bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 03:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir

Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir


İTİKAF


Lugatta itikaf Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir birşeyin üzerinde durmak ve onun yakasını bırakma-maktır İtikaf in şer'î mânâsı ise özel bir niyetle mescidde durmaktır İtikaf Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir senenin bütün günlerinde olur Fakat Ramazan ayında itikafa girmek daha efdaldir
İtikafın meşru olduğunun delili Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir şu ayettir:
Mescidde itikaf ta iken hanımlarınıza yaklaşmayın (Bakara/187)
Ayrıca Hz Aişe'den şöyle rivayet edilmektedir: 'Hz Peygamber Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Ramazan'ın son on gününde itikafa girerdi Hz Peygamber'in bu âdeti Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir aziz ve celil olan Allah Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir kendisini vefat ettirdiği zamana kadar devam etti Hz Peygamber'in vefatından sonra da onun zevceleri itikafa girmişler-dir'[1]
İtikaf (İslâm'dan önceki) dinlerin şeriatlarında da bulunmaktadır
İbrahim ve İsmail'e 'tavaf edenler Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikaf edenler Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir secde ve rükû edenler için evimi temizleyin' diye emretmiştik
(Bakara/125)

İtikafın Teşrî Kılınmasının Hikmeti


Müslümanın Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir kötülüğü emreden nefsini Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir mubah şeylerin bazısından alıkoyacak bir ibadetle meşgul etmesi gerekir Böylece nefis Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir ibadete alışır İtikaf sayesinde ibadet için vakit bulur ve çirkin şeylerden uzaklaşır Çünkü nefis Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir kötülüğü emreder
Rabbimin koruması müstesna Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir muhakkak nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir (Yusuf/53)
Dünyaya dalmak Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir nefsi daha da azdırır Tenha yerlerde itikafa girip nefsi haramlardan kaçınmaya alıştırmakta Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir nefsi bu kötülüklerden me-netmekte itikaftan daha uygun birşey yoktur İtikaf bu yüzden teşrî kılınmıştır

İtikafın Hükmüİtikaf sünnettir Senenin bütün günlerinde yapılabilir Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir ancak Ramazan ayında Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir özellikle de Ramazan'ın son on gününde daha evlâdır
Fakat kişi itikafa girmeyi adarsa Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir o zaman itikaf vacib olur İtikafın üç çeşidi vardır:
A İtikaf Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir her zaman müstehabdır
B İtikaf Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Ramazan'ın son on gününde sünnet-i müekkede'dir
İtikafın Ramazan'ın son on gününde sünnet-i müekkede olmasının hikmeti Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Kadir Gecesi'nin ihya edilmesidir Çünkü Kadir Gecesi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir senenin bütün gecelerinden daha üstündür
Kadir Gecesi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir bin aydan daha hayırlıdır (Kadr/3)
Yani Kadir Gecesi'nde yapılan amel Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Kadir Gecesi'nden başka bin ayda yapılan amelden daha hayırlıdır Âlimlerin çoğu Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son on gününde olduğunda ittifak etmişlerdir
C Adakta bulunulmuşsa (nezred il misse) vacibdir

îtikafın Sıhhatinin Şartı


İtikafın sahih olması için şu şartların bulunması gerekir;
I Niyet
Niyet Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikafa girilirken edilmelidir; yani belli bir zaman için mescidde ibadet etmeye niyet etmelidir Niyet Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir sünnete uymak amacıyla yapılmalıdır Dünyevî bir gaye için veya gaye olmaksızın mescidde dur-mak şer'an itikaf sayılmaz
II Mescidde durmak
Mescidde durmanın itikaf sayılması için Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir halkın örfünde olan müd-deti tamamlamak gerekir Bu şarta Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir mescidde durmanın caiz olması şartlan da dahildir Bu şartlar da cünüplükten Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir hayız ve nifastan Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir elbise ve bedende bulunan pisliklerden temizlenmektir
Özürsüz olarak mescidden çıkmak Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikaf 1 bozar İtikaf sünnetini ye-rine getirmek için oruçlu olmak şart değildir; ancak sünnettir Çünkü Hz Peygamber şöyle buyurmuştur:
İtikafa giren kimsenin oruç tutması şart değildir Ancak isterse tutabilir[2]
Nezredilen (Adanan) İtikaf
Bu Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir zikredilen itikafın üçüncü çeşididir Eğer belirli bir zaman için itikaf a girmek nezredilirse Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir o müddet zarfında abdest Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar dışında mescidden çıkmak caiz olmaz İhtiyaç için mescidden çıkmak haram olmadığı gibi itikafa da zarar vermez Fakat ihtiyaç ol-maksızın mescidden çıkmak haram olduğu gibi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikaf ı da ifsad eder Bu durumda tekrar yeni baştan itikaf ı eda etmesi gerekir
Kişi oruçluyken itikafa girmeyi nezretmişse Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir oruçlu olarak itikafa girmesi gerekir Çünkü bunu kendisine vacib kılmıştır
Kişi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikafı belirli bir camide yapmayı nezrederse Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir nezrettiği camide yapması şart değildir Başka camilerde itikafa girebilir İsterse itikaf yap-mayı nezrettiği cami Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir diğer camilerden daha mübarek olsun Ancak bun-dan Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa müstesnadır Bu mescidlerden bi-rinde itikafa girmeyi nezreden kişi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir başka mescidlerde itikafa giremez Çünkü onlar Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir üstün bir fazilete sahiptirler Buralarda yapılan ibadetin ecri de çok büyüktür - Fakat Mescid-i Haram Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa yerine kaim olur Fakat aksi olmaz Ayrıca bunlar birbirlerinin yerine de kaim olmazlar Meselâ 'Ben Mescid-i Nebevîde itikafa girmeyi nezrediyorum' diyen kişi Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Mescİd-i Aksâ'dz itikafa giremez

İtikafm Âdabı


İtikafın edeblerini şöyle sıralayabiliriz:
1 İtikafa giren kimsenin; ibadetle Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Kur'an okumakla Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir ilimle meşgul olması müstehabdır Çünkü bunlar Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikafın amacına en uygun olan şeylerdir
2 Oruç tutmak
İtikaf Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir oruçla birlikte olursa daha evlâ ve şehveti kırmada daha tesirli Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir zihni toplamaya Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir kalbi saflaştırmaya daha elverişli olur
3 Cuma kılınan mescidde itikafa girmek
4 İtikaf esnasında hayırdan başka birşey konuşmamak
İtikafa giren kişi küfretmemeli Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir gıybet ve kovuculuk yapmamalı Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir lü-zumsuz konuşmamalıdır

İtikafın Mekruhları


1 Hacamat (kan aldırmak) ve kan akıtmak
Eğer mescidin pislenmeyeceğinden emin olunursa Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir kan aldırmak ve kan akıtmak mekruhtur Fakat mescidin pislenmesi sözkonusu olursa ha-ram olur
2 Herhangibir sanatla veya işle fazla meşgul olmak
Meselâ yün örmek ve elbise dikmekle fazla meşgul olmak mekruhtur Alışveriş yapmak ise Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir az bile olsa mekruhtur

İtikafı İfsad Eden Şeyler


1 Kişinin Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir hanımıyla kasden cinsel ilişkide bulunması Cinsel ilişki esnasında meni akmamış olsa bile itikaf bozulur
Mescidlerde itikaf ta iken hanımlarınıza yaklaşmayın (Bakara/187)
Fakat cima yapmadan kişinin hanımına dokunması Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir öpmesi gibi şeyler itikafa zarar vermezler Ancak meni gelirse Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikaf ifsad olur
2 İhtiyaç olmaksızın mescidden çıkmak
3- îrtidat etmek Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir sarhoş olmak ve delirmek
4 Hayız ve nifas kanının gelmesi
Bu durumda mescidde durmak haram Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir itikaf tan çıkmak müstehabdır Daha sonra yeni bir niyetle tekrar itikafa başlanır[1] Buharî/1922 Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir Müslim/1172

[2] Hâkim 1/439 Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir (İbn Abbas'tan)


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir

Şafilik Mezhebinin Temel Amacı Nedir konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: şafilik nedir, şafiliğin özellikleri, şafilik, safilik nedir, şafilik mezhebinin özellikleri, safilik, şafiligin yönleri, şafiilik nedir, şafilik mezhebinin genel özellikleri, şafiliğin ana özelliği, şafiliğin temel, şafilik mezhebinin temel görüşleri, şafiliğin temel özellikleri, şafilik mezhebi temel özellikleri, şafilik ve temel özellikleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Solunum Sisteminin Amacı Nedir? elif Biyoloji 1 22-10-2013 03:51
Mental Aritmetiğin Amacı Nedir elif Eğitim ve Öğretim 0 04-02-2013 03:59
Kütüphanenin amacı nedir? Я Soru Cevap 0 26-02-2012 02:35
folklorün amacı nedir? Kayıtsız Üye Soru Cevap 3 05-02-2012 09:11
İzcilik ve Amacı Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 05:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:36 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats