bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-02-2013, 02:55   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?

Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?


Teknoloji Nedir?


Sözlük anlamı "bilginin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sanayideki işlemlerde sistematik olarak uygulamaya alınması" demek olan teknoloji Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? geniş anlamda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? araştırma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? geliştirme Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? üretim Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? pazarlama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? satış ve satış sonrası hizmeti kapsayan bir sanayi sürecinin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için kullanılabilecek bilgi ve becerilerin tümüdür. Teknolojik yenilik de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? "üretim süreçlerinde yenilik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yeni ürünler ve yeni kurumsal örgütlenme biçimleri" olarak tanımlanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ürün rekabeti Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? nitelikli iş gücünü Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Ar-Ge altyapısını Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özellikli üretim faktörleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Diğer yandan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? başta elektronik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? enerji Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilişim Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uzay Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? biyomühendislik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? organik kimya endüstrileri gibi "bilim ve teknoloji temelli" sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? en yüksek oranda katma değer yaratan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Teknolojinin Önemi

Sanayileşmenin en belirgin ögesi teknoloji üretebilmektir. Teknoloji üretebildiğiniz Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiğiniz takdirde ticarette rekabet üstünlüğünü Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlayabilirsiniz. Kimse kendisine üstünlük sağlayan bir şeyi başkasına vermeyeceğine göre salt teknoloji transferi yaparak sanayileşmemiz ve kalkınmamız Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? savunma sistemlerinde de caydırıcılığı sağlamamız olası değildir. Bu nedenle amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Kendi teknolojisini üreten bir sanayileşme ile ulusal ekonomiye Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ülkenin mühendislik gücüne ve ulusal teknolojiye en yüksek katkıyı sağlayabilir Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? beyin göçünü önleyebilirsiniz.
Teknolojiyi kısaca bilimsel bilgiden yararlanarak yeni bir ürün geliştirmek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? üretmek ve hizmet desteği sağlamak için gerekli bilgi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? beceri ve yöntemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Bu duruma göre özgün üretim için gerekli safhaları da dörde ayırabiliriz.

ØBilimsel bilgiye ulaşmak veya geliştirmek
ØBilgiden faydalanarak bir ürün tasarlamak (tasarım yeteneği veya teknolojisi)
ØTasarlanan bir ürünün üretim tekniklerini belirlemek (üretim teknolojisi)
ØÜretim

Bir ürün geliştirmek için gerekli malzeme ve ekipmanı çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. Bu nedenle önemli olan tasarım yeteneğine sahip olmaktır. Tasarım yeteneğine sahipseniz her şeyi yapabilirsiniz. Bağımsızlık da bundan sonra gelir.
Teknoloji ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemekte ve uluslararası yarışta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sahibine büyük bir ticari üstünlük sağlamaktadır. Dünya ulusları teknoloji üretebilenler ve üretemeyenler olarak ikiye ayrılmakta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknoloji üretemeyen uluslar az gelişmiş uluslar olarak sınıflandırılmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ürün rekabeti Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilimsel ve teknolojik yetkinlik rekabetine dönüşmüştür. Klasik anlamda rekabet gücünü belirleyen faktörler arasında doğal hammadde kaynaklarının bolluğu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ucuz işçilik gibi temel üretim faktörleri yer alırken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? günümüzde ileri ve özellikli üretim faktörleri belirleyici duruma gelmiştir. İleri üretim faktörleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? nitelikli iş gücünü Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Ar-Ge altyapısını Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? modern bir haberleşme ağını ve bilişim (enformasyon) teknolojilerinin etkin kullanımını içerirken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özellikli üretim faktörleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? belirli alanlarda yoğunlaşmış bilgi ve beceriye sahip iş gücü ile bilgi ve deneyim birikimini içermektedir.
Diğer yandan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? başta elektronik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? enerji Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilişim Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uzay Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? biyomühendislik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? organik kimya endüstrileri gibi "bilim ve teknoloji temelli" sektörler ile bunların bir bileşkesi olan savunma sanayii Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? en yüksek oranda katma değer yaratan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dolayısı ile toplumsal refaha katkıları en yüksek olan sanayi dalları olarak ortaya çıkmaktadırlar.


Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bilimsel Araştırmalar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Teknoloji Geliştirme Çalışmaları ve Üretim Teknolojileri Arasındaki İlişki


Bu nedenle de günümüzde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ülkelerin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özellikle bu alanlarda sahip oldukları bilim ve teknoloji altyapıları ve bu altyapıyı sanayi süreçlerinde kullanarak ürüne Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dolayısı ile toplumsal refaha dönüştürebilme yetenekleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gerek ekonomik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gerekse politik açıdan stratejik öneme sahip Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dikkatlice korunması gereken milli varlıklar olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sahip oldukları bilimsel ve teknolojik bilgiyi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? entegre süreçler içinde ürüne ve toplumsal refaha dönüştürebilen ülkeler ile bu süreç entegrasyonunu başaramamış ülkeler arasındaki anlayış ve uygulama farkı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tanımlamasında kullanılan önemli araçlardan biridir.
Gelişmiş ülkelerde yapılan bilimsel araştırmalar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin yeni üretim ve ürün teknolojilerine dönüşmesi süreçleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? iç içe Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? biribirini takip eden süreçler olarak ortaya çıkmaktadır. ABD Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Almanya ve Japonya gibi ülkeler bu kategoride yer almaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise bu süreçlerin entegrasyonu zayıftır. Türkiye gibi dünya bilim literatürüne katkısı az olan ülkeler ve hatta eski SSCB ve Hindistan gibi dünya bilim literatürüne katkısı yüksek ancak bu birikimi toplumsal refaha dönüştürememiş ülkeler ikinci sınıfa giren ülkeler olarak değerlendirilmektedir.
Bilimsel araştırmalar açısından bakıldığında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu ülkeler Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gerek bilimsel ve akademik kuruluşlar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gerekse bilim adamları düzeyinde işbirliği ve bilimsel çalışmalara katılım açısından Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gelişmiş ülkeler ile sıkı ilişkiler içinde olabilmektedir. Ancak bu ilişkiler ve yapılan çalışmalar ile kazanılan bilgi birikimini Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknolojiye ve ürüne dönüştürecek mekanizmaların gelişmemiş olması nedeniyle Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu ülkelerin yeni teknolojiler ile tanışması nadiren bu teknolojilerin gelişme safhasında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? çoğunlukla da bu teknolojilerin üretim ve ürün teknolojilerine dönüşmesinden sonra Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? "teknoloji transferi" ile mümkün olmaktadır. Ancak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu şekilde sahip olunan teknolojiyi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yeni türev teknolojilerin gelişimini sağlayacak "Ar-Ge /tasarım teknolojisi" olarak değil Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? belli bir ürüne özel "üretim teknolojisi" olarak değerlendirmek gerekir.
Bilim ve teknoloji temelli bir sanayi dalı olan savunma sanayii Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gelişmekte olan ülkeler için bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırabilecek bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. Savunma sistemleri tedarik süreçlerinin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hem savunma ihtiyaçlarının karşılanması hem de kritik teknolojilerin edinilmesi ve ülkenin teknoloji alt yapısının geliştirilmesi amacıyla kullanılması Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gelişmiş ülkeler tarafından başarıyla uygulanan bir bilim-teknoloji-üretim süreçleri entegrasyonu yöntemdir. Savunma harcamalarına büyük kaynaklar ayrılan ülkemizde de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hem bilimsel araştırma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yeni teknoloji üretme ve yeni ürün geliştirme süreçlerinin entegrasyonu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hem de bu çalışmaları toplumsal refaha dönüştürülebilecek mekanizmaların kurulması için Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? savunma sanayiini temel platform olarak belirlemek en doğru yaklaşım olacaktır.


Bilim ve Teknolojideki Son Gelişmeler.

20. yy bilim ve teknolojinin gelişmesinde altın çağını yakalamış Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insan hayatında vazgeçilmez bir rahatlık sağlamıştır. Bilim hiçbir zaman durağanlık göstermemektedir. Bilimin sınırları genişlerken; dünyanın sanıldığı kadar büyük olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde bilim olağanca hızıyla ilerlemekle birlikte insan hayatının olmazsa olmazları arasına girmeyi başarmıştır. Bilimin sonucu olarak ortaya çıkan teknoloji hayatımızı her alanda kolaylaştırmayı başarmıştır.
Bilim ve teknoloji arasında sıkı bir ilişki bulunmakta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? birbirlerini tamamlamaktadırlar. Bilimsel çalışmalar uygulamaya elverişli bilgi üreterek teknolojik gelişmeye yol açarken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknolojik gelişmeler de bilimsel araştırmaların daha uygun şartlarda yapılmasını sağlayarak bilimsel gelişmeyi hızlandırmaktadır .
Rönesans ve reformla birlikte bilimdeki gelişmelerin temelleri atılmış Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilimsel gelişmeyi engellemeye çalışan tüm olumsuzluklar da ortadan kalkmıştır (Kilise ve Dinin Etkisi gibi).
İnsanlar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? tanrıbilimsel gerçeklerden sıyrılıp içinde yaşadıkları dünyayı ve bu dünya ile ilgili sorunları keşfetmişlerdir. Bu gibi gelişmelerin sonucunda da bilimsel gelişmeler başlayıp zamanla hız kazanmıştır.
Bilim ve teknolojinin ortaya çıktığı tarihten itibaren insanlar içinde yaşadıkları dünya ile yetinmemişlerdir. Uzayı merak etmişler Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uzayın sırlarını çözmek amacıyla gizemli bir yolculuk Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sistemli bir çalışma içerisine girmişlerdir. Sıvı yakıtlı motorların bulunması ile uçaklar ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlanmış Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insanlara uzak gibi görünene mesafeler artık ortadan kalkmıştır. Bunun sonucunda insanların uzaya gitme isteği iyice artmıştır .
Uzayı tanımlayacak olursak; güneşi gezegenleri uyduları Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yıldızları Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sayısız galaksiyi içine alan boşluktur. Bu sınırsız boşluk içersinde bulunana gök cisimlerinin her biri dünya yüzeyindeki toz parçacıkları kadardır. İlk çağ filozoflarından başlayarak bir çok bilim adamı uzayı tanımlama çabası içerisine girmişlerdir. Örneğin; Galile’nin gök bilimleri ile ilgili çalışmaları olmuştur. Teleskopla gözlemler yapmış Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? şu anki bilim adamlarımızın bile sonucuna ulaşamadıkları bir araştırma çizgisini başlatmıştır. Kepler ise; gezegenlerin yörüngelerinin üzerine çalışmalar yapmış Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? elips şeklindeki hareketleri saptamayı başarmıştır.
Günümüzde ise uzaya ulaşma çabası dünya üzerinde milletler arası çatışmaya yol açmakta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hızlı bir yarışın olmasına neden olmaktadır.
“İlk aya yolculuk planlarının NASA başlatmıştır. Başka John F. Kennedy’nin 25 Mayıs 1961’de kongrede bir özel oturumda yaptığı konuşmada “önümüzdeki 10 yıl içinde bir adamın aya gitmeyi ve dünyaya dönmeyi başaracağına inanıyorum” sözleri bu çalışmaların daha da hızlandırmıştır soğuk savaş döneminde uzay çalışmaları konusunda da Sovyetler Birliği ile yarışan Amerika uzay harcamaları için büyük bütçeler ayırıyordu. Aya gönderilecek uzaya aracı için çalışmalar uzun bir süre devam etti. Bu çalışmalar sırasında yapılan test uçuşlarından birinde NASA 3 astronotunu kaybetti” “Sonunda 16 Temmuz 1969’da Neil Armstrong Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Edwin Aldrin Jr. ve Micheal Collins adlı üç astronotu taşıyan Apollo 11 tarihe geçecek ay yolculuğuna çıktı. Apollo 11 Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 19 Temmuz’da ay yörüngesine girdi. Kartal(EAGLE) adlı modül ay yüzeyine başarıyla indi ve Armstrong aya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Armstrong’un ardından Edwin Aldrin’de yüzeye indi. Ay toprağından örnekler alan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bazı bilimsel deneyler yapan ve Amerikan bayrağını aya diken iki astronot görevlerini başarıyla tamamlayarak dünyaya döndüler” İlk aya yolculuğun tamamlanmasının ardından tartışmalar da başladı. Bu tartışmalara sonunda uzayda yaşam olup olmadığı konusu üzerinde durulmaya başlandı. İnsanın bir ortamda hayatını devam ettirmesi için; atmosfer Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? radyasyon ve yerçekiminin bulunması gerekmektedir. Özellikle atmosfer canlı yaşamı için çok önemlidir.Dünyamızda %78 oranında azot Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Uzay boşluğunda ise hava olmayıp sadece bir miktar gaz bulunmaktadır. Bu nedenle uzaya giden araçların içerisinde hava tankları bulunmaktadır. Uzay tamamen soğuktur. İnsan ise sadece belirli sıcaklık ölçütleri içersinde yaşayabilmektedir. Bu nedenle uzay aracında ısı sistemi de olmalıdır.
İnsan oğlu çıplak iken uzay boşluğunda kalıcı zarar görmeden 30 saniye kadar yaşayabilir. Nefesinin tutmamak kaydıyla 30 saniye boşlukta kalan insan patlamaz Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? donmaz ve bilinci tamamını kaybetmez. 30 saniye sonlarında oksijen yokluğu sonucu bilinç kaybı oluşmaya başlar. 1 veya 2 dakika sonra ise yaşam faaliyetleri tamamen durur ve insan hayatını kaybeder.
Uzayda karşılaşacağımız diğer bir sorun ise yer çekimidir. Dünyadan uzaklaştıkça yer çekimi azalmaktadır. Aralarında ters bir orantı vardır. bu yüzden uzayda yer çekimi yoktur.
Günümüzde insanlığın ortak amacı her şeyden haberdar olma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uzayın tüm olanaklarından yararlanmaktır. Şu anda uzayda Türksat adlı bir uydumuz bulunmaktadır. Uydumuz sayesinde haberleşmenin gücü hızla artmıştır.
İletişim kurmanın en kolay yolu konuşmaktan geçer. Karşımızdaki insanların duygularımızı ve isteklerimizi anlatmanın diğer bir yolu da el kol hareketleridir. Fakat bunların dışında da ilkle haberleşme yolarlı vardır: Atlı elçilerle Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dumanla ve güvercinler gibi.
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan köylerimizin bazılarında yer şekillerinin de etkisi ile dağınık yerleşme görülmektedir. Evler arasındaki mesafe uzak odlundan dolayı insanlar ıslıklarla iletişim kurmaktadırlar. Her ıslık tonu başka bir ablam ifade eder. Fakat sadece insanlar için değil toplumlar içinde iletişimin önemi büyüktür.
İnsanların uzaktan haberleşmesine imkan veren teknik araçlar Fransız Devrimi’nden hemen sonra optik telgrafın bulunması ile gelişim sürecine girdi.
1837’de elektrikli telgrafın bulunması ile iletişim çağı başlamıştır.
Telefon 1876 yılında Graham Bell tarafından bulundu. İnsan sesinin iletiminde önce ülke içerisinde daha sonra da ülkeler arasında yayılmasına imkan verdi. Bu yenilik bir çok kaygıyı da beraberinde getirdi. ABD’de benimsendi ve daha sonra ülkeler arasında yayılmaya başladı. 19. yy’da etkileşim ağları kurulmaya Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insanlar arasındaki etkileşim gelişmeye başladı.
“Tarihte ilk ses kaydı 1877 yılında Thomas Edison tarafından yapılmıştı. Son 20 yılda yaşanan gelişme ise gerek ses kalitesinde gerekse şiddetle kayıt sisteminde mükemmeli yakalamayı hedeflemektedir”
İnsanlar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? aralarındaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun birbirleri ile kolayca iletişim kurmaktadırlar. Örneğin; bir faks makinesi birkaç dakika önce Türkiye’de bir fotoğrafı yayınlarken birkaç dakika sonra New York veya Tokyo’da yayınlayabilmektedir.
20. yy’daki en büyük gelişme hiç kuşkusuz bilgisayar teknolojisinde yaşanmıştır. İnternet ağının kurulması sonucunda bilgisayar ve internet; evlerimizi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? işyerimize hatta günlük hayatımıza kadar girmeyi başarmıştır. Bilgisayar teknolojisi beraberinde çok büyük yenilikler ve kolaylıklar getirmişti. Örneğin; bilgisayar hayatımıza girmeden önce para yatırma işlemleri için bankalarda saatlerce sıra beklerken şu anda internet sayesinde işlemlerimizi en kısa zamanda gerçekleştirebilmekteyiz.
Biliyoruz ki bu teknoloji burada kalmayacak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insanlar yaşadığı sürece teknoloji de ilerleyecektir. Şu an bize hayal gibi gelen çoğu araçlar hayatımıza girecek ve hayatımızı kolaylaştırmaya devam edecektir.


Türkiye'nin Teknoloji Geliştirme Koşul ve Olanakları


Bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’nin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yer aldığı sistem içindeki diğer ülkelerden (diğer OECD ülkelerinden ya da G.Kore Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Tayvan gibi yeni sanayileşen ülkelerden) çok daha farklı bir tutum izlediği görülüyor. Türkiye’nin teknoloji geliştirme koşul ve olanaklarını irdelerken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? önce Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu farklılığı ortaya koymakta yarar vardır.

Gözlenen farklar birkaç noktada toplanabilir:

* Türkiye Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltebilme ve bu çerçevede günümüzün jenerik teknolojilerine egemen olma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu teknolojiler tabanında ‘innovation’ yeteneğini kazanma konusunda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sistem içindeki diğer ülkelerin aksine Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hiç aceleci değildir ve onlardan bir hayli geride kalmıştır. Ne toplum katlarında ne de siyasi partiler düzleminde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? gecikildiği için endişe duyulduğu izlenimini almak mümkündür. Siyasi kadroların Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? zaman zaman Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknolojiye önem verilmesi gereğini vurgulamalarına karşın Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu yalnızca Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? altı boş siyasi bir söylem düzeyinde kalmakta; hatta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? çoğu zaman Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? siyasi bir prim getirmeyeceği kanısıyla olsa gerek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji konuları Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bütünüyle siyasi gündemden düşürülmektedir.

* Bu genel gözlemi doğrulayan kanıtlar ortadadır:

Sistem içinde yer alan diğer ülkelerin hepsinin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji alanında uyguladıkları ulusal bir politikaları; ulusal hedefleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu hedeflere erişmek için izledikleri ulusal strateji ve planları vardır.
Türkiye’nin ise Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? herhangi bir hükümet programının ya da siyasi bir programın parçası olarak benimsenmiş ve uygulamaya konmuş Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ulusal bir bilim ve teknoloji politikası yoktur. Bu saptama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmeye yönelik politika ya da strateji önerileri olmadığı anlamına gelmemektedir. Öneriler vardır Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hükümetlere sunulan tasarılar vardır; ama bunlar siyasi bir program haline dönüşmemekte ve hayata geçmemektedir. Bu tasarılardan biri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 1980'li yılların başında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? dönemin ilgili Devlet Bakanı'nın eşgüdümünde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 300 kadar bilim adamı ve uzmanın katılımıyla hazırlanan Türk Bilim Politikası: 1983-2003’tür. Bu dokümanla Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ilk kez Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ayrıntılı bir bilim ve teknoloji politikasıortaya konmaya çalışılmıştır. Burada teknoloji konusu da bir ana motif olarak ele alınmış ve öncelik verilecek teknoloji alanları belirlenmiştir. Bu yeni yaklaşım Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji politikalarının Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ekonominin yönetiminde ve toplumsal yaşamın başlıca etkinlik alanlarının düzenlenmesinde rol alan unsurların da (ilgili bakan ve üst düzey bürokratlar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hükümet dışı kuruluş temsilcileri v.b.) katılımıyla belirlenmesine olanak tanıyan yeni bir kurum yaratmıştır: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK).
Ne var ki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türk Bilim Politikası: 1983-2003 hayata geçirilememiştir. 1983'te kurulan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ancak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ilk toplantısını 9 Ekim 1989'da Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ikincisini ise 3 Şubat 1993'te yapabilen Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? o günden bugüne bir daha toplanamayan BTYK'ya da işlerlik kazandırılabildiği söylenemez.
Halen Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası konusundaki resmi doküman Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? BTYK'nın ikinci toplantısında karar altına alınan Türk Bilim ve Teknoloji Politikası: 1993-2003'tür. Altını çizerek belirtmek gerekir ki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? devletin üst düzeyde yetkili bir kurulu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kendisine sunulan bir tasarıyı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu dokümanla Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uygulanması gereken bir karar haline dönüştürmüştür. Üstelik bu dokümanda ifadesini bulan politika 1995 başlarında Yüksek Planlama Kurulu'nca VII. Beş Yıllık Plan Döneminde Öncelikle Ele Alınması Öngörülen Temel Yapısal Değişim Projeleri Kapsamındaki Bilim ve Teknolojide Atılım Projesi Çalışma Komitesi Raporu (24 Şubat 1995) ile geliştirilerek somut bir zemine oturtulmuş ve bu proje VII. Beş Yıllık Plân'ın ana eksenlerinden birini oluşturmuştur. Ama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? söz konusu projeyi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Plan dokümanının sayfalarından alıp hayata geçirecek bir siyasi sahip ya da kararlılığın var olduğuna ilişkin güçlü bir kanıt henüz ortaya çıkmamıştır.
AR-GE faaliyeti Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sisteme dahil bütün ülkelerde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? devletçe en çok desteklenen Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? devletin en çok subvansiyon sağladığı alandır. Ama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türk takımlarının yurt dışındaki maçlarını izlemeye gidiş dahil Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? akla gelen hemen her alanda teşvik edici önlemler uygulayagelmiş olan Türkiye Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ancak geçen yıl Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 1 Haziran 1995’te Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? diğer ülkelerdekiyle karşılaştırılabilir çapta bir AR-GE desteği uygulamasını başlatabilmiştir. Bu da ancak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Uruguay Turu Nihaî Senedi’nin devlet subvansiyonlarına ilişkin düzenleyici hükümlerine ve AB mevzuatına uyum yaklaşımı çerçevesinde gündeme gelmiştir; içsel bir dinamik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? örneğin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sanayi kesiminin baskısı sonucu değil...
Sistem içindeki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’nin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kendi ulusal ‘innovation’ sistemini kurmada çok gerilerde kaldığı; bu sistemin oluşması için Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? TÜBİTAK ve TTGV gibi kurumların ve bazı üniversitelerin gösterdiği çaba dışında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? konunun ulusal düzeyde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bir bütün olarak ele alınmadığı; hatta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? konuya yakın olması gereken pek çok çevre için Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kavramın kendisinin bile yeni olduğu bilinen bir gerçektir.
Sistem içindeki bütün diğer ülkeler Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ulusal ‘innovation’ sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan ve bundan da öte Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kendilerini Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? geleceğin enformasyon toplumuna taşıyacak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ulusal enformasyon şebekelerini Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hazırladıkları master planlar-eylem planları çerçevesinde kurmaya başlamış ve bu ülkelerde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu atılımın fiili sahipliğini iş başındaki hükümetler Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? siyasi liderler üstlenmişken Türkiye’deki siyasi partiler Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? böylesi bir altyapı ve bununla ilintili ulusal bir master plan gereği üzerinde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? henüz herhangi bir berrak fikre sahip değillerdir (BTSTP Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Mayıs 1995; TÜBİTAK Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Haziran 1995).
Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini geliştirme konusundaki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? pek de duyarlı olmayan yaklaşımını doğrulayacak başka pek çok kanıt bulunabilir. GSYİH’den AR-GE harcamalarına ayrılan pay Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özel sektör sanayi kuruluşlarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 1000 faal nüfus başına düşen bilim adamı sayısı gibi verilerle de bu durum kanıtlanabilir. Ama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sayısal verilere girilmeksizin de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? burada işaret edilen kanıtlardan yola çıkılarak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? aynı iktisadi sistem içinde yer alan diğer ülkelerle Türkiye arasındaki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji konusuna yaklaşımla ilgili temel farkı ortaya koymak mümkündür: Bu fark Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltmek ve dünya teknolojisini yakalamak fikrinin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? başta sanayi kesimi olmak üzere Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? toplumun doğrudan ilgili katmanlarında yeterince sahiplenilen bir fikir haline gelmediği noktasında düğümlenmektedir. Bu böyle olduğu içindir ki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu fikrin siyasi partiler -siyasi iktidar- düzleminde sahibini bulmak da pek mümkün olmamaktadır.
Eğer Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’de bu fikre sahip çıkması düşünülebilecek bir toplum katmanı olarak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? örneğin sanayi kesimi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bunu yapmış olsaydı; tanım gereği Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu fikrin siyasi platformda da yansıması olur ve en az bir partinin siyasi programında bu husus yer alabilirdi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? diye düşünmeye hakkımız var Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sanıyorum. Buradan gelinecek nokta çok açıktır: İlgili toplum katmanlarınca sahiplenilen bir hedef haline dönüştürülemediği sürece Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’nin teknoloji yeteneğini yükseltmek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? çağın jenerik teknolojileri tabanında ‘innovation’ yeteneğini kazanmak ve dünya teknolojisini yakalamak -ya da konu başlığıyla söylersek; Türkiye’de teknoloji geliştirmek- gibi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? makro planda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? çok taraflı ve geniş kapsamlı düzenlemeleri gerektiren bir atılımı gerçekleştirmek mümkün değildir. Özetle Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’de teknoloji geliştirmenin ön koşulu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bunun Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? başta sanayi kesimi olmak üzere Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ilgili toplum katmanlarınca benimsenen bir hedef haline gelmesi ve bu hedefin geniş halk kesimlerince kabullenilen bir siyasi programa dönüştürülmesidir. Bu ön koşulun gerçekleşmesi mümkün mü?
Soruya özellikle de bu konuda son derece önemli bir role sahip bulunan sanayi kesimi açısından bir yanıt verilebilir mi? Son zamanlarda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sanayinin bazı kesimlerinde Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? AR-GE’ye yöneliş konusunda Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? belli bir yaklaşım Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? belli bir kıpırdanma olduğunu söylemek mümkün. Bu kesimlerin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özellikle Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kullandıkları üretim yöntemlerinde ya da ürettikleri üründe yenilik yapabilme yeteneği kazanma (böylesi bir yeteneğe sahipseler bunu geliştirme) yönünde ciddi bir çaba gösterdikleri gözleniyor. Kendi AR-GE birimlerini kuran firmalar var. Sanayi kuruluşlarının proje bazındaki AR-GE harcamaları için devletçe sağlanacak desteğin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu sanayi kesimlerinde oldukça geniş bir ilgi yarattığı ve bir hareketlenme meydana getirdiği de bir gerçek. Ancak Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu tür gelişmeler yanında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Türkiye’deki pek çok sanayi kuruluşunun Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yabancı firmalarla Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? özellikle de AB firmalarıyla Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? geçmişten gelen ortaklık bağlarının bulunduğunu ya da belli bir entegrasyona sahip bulunduklarını ve gereksinim duydukları teknolojiyi Türkiye’de geliştirme olanaklarını arama yerine Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bu gereksinimlerini yabancı ortakları kanalıyla karşılama yönünde bir strateji izlediklerini göz ardı etmemek gerekir. Bu tür kuruluşlardan bazılarının Türkiye’de kurulu AR-GE birimlerinin ise Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? genellikle Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yabancı ortağın kendi AR-GE ağında Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yalnızca bir taşeron birim olarak yer aldığı biliniyor. Kaldı ki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? Gümrük Birliği koşullarında pazar paylarını güvence altına almak ve bunun için gereksinim duydukları teknolojiyi edinmek üzere Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yabancı firmalarla evliliğe giden yerli firmaların sayısının hızla arttığı da bir gerçek. Sanayi kesiminde ortaya çıkan bu tablo aranan ön koşulu sağlar mı? Yerli sanayi şirketlerinin uluslararası evlilikler konusundaki yaklaşımlarının ve imzalanan evlilik senetlerinin muhtevalarının bu sorunun yanıtını önemli ölçüde etkileyeceği muhakkaktır. Ama Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? unutulmaması gereken nokta Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji konusunun Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? aslında toplumun bütün kesimlerini ve çok yakından ilgilendirdiğidir. Konu herkesi ilgilendirir; çünkü bilim ve teknolojide yetkinlik Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? yalnızca ülke sanayiinin değil Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bütün bir ülkenin uluslararası arenadeki konumunu ve geleceğini belirleyecektir. Bu açıdan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? aranan ön koşulu sağlayabilmek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? bilim ve teknoloji konusunu bütün boyutlarıyla siyasileştirmeye ve bu konuya sahip çıkacak toplumsal aklı üretmeye bağlıdır.


Teknoloji Gençleri Nasıl Etkiliyor?

Teknoloji Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sadece gençleri değil Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? toplumun tüm katmanlarını etkiliyor. Bu olumlu ya da olumsuz (daha çok da olumsuz) etkilenmeden Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknolojiyi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknoloji üreten şirketleri suçlamanın pek de doğru olmadığını düşüyorum. Teknoloji Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insanlar için hayatı kolaylaştıran büyük bir nimet. Bunu dozajını kaçırmadan ve doğru amaçlar için kullanmak insanların elinde. Benzer konular gündeme gelince hep verdiğim bir örnek var. Diyorum ki Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknoloji bizi kullanmasın Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? biz teknolojiyi kullanalım! Bir çok ürün ve hizmet üreten şirket var. Bu ürün ve hizmetler içinde bize ve amaçlarımıza uygun olanları seçmek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? satın alıp almama kararını vermek bizim elimizde. Tabii ki şirketler kârlarını maksimize etmek için Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ardarda yeni ürünler ve hizmetler çıkarıyorlar. Ardarda piyasaya çıkan ürünlerden bazan kafamız bile karışabiliyor. Hangisini satın alacağımızı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hangisinin gerçekten bizin ihtiyaçlarımıza cevap vereceğini tespitte zorlanıyoruz. Böyle bir kafa karışıklığıyla karşılaşmamak için Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknolojiyle ilgili gelişmeleri takip etmek Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? haber ve yorumları okumak yararlı olacaktır. Özellikle gençlerin Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? teknolojik ürünleri gösteriş için bilinçsizce tükettikleri görülüyor. Yeni piyasaya çıkan bir cep telefonunu Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ailesinin ya da kendisinin ekonomik imkânlarını zorlayarak satın alan Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? aylar sürecek taksitlere giren gençler biliyorum. Bu gençlerin tek amacı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? çevresindeki arkadaşlarında bulunanlardan aşağı kalmayacak bir ürüne sahip olmak.

Teknolojinin Neden Olduğu Hastalıklar

Son 30 yılda başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada bu alanda yüzlerce araştırma yapıldı; hâlâ da yapılıyor. Kimi araştırmalarda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Örneğin;
1994'te ABD ve Finlandiya'da yapılan araştırmalar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? elektromanyetik alanların çok sık etkisinde kalan işçilerde alzheimer hastalığının normal insanlara göre erkeklerde 4 Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?9 kat ve kadınlarda 3 Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?4 kat daha çok görüldüğünü ortaya koydu.
1998'te gerçekleştirilen bir başka araştırmada da radyo operatörleri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? endüstriyel donanım işçileri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? veri işleme aygıtı tamircileri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? telefon hattı işçileri Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? elektrik santralları ve trafo merkezlerinde çalışan işçilerle film makinistlerinde alzheimer Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? parkinson gibi hastalıklarla beraber başka birtakım nörolojik bozuklukların daha çok görüldüğü ortaya çıktı.
1979'da ABD'de yapılan bir epidemiyolojik (tıbbın Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insan topluluklarında hstalıkların dağılımını ve bu dağılıma yol açan etkenleri araştıran bir dalı) araştırma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? enerji iletim hatlarına 40 m.'den daha yakın yaşayan çocukların Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? normal çocuklara göre 2-3 kat daha fazla kansere yakalandığını ortaya koymuştu.
1988'de ve 1991'de yine ABD'de Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 1992 'de İsveç ve Meksika'da ve 1993 'de Danimarka'da yapılan araştırmalarsa çocuklarda görülen kanserlerle ve özellikle de lösemiyle iletim hatlarına yakın yaşama arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu.
Finlandiya'da yapılan bir başka araştırma erkek çocukların merkezi sinir sisteminde oluşan tümörlerle iletim hatları arasında ki ilişkiyi saptadı.
1994'te Kanada'daki 2 ve Fransa'daki 1 elektrik şirketinin çalışanlarını kapsıyordu. Toplam 223.000 kişi üzerinde gerçekleştirilen bu istatiksel çalışmada 4000 kanser hastası saptandı. Bu çaılşmada yüksek elektromanyetik alanların etkisinde kalanlarda lösemi 2-3 kat fazla görülürken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? beyin tümörü 10 kat daha fazla görülüyordu. Tüm bu bulgulara karşın lösemiyle elektromanyetik alanlar arasında kuşkuya yer bırakmayacak biçimde bir ilşki olduğu kanıtlanamadı.
Geçen yıl ABD Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 6 yıldır süren ve 60 milyon dolara malolan araştırması sonuçlandı. Enstitü Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? araştırma sonuçlarını bir rapor biçiminde ABD Kongresi'ne Haziran ayında sundu. Rapora göre "Elektromanyetik alanların tümüyle güvenli oldukları söylenemez. İnsanlar onların etkisinden olabildiğince kaçınmalıdırlar. Ama elektrik hatlarının oluşturduğu elektromanyetik alanların Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insanların kanser yada başka bir hastalığa yakalanma riskini arttırdığına yönelik kanıtlar zayıftır. Bu konudaki araştırmalar sürecektir."
İsveçli bilim adamları cep telefonuyla yapılan 2 dk.'lık bir görüşmenin bile ne denli ciddi sorunlar yaratabildiğini gösterdiler. Araştırmaya göre 2 dk.'lık konuşma Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? kandaki zararlı proteinlerin ve toksinlerin beyne girmesini engelleyen savunma mekanizmasını devre dışı bırakmaya yetiyordu. Bu durumda azheimer Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? parkinson ve multiple sclerosis (MS) gibi sinir hastalıklarının oluşma riski artıyor.
Mayıs 1998'de İsveçli bilim adamı Dr. Kjell Hansso Mild Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği büyük bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Çalışma sonucuna göre Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? cep telefonuyla uzun süre konuşanlarda yorgunluk Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? baş ağrısı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? deride yanma hissi ortaya çıkıyordu. Kulaklık-mikrofon seti kullananların %80'inde bu tip sorunların olmadığı gözlendi.
Haziran 1998'de Almanya'da Freiburg Üniversitesi Nöroloji Kliniği'nde yapılan bir araştırmada da cep telefonlarının yüksek tansiyonla ilişkisi ortaya kondu. Bu araştırmada 10 gönüllünün başlarına cep telefonu bağlandı. Araştırmacılar Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? deneklere haber vermeden telefonları açıp kapadılar. Telefonlar açıkken Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? deneklerin tansiyonlarında 5-10 mmHg'lik bir artış gözlendi.
İngiltere'de yapılan ve 11.000 kişinin gönüllü olarak katıldığı bir başka araaştırmadaysa Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? uzun süre cep telefonuyla konuşanlarda baş ağrıları Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? baş dönmesi ve dikkat dağılması gözlendi.
Bilimsel araştırmaların art arda gelen bu olumsuz sonuçları insanları kuşkulandırıyor. Artık "cep telefonlarının insan sağlığına daha ciddi etkileri olabilir mi?" diye düşünüyor herkes. Yine ilk akla gelen soru : "Cep telefonlarıyla kanser arasında bir ilişki olabilir mi?"
Dünyada 200 milyon dolayında cep telefonu kullanıcısı var. Bu sayı ABD'de 80 milyonun üzerinde ve her ay buna yaklaşık 1 milyon ekleniyor. Cep telefonunun insan sağlığına etkileri ve özellikle de kanserle ilişkisi üzerinde yürütülen çalışmalar ABD'de merakla izleniyor. Çünkü beyinlerinde tümör oluşmuş onlarca kişi Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? iletişim şirketlerine dava açmış durumda. Tümör oluşumlarına cep telefonlarının mikrodalga yayınlarının yol açtığını ileri sürüyorlar. Benzer davaalar başka ülkelerde de açılmış durumda. Bilimsel araştırmaların sonuçları bu davaların seyri açısından büyük önem taşıyor.
ABD'de cep telefonu endüstrisi beş yıldır Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? cep telefonlarının insan sağlığı üzerine etkilerini araştıran çalışmaları destekliyor. Hatta bunun için Telsiz İletişim Endüstrisi Birliği Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? 1993'te Telsiz Teknoloji Araştıraları (WTR) adlı bir araştırma kurumu bile kurdu. Bu kurumun asıl amacı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? öncelikle beyin tümörleri olmak üzere birçok hastalıkla cep telefonları arasında bir ilişki olup olmadığını saptamak. İki koldan yürütülen çalışmalar için beş yılda 25 milyon dolar harcandı. Bir yandan epidemiyolojik araştırma sürdürüldü; bir yandan da laboratuvarlarda deneyler yapıldı. Laboratuvar çalışmaları iki konu üzerinde yoğunlaştı: Beyin tümörü oluşumu ve genetik yapının değişimi.
Bu sırada Avrupa ve Avustralya'da da konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı; hâlâ süren çok sayıda araştırma da var. Bunlardan birkaçında düşük düzeyli radyo dalgalarının hayvanların bağışıklık ve sinir sistemlerinde bozukluklara Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? davranışlarında değişimlere yol açtığı ve kanser oluşumunu hızlandırdığı gözlendi. Örneğin Avustralya'daki bir araştırmada Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? fareler 18 ay boyunca cep telefonunun yaydığı mikrodalgaların etkisinde bırakıldı. Bu farelerde kanser oluşum oranının normal farelere göre iki kat arttığı saptandı.
İsveçli Dr.Lennart Hardell'in araştırmasının geçen yıl Mayıs ayında yayımladığı sonucu: Cep telefonu kullanımı insanlarda beyin tümörü oluşumunu hızlandırmıyordu ; ama beyni tümörlü hastaların Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? telefon tuttukları tarafta tümör oluşma oranının 2 Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?5 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Aynı araştırma ABD'de de yapılmış ve aynı sonuçlara ulaşılmıştı.
En önemli gelişmeyse Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? WTR'nin beş yıllık araştırmasının sonuçlarını açıklaması oldu. Araştırmanın başındaki Dr. George Carlo "Bu veriler insanlarla doğrudan ilişkili ilk verilerdir. Bunlara göre cep telefonu yayınları insanlarda beyin tümörü rüskini biraz artırıyor Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? insan kan hücrelerini etkiliyor ve farelerde de DNA bozukluklarına yol açıyor." diyor. Telefon şirketlerince desteklenen bir araştırma kurumundan böyle bir açıklamanın gelmesi çok önemliydi.
Sağlığımızı tehlikeye atacağımıza Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? cep telefonlarımız acil durumlar dışında kullanmamaya çalışalım. Böylece hem beynimiz Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? hem de cebimiz rahat eder...

Sonuç

Teknoloji günümüzün vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi bulundurdukları teknolojik ortamları ile değerlendirilmektedir.
Teknolojinin kullanım alanları oldukça geniştir. Eğitimden Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? savunma sanayine kadar her alanda kullanılan teknoloji sosyal ve ekonomik hayatında bir vazgeçilmezi durumuna gelmiştir.
Teknolojinin faydaları ve zararları; teknolojiden faydalanma durumumuza göre değişmektedir. Örneğin bir televizyonu genel kültürümüzü artırıcı programları izlerken kullanmamız faydalı Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? zamanımızı öldürürken kullanmak zararlı olduğu gibi. Bu örnekler çoğaltılabilir; son yüzyılın buluşu olarak değerlendirilen internet ise; elektronik ortamda hızlı bir şekilde bilgiye ulaşmamızı sağlarken; internete bağımlı insanlar oluşturup Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? sosyal hayattan insanların kopmasına da neden olmaktadır. Buradaki ölçü demekki teknolojiyi ne şekilde kullandığımızdır.
Teknolojinin gümüzüzde geldiği ürküten boyutu ise; özellikle gen teknolojisinin çok gelişip insanları klonlamaya kadar geldiği bu da gelecek için robotlaşan ve tek tip insanların türemesine neden olabilir. Diğer yandan gelişen teknoloji ile birlikte biyolojik ve kimyasal silahların üretilmesi insanlığı tehdit eden diğer teknolojik tehlikeler olarak değerlendirilebilir.
Teknolojinin kullanımı ve sonuçları değişmektedir. Örneğin; teknoloji kullanılarak kurulan bir fabrikada üretim yapılmakta ama artıkları doğaya zarar vermektedir. Yine teknoloji kullanılarak arıtma tesileri kurulup bu tehlike minumuma indirilmektedir. Yani teknolojinin fayda ve zararları birlikte ilerleyip kullanıma göre netice vermektedir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu?

Teknoloji Olmasaydi Ne Olurdu? konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: teknoloji olmasaydı ne olurdu kısaca, teknoloji gelişmeseydi sağlık alanında ne gibi sorunlar yaşanırdı, teknolojik araçlar olmasaydı ihtiyaçlarımızı nasıl giderirdik, teknoloji gelişmeseydi ne olurdu, teknoloji olmasaydı sağlık alanında ne gibi sorunlar yaşanırdı, teknoloji gelişmeseydi sağlık alanında ne gibi sorunlar yaşanır, ses teknolojileri hayatimizda ne gibi ise yarar ses teknolojileri olmasaydi ne olurdu, merakı olmasaydı, insanların araştırma merakı olmasaydı ne olurdu, sağlık da teknolojigelişmeseydi hangi sıkıntıları yaşardık, teknolojik gelistirmeler olmasaydi hayatimiz nasil olurdu orneklerle veriniz, teknoloji gelismis olmasaydi, teknolojik gelişmeler olmasaydı hayat nasıl olurdu açıklayınız, teknoloji gelişmeseydi sağlık alanında neler olurdu, teknolojik araçlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Teknoloji olmasaydı ne olurdu Kayıtsız Üye Soru Cevap 0 13-02-2013 10:42
fen ve teknoloji Kayıtsız Üye Soru Cevap 0 17-04-2012 04:44
ütü olmasaydı ne olurdu ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 2 11-03-2012 04:40
Teknoloji olmasaydi ne olurdu ? Я Soru Cevap 0 23-02-2012 07:05
Teknoloji Haberleri... mormavi Teknoloji 0 18-04-2010 04:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:33 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats