bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 01:50   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir

Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir
Reel sosyalist sistemin Rusya ve Doğu Avrupa’daki çöküşü konjoktörü baştan aşağı değiştirdi. Kimileri bunu kapitalizmin başarısı olarak görmek istese de Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir aradan geçen on yıllık süre içinde bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Körfez’de Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir Balkanlar’da Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir Kafkasya’da yaşanan sorunlar sosyalist sistemi yıkan depremin artçı sarsıntı olarak değerlendirildi. Ama sorunlar emperyalist merkezlere 11 Eylül biçiminde yansıyınca durumun daha derin ve köklü olduğunu ortaya çıkardı. İki kutupluluk bir dengeyi ifade ediyordu. Dengeyi sağlayan sol kutbunun yıkılışı Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sağdakini de kendi başına anlamsız kıldı.

Böylece sorunun özü kapitalist uygarlığın çöküş süreci olması tartışıldı. Gerek maddi temel Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir gerekse de ideolojik kimlik tarafından aşılan sınıflı uygarlığın kendisidir. Sümerlerle başlayan uygarlık Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir insanlaşma sürecindeki rolünü ağır bedellerle de olsa oynamıştır. Onun varlığı antik yarardan çok Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir zarar getiren gerici bir niteliğe bürünmüştür. Temel karakteri sınıflılıktır. Sınıflaşma pratik bir olgu oluduğu kadar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir mitolojik Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir dini Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir giderek felsefi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hatta sözde bilimsel temellere oturtulan bir inanç ve bilinç meselesidir. Aynı zamanda tekniğin çok sınırlı bir üretime el verdiği şartlarda ortaya çıkan fazla ürüne el koymak ve bunu tanrısal düzenin bir parçası olarak sunmakla başlar. Değişik ad ve biçimlerde her çağda varlığını sürdürür. Artık toplum yaşamının en temel sorusu üretimi sahiplenmek ve pozisyonun nasıl korunacağıdır. Devlet de bu sınıflaşmanın bir ürünü olarak ortaya çıkar. Devlet daha çok belirli bir gelişme aşamasındaki toplumun bir ürünüdür. Toplumun kendi kendisi ile çözülmez bir çelişki içine girmesini önlemekte yetersiz kaldığı Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir uzlaşmaz karşıtlıklara bölündüğünün itirafıdır.

Köleci devletler geleneksel imparatorluklar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir monarşiler ve nihayet ulus devletlerin mantığı aynıdır. Britanya krallığından Amerikan feodalizmine Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir Arap monarşilerinden İsviçre kantonlarına kadar ad ve biçimdeki bütün değişiklere rağmen Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir özünde yaşanan sınıflaşmanın ve hakim sınıf çıkarlarının korunması Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir güçlendirilmesidir. Bu yüzden Marks modern devleti bir “kurgu” diye niteler. Sümer rahiplerinin devleti icat ettiğini varsayarsak Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sınıfsal özün de en çok egemen sınıf olan rahiplerin bu icada duydukları ihtiyaca bağlı olduğunu görürüz. Günümüzün ulus devleti akıl dışılığıyla buna en iyi örnektir. Ulus ve devlet gerçekte yan yana anılamayacak kategorilerdir. Türkiye örneğinde görüldüğü gibi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bir devletin sınırlarında birden çok ulus bulunabilir. Ya da arap örneğindeki bir ulusun bir çok devleti olabilir. Daha basında sınıflaşma ve sömürüyü gerektiren devletin Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir halk devleti Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ulusun devleti Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir özgür devlet diye tanımlanması Lenin'in deyimiyle safsatadır.

En genel tabirle sınıflı uygarlık işte bu küçük bir azınlık adına Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir çoğunluğun ezilmesi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sömürülmesi ve eşitsizliktir. Bunun en kolay yolu ise Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devlet gibi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bir baskı ve yanıltma aracına sahip olmaktır. Böylece sınıflı uygarlığın idolojisini ezme politikası da Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devleti ele geçirme olarak tanımlamak abartılı olmayacaktır. Egemenler bunu hep yapmıştır. Ezilenler adına girişilen hareketlerde de aynı durum yaşanır. Bu kez sömürücü azınlık baskı altında tutulur Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ezilenler devlete sahip olur. Bu diyalektik hem ezilenler Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hem de ezenler için geçerlidir. Batı kapitalizmi ile reel sosyalizmin benzerliği gibi.

Çağın temel çelişkisi sınıflaşma olunca Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir siyaset yöntemi de doğal olarak parlamenterizmdir. Devrim Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir karşı devrim olgusudur. Sorunlarıyla birlikte parlamenterizm ayrı bir bölüm halinde işleneceğinden burada eele alınmayacaktır. Devrim 1776 Amerikan Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir 1789 Fransız örnekleriyle başlayan özellikle 20. yüzyıl boyunca esas alınan devleti ele geçirme yöntemidir. Temel toplumsal talepler karşılanmadığı Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir iktidar gücünün dengesiz bir biçimde dağıldığı şartlarda kitle hareketleri yaygınlık kazanır. Reform taleplerini uygulamak üzere örgütlenen kitlenin siyasal iktidarı ele geçirme hareketidir. Şiddet sıkça başvurulan yöntemdir. Şiddeti besleyen ilk etken meşru siyasal yolların egemenler tarafından tıkatılmasıdır. Devrim Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir karşı devrim yöntemini zorunlu kılan bir diğer etken de iletişim olanaklarının zayıflığıdır. Kitlelere ulaşmanın onları bilinçlendirmenin başka yolu bulunmayınca şiddet iktidarı yıkmak kadar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir kitlelere ulaşmanın yöntemi olarak da esas alınmıştır. Devrim mantığı kabaca Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir genel bir ayaklanma başlatma Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir şiddet eylemleriyle panik havası yaratıp resmi düzeni bozma Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir siyasal kontrolü zayflatarak Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devleti daha baskıcı olmaya itme Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir baskıdan doğan tepkileri yine kitlesel hareketler yoluyla örgütleme ve şiddet biçiminde iktidara yönetip onu alaşağı etme Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir yıkılanın yerine oturma olarak tanımlanabilinir. Talepler bireyci değil Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir toplumsaldır.

Kısaca bu uygarlığın mantığına göre Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir toplum iktisaden sınıflara bölünmüştür. Burada iktisaden egemen olan sınıf Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir zor aygıtlarıyla devleti elinde tutarak diğer sınıfları baskı altında tutar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sömürür ve ezer. Ezilen sınıfların tek yapabileceği devrimle devleti ele geçirmektir. Özellikle 20. yüzyıl bu anlayışın bir ürünü olarak yaşandı. Devletin boğucu etkilerine karşın Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devrimlerin etkili olabileceği Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir insanlığa nefes aldırabileceği inancı güçlüydü. Bazı başarılı girişimler Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ona duyulan ilgi ve güveni artırınca dünyanın her tarafına yayıldı. Ardından karşı devrim süreçleri geldi. Özellike 1989 balkan olaylarından sonra karşı devrim daha da yaygınlaştı. Ancak çağın temel özelliği olarak sınıflılık Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sömürü ve onun aracı olarak devlet Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir temel niteliklerini olduğu gibi korudu. Onu aşmanın yolu Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir yine onu yaratan nedenleri ortadan kaldırmakla mümkündür. Bu hem maddi temelde Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hem de düşünce ve inanç yapısında ciddi değişikleri gerektirir.

Belirtildiği üzere sınıflaşma bugün aç olan ve yarına korku ile bakan insanların zaten sınırlı olan üretimi sahiplenmesi olarak maddi bir temel bulmuştur. Ancak bununla sınırlı kalmamış Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir inançla Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ideolojik kimlikle desteklenerek kendisini zorunlu hale getirmiştir. Ancak başta bilimsel teknik gelişmelerin gücüyle Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir çağımız bu sorunları aşmayı olanaklı kılmıştır. Her şeyden önce bütün insanlığın ihtiyacını karşılayacak bir üretim kapasitesini sağlamıştır. Aynı zamanda makinalaşma sayesinde insan emeği üretimin zorunlu bir aracı olmaktan çıkarılmıştır. Hem emeğin Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hem de emek sahibi sınıfların niteliği değişiyor. İnsan emeğinin böyle üretken kılınması Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sınırlılığın maddi temellerini giderek aşındırıyor.

Paralel olarak insanlığın doğayı fethetme düşü bir gerçek haline gelmiştir. Sorun artık onu nasıl fethedeceğimiz değil Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir onu teknolojinin gücünden nasıl koruyacağımız ve uyumlu yaşabileceğimiz sorusuna verilecek cevaptır. Toplumsallaşma hayali bir dünya toplumu olabilmenin eşiğine varırken Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir artık toplum da bireyin çoğunlukta azınlığın haklarına yönelişini doğurmuştur. Kısaca maddi temele eşlik eden Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bir ideolojik kimlik değişikliği de yaşanıyor. Demokrasi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir insan hakları Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ekolojik denge Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir cins eşitliği gibi değerler çağın temel çelişkileri haline gelmiştir.

Üretim yapısı ile ideolojik kimliğin bu çatışmalı ilişkisinin Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hatta kaynaşmasının bir sonucu olarak devletin yapısında da belirgin bir değişiklik göze çarpar. Ulus devlet sisteminde bir çözülme sürecine girilmiştir. Kendi içinde bir ulusun devleti olmaktan çıkarken Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir dışardan da bazı yetkilerini ulusüstü kurumlara devretmeye yöneliyor. Küreselleşme sürecinin de destekleyici etkisiyle ulusaltı ve ulusüstü birimlere gücünü aktarma eğilimi ulus devletin klasik yapısını dağıtıyor. Buna bir örnek olarak Avrupa Birliği gösterilebilir.

Benzer bir şekilde işlevleri açısından da ulus devlet değişim sürecine girilmiştir. Devlet bugün GSHM’nin yarısını elinde bulunduruyor. Harcamalardaki askeri Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sosyal denge giderek Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sosyal alanın lehine değişiyor. Bugün bütün özelleştirme işlemlerine rağmen Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devlet halen en büyük işveren konumundadır. Nüfusun önemli bir kesimine iş yaratıyor Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir istihdam yaratıyor Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir son yılların yaygınlaşan özelleştirme girişimleri bununla çelişik gibi görünse de Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir gerçekte yaşanan tam tersidir. Kamu şirketlerinin özelleştirmesi devlet kontrolünü inkar temelinde değildir. Sosyal hizmetler halen devlet tekelindedir. Olan şey ise Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bunu hangi özel şirketin yürüteceğidir.

Devlet açısından yaşanan derinliğine ve genişliğine bir yayılmadır. Gerek gücün ulusaltı Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ulusüstü kurumlara devri Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir gerekse özelleştirme devletin sönmesinden çok Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir kaba biçimini değiştirdiğine birer kanıt olarak görülmelidir. Özel okullar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bankalar Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir işletmeler Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hastaneler Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir tümüyle devlet dışı kurumlar diye nitelendirilemez Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir aksine devlet yaşamı belirleyebilecek bir düzeyde toplumun her yanına sızma eğilimindedir. İdeolojik manipulasyondan tutalım Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir borsa oyunlarına Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir modadan aile yapısının belirlenmesine kadar devlet görünmez bir biçimde bütün dokulara sızmıştır. Ancak burada temel nokta Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir eski kaba sınıfsal yaklaşımın devleti açıklama gücünden yoksunluğudur. Devlet bugün ve gelecek açısından egemen sınıftan fazla bir şeydir de. Devlet yapısındaki söz konusu değişikler Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir siyaseti de derinden etkileyecek kapsamdadır.

Eskinin temel sorusu “devleti kim elinde tutuyor?” meselesi iken Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bugün aslolan “toplum yaşamı nasıl örgütlendirilmelidir?” sorusudur. Siyaset açısından Gramsci’nin deyimiyle gözle görülen devlet Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir bir tüldür Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir ardında güçlü bir toplum yeralır. Topluma rağmen Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devletleşmek Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir onu sürdürmek giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla siyasi aktörlerin yönelimi devletten çok Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir topluma doğrudur. Devleti ele geçirme stratejisi olarak devrim Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir karşı devrim yöntemini de gereksizleştiriyor. Uluslararası bütünleşme süreci buna eklenirse Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devrim yapmak ya da yapılsa bile Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir dünya sistemine rağmen onu sürdürmek gittikçe olabilirliğini yitiriyor. Sistem devrimlerin yaşam zeminini kurutuyor Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir boğuyor Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir başarılsa bile muhalif olan devletleri aşan bir model oluşturamadıkları Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hatta Rusya pratiğinde görüldüğü üzere yer yer gerisine düşüldüğü görüldü. Benzer şekilde ajitasyon Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir propaganda ve örgütlenme olanaklarını muazzam bir biçimde artıran iletişim teknolojisi Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir eski yöntemleri gereksiz kılıyor. Devlet ve devrimin uğradığı değişiklikler elbette sınıflaşmanın Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir sömürünün bittiği anlamına gelmiyor. Devlet halen masum değildir; politiktir Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir hala sınıflaşma da hakim olanın elinde baskı aracıdır. En geri olanından Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir en modernine kadar devlet bir geçiş sürecindedir ve bu süreç tamamlanmaktan çok Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir devam eden bir yapıdadır. Yaşanması kaçınılmaz olan evrimine adım atılmıştır ve çağımız buna tanıklık ediyor. Yeni durum gereğince esas olan devrim Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir yani onu ele geçirmek değil Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir gereksizleştirmektir.

Çağdaş demokratik uygarlıkta devlet yıkılarak Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir parçalanarak değil Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir yavaş yavaş hurdalık bir malzeme konumuna getirildikten sonra tarihin çöp sepetine atılacaktır. Doğrusu ve gerçekleşir olanı da budur. Devletin yerine gelecek olan Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir herkesin Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir tüm kurumların ve toplumun üretken emeğine dayalı genel adalet ve özgürlük ölçülerini en üst düzeyde temsil eden ve denetleyen bir genel koordinasyon aracıdır. Bilimsel teknik devrimler insanlığı her zamankinden daha fazla bu gerçekçi hayaline yaklaştırmıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir

Devlet Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: toplum devlet el ele sivil toplum kuruluşları, toplum devlet el ele sivil toplum kuruluşları araştır, toplum devlet el ele nedir açıklayınız, toplum devlet el ele sivil kuruluşlarını araştıralım, devlet ile ilgili sivil toplum kuruluşları nelerdir, toplum devlet el ele nedir, sivil toplum kuruluşları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sivil toplum örgütlerinin görevleri nelerdir? gizem Soru Cevap 58 06-04-2016 10:26
Sivil toplum kuruluşları Nelerdir elif Soru Cevap 45 24-05-2015 10:26
Sivil Toplum Örgütlerinin Etkinlik Alanları Nelerdir? elif Soru Cevap 4 06-05-2014 08:55
Sivil Toplum Örgütlerinin Kuruluş Amaçları Nelerdir elif Soru Cevap 0 17-02-2013 04:01
sivil toplum kuruluşlarının demokrasiye katkıları nelerdir ? Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 06-02-2012 12:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:13 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats