bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-02-2013, 07:32   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri

Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik FaaliyetleriATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER

Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Sosyal Bilimlere çok önem vermiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağın uygarlık seviyesine ulaştırmak için çalışmalar yapmıştır. Eğitime Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bilime Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri teknolojiye Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri sanata Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri araştırmaya Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri öğrenmeye önem vermiştir.

Atatürk döneminde; Türkiye'den Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Avrupa ülkelerine Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri farklı alanlarda öğrenim görmesi için öğrenciler gönderildi. Bunlar arasında Afet İNAN Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Jale İNAN Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Burhan TOPRAK gibi kişiler vardı. Avrupa da Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri kendi alanlarında öğrenim görerek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de bu kişilerin önderliğinde çalışmalar yapılmıştır.
Atatürk döneminde Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Sosyal Bilimler alanında yapılan çalışmalar arasında Tük Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulmasının önemli büyüktür.

1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu(TTK)'nun en önemli amacı; Türk Tarihini araştırmak Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bilimsel araştırmalar yapmaktır. Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yaptığı çalışmaları Belleten dergisinde yayınlamaktadır.

1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu(TDK)'nın en önemli amacı; Türk Dilini incelemek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yabancı kelimelerden arındırmak ve Türk Dilini geliştirmektir.

TÜRK DİL ÇALIŞMALARI


Bir milletin birlik ve varlığını sürdürebilmesinde dilin çok önemli bir yeri vardır. Bunu çok iyi bilen Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Dili'nin zenginleşmesi ve sadeleşmesi için çalışmalar yaptı.
Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri sade bir Türkçe kullanılıyordu. Zamanla Arapça ve Farsça'dan birçok kural ve kelime dilimize girdi. Böylece Arapça Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşan Osmanlıca karma bir dil olarak ortaya çıktı. Yöneticiler ve aydınlar Osmanlıca'yı kullanırken Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri halk Türkçe konuşuyordu. Dildeki bu ayrılık Türkçe'nin gelişmesini ve mîllî bütünlüğün kurulmasını engelliyordu.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren dilin sadeleşmesi ile ilgili çalışmalar yapıldı. Fakat olumlu bir sonuç alınamadı. Cumhuriyetin ilânından sonra Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türkçe'nin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması çalışmalarına hız verildi. Türk dili ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Atatürk'ün emriyle Türk Dilini Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu (1932). Bilim ve fikir adamlarının katıldığı bir dil kurultayı toplandı. Bu kurultayda Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri halkın anlamadığı özellikle Arapça ve Farsça'dan Türkçe'ye geçmiş olan kelime ve deyimlerin Türkçe karşılıklarını bulmak üzere çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bu çalışmalar sayesinde yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark
ortadan kaldırıldı.

Türk diline gereken önemin verilmesini Atatürk şu sözleriyle ifade etmiştir "Türk dilinin Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri kendi benliğine Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması
için Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bütün devlet teşkilâtımızın dikkatli ve alâkalı olmasını isteriz." Türkçe'nin milletimiz için önemini de "... Türk Dili Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Milleti için kutsal bîr hazinedir... Türk Dili Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Milleti'nin kalbidir Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri zihnidir" diyerek belirtmiştir.

MİLLİ KÜLTÜR


Kültür kelimesi Türkçe'ye Fransızca'dan girmiştir. Toprağı sürmek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri ürün elde etmek ve onları geliştirmek anlamındadır. Kelime daha sonra insan vücudunu ve ruhunu terbiye etme Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri sanat ve fikir eserlerini geliştirme anlamlarım da içine alan geniş bir mana kazanmıştır. Kültür maddî ve manevî her şeyi işlemek ve geliştirmek demektir.

Millî kültür ise bir millete kimlik kazandıran Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri diğer milletlerle arasındaki farkı belirlemeye yarayan Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri tarih boyunca meydana getirilen o millete ait maddî ve manevî değerlerin uyumlu bir bütünüdür. Bir toplumu millet yapan ve onun bütünlüğünü sağlayan millî kültürdür.

Tarih bir milletin bütün fertlerinin bilmesi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri benimsemesi koruması ve geliştirmesi gereken kültür hazinelerinden biridir. Tarih Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri milletin geçmişteki varlığı Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri onun mirası ve bugüne kalan hatırasıdır. Türk Milleti'nin bugün üzerinde yaşadığı topraklar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri onu vatan yapmak için şehit olan Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri koruyan Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri işleyen atalarımızın Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yani tarihindir. Bunların bilinmesi ve korunması her Türk için bir vazifedir.
Dil Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir ve bir milletin temelini oluşturur. Dil Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu için Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri duygu ve düşünce birliği dil ile gelişir. Kendi milletinin tarih ve kültürünü öğrenmek ve incelemek isteyen her Türk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri dilini bilmek zorundadır. Türkiye'de Türkçe bilmeyen hiçbir vatandaş kalmamalıdır.

Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türkiye için ekonomik kalkınma yanında sosyal ve kültürel kalkınmaya da aynı ölçüde yer verilmesi gerektiğine inanmıştır. Bir milletin haysiyetli bir şekilde varlığını devam ettirmesinde Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir toplumun millî şuura erişmesinde en büyük rolü kültür oynar.
Bunu çok iyi bilen Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri "Millî şuurun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz." diyerek millî şuur konusunda ne kadar duyarlı olduğunu ortaya koymuştur . Yine Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri kültür birliğinin bir milleti millet yapan Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri ona yaşama gücü veren Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri diğer milletler arasında kişilik kazandıran başlıca unsur olduğunu çok iyi bilmekteydi. Bununla ilgili şu sözleri çok önemlidir: "Millî kültürün her çığırda açılarak yükselmesini Türk Cumhuriyeti'nin temel direği olarak temin edeceğiz".

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür."
Bu sözler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Cumhuriyet Türkiye'sinin millî kültüre dayalı olarak yükselip gelişeceğinin bir ifadesidir.

Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri millî kültür konusunda hedeflerin neler olduğunu da şöyle belirtmiştir: "Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk Milleti'nin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Bunun içindir ki milletimin yüksek karakterini Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yorulmaz çalışkanlığını Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yaratıcı zekâsını Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri ilme bağlılığını Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri güzel sanatlar sevgisini ve millî birlik duygusunu sürekli ve her türlü incelemelerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür."

MİLLİ TARİH

Tarih Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir milletin birikim ve tecrübelerinin yeni nesillere aktarılmasını sağlayan bir bilimdir. Tarih bilimi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri insanların zaman içinde geçirdikleri gelişmeleri Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri sebep sonuç ilişkileri kurarak araştırıp değerlendirir. Geçmişteki olaylardan ders almayan milletler kendilerini günün şartlarına uydurmakta zorluk çekerler. Bu nedenle tarih Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir millet için en faydalı bir kaynak Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri en sağlam bir hazinedir. Tarihi zengin bir millet Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri manevî miraslara sahip güçlü bir millettir.

Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin birlikten yoksun oluşu Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri tarih alanında da farklı tarih anlayışları ortaya çıkarmıştı. Medreselerde genellikle İslâm tarihi okutulurken Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri diğer okullarda da yalnız Osmanlı Tarihi okutuluyordu. İslâmiyet öncesi Türk tarihine önem verilmiyordu. İnsanlık tarihi kadar eski olan Türk Milleti'nin tarihi ihmal ediliyordu. Ayrıca Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Avrupalılar da Türk Tarihi hakkında asılsız iddialarda bulunuyorlardı.
Atatürk haksız Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri düşmanca ve bilimsellikten uzak bu tarih iddialarının yanlış olduğuna inanıyordu. Bu konudaki yanlış görüşlerin düzeltilmesi gerekiyordu. Bu amaçla çalışmalar yapmak üzere bilim adamları görevlendirildi. Önce Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Tarihi'yle ilgili yabancı dillerde çıkan kitaplar Türkçe'ye çevrildi. 1930 yılında Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Milleti'nin dünya tarihindeki yerini ve rolünü kısaca belirten bir kitap yazıldı. Bir yıl sonra Türk Tarihi'ni her yönüyle araştırmak üzere Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Atatürk'ün direktifleri ile Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu) kuruldu (1931). Bu cemiyetin çalışmalarıyla Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Tarihi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri büyük ölçüde gün ışığına çıkarıldı. 1931 yılında okullar için dört ciltlik bir genel tarih kitabı çıkarıldı. 1932'de bilim adamları ve öğretmenlerin katılımıyla Türk Tarih Kongresi toplandı.

Atatürk yeni bir görüş olarak Türk Tarih Tezi'ni ortaya koydu. Bu tezin özü şudur: "Türk Milleti'nin tarihi şimdiye kadar tanıtılmak istenildiği gibi yalnız Osmanlı Tarihi'nden ibaret değildir. Türk'ün tarihi çok daha eskidir ve bütün milletlere kültür ışığını saçmış olan millet Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Milleti'dir." Bu tezle Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri millî tarihimiz gerçek karakterini kazandı.
Bir toplumun millet hâline gelmesinde ortak tarihin büyük bir yeri vardır. Türk Tarihi uzun bir geçmişe dayanır. Orta Asya'dan dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan atalarımız gittikleri yerlerde birçok devlet kurup Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yüksek bir medeniyet meydana getirdiler. Tarih boyunca Büyük Hun Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Göktürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Büyük Selçuklu ve Osmanlı Devleti gibi birçok devlet kurmuş olan Türk Milleti Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri köklü ve zengin bir tarihe sahiptir. Orta Doğu'da Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Balkanlar'da ve Afrika'da Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk kültürünün izleri hâlâ varlığını sürdürmektedir.
Türkler'in en belirgin özelliği Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri hür ve bağımsız yaşama Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri dünyaya hâkim olma düşüncesidir. Türk tarihinde bunun pek çok örneği vardır. Fakat Türkler münasebette bulundukları veya idareleri altına aldıkları kavimlere saygılı ve adâletli davranmışlardır. Türk'ün bu başarısını sadece kaba kuvvetle izah etmek çok yanlış bir görüştür.

Türkler Avrupalılar'ın iddia ettiği gibi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri idare ettikleri milletlerin medeniyetlerini yok etmemişler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri aksine onları koruyarak günümüze kadar ulaşmalarını sağlamışlardır. Türkler'in Anadolu'da ve Balkanlar'da meydana getirdikleri kültür ve medeniyet tarihin en güzel ve en üstün Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri en insanî ve en ince medeniyetlerinden biridir. Türk âdetleri Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk yemekleri Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri giyim tarzı Balkan Milletleri'nin çoğunu etkilemiştir. Bugün dünyadaki devletlerin ordularında kullanılan onlu sistem (Askerî birliklerin 10 Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 100 Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 1000 Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 10.000 kişilik birlikler hâlinde teşkilâtlanması) Hun Türkleri'nin bulduğu bir sistemdi.
Türk Milleti Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri dünya medeniyetine her alanda büyük katkılarda bulunmuş bir millettir. Bu gerçeklerin ortaya çıkarılması Atatürk'ün başlıca hedefi olmuştur. O Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bu konuda şöyle demektedir: "Büyük devletler kuran atalarımız Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri incelemek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur. Türk çocuğu Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

Bir milletin Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri gücünü tarihten aldığını çok iyi bilen büyük Önder Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri şu sözleriyle tarihin önemini dile getirir: "Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bütün Türk Çocukları kendileri için gerekli atılım kaynağını o tarihte bulabilecektir. Bu tarihten Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri o büyük başarıları düşünecekler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri harikalar yaratan adamları öğrenecekler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir."

Atatürk'ün tarih görüşü medenî ve birleştiricidir. O Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri insanlığı geniş bir aile kabul eder. Aralarında anlaşarak mutluluk yolunda beraberce çalışmaları gerektiğini belirtir. Onun: "İnsanları mutlu edecek tek vasıta Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri onları birbirine yaklaştırmak Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri birbirlerini sevdirmek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri karşılıklı maddî ve manevî ihtiyaçlarını sağlamaya yarayan hareket ve enerjidir." sözü ile Türk Milleti'nin mutluluğuna verdiği değeri diğer milletler için de vermiş olduğu açıkça belirtilmektedir.

Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk Tarihi'ne büyük önem verdi. O Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk milliyetçiliği görüşüne dayanan bir millî tarih anlayışını benimsedi. Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bu görüşünü "büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri tetkik etmek Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur" ve "Türk Çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." sözleriyle dile getirmiştir.

GÜZEL SANATLAR


Sanat Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri kültürü meydana getiren unsurlardan biridir. Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk sanatının araştırılmasını Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri Türk toplumuna ve dünyaya tanıtılmasını istiyordu. Bunun için imkânlar sağladı Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yol gösterdi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri teşvik etti. Sanatı ve sanatçıyı övücü sözler söyledi. Bu sözlerinden bazıları şunlardır: "Hepiniz mebus olabilirsiniz Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri vekil olabilirsiniz Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri fakat bir sanatkâr olamazsınız." "Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir."

Güzel sanatlar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir milletin duygu Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri düşünce Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri görgü ve zevkinin bir yansımasıdır. Bu nedenle güzel sanatlar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri bir milletin tanınmasında önemli rol oynar. Sanat Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri milletleri birbirine yaklaştıran önemli bir kültürel etkinliktir. Bir milletin güzel sanatlarda ileri gitmesi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri o milletin diğer milletler tarafından kolayca tanınmasını sağlar.

Bir milletin kültür seviyesi Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri meydana getirdiği sanat eserleri ile ölçülür. Güzel sanatlara önem veren milletlerin dünya görüşleri de değişir. Güzel sanatlar alanında eserler veren milletler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri diğer milletler karşısında saygınlık kazanırlar. Bu nedenle sanat alanındaki başarılar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri millî kültürün yükselmesinde önemli rol oynar.

Sanatkârlarına önem veren toplumlar her zaman gelişmişler ve yükselmişlerdir. Sanat ve sanatçıya çok önem veren Atatürk Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri "Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim." diyerek toplumların sanata ve sanatkârlara önem vermeleri gerektiğini vurgulamıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren güzel sanatların bütün dallarında gelişmeye önem verildi. İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi ile Devlet Resim ve Heykel Müzesi açıldı. Avrupa'ya resim Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri heykel ve müzik öğrenimi için öğrenci gönderildi.
1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı kuruldu. Tiyatro için yurt dışından uzmanlar getirildi. Böylece çağdaş Türk sanatının oluşması sağlandı.

EKONOMİ

Yeni Devletin Kuruluşu olan 1923 yılında kişi başına düşen milli gelir 50 $’dır. Bu dönemde (1920-1933) devlet Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri müteşebbis olarak iktisadi hayata katılmamış olmakla beraber geniş ölçüde ekonomiye müdahalede bulunduğundan Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri klasik devlet hizmetleri ötesinde Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri ekonomik Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri sosyal ve kültürel alanda hizmet gördüğünden Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri mutedil devletçilik Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri devletin sıfatını Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri niteliğini Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri özelliğini teşkil etmiştir.

1933-1938 Yılları Türkiye’nin Ekonomik Durumu : İlk beş yıllık kalkınma planı 1933’de hazırlanmış Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 1934’de yürürlüğe girmiştir. Çok başarılı bu planın ardından hazırlanan II. Beş yıllık kalkınma planı II. Dünya Savaşı’nın çıkışı nedeniyle uygulanamamıştır.
Bu dönemde devletin ekonomik hayata müteşebbis olarak katılması yanı sıra fevkalade önemli millileştirme (devletleştirme) girişimlerinde de bulunulmuştur.
1933-1938 yılları arasındaki döneme Türk Sanayii’nin ilk ve planlı kuruluş safhası olarak bakılabilir.

Bu devrede yapılan yatırımlar hep devletçilik ilkesi adı altında yapılmıştır. Programın finansmanı geniş ölçüde vergiler Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri iç istikraz ve devlet bankalarının kredileri tarafından karşılanmıştır. Bu dönemde sadece iki dış yardımdan faydalanılmış Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 1934 yılında Rusya’dan 8 milyon dolar Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 1938’de de İngiltere’den 13 milyon sterlin borç sağlanmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun % 80’i tarımla uğraşıyor ve milli gelirin yaklaşık yarısı tarımdan sağlanıyordu. 1925 yılında aşar kaldırıldı ve köylüye bedeli 20 yılda ödenmek üzere toprak dağıtıldı.

1927 yılında sanayi kuruluşlarını teşvik ve koruma amacıyla Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkartıldı. 1933 yılında SÜMERBANK kurulmuştur. 1935’te MTA kuruldu.
Karayollarındaki asıl gelişmeler 1948 ve onu izleyen yıllarda olmuştur. Bunun nedeni ise demiryolu politikasına önem verilmiş olmasıdır. Lozan ile Türk karasularında gemi işletme hakkı Türklere bırakılmıştır. Yolcu taşıma devlet tekelin bırakılmış Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri yük taşıma ise devlet ve özel teşebbüs tarafından gerçekleştirilmiştir. 1938’de Denizbank Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri 1939’da Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü ve daha sonra da Denizcilik Bankası kurulmuştur.
Cumhuriyet döneminde ilk açılan Hemşire Okulu (1925) Kızılay Hemşire Okulu’dur.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri

Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Faaliyetleri konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkçenin gelişmesine hizmet eden kişiler,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürk'ün Türk Müziğinin Gelişmesine Verdiği Önem elif Soru Cevap 18 17-05-2016 08:13
Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserler hangileridir? elif Türkçe ve Edebiyat 32 01-04-2015 07:51
Anadoluda Türkçenin gelişmesine hizmet eden önemli eserler ve yazarlar Я Türkçe ve Edebiyat 0 30-10-2012 01:05
Atom fikrinin gelişmesine katkıda bulunan bilim adamları elif Eğitim ve Öğretim 0 13-12-2011 09:30
Gizli Bilimlerin Serüveni - Zeki TEZ nimlahza Kütüphanemiz 0 28-07-2011 10:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats