Bakimliyiz.Com

-   Soru Cevap (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   İzcilik Kulübünün Görevleri Nelerdir? (http://www.bakimliyiz.com/soru-cevap/113343-izcilik-kulubunun-gorevleri-nelerdir.html)

elif 21-02-2013 04:12

İzcilik Kulübünün Görevleri Nelerdir?
 
İzcilik Kulübünün Görevleri Nelerdir?


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ:
SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5 — Sosyal etkinliklerin amacıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine
uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Anayasanın başlangıcında ifadesini
bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeteneklerini geliştirerek
gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
b) Kendini tanıyabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bireysel hedeflerini belirleyebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeteneklerini geliştirebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yeni durum ve ortamlara uyabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg düşüncehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg inançhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg anlayış ve kültürel
değerleri hoşgörü ile karşılayabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
ı) Aldığı görevi istekle yapabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sorumluluk alabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla
ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve
uygulayabilmehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk
duyabilme gibi tutumhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

İLKELER
Madde 6 — Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg planlılıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
süreklilikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg üretkenlikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarınınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilgi ve
istidatlarını geliştirmelerinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarınınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg hayatın tüm alanlarına
yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
d) Öğrencilerin toplumsal hayatahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sorunların çözümünehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yerel düzeyde katılımına ve yöneltici
projeler hazırlamaya özendirilmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş
katılımın sağlanmasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg istekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yetenek ve
ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci
kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde
planlanıp uygulanabilmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri
doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi
öğrencilerle planlanıp yürütülmesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
n) Çalışmalarda resmîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş
birliğinin sağlanmasınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg etik ve duygusal yönden gelişmelerinin
sağlanmasına özen gösterilir.

ESASLAR
Madde 7 — Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilgihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında
yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya
toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir
öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev
verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman
öğretmenler ilgihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinliklerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı
imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerilerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer
kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal
etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler
de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg okul–aile
birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp
sonuçlandırmadığıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne
TAMAMLANDIhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrencihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sınıf öğretmenihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından
Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman
Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8)’e göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin
sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler
Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan
öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi
hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sırahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Sosyal Etkinlikler
Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler
Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sosyal etkinlikler
kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8 — Sosyal etkinlikler kuruluhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman
öğretmenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile
birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurulhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde
yürütülmesi için danışman öğretmenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg öğrencilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gönüllü veliler ve diğer
öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde
ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.


GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9 — Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gönüllü velilerin
görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonrahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg öğrencilerin sosyal etkinlik
çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda
Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak
daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde
sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de
Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi
hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ
Madde 12 — Öğrencilerin; ailesinehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çevreye ve topluma duyarlıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gönüllü çalışma
bilincine sahiphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sorun çözen ve çözüm üretenhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg resmîhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg özelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sivil toplum
kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş
birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmalarıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun
öğrenci kulübü çalışmaları kapsamındahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ayrı olarak veya bireysel olarak
ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bakım ve onarımının yaptırılması
yönünde çalışmalar yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitaphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg araç–gereç
ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin dershttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ödev ve proje çalışmalarına
yardımcı olmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
e) Toplumda Türkçeyi doğruhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güzelhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap
okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
f) Çevreyi korumakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg güzelleştirmekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg parklar oluşturmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg tarihî ve kültürel değerlerimizi
korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
ı) Okul bahçesinihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çevreyihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg boş arazi ve alanları ağaçlandırmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg erozyonla mücadele etmekhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onların
toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
m) Kimsesizhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmakhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13 — Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrencilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına
Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu
hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini
tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları
da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma
Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gerekli onaylar
alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrencilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ilköğretim kurumlarının 1 incihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saathttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında
25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.
d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk
eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların
imkânlarından yararlanılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER

OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14 — Müdürhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak
yürütülmesinden sorumludur. Müdürhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği
müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum
hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yaparhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gerektiğinde yazışmaları
koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15 — Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencilerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucuhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planıhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formuhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Sosyal Etkinlikler Proje Öneri
Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin
yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.

SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16 — Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında
öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini
de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına
yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izlerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg görülebilecek eksikliklerin
giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile
sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.

GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17 — Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri
ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerinhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıcahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18 — Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması
için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.

ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19 — Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydederhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg çalışmalarında kendilerine
rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişikliklerihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sınıf öğretmeni ile sınıf/şube
rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarındanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci
derece sorumludur.
2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:
a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alırhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg üyeleri kol toplantısına çağırır.
b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.
c. Rehber öğretmenin gözetimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.
d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.
e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ
Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

SEKRETERİN GÖREVLERİ
Sekreterin görevleri şunlardır:
a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yaparhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg takip eder.
c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg düzenler.

SAYMANIN GÖREVLERİ
Saymanın görevleri şunlardır:
a. Kulübün para işlerini yürütür.
b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön.
Kuruluna verir.
c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

İZCİLİK KULÜBÜNÜN KURULUŞU

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (24)
öğrenciden oluşmuştur.
2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni Muzaffer DOĞAN’ dır.

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi
aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa (4/A Sınıfından Mehmet ÜNAL )

Başkan yardımcılığına (3/A Sınıfından Mübeccel KAYA)

Sekreterliğe (3/D Sınıfından Yağmur BOZKUŞ )

Saymanlığa (4/D Sınıfından Tugan ÜÇÜNCÜ ) ve

üyeliğe de (Metehan BAYGÜN 4/Chttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Miraç ABAR 3/B) seçilmişlerdir.

4. Kulüp denetim kuruluna (Alp TURAN 4/Bhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ozan YARDIMCI 2/C) seçilmişlerdir.İZCİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
a. Sosyal Kulüphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüşhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
sezişhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda
sergilenmesini sağlar.
d. Sosyal Kulübün amacına uygun resimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sergihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg filmhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg slaytlar hazırlayıp gösterir.
e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda
sergilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.İZCİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

Toplantı karar defteri.
İzcilik Kulüp defteri.İZCİLİK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

Okul müdürünehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Görevli müdür yardımcısınahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Sosyal kulüp danışman öğretmeninehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Rehber öğretmenler kurulunahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Kulüp başkanlar kurulunahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg
Kulüp genel kurulunahttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg karşı sorumludur.

İZCİLİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

İzcilik Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)

Kültür ve Edebiyat Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Folklor Kulübü
Tiyatro Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Gezihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Tanıtma ve Turizm K.
Çevre Koruma Kulübü
Satranç Kulübü
hayvanları Koruma Kulübü
Sosyal Dayanışma ve Yar. K.
Yeşilay Kulübü
Sağlıkhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Temizlikhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Beslenme
Kızılay Kulübü
Spor Kulübü
Bilim–Fen ve Teknoloji Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Trafik Güvenliği ve İlkyardım K
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü
Okul Müzesi Kulübü
İzcilik Kulübü
Bilinçli Tüketici Kulübü
Meslek Tanıtma Kulübü
Demokrasihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü
Engellilerle Dayanışma Kulübü
Yeşili Koruma Kulübü
Çocuk Hakları Kulübü
Felsefe Kulübü


YÜRÜRLÜK:

Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu

Başkan : Mehmet ÜNAL 4/A

Başkan Yardımcısı : Mübeccel KAYA 3/A

Sekreter : Yağmur BOZKUŞ 3/D

Sayman: Tugan ÜÇÜNCÜ 4/DMuzaffer DOĞAN Cuma CEREN

Danışman Öğretmen Okul Müdürü


K A R A R T U T A N A Ğ I

Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;
1. Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından İzcilik Kulübünün anlam ve
önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2. Yine iş birliği yapılarak şiirhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme
komisyonu tarafından inceleniphttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu
öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. İzcilik sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. İzcilik Kulübünün yönetim kuruluna MuzafferDOĞAN

6. İzcilik Kulübünün Başkanlığına Mehmet ÜNAL

7. İzcilik Kulübünün Başkan Yardımcılığına Mübeccel KAYA

8. İzcilik Kulübünün Saymanlığına Tugan ÜÇÜNCÜ

9. İzcilik Kulübünün Sekreterliğine Yağmur BOZKUŞ

10. İzcilik Kulübünün Asil Üyeliğine Metehan BAYGÜNhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Miraç ABAR

11. İzcilik Kulübünün Denetim Kuruluna Alp Turanhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Ozan Yardımcı

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.Toplantı 11/11/2009 tarihinde 3/D sınıfında Saat: 13http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg00 de başlamış ve saat
13http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg40 da sona ermiştir.


İZCİLİK KULÜBÜNÜN 2009– 2010 ÖĞRETİM YILI

ÇALIŞMA TAKVİMİ

EYLÜL - EKİM – KASIMKulüp tüzüğünün hazırlanması.
Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi.
Genel kurul toplanma tarihinin belirlenmesi.
Belirlenen tarihte toplantının yapılması.
Yönetim kurulunun seçilmesi.
Denetleme kurulunun seçilmesi.
Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.
Sosyal kulüp panosunun hazırlanması.
“Atatürk ve İzcilik” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda
sergilenmesi.
İzcilik Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi.
“İnternet ve İzcilik” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
İzci takımının oluşturulması.
İzci üniformalarının temin edilmesi.
Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


ARALIK – OCAKYönetim kurulunun toplanması.
Yapılacak faaliyetlerin tartışılması.
Yapılacakların karara bağlanması.
Genel kurul faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
“Çocuk ve İzcilik” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
“Kimler İzci Olabilir” konulu yazıların ve resimlerin kulüp panosunda
sergilenmesi.
İnternette izcilere yönelik site isimlerinin kulüp panosunda
duyurulması.
Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


ŞUBAT – MARTGenel kurulun toplanması.
Alınmış kararların gözden geçirilmesi.
Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmaların karara bağlanması.
Alınan kararların uygulanması.
“İzciliğin İlkeleri.” Konulu açıklamaların kulüp panosunda
sergilenmesi.
Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


NİSAN – MAYIS“Çocuklukta İzcilik”in önemini belirten yazıların kulüp panosunda
sergilenmesi.
Bilgilendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.
Öğrenciler tarafından hazırlanan izcilikle ilgili ödüllü bilmece ve bulmaca
örneklerinin kulüp panosunda sergilenmesi.
“İzcinin El Kitabı” konulu yazıların kulüp panosunda sergilenmesi.
İzcilik Kulübü olarak 23 Nisan etkinliklerine döviz ve afişler
hazırlanarak katılınması.
Ülkemizdeki İzcilik durumunun öğrencilere aktarılması.
Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi
Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.


HAZİRANGenel kurulun toplanması.
“İzci Olmak Neler Kazandırır?” konulu yazılarınhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg resimlerin kulüp
panosunda sergilenmesi.
Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi.
Yıl içinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

TEĞMEN KALMAZ İLKÖĞRETİM OKULU
İZCİLİK KULÜBÜ

GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

1-A Yunus POLAT-Mehmet Can GÜNEL

1-B Ege DELİCAN-Ceren YEDİTAŞ

1-C Selin EROL

1-D Eda KARAGÜLMEZ-Nil ÖZBAY

2-A Elif AKMAN-Arda ÇİFTÇİ

2-B Kaan KARAKÜTÜK-Hakan ARICAN

2-C Ozan YARDIMCI-Eren ÖZDEMİR

3-A Mübeccel KAYA

3-B Miraç ABAR-Efe DİNÇGÖREN

3-C Okyonus YÜKSEL

3-D Yağmur BOZKUŞ

4-A Mehmet ÜNAL

4-B Alp TURAN-Salih AYHAN

4-C Metehan BAYGÜN

4-D Batuhan DEMİRKAYA-Tugan ÜÇÜNCÜGÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

Gönüllü velilerhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında
doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan
uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphanehttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg Fen ve Teknolojihttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg bilgisayar laboratuarının sürekli açık
tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayarhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg ebruhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg resimhttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg seramik vb.
konularda kurs vermek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/
kuruluşlardan randevu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden
başka bir yere götürmek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek.

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak


TEĞMEN KALMAZ İLKÖĞRETİM OKULU
2009-2010 ÖĞRETİM YILI SPOR KULÜBÜ ÇALIŞMA PLANI
AY HFT YAPILACAK ÇALIŞMALAR
EYLÜL 4 Spor Kulübü genel kurulunun oluşturulması ve bir önceki yılın
değerlendirilmesi
EKİM 1 Yönetim kurulunun seçilmesi http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpg yıllık bütçe taslağının hazırlanması
2 Spor kulübü yönetmeliğinin okunup incelenmesi
3 Demirbaş eşyaların kontrolü ve tamiratları
4 Yoğaltmaya mahsus malzemelerin kontrolü ve mümkünse tamiratları
KASIM 1 Okul takımlarının malzeme eksikliklerinin belirlenmesi ve eksiklerin
giderilmesi
2 Atatürk ve spor konulu panel ve konu hakkında pano hazırlanması
3 Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi
4 Futbol http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpgVoleybol ve Basketbol takımlarının seçmeleri
ARALIK 1 Spor Kulübü tarafından Fair_Play çalışmaları düzenlenmesi
2 Çocuk ve Spor konulu yazı ve resimlerin spor panosunda sergilenmesi
3 Sporun faydalarının okul öğrencilerine neler olduğu konusunda
bilgilendirme yapılması
4 Atatürk ve Spor-27 Aralık Atatürk Koşusu hazırlıkları
5 Sınıflar arası 27 Aralık Atatürk koşusu düzenlenmesi
( Öğrethttp://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpgÖğrenci ve Veli katılımının sağlanması )
OCAK 1 Çocuk ve Oyun konulu yazı ve resimlerin spor panosunda sergilenmesi
2 Genel Bütçenin hazırlanarak Spor Kulübü panosuna ilanı
3 1.Dönem Çalışma raporunun hazırlanarak Spor Kulübü panosuna ilanı
ŞUBAT 2 Genel kurul toplantısı http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpgÇalışma raporunun okunması
3 Sınıflar arası Masa Tenisi yarışmalarının yapılması
4 İlk Yardım konulu pano hazırlanması
MART 1 Sigara http://www.maxihayat.net/maxiforum/i...ies/virgul.jpguyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda
bilgi verilmesi
2 Çanakkale şehitleri ile ilgili Spor Kulübü çalışmalarının
düzenlenmesi
3 Demirbaş malzemelerin bakım ve kontrolü
4 Yoğaltmaya mahsus malzemelerin bakım ve kontrol
5 Önceki aylara ait etkinliklerin Spor Kulübü panosunda
sergilenmesi
NİSAN 1 22 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları
2 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları
3 24 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları
4 23 Nisan Bayramı konulu Pano Hazırlanması
5 Sınıflararası futbol müsabakalarının fikstür çekimi ve maçların
başlatılması
MAYIS 1 Sınıflararası futbol müsabakaları
2 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konulu Panel ve pano
hazırlanması
3 Okulda ki başarılı sporcuların ödüllendirilmesi
4 Yoğaltıma mahsus malzemelerin sayımı yapılarak yıpranan
veya kaybolan malzemelerin
HZRN 1 Spor Kulübü Yönetim kurulu kararıyla düşümünün yapılması
2 Spor Kulübü Tarafından Yapılan Faaliyetlerin Değerlendirlimesi
3 Spor Kulübü Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:38 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.