bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 01:52   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi

Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemiİnsan Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan olarak yaratılmış olmak dolayısıyla birtakım haklar ve yükümlülüklere sahiptir İnsanın bu haklardan vazgeçmeye Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bunları devretmeye hakkı olmadığı gibi Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hiçbir gücün de hiçbir gerekçeyle bu hakları ortadan kaldırma yetkisi bulunmamaktadır Bu da Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan haklarının insandan ayrılmazlığını vurgulamakta ve hakların temelinde 'insan olarak yaratılma'nın asıl faktör olduğuna işaret etmektedir

Bu hakları ifade etmek üzere çeşitli terimlerin kullanılmış olduğunu görüyoruz; kişi hak ve özgürlükleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi temel hak ve özgürlükler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kamu özgürlükleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi vb Ancak bunların hiçbirisi Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan hakları kavramı kadar geniş kapsamlı değildir Hak kavramı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi özgürlükleri içermenin yanısıra Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kamu otoritelerinden ve özel kişilerden birtakım somut taleplerde bulunabilme yetkisini de taşır ve bu yüzden de daha geniş kapsamlıdır İnsan Hakları kavramı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi pozitif hukuk tarafından tanınmış olsun olmasın Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insanların insan olmak dolayısıyla sahip olmaları gerekli tüm hak ve özgürlükleri ifade etmektedir Bu yönüyle pozitif hukukun dışında ve üstünde bir anlam taşımaktadır; yalnız olanı değil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi olması gerekeni de içermektedir

İnsan hakları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi sadece belli bir zamanda Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi belli bir ülkede yaşayan insanlar için Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi belli bir anayasa ve yasalarla tanınan hak ve özgürlükleri değil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi zaman ve mekandan soyut bir biçimde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi ayrımsız tüm insanlar için tanınması gereken hak ve özgürlükleri ifade etmektedir Bu nedenlerden dolayı insan hakları kavramı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bu alanda kullanılan benzer kavramların en kapsamlısıdır İnsan hakları kavramı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yazılı hukukun tanıdığı haklarla olduğu kadar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi olması gerekenlerle ve evrensel olanla da ilgilidir ve insan hakları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi her zaman anayasa ve yasaların tanıdığı hak ve özgürlükler katalogunun önünde koşmaktadır

Ancak insan haklarının kavramsallaştırılması çok yenidir ve modern dünyaya aittir Günümüzde insan hakları dendiğinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi daha çok batılı kavramsal çerçeve anlaşılmaktadır ve bu Batılı insan hakları kuramına ve politikalarına zaman zaman çeşitli itirazlar yönelmiştir Bu noktada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan haklarını yalnız kendine özgü değerler olarak kabul eden; bu kavramı bir kültür üstünlüğü olarak sunan ve kendi dışındaki kültürlere insan hakları bahanesiyle müdahaleyi hak sayan Batı'nın egemen politikaları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem Batı'nın insan hakları politikalarının Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem de insan hakları kavramının ve onun evrenselliğinin tartışılmasına yolaçmaktadır

Ancak herşeye rağmen insan haklarından ve onun evrenselliğinden vazgeçmemek gerekmektedir Çünkü Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kim tarafından ne amaçla kavramsallaştırılmış olursa olsun insan hakları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi tam bir eşitlikle Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insanlık ailesinin her bireyinin sahip olduğu insanlık onuruna bağlı haklardır İnsanlık onurunda din Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi dil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi cins Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi renk Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi ırk ve kavim farkı gözetilmediği gibi Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insanlık onuruna sıkıca bağlı olan ve yararlanılabilmesi için insan bireyi olmaktan başka şart aranmayan insan haklarında Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hiçbir farklılık ve ayrıcalık söz konusu olamaz

İnsan hakları mücadelesi insanlık tarihiyle başlar Tarih boyunca yönetimi ele geçirenler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yönettikleri insanların birtakım haklarını kısıtlayarak veya yokederek egemenliklerini sürdürmüşlerdir

İlk dönem zorba yöneticilerin ve kavimlerin tarihinde yoğun insan hakları ihlalleri görüldüğü gibi Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi devlet kavramının ortaya çıktığı sonraki dönemlerde de otoriteler tarafından pek çok alanda hak ve özgürlük sınırlamalarının yaşandığı bilinmektedir

Oysa Thomas Paine'in ifade ettiği gibi birey Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi devletlerden Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yönetimlerden öncedir ve bireyler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bizzat kendileri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi tek tek kendi kişilik ve hükümranlık haklarına dayanarak Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bir yönetim oluşturmak amacıyla Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi birbirleriyle bir anlaşmaya girerek yönetimleri ya da hükümetleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi devletleri oluşturmuşlardır Anlaşmanın gerçekleştiricisi birey olduğundan yönetimler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bireyin haklarını ihlal edici düzenlemelere giremezler Çünkü anlaşma ile birey Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi haklarından vaz geçmiş değildir; aksine söz konusu haklarının korunmasını istemektedir Yönetim ya da devlet Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi toplumun ortak işlerinin yürütülmesinde araçsal bir değere sahiptir; o Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi masrafını ödeyen tüm toplumun malıdır ve yönetimin kendi başına sahip olduğu haklar yoktur Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hepsi görevdir

Genel olarak dünyada birleşme özgürlükleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yasayla tanınmadan da kullanılabiliyorken Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Türkiye'de bunlardan yararlanabilmek için Yasa'nın bunları bağışlamasını beklemek gerekmiştir

Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi demokratik Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi laik Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi sosyal bir hukuk devletidir Ancak demokratik nitelemesine karşın Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi halkın yönetime katılma hakkını yeterince kullanamadığı görülmektedir Hükümeti ele geçiren ve bürokratik iktidar güçlerinden icazetli partilerin Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Siyasal Partiler Yasası ve Seçim Yasaları üzerinde oynadıkları oyunlarla Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi halk iradesi barajlarda boğulmakta ve TBMM'ne yansımamaktadır Halkın özgür iradesini tam temsil edemeyen ve dolayısıyla bir temsil krizi yaşayan parlamento Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hükümet üzerinde gerekli siyasal denetimi sağlamaktan aciz kalmaktadır Halka değil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi siyasal parti liderlerine dayanan milletvekilleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi özgür iradeleriyle hareket edememektedirler Çünkü demokratik mekanizmalar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi siyasal partilerin iç bünyelerinde de işlememektedir Böyle bir yapısal sorun içerisindeki partilerin lider kadroları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hükümet koltuklarına oturdukları zaman da Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kendi politikalarını değil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yönetmeleri gereken bürokrasinin belirlediği politikaları uygulamak zorunda kalmaktadırlar Bu yüzden ülkemizde hükümet politikalarından sözedilememektedir Nitekim hükümet olmakla iktidar olmanın Türkiye'de farklı şeyler oldukları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi son yıllarda daha açıkça görülmüştür

Sonuç olarak insan hakları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Türkiye için genel ve çok önemli bir sorundur Bu sorunun çözümlenmesinin yolu da Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi ülkemizin yeniden bir devlet; yeniden bir insan tanımı yapmasından geçmektedir Çünkü mevcut sistem Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan hakları sorunu üretmektedir ve insan haklarını korumaya elverişli değildir

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLENMESİ

Türkiye'nin insan hakları sorununun çözümü Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi öncelikle Türkiye'de yaşayan insanların Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hak ve özgürlüklerinin neler olduğunu öğrenerek Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi onlara sahip çıkmaları ve onları korumak için örgütlü bir mücadeleyi geliştirmeleri yoluyla gerçekleştirilebilir Ancak bu konuda da ciddi birtakım engeller bulunmaktadır

Bu engellerin en önemli bölümünü Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insan hakları sorunumuzun sadece devlet yapılanmasından ve resmi insan ve devlet anlayışından kaynaklanmıyor olması oluşturmaktadır Devlet mekanizmalarında yerleşikliğinden yakındığımız zihinsel sorunlar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi ne yazık ki toplumda da yaygınlık kazanmış bulunmaktadır

Çağdaş toplumlar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi artık birbirinden kopuk bireylerden çok Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi örgütlü insan topluluklarından oluşmaktadır Bu örgütlü toplumsallaşma Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kolektif özgürlükleri on plana çıkarmaktadır Bir grup içinde yer almayan birey Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kamusal yaşam üzerinde pek etkili olamamaktadır Bu nedenle birleşme özgürlükleri (dernek Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemisendika Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi toplantı vb) hem çıkarları korumanın Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem de kamusal yaşama katılmanın en etkili araçlarıdır Ne var ki otoriter devletler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi örgütlenme özgürlüğünü de güçleri yettiğince kısıtlamaktadırlar Yukarıda da değindiğimiz gibi Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi birleşme özgürlüklerinde yasalarda olmayan bir biçimde müdahale ile fiili durumlar oluşturmakta ve bu özgürlüklerin kullanılmasını önlemeye çalışmaktadırlar

Dernekler Kanunu Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Vakıflar Kanunu Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Sendikalar Kanunu Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi Siyasal Partiler Kanunu ve benzeri örgütlenme özgürlüğüne ilişkin tüm yasal düzenlemelerde oldukça geniş sınırlamalar getirilmiştir

Tüm bu katı ve bağnaz tutumlara rağmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi mevcut dar sınırlar içerisinde oluşturulacak sivil toplum örgütleriyle yine de birtakım mesafeler alınabilmektedir Büyük zorluklarla yürütülen bu mücadeleler sonucunda Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturulması Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insanımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi mümkün olabilmektedir

Daha Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi muhalefet partisi de iktidar güçlerince kurulmuştur Bu alışkanlık daha sonraki yıllarda da sürmüş ve gelenek haline getirilerek bugüne kadar uygulamıştır Bunun tipik örnekleri Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem siyasal partiler dünyasında Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem de meslek örgütleri ve odalar dünyasında görülmektedir Siyasal alanda bazı liderlerin ölünceye kadar ülke insanının sırtından inmeyişlerinin sırrı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi sadece kendi karizmalarında değil Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi biraz da bu kadim gelenekte aranmalıdır Siyasal partilerin birçoğu Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi halk iradesini parlamentoya taşıyarak Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi halkın temsilcileri olarak halk adına egemenliği kullanmak bürokrasi tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına aracılık etmektedirler

Meslek kuruluşları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi bazı işçi ve işveren kuruluşları ve odalar da bu gelenek dolayısıyla birtakım görevlilere kurdurulmuş Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi akredite edilmiş ve sürekli sübvanse edilerek Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem resmi politikaların uygulanmasına Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem de ortak çıkarların gerçekleştirilmesine aracılık etmişlerdir

Bu kuruluşlar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi mensuplarının çıkarları için çalışıyor gibi gözükseler de Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi aslında devlet güçlerince kendilerine verilen görevleri yerine getirmekte Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi birtakım odaklarda belirlenmiş politikaları uygulamaktadırlar Bu kuruluşlar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi sivil toplumu oluşturmak Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi örgütlemek ve resmi toplum karşısında güçlendirmek gibi bir amaç içerisinde bulunmamaktadırlar Aksine bu kuruluşlar Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi resmi politikaları belirleyen çevrelerin istemediği bir sivil toplum örgütlenmesinin gelişmesini önlemeye ve sivil toplumu kontrol etmeye çalışmaktadırlar Nitekim bunlardan bazılarının 28 Şubat’tan sonra yaşanan gelişmelerde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kendilerine yüklenen görevleri ne kadar içten ve başarıyla yerine getirdikleri görülmüştür Bu nedenle bu kuruluşları Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yasal konumlarına da uygun olarak yarı resmi kamu kuruluşları olarak görmek ve birer sivil toplum örgütü olarak tanımlamamak gerekiyor

Bunların dışında farklı toplumsal kesimlerin oluşturduğu birtakım sivil toplum örgütleri bulunmaktadır Sayıları çok fazla olmasına rağmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi kendilerini sınırlayan yasal düzenlemeler ve bir türlü kurtulamadıkları kadro Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi eleman Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi finansman ve alt yapı yetersizlikleri yüzünden yeterli ölçüde işlevsel olamamakta iseler de bu örgütler Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi örgütlü toplumun oluşumunda önemli roller oynamışlardır

Sivil toplum örgütlerinin en önemli handikapı ise Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi insanımızdaki örgütlü toplumun önemine ilişkin bilinç eksikliği ve mevcut kuruluşların belirlenmiş bir zaman içerisinde ulaşılması gerekli birtakım hedeflere yönelik çalışma ve yönetim anlayışından yoksun oluşlarıdır Bu nedenlerle ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin refleksleri iyi çalışmamakta ve toplumu yeterince örgütleyememektedirler

Bu örgütlere toplum da yeterince sahip çıkmamakta Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi üye olmamakta ve çalışmalarına katılmamaktadır Üye olanlar da tam sahiplenmemekte Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi aidatlarını bile zamanında ödememekte Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi birçoğu iki yılda bir yapılan genel kurul toplantılarına dahi katılmamaktadır Genel kurul toplantılarına katılan üyeler içerisinde Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi yönetime hesap soran Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi faaliyetleri denetleyen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi çalışmalara katılan üye sayısı çok düşük düzeylerdedir Büyük çoğunluğu bir kültürel etkinliği izleme tavrı içerisinde genel kurula katılmaktadır Genel toplumdan bu anlamda daha bilinçli olduğu düşünülen üye tabanının bu ilgisizliği ve duyarsızlığı Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi örgüt yönetim kadrolarının hem heyecanını Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi motivasyonunu azaltmakta Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi hem de örgüt içerisinde yönetim ya da lider sultası oluşmasına neden olmaktadır


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi

Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve Önemi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: sivil toplum örgütlerinin yeri ve önemi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Sivil toplum örgütlerinin görevleri nelerdir? gizem Soru Cevap 58 06-04-2016 10:26
Sivil Toplum Örgütlerinin Etkinlik Alanları Nelerdir? elif Soru Cevap 4 06-05-2014 08:55
Dilin İnsan Ve Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi elif Soru Cevap 0 20-02-2013 02:01
Bayramların Toplum Hayatındaki Yeri Ve Önemi elif Soru Cevap 0 20-02-2013 02:00
Sivil Toplum Örgütlerinin Kuruluş Amaçları Nelerdir elif Soru Cevap 0 17-02-2013 04:01

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats