bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 02:42   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği

Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği
Türk Enstrümanların Adı

Kanun
Kemençe
Ney
Rebab
Tanbur
Ud


KANUN
Kökeni çok eski çağlara kadar uzanan Kanun Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde iran Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Özbekistan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Ermenistan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Makedonya Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Kosova ve Yunanistan 'da da kullanılan "kithara" cinsinden bir çalgıdır. Çin Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Hindistan ve Pakistan'da bu çalgının benzerlerine rastlanmaktadır. Uzun geçmişi boyunca bir çok değişiklik geçiren kanunun temel yapısal özellikleri günümüzde bütün ülkelerde aynıdır. Üzerine tellerin gerildiği ses kutusu işlevi gören dar ahşap kasa Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği dik yamuk biçimindedir. Göğüs tahtasında ise standart olmayan kafesler bulunur. Dik kenarlı tarafta deri gerilmiş bir bölüm vardır. Üstünden tellerin geçtiği uzun köprünün ayakları bu deriye basar. Tellerin çoğu üçlü pest(alt) taraftakilerin bir kaçı ise ikilidir. Dik açılı bölümde bulunan tel tahtasından çıkan ve köprüyü aşan her tel eğik kenar boyunca uzanan "mızgılık" taki özel yarığından geçerek bir akort burgusuna sarılır. Üç sıra oluşturan burgular Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği mızgılığa paralel olan burguluğa üstten girer. Üst uçları kesik piramit biçiminde olan burgular özel metal akort anhtarıyla döndürülür. Bağırsak teller günümüzde yerini naylon tellere bırakmıştır. Günümüz kanununda üçer telli 24 Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği25 veya 26 tel takımı bulunur.( genellikle toplam 75 tel). "Mızgılık" tan hemen sonra tellerin altına yerleştirilen küçük mandalların indirilip kaldırılması sayesinde seslerin tizleştirilip Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği pestleştirilmesi sağlanır. Böylece çalgıdan seslendirme sırasına yarım tondan daha küçük aralıklar elde edilebilir. Eskiden mandal sisteminin olmadığı dönemlerde perdeler sol elin baş parmak tırnağı ya da akort anahtarının kavisli kısmı ile bastırılarak sağlanırdı.Bu çalgının eğik kenarlı ya da yamuk dikdörtgen şeklinde yapılmasındaki amaç Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği tel boylarının kısadan uzuna doğru takılması ile inceden kalına yönelen farklı seslere ayarlanabilmesidir. icrac bir iskemleye oturarak dizlerine yatay durumda koyduğu kanunu her iki elinin işaret parmaklarına taktığı yüksüklere tutturduğu mızraplarla çalar. Son dönemlerde bazı ustalar daha yoğun ses elde edebilmek için bu çalgıyı sehpa üzerinde de çalmaktadırlar.


Klasik Kemençe


Kemençe Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği biri Osmanlı Müziğinde Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği diğeri Karadeniz yöresi Halk Müziğinde kullanılan iki ayrı yaylı çalgının ortak adıdır. Bunlardan ilki için 20. y.yılın ortalarına kadar kullanılan "armudi kemençe" Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği "fasıl kemençesi" gibi adlar artık yerini Klasik Kemençe'ye bırakmış gibi görünmektedir. Bir halk çalgısı olan ikincisi ise "Karadeniz kemençesi" olarak anılır. " Klasik kemençe" 40-41 cm boyunda 14-15 cm. genişliğinde küçük bir çalgıdır. Yaarmudu andıran gövdesi elips biçimindeki burguluğu (kafa) ve sapı (boyun) tek bir ağaç parçasından yontularak ve oyularak yapılır. Göğsünde yuvarlak kenarları dışarda kalmak üzere D biçiminde iki iri delik bulunur. Eşik bir ucu can direğine Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği diğer ucu göğse basacak biçimde ve bu iki deliğin arasına yerleştirilir. Tellerin titreşen uzunluklarını eşitleyen bir baş eşik yoktur. Üç tel Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği sırasıyla Yegâh ( Pest Re) Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Rast ( sol) ve Neva (tiz re) akortlanır. Çalgının arka tarafında bir "sırt oluğu" vardır. Gövdenin alt ucundaki özel çıkıntıya " kuyruk takozu" takılan kiriş veya metal kuyruğa bağlanan tellerden her biri Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği eşiğin üzerinden geçip kendi burgusuna sarılır. Eskiden kemençenin kafası boynu ve sırt genellikle fildişi Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği sedef veya bağa kakmalı yapılırdı.Çalınırken kuyruk takozu sol dize Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği burguları göğse yaslanarak düşkonumda tutulan ya da iki diz arasına konan kemençenin telleri Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği tuştan 7-10 mm. yüksektedir. Çünkü sesler telli çalgıların çoğunda olduğu gibi tellerin üstüne parmak uçlarıyla basılarak değil Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği teller tırnakla yandan hafifçe itilerek elde edilmektedir. Yaklaşık 60 cm. uzunluğunda olan ve avuç içi yukarı bakacak biçimde tutulan yayın kılları Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği seslendirme sırasında sağ elin orta parmağıyla gerilip gevşetilebilir.Ney


Osmanlı dönemi müziğinin en önemli üflemeli çalgılardan Ney Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği insanoğlunun ürettiği belkide ilk çalgılardan biri olan ve kamıştan üretilmiş üflemeli çalgılarından olup Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği tarihin derinliklerinden gelmiş ilkel donanımlı bir çalgı olmasına karşın Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği insanı etkileyen uhrevi ve doğal bir sese sahiptir.

Kelime olarak kamış anlamına gelen Farsça nay sözcüğünden türemiştir. Ney üfleyenlere neyzen veya nayi denmektedir.

Ney sabit akortlu çalgılar arasında yer alır. Akorda Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği perdelerinin açkısı sırasında gelir ve öylece kalır.

Yapımında kullanılacak kamışın dokuz boğumlu olması gerekir. Kamışını içi boşaltılırak üretilen ney in en üstteki boğumu tam açılmaz ve yarım bırakılır. Ney e ses veren delikler (perdeler) üstten alta doğru boğumlara belli bir sıra ile dağılırlar. Ney de biri arkada olmak üzere toplam 7 delik bulunur.

Neyin ilk boğumu olan Boğaz boğumu üstünde yer alan çalgının üflenen ucuna genellikle manada boynuzundan yapılan ve başpare adı verilen bir başlık takılır. Kamışın her iki ucuna Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği çatlamasını önlemek için gümüşten birer yüzük (parazvane) geçirilir.

Ney Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Sağ ve sol dize dayanarak belirli bir açıyla tutulur ve dudaklar başpareye hafifiçe yandan bastırılır. Pest seslere dem sesler denir. Türk müziğine özgü bazı ara sesler Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği bazı deliklerin yarım veya çeyrek açılmasıyla elde edilir. Başın eğilmesiyle veya açının değiştirilmesiyle bulunan perdeler de vardır. Kudüm ile birlikte Mevlevi müziğinin iki ana çalgısını oluşturan ney Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği çok uzun bir süreden beri dindışı müzikte de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Değişik boyda neyler yapılmış ve bunlara pesten tize doğru Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği bolahenk Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği davud Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği şah Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği mansur Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği kız ney müstahsen Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği süpürde gibi özel adlar verilmiştir.
REBAB


Rebap Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür.
Bir saz türüdür Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılır. Türkiye Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği İran Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Arabistan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Kuzey Afrika Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Afganistan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Pakistan Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı ya da yaylı çalgılara verilen ortak bir isimdir. Tel sayısı bir ile beş arasında değişir Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği ama çoğunlukla üç tellidir.
Organlojinin "Ayaklı Kemaneler" arasında incelediği çalgılardandır. Ayaklı Kemane silindirik biçiminde bir gövde ile uzunca bir saptan oluşmaktadır. Rebab (Kemançe) köken bakımından "küçük yay" anlamına gelen Farsça bir sözcük olup Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği daha çok "küçük yaylı çalgı" anlamında kullanılır. Kesik küre biçimindeki gövdesi Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği genellikle hindistan cevizi kabuğundan ve göğsü deridendir. İki ya da üç telli olan çalgının tornada yapılan iri burguları sapa yandan girer. Geçmişte kemançeye at kılı demetinden ya da ibrişimden teller takılmıştır. Yuvarlak sap gövdeye üsten girip alttan çıkar. Sapın gövdeden çıkan uzantısı bir tür dayama çubuğudur. İki diz arasında sapı yere dik olacak şekilde tutularak çalınan Rebabın ses alanı iki veya bir buçuk sekizliği kapsar. 18. yüzyıla kadar Türk Müziğinin tek yaylı çalgısı olan Rebab din dışı olduğðu gibi Tasavvuf Müziğinde de büyük bir ilgiyle kullanılmıştır. Hatta Rebab adıyla kullnıldığı Mevlevî dergâhlarında bu çalgıya kutsallık bile yakıştırılmıştır. 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'dan gelen Sine Kemanının din dışı müzikte büyük ilgi görmesi üzerine gözden düşen ve terk edilen Rebab daha sonra yalnızca Mevlevi müziğinde kullanılmıştır. Günümüzde ise çoğunlukla kürtler ve araplar arasında kullanılmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Türkiyede; Mardin Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Şırnak Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Batman gibi illerde kullanılmaktadır. (özellikle düğünlerde)TANBUR
Osmanlý dönemi müziğinin en gözde telli mızraplı çalgılarından biri Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği belki de en önemlisidir. Organologlar tanbur teriminin kökeni olarak genllikle Sümerce "Pantur" u gösterir. Kökeni çok eski tarihlere uzanan ve " Bağlama" nın geliştirilmiş bir biçimi olduğu yönünde görüşler olan bu çalgı 16. y.yılın sonundan itibaren Osmanlı Sarayında ilgi görmeye başlamış. 17. y. yılın sonlarından itibaren de Klasik Türk Müziğinin vazgeçilmezi olmuştur. Tanbur günümüzde yalnız Türkiye'de kullanılan belki de tek çalgıdır. Tanburun gövdesi ahşap dilimlerin yan yana yapıştırılması ile elde edilen bir yarım küre bçiminde olup Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği çapı 35 cm. kadardır. Yaklaşık 104 cm. olan sap Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği bir takoza gömülerek gövdeyle birleşir. Burguluk sapın uzantsıdır. Gövdenin kenarındaki delikli tel takozundan çıkan tellerin her biri köprüyü aştıktan ve sap boyunca uzandıktan sonra genellikle kemikten yapılan ve sapa takılan çentikli baş eşiği ve bitişiğindeki yine kemikten ya da benzeri bir maddeden yapılıp sapa takılan delikli eşiğe geçip burgusuna bağlanır. Çoğunlukla ardıç ağacından yapılan köprü oldukça ince bir çam (genellikle köknar ) levha olan göğse basar. Tellerin basıncı köprünün altına rastlayan böümünde göğsün çukurlaşmasına yol açar. Sapın altı yuvarlak üstü düzdür. Perde bağları eskiden bağırsak kirişten yapılırken günümüzde büyük oranda naylon tellerden yapılmaktadır. Tanburun perde sayısı eskiden 35-36 iken günümüzde 60'ı geçmiştir. Tanbura 7 ya da 8 tel takılır. Tanbur mızrabı çoğunlukla Bağa'dan ( Kaplumbağa kabuğu) yapılır. Yaklaşık 12 cm. uzunluğunda 9-10 mm eninde ve 1- 1 Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği5 mm. kalınlığında esnemez bir çubuk olan mızrabın iki ucu da kullanlır. Bir mızraplı çalgı olmasına karşın Tanburi Cemil Bey tarafından ilk kez mızrap yerine yay kaullanılarak yapılan uygulama hemen benimsenmiş ve bu biçime de Yaylı Tanbur denmiştir.

UDTürkiye'nin yanı sıra Tunus Türk Enstrümanların Adı ve GörselliğiFas ve Cezayir de dahil olmak üzere bütün Arap ülkelerinde İran ve Ermenistanda da aynI adla kullanılmakta olan iri gövdeli Türk Enstrümanların Adı ve Görselliğikısa saplı telli bir çalgıdır. Bu çalgı İranda "Barbat "adıyla da bilinmektedir. Avrupa "lavta" sı yalnız biçimini değil adını da ud dan almıþtır. Bu gün Türkiye'de kullanılmakta olan udun diğer ülkelerdeki udlardan hemen hiç bir yapısal farkı yoktur. Ancak şunu da belirmek gerekir ki Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği Arap udlarının gövdeleri biraz daha iridir ve göğüslerinde de çoğunlukla iki küçük bir büyük delik yerine tek büyük delik vardır. Gerek Türk Türk Enstrümanların Adı ve Görselliğigerek Arap Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği İran Türk Enstrümanların Adı ve GörselliğiErmeni ve Yunan(uti) udlarında bu dairesel göğüs delikleri birer gül ile süslenir. Ud bugünkü yapsını bir iki küçük değişiklik dışında çok eski dönemlerden beri korumaktadır. Çalgının insan kucağını dolduran büyük armudi gövdesini 20 kadar hilal biçimli ahşap dilim oluşturmaktadır. Kısa yassı sap Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği bir takoz aracılığıyla gövdeye takılır. Burguluğa doğru daralan sapın gövde ile birliştiği yerdeki genişliği yaklaşık dört parmaktır. Sap ile yaklaşık 45 derecelik bir açı yapan burguluk belli belirsiz bir S çizer ve burgular buraya yandan girer. Bam teli ( Fa#) teli dışındaki teller çifttir. Teller Türk Müziğine göre inceden kalına doğru ( SOL-RE-LA-Mi-Si-FA#) şeklinde sıralanır. En alttaki iki çift eskiden bağırsaktan yapılırmış. Günümüzde misinadan üretilmektedir. Diğer teller ipek üstüne gümüş veya bakır sargılıdır. Bu teller en yaygın olarak tizden peste doğru akortlanır. Her tel doğrudan göğüse yapışık tel takozundan çıkar Türk Enstrümanların Adı ve Görselliğiburgulukta spın birleştiği yerdeki baş eşikten aşarak kendi burgusuna sarılır. Udun göğsü yaklaşık 1 mm. kalınlığında ladin ağacından düzgün elyaflı bir levhadır. Göğsü alttan destekleyen çıtalara "balkon" denir. Ud önceleri tavuk ve kartal kanadı ile çalınırdı. Bazı ustalar Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği sert köseleden ya da kiraz kabuğundan yapılmış mızraplar da kullanmışlardır. Günümüzde ise plastik mızraplar kullanılmaktadır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 02-05-2014, 05:47   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel bir site


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği

Türk Enstrümanların Adı ve Görselliği konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: enstrümanların ismi, enstrümanların isimleri, tüm enstrümanların ismi, yüvarlak enstrümanların isimleri, alti yuvarlak kemençe, kemansal enstrümanların adı, tüm enstrümanların adı, telli enstrümanların isimleri, armudi kemençe özellikleri bakimliyiz,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Nasıldır? Türk Dili Nasıl Gelişmiştir? Я Türkçe ve Edebiyat 1 23-11-2013 05:46
Türk Kahveli Krem Karamel Tarifi - Türk Kahveli Krem Karamel Yapılışı gizem Tatlılar 0 26-10-2009 12:19
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir? - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:33
Türk Aydını nimlahza Fıkralar 0 02-05-2009 10:56
Türk Kızı incitanesi Komik Yazılar 0 24-04-2009 10:58

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:50 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats