezdi.Dolayısı ile azot içeren bitkiler olmazdı buna bağlı olarak da protein sentezlenemezdi ve canlılar protein ihtiyacını karşılayamazlardı.

Kükürt Döngüsü:

Kükürt de azot Doğadaki Madde Döngülerikarbon ve diğer elementler gibi yaşam için gerekli olan elementler arasındadır.Bitkiler kükürdü SOşeklinde topraktan absorbe ederek H S ‘e çevirirler.Daha sonra kükürdü de proteinlerin yapıtaşı olan aminoasitlerin sentezinde kullanırlar.Eğer kükürt döngüsü olmasaydı canlılar için gerekli olan proteinsentezlene- meyecekti.Canlılar yaşamları için gerekli proteinlerden yeteri kadar alamayınca hızla ölmeye başlayacaklardı.

Fosfor Döngüsü:

Fosfat canlıların diş Doğadaki Madde Döngülerikemik ve kabuk kısımlarında bulunması gereken bir maddedir ve bu ancak fosfor döngüsü sayesinde çeşitli aşamalardan geçerek; kayaçlardan Doğadaki Madde Döngülerideniz kabukları ve kayıp kalıntılardan elde edilir.Eğer fosfor döngüsü gerçekleşmeseydi ya da sözünü ettiğimiz aşamalarda kullanılan P bağlayan bakteriler olmasaydı hayvan ve bitki artıklarındaki protein ve diğer bileşiklerin ayrışması mümkün olmayacaktı.Bu nedenle artıklar sonsuza kadar hiç bozunmaya uğramayacaktı ve doğada sürekli bir madde kaybı meydana gelecektielif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Doğadaki Madde Döngüleri

Doğadaki Madde Döngüleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: madde döngüleri çıkmış sorular, azot döngüsü, doğada oksijen ve karbondioksit döngüsü, karbondioksit döngüsü, madde döngüleri, oksijen ve karbondioksit döngüsü, madde döngüleri ile ilgili çıkmış sorular, karbondioksit ve oksijen döngüsü, oksijen döngüsü şeması, doğadaki madde döngüleri, madde döngüsü çıkmış sorular, doğadaki oksijen ve karbondioksit döngüsü, azot, kükürt döngüsü, madde döngüleri sorular,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Bilgisayarın Zararları Madde Madde elif Soru Cevap 0 18-02-2013 07:58
Doğadaki Su Döngüsü Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 04:40
nezaket kuralları madde madde Kayıtsız Üye Soru Cevap 5 18-01-2013 12:22
Camın yapılma aşamaları madde madde Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 21-02-2012 06:38
Doğadaki Canlı çeşitleri nelerdir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 02:31

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats