bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Soru Cevap

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-02-2013, 06:18   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi

Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve ÖnemiTürk halk kültürü .halkın dil Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültür Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi duygu Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi düşünce ve beğenisiyle oluşturup yaşatılan Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi geçmişten günümüze gelmiş Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi toplum Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi insan ve doğa gerçeğiyle şekillenmiştir. Kültür mirası Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi insanlığın ortak mirasıdır. Her millet hatta her uygarlık dil Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültür Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin kökleşmesi ve toplumsallaşması Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bu mirasın içinde gerçekleşir. Kültür mirasları geçmişin tanıklarıdır Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkendir. Halk kültürü ürünleri halk arasında mayalandığı için Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi halkın kültür yapısını ve dokusunu ortaya koyar. Halk kültürü toplumsal yaşamda birlikteliği pekiştirici Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi dayanışmayı arttırıcı özelliklerini sürdürerek bir işlev üslenir Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi halkın kendi kültürüyle yabancılaşmasını önler. Halk kültürü ürünlerinin halkın ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmeleri bakımından Türk kültürünün korunmasında Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yaşatılmasında önemli işlevleri vardır. Halk kültürü Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi uygarlıkların yaratıcısı olan insanların kimlik ve kişiliğinin temel belirleyicisidir (Günay.1999:24).

Halk kültürünün küreselleşme etkisiyle halkla bağları zayıflamağa başlamış ve kendi kaynaklarının yanı sıra yabancı kaynaklarla beslenmeğe başlamıştır. Halk kültürü Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Halk kültürü Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi toplumsal ve kültürel birlik oluşturan ortak ve kültürel özelliklen bulunan toplulukların ürünleridir. Toplumun sosyoekonomik dinamiklerini ortaya çıkarmakta Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi milletin kültür birliğini sağlamaktadır. Milletleri' diğer milletlerden ayıran kültürel özelliklerin esası halk kültürüdür.

Halk kültürü Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi özü gereği statik değil dinamiktir. Gelenek Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi zaman boyutunda bir başka geleneğe dönüşür. Belli bir kültür içinde oluşur ve canlılığım sürdürür. Geçmişten günümüze gelmiş bir kalıp değildir. Yaşayan bir kültür topluluğunun bugünkü gereksinimini karşılayan bir sosyal kurumdur.

Türkiye hızlı bir kültürel değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Halk kültürü ürünleri kültürel yapımızın Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yaşama biçimimizin en iyi tanıkları ve taşıyıcılarıdır. Anadolu kültürünün çeşitliliği halk kültürü ürünlerine büyük bir zenginlik sağlamıştır. Yaşanılan son elli yılda Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi çağlar boyu süren kültür ikiliği hızla ortadan kalkmaktadır.

Günümüzde halk kültürü ürünleri kitle iletişim araçlarıyla yayılmağa başlamıştır. Bu bir noktada teknolojinin sözlü geleneğin işlevini üstlenmesidir. Teknoloji Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi geleneği yayan gezginci kültür taşıyıcılarının yerini alarak geleneğin dar çevrelerde sıkışıp kalmasını önleyerek yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde halk kültürü yeni ortamlara Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yeni şartlara uyum göstermeğe Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi' gelenek dışı düşüncelerle beslenmeğe başlamıştır. Bu olgu geleneksel kültürü de etkilemiştir.

Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçen toplumumuz Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bu gün artık bilgi ve iletişim toplumuna geçme aşamasındadır. Toplumlar arası haberleşme olanaklarının çok sınırlı olduğu dönemlerde kültürler ve uygarlıklar arası ilişkiler dar alanda kalmıştır. Genellikle komşu kültürlerin birbirini etkilediği dönemlerin aksine günümüzde coğrafi bakımdan çok uzaktaki kültürler bile hızlı bir etkileşim içindedir. Sanayi ve tarımın gelişmesi Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ulaşım ve teknolojinin getirdiği yenilikler Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi iletişim halk kültürünü etkilemektedir. Köyden kente göç olgusu halk kültürünün doğal ortamını değiştirmiştir. Halk kültürü sözlü Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yazılı kültür ortamlarının yanı sıra elektronik kültür ortamlarında yayılır hale gelmiştir. Gelenek sosyo- kültürel yapı içinde ancak yeni işlevler kazanarak var olan işlevlerini koruyarak yaşayabilir.

Sanayileşme Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi iletişim toplumları etkilemiş Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi hızlı kültürel değişim ve gelişime neden olmuş Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yaşama biçiminin değişmesinin yanı sıra Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bir kültür şokuyla karşı karşıya bırakmıştır.. Dünya küreselleşme sürecine girmiştir. Küreselleşmeyle Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi farklı kültürlerden insanları bir araya getirecek ortak bir paydaya doğru gidiş başlamıştır. Bu da halk kültürleri için tehlike çanlarının çalınmasıdır. ancak küreselleşme olgusu kültürel değişim ve gelişime bağlı halk kültürünün doğal akışını hızlandırıp aşındırmağa başlamıştır.

Dünyanın her toplumundaki bireyler kendi özgün kültürlerinde bulamadıkları ve göremedikleri birey olma keyfini dünya kültüründe bulmakta ve kendilerini bu kültürle özdeşleştirmektedir. TV ve bilgisayar Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi internet teknolojileri kullanılmaya başlandı Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bunun yanı sıra uydu aracılığıyla bütün dünyaya her konuda anında seslenme olanağı bulundu.

Küreselleşme ya da yabancı terminoloji ile "globalleşme" Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi biri siyasal Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi biri ekonomik Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi biri de kültürel olarak üç boyutu olan bir kavramdır. Küreselleşmenin kültürel ayağı Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi birbirinden farklı Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi hatta biri ötekine zıt iki ayrı sonuca işaret eder. Birinci sonuç "mikro milliyetçilik" biçiminde ortaya çıkmıştır. Küreselleşme Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi en küçük bir kültürel farklılığı bile vurgulayarak. elektronik medya aracılığı ile bunu tüm dünya kamuoyunun dikkatine sunan Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ayrıca siyasal açıdan Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültürel farklılıkların korunması ilkesini demokratik hak ve özgürlükler alanının ayrılmaz-bir parçası olarak gören bir anlayışı yaygınlaştırmaktadır.

Küreselleşmenin kültürel ayağının ikinci sonucu Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi özellikle tüketici davranışını etkileyerek Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi dünya çapında kültürel bir örnekliğin önünü açmış olmasıdır. Küreselleşme bir süreç Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bir olgudur. İyiliği yada kötülüğü belki tartışılabilir ama Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kaçınılmazlığı ortadadır. Bu çerçevede Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bütün dünyayı etkileyen bu oluşumun sonuçlarını iyi kestirmek ve ona göre davranmak çağdaşlığın ve güncelliğin bir gerekliliği olarak ortaya çıkmaktadır (Kongar Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi 1997:3).

Her şeyden önce bilmemiz gereken nokta Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi küreselleşmenin karşı konulmazlığıdır. Küreselleşme ile başa çıkmak için hedefe doğru Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi amacı gözden kaçırmadan gitmelidir. Küreselleşme karşısında savunulacak olan hedef nedir? Bireylerin kültürel kimlikleri Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi onlar üzerinde bağlayıcı olduğu oranda bireysel özgürlükleri sınırlandırmakta Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ama aynı ölçüde bir kimlik kartı işlevini de yerine getirmektedir. Kültürel kimlik ile bireysel özgürlük arasında Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bireyin tutum ve davranışlarının farklılıklarına izin verilen bir alan olmalıdır. Dayatmacı bir kültürel kimlik anlayışıyla Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bireyin "bireysel özgürlükler alanı" önemli ölçüde sınırlandırılmış olur. Bu durumda birey Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi salt kültürel kimlik doğrultusunda hareket edeceğinden diğer kültürel Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kimliklerle etkileşimi olumsuz olacaktır. Kültürel kimliği savunan birey Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi aynı toplum içinde yaşadığı öteki kimlik sahiplerine de hoşgörü ile bakma eğilimindedir. Çözüm; farklılıkları zenginleştirerek bütünlüğü korumaktır (Kongar Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi1997:5).

Günümüz bir bilim ve teknoloji dünyası olarak kabul edilmektedir. Bilgi patlaması Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bilimsel ve teknolojik alanda kaydedilen hızlı değişme ve gelişmeler nedeniyle Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi günümüz "bilişim" dönemi olarak kabul edilmektedir. Ekonomik ve teknik olguların belirlenmesi sonucunda neredeyse uluslar arasındaki sınırlar kaybolmuş Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bilgiye ulaşmanın yanı sıra halk kültürünü etkileyebilecek olumsuz olgulara ulaşmak kolay hale gelmiştir. Bireylerin iletişim ve etkileşim gereksinmeleri boyut değiştirmiş geleneksel değerler hızla kaybolmağa başlamıştır. Toplumsal gelişim Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bireylerin istek ve beklentilerinde değişim Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bilgi birikiminin artması sonucu güne uyum sağlayacak etkin ve mutlu bireylerin yelişmesiyle bireylere kazandırılması gereken temel becerilerinin yanı sıra ulusal değerlerin Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ulusal kültürün korunması gerekliliği kendini göstermeğe başlamıştır. Küreselleşme karşısında büyük bir tehlike içinde olan ulusal kültür ve değerler irdelenip kültür ve eğitim politikalarının tekrar gözden geçirilmesi Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi programların yeniden geliştirilmesi ve yapılanması gerçeğini gündeme getirmiştir.

Yıllardır göz ardı edilen ulusal kültür ve değerler çerçevesinde kaynağını halk kültüründen alan ürünlere eğitim programlarında yer verilmelidir. Halk kültürü ürünleri küreselleşmeyle birlikte hızla değişmeye Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi hatta yok olmağa başlamıştır. Halk kültürü mirası olan bu ürünlerin eğitim programlarında yer alarak gelecek kuşaklara aktarılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra eğitim programları içinde nasıl ve hangi yöntemlerle verilmesi gerektiği sorularına yanıt aramak gerekmektedir. Halk kültürünü ülkeye ve dünyaya tanıtma çalışmaları kültür politikaları doğrultusunda yönlendirilmelidir.

Gençler günümüzde Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi hızına ulaşılamayan iletişim ve bilgi cağında bir tür kültürel şokla karşı karşıyadır. Onları koruyup kollamak çağa hazırlamakla olur. Gençleri toplumun değerleriyle ters düştüklerinde suçlayıp dışlamak kolaycılıktır Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi çağın gerçeklerinden kaçıp saklanmaktır. Gençlerimizi sağlıklı politikalarla belirlenmiş milletimizin kültürel kişilik ve kimliğini geliştirme amaçları doğrultusunda hazırlayıp bilgilendirmeliyiz. Ancak bu yolla gençler yabancı kültürle baş edip evrensel kültürde yerlerini alabilirler.

Türkiye'de kültürel değişim gereği yaşama biçiminin değişmesi pek çok eski gelenek ve görenekleri de değişime uğratmaktadır. Yakın bir gelecekte farklı yörelerimizde otantik geleneksel nitelikleriyle üretilmekte olan halk kültürü ürünlerini Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi bunlara bağlı inanç Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi davranış ve değer yargılarının değişmesiyle bulamayacağız. Bugün geç kalmış sayılmayız. Toplumumuz her ne kadar hızlı bir kültürel değişimle karşı karşıya kalsa da eski ile yeni iç içe yaşamaktadır. Anadolu kültürünün otantik örneklerinin uzmanlar tarafından belirlenip halk kültürü müzelerinde saklanıp gelecek kuşaklara aktarılması zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gereken bir görevdir (Artun Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi2000:163).

Bu hızlı değişim ve gelişim beraberinde ne yapmalıyız sorusunu da getirmektedir. Milli kültürün biçimlenmesinde Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi halk kültürünün önemi büyüktür. Türk halk kültürünü ülkeye ve dünyaya tanıtma çalışmaları kültür politikaları doğrultusunda yapılmalıdır. Kültür politikaları Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi günümüz ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında etkin rol oynar. Kültür politikaları belirlenirken millilik çağdaşlık Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi demokratiktik Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi evrensellik ilkelerinden taviz verilemez.

Türk halk kültürünü derleyip araştırmak için yapılan bireysel gayretler Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yerel kurum ve kuruluşların iyi niyetle yaptıkları çalışmalar desteklenip amaca uygun duruma gelmesi sağlanmalıdır. Belirlenecek ortak yöntemlerle halk kültürü ürünlerinin ne ölçüde milli Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ne ölçüde evrensel oldukları Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi geleneği taşıma ve yansıtma yüzdeleri ortaya çıkacaktır. Küreselleşmeye karşı milli kültürü koruma kaygısı güdülürken Türklük dünyasında ortak paydada birleşilemedi. Önce bu sorun halledilmelidir. Ortaklıklar ortaya konulup bir halk kültürü atlası çıkarılmalıdır. Sorunlar Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi çözümler nelerdir? Küreselleşme olgusu karşısında Türk halk kültürünü en az zararla kültür mirası olarak gelecek kuşaklara nasıl aktarırız sorusuna cevap aranmalıdır.

Kültür politikaları Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi günümüzün ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında etkin bir rol oynar. Kültür politikalarının ilkeleri bilimsel çalışmalarla akılcı ve gerçekçi olarak saptanır. Toplumun gerçeklerine maddi ve manevi değerlere uygun esaslara dayandırılır. Toplumun kültürel mirası sonucu oluşan yaşama biçimi inanç ve değerleri günlük kültür politikalarıyla yeniden yapılanamaz. Eğitim ve kültür Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi politikaları millidir. Kültür politikaları evrensellikten kopmadan kültürel değişim ve gelişimle sağlıklı Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ilkeli politikalarla sürer. Kültürel kimlik oluşturma politikaları belirlenirken millilik Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi çağdaşlık Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi demokratiklik Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi evrensellik ilkelerinden taviz verilemez. Kültürel değişim ve gelişimi yozlaşma Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yabancılaşma olarak algılayan durağan insan tipi yetiştirmeyi amaçlayan kültür politikaları faydadan çok zarar getirir.

Kültürünü korumayan Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi gençlere aktarmayan milletler yabancı kültürlerin etkisiyle yok olurlar. Korumada ilke Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi statik değil dinamik olmalıdır. Kültürel değişim ve gelişimle Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültür yozlaşması Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi kültür yabancılaşması arasında ince bir çizgi vardır. Gençlere yaşadığı toplumunun kültürel değerlerini tanıma fırsatı ne ölçüde veriliyor? Bir gencin kendi kültürüne yabancılaşmaması Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi beğeni yönünden halktan kopmaması için ona ortak milli kültürün alt yapısı öğretilip sevdirilmelidir. Gençleri milletin ortak kültürü değerleriyle besleyip hazırlamak ailenin ve eğitimcilerin görevidir. Gençlere milli kültürün tarihi ve kültürel bir miras olduğu Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi milli kültür donanımı almadan evrensel kültürde yer alınamayacağı bilinci verilmelidir. Anadolu insanı küreselleşme karşısında kültürünü koruyacak deneyim birikimine ve sağduyuya sahiptir.

Dünya küreselleşme sürecine girmiştir. Küreselleşmeyle Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi farklı kültürlerden insanları bir araya getirecek ortak bir paydaya doğru gidiş başlamıştır. Bu da halk kültürleri için tehlike çanlarının çalınmasıdır Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ancak küreselleşme olgusu kültürel değişim ve gelişime bağlı halk kültürünün doğal akışını hızlandırıp aşındırmağa başlamıştır.

Küreselleşmeyle ulusal değerlerin Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi ulusal kültürün korunması gerekliliği kendini göstermeğe başlamıştır. Küreselleşme karşısında büyük bir tehlike içinde olan halk kültürü derleme ve araştırma politikalarının tekrar gözden geçirilmesi Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi programların yeniden geliştirilmesi ve yapılanması gerçeğini gündeme getirmiştir.

Halk kültürü ürünleri küreselleşmeyle birlikte hızla değişmeye Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi hatta yok olmağa başlamıştır. Halk kültürü mirası olan bu ürünlerin yeni kuşaklara aktarılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Halk kültürü ve halk edebiyatı ürünleri Türk ruhunun ve dünyaya bakışının en çok yansıtıldığı ürünlerdir.

Bu hızlı değişim ve gelişim beraberinde ne yapmalıyız sorusunu da getirmektedir/ Milli' kültürün biçimlenmesinde Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi halk kültürünün önemi büyüktür. Türk halk kültürünü ülkeye ve dünyaya tanıtma çalışmaları kültür politikaları doğrultusunda yapılmalıdır. Kültür politikaları Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi günümüz ve geleceğin kültür yapısının belirlenmesinde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında etkin rol oynar.

Anadolu'nun kültür ve sanat ürünleri derlenip araştırılmalıdır. 2000 li yıllarda Anadolu gibi önemli kültürlerin oluştuğu binlerce yıllık kültür mirasının hızlı yok oluşu Türkiye kültür tarihi için geri dönülmez yanlışlıktır. Kültürel miraslarına sahip çıkmayan toplumlar kimliksiz bir toplum olmağa adaydırlar. Küreselleşen dünyada ayakta kalmanın tek yolu uygarlığa uymak onu yakalamak kadar tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmaktan da geçer.

Anadolu halk kültürünü derleyip araştırmak için yapılan bireysel gayretler Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi yerel kurum ve kuruluşların çalışmaları desteklenmelidir. Belirlenecek ortak yöntemlerle halk kültürü ürünleri derlenip araştırılmalıdır. Sorunlar Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi çözümler nelerdir? Küreselleşme olgusu karşısında Anadolu halk kültürünü en az kayıpla kültür mirası olarak gelecek kuşaklara nasıl aktarırız sorusuna cevap aranmalıdır. Gençlerimize milli kültürün tarihi ve kültürel bir miras olduğu Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi milli kültür' donanımı olmadan evrensel kültürde yer alınamayacağı bilinci verilmelidir. Anadolu insanı küreselleşme karşısında kültürünü koruyacak deneyim birikimine ve sağduyuya sahiptir.

Özetlemek gerekirse neler yapılmalı sorusunun cevaplarını şöylece sıralayabiliriz: Yurt içinde ve yurt dışında bölgenin tarih ve kültürüyle ilgili yapılan çalışmalar belirlenmelidir. Bunlar her şehirde kurulacak tarih ve kültür araştırmaları merkezlerinde toplanmalıdır. Ayrıca bölge ile ilgili araştırmalar arşivlenip araştırmacılara açılmalıdır. Bu çalışmaların yapılması aşamasında Tarih Kurumu. HAGEM. Üniversiteler vd. kurum ve kuruluşlardan yardım alınmalıdır. Bölge araştırmalarına yönelik sempozyumların düzenlenmesi gereklidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi

Halk Kültürünün Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi konusu, LakLak Bölümü / Soru Cevap forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: eğitimin türk kültüründeki yeri, halk kültürünün yazılı kaynakları nelerdir, halk kültürünün kaynakları nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Nasrettin Hocanın Türk Kültüründeki Önemi elif Eğitim ve Öğretim 3 15-02-2017 09:30
Halk Kültürünün Yazılı Ve Sözlü Kaynakları Nelerdir? gizem Soru Cevap 9 24-11-2016 12:29
Halk kültürünün ögeleri nelerdir? Я Soru Cevap 1 01-11-2013 09:41
Halk Kültürünün Yazılı Kaynakları Nelerdir? elif Soru Cevap 0 17-02-2013 05:59
Türk kültürünün tarih boyunca etkilendiği kültürler Я Soru Cevap 0 23-11-2012 07:46

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:27 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats