bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 06:18   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Yayla Turizmi - Kış Turizmi

Yayla Turizmi - Kış Turizmi


I.1. Turizmin Tanımı

Turizm Yayla Turizmi - Kış Turizmi gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinimleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaretle sanayiinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplumların birbirine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olay olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle başka bir ülkeden veya bölgeden yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü ilgilendiren faaliyetlerin tümü olarak açıklanabilir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi17)

Turizm olayını tanımlanmasında genellikle dinamik bir unsur olarak kabul edilen seyahat faktörü önemli bir yer tutar. Ancak teorik olarak insanların yaptığı bütün seyahatlerin turizm olayının bir unsuru olduğu da söylenemez. Buna ancak seyahat amacı göz önüne alınarak karar verilebilir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi18)

Turizm olayının tanımlanmasında ve oluşmasında gerekli ikinci unsur konaklamadır. Konaklama yabancıların bir yere yaptıkları yolculuklarından ve devamlı kalma Yayla Turizmi - Kış Turizmi para kazanma amacı gütmeyen konaklamalarından doğan ilişkilerin bütünü olarak algılayabiliriz.

I.2. Turizmin Önemi

Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler ile hızlı kentleşme Yayla Turizmi - Kış Turizmi nüfus artuşı ve teknolojik gelişmeler Yayla Turizmi - Kış Turizmi uluslar arası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Turizmin yapısal özelliği ve turizm hareketlerine doğrudan katılan turistler ile katılma isteğinde olan turistlerde kendisini gösteren değişmeler Yayla Turizmi - Kış Turizmi gelecek yıllarda turizm hareketlerinin hangi yönde gelişeceği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Her yıl milyonlarca kişi değişil amaçlarla turizm Yayla Turizmi - Kış Turizmi uluslararası turizm hareketlerine katılmaktadır. Uluslar arası turizm hareketlerinin temelini Yayla Turizmi - Kış Turizmi bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden kimseler oluşturmaktadır uluslararası turizm hareketlerine katılan turistlerin daha uzun süre konaklama yapmaları Yayla Turizmi - Kış Turizmi daha fazla harcamada bulunmaları ve beraberinde döviz getirmeleri sonucunda bölgenin ekonomik yapısına katkıda bulundukları için önemli bir unsurdur. 1974 ile 1980 yılları arasında yaşanan durgunluğa karşı turizm dünyada en hızlı gelişen endüstrilerden biri haline gelmiştir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi126)

I.3.Turizmin Türkiye’deki Gelişimi

Uluslar arası turizm hareketlerinden Türkiye’nin 1997 yılı itibariyle aldığı pay Yayla Turizmi - Kış Turizmi turist sayısı ve turizm geliri olarak %1 Yayla Turizmi - Kış Turizmi8 düzeyindedir. Türkiye’nin turizm açısından sahip olduğu doğal Yayla Turizmi - Kış Turizmi kültürel ve ekonomik vb. potansiyel değerleri planlı ve verimli bir şekilde değerlendirmesi durumunda gelecek dönemlerde uluslararası turizm hareketlerinden alacağı pay daha da yüksek olacaktır. Son yıllarda turizm hareketlerinin yılın bütün dönemlerine yaymayı amaçlayan kongre turizmi Yayla Turizmi - Kış Turizmi yat turizmi Yayla Turizmi - Kış Turizmi golf turizmi Yayla Turizmi - Kış Turizmi yayla turizmi ve dağ turizmi gibi turizm türleri gelecek dönemlerde Türkiye turizminin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Günümüze değin Türkiye’ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine yönelik olmuştur. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri gezmek görmek olduğu ve buna bağlı olarak kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı dikkate alınırsa Türkiye’nin kültür turizminde de önemli bir paya sahip olacağı söylenebilir. Diğer yandan 1995 yılından itibaren Avrupa da tek Pazar uygulamasına geçilmesiyle birlikte Yayla Turizmi - Kış Turizmi üye ülkelerden Türkiye’ye yönelik dış turizm talebinde önemli değişmeler olmuştur. Türkiye turizminde önemli bir gelişme de Yayla Turizmi - Kış Turizmi sayıları artan örgün ve yaygın turizm eğitim programlarıyla son yıllarda Türkiye de turizm bilincinin sağlıklı bir şekilde yerleşmeye başlaması sonucunda turizm sektörüne yönelik çalışmaların daha duyarlı bir hale gelmesidir. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın turizm gerek uluslar arası düzeyde toplumsal Yayla Turizmi - Kış Turizmi ekonomik ve siyasi değişmelerden etkilenmesinin bir sonucu olarak var olan asayiş sorunlarının ve bu sorunların dünyada uyandırdığı etkilerin de kısa dönemde Türkiye turizmini olumsuz yönde etkileyecektir.I.4. Endüstri Devrimi Öncesinde Turizm

Tarihin akışı içerisinde insanlar çeşitli nedenlerle sürekli yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere seyahat etmişlerdir. Bu seyahatlerin çoğu ticaret ve dinsel amaç taşırken Yayla Turizmi - Kış Turizmi bazı durumlarda da sağlık amaçlı olmuştur. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi20)

Eski Mısır Yayla Turizmi - Kış Turizmi M.Ö. 3000 yıllarında gezginlerin en fazla yerlerin başında gelmekteydi. Yapılan bu ziyaretler dolayısıyla Mısırdaki konaklama tesisleri iyi bir düzeye ulaşmıştı. Modern anlamda turizm olayı eski Yunan da daha yoğun ve belirgin olarak görülmeye başlamıştır.

Tarihte çağdaş turizmin ön koşullarından olan ulaşıma ilişkin ilk düzenli yolları ve ulaştırma araçlarını kullanıma sokan Romalılar geliştirdikleri bu ulaşım sistemiyle günde 120-150 km yol alabiliyorlardı Romalılar bugünkü anlamda turizm olayına yüksek bir katılımı sağlamışlardır. Orta çağda ise bir takım maceracı insanların seyahatlerin görünmektedir. Bu çağda turizme damgasını vuran en önemli unsur Yayla Turizmi - Kış Turizmi dini yerlerin ziyaret edilmesidir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi20)

Rönesans ile birlikte Yayla Turizmi - Kış Turizmi özellikle sanatsal çalışmaların yoğunluk kazandığı merkezlere yönelik seyahatlerin arttığı görünmektedir. Özellikle İtalya’ya yönelen bu insanlar Yayla Turizmi - Kış Turizmi kültürel turizmin örneklerini vermiştir. Öte yandan yine orta çağda Türk topluluklarında turizm hareketleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu devleti Yayla Turizmi - Kış Turizmi seyahat edenlerin hizmetine yönelik olarak kervansaraylara Yayla Turizmi - Kış Turizmi önceki işlevlerinden ayrı bir şekilde inşa ederek Yayla Turizmi - Kış Turizmi çağdaş turizmin ilk örneklerini hizmete sokmuştur. Daha sonra aynı kervansaraylar Osmanlı imparatorluğunda kullanılmaya başlamıştır. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi20)

I.5. Endüstri Devrimi Sonrasında Turizm

Seyahatler Yayla Turizmi - Kış Turizmi endüstri devrimine değin ticaret Yayla Turizmi - Kış Turizmi din ve sağlık gibi etmenlerin etkisiyle ve bazen de macera arayanların tekelinde gelişme gösteren turizm Yayla Turizmi - Kış Turizmi günümüzdeki çağdaş durumuna endüstri devrimi ile gelmiştir. Bu devrimle ile birlikte bir çok değişiklik olmuştur. Bu değişiklikler turizm sektörünü direkt etkiler niteliktedir. Bir taraftan makinenin tarıma girmesi Yayla Turizmi - Kış Turizmi diğer taraftan büyük sanayi merkezlerinde fabrikaların istihdam ihtiyacı kırsal kesimden kente göçü başlatmıştır. Diğer yandan yeni sömürge ve kolonilerin keşfi ve istilası Yayla Turizmi - Kış Turizmi bu bölge zenginliklerin Batı Avrupa ülkelerine akmasına neden olmuştur. Bir yandan Batı Avrupa’ya akan servet diğer yandan ekonomik ve ticari faaliyetler kapitalizme geçiş sürecini başlatmıştır. Sosyal sınıf kavramı ortaya çıkmış ve sosyal sınıflar hiyerarşisi aristokratların aleyhine bozulmuştur. Kentler ”büyük şehirler Yayla Turizmi - Kış Turizmi metropoller” haline gelmeye başlamıştır. Düzenli olarak artan gelir ile birlikte Yayla Turizmi - Kış Turizmi insanlığın satın alma gücüde artış göstermiştir. Böylece bireylerin yaşam düzeyinin yükselmesi sonucu turizme ayrılan payda artmıştır. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi22)

Teknolojik gelişmeler sayesinde üretim için gerekli olan çalışma süresi düzenli olarak azalmıştır. Çalışma süresindeki azalış boş zamanları arttırmıştır. Satın alma gücündeki artışı tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler izlemiştir.

Endüstri devrimi ile birlikte çalışanların sayıca artması ve izleyen yıllarda kapitalist sistemin rakibi olarak işçi sınıfına dayalı rejimlerin önce kuramda Yayla Turizmi - Kış Turizmi sonrada uygulamada kendilerini göstermeleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi batılı ülkelerde çalışanlara “ücretli tatil” ile birlikte pek çok hakkın verilmesine neden olmuştur. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi22)

Sonuç olarak endüstri devrimi çağdaş turizmin doğması ve gelişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamış ve zaman içerisinde turizm hareketlerini hızlandıran önemli bir etken olmuştur.II. BÖLÜM: TURİZM ÇEŞİTLERİ

II.1. Deniz Turizmi

Türkiye de talebin en fazla olduğu turizm türüdür. Burada kişilerin “deniz-güneş-kum” üçlüsü olarak değerlendirilen deniz yada kıyı turizminden yararlanması söz konusudur.pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye yi ziyaret eden turistlerin önemli bir bölümü (yaklaşık %60 ‘ ı) deniz turizmine yönelik amaçlarla seyahat etmektedir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi25)

Deniz turizmi aynı zamanda kurvaziyer turizmini de kapsamaktadır. Günümüz modern turizm anlayışı içinde kurvaziyer turizminin önemli bir yeri vardır. Havayollarında yaşanan rötarlar Yayla Turizmi - Kış Turizmi yüksek fiyatlar ve yolculuk güzergahının görülmemesi gibi dezavantajlar nedeniyle kurvaziyer seyahatler özellikle yaşlı ve sosyo-ekonomik durumu yüksek Avrupalı turistler tarafında tercih edilen bir deniz turizmi olmaktadır.

II.2. Termal Turizmi

İnsanların tarihin ilk çağlarından beri sağlık amacıyla özellikle termal suların bulundukları yerlere gittikleri bilinmektedir. Benzer şekilde Yayla Turizmi - Kış Turizmi dünyada tıp alanında gelişmiş ülkelerde sağlık turizmine yönelik önemli oranlarda talep olduğu görünmektedir.

Termal turizmi Yayla Turizmi - Kış Turizmi sağlık turizmi içerisinde değerlendirilen Yayla Turizmi - Kış Turizmi içeriklerinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme Yayla Turizmi - Kış Turizmi zindeleşme Yayla Turizmi - Kış Turizmi tedavi gibi amaçlarına dönük olarak kullanımından doğan bir dizi ilişkiden kaynaklanmaktadır. Günümüzde eski çağlarda olduğu gibi Yayla Turizmi - Kış Turizmi benzer amaçlarla insanlar termal kaynak yönünden değer taşıyan alanlara giderek rahatsızlıklarına çare aramaktadırlar. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi17)
Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye Yayla Turizmi - Kış Turizmi kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasına girmektedir. Sıcaklıkları 20ºC - 110ºC arasında debileri ise 2 - 500 l./ sn arasında değişebilen 1000'nin üzerinde kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan 200'ün üzerinde termal merkez oluşturulmuştur.
Türkiye'nin Marmara ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşan bu termal merkezlere İstanbul Yayla Turizmi - Kış Turizmi İzmir Yayla Turizmi - Kış Turizmi Pamukkale ve Marmaris Fethiye alanı gibi popüler destinasyonlardan kolaylıkla ulaşılabilir. Eski Hieropolis şehri Yayla Turizmi - Kış Turizmi dağdan akan kaynak suyunun yamaçları göz kamaştıran beyaz kalkerli taşlardan yumuşak katmanlarla bezendirerek muazzam dairevi havuzlar oyduğu Yayla Turizmi - Kış Turizmi Pamukkale'nin zengin maden suları mekanı üzerinde inşa edilmiştir. Kuşkusuz Yayla Turizmi - Kış Turizmi eski Likya şehri Kaunos'un sakinleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi yakınlarındaki Köyceğiz Gölünün maden bakımından zengin çamurunda banyo yapmışlardır.
İzmir - Balçova termal kaynakları Yayla Turizmi - Kış Turizmi Roma çağında sularının tedavi özelliği bilinen ve yararlanılan Yayla Turizmi - Kış Turizmi Agamemnon Hamamları mekanı içinde yer almaktadır. Osmanlı Hanedanı'nın ilk payitahtı Bursa Yayla Turizmi - Kış Turizmi eskilerin Olimpos Dağı olarak bildiği Uludağ karşısında kurulmuştur. Burada doğal termal Çekirge kaynakları Yayla Turizmi - Kış Turizmi Osmanlıları Yayla Turizmi - Kış Turizmi 1. Murat (1359 - 1389 ) döneminde daha önceki Roma ve Bizans hamam kompleksinin yer aldığı mekanda daha büyük kubbeli hamam kompleksi inşa etmeye özendirmiştir.
II.3. Yat Turizmi
1970 ‘li yılların sonuna doğru Datça Yayla Turizmi - Kış Turizmi Gökova ve Hisarönü körfezlerinin yunanlı yat işletmecileri tarafından pazarlanmasıyla başlayan yat turizmi daha sonra 1983 yılında yürürlüğe giren Turizm Teşvik Yasası‘nın 815 sayılı kabotaj yasasındaki değişikliğe yol açmasıyla hızla gelişmeye başlamıştır. Bu yasa değişikliği aynı zamanda yabancı yatların gezi ve spor amacıyla Türk limanları ve karasularında seyretmelerine ve Yunanistan da faaliyet gösteren yabancı bayraklı yat işletmelerinin yatları ile birlikte Türkiye ye yerleşmelerine izin verilmiştir. Bu uygulamanın doğal bir sonucu olarak Türkiye de faaliyet gösteren yerli yat işletmecileri ve bunlara ait yatlar nitelik ve nicelik yönünde uluslar arası standartlara yükselmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye Yayla Turizmi - Kış Turizmi olağanüstü güzelliklere sahip koy ve körfezleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi iyi donanımlı marinalar ile yatçılar için tam bir cennettir.
II.4. Mağara Turizmi
Doğal süreçler sonucundan oluşmuş mağara adı verilir. Genel olarak yer altı boşluğu yada birbirine bağlantılı boşluklar sistemini içeren mağaralar işlevlerine ve yapılarına göre “obruk” olarak ta tanımlanmaktadırlar. Turizm türlerinin geliştirilmesi kapsamında Türkiye de turizm hareketlerinin diğer bölgelere ve yılın diğer aylarına yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda “mağara turizmi” konusunda yapılan çalışmalar artış göstermektedir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi26)
Dünyadaki diğer ülkelere göre 'mağara cenneti ülke' durumunda olan yurdumuzda yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır. Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) ülkemizde Batı ve Orta Toros Dağlarında (Muğla Yayla Turizmi - Kış Turizmi Antalya Yayla Turizmi - Kış Turizmi Isparta Yayla Turizmi - Kış Turizmi Burdur Yayla Turizmi - Kış Turizmi Konya Yayla Turizmi - Kış Turizmi Karaman Yayla Turizmi - Kış Turizmi İçel ve Adana ) yer almaktadır. Türkiye'nin en uzun ( Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası Yayla Turizmi - Kış Turizmi 16 km) ve en derin mağaraları (Anamur'un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni Yayla Turizmi - Kış Turizmi 1880m) bu dağ kuşağı üzerindedir.
Ülkemizde mağara araştırmaları 1964 yılında kurulan Mağara araştırma Derneği (MAD) tarafından başlatılmıştır. Daha sonra ilk üniversite kulübü olan 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ( BÜMAK ) kurulmuştur. 1979 yılında MTA Jeoloji Etütleri Dairesi bünyesinde kurulan Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi Yayla Turizmi - Kış Turizmi bugün mağara araştırmalarının büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Günümüze kadar tüm yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği mağara sayısı 800'dür. .
II.5. Dağ ve Kış Turizmi
Dağların temiz ve güzel havasından yararlanmak üzere insanların dağlara yönelik olarak gerçekleştirdikleri turizm türüdür. Giderek kirlenen kentlerin yaşanılmaz hale gelmeye başlamasıyla dağ turizmi gibi insan ile doğayı yakınlaştıran turizm türlerinin gelişmesine yol açmaktadır. Bugün Türkiye de 100 000 dolayında insan kış ve dağ turizmiyle ilgilenmektedir. Gelecek 5-10 yıl içinde İstanbul Yayla Turizmi - Kış Turizmi Bursa Yayla Turizmi - Kış Turizmi Erzurum Yayla Turizmi - Kış Turizmi Antalya Yayla Turizmi - Kış Turizmi kayseri bölgelerinde dış pazara yönelik bir dağ ve kış turizmi hareketliliği beklenmektedir. Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir Kış turizm Merkezidir. .
II.6. Av Turizmi
Türkiye'nin coğrafi yapısı Yayla Turizmi - Kış Turizmi bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak avlaklar Yayla Turizmi - Kış Turizmi ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak Yayla Turizmi - Kış Turizmi Orman Bakanlığı (Milli Parklar Yayla Turizmi - Kış Turizmi Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar Yayla Turizmi - Kış Turizmi Orman Bakanlığınca A Grubu Seyahat Acentalarına verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. Ayrıca Yayla Turizmi - Kış Turizmi yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda Yayla Turizmi - Kış Turizmi sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi27)
Seyahat Acentaları aracılığıyla avlanabilen yabancı turist avcılar Yayla Turizmi - Kış Turizmi 6136 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve MAK (Merkez Av Komisyonu) nun ilgili kararına göre Yayla Turizmi - Kış Turizmi av tüfeği ve aksamını beraberlerinde getirebilmektedirler.
Av İzin Belgeleri'nde; av partisine katılacak avcının adı Yayla Turizmi - Kış Turizmi soyadı Yayla Turizmi - Kış Turizmi uyruğu Yayla Turizmi - Kış Turizmi yurdumuza giriş ve çıkış yapacakları gümrük kapıları ve tarihleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi avlanacakları yer Yayla Turizmi - Kış Turizmi avlanma tarihleri ve avlayabilecekleri av hayvanı türleri ve sayıları belirtilmektedir. .
II.7. Golf Turizmi
Golf turizmi toplumun gelir düzeyi yüksek ve orta-ileri yaşlarda ki insanların tercih ettiği bir turizm türüdür. Turizm çeşitlendirilmesi Yayla Turizmi - Kış Turizmi istihdam olanağı yaratması Yayla Turizmi - Kış Turizmi gelir getirmesi ve yeşil alanlar yaratması gibi nedenlerle Türkiye de Yayla Turizmi - Kış Turizmi son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle dünya golf severlerini bir araya getiren nezaketin Yayla Turizmi - Kış Turizmi kalitenin ve prestijin buluştuğu seçkin bir golf merkezi konumuna dönüşmüştür. Özellikle Antalya'nın 30 km. doğusunda yer alan Belek beldesi gerek eşsiz kültürel Yayla Turizmi - Kış Turizmi tarihsel ve doğal yapısıyla gerekse nitelikli golf sahaları ve tesisleri ile eşsiz bir golf turizmi potansiyelini oluşturmaktadır. Antalya'nın yanı sıra İstanbul Yayla Turizmi - Kış Turizmi Ankara ve Muğla'da gerek işletme faaliyetinde gerekse yatırım kapsamında yer alan uluslararası standartlarda golf tesislerimiz planlanmıştır. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi28)
Ülkemizde golf tesisleri çoğunlukla sahile yakın yüksek kapasiteli zengin yeme-içme Yayla Turizmi - Kış Turizmi alışveriş Yayla Turizmi - Kış Turizmi eğlence olanaklarının sunulduğu konaklama tesislerinin yakınındadır. Bu tesisler doğa ile iç içe düzenlenen golf sahaları ile ziyaretçilerine doğaya dönük bir ortamda tatil geçirebilmek için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.
Türkiye'de Turizm Bakanlığı golf turizmine yönelik olmak üzere turizm alan ve merkezlerinde 11 adet golf alanı planlamıştır. Bu golf alanlarının bir kısmı işletme faaliyetine geçirilmiş Yayla Turizmi - Kış Turizmi diğer bir kısmı ise halen yatırım aşamasındadır. .
II.8. İnanç Turizmi
Kutsal yerlere yönelik turizm etkinlikleri “inanç turizmi” olarak tanımlanmaktadır. Değişen turist isteklerine bağlı olarak tüm dünyada gelişme gösteren inanç turizmi kapsamında mevcut kültür değerlerinin korunması Yayla Turizmi - Kış Turizmi turizme kazandırılması ve tanıtılması hedeflenmektedir. Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları bir araya getirmektedir. Yazının icadından bu yana Yayla Turizmi - Kış Turizmi belki de 9 Yayla Turizmi - Kış Turizmi000 veya 10.000 yıl önce Yayla Turizmi - Kış Turizmi dünya üzerindeki bazı yerler Yayla Turizmi - Kış Turizmi farklı kültür Yayla Turizmi - Kış Turizmi uygarlık ve dinler arasında oluşan yakın ilişkilere sahne olmuştur. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi31)
Gerek ilk çağ medeniyetlerinin Anadolu'da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin ortaçağda ise Musevilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme politikaları sonucu Yayla Turizmi - Kış Turizmi bu topraklara sığınmış olmaları Türklerin kendi dini olan İslamiyet'e ait eserlerin yanı sıra çok sayıda sinagog ve kilisenin Anadolu'da yer almasına neden olmuştur. Milletimizin İslami anlayış paralelinde derin saygı ve hoşgörü içerisinde günümüze kadar ulaşan bu eserler Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir.
İnsanların devamlı ikamet ettikleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına Yayla Turizmi - Kış Turizmi dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir.
II.9. Yayla Turizmi
Yayla kelimesi Yayla Turizmi - Kış Turizmi dağ tepelerindeki düzlüklere verilen isimden gelmektedir. En zengin yayla potansiyeline sahip olan doğu Karadeniz bölgesinin belirgin özelliği Yayla Turizmi - Kış Turizmi hayvancılığa elverişli zengin bitki örtüsüne sahip olmasıdır. Yaylalar son yıllara kadar reaksiyonel ve turizm amaçlı kullanımından çok o yörede yaşayan halkın hayvanlarını kolaylıkla beslemek ve kışlık yakacak gereksinimlerini karşılamak amacıyla genellikle haziran ayı başında ağustos ayının sonuna kadar yaşadıkları yer olmuştur. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi36)
Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların şehrin gürültüsü ve kirliliğinden kaçıp Yayla Turizmi - Kış Turizmi doğal güzelliklere sahip olan sessiz alanları tercih etmelerinin doğal bir sonucu olarak Yayla Turizmi - Kış Turizmi özellikle kışı şeridindeki tatil yörelerinin sıcak ve nemli havasına karşılık yaylaların çok çeşitli bitki örtüsüne sahip olması Yayla Turizmi - Kış Turizmi ormanları Yayla Turizmi - Kış Turizmi krater gölleri ırmakları Yayla Turizmi - Kış Turizmi dereleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi tarihsel Yayla Turizmi - Kış Turizmi kültürel ve arkeolojik değerleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi doğa ve dağ yürüyüşleri Yayla Turizmi - Kış Turizmi rafting Yayla Turizmi - Kış Turizmi kış sporları Yayla Turizmi - Kış Turizmi av ve spor Yayla Turizmi - Kış Turizmi olta balıkçılığı Yayla Turizmi - Kış Turizmi çim kayağı Yayla Turizmi - Kış Turizmi şifalı suları Yayla Turizmi - Kış Turizmi yayla şenlikleri ve el sanatları gibi değerleri taşıması nedeni ile bölgenin turizm merkezi olmasını sağlamaktadır.
II.10. Akarsu Turizmi
Akarsu kaynaklarının çeşitli reaktif amaçlarla kullanılmasına akarsu turizmi adı verilmektedir. Çağdaş insanın modern yaşamının getirdiği gerilimlerden belirli bir süre uzaklaştırma isteğinde olması ve doğaya dönme arayışında akarsu turizmi Yayla Turizmi - Kış Turizmi doğa yürüyüşü Yayla Turizmi - Kış Turizmi dağ ve kış sporları gibi turizm türleri bu amacı gerçekleştirme de bir araç olmaktadır. (KOZAK Yayla Turizmi - Kış Turizmi2000 Yayla Turizmi - Kış Turizmi35)


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Yayla Turizmi - Kış Turizmi

Yayla Turizmi - Kış Turizmi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Akdeniz Bölgesinin Turizmi gizem Akdeniz Bölgesi 1 21-04-2016 05:06
Ege Bölgesinin Turizmi Nasıldır? gizem Ege Bölgesi 0 19-02-2012 01:13
Doğa Turizmi Nedir? Я Soru Cevap 0 14-02-2012 10:27
Antalya Deniz Turizmi gizem Akdeniz Bölgesi 0 12-02-2012 02:34
Yayla Turizmi Hakkında Bilgi elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 12:45

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:44 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats